2018-2019 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları

2018-2019 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları dosyası 26-03-2018 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen selo82
Eklenme Tarihi 26-03-2018
Boyut 788.76 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Adı:

İMKB ORTAOKULU

7-A SINIFI

 

Soyadı:

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

No:

SOSYAL BİLGİLER DERSİ2. DÖNEM 2.YAZILI

 YÖNERGE: Sınav soruları çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Her soru 5 puan değerindedir. Sınav süresi 40.dk'dır. Soruları dikkatli okuyunuz. Başarılar dilerim.Enver YILIKOĞLU-SOSYAL Bilgiler Öğretmeni.-RİZE 2015

 1. Smurf1

 

 

 

 

 

 

 Yukarıdaki metin aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilebilir?

 1. iyi bir dinleyici, iletişim kurduğu kişinin yalnızca söylediklerine önem vermez.
 2. insanlar iletişim kurarken duygu ve düşüncelerini de yansıtırlar.
 3. insanların birbirlerini anlamalarını kolaylaştıracaktır.
 4. bir babanın oğluyla konuşurken kaşlarını çatması, onun kızgın olduğunu gösterir.

 

 1.  

            tbmm-ataturk.jpg

 

 

 

 Buna göre, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. Milli Mücadele Dönemi'nde yayınlanan ilk gazetedir.
 2. TBMM'nin sözcülüğünü yapmıştır.
 3. Yabancı basın-yayın kuruluşlarından etkilenmiştir.
 4. Görevlerini yerine getirememiştir.

 

 1.  

nüfus yoğunluğu-2.jpg

 Yukarıdaki şehirlerden hangisinde nüfus yoğunluğu daha fazladır?

 1. Artvin
 2. Nevşehir
 3. Kastamonu
 4. Bursa

 

 1.  

        http://bilgiyelpazesi.net/egitim_ogretim/yazili_sorulari_yazili_arsivi/cografya_dersi_yazili_sorulari/cografya_dersi_12_2_1_yazili/cografya_12_sinif_2_donem_1_yazili_3_dosyalar/image005.gif Yukarıda yer alan ülkemiz nüfus artış hızı grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. 1940-1945 arasında nüfus artış hızımız düşmüştür.
 2. 1965-1975 arasında nüfus artış hızımız değişmemiştir.
 3. 1950-1960 arasında nüfus artış hızımız sürekli düşmüştür.
 4. 1975 ve 1985 yıllarında nüfus artış hızımız aynıdır.
 1.  

 Anadolu'da kurulan ilk Türk Devletleri, Anadolu'nun Türkleşmesi için aşağıdaki faaliyetlerden hangisine daha çok önem vermiştir?

 1. Askeri                                  B) Ekonomik  

C) Siyasi                                      D) Ekonomi

 1.  

 

 Malazgirt Zaferi^nin Türkler tarafından kazanılması, Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?

 1. Reform Hareketleri                B) Haçlı Seferleri

C) Rönesans                                   D) Coğrafi Keşifler

 

 1.  

I- İlk denizci Türk beyliğiyim.

II- İzmir ve çevresinde kuruldum.

III- İstanbul’u Bizans’tan almak için girişimde bulundum ancak başarılı olamadım.

Yukarıda özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Saltuklular                               B) Çaka Beyliği

C) Artuklular                                 D) Danişmentliler

 

 

 

 1. Anadolu’da kurulan II. Dönem Türk Beyliklerinden olan Osmanlı Beyliği kısa sürede büyümüş ve bir dünya devleti haline gelmiştir.

 Aşağıda verilenlerden kaç tanesi Osmanlı’nın kısa sürede büyüme sebeplerindendir?

 1. Güçsüz Bizans’ın kapısında kurulması.
 2. Moğolların desteği.
 3. Ticaret faaliyetlerine önem verilmesi.
 4. Kuruluş yıllarında başa geçen padişahların yetenekli olması.
 5. Anadolu’da etkili olan Ahi’lerin desteği.

 

A ) 5        B) 4             C)                 D) 2

 

 1. I- Yaşamları Nil Nehri’ne bağlı olan Mısırlılar, nehrin taşma zamanlarını tespit edebilmek için takvimi buldular.

II. Mezopotamyalılar önce kilden eşya yapmak, sonra da ürünlerini taşıyabilmek için tekerleği icat ettiler.

III. İlk çağ insanları; ateşi savunma ve ısınma için keşfettikten sonra aydınlatma aracı olarak da kullandılar.

Verilen anlatımlardan aşağıdaki hangi yargıya varılabilir?

 1. Buluşlar sorunlara çözüm arayışları sonucunda ortaya çıkmıştır.
 2. İlk çağ insanları günümüz insanlarından daha akıllıdırlar.
 3. Günümüz insanlarının buluşlara ihtiyacı kalmamıştır.
 4. Eski buluşlar günümüz teknolojisinin ilkel bir hâlidir.

 

 1. İlkçağda;
  • Sümerlilerin yazıyı icat etmesi
  • Mısırlıların hiyeroglifi geliştirmeleri
  • Fenikelilerin alfabeyi bulmaları
  • Romalıların Latin alfabesini hazırlamaları

Gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine öncelikle neden olduğu söylenir?

 1. Tarih çağlarının başlamasına
 2. Bilgi ve kültür aktarımına
 3. Bilimin gelişmesine
 4. Ülkelerarasındaki ticaretin hızlanmasına

 

 1.  

12)

13)

14)

15)

16) Aşağıdaki devletlerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri arasında gösterilemez?

A) Almanya        B) Rusya      C) Fransa     D) İngiltere

 

17) İlk Türk Devletlerinde Devleti yönetme yetkisinin hükümdara tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu inanışa aşağıdakilerden hangi isim verilmiştir?

A) Töre           B) Balbal            C) Kut               D) Tigin

 

18) İnsan haklarının güvence altına alınması Hürriyet,  Eşitlik,  Adalet temelinde yükselen bir hukuk düzeni ile mümkündür. 

Buna göre insan haklarının güvence altında olması,  aşağıdaki yönetim şekillerinin hangisiyle mümkündür?

A)  Padişahlık     B)  Meşrutiyet      C)  Demokrasi   D) Teokrasi

 

19) Eski Türklerde kurultayda hükümdarın eşi hatun’un yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

 1. Kurultayın demokrasiyi kullandığını
 2. Kadınını yönetimde etkili olduğunu
 3. Anaerkil toplum yapısının görüldüğünü
 4. Saltanat sisteminin

 

20) Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele'nin lideri olmasında ve O'nun ün kazanmasında etkili olan gelişmeler I.Dünya Savaşı'nın hangi Cephesi'nde yaşanmıştır?

A) Kafkaya           B) Irak          C) Kanal         D)Çanakkale

 

CEVAP ANAHTARI

1.C

2.B

3.D

4.C

5.A

6.B

7.B

8.B

9.A

10.B

11.C

12.D

13.D

14.A

15.B

16.A

17.C

18.C

19.B

20.D