2018-2019 5.sınıf türkçe yıllık planı (güncel)

2018-2019 5.sınıf türkçe yıllık planı (güncel) dosyası 02-03-2018 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 5.sınıf türkçe yıllık planı (güncel)
Kategori 5. Sınıf Türkçe
Gönderen ismetk
Eklenme Tarihi 02-03-2018
Boyut 228.43 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Açıklama: ilbap2ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI       ( ÖRNEKTİR )

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

BİREY VE TOPLUM

Eylül 5 . Hafta / Ekim  1. Hafta     6 Saat

 Üç Soru  ( Öyküleyici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.  

2. Okuma amacını belirler.

 3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.  5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.8. Kurallarına uygun sessiz okur.9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır

.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

9. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. 19. Okuduklarının ana fikrini belirler.

29. Okuduğunu özetler.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35.Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 37. Metin içerisindeki renkli, altı çizili, koyu vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur.  41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır.5. Metnin türünü dikkate alarak okur.9. Gazete ve dergi okur.11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.2. Dinleme amacını belirler.3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 23.Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin  eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1. Katılımlı dinler.2. Seçici dinler.

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 

3. Konuşma yöntemini belirler.

 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.

8. Sesine duygu tonu katar.

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11. Konu dışına çıkmadan konuşur.  

12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

.3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.

 2. Yazma amacını belirler. 

 3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.   6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

 8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 

11. Konu dışına çıkmadan yazar.

 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler.

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

26. Özet çıkarır

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

14. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3.Duygu,düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarakgörselleştirir. 10.Sunularını değerlendirir.

 

 

Gazete  Küpürlernden  Yaararlanma

 ( Okuma 2.8 ) * Rehberlik ve Psikoloj,k Danışma: “ Alkol ve İlaç Kullanımıını Özendiren  Medya Mesajlarını Fsark Eder.

 

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Seçici Dinlene

Katılımlı Dinleme

Sesli Okuma

Öykünün Özetini Yazma

 

Araç gereçler

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Öğretmen kılavuz kitabı

-Çeşitli Afiş Örnekleri

-Abartılı ve yanlış yönlendirici ifadelerin bulunduğu gazete küpürleri

 

 

 

İlköğretim haftası

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

BİREY VE TOPLUM

Ekim  1. Hafta       6  Saat

Adsız Çeşme   ( Şiir )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.8. Kurallarına uygun sessiz okur.9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder

3. Okuma öncesi, okuma sırası vesonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

18. Okuduklarının konusunu belirler.

20. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır.5. Metnin türünü dikkatealarak okur. 8.Paylaşarak okumaktan zevk alır.9.Gazete ve dergi okur.

 

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

 21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1. Katılımlı dinler.

2. Seçici dinler.

3. Not alarak dinler.

4. Sorgulayarak dinler.

5. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler.

6. Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro, vb. dinler/izler.

7. Şiir ve müzik dinletilerine katılır.

8. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.

8. Sesine duygu tonu katar.

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

7. Konuşmasında ana fikri vurgular.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattanörnekler verir.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

4. Üstlendiği role uygun konuşur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 

11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler.

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

7. Olayları, oluş sırasına göre yazar.

9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler. 6. Duygu, düşünce veizlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Gazete  Küpürlernden  Yaararlanma 

( Okuma  1.9 , Yazma 1.9  )

 

 Yöntem ve Teknikler:

Soru Cevap Yöntemiyle Okuma

Paylaşarak Okuma

Serbest Konuşma

Canlandırma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

 -Gazete  Küpürleri

-Öğretmen kılavuz kitabı

G

GGGGGGGGGGGGGGGGGg

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

BİREY VE TOPLUM

Ekim  2. Hafta    6 Saat

Beden Dilimiz  ( Bilgilendirici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

14. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.

22. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır.

4. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.5. Metnin türünü dikkate alarak okur.11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4.Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

.23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

25. Dinlediği konuya uygun, farklı başlıklar bulur.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

33. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur. 

. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 

 11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

1. Kendine güvenerek konuşur.

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler. 

 3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 

 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 

11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.3. Yazısına uygun başlık belirler.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.

16. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

25. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

6. Karikatürde verilen mesajı algılar.

8. Beden dilini yorumlar.

13. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden

yararlanır.15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

9. Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Seçici ve Sorgulayıcı Dinleme

Önemli Gördükleri Yerleri Belirginleştirerek Okuma

Sesli Okuma

Sorgulayıcı Komuşma

 

Araç gereçler:

 

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

-Ansiklopediler

 -Beden dili gösterilerine örnek olabilecek resimler

-Öğretmen kılavuz kitabı

G

 

Konuşma Öz Değerlendirme Formu

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

BİREY VE TOPLUM

Ekim  3. Hafta            6 Saat

Sivrisinek   ( Öykü -  Dinleme Metni )

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

12. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.

16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. 18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 35. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler.

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1. Katılımlı dinler.

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler.

 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 

 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

 10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 11. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.

 12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

12. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur.                          

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.  

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.   6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.

 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

 

Araç gereçler:

 

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

Dinleme Metni CD’si

-Öğretmen kılavuz kitabı

G

 

Tema sonu  süreç değerlendirme -   Neler Biliyorum? Neler Yapabiliyorum -Öğrenci Gözlem Formu

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

ATATÜRK

Ekim  4. - Kasım 1. Hafta          12 Saat

Atatürk Parkı’na Gezi  ( Öyküleyici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.

8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.13. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.

15. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

10. Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder.

15. Dinlediklerinin konusunu belirler.18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını

araştırır. 24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar. 

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. Konuşma konusunu belirler

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Not alarak dinler.8. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. 10. Sorgulayarak konuşur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.  4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 3. Yazısına uygun başlık belirler.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 12. Yazılarında genelden özele, özelden genele doğru yazar.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

4. Duyuru, afiş vb. yazar.

7. Yazılarında betimlemeler yapar.

13. Not alır.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

3. Harita ve kroki okur.

11. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.

12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

13. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden

yararlanır.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

9. Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Atatürkçülük

1.1 : Atatürk’ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar.

 1.7: Bilgi teknolojilerinden yararlanarak Atatürk’ün hayatı, Millî Mücadele ve cumhuriyet ile

İlgili şiirler sunar.

 1.14: İpuçlarından yararlanarak Atatürk’ün asker kişiliğine ilişkin bir paragraf yazar.

1.15: Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün fikir ve siyasî hayatıyla ilgili bölümleri belirler.

3.12 : Yazılarında veyakonuşmalarında Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” prensibinin dünya barışı için her zaman gerekli olduğunu destekleyen güncel örnekler verir.

 

Girişimcilik:

“Haritadaki sembollerin anlamlarını belirtir.”

Sosyal Bilgiler:

Bir Ülke , Bir Bayrak ünitesi “5. Ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer verir.”

Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

Sessiz Okuma

Sorgulayıcı Konuşma

 

Araç gereçler:

 

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Atatürk Köşesi

-Dünya siyasi haritası

-Öğretmen kılavuz kitabı

G

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı      1. Sınav      

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

ATATÜRK

Kasım 2. Hafta           6 Saat

Mustafa Kemal’in Kağnısı  ( Şiir )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.  

2. Okuma amacını belirler.

 3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.  

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

 7. Akıcı okur.

8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.5. Okuduklarını zihninde canlandırır.

6. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. 18. Okuduklarının konusunu belirler. 20. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.  2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.  

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır.5. Metnin türünü dikkate alarak okur.6. Bilgi edinmek için okur.

7. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada önbilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

30. Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

6. Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro, vb. dinler/izler.

7. Şiir ve müzik dinletilerine katılır.

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.

8. Sesine duygu tonu katar. 

 9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

8. Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyiciayrıntıları vurgular.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattanörnekler verir.

16. Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

9. Bilgi vermek amacıyla konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.  

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

 8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 14. Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir. 15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 19. Yazılarında karşılaştırmalar yapar.24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 30. Sorular yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

1. Görsel Okuma

12. Görsellerden

 hareketle cümleler ve

metinler yazar.15. Metin

ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil

ve sembol ve renkleri

kullanarak görselleştirir.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

 

 

Atatürkçülük:

2.8 : Atatürk’ün karşılaştığı güçlüklere rağmen başarılı olmasının nedenlerini grupla tartışır.

 2.10 : Atatürk’ün önder oluşuna ilişkin anılar ve belgelerden derlediği bilgilerle hazırladığı sunuyu görsellerle destekler.

 4.7: Atatürk, Millî Mücadele ve Cumhuriyet konularında şiir ve müzik dinletilerine katılımcı ve izleyici olarak yer alır.

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Sessiz Okuma

 

Araç gereçler:

 

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

-Kurtuluş Savaşı ile ilgili fotoğraflar

-Atatürk’le ilgili bir şarkı

-Öğretmen kılavuz kitabı

10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası

Proje Ödevlerinin Verilmesi

 

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

SAĞLIK VE ÇEVRE

Kasım 3. Hafta           6 Saat

Kedilere Ad Koymak ( Şiir )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.  

2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.

 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.

8. Kurallarına uygun sessiz okur.

 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgilisoruları cevaplandırır. 12. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur.

24. Okuduklarından çıkarımlar yapar.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır.5. Metnin türünü dikkate alarak okur.8. Paylaşarak okumaktan zevk alır.11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler. 

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6.Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

14. Dinlediği

şiirin ana duygusunu belirler.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler.

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur.

8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.  

12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 21. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.26. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır.

28. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.   7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.  9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.  14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

21. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.8. Yazılarında mizahî ögelere yer verir. 9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

34. Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

7. Yazılarında betimlemeler yapar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

9. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. 10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Sosyal Bilgiler:

*“Bir Ülke , Bir Bayrak Ünitesi”

1. Toplumsal yasaları düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder.

Yöntem ve Teknikler:

Paylaşımlı Okuma

Sessiz Okuma

5N1K ögelerine vurgu yaparak konuşma

 

Araç gereçler:

 

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Çeşitli    hayvan resimleri

-Ansiklopediler

-Öğretmen kılavuz kitabı

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

SAĞLIK VE ÇEVRE

Kasım    4. Hafta

Haydi Banyoya ( Bilgilendirici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.

2. Okuma amacını belirler.

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

7. Akıcı okur.8. Kurallarına uygun sessiz okur.9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni

kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

28. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.

2. Anlama tekniklerini kullanır. 5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

6. Bilgi edinmek için okur.

9. Gazete ve dergi okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden 6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

17. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları ve yardımcı fikirleri bulur.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1. Katılımlı dinler.2. Seçici dinler.3. Not alarak dinler.4. Sorgulayarak dinler.5. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler.

6. Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro, vb. dinler/izler.7. Şiir ve müzik dinletilerine katılır.8. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.3. Konuşma yöntemini belirler

.4. Dinleyicilerle göz teması kurar.

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.

7. Akıcı konuşur.8. Sesine duygu tonu katar.

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.11. Konu dışına çıkmadan konuşur.12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattanörnekler verir.

20. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.

2. Yazma amacını belirler.3. Kelimeler, cümleler ve satırlararasında uygun boşluklar bırakır.4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerindekullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.

10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.11. Konu dışına çıkmadan yazar.

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler.

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

20. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun

Yazma

7. Yazılarında betimlemeler yapar.

14. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar.

 16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

6. Karikatürde verilen mesajı algılar.

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. 12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

10. Sunularını değerlendirir.

 

Girişimcilik:

*Bir iletişim aracı olarak gazetenin önemini fark eder.

*Gazete küpürlerinden yararlanma

( Okuma 5.6 )

Yöntem ve Teknikler:

Sessiz Okuma

Katılımlı Dinleme

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Çeşitli    temizlik malzemeleri

-Öğretmen kılavuz kitabı

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

SAĞLIK VE ÇEVRE

Aralık 1.  Hafta   6 Saat

Çöpçü Martı ( Öyküleyici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.  

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yenikelimelerin anlamlarını tahmin eder.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgilisoruları cevaplandırır.

25. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.30. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır..5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

6. Bilgi edinmek için okur.9. Gazete ve dergi okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini

anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen

bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

32. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler.

4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattanörnekler verir.

20. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

23. Konuşmasını özetler.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.   6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.

17. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

20. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

4. Duyuru, afiş vb. yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

8. Beden dilini yorumlar. 15. Metin ve görsel ilişkisini

sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar. 2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Çevre kirliliğini yansıtan fotoğraflar

-Gazete ve Dergiler

-Ansiklopediler

-Öğretmen kılavuz kitabı

Öğrenci Gözlem Formu  2. Sınav

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

SAĞLIK VE ÇEVRE

                                                       Aralık   2.Hafta           6 Saat

Bir Yer Düşünüyorum ( Şiir – Dinleme Metni )

2. Okuduğunu Anlama

42. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

 1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır. 5. Metnin türünü dikkate  alarak okur.

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 12. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.

14. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.

20. Dinlediklerinde dil, ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

8. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler.

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar. 

 9. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.11. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.  5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

9. Şiir yazar.13. Not alır.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Açıklayıcı Konuşma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Manzara resim ve  fotoğrafları

- Atasözleri Sözlüğü

-Öğretmen kılavuz kitabı

Tema sonu  süreç değerlendirme -   Neler Biliyorum? Neler Yapabiliyorum Öğrenci - Gözlem Formu

Proje Değerlendirme

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

DEĞERLERİMİZ

Aralık   3. Hafta         6 Saat

Fatih’ten Hikayeler  ( Öyküleyici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.2. Okuma amacını belirler.3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.7. Akıcı okur.

8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 19. Okuduklarının ana fikrini belirler.34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.3. Metinler arası anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama  tekniklerini kullanır.5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.

8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 14. Konuşmalarında tanımlamalar yapar.

18. Konuşmasını, konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Anlam Kurma

3. Metinler arası anlam kurar.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.

2. Yazma amacını belirler.  

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.16. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

25. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

6. Hikâye yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Atatürkçülük : 3.8: Millî kültürün korunmasında dilin önemini anlatan metinler okur.

 

Sosyal Bilgiler: *Adım Adım Türkiye ünitesi “ 2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.”

Yöntem ve Teknikler:

Seçici

Dinleme

Katılımlı Dinleme

Sesli Okuma

Sessiz Okuma

Hikâye Yazma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- İstanbul   fotoğrafları

- Tarih kitapları

-Öğretmen kılavuz kitabı

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

DEĞERLERİMİZ

Aralık   4. Hafta               6 Saat

Sözlü Geleneğimiz  ( Bilgilendirici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.  

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

 6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.  

8. Kurallarına uygun sessiz okur.

 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

 3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar.3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır..5. Metnin türünü dikkate alarak okur..

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

7. Şiir ve müzik dinletilerine katılır.

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur.  

8. Sesine duygu tonu katar.   9.Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 

 11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

14. Konuşmalarında tanımlamalar yapar. 17. Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır.

19. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.  5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.  9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.   10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.  

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.10. Yazılarında farklı cümle  yapılarına yer verir.

13. Yazılarında ana fikre yer verir.

14. Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.30. Sorular yazar.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun

Yazma

5. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar.16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

14. Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar ve değerlendirir.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.2. Sunum yöntemini belirler.

6. Duygu, düşünce ve

 izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Sosyal Bilgiler: *Adım Adım Türkiye ünitesi “4. Kültürel ögelerin insanların bir atrada yaşamasındaki önemini açıklar.”

Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Şeker

-Öğretmen kılavuz kitabı

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

DEĞERLERİMİZ

Aralık  5  -  Ocak 1. Hafta       12 Saat

Bu Vatan Kimin  ( Şiir )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.  

2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 26. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır. 5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 9. Gazete ve dergi okur.11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

19. Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 25. Dinlediği konuya uygun, farklı başlıklar bulur.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.    5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur.   8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

17. Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.26. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır.27. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.

 2. Yazma amacını belirler.

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır12. Yazılarında genelden özele, özelden genele doğru yazar. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

30. Sorular yazar.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

1. Günlük, anı vb. yazar.

5. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar.15. Planlı yazma yöntemine uygun yazar

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.2. Sunum yöntemini belirler.

10. Sunularını değerlendirir.

 

Sosyal Bilgiler:

*Bir Ülke , Bir Bayrak Ünitesi “ 5. Ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer verir.

Yöntem ve Teknikler:

Sesli Okuma

Sessiz Okuma

Soru Sorarak Konuşma

Planlı Yazma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Türk Bayrağı

- Öğrencilerin bebeklik resimleri

-Öğretmen kılavuz kitabı U

Öğrenci Gözlem Formu   3. sınav

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

DEĞERLERİMİZ

Ocak  2.  - 3. Hafta       12 Saat

Masallarımız  ( Bilgilendirici Metin – Dinleme Metni )

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar. 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır.3. Not alarak okur.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 8. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder.

15. Dinlediklerinin konusunu belirler.

16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

29. Dinlediklerini özetler.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.

 3. Konuşma yöntemini belirler.

 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.

 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 

 12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. 12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

11. Bilgi almak amacıyla görüşmeler yapar.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler. 

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 4. Yazısında alt başlıkları belirler

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 28. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

6. Hikâye yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler. 3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Not Alarak Dinleme

Masal Yazma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Dinleme Metinleri CD’si

-Öğretmen kılavuz kitabı

Tema sonu  süreç değerlendirme -   Neler Biliyorum? Neler Yapabiliyorum Öğrenci - Gözlem Formu

 

 

 

YARIYIL TATİLİ

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

 YENİLİKLER VE GELİŞMELER

Şubat 2. Hafta        6 Saat

Var Mı?  (Şiir)

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.   2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.

 8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır 6. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. 26. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma 

1. Metin içi anlam kurar . 2. Metin dışı anlam kurar.3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.  5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır. 5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 9. Gazete ve dergi okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 7. Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

28. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.

30. Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.    5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 

7. Akıcı konuşur.   8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11. Konu dışına çıkmadan konuşur.  

12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır..4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

 4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

 8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.

15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.

 16. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 18. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 30. Sorular yazar.

 31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

 9. Şiir yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

 

Sosyal Bilgiler:

*Gerçekleşen Düşler ünitesi “ 2. Buluşların ve Teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini araştırır.”

*Gazete Küpürlerinden Yararlanma

( Okuma 1.5 )

 

Yöntem ve Teknikler:

Sesli Okuma

Sessiz Okuma

Açıklayıcı  Konuşma

ŞiirYazma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Şiirde geçen buluşlara örnek olabilecek malzemeler ( ayna , mercek vb. )

-Yeni icat ve buluşların resimli , fotoğraflı gazete küpürleri

-Öğretmen kılavuz kitabı

 

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

 YENİLİKLER VE GELİŞMELER

Şubat 3. Hafta        6 Saat

Telefonun Tarihi  ( Bilgilendirici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar. 

2. Okuma amacını belirler.

 3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

 6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni

kelimelerin anlamlarını tahmin eder.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

soruları cevaplandırır.

5. Okuduklarını zihninde canlandırır.12. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. 15. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 27. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.

2. Anlama tekniklerini kullanır.3. Not alarak okur.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 9. Gazete ve dergi okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini

anlamlandırmada önbilgilerini kullanır.2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 15. Dinlediklerinin konusunu belirler.

17. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları ve yardımcı fikirleri bulur. 18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler.

 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.  12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

1. Okumak için hazırlık yapar.

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.8. Kurallarına uygun sessiz okur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.

2. Yazma amacını belirler. 

 3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

7. Olayları, oluş sırasına göre yazar.

11. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

12. İş birliği yaparak yazar. 15. Planlı yazma yöntemine uygun yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

10. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. 15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.2. Sunum yöntemini belirler.

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

 

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık:

* “Grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir ve bu sorumlulukları yerine getirmek için çaba harcar.”

 

Fen ve Teknoloji: Işık ve Ses

 Ünitesi “9.1 Sesin iletişim kurmadaki rolünü ve önemini fark eder.”

 

Gazete küpürlerinden Yararlanma

 ( yazma 2.11)

Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

Not Alarak Okuma

Sessiz Okuma

Konuşma Metni Yazma

İş Birliği Yaparak Yazma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Telefon

-Farklı İletişim Araçları

- Makale, haber, reklam vb. türlerde  gazete küpürleri

-Öğretmen kılavuz kitabı

 

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

 YENİLİKLER VE GELİŞMELER

Şubat  4. Hafta        6 Saat

Bekledim Gece Oldu  ( Öyküleyici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.  

2. Okuma amacını belirler.

 3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

 6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yenikelimelerin anlamlarını tahmin eder.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgilisoruları cevaplandırır.

25. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

27. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

3. Anlam Kurma 

1. Metin içi anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır..5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada önbilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerinanlamını tahmin eder.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

29. Dinlediklerini özetler.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler.

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.   8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 5. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattanörnekler verir.

15. Konuşmalarında mizahî ögelere yer verir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder

.24. Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.   2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretler-den yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.   12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 8. Yazılarında mizahî ögelere yer verir.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 27. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

32. Dilek, istek ve şikâyetlerini yazılı olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

3. Mektup yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.2. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

10. Sunularını değerlendirir.

 

Atatürçülük :

3.3: Atatürk’ün kitle iletişim araçlarını sosyo-kültürel bir güç olarak önemli bulduğunu anlatan çeşitli kaynaklardan topladığı bilgileri arkadaşlarıyla paylaşır.

 

Girişimcilik :

*İş yerlerini ve belli hizmetleri singeleyen sembollerin anlamını bilir.

 

Sosyal Bilgiler: *Gerçekleşen Düşler Ünitesi “ 2. Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımızdaki etkilerini tartışır.”

 Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

Sesli Okuma

Sessiz Okuma

Mektup Yazma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Telgraf

- İletişim Araçları Örnekleri

-Öğretmen kılavuz kitabı

 

Mektup  Değerlendirme  Formu

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

 YENİLİKLER VE GELİŞMELER

Mart   1. Hafta        6 Saat

Jules Verne  ( Bilgilendirici  Metin – Dinleme Metni )

2. Okuduğunu Anlama

42. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma  yapar.

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1.  Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder..

15. Dinlediklerinin konusunu belirler.16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

29. Dinlediklerini özetler.

30. Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

 

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler.

 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.    7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.  12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

8. Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

19. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

20. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.

 2. Yazma amacını belirler. 

 3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

10. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir.12. Yazılarında genelden özele, özelden genele doğru yazar.

19. Yazılarında karşılaştırmalar yapar.

21. Yazılarında tanımlamalar yapar.

23. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

6. Hikâye yazar.

7. Yazılarında betimlemeler yapar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.3. Harita ve kroki okur. 15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

5. Sunularında harita ve krokiden yararlanır.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

 

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

Sebep – Sonuç ilişkisi Kurarak Konuşma

Hikaye Yazma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Dinleme Metinleri CD’si

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Atlas ve Dünya Haritası

- Jules Verne’in Kitapları

-Öğretmen kılavuz kitabı

 

Tema sonu  süreç değerlendirme -   Neler Biliyorum? Neler Yapabiliyorum Öğrenci - Gözlem Formu

 

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

GÜZEL SANATLAR

 Mart  2. Hafta         6  Saat 

Ebrucu  (  Öyküleyici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.  

2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.

8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni

kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

12. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. 27. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

36. Okuduklarında eksik bırakılan ya da konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder.41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder 

3. Anlam Kurma 

1. Metin içi anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar.3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır. 5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.2. Dinleme amacını belirler.3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1.Dinlediklerinianlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2.Dinlediklerinianlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

 18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

28. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

34. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 3. Konuşma yöntemini belirler.  4. Dinleyicilerle göz teması kurar.    5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.   6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.   8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

7. Konuşmasında ana fikri vurgular.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

16. Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 24. Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir.

25. Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanır.

26. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.  4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.7. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 13. Yazılarında ana fikre yer verir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

25. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 35. Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim

(5N 1K) ögelerini vurgular.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.2. Sunum yöntemini belirler.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

 10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Atatürkçülük:

3.4:Atatürk’ün milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü ve yerine verdiği önemi benimseyerek tiyatro izlemekten zevk alır.

 

Sosyal Bilgiler :

*Adım Adım Türkiye ünitesi “4. Kültürel ögelerin insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.”

Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

Sesli Okuma

Sessiz Okuma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Ebru, tezhip, minyatür , hat sanatlarından örnekler

- Ebru ile ilgili fotoğraflar

-Öğretmen kılavuz kitabı

 

 

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

GÜZEL SANATLAR

 Mart  3. Hafta         6  Saat 

Bir Kuşun Resmini Yapmak İçin  ( Şiir )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.  2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.   6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni

kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 12. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. 31. Yazarın amacını belirler.

32. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Metin içi anlam kurar. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

anlam kurar.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

9. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler.

13. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 

3. Konuşma yöntemini belirler. 

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.    5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.   6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.     7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11. Konu dışına çıkmadan konuşur.    12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 20. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. 3. Topluluk önünde konuşur.

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler.   3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

 8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 

11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

22. İmza atar ve anlamını bilir.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

29. Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.

 31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

7. Yazılarında betimlemeler yapar.

9. Şiir yazar. 16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

9. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.2. Sunum yöntemini belirler

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Fen ve Teknoloji : *Canlılar Dünyasını Tanıyalım ünitesi “7. Gözlemleri sonucunda farklı yaşam alanlarında bulunan canlılara örnek verir.

Yöntem ve Teknikler:

Sesli Okuma

Sessiz Okuma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Kronometre

- Dergi ve gazeteler , farklı afiş örnekleri

-Öğretmen kılavuz kitabı

 

Görsel Okuma ve Görsel Sunu  Öz Değerlendirme Formu

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

GÜZEL SANATLAR

 Mart  4. Hafta         6  Saat 

Bir Çizgi Bin Dünya : Çizgi Karakter ( Bilgilendirici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar. 

2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

 6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yenikelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır27. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 40. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır.5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.15. Dinlediklerinin konusunu belirler.18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun

kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.   8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11. Konu dışına çıkmadan konuşur.  

12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

5. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattanörnekler verir.

19. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. 3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

7. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

34. Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

6. Hikâye yazar.

8. Kısa oyunlar yazar. 15. Planlı yazma yöntemine uygun yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

14. Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar ve değerlendirir.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler

4. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

Sesli Okuma

Oyun Yazma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Çeşitliçizgi film karakterlerinin resmi

- Öğretmen kılavuz kitabı

1. sınav

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

GÜZEL SANATLAR

 Mart  5. Hafta         6  Saat 

Gülpembe ( Öyküleyici Metin – Dinleme Metni )

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.6. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1.Serbest okuma yapar.2.Anlama tekniklerini kullanır.3.Not alarak okur..5.Metnin  türünü dikkate alarak okur.

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.4. Dinlediklerini zihninde canlandırır.7. Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder.

8. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder.23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.29. Dinlediklerini özetler. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 

3. Konuşma yöntemini belirler.

 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.

8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 

 12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 9. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

6. Deneyim ve anılarını anlatır.

 

 

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.2. Yazma amacını belirler.  3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.  12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 23. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur. 33. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

2. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

10. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Anı Anlatma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

- Barış Manço fotoğrafları

-Dinleme Metinleri CD’si

 -Öğretmen kılavuz kitabı

Tema sonu  süreç değerlendirme -   Neler Biliyorum? Neler Yapabiliyorum Öğrenci - Gözlem Formu

 

 

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER

 Nisan 1. Hafta         6  Saat 

Türk Kültür Sisteminde Vakfın Yeri ( Bilgilendirici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar. 

2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.  

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.  8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yenikelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 38. Okumasını, metnin içeriğini ve okuma ortamını değerlendirir.

3. Anlam Kurma 

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır. .5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

9. Gazete ve dergi okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

.31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 33. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular.

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

4. Sorgulayarak dinler.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.   2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 

3. Konuşma yöntemini belirler.   

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.   8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.    12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattanörnekler verir.13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı

örnekler verir.22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

28. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur. 7. Konuşmalarında betimlemeler yapar.

 

 

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar   11. Konu dışına çıkmadan yazar.  

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.  13. Yazma yöntemini belirler.  14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 16. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

17. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

11. Sorgulayıcı yazılar yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

 

1. Görsel Okuma

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.10. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

Gazete Küpürlerinden Yararlanma:

( Okuma1.7, yazma 2.17 )

Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

Sessiz Okuma

Sorgulayıcı Yazma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

-  Cani, çeşme, kütüphane, külliye vb. mekanlarla ilgili fotoğrflar vb.

- Öğrencilerin çektikleri fotoğraflar

- Gazete ve dergiler

-Bilgi ve  haber içeren gazete küpürleri

 -Öğretmen kılavuz kitabı

Görüşme  ( Röportaj ) Formu

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER

 Nisan 2. Hafta         6  Saat 

Kızılay ( Şiir )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar. 

2. Okuma amacını belirler.

 3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgilisoruları cevaplandırır.

20. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.

26. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.2. Metin dışı anlam kurar.3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.

2. Anlama tekniklerini kullanır

5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar. 

2. Dinleme amacını belirler.  3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2. Dinlediklerini

anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 4. Dinlediklerini zihninde canlandırır.6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 11. Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.

14. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. 19. Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

4. Sorgulayarak dinler.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar. 

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 3. Konuşma yöntemini belirler.   4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  7. Akıcı konuşur.  8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.  12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.   13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

9. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular. 12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

18. Konuşmasını, konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.  

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler.

14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

4. Duyuru, afiş vb. yazar.

6. Hikâye yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

10. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.13. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. 15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.2. Sunum yöntemini belirler.

10. Sunularını değerlendirir.

 

Sosyal  Bilgiler:

*Toplum İçin Çalışamlar ünitesi “3. Sivil toplum kuruluşlarını

etkinlik alanlarına göre sınıflandırır.”

Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam: “Deprem sırasında karşılaşılabilecek tehlikeleri

araştırır.

Yöntem ve Teknikler:

Sesli Okuma

Sessiz Okuma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

-  Türk Kızılayı’nın amblemi 

- Konuyla ilgili fotoğraf ve resimler

-Öğretmen kılavuz kitabı

        Proje Ödevlerinin Verilmesi

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

ATATÜRK

 Nisan 3. Hafta         6  Saat 

Nasıl Okurdu? ( Bilgilendirici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.  2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yenikelimelerin anlamlarını tahmin eder.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgilisoruları cevaplandırır 19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar.3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır.5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

9. Gazete ve dergi okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.2. Dinleme amacını belirler.3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır.6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

 

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.   6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur.   8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.   10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   

12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.   13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri  yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında  kullanır.

3. Yazısına uygun başlık belirler.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.

16. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22. İmza atar ve anlamını bilir.

24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

4. Duyuru, afiş vb. yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.14. Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. 15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

Atatürkçülük :

1.8: Atatürk’ün hayatı ve eserlerine ilişkin olarak, kütüphane ve kitle iletişim araçlarından topladığı bilgi ve görsellerle sınıf gazetesi hazırlar.

 

 

Sosyal Bilgiler:

Adım Adım Türkiye ünitesi “1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihi mekanları , nesneleri ve yapıtları tanır.”

Gazete Küpürlerinden Yararlanma

( Yazma 3.4 )

Yöntem ve Teknikler:

Sessiz Okuma

Sınıf Gazetesi Hazırlama

İkna Edici Konuşma

Bilgi Verici Konuşma

 

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

-  Nutuk

-Atatürk köşesi

-Atatürk’ü tanıtan kitaplar

-Konuyla ilgili gazete küpürleri

-Öğretmen kılavuz kitabı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı     

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER

 Nisan 4 . Hafta         6  Saat 

Bando Takımı ( Öyküleyici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.  2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.

 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

 6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur.   8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yenikelimelerin anlamlarını tahmin eder.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgilisoruları cevaplandırır.

9. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.

10. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

12. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. 14. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.22. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 23. Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar.

28. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar.3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır. 5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

9. Gazete ve dergi okur.

10. Sorgulayıcı okur.11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini

anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

 6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

15. Dinlediklerinin konusunu belirler. 16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. 18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 28. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.

 3. Konuşma yöntemini belirler.

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.    5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 18. Konuşmasını, konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 25. Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanır.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

5. Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.

 

 

 

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.

2. Yazma amacını belirler. 

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır

.9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 

11. Konu dışına çıkmadan yazar.

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 8. Yazılarında mizahî ögelere yer verir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 26. Özet çıkarır.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur. 35. Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim  (5N 1K) ögelerini vurgular.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

7. Yazılarında betimlemeler yapar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

6. Karikatürde verilen mesajı algılar.

7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. 10. Sunularını değerlendirir.

 

 

 

Bir Kaynak Bir Ülke Ünitesi

2. Yaşadığı yerdeki merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini ilişkilendirir.”

 Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

Sessiz Okuma

Sesli Okuma

Sorgulayarak Okuma

 

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

-  Milli bayramlardan herhangi birinin kutlama resimleri

-Aile bireylerinin resimleri

-Çeşitli kitaplar

-Öğretmen kılavuz kitabı

2. Sınav

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER

 Mayıs 1. Hafta         6  Saat 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü

( Bilgilendirici Metin- Dinleme Metni )

2. Okuduğunu Anlama

39. Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.2. Metin dışı anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır. 5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 22. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

26. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.

29. Dinlediklerini özetler.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

3. Not alarak dinler.

 

1. Konuşma Kurallarını

Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler.4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 

 11. Konu dışına çıkmadan konuşur.  12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

5. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.6. Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. 10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

9. Bilgi vermek amacıyla konuşur.

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  

2. Yazma amacını belirler. 

. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar.

 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.

11. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

Not Alarak Dinleme

Canlandırma

 

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

-  Dinleme Metinleri CD’si

-Depremle ilgili fotoğraflar

-Çeşitli oyuncaklar vb.

-Öğretmen kılavuz kitabı

Tema sonu  süreç değerlendirme -   Neler Biliyorum? Neler Yapabiliyorum Öğrenci - Gözlem Formu

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

OYUN VE SPOR

 Mayıs 2. Hafta         6  Saat 

Bastım, Bastım , Gölgene Bastım ( Öyküleyici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama:

1. Okumak için hazırlık yapar.

2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.

 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.  5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni

kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

soruları cevaplandırır.

11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 17. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.18. Okuduklarının konusunu belirler.19. Okuduklarının ana fikrini belirler.

21. Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler.

29. Okuduğunu özetler.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 13. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. 18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

22. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 28. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1. Katılımlı dinler.

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama:

1. Konuşmak için hazırlık yapar.   2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 

3. Konuşma yöntemini belirler.   

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur.   8. Sesine duygu tonu katar. 

 9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.    12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 12.Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 20. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

7. Konuşmalarında betimlemeler yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar  

11. Konu dışına çıkmadan yazar.  

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.  13. Yazma yöntemini belirler.  14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 24.Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

26. Özet çıkarır. 30. Sorular yazar.

31. Formları yönergelerine uygun doldurur.32. Dilek, istek ve şikâyetlerini yazılı olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

1. Görsel Okuma

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. 10. Sunularını değerlendirir.

 

 

Fen ve Teknoloji:

*Işık ve Ses ünitesi “3.1 Gölgenin oluşumunu keşfeder.”

 

İnsan Hakları ve  Vatandaşlık :

 *Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır.

 

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: *“Tarihta yapılan bir spor türünün kurgusunu hazırlar ve uygular.”

Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

Not Alarak Dinleme

Eğlence Amacıyla Dinleme

Sessiz Okuma

Betimleme Yaparak Konuşma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

-  Mum

-Atasözleri ve deyimler

-Öğretmen kılavuz kitabı

 

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

ATATÜRK

 Mayıs  3. Hafta         6  Saat 

Türk Tiyatroso ve Atatürk ( Öyküleyici Metin – Dinleme Metni )

 3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar.3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır.6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

5. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler.

6. Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro, vb. dinler/izler.

 

1. Konuşma Kurallarını Uyg.

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  3. Konuşma yöntemini belirler.

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  

7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar.   9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.   11. Konu dışına çıkmadan konuşur.   12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır

.12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

20. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.  

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yar

arlanır. 11. Mantıksal bütünlük içinde yazar.19. Yazılarında karşılaştırmalar yapar.24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

30. Sorular yazar. 31. Formları yönergelerine uygun doldurur.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

12. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. 8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

10. Sunularını değerlendirir.

 

 

 

 

Atatürkçülük

-Atatürk ve Millî Mücadele’ye ilişkin olarak hazırlanmış bir tiyatro eserinde rol alır.

 -Farklı metinlerden Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne ilişkin bilgi toplayarak arkadaşlarıyla paylaşır. -Atatürk’ün sanatseverliğine ilişkin fotoğrafları anlamlandırır.

 -Atatürk’ün milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolüne ilişkin düşüncelerini yorumlar.

-Atatürk’ün Türk kadınının toplumdaki yeri hakkındaki görüşlerine ilişkin bilgi almak amacıyla bu konuda uzman kişilerle görüşme yapar.

  -Atatürk’ün eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili düşüncelerini destekleyen günümüzde yapılan çalışmalardan yazılı veya sözlü örnekler verir.

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Katılımlı Dinleme

Bilgi Edinmek Amacıyls Dinleme

Tiyatro oyunu Sunma

 

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

-Dinleme Metinleri CD2si

-  Çeşitli tiyatro oyunlarıyla ilgili katalog veya broşürler

-Atatürk fotoğrafları

-Öğretmen kılavuz kitabı

Gösteri Değerlendirme Formu- Tema Sonu Süreç Değerlendirme – Neler Biliyorum? Neler Yapabiliyorum? – Proje Değerlendirme

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

OYUN VE SPOR

 Mayıs    4.  Hafta         6  Saat 

Soğanlı Bebekleri ( Bilgilendirici Metin )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.  2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.  

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yenikelimelerin anlamlarını tahmin eder.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgilisoruları cevaplandırır.

31. Yazarın amacını belirler.33. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar.

3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.

2. Anlama tekniklerini kullanır.

5. Metnin türünü dikkate alarak okur.

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.  2. Dinleme amacını belirler.  3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.  5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.25. Dinlediği konuya uygun, farklı başlıklar bulur.

31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

 2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.

 3. Konuşma yöntemini belirler. 

 4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar.  

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 

 11. Konu dışına çıkmadan konuşur.  12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 

 13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 9. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan

örnekler verir. 13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 27. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

7. Konuşmalarında betimlemeler yapar.

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler.  

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.  8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.

.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.8. Yazılarında mizahî ögelere yer verir.24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

26. Özet çıkarır. 29. Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

2. Davetiye ve tebrik kartı yazar.

3. Mektup yazar. 9. Şiir yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

1. Görsel Okuma

4. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. 7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

13. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden

yararlanır.15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler. 9. Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.10. Sunularını değerlendirir.

 

.

*Gazete Küpürlerinden Yararlanma

( Okuma 1.4 )

Yöntem ve Teknikler:

Tahmin Ederek  Dinleme

Sessiz Okuma

Açıklayıcı Konuşma

Davetiye

 

Araç gereçler:

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

-  Atık malzemeler

-Farklı el sanatları örnekleri

-Bir ürünün tanıtıldığı gazete küpürleri

-Öğretmen kılavuz kitabı

3. Sınav

 

 

 

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

OYUN VE SPOR

 Haziran  1.  Hafta         6  Saat 

Oyun Günlüğü ( Şiir )

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.  2. Okuma amacını belirler.  3. Okuma amacına uygun yöntem belirler.  4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.   5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.  6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.  7. Akıcı okur.

 8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni

kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 6. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.

16. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 24. Okuduklarından çıkarımlar yapar. 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. Anlam Kurma 

1. Metin içi anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar.3. Metinler arası anlam kurar.

4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1. Serbest okuma yapar.2. Anlama tekniklerini kullanır.5. Metnin türünü dikkate alarak okur.11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.

 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.  2. Dinleme amacını belirler.

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

 6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 13. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

 

 

 

 

 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.  

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 

3. Konuşma yöntemini belirler.   

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.   

5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.   7. Akıcı konuşur.  

8. Sesine duygu tonu katar. 

 9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.   10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  

11. Konu dışına çıkmadan konuşur.    12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.   13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

19. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. 22. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3. Topluluk önünde konuşur.

 

 

 

 

 

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.  2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır.  10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar   11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.  13. Yazma yöntemini belirler.  14. Yazma konusunu belirler

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme.

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.

3. Yazısına uygun başlık belirler.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 11. Mantıksal bütünlük içinde yazar. 14. Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir.

20. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 22. İmza atar ve anlamını bilir. 24. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 27. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

9. Şiir yazar.

16. İstediği bir konuda yazılar yazar.

 

 

1. Görsel Okuma

8. Beden dilini yorumlar.

14. Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar ve değerlendirir.

15. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2. Görsel Sunu

1. Sunuma hazırlık yapar.

2. Sunum yöntemini belirler.3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

4. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. 10. Sunularını değerlendirir.

 

 

.

 

 

Yöntem ve Teknikler:

Sessiz Okuma

ŞiirYazma

 

Araç gereçler:

Araç gereçler:

-Türkçe Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı   - Etkinlikler

-Türkçe Sözlük ve -Yazım Kılavuzu

-Deyimler Sözlüğü

-  Oyunlarla ilgili resimler

-Oyunlarda kullanılan araç ve gereçler

-Öğretmen kılavuz kitabı “ç

Kitap Değerlendirme Formu

 

TEMA

Hafta - Saat

METİN

KAZANIMLAR

Ara Disiplin Kazanımları

ve

Atatürkçülük

Yön. ve Tekn./ Araç ve Ger./ Etk

ÖLÇME

DEĞ.

OKUMA

DİNLEME

KONUŞMA

YAZMA

Görsel Okuma

Görsel Sunu

OYUN VE SPOR

 Haziran  2.  - 3.  Hafta        12  Saat 

Milli Atletimiz Aycan ( Onur ) Önel  ( Bilgilendirici Metin ) Dinleme Metni

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.