2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Lise 9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Dersi Yıllık Plan

2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Lise 9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Dersi Yıllık Plan dosyası 15-05-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 9. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Lise 9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Dersi Yıllık Plan
Kategori 9. Sınıf Sanat
Gönderen meinkampf
Eklenme Tarihi 15-05-2019
Boyut 176.26 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Elif-Ba Çalışma Yaprakları

 

 

 

 

 

 

S Ü R E

KONULAR

KAZANIMLAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Dav. Ulaşma Düzeyi)

 

                                      1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

 

EYLÜL

4. HAFTA

15-19 EYLÜL

2

- Öğrencilerle tanışma, ders işlenişi hakkında  genel bilgiler verme.

Bu ünite sonunda öğrenciler;

1. Kur'an-ı Kerim'in diğer kutsal kitaplardan

 ayrılan yönlerini fark eder.

2. Kur'an-ı Kerim'in özgün yapısını kavrar.

 3. Kur'an-ı Kerim'in diğer isimlerinin anlamlarını

 ve içerikle ilişkisini açıklar.

4. Sure isimlerinin anlamlarını kavrar

5. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışı

 ve özelliklerini açıklar.

6. Mu'minun suresini genel özellikleriyle tanır.

7. İsra suresinin 80. ayetinde yer alan

 duaların anlamını kavrar.

8. Rab, İlah, Melik, İbadet kavramlarının

 anlamlarını açıklar.

Genel hatlarıyla Kur’an ve surelerinin tanıtımı yapılacaktır. Surelerin İsimleri konusu ele alınırken sureler hakkında genel bilgiler anlatılarak surelerin Kur’an- ı Kerim içerisindeki sıralamalarına dikkat çekilecektir. (4. Kazanım)

“Kur’an’da İnsan ve Toplum: İnsanın Yaratılışı ve Özellikleri” konusu ele alınırken günlük hayatla ilişki kurulacaktır.

(5. Kazanım) Tanıtılacak sure hakkında genel bilgiler verilecektir. (6. Kazanım) Kavramlar genel hatları ve anlamlarıyla ele alınıp ayrıntılardan kaçınılacaktır.

 (8. Kazanım)

- Lise Kur’an-ı Kerim Dersi (9-12.Sınıflar) Öğretim Programı
- Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Bâsı (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)
- Kur’an-ı Kerim ve Meali
- Projeksiyon
- Akıllı Tahta

 

 

 

5. HAFTA

22-26

EYLÜL

2

I.  KUR’AN-I KERİM’İN ÖZELLİKLERİ

1. Kur’an-ı Kerim’in özgünlüğü
1. Harfler ve Özellikleri (ÜNİTE 2)

1.1. Harfler ve İsimleri

 

EKİM

1. HAFTA

29-3 EKİM

2

2. Kur'an-ı Kerim’in Diğer İsimleri

3. Surelerin İsimleri
1.1. Harfler ve İsimleri ( ÜNİTE 2)

 

2. HAFTA

08-10 EKİM

2

KURBAN BAYRAMI  ( 4 – 5 – 6 – 7 EKİM 2014 )

 

2. İlahi Kitap ve İlahi Kitaplara İman

2.1. Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?

 

II. KUR’ÂN’IN MESAJINI ANLIYORUM

1. Kur'an'da İnsan ve Toplum: İnsanın Yaratılışı ve Özellikleri

1.2.  Harflerin Yazılışları (ÜNİTE 2)

 

3. HAFTA

13–17 EKİM

2

2. Sureleri Tanıyorum: Mu’minun Suresi
1.2.  Harflerin Yazılışları (ÜNİTE 2)

 

4. HAFTA

20-24 EKİM

2

3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 80)

1.3. Harflerin Mahreçleri (ÜNİTE 2)

 

5. HAFTA

27-31 EKİM

2

4. Kur'an Kavramlarını Öğreniyorum: Rab, İlah, Melik, İbadet
1.3. Harflerin Mahreçleri (ÜNİTE 2)
- Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Çarşamba )

 

                             2. ÜNİTE: KUR'AN-I KERİM'İ OKUMAYA GİRİŞ

 

 

KASIM

1. HAFTA

03-07 KASIM

2

1.3. Harflerin Mahreçleri

Bu ünite sonunda öğrenciler;

 1. Harflerin isimlerini söyler.

2. Harflerin kelime içindeki yazılış biçimlerini tanır.

 3. Harfleri mahreçlerine uygun olarak telaffuz eder.

 4. Harfleri harekelerine

 ve med durumlarına göre seslendirir.

 5. Okunuşla ilgili bazı harf ve işaretlere dikkat ederek Kur’an’ı okur.

 

1- Harfleri öğretirken öğrencilerin zorlanmaları göz önüne alınarak kolaylaştırıcı ve Kur'an öğrenmeyi sevdirici bir yol izlenecektir.

2- Koro halinde harflerin seslendirilmesi

yapılarak her öğrencinin katılımı sağlanacaktır.

3- Görsel ve işitsel materyaller kullanılarak

Öğrenme kolaylaştırılacaktır

- Lise Kur’an-ı Kerim Dersi (9-12.Sınıflar) Öğretim Programı
- Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Bâsı (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)
- Kur’an-ı Kerim ve Meali
- Projeksiyon
- Akıllı Tahta

 

 

aşlar)

 

2. HAFTA

10-14 KASIM

2

1.4. İnce ve Kalın Sesli Harfler

- 10 Kasım  Atatürk’ü Anma Günü (Pazartesi)

 

3. HAFTA

17-21

KASIM

 

1

 

2.1. Harekeler: Üstün

 

4. HAFTA

24-28 KASIM

2

2.1. Harekeler: Esre

 

ARALIK

1.

HAFTA

01-05

ARALIK

2

2.1. Harekeler: Ötre

 

2. HAFTA

08-12 ARALIK

2

2.2. Cezim (Sükun)          

 

3 HAFTA

15-19

ARALIK

2

2.3. Şedde

2.4. Tenvin

 

4. HAFTA

22-26 ARALIK

2

2.5. Med Harfleri: Elif, Vav, Ya

2.6. Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif

 

5 HAFTA

30-02

OCAK

2

2.7. Uzatma (Asar-Çeker) İşareti

 

OCAK

1. HAFTA

05–09 OCAK

2

3. Okunuşla İlgili Özel Durumlar

3.1. Elif Lam Takısının Okunuşu

 

2. HAFTA

12-16

OCAK

2

3.2. Zamir ve Okunuşu

3.3. Med-Kasr Kelimeleri

 

3.
HAFTA

19-23
OCAK

2

3.4. Okunmayan Elif

3.5. Hurûf-ı Mukataa

 

 

 

S Ü R E

KONULAR

KAZANIMLAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Dav. Ulaşma Düzeyi)

 

ŞUBAT

2. HAFTA

09–13 ŞUBAT

2

II. OKUNACAK SURE VE AYETLER

1. Âl-i İmran Suresi ( 1–15 sayfalar )

6. Âl-i İmran suresini kurallarına uyarak okur.

4- Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumanın

amacının doğru bilgi,
doğru inanç ve doğru

davranış olduğuna vurgu yapılacaktır.

(7. kazanım)

 

- Lise Kur’an-ı Kerim Dersi (9-12.Sınıflar) Öğretim Programı
- Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Bâsı (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)
- Kur’an-ı Kerim ve Meali
- Projeksiyon
- Akıllı Tahta

 

 

3. HAFTA

16–20 ŞUBAT

2

1. Âl-i İmran Suresi ( 1–15 sayfalar )

4. HAFTA

23-27

ŞUBAT

2

 

1. Âl-i İmran Suresi ( 1–15 sayfalar )

MART

1. HAFTA

02-06

 MART

2

 

1. Âl-i İmran Suresi ( 1–15 sayfalar )

2. HAFTA

09–13

MART

2

 

1. Âl-i İmran Suresi ( 1–15 sayfalar )

 

3. HAFTA

16–20 MART

2

 

1. Âl-i İmran Suresi ( 1–15 sayfalar )

 

4. HAFTA

23-27 MART

2

III. EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI

 

5- Koro halinde toplu

 tekrarlarla ezberleme

kolaylaştırılmalıdır.

6- Görsel ve işitsel

materyallerin yardımıyla

ezberleme kolaylaştırılmalıdır

 

 

1. HAFTA

30-03

NİSAN

 

2

 

1. Kur’an’ı Anlayarak Okumanın Amacı

8. Kur’an’ı ezberlemenin ilke ve yöntemlerini söyler.

9. Kur’andan ezberler yapmaya

ve anlayarak okumaya istekli olur.

10. Ezberlenecek sureleri usulüne

 uygun olarak ezberler.

11. Ezberlenen surelerin anlamlarını

 ana hatları ile kavrar.

12. Anlamını öğrendiği surelerden seviyesine

 uygun mesaj ve ilkeler çıkarır

          NİSAN

2. HAFTA

06-10 NİSAN

2

2. Kur’an’ı Ezberlemenin İlkeleri ve Yöntemleri

3. HAFTA

13–17 NİSAN

2

3. İhlâs Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

4. HAFTA

20-24 NİSAN

2

3. İhlâs Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

5. HAFTA

27-01

MAYIS

2

 

4. Kevser Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

MAYIS

1. HAFTA

04-08 MAYIS

2

 

4. Kevser Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

2. HAFTA

11–15 MAYIS

2

5. Fatiha Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

3. HAFTA

18–22 MAYIS

2

6. Ayet-el Kürsi’yi ve Anlamını Öğreniyorum ( Bakara 255 )

- 19 Mayıs Atatirk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

4. HAFTA

25-29 MAYIS   

2

6. Ayet-el Kürsi’yi ve Anlamını Öğreniyorum ( Bakara 255 )

HZR

1. HAFTA

01-05

HAZİRN

2

- Dönem İçerisinde Ezberlenen Surelerin Tekrar Edilmesi

2. HAFTA

08–12 HAZİRN

2

- Yıl Sonu Değerlendirmesi

NOT:  Bu Yıllık Plan Talim ve Terbiye Kurulu Tarafından Hazırlanan “Kur’an-ı Kerim Öğretim Programına” Göre Hazırlanmmıştır.

.

 

 

 

                                  İzzet EKER                                                                        

             DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ                    

 

 

 

 

 

                                                         UYGUNDUR

                                                                  15.09.2014

 

                                                                      ………………………. 

                                                                     OkuL Müdürü