2018-2019 ilkokul 2.sınıf sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı

2018-2019 ilkokul 2.sınıf sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı dosyası 14-03-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 ilkokul 2.sınıf sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen hercaihoca
Eklenme Tarihi 14-03-2018
Boyut 26.08 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DUMLUPINAR İLKOKULU

2. SINIF SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı  No         : 1

Tarih                 : 09.09.2013

Saat                 : 13.30

Yer                 : Dumlupınar İlkokulu / Osmaniye             

 

GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklama.

2. 2012/2013 Eğitim - Öğretim Yılının Değerlendirilmesi

3.Yeni ders programlarının gözden geçirilmesi. İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) İngilizce Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının incelenmesi

4.2488 -2504 ve diğer ilgili tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük konularının görüşülmesi.

5.Ölçme ve değerlendirme esasları.

6.Performans ve projelerde uygulanacak usul ve esaslar.

7.Konuların işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri.

8.Öğrencileri araştırmaya sevk etmek için öngörülen çalışmalar.

9.Sınıf içi ders araç ve gereçleri.

10.Sınıf yönetimi ve denetimi.

11.Uygulamada karşılaşılan güçlükler ile derslerin işlenişinde birlik ve beraberliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin tespiti.

12.Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması.

13.Veli-öğretmen işbirliği.

14.Öğrenci devamsızlıkları ve davranışları.

15.Ünite sürelerinin belirlenmesi.

16.Dilek ve temenniler.

17.Kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Açılış ve Yoklama

Murat BÖRK, yeni eğitim öğretim yılı için iyi dileklerde bulundu. Gündem maddeleri okunarak, oybirliği ile gündem maddelerine eklemeler yapıldı ve gündem maddelerini oluşturulmasından sonra bunların görüşülmesine geçildi.

 

2. 2012/2013 Eğitim - Öğretim Yılının Değerlendirilmesi

Zümre öğretmenleri genel olarak geçen yıl eğitim öğretim faaliyetlerinde problem yaşamadıklarını ve gayet verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

 

3. Yeni Ders Programlarının Gözden Geçirilmesi. Türk Milli Eğitiminin amaçları zümre başkanı Murat BÖRK tarafından okundu. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi kararı alındı. Zümre başkanı, zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.

Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında kılavuz kitaplar baz alınarak planlamanın yapılması, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği söylendi. Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı söylendi.

Yeni müfredat incelenerek yapılması gerekenlerin sınıf içi ve sınıf dışı değişkenlerin göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği kararlaştırıldı. Bu sınıfta öğrenmesi gereken dil bilgisi konularında ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesi gerektiği kararlaştırıldı.

 

 

 

            İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) İngilizce Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı incelenerek programda belirtilen aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulması Murat BÖRK tarafından belirtildi. ADOÇEP = Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı: Çocuklar için konuşma dili çocuğun ilk karşılaştığı, anladığı, pratik yaptığı ve öğrendiği dildir (s. 18). Dolayısıyla, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler sözcük düzeyini geçmemelidir (Örnek: Çocuklar kedi resminin altına “cat” yazarlar). Buna ek olarak, sınırlı olarak belirtilmiş becerilerde 25 sözcüğe kadar okuma ve yazma etkinlikleri yapılabilir ki 5. ve 6. sınıflarda okuma etkinlikleri cümle düzeyine çıkmakta, 7 ve 8. sınıflardaki yaşça büyük öğrenciler okuma- yazma etkinliklerine ait temel bilgileri edindiklerinden okuma ve yazmayı dil öğreniminin önemli bir parçası olarak kullanabilirler. Tematik/Konusal öğretimin temel özellikleri şunlardır: içerik temellilik (İngilizce, Fen Bilgisi, Matematik, Teknoloji gibi), yüksek düzeyde bağlamlandırılmış dil öğretimi, bir konu çerçevesinde ele alınan sözcük ve dilbilgisi yapıları, konu/tema ile ilişkilendirilmiş beceri geliştirme etkinlikleri ve anlamlı öğrenmeyi hedefleyen etkinliklerin tümünün tema/konu etrafında bir araya getirilmesi/çerçevelenmesi.

 

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı

Program Murat BÖRK tarafından özetlenerek okunup açıklamalar yapıldı. Programla ilgili alıntı aşağıda ifade edildi.

Oyun ve fiziki etkinlikler öğrencinin bütüncül eğitiminde önemli bir potansiyele sahiptir. Öğrenciler oyun ve fiziki etkinliklere katılırken fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel vb. özelliklerini geliştirme ve bunlara bağlı sağlığını iyileştirme fırsatlarını elde etmektedir. Bu nedenle, öğrencilerde ilkokuldan itibaren oyun ve fiziki etkinliklere düzenli katılım alışkanlığı geliştirme ve bunlara bağlı bilgi birikimini edinme, genel eğitimin önemli hedeflerinden biridir. İlkokul düzeyinde, oyun ve fiziki etkinliklere katılımdan özellikle hareket yetkinliği ve aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının altyapısının oluşturulması beklenir.

Hareket yetkinliği içerisinde üç temel unsur öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, temel hareket becerileri olarak isimlendirilen öğrencinin bir noktadan başka bir noktaya yer değiştirirken, hareket ederken veya olduğu yerde vücut dengesini sağlarken ve herhangi bir nesneyi kontrol ederken gerekli olan hareket becerileridir. Bu becerilerin gelişimi bedenin hareket potansiyelinin daha etkili kullanılmasını sağlamaktadır. Hareket yetkinliği içindeki ikinci unsur ise hareket becerileri ile ilgili kavramların öğrenilmesidir. Bu kavramların öğrenilmesi, öğrencinin bedenin nasıl hareket ettiğini anlaması ve ilgili bilgi birikimini kullanması açılarından önemlidir.

Günümüzde, hareket yetkinliği geliştirmede temel hareket becerileri ve kavramlarının yanında üçüncü bir unsur olarak uygun stratejileri/taktikleri geliştirme ve kullanma becerisinde önem kazanmaya başlamıştır. Buradaki stratejiler ve taktiklerden kasıt öğrencinin oyun ve fiziki etkinliklerde daha etkili olabilmek için problem çözme becerilerini kullanarak kendisi veya takımı adına en uygun yöntemleri belirleyebilmesi ve etkinlikler sırasında kullanabilmesidir. Bu becerinin ilkokul düzeyinde ele alınmaya başlanmasındaki amaç, ortaokul ve lise çağlarında öğrencilerde gelişen hareket becerileri ile birlikte, giderek önemi artan daha karmaşık oyun stratejileri ve taktikleri için bir altyapı oluşturmaktır.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde oyun ve fiziki etkinliğin önemi giderek daha belirgin hale gelmektedir. Öğrencilerin sağlıklarını korumaları için günde en az bir saat oyun ve fiziki etkinliklere katılma ihtiyacı duydukları bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda öğrencilerin oyun ve fiziki etkinliklere istekle, düzenli katılım alışkanlığı geliştirmeleri önemlidir. Düzenli katılım için önemli unsurlardan birisi ise, öğrencinin oyun ve fiziki etkinliklere katılırken eğlenmesi ve bu katılımın kendisine getirdiği faydaları somut olarak anlaması ve görmesidir. Bu nedenle, aktif ve sağlıklı yaşam kavramları ve ilkelerinin öğrenciler tarafından anlaşılması, bunları yaşamlarında eğlenerek uygulamaları için oyun ve fiziki etkinlik önemli bir araçtır. Oyun ve danslarla ilgili kültürel mirasımız da aktif yaşamın önemli boyutlarından biridir. Öğrenciler tarafından bu mirasın anlaşılması ve yaşanması, özellikle Milli bayramlar/belirli gün ve haftaların kutlanmasında genel eğitim amaçlarımıza ulaşmada önemli katkı sağlayacaktır.

Oyun ve fiziki etkinliklerin hareket yetkinliği, aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına etki sürecinde gözden kaçırılmaması gereken bir diğer boyut: Öğrencilerin yaşam becerileri olarak isimlendirilen kişisel, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirme için yarattığı eğitim fırsatlarıdır. Bunlar içinde kendini tanıma, bireysel ve sosyal sorumluluk, adil oyun, grupla çalışma, iletişim, gözlem, hedef belirleme, uygulama, değerlendirme, yansıtma vb. beceriler sayılabilir.

Dersin amacı; öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarıdır.

 

4. 2488 -2504 Ve Diğer İlgili Tebliğler Dergisinde Yer Alan Atatürkçülük Konularının Görüşülmesi

2488–2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük ile ilgili konular genel başlıklar halinde zümre başkanı tarafından okundu. Ünitelendirilmiş yıllık planda belirtildiği şekilde temalar işlenirken Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verileceği kararı alındı.

5. Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Seda YILMAZ : Performans görevleri ve proje ödevleri için derecelendirme basamaklarının kullanılması gerektiği, ölçme ve değerlendirme işlemlerini belgelendirmek ve öğrenci düzeylerini daha iyi görebilmek için öğretmen kılavuz kitaplarında bulunan ölçme değerlendirme formlarından gereği gibi yararlanılması gerektiği vurguladı. Performans görevlerinin sınıf içerisinde öğrencilerle beraber yapılmasının ve projelerin de hazırlık ve kontrol aşamalarında öğrencilere rehberlik yapılmasının yararlı olacağını belirtti. Bu manada öğrenci velilerinin mutlaka bilgilendirilmesi gerektiği ve öğrencilerin bu tür etkinlikleri kesinlikle ellerinden geldiklerince kendilerinin yapmaları hususunda fikir birliğine varıldı. Her öğretmen her öğrenci için mutlaka tema sonlarında değerlendirme yapmalıdır.

6. Performans Ve Projelerde Uygulanacak Usul Ve Esaslar

Zümre Başkanı tarafından İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri okundu.

Zümre Başkanı: Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinden ise ayrı ayrı olmak üzere her dönem için en az birer performans görevi yapacaklarını, performans görevlerinin öğretmen rehberliğinde gerçekleştirileceğini, ders saatlerinin bu değişiklik göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini söyledi. Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ne kadar olacağının görevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi. Daha çok okulda yapılabilecek performans görevlerinin seçilmesi gereği vurgulandı.

Notla değerlendirme etkinliklerinin “ İlköğretim Kurumlarının Yönetmeliğinin 35. ve 42. maddesinde belirtilen hükümlere göre yapılması, madde 11 de belirtilen hükümlere göre ve velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 2. sınıf öğrencilerine Kasım ve Nisan aylarının 2. haftasının son iş gününde “ Öğrenci Gelişim Raporlarının “ verileceği belirtildi.

 

PERFORMANS GÖREVİ KONULARI :

I:DÖNEM

TÜRKÇE:

1.Atatürk’ün doğumu, yaşamı, hayatında yaşadığı önemli olayları, Türkiye’nin geleceğini nasıl değiştirdiği hakkında araştırma yapıp kurallara uygun bir yazı yazılması.

2.Bayrağımızın doğuş hikâyesinin araştırılması, yazılması ve sınıfta anlatılması.

3.Sağlıklı bir yaşam için neler yapabiliriz? Konulu bir yazı yazılması.

4.Anahtar kelimeleri kullanarak hikâye yazma.

5.Okuduğu bir hikâyeyi özetleme

6.Sevdiği bir şiiri ezberleme ve sınıfta okuma çalışması

7.Zıt anlamlı kelimeleri bulma ve cümle içinde kullanma.

8.Belirlenen masal kahramanları ile yeni bir masal yazmak

9.Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti’nin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırmak

HAYAT BİLGİSİ :

1.Kullandığımız besinlerin resimlerinden oluşan bir “Besinler Albümü” oluşturmasının istenmesi.

2.Okulumuzdaki hangi araç-gereçlerin neden korunması gerektiği ile ilgili bir çalışma yapmaları ve araç - gereçleri korumak için bir görev paylaşımı yapmalarının istenmesi.

3. Kutlamak istediğiniz özel bir gün belirleyin ve uygulayın ya da canlandırın.

MATEMATİK:

1.Saatleri okuması , saatleri yarım ve tam saatlere ayarlaması..

2.100 içinde ikişer ve beşer, dörder, üçer ileriye ve geriye doğru saymak

3.Küp, prizma modeli oluşturup köşe, yüz, ayrıtları gösterme

4.Standart olmayan birimlerle sıvıların miktarını ölçme

5.Uzunlukları cm ve m cinsinden tahmin etme, ölçme, ölçümünü karşılaştırma

6.Veriyi tablo şeklinde düzenleme

7.Bütün, yarım, çeyrek ilişkisini kavrama

MÜZİK

1.Şarkılı oyunlar yapıyorum

2.Güzel şiir okuyorum!

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

1.Spor yapmanın faydaları

2.Atatürk’ün spora verdiği önem

3.Bahçe oyunlarının anlatılması

 

II: DÖNEM

TÜRKÇE:

1.Bir yazarın hayatının ve eserlerinin araştırılması

2.Bitki ve hayvanlarla ilgili meslekler

3.Ekmeğin hikâyesi

4.En çok sevdiği hayvanın özellikleri

5.Reklâmların alışverişler üzerindeki etkileri

6.Ulaşım araçlarının gelişimi

7.Uzay çalışmalarının araştırılması

HAYAT BİLGİSİ :

1.Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişki

2.Çevrelerindeki atık malzemelerin kullanılması

3.Doğal afetleri ve korunma yollarının araştırılması

4.Atatürk’ün, liderlerin toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğinin araştırılması

5.Büyüdükçe değişiyoruz

6.Elektriğe suya dikkat

7.Mevsimleri göre değişenler

8.Oyun ve oyuncaklardaki değişim

MATEMATİK:

1.Üçgen, Kare ve Dikdörtgen düzlemsel geometrik şekillerin görsel olarak belirlenmesi ve çevrelerinin ölçümü.

2.Açık ve kapalı geometrik alanları örneklendirme

3.Karesel, dikdörtgensel ev üçgensel alanları tanıtma

4.Simetriyi modelleri ile açıklama

5.Bütün, yarım, çeyrek ilişkisini kavrama

MÜZİK

1. Güzel şiir okuyorum!

2.Tanıdığımız müzik aletlerinin resimlerini yapma.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

1.Örnek bir sporcunun kişisel ve mesleki özellikleri

2.Büyüklerinizin küçüklüğünde oynadıkları oyunlar

 

PROJE GÖREVİ KONULARI

TÜRKÇE:

1.Atatürk’ün hayatını anlatan resimlerden oluşan “Atatürk Albümü” yapılmasının istenmesi.

2.Değişik türden fıkralar bularak fıkra defteri oluşturulması.

3.Değişik türden şiirler bularak şiir defteri oluşturulması.

4.Tasarruflu olmak için yapılabilecekler, kumbara yapımı.

5.Resimlerden öykü oluşturma

6.Röportaj yapma

7.23 Nisan konulu akrostiş

HAYAT BİLGİSİ :

1.“Doğal Afetler ve Doğal Afetlerden Korunma Yolları Nelerdir?” konulu bir araştırma yapılması ve bu araştırmayı uygun resimler kullanarak hazırlanmasının istenmesi.

2.Okulumuzu geliştirip güzelleştirmek için neler yaparsınız?

3.Atatürk’ün liderliğinde Türk Milleti’nin sahip olduğu hak ve özgürlüklerin neler olduğunun araştırılması.

4.Doğal afetler nelerdir? Her biri hakkında kısa açıklamalar yapınız

5.Trafikte yayaların uyması gereken kurallar nelerdir?

6.Vücudumuzun bölümleri ve organlarımız

7.Suyun macerası nasıl oluşur (Grup çalışması)

8.Mevsim şeridini hazırlama.

MATEMATİK:

1.Nesneleri kullanarak çarpma işlemlerini gösteren bir şerit oluşturmak.

2.1 ‘den 50 ‘ye kadar olan sayıları kullanarak bir toplama tablosu oluşturulması.

3.20 tane problemin zihinden yazılması ve bunların yanıtlanması.

4.Geometrik cisimlere benzeyen materyalleri kullanarak (ev, araba, robot, bebek v.b.) modelleri yapma

5.Takvim yapımı

 

MÜZİK PROJE KONULARI

1.Artık malzemeleri kullanarak müzik aleti oluşturma ve oluşturduğu alet ile müzik çalma

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

PROJE KONULARI

1.En az dört kişiyle oynanabilecek bir oyun oluşturur

GÖRSEL SANATLAR PROJE KONULARI

1.Kirli ve temiz çevre başlıklı iki ayrı resim oluşturun. Çalışmalarınızda dilediğiniz boya türünü kullanabilirsiniz. Resminizi hangi duygularla oluşturduğunuzu arkadaşlarınıza açıklayın.

7. Konuların İşlenişinde Uygulanacak Öğretim Yöntem Ve Teknikleri

Yusuf KAYA : Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.

Matematik dersi konusunda Seda Yılmaz söz alarak öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.

Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar olarak belirlendi.

Türkçe dersinde metin işlenirken bir konunun bir hafta süresince dağılımını yaparak, diğer derslerle bağlantı kurarak işlenmesi, metinlerin uzun olması nedeniyle genellikle anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesinin daha uygun olacağı Murat BÖRK tarafından belirtildi. Ayrıca diğer derslerle bağlantı kurulmasına ve kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesi, sözlük kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesi, fihrist kullanılması kararı alındı. Rastgele seçilmiş anahtar kelimelerden hikâye yazımına sık sık yer vermenin yararlı olacağı söylendi.

8. Öğrencileri Araştırmaya Sevk Etmek İçin Öngörülen Çalışmalar

Yusuf KAYA: Öğrencileri araştırmaya sevk etmek için seviyeye uygun basit araştırma ödevlerinin verilmesinin önemini vurguladı. Öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan daha sağlıklı olması ve sosyalleşmelerinin daha hızlı olması için mutlaka onları okul içinde ve dışında çeşitli faaliyetlere katmamız ve yönlendirmemiz gerektiğini belirterek; sinema, tiyatro, kır gezileri, müze gezileri gibi etkinliklerle çocukların sosyal kazanımlar edinmeleri gerektiği hususlarına dikkat çekildi.

9. Sınıf İçi Ders Araç Ve Gereçleri

Seda YILMAZ: Eğitim öğretimde planlanan hedeflere varmada kullanılması gereken öğrenci ders araç ve gereçleri mümkün mertebe temin edilmesi gerektiğini, her derse ait araç gerecin tam olmasını bu konuda gerek idare ve gerekse öğrencilerle işbirliği içerisinde takım ruhu içerisinde çalışılarak, bu eksiklikler giderilmesinin eğitim öğretim faaliyetlerine olumlu olarak katkılar sağlayacağını ve her sınıfın yönetmelik doğrultusunda sınıf seviyesine uygun olarak donatılmasının gerekliliğini vurguladı.

10. Sınıf Yönetimi ve Denetimi

Seda YILMAZ: Sınıf ortamının eğitimi olumlu yönde etkilediğini, sınıf hâkimiyetinin sağlanması gerektiğini (disiplinin elden bırakılmaması koşuluyla öğrenci merkezli eğitimin sağlanması), öğrencilerle ortak kararlar alınması otokontrolü sağladığını belirtti.

11. Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler İle Derslerin İşlenişinde Birlik ve Beraberliğin Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Tespiti

Murat BÖRK: Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini belirtti.

Türkçe dersi ile ilgili olarak Yusuf KAYA okulların açıldığı ilk hafta okuma durumlarının tespit edilerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Bazı öğrencilerin yaz tatilinde tekrar yapmamalarından dolayı okuma ve yazmayı unutmuş olarak gelebileceğini, eğer sınıfımızda böyle öğrenciler olursa ve bu öğrencilerin üzerinde ilk günden itibaren durulursa bu problemin aşılabileceğini kaydetti. İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek çalışma yapılmasına karar verildi. İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulacağı, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene gireceği belirtildi.

 

 

12. Öğrencilere Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırılması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması

Seda YILMAZ; Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını söyledi. Okuma saatlerinin yapılması ve bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması önerisini sundu. Oy birliğiyle kabul edildi. Öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiğini belirtti.

13. Veli-Öğretmen İşbirliği

Yusuf KAYA: Velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi. Özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi. Her dönem en az birer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi. Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesi kararı alındı. Ev ziyaretlerinin, bireysel görüşmelerin önemi belirtildi.

14. Öğrenci Devamsızlıkları ve Davranışları

Seda YILMAZ: Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması kararı alındı. Ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesi kararlaştırıldı. Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılması kararı alındı.

Murat BÖRK: Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti.

15.

TÜRKÇE DERSİ TEMA İŞLENİŞ SÜRELERİ

TEMA  NO

TEMA ADI

SÜRESİ

İŞ GÜNÜ

1.

BİREY VE TOPLUM

16.09.2013 -11.10.2013

4 HAFTA

2.

ATATÜRK

21.10.2013 -15.11.2013

5 HAFTA

3.

DEĞERLERİMİZ

18.11.2013 - 20.12.2013

5 HAFTA

4.

HAYAL GÜCÜ

23.12.2013-24.01.2014

5 HAFTA

5.

GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

10.02.2014-14.03.2014

5 HAFTA

6.

OYUN VE SPOR

17.03.2014 -11.04.201

4 HAFTA

7.

SAĞLIK VE ÇEVRE

14.04.2014 -16.05.2014

5 HAFTA

8.

HAYAL GÜCÜ

21.05.2014 -13.06.2014

4 HAFTA

 

HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMA İŞLENİŞ SÜRELERİ

TEMA  NO

TEMA ADI

SÜRESİ

İŞ GÜNÜ

1.

OKUL HEYECANIM

16.09.2013 -13.12.2013

59

2.

BENİM EŞSİZ YUVAM

25.12.2012 -09.04.2013

69

3.

DÜN,BUGÜN,YARIN

10.04.2013 - 14.06.2013

45

 

MATEMATİK DERSİ ÜNİTE İŞLENİŞ SÜRELERİ

ÜNİTE  NO

ÜNİTE ADI

SÜRESİ

İŞ GÜNÜ

 

 

        1.

SAYILAR

GEOMETRİ

ÖLÇME

Paralarımız, Zamanı Ölçme

16.09.2013 -01.11.2013

 

28

 

        2.

ÖLÇME

Zamanı Ölçme

SAYILAR

Doğal Sayılar

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme, Sıvıları Ölçme

 

04.11.2013 -13.12.2013

30

 

 

        3.

ÖLÇME

Sıvıları Ölçme

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

ÖLÇME

Tartma

GEOMETRİ

Simetri

 

16.12.2013 - 24.01.2014

29

 

        4.

GEOMETRİ

Simetri

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Toplama İşlemi, Çıkarma İşlemi

VERİ

Nesne Grafiği

Tablo

SAYILAR

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

10.02.2014-04.04.2014

 

40

        5.

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çarpma İşlemi

GEOMETRİ

Geometrik Cisimler ve

Şekiller

07.04.2014-23.05.2014

 

31

        6.

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Bölme İşlemi

Kesirler

26.05.2014 -13.06.2014

 

15

 

16. Dilek ve Temenniler

Zümre başkanı Murat BÖRK 2012/2013 eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen arkadaşlara, öğrencilere ve ülkemize hayırlı olması dilek ve temennileriyle toplantıyı sona erdirmiştir.

 

ALINAN KARARLAR

1.İlçemizde yapılmış olan zümrelerde alınan kararlara azami ölçüde riayet edilmesine,

2.Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların yeni müfredata göre yapılması, kılavuz kitabında olan yıllık planların bilgisayar ortamında idareye teslim edilmesine,

3.Türkçe dersinde okuma yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık verilmesine, geri kalan öğrencilerle ek etkinliklerin yapılması ve diğer öğrencilere yetiştirilmesine,

4.Atatürkçülük konularının planda gösterilmesine ve konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine,

5.İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için öğrencilerin değerlendirilmesinin ders içi performans, ürün dosyası, proje ve performans görevleri ile yapılmasına, buna ilave olarak değerlendirmenin etkinliklerle de ölçülmesine, değerlendirme ölçeklerinin elektronik ortamda hazırlanmasına birer çıktılarını dosyalarında bulundurmasına,

6.Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,

7.Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının artırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına, her sınıf için kitaplık çizelgesi yapıp sınıf kitaplık defteri tutarak öğrenciler arasında rekabet ortamı yaratılmasına,

8.Sınıf öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarıyla övünmelerine imkân tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi veya sınıflar arası okuma, güzel yazı yazma yarışmalarının düzenlenmesine,

9.Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmalarına,

10.Proje ve performans görevlerinin ünite konularına göre seçilmesi ve bu etkinliklerle paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenecekleri için her derste yer verilmesine,

11.Öğrenci gözlem ve değerlendirme formlarından gerekli görülenlerin düzenli olarak işlenmesi ve bu şekilde öğrencilerin daha rahat izlenmesi sağlanacağı için bu uygulamanın yapılmasına,

12.Öğrencilerin seviyelerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Ünite sonu değerlendirme ve gözlem formlarının kullanılmasına,

13.Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesine,

14.Matematik derslerinde somutlaştırmaya yer vermeye, görsel sunulardan yararlanmaya, oyunlarla dramatize edilerek eğlenceli hale getirilmesine,

15.Tüm derslerde ve özellikle Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ) sık sık yararlanılmasına, görsel sunuların hazırlanarak öğrencilere gösterilmesine,

16.Türkçe derslerinde anahtar kelimelerle çalışmaya sık sık yer verilmesine ve dikte çalışmalarının yapılmasına,

17.Sınıf ortamında bakanlığın ders kitaplarından başka kitapların okutulmamasına, velilerin isteği doğrultusunda yardımcı kaynak kullanacakların bu kaynaklarını evde kullanmasına,

18.Tüm derslerin birbirleriyle ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin yararlı olacağına,

19.Öğrencilerin düzenli bir şekilde okula devamlarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına,

20.Çalışma programı hazırlayarak konuların tüm şubelerde aynı zamanda işlenmesinin sağlanmasına,

21.Serbest Etkinlik derslerinde başka derslerin asla işlenmemesine,

22.Bu sınıfta öğrenmesi gereken dil bilgisi konularında ağırlık verilmesine,

23.Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesine,

24.Dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikâye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına,

25.Sınıflarda demokrasi eğitiminin bir yaşantı haline getirilmeye çalışılmasına ve sınıf kontrolünün öğrenciler tarafından sağlanmasına fırsat tanınmasına,

26.Her dönem en az birer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine ve velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesine,

27.Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına, ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesine,

28.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesine, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılmasına,

29.Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesine ve sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına,

30.Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulmasına,

31.Öğrencilerin yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, Atatürkçülük konularının pekiştirilmesine,

32.Öğrenciler sosyal faaliyetlere yönlendirilerek; spor, sinema, tiyatro, geziler ve yıl sonu geceleri ile aktiviteler çeşitlendirilecek ve öğrenciler sosyal ve kültürel yönden geliştirilmesine karar verilmiştir.

2013–2014 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Sınıf zümre öğretmenler kurulu toplantısı yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri tarafından iş bu tutanak düzenlenerek müştereken imza altına alınmıştır.

 

 

                     Yusuf KAYA                               Seda YILMAZ                           Murat BÖRK

                 2-A Sınıf Öğretmeni        2-B Sınıf Öğretmeni                 2-C Sınıf Öğretmeni                                                                                                              

 

 

 

                                                                        09.09.2013

                                                                      Okul Müdürü

                                                             Ahmet Oktay GÜLTEKİN

1