2018-2019 7.sınıf türkçe dersi 1.dönem 2.yazılı soruları

2018-2019 7.sınıf türkçe dersi 1.dönem 2.yazılı soruları dosyası 28-02-2018 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 7.sınıf türkçe dersi 1.dönem 2.yazılı soruları
Kategori 7. Sınıf Türkçe
Gönderen BAHŞİŞ
Eklenme Tarihi 28-02-2018
Boyut 20.12 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇERÇİLER ŞEHİT RECEP GEÇER YATILI ORTAOKULU 7.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

ADI:   SOYADI:   SINIFI:   NUMARASI

 

Hata yapmaktan ne kadar da korkarız değil mi sevgili okurlarım.”Yanlış bir şey söylerim.”diye ne çok fikrimizi kendimize saklarız.”Komik olabilirim.”diye içimizin gittiği nelerden vazgeçeriz.

              Hata yapma korkusuyla öne çıkma olanağını geri çevirir, arkalarda bir yerde dururuz çoğu zaman.

             Giyim kuşamımızda, saçımız başımızda istediğimiz değişiklikleri yapamaz, “Ya hata yapıyorsam, ya gülerse?“ diye alışılmışın içinde yuvarlanır gideriz.

             Arkadaş olmak istediklerimize, “Ya selâmı samimî değilse, ya şimdi bana yüz vermezse?” diye korkudan yaklaşamayız.

              Böylece hata yapmama uğruna neleri ıskalarız, neleri. Oysa yanlış yapmak, hiç de o denli korkunç bir şey değil. Tam tersine insan, hatalarından pek çok şey öğreniyor. Bana öğretti, size de öğretir mutlaka.                                                              (İPEK ONGUN)


  1. İnsanlar, düşüncelerini belirtmekten niçin çekinirler? Yazınız?  (4 puan)

 

 

  1. “Alışılmışın içinde yuvarlanıp gitmek” derken yazar ne anlatmak istiyor? Kısaca yazınız?  (4 puan)

 

 

  1. Hata yapma korkusu insanlara neler kaybettiriyor? Yazınız?  (4 puan)

 

 

 

  1. Başlık bulunuz. (3 puan)

 

 


  1. Aşağıdaki tabloyu uygun biçimde doldurunuz. (5 p.)

CÜMLELER

Sebep-Sonuç

Karşılaştırma

Öznel

Nesnel

a- Merve benim en iyi arkadaşımdır.

 

 

 

 

b- Öğretmenin gelmesiyle herkes ayağa kalktı.

 

 

 

 

c- Apartmanın beşinci katında oturuyorlar.

 

 

 

 

d- Beyaz renk tüm renklerden güzeldir.

 

 

 

 

e- Bu sahiller eskiden tertemizdi.

 

 

 

 

6-  Aşağıdaki cümlelerde geçen “iş, oluş, durum” fiillerini belirleyerek yazınız. (5 puan)

   a- Kitaptan her gün yirmi sayfa okudum.        b- Erkenden yatağa girip yattı.

 

c- Gün geçtikçe saçları uzuyor.                       d- Bahçedeki bütün ağaçları kesmişler.

 

e- Dün akşam sahil boyunca yürüdük.            

CÜMLELER

KİP

1-Yarın onu ziyarete gidelim.

 

2- Bizimle sen de pikniğe gelmelisin.

 

3- Uzun bir yolculuğa çıkmayı planlıyor.

 

4- Elmalı turtayı çok sever.

 

5-Günde yüz sayfa kitap okurum.

 

7- Aşağıdaki cümlelerde fiillerin altlarını çiziniz. Bu fiillerin hangi kipte çekimlendiğini yazınız. (5p.)


 

8- “İsteseymiş bu işi bir günde bitirirmiş(!) ama ne yazık ki vakti yokmuş(!)” cümlesinde parantez içinde ünlem kullanılmasının sebebi ne olabilir?(2 p.)

   A- söze alay anlamı kazandırmak.       

   B- alıntı yapıldığını göstermek.

   C- kaba sayılan bir sözü gizlemek.       

   Ç- kesin olmayan bilgileri ifade etmek.

 

9.Yanlış yazılan sözcüklerin doğrularını yazınız.(6p)

Hiçbirşey ………………………………..

Herkez  ………………………………..

Yanlız  ………………………………..

Makina  ………………………………..

Süpriz  …………………………………

Bir takım ………………………………..

 

10.Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını karşılarına yazınız.(6p)

Mahzur: ………………………………..

Tesadüf: ………………………………….

Yegane: ………………………………..

İltimas: …………………………………

Cazibe: …………………………………

Liyakat: ………………………………..

 

11.Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5p)

a.)İsimlerin önüne gelerek onları niteleyen veya betimleyen sözcüklere ………………. denir.

b.)Cümleleri birbirine bağlayan kelimelere ………….. denir.

c.)Tek başlarına anlamı olmayan cümle içinde anlam kazanan sözcüklere ……….... denir.

ç.)Sayılabilen ifadelere …………… sayılamayanlara ise nitel denir.

d.)Cümledeki fiilin zamanı ile cümlenin anlamındaki zaman farklı ise buna …………… …………………… denir.

 

 

12- 1. Soruları bir an önce çöz.

       2. Hemen bu parka doğru koş.

       3. Artık evimize gelmesinler.

       4. Aynı saatte burada olmalısın.

Hangi cümledeki eylemin kipi farklıdır?(2 P )

 

A) 1 B) 2 C) 3 Ç) 4

 

13. I.     İyilik eden iyilik bulur.

        II. Dost acı söyler.

        III. Ne ekersen onu biçersin.

        IV. İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişinin işidir.

Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca özdeştir?(2 p

A) I. ve II.  B) I. ve III.

C) II. ve IV. Ç) III. ve IV.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "istek" anlamı yoktur?(2 p)

A) Şöyle çıkıp bir hava alayım.

B) Yürüyüş yapıp toprak kokusunu içime çekeyim.

C) Yazılı basında röportaj okumayı pek severim.

Ç) Karışmayın, evimde hanım hanım oturayım.

 

15. "Olur olmaz" sözcüğü (ikileme), aşağıdaki cümlelerin hangisinde "önemsiz, gereksiz, yersiz" anlamında kullanılmıştır?(2 p)

A) Olur olmaz kimselerle konuşma.

B) Olur olmaz kişiler kapımızı çalar.

C) Olur olmaz konuşma, dinlemesini bil.

Ç) Yemek olur olmaz çağırırım.

 

16.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin türlerini yazınız.(5p)

Arkadaşımıza iyi davranmalıyız………………….

Zekiye iyi bir öğrencidir……………………………

Okulun iyisi sınavda belli olur. ………………..

Üzeyir zeki ancak alışmıyor. …………………..

Bana göre her çocuk özeldir. …………………

 

 

 

 

 

17.”gördüler, uçuyordu, kaybedebilirim, göndertirim, düşeyazdım, geliversin, çalışıyorum, sarsıldılar, karşılaştık, gidedurun.” Fiillerini aşağıdaki kutulara yerleştirin.(10p)

 

18.Aşağıdaki ikilemelerin oluş şekillerini yazınız.(6p)

a.)Çoluk çocuk :………………………………….

b.)güle ağlaya:……………………………………

c.)yeşil yeşil:………………………………………

ç.)yalan yanlış:…………………………………..

d.)abur cubur:……………………………………

e.)gele gide:………………………………………

 

19.Aşağıdaki yazarlardan hangisi fabl türünde eserleriyle ünlü değildir?.(2p)

A)Beydeba

B)Anton Çehov

C)La Fontaine

Ç) Aisopos

 

20.Aşağıdaki deyimleri tamamlayınız.(5p)

………………….. işlemek: çok etkilemek.

………………….. çekmek: sabırsızlıkla beklemek.

Akıl ……………..: Düşünememek.

………………………….. su katmak:yoluna girmiş işi bozmak.

………………….. taşa vurmak: pot kırmak,gaf yapmak.

 

21.Çiftçinin karnını yarmışlar kırk tane gelecek yıl çıkmış. Atasözünde hangi konu işlenmiştir.(3p)

a)beğenmemezlik ç)şaşkınlık

b)iki yüzlülük  d)umut

c)yalancılık

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuş­tur?(4p)

A) Pazar günü gelmeye çalışacağım.

B) Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum.

C) Yağmur yağdığı için gelememiş.

Ç) Söz verdi, yarın buraya uğrayacak.

Ç) İstanbul'a gitmekten vazgeçmişler.

 

 

 

 

 

23.Benzetmeleri elemanlarına ayırınız.(8p)

Mercan yeşili gibi gözler

Melek gibi uslu çocuk

 

Benzeyen

Benzetme Edatı

Benzetme Yönü

Kendisine Benzetilen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Aşağıda verilen birleşik fiilleri uygun yerlere yazınız . ( 5 Puan )

  

 

 

 

 

Kurallı Birleşik Fiiller:

 

 

                Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik Fiiller :

                              

 

 

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son soru joker sorudur yanlış yapıtığınız soru yerine kullanılacaktır.

 

 İnanmak başarmanın yarısıdır.

                          Engin YILMAZ

                        Türkçe Öğretmeniniz