2018-2019 3.sınıf türkçe kazanım sıralaması

2018-2019 3.sınıf türkçe kazanım sıralaması dosyası 23-01-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 3.sınıf türkçe kazanım sıralaması
Kategori 3. Sınıf Türkçe
Gönderen sweet05
Eklenme Tarihi 23-01-2018
Boyut 16.53 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

3. SINIF  TÜRKÇE DERSİ KAZANIM SIRALARININ AÇILIMI

 

www.

 

DİNLEME

 

A.Dinleme Kurallarını Uygulama

1.Dinlemeye hazırlık yapar.

2.Dinleme amacını belirler.

3.Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.

4.Görgü kurallarına uygun dinler.

B.Dinlediğini Anlama

1.Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2.Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

3.Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder.

4.Dinlediklerini zihninde canlandırır.

5.Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1 K) sorularına cevap verir.

 6.Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

7.Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder.

8.Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler.

9.Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder.

10.Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.

11.Dinlediklerinde sebep sonuç ilişkileri kurar.

12.Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.

13.Dinlediklerinin konusunu belirler.

14.Dinlediklerinin ana fikrini belirler.

15.Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

16.Konuşmacı, konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.

17.Dinlediklerinde dil, ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler.

18.Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

19.Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

20.Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

21.Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

22.Dinlediği konuya uygun, farklı başlıklar bulur.

23.Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.

24.Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

25.Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.

26.Dinlediklerini özetler.

27.Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

28.Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

29.Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.

30.Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler.

C. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1.Katılımlı dinler.

2.Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler/izler.

3.Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro vb. dinler/izler.

4.Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.

 

 

KONUŞMA

 

A. Konuşma Kurallarını Uygulama

1.Konuşmaya hazırlık yapar.

2.Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere söyler.

3.Dinleyicilerle göz teması kurar.

4.İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.

5.Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.

6.Kelimeleri doğru telâffuz eder.

7.Akıcı konuşur.

8.Sesine duygu tonu katar

9.konuşmalarında beden dilini kullanır.

10.Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.

11.Konu dışına çıkmadan konuşur.

12.Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur.

13.Konuşma konusunu belirler.

 

B.Kendini Sözlü Olarak ifade Etme

1.Kendine güvenerek konuşur.

2.Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.

3.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır.

4.Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

5.Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur.

6.Konuşmalarında ana fikri vurgular.

7.Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular.

8.Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

9.Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

10.Konuşma biçimi, içeriği ve konuşma ortamı hakkındaki düşüncelerini belirtir.

11.Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

12.Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

13.Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.

14.Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

15.Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir.

16.Kendini, ailesini ve çevresini tanıtır.

17.Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.

18.Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

19.Konuşmalarında 5N1K ögelerini vurgular.

C.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

1.Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.

2.Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.

3.Topluluk önünde konuşur.

4.Üstlendiği role uygun konuşur.

5.Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.

6.Deneyim ve anılarını anlatır.

7.Konuşmalarında betimlemeler yapar.

8.İkna edici konuşur.

9.Bildiği şiirleri topluluk önünde okur.

 

OKUMA

 

A. Okuma Kurallarını Uygulama

1.Okumaya hazırlık yapar.

2.Okuma amacını belirler.

3.Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder.

4.Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

5.İşitilebilir ses tonuyla okur.

6.Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

7.Akıcı okur.

8.Kurallarına uygun sessiz okur.

9.Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır.

B.Okuduğunu Anlama

1.Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2.Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını   tahmin eder.

3.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

4.Metin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.

5.Okuduklarını zihninde canlandırır.

6.Okuduklarındaki duygusal ve abartılı öğeleri belirler ve sorgular.

7.Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.

8.Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

9.Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur.

10.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

11.Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

12.Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.

13.Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.

14.Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.

15.Okuduklarının ana fikrini belirler.

16.Okuduklarının konusunu belirler.

17.Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.

18.Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.

19.Başlık ve içerik ilişkisini sorgular.

20.Metindeki anlamsal çelişkileri saptar.

21.Okuduklarından çıkarımlar yapar.

22.Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.

23.Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler.

24.Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

25.Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

26.Okuduğunu özetler.

27.Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.

28.Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.

29.Okuduklarından farklı sonuçlar çıkarır.

30.Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder.

31.Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

32.Metin içerisinde kalın, renkli, altı çizili vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur.

33.Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler.

34.Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

35.Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

C.Anlam Kurma

1.Metin içi anlam kurar.

2.Metin dışı anlam kurar

.D.Söz Varlığını Geliştirme

1.Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir

2.Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.

3.Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

4.Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

5.Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

E.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1.Serbest okur.

2.Not alarak okur.

3.Anlama tekniklerini kullanır.

4.Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.

5.Metnin türünü dikkate alarak okur.

6.Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur.

7.Paylaşarak okumaktan zevk alır.

8.Rehber yardımıyla okur.

9.Gazete ve dergi okur.

10.Bilgi edinmek için okur.

11.Sorgulayıcı okur.

12.Metindeki anahtar kelime çalışmalarını yapar.

 

YAZMA

A.Yazma Kurallarını Uygulama

1.Yazmaya hazırlık yapar.

2.Yazma amacını belirler.

3.Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.

4.Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

5.Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

6.Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.

7.Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

8.Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

9.Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

10.Konu dışına çıkmadan yazar.

11.Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

12.Yazma konusunu  belirler.

B.Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

1.Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.

2.Öğrendiği yeni kelimeleri yazılarında kullanır.

3.Yazısına uygun başlık belirler.

4.Olayları, oluş sırasına göre yazar.

5.Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.

6.Yazılarında ana fikre yer verir.

7.Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.

8.Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

9.Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

10.Yazılarında karşılaştırmalar yapar.

11.Yazılarında sebep sonuç ilişkileri kurar.

12.İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.

13.Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

14.Kendisini,ailesini ve çevresini  tanıtan yazılar yazar.

15.Özet çıkarır.

16.Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.

17..Sorular yazar.

18.Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar.

19.Yazılarında 5N1K ögelerini vurgular.

C. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

1.Günlük, anı vb. yazar.

2.Davetiye, tebrik kartı yazar.

3.Mektup yazar.

4.Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar.

5.Hikâye yazar.

6.Yazılarında betimlemeler yapar.

7.Kısa oyunlar yazar.

8.Şiir yazar.

9.İş birliği yaparak yazar.

10.Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar.

11.İstediği konuda yazılar yazar.

12.Duyuru,afiş vb.yazar.

13.İkna edici yazılar yazar.

 

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

 

 

A.Görsel Okuma

1.Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

2.Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.

3.Harita ve kroki okur.

4.Trafik işaretlerinin anlamını bilir.

5.Reklamlarda verilen mesajları sorgular.

6.Resim ve fotoğrafları yorumlar.

7.Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV) verilen bilgileri, haberleri düşünceleri sorgular.

8.Beden dilini yorumlar.

9.Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

10.Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

11.Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.

12.Görsellerden hareketle cümleler, metinler yazar.

2. Görsel Sunu

1.Sunum şeklini belirler ve sunuma hazırlık yapar.

2.Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.

3.Bilgileri tablo ve grafikle sunar.

4.Duygu, düşünce ve bilgilerini görselleştirmede renkleri kullanır.

5.Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

6.Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

7.Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

8.Bilgi,duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilgi ve teknolojilerden yararlanır.

9.Sunularını değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

                  Şükrü ZEYBEK                                                                         Şükrü ZEYBEK

                  Sınıf Öğretmeni                                                                  Müdür Yetkili Öğretmen