2018-2019 3.sınıf matematik yıllık planı (MEB yayınları)

2018-2019 3.sınıf matematik yıllık planı (MEB yayınları) dosyası 11-02-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 3.sınıf matematik yıllık planı (MEB yayınları)
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen reyalcin
Eklenme Tarihi 11-02-2018
Boyut 135.96 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

evren.jpguner.jpgevren.jpguner.jpg  ………………………İLKÖĞRETİM OKULU

2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 3. SINIF YILLIK PLANI (MEB)

 

ÜNİTE 1

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

16-20.09.2013

5

GEOMETRİ

NOKTA

1.Noktaya modelleriyle örnekler verir.

2.Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.

[!] Nokta modellerinin çeşitli büyüklüklerde, uzunluk, alan ve hacimde alınmalarının, nokta kavramının uzunluk, alan ve hacme sahip olması anlamına gelmediğine dikkat çekilir.

[!] Yer isimlerinin, nokta modellerinin isimleri olduğu vurgulanır.

[!] Noktaların isimlendirilmesinde büyük harfler seçtirilir.

 

 

Türkçe dersi  “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6)

 

 

 

 

GEOMETRİ

DÜZLEM

1.Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.

 

[!] Düzlemsel şekil tanımlanmaz, somut modellerle açıklatılır.

 

 

 

 

 

Türkçe dersi  “Konuşma”  öğrenme alanı Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun

Konuşma (Kazanım 7)

 

 

23-27.09.2013

5

 

GEOMETRİ

 

DÜZLEM

 

2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir.

 

[!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu vurgulanır.

[!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz.

 

 

 

 

3.Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir.

 

[!] Koni yüzeyinin açınımından kesilerek elde edilen parçaların da düzlemsel şekiller olduğu vurgulanır. Koninin yanal yüzeyinin açınımı isimlendirilmez.

 

 

 

 

VERİ

TABLO

 

1.Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.

 

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

 

30.09/01-04.10.2013

2

VERİ

ŞEKİL GRAFİĞİ

 

1.Bir problemle ilgili veri toplar.

[!] İlk defa veri toplatırken  hem nesne hem de şekil grafiklerinin yapılması için öğrencilerin yaşantısından olaylar önerilir.

[!] Başlangıçta veri toplama yolları (soru sorma vb) önerilir. Daha sonra öğrencilerin kendi veri toplama yollarını geliştirmeleri sağlanır.

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.3.29)

 

 

 

 

 

ÜNİTE 1

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

 

 

KAZANIMLAR

 

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

30.09/01-04.10.2013

3

VERİ

ŞEKİL GRAFİĞİ

2.Şekil grafiğini oluşturur.

3. Şekil grafiğini yorumlar.

[!] Şekil grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne grafiği yaptırılır; bu grafikten hareketle öğrenciler yönlendirilerek şekil grafiğini oluşturmaları sağlanır.

[!] Bir şeklin birden fazla veriyi temsil ettiği şekil grafikleri de çizdirilir.

[!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil ettiği belirtilir.

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel  Sunu (Kazanım 3)

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4)

Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.3.29)

Hayat Bilgisi dersi  “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.3.24)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3)

 

07-11.10.2013

 

 

5

SAYILAR

 

 

DOĞAL

 SAYILAR

 

1.Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

 

[!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunması ve yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır.

 

Türkçe dersi “Yazma”  öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 11)

 

 

2.Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

9.20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

 

[!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir.

 

 

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 26)

 

 

 

 

 

 

 

 

15-18 EKİM 2013 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

21-25.10.2013

5

 

SAYILAR

DOĞAL

SAYILAR

4.1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.

 

 

 

 

[!]  ” , “ “  ve “ ” sembolleri kullanılır.

 

 

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”  öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

 

 

28-31.10/01.11.2013

5

SAYILAR

DOĞAL

SAYILAR

5.1000’den küçük en çok beş   doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 1

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

04-08.11.2013

5

SAYILAR

 

DOĞAL SAYILAR

7.Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

 

 

 

[!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır. Çizim ikinci planda tutulur.

[!]  Örüntü genişletilmesi sonucundaki nesne sayısı, bu sınıf sınırlılıkları içerisindeki sayılarla ilişkilendirilir. Verilen  örüntüler, en fazla 3 aşama daha genişlettirilir.

[!] Oluşturulan örüntüler sözel olarak da açıklatılır.

 

 

1.KAZANIM SINAVI

04-08 KASIM 2013

 

Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi

 

 

 

8.Tek ve çift doğal sayıları belirtir.

 

[!] Sayıların birler basamağındaki rakama bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

 

 


ÜNİTE 2

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

11-15.11.2013

 

 

5

SAYILAR

DOĞAL

 SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

 

1.Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli  toplama işlemini  yapar.

 

 

[!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde elde kavramı için  iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki elde kavramından yararlandırılır.

[!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılır.

[!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır.

[!] Verilmeyen rakamlar yerine , ∆, vb. gibi semboller kullandırılır.

[!] En çok üç toplananlı işlemlerde  verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır.

 

 

 

 

18-22.11.2013

 

5

SAYILAR

 

DOĞAL

 SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

 

4.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

[!] En çok iki  toplama işlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.

 

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

 

 

 

 

3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.

 

 

 

 

 

 

25-29.11.2013

5

 

SAYILAR

 

DOĞAL SAYILAR

 

3. En çok üç  basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa  yuvarlar.

 

 

 

[!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır.

 

 

 

 

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

2.İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

[!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır.

[!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 2

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

02-06.12.2013

5

ÖLÇME

PARALARIMIZ

 

1. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

 

[!] Problemler, bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde olmalıdır.

2.KAZANIM SINAVI

02-06 ARALIK 2013

 

Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.3.26)

 

 

 

09-13.12.2013

5

 

GEOMETRİ

DOĞRU

1.Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder.

2.Doğrunun, ışının vedoğruparçasının çizgi modellerini oluşturur.

[!] Doğru, matematiğin terminolojisi ile incelenmez, çevredeki somut modellerle açıklatılır.

[!] Doğru, ışın ve doğru parçası üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna gidilmez.

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME

UZUNLUK

ÖLÇME

4.Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü  verilen bir uzunluğu çizer.

 

[!] Ölçmelerde ve çizimlerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir.

 

 

 

 

16-20.12.2013

5

GEOMETRİ

DOĞRU

3.Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.

4.Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar.

[!] Bir doğrunun yatay, dikey ve eğik olma durumları,  başka bir doğruya göre değil durgun su yüzeyi esas alınarak belirletilir.

[!] Bir düzlemdeki doğruların paralel olmaları ile kesişmeme durumlarının aynı olduğu vurgulanır.

 

 

 

 

23-27.12.2013

5

 

GEOMETRi

SİMETRİ

1.Düzlemsel şekillerde, doğruya göre  simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

 

[!] Sadece doğruya göre simetri uygulanır.

 

 

 

 

GEOMETRİ

ÖRÜNTÜ ve SÜSLEMELER

1.Üçgensel, karesel, dikdörtgensel  bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.

 

 

 

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”  öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam”  teması

(Kazanım B.3. 3)

 

 

30-31.12/02-03.01.2014

5

ÖLÇME

ALAN

1.Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.

[!] Alanı standart olmayan birimlerle tahmin etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır.

[!] Küresel, silindirik ve konisel yüzlü cisimler kullanılmaz.

[!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz.

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

ÜNİTE 3

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

06-10.01.2014

5

 

 

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

 

1.En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi  yapar.

 

 

[!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır.

[!]       4 0 2                   2 1 2

          1 2 5                – 1 7 3

 

   Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi  onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren; onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır.

[!] Verilmeyen rakamlar yerine , ∆, vb. gibi semboller kullandırılır.

 [!]  Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir.

 

3.KAZANIM SINAVI

06-10 OCAK 2014

 

 

 

13-17.01.2014

5

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

 

2.İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar.

3.10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan  en çok üç basamaklı doğal sayıları  zihinden çıkarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe dersi  “Yazma”  öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama

(Kazanım 5)

 

 

20-24.01.2014

5

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

4.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

 

 

 

 

 

27 OCAK -07 ŞUBAT 2014 YARIYIL TATİLİ

 

 

 

ÜNİTE 3

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

10-14.02.2014

5

GEOMETRİ

AÇI

 

1.Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir.

 

[!] Açı formal olarak tanımlanmaz.

 

 

 

 

1.Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir.

 

2.Açıyı modelleri ile çizer.

[!] Açılar çizdirilirken köşesinin nokta, kollarının ışın olduğundan söz edilmez.

[!] Açının,  çizgi modelindeki okların istenildiği kadar uzatılacağı anlamında olduğu vurgulanır.

 

 

2.Açıyı modelleri ile çizer.

 

AÇI

3.Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer.

 

[!] Dik açı belirlenirken ölçüsünden söz edilmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. 

 

[!] Önce dik açı tanıtılır. Diğer açı çeşitleri dik açıyla karşılaştırılır.

[!] Dar, dik ve geniş açılar belirlenirken ölçülerinden söz edilmez.

[!] Açılar, dar ve geniş açı olarak sınıflandırılırken gönye kullandırılır.

[!] Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir.

 

 

 

 

17-21.02.2014

5

ÜÇGEN, KARE, DİKDÖRTGEN VE ÇEMBER

 

1.Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. 

 

[!] Cetvel, gönye ve pergel kullandırılmadan çizimler yaptırılır.

 

 

 

 

Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması  (Kazanım A.3. 10)

 

 

 

 

 

ÜÇGEN, KARE, DİKDÖRTGEN VE ÇEMBER

 

2.Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni  çizer.

[!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta olduğu, dikdörtgende ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 3

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

24-28.02.2014

 

 

5

GEOMETRİ

ÜÇGEN, KARE,

DİKDÖRTGEN VE ÇEMBER

 

3.Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir.

 

 

 

 

 

 

[!] Üçgenin, karenin, dikdörtgenin açı sayısı ve bu açıların çeşitleri vurgulanır.

 

 

 

 

 

4.Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.

 

 

 

[!] Bu alt öğrenme alanında öğrenilen düzlemsel şekiller kullandırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 4

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

03-07.03.2014

5

 

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

 

6.100 içinde altışar, yedişer,  sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

 

[!] Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır.

 

 

4.KAZANIM SINAVI

03-07 MART 2014

 

Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi

 

 

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

 

1.Çarpım  tablosunu oluşturur.

 

[!]Yüzlük tablosundan, ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.

 

 

Doğal sayılar

 

 

10-14.03.2014

5

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

2.Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar.

 

 

 

 

[!] sayılar çarpım en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir.

 

 

Türkçe dersi  “Yazma”  öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama

(Kazanım 5)

 

 

17-21.03.2014

5

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.

!] Önce, bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının; sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının; daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır.

 

[!]  Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemleri yaptırılır.

 

 

 

 

4.En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.

 

 

 

Doğal sayılar

 

 

24-28.03.2014

5

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

5.Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

[!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

 

 

 

 

Türkçe dersi “Yazma”  öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama

(Kazanım 5)

 

 

 

 

ÜNİTE 4

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

31.03/01-04.04.2014

5

ÖLÇME

 

UZUNLUK

ÖLÇME

 

1.Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar.

[!]Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir.

Örneğin; 2 santimetre = 2cm,

1 metre = 1m vb.

5.KAZANIM SINAVI

01-04 NİSAN 2014

Türkçe dersi  “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”  öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

 

 

2.Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.

 

 

 

 

 

07-11.04.2014

5

ÖLÇME

 

UZUNLUK

ÖLÇME

 

3.Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.

[!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır.

 

 

 

 

5.Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

[!] Uzunluk ölçme  birimleri ile ilgili problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sınırlılıkları içinde düzenlenir.

 

 

Türkçe dersi  “Yazma”  öğrenme alanı “Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

 

 

14-18.04.2014

5

ÖLÇME

 

ÇEVRE

 

1.Nesnelerin çevrelerini belirler.

 

[!] Çevreyi tahmin etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır.

[!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu  ölçerken aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi  ve ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği vurgulanır.

 

 

 

 

2.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.

[!] Her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır. Ancak bu şekiller çokgen olarak isimlendirilmez.

 

 

 

 

3.Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

[!] Çevre uzunluğu verilip kenar  uzunluğu buldurulmaz.

 

 

Türkçe dersi  “Yazma” öğrenme alanı  Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 5

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

21-25.04.2014

5

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA BÖLME

İŞLEMİ

 

1.İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.

[!]  Bölünen, bölen, bölüm, kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.

[!] Bölme işleminde kalan, bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir.

[!] Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki belirtilir.

[!] Bu sınıfın çarpma ve bölme işlemlerindeki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

 

 

Türkçe dersi “Yazma”  öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama  (Kazanım 5)

 

 

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA BÖLME

İŞLEMİ

 

2.Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.

[!] Problemlerdeki veriler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

 

 

Türkçe dersi  “Yazma”  öğrenme alanıYazmaKurallarınıUygulama

(Kazanım 5)

 

 

28-30.04/02.05.2014

5

SAYILAR

KESİRLER

1.Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.

2.Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

 

[!] Kesrin biriminin, bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir.

[!]  Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır.

[!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur ( “dörttbir” gibi).

 

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”  öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

 

 

05-09.05.2014

 

5

SAYILAR

KESİRLER

 

4.Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

 

 [!] Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarı buldurulurken çokluk bir bütün kabul edilir.

[!] Bölme işleminin sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

 

6.KAZANIM SINAVI

05-09 MAYIS 2014

 

 

 

12-16.05.2014

5

SAYILAR

KESİRLER

3.Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar.

 

[!] Karşılaştırma payları veya paydaları eşit olan kesirler arasında yaptırılır.

 

 

 

 

 

20-23.05.2014

5

ÖLÇME

ZAMANI ÖLÇME

1.Saati okur.

2.Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.

 

[!] Saat ve dakikanın kısaltmaları  kullandırılmaz.

[!] Kısa kola bakarak “Saat 4’ü geçiyor.” dediğinde 4’ü ne kadar geçti? “Saat 5’e geliyor.” dediğinde 5’e ne kadar var? sorularıyla yelkovanın görevi fark ettirilir.

[!] 1 saatin 60 dakika, yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır.

[!] Dakika, sembol kullanılmadan yazdırılır.

 

 

 

 

 

ÜNİTE 5

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

26-30.05.2014

 

5

ÖLÇME

ZAMANI

ÖLÇME

3.Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

 

[!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler, öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır.

 

Hayat Bilgisi dersi “Dün, Bugün, Yarın” teması

 (Kazanım C.3.29)

Hayat Bilgisi dersi  “Benim Eşsiz Yuvam”  teması (Kazanım B.3.22)  

 

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 6, 7, 20)

 

 

 

02-06.06.2014

5

ÖLÇME

SIVILARI

ÖLÇME

1.Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin  gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar.

2.Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak  tahminini kontrol eder.

3. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

[!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap, litre, dereceli tüp vb. kullandırılır.

[!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi).

[!] Ölçme sonuçları; 1 litreden az, 1 litreden fazla, yarım litreden az, yarım litreden fazla olarak ifade ettirilir.

[!] Problemler, bu sınıfın sınırlıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur.

 

 

 

 

09-13.06.2014

5

 

ÖLÇME

TARTMA

1.Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.

2.Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

[!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir.

[!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir.

  • 2 kilogram = 2 kg
  • 50 gram = 50 g

[!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

 

 

1