2018-2019 1.sınıf veli bilgilendirme eğitimi sunusu

2018-2019 1.sınıf veli bilgilendirme eğitimi sunusu dosyası 11-12-2017 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 1.sınıf veli bilgilendirme eğitimi sunusu
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen ahiskali75
Eklenme Tarihi 11-12-2017
Boyut 245.32 K
İndirme 5

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Slaytlar
Slayt numarası 1

KONU GELİŞİM DЦNEMİ ЦZELLİKLERİ VE OKUL OLGUNLUĞU HAZIRLAYAN Sınıf Цğretmeni

Slayt numarası 2

KONULARIMIZ Okul aile işbirliğinin цnemi Okul olgunluğu-gelişim dцnemi цzellikleri Anne babaların зocuklara karşı uygun rol model olmaları Okul korkusuyla nasıl baş edilebileceği

Slayt numarası 3

Цğrencilere зalışma tutumu ve davranışının nasıl kazandırılabileceği ve etkin зalışma yцntemleri Цğrencilere sorumluluk duygusunun nasıl kazandırılabileceği

Slayt numarası 4

İLKЦĞRETİM ЗOCUKLARININ GELİŞİM DЦNEMLERİ VE GЦREVLERİ Bedensel bьyьme hızı dьşьş gцsterir. El gцz koordinasyonu ve kьзьk kas gelişimi bu dцnemde tamamlanır. Ergenlik dцnemi ile birlikte fizyolojik ve bedensel değişim hızlanır. Zihinsel gelişimde; Mantıklı dьşьnme başlar. Sosyalleşme hızlanır.

Slayt numarası 5

İLKЦĞRETİM ЗOCUKLARININ GELİŞİM DЦNEMLERİ VE GЦREVLERİ Tersine зevirebilme ve korunum yeteneklerini kazanır. Somut işlemler yapar. Duygusal olarak; Ьretme ve başarılı olma isteği vardır. Beğenilmek ve takdir edilmek ister. Başarılı olmadığı fikri verilirse yetersizlik duygusuna kapılır. Kıyaslamak olumsuz benlik algısına neden olabilir.

Slayt numarası 6

OKUL OLGUNLUĞU Okul olgunluğu зocuğun ilkцğretime hazır olup olmadığını belirleyen bir kavramdır. Okul olgunluğu zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal ve dil gelişimi gibi зeşitli yцnlerden hazır olmayı gerektirir.

Slayt numarası 7

ЦĞRENME BOYUTU Bir ders sьresince sırasında oturarak dikkatini derse verebilmesi Aşağı-yukarı, bьyьk-kьзьk, ilk baştaki-en sondaki... gibi nitelik nicelik bildiren kavramları цğrenmiş olması .

Slayt numarası 8

El ve gцz koordinasyonunun yazmaya- зizmeye yetecek kadar gelişmiş olması. Dil gelişiminin kendini ifade etmeye yeterli olması, Sayıları 10’a kadar sayması, tanıması, yazabilmesi,

Slayt numarası 9

ЦĞRENME BOYUTU Objeler arasında benzerlik ve farklılıkları bulabilmesi, Eksikleri gцrebilmesi, Birbirini tamamlayan resimleri mantık zinciri kurarak sıraya sokabilmesi, Hikaye tamamlayabilmesi, Renkleri doğru tanıyabilmesi, Verilen sıralı yцnergeleri anlayıp yerine getirebilmesi,

Slayt numarası 10

DUYGUSAL VE SOSYAL BOYUT Gerзekзi bir benlik saygısı ve цzgьven. Anneden bağımsızlaşmış olma. Цz bakım becerilerini kendi başına rahatlıkla karşılayabilmesi. Yaşına uygun verilen sorumlulukları yerine getirebilmesi.

Slayt numarası 11

Bazı eşya ve bilgisini arkadaşlarıyla paylaşabilmesi ve birlikte oynayabilmesi. Uygun zaman ve mekanda uygun tepkiler verebilmesi, Okulda ki yetişkinler ve цğrencilerle iyi bir iletişim halinde olması. Değişen okul kurallarına ve dьzenine uyabilmesi, Eşyalarına sahip зıkabilmesi. Yaşının gerektirdiği hız ve beceriye sahip olması gerekir.

Slayt numarası 12

OKUL OLGUNLUĞUNUN YETERSİZ OLMASI HALİNDE Цğrenmede zorluk, Başarıda dьşьklьk, Okula gitmede isteksizlik, Verilen sorumlulukları ьstlenememe, Цğretmenlerin yцnergelerine uygun davranmama,  Ders saatlerinde beklendiği şekilde davranmayıp зevreyle aşırı ilgili olma, ve diğer цğrencilerin dikkatini dağıtacak davranışlar gцsterme,  Arkadaşlarıyla geзinememe, onları sьrekli şikayet etme,

Slayt numarası 13

OKUL KORKUSU Okul gitmek istememe durumu. Okula gitmeye zorlandığında; İlk gьnlerde uyku bozukluğu, neşesizlik, iştahsızlık sıkıntıları yaşanır. Panik, mide bulantısı, ağlama şeklinde belirtiler ortaya зıkar.

Slayt numarası 14

Зocuğun gьveni kazanılmaya зalışılır. Kademeli ayrılık sağlanır. Okul korkusunun sebepleri bulunmaya зalışılır.

Slayt numarası 15

ЗOCUĞUMUZA YAKLAŞIM YЦNTEMLERİMİZ Tьm зocuklarda ortak olan ihtiyaзlar vardır. Bunlar: sevgi ve şefkat ihtiyacı, kendini gьven iзinde hissetme ihtiyacı, bağımsızlık ve ilgi ihtiyacıdır. Bu dцnemde зocuğun ihtiyacı olan bir diğer konu da fiziksel sağlık ve bakımdır.

Slayt numarası 16

Bu dцnemde зocuklar enerjiktirler. Зok fazla hareket halindedirler. Bu onların зabuk hastalanabilmelerine neden olur. Bu yaşta dengeli beslenmelerini sağlamak, gцz ve diş sağlığı aзısından gerekli sağlık kontrollerini yaptırmak, зok цnemlidir.

Slayt numarası 17

Зocuklara kendilerini gьven iзinde hissettirmeliyiz. Dengeli sevgi зocukta gьven duygusu yaratır. Sevgi ve şefkatle bьyьyen зocuk annesine ve babasına gьven duyar. Bu duygu зevresine de gьven duymasını sağlar.

Slayt numarası 18

Gьven duygusunun зocukta yer etmesi ailesinin eğitim anlayışına sıkıca bağlıdır. Dengeli ve kararlı bir eğitim, зocukta gьven duygusunu oluşturur ve pekiştirir. Ailenin tutum ve davranışlarının kararlı ve tutarlı olması, ailede uygulanan disiplin kurallarının istikrarlılık gцstermesi зocuğun hem ailede geзerli değer yargılarını benimseyerek olumlu davranış modelleri geliştirmesini, hem de aile ocağında kendini gьven iзinde hissetmesini mьmkьn kılar.

Slayt numarası 19

Зocuklarımızın başarı ve başarısızlıklarında anne- babaların tutumları цnemli bir yer alır. Bu konuda hem fazla kaygılanmamalı hem de sorunu kьзьmsememelisiniz. Зocuğunuza nasıl bir destek sağlarsanız başarılı olacağı konusundaki fikirlerinizi gцzden geзiriniz. Зocuğunuzu tanıyın. Okulla ve зocuğunuz ile ilgili beklentilerinizi gцzden geзirerek sağlıklı bir zemine oturtun.

Slayt numarası 20

Зocuğunuzu gцzlemlerken gerзekзi, objektif olmaya цzen gцsterin. Зocuğunuzu tanıyın. зıtayı her zaman sıзrayınca ulaşabileceği bir seviyeye koyun. Başarmak motivasyonunu artırır, kendine gьvenin oluşmasını ya da pekişmesini sağlar.

Slayt numarası 21

Her insan biriciktir. зocuğunuzu olduğu gibi tanıyın, kabul edin, saygı duyun. Onu ne arkadaşı, ne kardeşi, ne kendi зocukluğunuz, ne de kafanızda olmasını beklediğiniz o harika зocukla kıyaslamayın.

Slayt numarası 22

Цğrenmenin zevkli olduğunu hata yapılabileceğini, başaracak gьзte olduğunu, oyuna da zaman kalacağını, onu her koşulda seveceğinizi hissettirin.

Slayt numarası 23

Okul зağına gelen зocuklar derslerine, okul durumuna, цğrendiklerine ve цykьlerine ihtiyaз duyulmasını arzu eder. Aşırı ilgi gцsterme ve yeterince ilgi gцstermeme kaзınılması gereken iki davranış biзimidir. Зocuk eğitiminde arzu edilen цlзьlь, devamlı ve kararlı ilgidir.

Slayt numarası 24

Зocuğunuza sınırlarını belirtin ve bunda tutarlı olun. (nedenlerini kısa, net ve somut aзıklamalarla belirtin.)

Slayt numarası 25

Зocuğun bьtьn kusur ve hatalarına gцz yummak veya bunları gцrmezden gelmek, her arzusunu yerine getirmek, her istediğini almak, зocuğu hep haklı bulmak, sınır koymamak ve sorumluluk vermemek yani aşırı hoşgцrьlь ve şımartan bir eğitim uygulamak зocuğun doyumsuz, bencil ve mutsuz olmasına yol aзar.

Slayt numarası 26

Genellikle bu зocuklar ya pasif, ьrkek, ve зekingen olur ya da toplum kurallarına , цrf ve adetlere karşı gelen kişiler olurlar. Yani her iki sonuзta da topluma uymakta gьзlьk зekerler. Bu зocuklar yalnız kendilerine verilen hakları bilirler. Kendilerinden beklenen gцrev ve sorumlulukları bilmezler.

Slayt numarası 27

Зocuğunuza yaşına uygun sorumluluklar verin. Başarabileceği sorumluklar vermek kendine gьveni sağlar.

Slayt numarası 28

Kendine gьvenen зocuk bağımsız olmayı цğrenir. Her hareketinde anne onayını aramaz. ataktır. Cesurdur. Sьrekli eleştirilen, tek başına hiзbir iş beceremeyeceğine inandırılan зocuk ya aşırı bağımlılık belirtileri gцsterir, ya da kabuğuna зekilir, her tьrlь atılımdan kaзınır. зocuk gelecekteki yaşamına hazırlanmalı, zamanı geldiğinde ailesinden kopacak şekilde yetiştirilmelidir. Unutmayınki ebeveyn olarak sizler зocuğunuza bağımlı olursanız o da size bağımlı kalacaktır.

Slayt numarası 29

ЗOCUĞA İSTENİLEN DAVRANIŞI ЦĞRETMEK Зocuğunuzun ilk yıllardan beri ihtiyaзlarını belirlemeli ve davranışlarının altında yatan nedenleri bularak davranış değişimini sağlamalısınız. Зocuğunuzda davranış değişimini sağlamak iзin зocuğa istendik davranışlarınızla model olmalısınız. Зocuğunuza aзıklamalar yaparak davranışlarının sınırlarını belirlemeniz gerekmektedir.

Slayt numarası 30

ЗOCUĞA İSTENİLEN DAVRANIŞI ЦĞRETMEK Зocuğunuz istenmeyen davranışlar gцsterdiğinde bu davranış karşısında hoşnutsuzluğunuzu belirtmeli, yani duygularınızı ben dili ile iletmeniz gerekmektedir. Зocuğunuz istendik bir davranış sergilediğinde, olumlu bir yьz ifadesi ve цvьcь sцzlerle davranışın pekiştirilmesi ve sьrekliliği sağlanmış olur.

Slayt numarası 31

ЗOCUĞA İSTENİLEN DAVRANIŞI ЦĞRETMEK Зocuğunuzun davranışlarının şekillendirilmesinde, yani disiplinin sağlanmasında, зocuğa kuralların tutarlı ve aynı zamanda esnek bir şekilde verilmesi gerekir. Sevilen bir зocukta gьven duygusu gelişir. Sevgi gьvene bağlı ,gьзlь ve olumlu bir ilişkidir. Bцyle bir ilişkide kabul edildiğini hisseden bir зocuğun davranışlarını yцnlendirmeniz daha kolaydır.

Slayt numarası 32

CEZALANDIRMAK YERİNE Yardımcı olması iзin ona bir yol gцsterin. Ona seзme şansı tanıyın. Kendi yaramazlığının sonuзlarına katlanmasını sağlayın. Beklentinizi dile getirin Hatalarını nasıl telafi edeceğini gцsterin Davranışını kınadığınızı belirtin.

Slayt numarası 33

Sorumluluk Duygusunu Kazandırabilmek İзin Neler Yapılabilir? Mantıklı hedefler belirleyin Зocuğun kendi yardımcı rolьnь anlamasını sağlayın Dьzenli olma konusunda ona цrnek olun Temizliği цvьn Eşyaları temiz tutmasını alışkanlık haline getirin İş listesi yapın Sorumlulukları yerine getirdiği zaman зocuğunuzun bu davranışını цvьn

Slayt numarası 34

ЦZGЬVEN DUYGUSUNUN GELİŞTİRİLMESİ İЗİN NELER YAPILABİLİR ? Зocuğunuzu ve onun davranışını цnemsediğinizi hissettirin Onun korku ve endişelerine saygı duyun, цzgьvenlerinde sarsıntı gцrdьğьnьz anda harekete geзin Зocuğunuzu kьзьk dьşьrmekten kaзının Зocuğunuza kendine has yeteneklerini ortaya зıkarmasında yardımcı olun; зocuklar birbirinden farklıdır.

Slayt numarası 35

ЦZGЬVEN DUYGUSUNUN GELİŞTİRİLMESİ İЗİN NELER YAPILABİLİR ? Var olmasının sizin iзin ne kadar цnemli olduğunu ona hissettirin Evinizde herkesin birbirine gьveneceği bir ortam oluşturun Зocuğunuzu bağışlamaktan korkmayın

Slayt numarası 36

NELER YAPMAMALI ? Зocuğunuzu etiketlemeyin Зocuğunuza aşırı yьk yьklemeyin Dağınıklık karşısında sцylenmeyin ve kızmayın Mьkemmellik beklemeyin

Slayt numarası 37

NELER YAPMAMALI ? Kapasitesine uygun olmayan beklentilerden kaзının Yaptıkları ve ilgilendikleri şeyleri kьзьmsemeyin