2018-2019 1.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı

2018-2019 1.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı dosyası 06-05-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 1.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen 27zeugma27
Eklenme Tarihi 06-05-2018
Boyut 35.97 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

1

................................. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                            ..............................

 

 

 

2013- 2014 Eğitim - öğretim yılı 1. dönem, 1.Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı ......09.2013 tarihinde öğretmenler odasında saat 10: 30’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Bilgilerinize arz ederim. (.....09.2013)                                 

                                                                                                  ........................    

                                                                                  1. Sınıf Zümre Başkanı

 

 

                              <        GÜNDEM  MADDELERİ

 1. Açılış, yoklama ve yeni zümre başkanının seçilmesi, 
 2. Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi. Geçen yıla ait zümre tutanakları ve sene sonu ‘Ders Kesimi Raporları’nın incelenerek bitirilmeyen ders konularının olup olmadığının tespiti, 
 3. Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi
 4. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
 5. Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

5- 2013 – 2014 Çalışma Takviminin Hazırlanması

6-TTK’nun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

7-Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi

8-Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar,Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

9-Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

10.İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

      11-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

12-Okuma durumlarının ölçülmesi.

13-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

14-2013-2014  Öğretim yılında kullanılacak ders araç ve gereçleri ile kitaplar.

15-Temizlik ve Sınıf Düzeni.

16-Öğrencilerin çevre özellikleri,sağlığı ve beslenmeleri

17-Okul-öğretmen-veli ilişkileri.

18-Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.

19-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler

20-Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması.

21-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

22-Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.

23-Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin görüşülmesi

24-Öğrencilerin okula devam durumları

25.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin   alınması

26-Öğrenci kılık- kıyafetleri

27-Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamaların neler olduğu ve yapılma zamanlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere kararlaştırılması, 

28-Dilek ve temenniler

 

 

 

                                             ......................................

                                                          OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

............................  İLKOKULU

1. SINIFLAR 1. ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI  TARİHİ                 : ........... / 09 / 2013 –

TOPLANTI YERİ                     : Öğretmenler Odası

               Zümremiz , Kıbrıs  İlkokulu’nda  ....../ 09 / 2013 tarihinde saat 10:30’da  Müdür  Yardımcısı ...................’in  başkanlığında 1 / A sınıfı öğretmeni ......................  ,  1 / B sınıfı öğretmeni .....................  ,  1 / C sınıfı  öğretmeni ...................... , 1 / D sınıfı öğretmeni ......................  katılımıyla öğretmenler odasında toplandı. Zümre toplantısına geçilmeden önce  gündem maddeleri  okundu.

 

1-Açılış, yoklama ve yeni zümre başkanının seçilmesi, 

2- gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi. Geçen yıla ait zümre tutanakları ve sene sonu ‘Ders Kesimi Raporları’nın incelenerek bitirilmeyen ders konularının olup olmadığının tespiti, 

 1. Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi
 2. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
 3. Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

5- 2013 – 2014 Çalışma Takviminin Hazırlanması

6-TTK’nun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

7-Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi

8-Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar,Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

9-Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

10.İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

      11-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

12-Okuma durumlarının ölçülmesi.

13-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

14-2013-2014  Öğretim yılında kullanılacak ders araç ve gereçleri ile kitaplar.

15-Temizlik ve Sınıf Düzeni.

16-Öğrencilerin çevre özellikleri,sağlığı ve beslenmeleri

17-Okul-öğretmen-veli ilişkileri.

18-Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.

19-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler

20-Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması.

21-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

22-Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.

23-Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin görüşülmesi

24-Öğrencilerin okula devam durumları

25.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin   alınması

26-Öğrenci kılık- kıyafetleri

27-Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamaların neler olduğu ve yapılma zamanlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere kararlaştırılması, 

28-Dilek ve temenniler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. AÇILIŞ VE GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI

 

    1. Sınıf  Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere  Okul Müdür Yardımcısı .................... başkanlığında toplandı. Zümre Gündemi okundu.  2013 – 2014 eğitim – öğretim yılı için .................................. başkanlığına oy birliği ile seçildi.

 

 1. BİR ÖNCEKİ YILIN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARININ OKUNUP  DEĞERLENDİRİLMESİ

 

................................ bir önceki yılın zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu. Alınan kararlar kısaca değerlendirildi. Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak söylendi. Planların yapılışı ve derslerin  işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin  temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.

 

    3.MİLLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI VE İLKELERİ BÖLÜMÜNÜN OKUNMASI:

 

“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) 1-.... Sınıf Öğretmeni .............................. tarafından okundu. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  Genel Amaçlar, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkeler eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması belirtildi.

 

     4.EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ:

 

Türk Milli Eğitiminin amaçları ......................................  tarafından okundu.. Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “her öğretim yılının başında,ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda  gerçekleştirilmesi kararı alındı

   Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınılacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2104, 2212, 2433 sayılı tebliğler dergilerinin incelenmesi, 2484 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Hayat Bilgisi tema sürelerinin alınması, amaç ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiği Zümre Başkanı tarafından söylendi.  Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı söylendi.

 

  5. 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİNİN

İNCELENMESİ:

 

2013- 2014 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi incelendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6. TTK’NUN İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS SAATLERİ ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ:

 

TTK’nun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları  Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. .......................................  4+4+4 sistemiyle birlikte değişen Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi’nin 2013-2014 Eğitim öğretim yılında 1.ve 5.Sınıflarda uygulanacağını 2.-3.ve 4.sınıflarda derslerin önceki çizelgeye göre planlanması gerektiğini ifade etti.1.               sınıfta TÜRKÇE=10,  HAYAT BİL.= 4 MATEMATİK=5  Müzik=1 görsel San.=1 oyun ve  fiz. Et.=5 serbest et.= 4 Saat olmak üzere haftada toplam 30 ders saati yapacağımızı söyledi.

      Serbest Etkinlikler ders saatinin  haftada 4 ders saati olarak yapılmaya devam edileceği 75 sayılı İ.K.H.D.Saati Çizelgesi’nden anlaşıldığı Hatice Sığanık  tarafından belirtildi. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog,diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme,  bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanacağı belirtildi.

 

      7. SERBEST ETKİNLİKLER İÇERİK VE SAATİ

 

2013-2014 eğitim –öğretim yılında yapılan değişikliklerle müfredata yeni konulan Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek;

 • Şarkı ve türkü söyleme
 • Müzik kültürü,
 • Güzel konuşma-yazma
 • Monolog,
 • Masalları seslendirme
 • Masal dinleme,
 • Grup Çalışması,
 • Fıkra anlatma
 • Diyalog,
 • Kitap okuma
 • Bilmece bulmaca
 • Sayışma ,bilmece ve tekerlemeler
 • Oyun oynama,
 • Film izleme,
 • Gözleme dayalı çalışmalar,geziler,
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etme
 • Soru sorma cevap verme 

Etkinlikleri, serbest etkilik olarak seçilip, belirlenmiştir.

Yine TTK’nun ilgili kararının 10.maddesine göre;”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir”maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin 1+1+1+1 saat olarak uygulanacağında  görüş birliğine varıldı.                                                                                                 

1.SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

PAZARTESİ

SALI

ÇAR ŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

HAYAT BİL.

HAYAT BİL.

HAYAT BİL.

HAYAT BİL.

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

GÖRSEL SANATLAR

OYUN VE FİZ. ET.

OYUN VE FİZ. ET.

OYUN VE FİZ. ET.

OYUN VE FİZ. ET.

OYUN VE FİZ. ET.

MÜZİK

SERBEST ETKİNLİK

SERBEST ETKİNLİK

SERBEST ETKİNLİK

SERBEST ETKİNLİK

 

       8.ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR,GÜNLÜK DERS PLANLARI,İŞLENİŞ SÜRELERİ

 

Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır.

 

1 / ...... Sınıf Öğretmeni ..............., “Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Öğretmen Kitabını “inceleyip haftalık plan hazırlamamızı önerdi. 1/ ..... Sınıf öğretmeni ................................ da bu planlamanın çalışmalarımızı birlikte götürmemize yardımcı olacağını ifade etti.1/..... Sınıf Öğretmeni ...................., aşağıda taslak olarak hazırlanan plana uyulması gerektiğini vurguladı.

 

 1. UYUM VE HAZIRLIK ZAMANI : EYLÜL – EKİM – KASIM AYLARI

 2. OKUMA – YAZMA ZAMANI : ARALIK - OCAK – ŞUBAT – MART VE NİSAN AYLARI.

 3. SERBEST OKUMA ZAMANI : MAYIS VE HAZİRAN AYLARI

 

Farklı oyunlar, şarkılar ve etkinlikler de bulabileceğimiz 1 / ...........Sınıf Öğretmeni ................. tarafından önerildi.

Talim ve Terbiye Kurulunda yayınlanan ORYANTASYON ( Uyum ve Hazırlık Çalışmaları) Öğretmen Kitabını Kullandıktan sonra uygulamak üzere  Okuma –Yazma Çalışma Planı hazırlanması Metin Yeşilçimen tarafından önerildi. Zümreler birlikte aşağıdaki Ses Grupları Tablosunu oluşturdular

 

 

OKUMA – YAZMA ÇALIŞMA PLANI

                                                         SES GRUPLARI TABLOSU

GRUP NO

SESLER

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

DÜZENSİZ ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

 

03.12.2013

 

07.12.2013 //1.H

ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

 

          10.12.2013

 

21.12.2013// 2.H

1. GRUP

E – L – A - T

            24.12.2013

 

18.01.2014 /4.H

2. GRUP

İ – N – O – R - M

 

         21.01.2014

 

 

 

01.03.2014 /4.H

3. GRUP

U- K – I – Y – S- D

 

 

          04.03.2014

 

22.03.2014 /3.H

4. GRUP

Ö – B – Ü – Ş- Z- Ç

 

         25.03.2014

 

12.04.2014 /3.H

5. GRUP

G - C- P- H

 

 

         15.04.2014

 

 

 15.04.2013

 

 19.04.2014 /1.H

6. GRUP

Ğ – V – F - J

 

 

         22.04.2014

 

 30.04.2014 /1.H


 

SÜRE

PAZARTESİ

 

SALI

 

ÇARŞAMBA

 

PERŞEMBE

 

CUMA

 

 

 

 

1. DERS

 

 

 

 

 

 

 

40 Dakika

-Açılış

- Tüm okul personelinin veliler ve öğrencilerle tanışması.

- Açılış programında okul müdürünün bu uygulamanın amacını, yararlarını ve yeni ilköğretim programını özetleyen konuşma yapması.

- İkram

 

 

 

-Boyama I çalışması ve tanışma oyunun

Resim defteri ve kağıtların hazırlanması, anlatılan masal konulu yada  serbest konulu resimlerin yapılması, tamamının panoya asılması, resimler üzerine konuşma.

Boyama ll çalışması  resimlerin yapılması, tamamının panoya asılması, resimler üzerinde konuşma

 

Oyuncaklar hakkında konuşulması, öğrencilerin sevdikleri oyuncakları anlatması, oyuncaklar veya hayvanlarla ilgili bir şarkının dinletilmesi yada istekli öğrencilere söyletilmesi.

Maske yapma çalışması

 

“Yuvarlanan Toptan Kaç “oyununu oynama.

ARA

15-20 Dakika

Teneffüs

Teneffüs

Teneffüs

Teneffüs

Teneffüs

 

 

 

 

II. DERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Dakika

Giriş-çıkışlar, okul ve sınıf kuralları, öğretmenden masal dinleme.

 

Sınıfta sıra olma ve İşte Sıradayım etkinliği,

Sınıf, koridor, tuvalet, kantin kullanımının anlatılması ve uygulanması.

 

-“Dinleyelim Yapalım” etkinliği, çizgiyi kullanarak resim yapma. - Tanışma: Öğretmen ve öğrencilerin kendini tanıtması.

-Tanışma oyunları, yaka kartlarının verilmesi

 

- Okulun gezilmesi, müdür, öğretmenler odası, koridor ve tuvaletlerin kullanımı,  bahçede

-Bilge ile Tanışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okulun seçtikleri bir bölümünün grup halinde resmini yapma çalışması

 

tamamının panoya asılması, resimler üzerinde konuşma, resim yaparken  müzik dinletilmesi.

 

Boyama IV çalışması, ders sonunda atıkların birlikte toplanıp sınıfın düzenlenmesi, çalışmaların dosyalanması.

ARA

15-20 Dakika

Teneffüs

Teneffüs

Teneffüs

Teneffüs

Teneffüs

 

 

 

 

III. DERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Dakika

Okul bahçesinde sıra olma, dağılma, toplanma, halka olma. Bir oyun öğrenme, birlikte oynama

 -Velilerden adres ve telefon numaralarının  alınması.

 

 

- Öğrencilerin okuldan eve güvenle gelip gitmeleri için eğitim verilmesi,

- Ders sonunda bugün ne yaptık, yarın ne yapacağız, getirilecek resim malzemesi ve oyuncakların açıklanması.

 

Beden eğitimi için bahçede  toplanılması, sıra olma, halka olma, yürüme çalışması ardından “Çömel Kurtul” oyunu oynanması

 

“Kutu Kutu Pense” oyununun oynanması.

 

 

 

Beden eğitimi için bahçede toplanma,  sıra olarak, halka olma, “Salyangoz oyunu” oynatılması, ders sonunda bugün ve bu hafta neler yaptık, pazartesi neler yapacağız anlatılıp, öğrenilen kuralların tekrar edilerek, şarkılar eşliğinde dersin bitirilmesi.

 

 

 

 9. DEĞİŞEN İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İNCELENMESİ:

 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Zümre Başkanı tarafından okundu.Buna göre değişen maddeler incelendi.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (t), (ü), (y), (z) ve (aa) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İlköğretim kurumları: Resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarını,”

“y) Zümre öğretmenler kurulu: İlköğretim kurumlarında aynı sınıfı veya aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

“z) Mecburi ilköğretim çağı: 6-13 yaş grubundaki çocukların eğitim ve öğretim süresini kapsayan yaş aralığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlköğretim, mecburi ilköğretim çağındaki her Türk vatandaşının hakkıdır ve zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim okullarında” ibaresi, “ ilköğretim kurumlarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim okullarında” ibaresi, “ilkokullarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 –İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencilerin, ulusal adres veri tabanında belirtilen ikametgâhlarına en yakın ilkokul ve ortaokula kaydedilmeleri esastır. İmam-hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine okul yönetimince yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Mecburi ilköğretim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gidememiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına göre uygun sınıflara kaydedilir.

Bu sınavlar, ilkokullarda okul müdürünün başkanlığında en az iki öğretmenin ve okul rehber öğretmeninin; ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise alan öğretmenleri ile okul rehber öğretmeninin katılacağı bir komisyon tarafından yapılır. Okulda komisyon oluşturulacak sayıda öğretmenin bulunmaması durumunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Gerekli işlemler bu makamlarca tespit edilen okullarda yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 –İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, il eğitim denetmenleri, muhtarlar ve mülkî amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.”

“İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin proje ve ders içi başarılarını belirlemeye yönelik çalışmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalaması,

“b) İlkokul 4 üncü sınıflar ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders yılının 1 ve 2 nci dönemlerinde her öğrencinin davranışları, belirlenen ölçütler dikkate alınarak ilkokullarda aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şubede ders okutan öğretmenler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede EK-6/3-A’da verilen ölçütler ve ölçek kullanılır.”

“Öğrenci davranışları ilkokullarda "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi"; ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise "(1) Yetersiz", "(2) Geliştirilmeli", "(3) Orta", "(4) İyi", "(5) Çok iyi" şeklinde değerlendirilir.”

“İlkokullarda davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeyleri; ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise davranış ölçütleri, ölçütlerin dönem notları ile davranış notu ve davranış puanı öğrenci karnelerinde belirtilir. e-Okul sisteminde davranış ölçütlerinin dönem notu ve yılsonu notu hesaplanırken kesirli sayılar tama dönüştürülmez. Ölçütlerin dönem notları karneye yazılırken yarım ve yarımdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilir (EK-15).”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya alan öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde il eğitim denetmenlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenir.”

“c) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (EK-9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2'den aşağı olamaz.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkokullara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmadıkça, öğrencinin okulla ilişiği kesilmez.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zümre öğretmenler kurulu ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise alan öğretmenlerinden oluşur.”

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 –İlkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin aynı bina içerisinde birlikte bulunması durumunda, okula giriş çıkış kapıları, bahçe ve diğer ortak kullanım alanları öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlenir.”

 

       10.İLKÖĞRETİM KURUMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE DERS KİTAPLARINDA YER ALMASI GEREKEN “ATATÜRKÇÜLÜK” KONULARININ KABULÜNE YÖNELİK 2504 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİNİN İNCELENMESİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ PLANDA GÖSTERİLMESİ.

 

       2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük ile ilgili konular  ..................................  tarafından okundu. Ünitelendirilmiş  yıllık planda belirtildiği şekilde temalar işlenirken Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verileceği kararı alındı.

 

11.  DERSLERDE UYGULANACAK YÖNTEM VE TEKNİKLER:

 

 

Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu. ....................................... Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi.

         

 

                              Soru – cevap                                                    Sonuç çıkarma                                                                                                                            

        Araştırma – inceleme                                       Sonuç cümlesi yazma                                                                                                           

       Buluş yolu                                                        Tahmin etme                                                                                                 

         Yaparak yaşayarak öğrenme                           Grup çalışması                                                                                                 

          Gösterip yaptırma                                             Drama                                                                                              

           Resimleme                                                        Kavram haritası                                                                                                     

          Beyin fırtınası                                                   Tartışma                                                                                                                           

       Örnek olay                                                                                                                                                      

 

      12. OKUMA DURUMLARININ ÖLÇÜLMESİ:

 

............................... 1.Sınıfta sene sonuna doğru okuma durumlarını incelenebileceğini söyledi.

      13.SINIFTA KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” inde geçen esaslardan ”Yedinci Bölüm” deki “Bayramlar,Belirli  Gün  ve  Haftalar” adlı başlık ........................................ tarafından  okundu.    Bunların sınıf içinde kutlayıp panolarda işlenmesini söyledi.

 

Belirli Günler ve Haftalar

İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)    

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)              

Dünya Çocuk günü  (ekim ayının ilk pazartesi günü)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kızılay Haftası   (29 Ekim-4 Kasım)          

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)                      

Öğretmenler Günü (24 Kasım)                      

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)    

Orman Haftası      (21-26 Mart)                     

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı

Trafik Haftası (Mayıs Ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta)

Anneler Günü (Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta                   

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

 

      14. 2013-2014 ÖĞRETİM YILINDA  KULLANILACAK DERS ARAÇ  GEREÇLERİ İLE KİTAPLAR

Ders araç gereçleri olarak;

 

 

Matematik defteri ( 60 yaprak, kareli küçük defter)

Türkçe defteri ( 60 yaprak, küçük çizgili defter)

Hayat Bilgisi defteri ( 40 yaprak, küçük çizgili defter )

Resim defteri

Oyun hamuru,fasulye. Sayı çubukları

 

Pastel boya, sulu boya, kuru boya

Makas, yapıştırıcı, cetvel

Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş

Şeffaf kaplık, etiket,ürün dosyası

 

 

 

      15.TEMİZLİK VE SINIF  DÜZENİ

....................... ; Sınıfta bulunan çöp kutularına sahip çıkılması, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve düzenli takibini yapılması.Sağlık ve Temizlik kulübünün görevlerinin bütün sınıfa kavratılması, kulüp görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

 

 

      16.ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE ÖZELLİKLERİ,SAĞLIĞI VE BESLENMELERİ

 

............................... öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.

       17.OKUL-ÖĞRETMEN –VELİ İLİŞKİLERİ

................. Veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını söyledi. 1-..... sınıf öğretmeni ............................velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi. .. ................................;özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.

Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi.

Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesi kararı alındı. Öğrencinin kendi beğendiği etkinlikleri dosyasına koymasına karar verildi.

                   Veli Toplantı Tarihleri

Toplantı No

Tarihi

1

Eylül ayının  son haftası

2

Aralık ayının 3. haftası

3

2.Dönem başı ilk hafta

4

Nisan ayının  3. haftası “Öğrenci Gelişim Raporu” sonrası

5

Yıl sonu

     18.ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

               Öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak için ilk etapta sınıfta öğretmenin kitap okuması gerektiğini ..................................... söyledi.

 

      19. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

                 ..........................................., sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini belirtti.

               İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre 1,2 ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli tema/ünite sonu “değerlendirme formları”nın mutlaka kullanılması gerektiğini açıkladı.Aksi durumda öğrenci notlarının hangi ölçütlere göre verildiğinin muğlak olacağını ifade etti. Ayrıca notların ve okunan kitaplar,performans ve proje tarihlerinin zamanında e-okul’a işlenmesi konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

 

      20.ÖĞRETİM METOTLARININ TESPİTİ VE DERSİ DERSTE ÖĞRETME İLKESİNİN ESAS OLARAK ALINMASI:

Ders bazında yöntem ve tekniklerin daha öncede belirtildiği gibi belirlenmesine geçildi. Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini Gamze Cançeker belirtti. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.

 Matematik dersi konusunda ............................................  söz alarak öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.

 Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde neler olacağı tekrar edildi. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsen oyunlar olarak belirlendi.

 

 

 

      21.DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE UYUM SORUNUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER:

 

                  Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması kararı alındı. Ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

 

      22.TEBLİĞLER DERGİSİNİN VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TAKİP EDİLMESİ

 

                 Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi kararı zümre olarak alındı. Derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılması kararı verildi.

 

      23. ÖLÇME DEĞERLENDİRME PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ

 

                  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri  okundu. .............................  Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinden ise ayrı ayrı olmak üzere birer performans görevi yapacaklarını, performans görevlerinin öğretmen rehberliğinde gerçekleştirileceğini, ders saatlerinin bu değişiklik göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

     Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi. Daha çok okulda yapılabilecek performans görevlerinin seçilmesi gereği vurgulandı.

NOTLA   DEĞERLENDİRMELER :

 

                Notla değerlendirme etkinliklerinin  “İlköğretim Kurumlarının  Yönetmeliğinde belirtilen  hükümlere  göre  yapılması, ve velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 1. sınıf öğrencilerine Kasım (16.11.2013) ve Nisan (12.04.2014)  aylarının  2. haftasının  son iş gününde  “ Öğrenci  Gelişim Raporlarının “  verileceği belirtildi

Değerlendirme Notların  Belirlenmesi için ;  I.  ve  II.  Dönem için ,

              Sınıf  İçi ( Performans ) Etkinliklerden  2 not, Performans Görevlerinden  1 not . Görsel Sanatlar Dersi için de , Sınıf  İçi ( Performans ) Etkinliklerden  1 not,. Performans Görevlerinden  1 not ve Ürün Dosyasından 1 not ile değerlendirilecektir.  Ayrıca,öğrencilerin istediği derslerden ve seviyelerine uygun olarak ta  1 Proje  notu almasına karar verildi.

Proje, ders içi performans ve performans görevleri  değerlendirilirken ilköğretim kurumları yönetmeliğine uygun olarak yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

   Gözlem formlarının, değerlendirme formlarının düzenli doldurulması gereği üzerinde duruldu. Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulması kararı alındı.

 

Projenin veriliş tarihi ;01.05.2014  , projenin teslim tarihi ; 31.05.2014

       NOT : ÖĞRENCİLERİN  İLGİ  VE  İSTEKLERİ  DOĞRULTUSUNDA   İSTEDİKLERİ  DERS VEYA  DERSLERDEN   PROJE  ALABİLİR.

DEĞERLENDİRME  FORMLARI   : Öğretmen kılavuz kitaplarındaki formlar kullanılacaktır.Dereceli Puanlama Anahtarı, Proje Değerlendirme Formu, Performans eğerlendirme Formu,Öz Değerlendirme Formu kullanılacaktır.

................................................. ; Performans görevleri ve proje ödevlerinin örneklerinin ikinci dönem  zümre toplantısında verilmesini sundu. Bunların tarihlerinin e-okula, ekran yetkisi verildiğinde bir an önce  girilmesi gerektiğini belirtti. Müdür Yardımcısı .......................................... de e-okul yetkilerini ,zamanında öğretmen arkadaşları duyurmaya gayret edeceğini ifade etti.

 

 

 

      24.ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAM DURUMLARI.

 

            ............................. ; Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti.

 

      25.ÖĞRENCİLERİN OKUL VE DİĞER ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLERİNİN İYİ YÖNDE GELİŞMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER.

 

 

          Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere  rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılması kararı alındı.

 

        26.ÖĞRENCİ KILIK KIYAFETLERİ

 

                .................................................., kız  çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanması, erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmeleri, okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesinin yararlı olacağını belirtti.  Ve bu doğrultuda karar alındı.

 

     27-KONULAR İŞLENİRKEN YAPILACAK GEZİ, GÖZLEM, DENEY VE UYGULAMALARIN NELER OLDUĞU VE YAPILMA ZAMANLARININ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANA YAZILMAK ÜZERE KARARLAŞTIRILMASI, 

 

                 Öğrencilerin  yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, Atatürkçülük konularının pekiştirilmesine, müze kültürünün gelişmesine, yardımlaşma ve işbirliği duygularının gelişmesine yönelik olarak gezilere önem verilmesine, bununla ilgili olarak; Oyuncak Müzesi, Çocuk Tiyatroları, Çocuk Filmleri gösteren Sinemalar, Hayvanat Bahçesi, Karagöz Müzesi , Atatürk’ün Evi, bu yaş grubuna uygun  yıl sonu piknik etkinliklerine katılmak üzere gezi planı hazırlanarak yönetmeliğe uygun hareket edilmesine karar verildi.

 

      28- DİLEK VE TEMENNİLER

 

Daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir yıl olması ve 2013–2014 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileği ile toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................                                           .................................                                   ..........................

         1 / A  Sınıfı  Öğretmeni                   1 / B Sınıfı  Öğretmeni                          1 / C Sınıfı  Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

Okul  Müdürü