2018-2019 1.sınıf oyun ve fiziki etkinlikler günlük planları

2018-2019 1.sınıf oyun ve fiziki etkinlikler günlük planları dosyası 17-01-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 1.sınıf oyun ve fiziki etkinlikler günlük planları
Kategori 1. Sınıf Fizik
Gönderen halo22
Eklenme Tarihi 17-01-2018
Boyut 78.47 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40

Kazanımlar

1. Yer değiştirme hareketlerini yapar.

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme Hareketleri” grubundaki sarı, 1-8 arasındaki - kart 5 hariç- kartlar

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Yağ Satarım Bal Satarım: Birisi ebedir. Diğer öğrenciler daire olur ve yere çömelirler. Ebe olan, elinde mendil ile çömelen bu öğrencilerin arkalarından zıplayıp şarkı söyleyerek dolaşır. Şarkı şöyledir: “Yağ satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım.Ustamın rengi sarıdır. Satsam on beş liradır. Zambak, zumbak,Dön arkana iyi bak.”

Ebe şarkının bir yerinde elindeki mendili öğrencilerden birinin arkasına yere bırakır. Şarkıya çömelen öğrenciler ellerini vurarak ve söyleyerek katılırlar. Eğer arkasına mendil bıraktığını çömelen öğrenci fark ederse hemen mendili kapıp dairede dolaşan öğrenciyi aynı yönde kovalar ve yetişirse sırtına mendille hafifçe vurur. Sonra kendisi mendili saklamak için oyuna başlar. Çömelen öğrenci arkasındaki mendili fark etmezse ayaktaki onun yanına kadar turu tamamladığında mendili alarak yerdeki öğrencinin mendille sırtına vurur ve mendili eline vererek ebeliğini diğer öğrenciye bırakır.

Köşe Kapmaca: Öğrenciler gruplara ayrılır. Kare alanlar çizilir. Karenin her köşesine bir öğrenci yerleştirilir. Her karede bir ebe olur. Öğrenciler ortadaki ebeye yakalanmadan yer değiştirmeye çalışır. Yer değiştirme ebenin veya öğretmenin komutuyla gerçekleşir. Değişme sırasında ebe köşelerden birini kaparsa yerine kaptığı öğrenci ebe olur.

Basit Stafet Oyunları: Öğrenciler farklı gruplara ayrılır ve etkinlik alanında belirlenen iki çizgi arasında yürürler. Sonra durmadan belli bir mesafede koşarlar. Minder üstünde vücutları üzerinde yana yuvarlanma yaparlar (kütük yuvarlanması) ve yere koyulan küçük engelin üzerinden atlarlar. Sonra koşarak geriye dönüp sırasının arkasına geçerler. Öğretmen, ekipmanlara ve öğrencilerin özelliklerine göre yer değiştirme hareketlerini çeşitlendirerek kullanabilir.

Açıklamalar

Öğrencilerin bu etkinliklere spor ayakkabısı ile katılmaları teşvik edilmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

Yer değiştirme hareketleri gözlem formu ve yürüme becerisi gözlem formu ile değerlendirilir.

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40

Kazanımlar

1. Yer değiştirme hareketlerini yapar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme Hareketleri” grubundaki sarı, 1-8 arasındaki -

kart 5 hariç- kartlar

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Ayağını Yerleştir: Etkinlik salonunun zeminine tebeşirle ayak resimleri çizilir. Sağ-sol ayak resimlerini gösteren yerlere öğrencilerin ayaklarını yerleştirerek yürümeleri sağlanır.

Yönünü Bul: Kartonların üzerine yönleri gösteren oklar çizilir ve etkinlik alanına değişik yerlere yerleştirilir. Öğrencilerden müzik eşliğinde gösteren okları takip ederek hareket etmeleri istenir.

Değiş Ve Dön: Öğrencilerin ikili gruplar oluşturmaları sağlanır. Her öğrenci gruptaki arkadaşıyla arka arkaya durur. Öndeki eş lider, arkadaki takipçidir. Öndeki öğrenci değişik yönlerde ve değişik şekillerde hareket ederken arkadaki öğrenci onu taklit

ederek takip eder. Öğretmenin komutuyla eşler değişir ve oyun tekrarlanır.

Üç Küçük Kuzu: Bir öğrenci kurt olur sınıfın önünde ve ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur. Kurt, sıraların arasında dolaşır. Üç arkadaşının yani küçük kuzuların ellerine vurur ve yine sınıfın önüne gelerek ; "hurr, hurr" der. Bu kelimeler ile birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini değiştirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan birinin yerine oturmaya çalışır. Ayakta kalan kuzu bir sonraki oyun için kurt olur. Oyun böylece devam eder. 

Yükseğe Sıçra: Öğrenciler sınıf mevcuduna dikkat edilerek gruplara ayrılır. Bir poşete yumuşak bir top koyularak ağzı sıkıca bağlanır ve ucuna bir ip takılır. Aynı düzenek grup sayısı kadar hazırlanır. Her gruptan bir kişi top çevirici olur. Grubun diğer öğrencileri ay şeklini alır. Top çevirmede görevli öğrenci, yere çömelerek ipinden tuttuğu topu sağdan sola, soldan sağa yerde sürüyerek hareket ettirir. Ayaktaki diğer grup üyeleri ise topun üstünden atlamaya çalışır. Atlarken yanan öğrenci top çevirici olur.

 

Açıklamalar

Yer değiştirme hareketleri (özellikle atlama- sıçrama) kas iskelet sistemine önemli oranda ek yük getirdiği için etkinlikler sırasında ve sonrasında kas ağrısı ve aşırı yorgunluk gösteren öğrenciler yakından gözlenmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

Yer değiştirme hareketleri gözlem formu ve yürüme becerisi gözlem formu ile değerlendirilir.

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40' 

Kazanımlar

1. Yer değiştirme hareketlerini yapar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme Hareketleri” grubundaki sarı, 1-8 arasındaki - kart 5 hariç- kartlar

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Sıçra Dokun: Sınıf içinde boydan boya ip gerilir. İpin üzerine meyve resimleri asılır. Resimlerin öğrencilerin zıplayarak dokunacakları yüksekliğe koyulması gerekmektedir. Sınıf gruplara ayrılır. Gruplar sıra ile kalkar. Her gruptan bir öğrenci kalkıp bir tane meyve almaya çalışır ve yerine oturur. Hangi grup

ilk olarak meyvesini bitirirse diğer gruplar tarafından alkışlanır.

Zıp Zıp Zıpla: Öğrenciler oyun alanında üç gruba ayrılır. Her grup için yuvarlak bir alan çizilir. Gruplar; zıplayanlar, hoplayanlar ve top toplayanlar diye isim alırlar. Öğretmen aşağıdaki sözleri bazen sıra ile bazen de karışık söyler. Hangi

grubun adı söylenirse o gruptaki öğrenciler kendi hareketlerini yaparlar. Öğretmen söylediği gruba bakmayıp diğer gruba bakarak grupları yanıltabilir.

Zıp zıp zıpla ( tek ayakla zıplanır ) Hop hop hopla ( iki ayakla hoplanır ) Top top topla (yere çömelinir. )

Sincap ve Ceviz: Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir öğrenci sincap olur ve ceviz olarak eline silgiyi alır. Diğer öğrenciler, başlarını sıralarının üzerine koyarlar ( uyuyormuş gibi). Yalnız bir elleri, avuçları açık olarak yandadır. Sincap, cevizle arkadaşlarının arasında dolaşırken, cevizi (silgiyi) bir

arkadaşının eline bırakır ve yerine oturmak üzere kaçar. Sincap yerine ulaşıncaya kadar yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan öğrenci sincabı yakalayamazsa kendisi bir sonraki oyun için sincap olur.

Çemberden Çembere: Etkinlik alanına öğrenci sayısı kadar çember koyulur. Öğrenciler çemberlerin içerisine girerler. Öğretmen değişik komutlar vererek değişik hareketler yaptırır. Örneğin çemberin çevresinde dön, çemberin içine çift bacak sıçra, tek bacak sıçra, bir ayak çember içinde bir ayak çember dışında vb. Etkinlik uygulanırken çember bulunmaz ise ip, gazete kâğıtları bükülerek çember oluşturulabilir.

Açıklamalar

Yer değiştirme etkinliklerini uygularken vücut ve alan farkındalığı geliştirilmesi için farklı yönlere (sağa, sola, öne, geriye) ve hızlara (hızlı, yavaş) göre uygulamalar çeşitlendirilmelidir.

Ölçme ve Değerlendirme

Yer değiştirme hareketleri gözlem formu ve yürüme becerisi gözlem formu ile değerlendirilir.

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

2.Dengeleme hareketlerini yapar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Dengeleme Hareketleri” grubundaki sarı, 9-17 arasındaki kartlar

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Tünel Gezgini: Öğrenciler birbiri arkasına sıralanarak bacaklarını açarlar. En önde duran öğrencinin elinde büyükçe bir top vardır.Öğretmen oyuna başlama işareti verince en öndeki öğrenci topu bacaklarının arasından geçirerek arkasındakine gönderir. Topu alan en sondaki öğrenci öne geçer ve oda topu

bacaklarının arasından geçirerek arkasındakine gönderir. Böylece her öğrenci bir kez öne gelip topu arkasındakine göndermiş olur.

Kurbağa Sıçrayışı: Öğrenciler güvenlik önlemi alınarak sınırlandırılmış etkinlik alanı içinde değişik şekilde dağılırlar.Öğretmen öğrencilere kurbağa taklidi yapmalarını söyler. Öğrenciler bu hareketi yaparken öğretmen kurbağaların nasıl ses çıkardıklarını sorar. Öğrencilerin büyük ve küçük kurbağa sıçrayışlarını yönergeler doğrultusunda keşfetmeleri beklenir.

Ali Kutuda: Bütün öğrenciler etkinlik alanında ayakta dururlar. Öğretmen ; "Ali kutuda." dediği zaman herkes çömelik vaziyet alır. "Ali kutudan çıktı." deyince herkes ayağa kalkar. Öğretmen bu tempo ile giderken bazı komutlarda değişiklik yapar. Bu değişiklikte yanlış yapanlar yerlerine otururlar. En sona kalan

öğrenci sınıfça alkışlanır.

Ali Baba Saatin Kaç? : Öğrenciler etkinlik alanında düz sıra halinde dururlar. İçlerinden biri ebe seçilir. Ebe Ali baba olur ve karşılarında durur. Öğrenciler sırayla ebeye “ Ali baba saatin kaç ?”diye sorarlar. Ebe her öğrenciye değişik bir saat söyler. Öğrenciler ebenin söylediği sayı kadar ebeye doğru adım atarak

ilerlerler. Ebeye ilk yaklaşan ve dokunan öğrenci ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder

Açıklamalar

Dengeleme hareketlerini uygularken öğrencilerde denge kaybı nedeniyle düşme olabilir. Bu nedenle çevre buna göre düzenlenmelidir.

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

2.Dengeleme hareketlerini yapar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Dengeleme Hareketleri” grubundaki sarı, 9-17 arasındaki kartlar

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Elde Davul Zurna 1-2-3: Öğrencilerden gönüllü olarak bir ebe seçilir ve seçilen ebenin yüzü duvara dönük durur. Ebe elde davul zurna 1-2-3 diye sayar. Ebe sayarken sınıftaki diğer tüm öğrenciler belirli bir mesafede belirlenen çizgiden ebeye doğru yürürler. Ebe saymayı bitirince arkasına döner, ebe döndüğünde

diğer tüm öğrenciler oldukları şekilde donarlar. Ebe hareket eden bir öğrenciyi bulursa ebelikten çıkar ve hareket eden kişi ebe olur. Eğer hareket eden öğrenci olmazsa saymaya devam eder. Ebeye en yakına gelen kişi ebenin sırtına vurur ve tüm öğrenciler çizgi dışına kaçmaya başlarlar. Ebe yine çizgiyi geçemeden bir

öğrenciye dokunursa kurtulur yeni ebe dokunduğu kişi olur.

Vücut Dengesi: Sınırlandırılmış etkinlik alanı içinde bütün öğrenciler daire şeklini alırlar. Sonra birbirlerinin omuzlarından tutmaları söylenir. Omuzlardan tutulduktan sonra öğrenciler verilen işaretle tek ayaklarını yerden kaldırırlar. Herkesin düşmeyeceği şekilde üçe kadar sayılır. Eğer üçe kadar saymada ayağını yere değdiren olursa etkinlik tekrar ettirilir. Herkes yaptığında daire sürekli küçültülür. (10 kişilik, 5 kişilik) en son iki kişi oluncaya kadar oyun devam eder. Öğretmen eş sayısını artırarak oyunu zorlaştırabilir. Amaç daha uzun süre öğrencinin dengesini sağlamasıdır.

İpte Denge: Öğrenciler birkaç gruba ayrılırlar. Yere belirli genişlikte karton, ip veya değişik ekipman koyulup etrafının suyla kaplı olduğu ve bu ekipmanın üzerinde düşmeden yürümeleri gerektiği söylenir. Düşen öğrenci en arka sıraya

geçer. Daha sonra ekipmana daire, kare vb. şekiller verilip etkinlik bu şekilde devam ettirilir.

Balon Yere Düşmesin: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar etkinlik alanına ortadan bir ip geçirilir (çok yüksek olmayacak şekilde). Her gruba ikişer, üçer balon verilir. Bu balonları yere düşürmeden ipin üzerinden karşı alana geçirmeleri gerekir. Yere düşüren öğrenci karşı gruba geçer. Oyun, gruplardan birindeki öğrenci sayısı bitene kadar devam ettirilebilir.

Açıklamalar

Dengeleme hareketlerinde önce dinamik denge (vücut hareket halinde iken denge), daha sonra statik denge (vücut belli bir duruş ve konumda iken denge) geliştirilmeye çalışılmalıdır. Yaş düzeyine uygun bireysel, eş ve grupla çeşitli dengeleme çalışmaları yapılabilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40' 

Kazanımlar

2.Dengeleme hareketlerini yapar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Dengeleme Hareketleri” grubundaki sarı, 9-17 arasındaki kartlar

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Büyü Büyü Küçül Küçül: Öğrenciler ayakta durur. Öğretmen, aşağıda sözleri söylerken, öğrenciler bu sözlere uygun hareketleri yaparlar.

Büyü büyü Kollarını yukarıya kaldır Daha çok kaldır, daha çok kaldır Ayak parmaklarının ucuna bas Daha çok yüksel, daha çok yüksel Büyü büyü kocaman ol, büyü büyü kocaman ol…(Öğrenciler en çok yükseldiklerinde, ara vermeden küçül küçül oyununa geçilir ) Küçül küçül Kollarını indir Çömelerek büzül Daha çok büzül, daha çok büzül Küçül küçül, minicik ol…

Yattı Kalktı: Sınıftaki her öğrenciye bir isim koyulur. Bu isimler meyve, sebze, çiçek vb. olabilir. Öğrenciler isimleri kendileri de seçebilir. Mesela ismi lahana olan öğrenci önce kendi ismini söyleyerek oyunu başlatır. “lahana yattı kalktı.” der ve başını aşağı doğru yatırıp kaldırır ve hemen bir arkadaşının ismini söyler. Sonra ismi söylenen kişi “domates yattı kalktı.” der. Başını aşağı doğru yatırıp kaldırarak başka bir arkadaşının adını söyler. Oyun bu şekilde devam eder.

Kurbağa Havuzu: Oyuna hazırlık aşamasında öğrencilerden 10 tane gazete getirmeleri istenir. Gazeteler koli bandı ile bantlanarak bloklar oluşturulur. Öğrencilerden her birinin bir bloğun üstüne çıkması sağlanır. Etraflarının suyla çevrili olduğu ve basarlarsa ıslanacakları söylenir. Öğrencilere değişik komutlar

verilerek atlama çalışmaları yaptırılır.

Açıklamalar

Farklı vücut bölümleri (iki destek noktası: iki ayak, tek destek noktası: tek ayak, üç destek noktası: iki ayak bir el vb.) kullanılarak denge çalışmaları yapılmalıdır.

Bu etkinlikler sırasında öğrencilere görsel ipuçları veya anlık geribildirim verilmesi önemlidir.

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve

geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” grubundaki sarı, 18-19-20-21 ve 25. kartlar. Kart 18 öncelikli olmalıdır.

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Kova İle Yakala: Öğrenciler eşleştirilir. Eşlerden birinin elinde kova veya herhangi bir ekipman bulunur. Diğerinin elinde de top bulunur. Aralarında belirli bir mesafe ayarlanır. Elinde top olan öğrencinin topu on atışta kaç kez kovanın içine attığına bakılır. Sonra eşlerin görevleri değiştirilir. Aralarındaki mesafe oyunun durumuna göre ayarlanır.

Hedefe Yuvarla: Hunilerden belirli bir genişlikte kale yapılır. Öğrenci seviyesine uygun bir mesafede öğrenciler çizgi ile belirlenmiş bir alanda toplanır. Öğrencilerin bir ellerini kullanarak topu iki huninin arasından yuvarlamaları sağlanır. Öğrencilerin topa tekme ile vurmamalarına dikkat edilmelidir.

Fasulye Torbasını Bulma: Öğrenciler elleri arkada olmak üzere omuz omuza bir daire yapar. Bir öğrenci ortadadır. Birisine bir fasulye torbası verilir. Dairedeki öğrenciler bunu elden ele verirler. Ortadaki öğrenci fasulye torbasının nerede (kimde) olduğunu bulmaya çalışır. Eğer tahmini çok uzun sürerse başka bir oyuncu ile değiştirilir.

 

Açıklamalar

Nesne kontrolü gerektiren hareketler, nesne ile el-göz ve göz- ayak koordinasyonu içeren çalışmalardır. Bu yaş grubu için karmaşık etkinliklerdir ve öğrenciler nesne kontrolünde zorlanırlar. Kontrol edilen nesnenin başkalarına veya çevreye zarar verme ihtimaline dikkat edilmeli ve gerekli düzenlemeler

yapılmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Görselliği öne çıkan eşleştirme tipi ölçekler ve rubrikler ile değerlendirilir.

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

3.Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” grubundaki sarı, 18-19- 20-21 ve 25. kartlar.  Kart 18 öncelikli olmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Bowling: Öğrenciler ikili veya üçlü gruplara ayrılır. Her grup belirlenmiş çizginin arkasında sıraya geçer. Belirli mesafeye de su dolu pet şişeler konulur. Ellerine verilen toplarla pet şişeleri devirmeleri istenir. Şişelerini ilk deviren takım alkışlanır.

Yakala Oyunu: Öğrenciler karşılıklı eş olurlar. Eşlerden her birine bir top verilir. Karşılıklı olarak topu birbirlerine atmaları ve yakalamaları gerektiği söylenir. Öğrenciler etkinliğe birbirlerine yakın durarak başlarlar. Öğrenci topu her yakaladığında bir adım geri, kaçırdığında ise bir adım ileri hareket eder. Topu düşürmeden en uzak mesafeye ulaşanlar diğer öğrenciler tarafından alkışlanır.

Çizgi Çiziyorum Sırt Sırta Veriyorum: Öğrenciler sınıf sayısı göz önüne alınarak gruplara ayrılır. Her grupta kendi içinde ikişerli gruplara ayrılır. Her grup için düz bir çizgi çizilir. Öğrenciler eşleriyle birlikte çizginin üzerinde sırt sırta dururlar. Sırtlarına balon konulur. Gruplar çizgiye basmadan, balonu düşürmeden birlikte eğilip kalkma hareketleri yaparlar. Komutlar öğretmen tarafından verilir. Hareketlerde eşler arasındaki uyuma dikkat edilmelidir.

 

Açıklamalar

Bu etkinliklerde öğretmenin sınıf üzerinde kontrolünün yüksek olması gereklidir. Etkinliklere vücut ve nesnenin hareketsiz olduğu çalışmalarla başlanmalıdır. Daha sonra vücut veya nesneden birinin hareketli olduğu çalışmalarla devam edilmelidir. Bu sınıf düzeyinde nesnenin atıldığı veya fırlatıldığı etkinliklerde,

nesnenin istenilen hedefe atılmasından çok hareketin yapılma şekli (formu) daha önemlidir. Bu etkinliklerde balon, deniz topu, ponpon, eşarp, farklı büyüklükte fasulye torbası, hafif toplar kullanılması uygundur.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Görselliği öne çıkan eşleştirme tipi ölçekler ve rubrikler ile değerlendirilir.

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

4. İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

 “Birleştirilmiş Hareketler” grubundaki sarı, 27- 33 arasındaki kartlar

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Taş Taş Üstüne: Öğretmen bütün öğrencilerin birbirlerine bir iki metre uzak olacak şekilde düz ya da daire olarak dizilmelerini ister. “Taş taş üstüne” denildiğinde her öğrenci bir ayağını diğer ayağının üzerine koyar ve düşmeden dengede durmaya çalışır. “Taş toprak üstüne” denildiğinde ayak indirilir Öğretmen şaşırtmalı olarak bu sözleri söyler. Düşen, arkadaşına tutunan, şaşıran öğrenci oyundan çıkarılır. En sona kalan öğrenci alkışlanır

Meyve Sepeti: Bir öğrenci sınıfın önünde durur. Diğer öğrenciler otururlar ve dört gruba ayrılırlar. Her gruba bir meyve ismi verilir. Öndeki öğrenci “elmalar” dediğinde adı elma olanlar ayağa kalkıp yerlerini değiştirirler. Bu arada öğrenciler yer değiştirirken ayaktaki öğrenci kendine yer bulmaya çalışır. Ayakta boşta kalan öğrenci yeniden bir meyve ismi söyler ve bu kez de bu meyveler yer değiştirir. Eğer ebe meyve sepeti derse tüm öğrencilerin yerlerini değiştirmesi gerekir.

Su-Top Taşıma: Öğrenciler sınıf sayısına göre gruplara ayrılır. Her gruptaki öğrenci yan yana sıra veya sandalyeye oturtulur. Grubun en başına, yere içinde su veya top olan kova koyulur. Grubun sonuna ise boş bir kova koyulur. Komut ile grubun başındaki öğrenciden başlayarak elden ele top veya su taşınarak grubun sonuna ulaştırılır. Kovayı önce dolduran grup alkışlattırılır.

Mandal Asma: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılır ve her gruba eşit sayıda mandal verilir. Öğretmenin komut vermesiyle öğrenciler sırayla mandalları ipe asmaya çalışır. Önce bitiren grup kazanır ve oyun tekrar oynanır.

 

Açıklamalar

1, 2 ve 3. kazanımlara ait açıklamalar, bu etkinliklerde kullanılan hareket becerilerine göre dikkate alınmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Oyun gözlem formu ile değerlendirilir.

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

4. İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Birleştirilmiş Hareketler” grubundaki sarı, 27- 33 arasındaki kartlar

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Balık Yakalama: Öğretmen hareketleri ile birlikte “Kırmızı Balık” şarkısını öğrencilere öğretir. Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan

geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç kaç.

Daha sonra öğrenciler dört veya beşli gruplara ayrılır ve her gruba bir renk verilir. Öğrenciler etkinlik alanının değişik yerlerine saklanan kendi gruplarını gösteren renkteki balıkları bulmaya çalışır. İlk önce hangi grup balıklarını toplamayı

bitirirse alkışlanır.

Eşini Bul: Öğrenciler etkinlik alanında dağınık şekilde yürürler. Öğretmen “zıpla” dediğinde tüm öğrenciler zıplamaya başlar. “Tek ayak üzerinde zıpla” derse tek ayak üzerinde zıplarlar. “Kollarını havaya kaldır” dediğinde tüm öğrenciler kollarını kaldırır vb. yönergeler verilir. Sonra öğretmen herkes kendine bir eş bulsun dediğinde öğrenciler en yakınındaki arkadaşıyla eşleşir. Açıkta kalan öğrenci yeni komutu verecek kişi olur.

Kartopu Partisi: Öğretmen çocuklara beyaz peçeteler verir ve buruşturarak kar taneleri oluşturmalarını ister. Oluşturulan bu kar taneleri ile müzik eşliğinde kartopu partisi yapılır. Oyunun sonunda ise kar tanesi toplama yarışması yapılır. En çok kartopu toplayan öğrenci alkışlattırılır.

 

Açıklamalar

Oyunlar her ortamda oynanabilecek (spor salonu, bahçe, koridor, sınıf vb.) ve çeşitli ekipmanların (çeşitli büyüklükte toplar, çeşitli büyüklükte hafif kutular, ipler, çemberler vb.) kullanımını içeren oyunlar şeklinde öğrencilere sunulmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Oyun gözlem formu ile değerlendirilir.

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40' 

Kazanımlar

4. İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Birleştirilmiş Hareketler” grubundaki sarı, 27- 33 arasındaki kartlar

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Kümes Oyunu: Öğrenci sayısı kadar etkinlik alanına daire çizilir. Bunlar kümes olur. Her daire bir öğrencinin iki ayağını alacak genişlikte olur. Her öğrenciye bir kümes hayvanı adı verilir. Örneğin tavuk, kaz hindi vb. Öğrenci sayısı çoksa birkaç öğrenciye aynı hayvan ismi verilebilir. Oyun başlayınca her öğrenci kendi kümesinde durur. Öğretmen, öğrencilere adlarını söyleyerek seslenince öğrenciler kümeslerinden çıkarlar ve serbestçe dolaşırlar. Gezerken ismini aldıkları hayvanların da taklitlerini yaparlar. Öğretmen “tavuklar” deyince tavuklar çıkar,

tavuk sesi çıkararak gezinir. “ördekler” dediğinde ördekler çıkar, ördek sesi çıkararak gezinirler. Bu şekilde gezinirken öğretmen bir anda “kurt geliyor kaçın” diye seslenir. Öğrenciler kurttan kaçıp herhangi bir kümese girer. Her kümese bir öğrenci girebilir. Açıkta kalan öğrenci komut verecek kişi olur. Bu kez de o öğrenci oyunu yönetir. Oyun bu şekilde devam eder.

Leylekler ve Kurbağalar: İç içe iki daire çizilir ve öğrenciler bu daire çizgisinde eşit sayıda dağılırlar. İçteki dairedekiler kurbağa, dıştakiler ise leylek olur. İki çizginin arası ise bataklıktır. Öğretmen “kurbağalar serinleyin” deyince, kurbağalar bataklığa girip yerlerine dönmeye çalışırlar. Leyleklerde onları yakalamaya çalışırlar. Yakalayan öğrenci arkadaşıyla yer değiştirir.

 

Açıklamalar

Oyunlarda tüm öğrencilerin eğlenmeleri önemlidir. Ayrıca, temel hareket becerilerini geliştirici bireysel, eşli ve küçük grup ile oynayabilecekleri oyunlara katılma fırsatları sunulmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler Oyun gözlem formu ile değerlendirilir.

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Dans Ediyorum” grubundaki mor,1- 2. kartlar

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Balık Yakalama Oyunu: Bahçeye, oyun alanı olarak bir dikdörtgen çizilir. Buna "balık ağı" denilir. Öğrencilerden bir ebe seçilir. Ebe "balıkçı" olur; balık ağının bir köşesinde bekler. Öteki öğrenciler "balık" olurlar ve ağ çevresinde dolaşırlar.

Diledikleri zaman balık ağına (yakalanmamaya çalışarak) girip çıkarlar. Balıkçı ise, ağa giren balıkları yakalamaya çalışır. Ağın içine olabildiğince çok sayıda balığın girdiği bir anı kollar. Dilediği zaman "dur" ya da "yakaladım" diye bağırır. Balıkçı bağırınca, ağ içinde bulunan bütün balıklar oldukları yerde

kalırlar. Balıklar yakalanmış olur. Balıkçı, balıkları sayar, arkadaşlarına sayısını söyler, ebelikten kurtulur. Yakalanan balıklar, yeni bir ebe seçerler. Yeni ebe balıkçı olur. Oyun böylece sürer. Oyun sonunda, en çok balık tutmuş olan öğrenciye "reis" adı takılır ve öğrenci alkışlanır.

Dedemin Bahçesi: Öğrenciler el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Oyunun tekerlemesini hep bir ağızdan söylerler. Tekerleme söylenirken hareketleri de yapılır. Dedemin bahçesinde koyunları var. Otur dersem oturur(hep birlikte yere çömelinir) Kalk dersem kalkar(ayağa kalkılır) Büzül dersem büzülür(halkanın ortasına doğru ilerleyerek daire küçültülür) Açıl dersem açılır (geriye doğru çekilerek daire büyültülür) Sevin dersem sevinir(öğrenciler gülerler) Üzül dersem üzülür (ağlama taklidi yaparlar) Aslan geliyor kaplan geliyor tıpppp

Tıp sözünü duyar duymaz hareketsiz kalırlar. Hareket etmemek ses çıkarmamak ve gülmemek gerekmektedir.

Parmak Oyunu: Parmak oyunu öğretmen tarafından öğrencilere gösterilerek öğretilir. Al yanaklı (2 el yanaklar üzerinde gezdirilir) Elmacık(2 elin parmakları birleştirilerek daire yapılır) Hadi gidelim çabuk çabuk.1.2.3.4.5. (tüm parmaklar oynatılır) Herkes oldu eş.Sımsıkı sarılalım(Parmaklar birbiri aralarından geçirilip yumruk yapılır) Kocaman açılalım. Hep beraber(2 el avuçları açılır) Ellerimizi çırpalım(Eller birbirine vurulur)

 

Açıklamalar

Etkinlikler önce bireysel, sonra eş ve grupla çalışacak şekilde düzenlenmelidir. Basit ritim çalışmalarında öğrencinin kendi vücudunu (elleri, parmakları, ayakları, gövdesi vb.) kullanması sağlanmalıdır. Öğrencilerin kendi ve arkadaşlarının mırıldanmalarına göre hareket yapmaları istenmelidir. Öğrencinin

kendini hareketlerle ifade etmesi ve yaratıcılık desteklenmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40' 

Kazanımlar

5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Dans Ediyorum” grubundaki mor,1- 2. kartlar

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Say Bak: Öğretmen tarafından söylenilen şarkı hareketleriyle öğrenciler tarafından tekrar ettirilir.

Sağ elimde beş parmak (sağ beş parmak gösterilir) Sol elimde beş parmak(sol beş parmak gösterilir.) Say bak say bak say bak(tek tek 1-2-3-4-5 parmaklar sayılır) Hepsi eder on parmak(tüm parmaklar gösterilir) Sen de istersen say bak Say

bak say bak say bak(tek tek 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 hepsi sayılır)

Topuk Burun: Öğretmen hareketleri ile birlikte topuk burun şarkısını öğrencilere öğretir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir. Şarkının sözlerine uygun hareketler yaptırılır.  Topuk burun Topuk burun Sıçra sıçra sıçra dur Sağ eller sol eller Şimdi dizler çift eller Şimdi dizler çift eller Sağ kollardan

girelim Sende oyna arkadaş Sağ eller sol eller Şimdi dizler çift eller

Sen Oyna: Sınıf mevcuduna göre gruplar belirlenerek çember oluşturulur. Şarkı hep birlikte, her seferinde farklı bir öğrencinin ismi söylenerek tüm öğrenciler katılacak şekilde devam eder. Bir zamanlar kraldık mısırda Şimdi kaldık eski bir hasırda Bulgurumuzu kaynatalım. Şu Zeynep'i de bir oynatalım.

şarkı her bittiğinde “şu çocuklarımızı da oynatalım” denilerek tüm öğrencilerin katılması sağlanmalıdır.

 

Açıklamalar

4/4’ lük ritimler seçilmesi önemlidir. Ritim çalışmaları çeşitli nesnelerin (kaşıklar, tahta parçaları, kitaplar, ataç kutuları vb.) ve vurmalı çalgıların kullanımı (tef, davul, marakas, kastanyet vb.) ile de desteklenmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

6. Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme Hareketleri” grubundaki sarı, 1 - 8 arasındaki kartlar ve “Dengeleme Hareketleri” grubundaki sarı, 9 – 17 arasındaki kartlar.

Yer değiştirme hareketlerinden 4. Kart ve dengeleme hareketlerinden 12 ile 13. kart öncelikli olarak kullanılmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Dörtlü Dokunma: Oyuna “başımız-omzumuz-dizimiz-ayağımız" sözleri söylenerek ve söylenen yerlere dokunularak başlanır. Oynayış sırasında hareketler gitgide hızlandırılır. Bu hızlandırma sırasında öğrencilerin soluk almaları güçleşeceğinden, sözcükleri söylememeleri istenir. Bunun yerine

öğretmen söyler, öğrenciler yapar.

Miço: Öğrenciler ikili gruplara ayrılır ve eşiyle birlikte aşağıdaki sözlere uygun hareketler yaparlar.

Miço nereden geliyor? Harmanlıktan aşağı

Oyna da miço oyna. Zıpla da miço zıpla

Miço ellerin nerede? Kıvrım kıvrım bellerde

Miço gözlerin nerede? Fıldır fıldır yerlerde.

Çevir Salla: Öğrenciler yere otururlar. Öğretmen aşağıda verilen sözleri söyler, hareketleri yapar. Öğrenciler de, aynı hareketleri yaparlar.

Başını çevir, çevir (başlar soldan sağa, sağdan sola çevrilir)

Başını salla, salla (başlar sağa-sola, öne-arkaya sallanır)

Kolunu çevir, çevir (kollar önden arkaya, arkadan öne çevrilir)

Kolunu salla, salla (kollar, aşağıya indirilir, avuçlar yere birbirlerine paralel olarak önde tutulur, soldan sağa, sağdan sola sallanır, sonra da yine iki kol birbirine paralel olarak, ön tarafta bir daire çizecek biçimde sallanır.)

 

Açıklamalar

Vücut farkındalığında, vücut bölümleri (parçaları) ve vücudun tümü ile ilgili “Ne yapar?” sorusuna yanıt aranmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Görselliği öne çıkan eşleştirme tipi ölçekler ve rubrikler ile değerlendirilir.

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

6. Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme Hareketleri” grubundaki sarı, 1 - 8 arasındaki kartlar ve “Dengeleme Hareketleri” grubundaki sarı, 9 – 17 arasındaki kartlar.

Yer değiştirme hareketlerinden 4. Kart ve dengeleme hareketlerinden 12 ile 13. kart öncelikli olarak kullanılmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Vücudumuz: Öğretmenle birlikte tüm öğrenciler öğretmenin söylediği şarkıyı vücut hareketleriyle tekrar eder.

İki elim, iki kolum, bacaklarım var

Her insanda bir burun, bir de ağız var.

Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam ?

Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak hey..

Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak

İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var.

İnci gibi dişlerim, bir de çenem var.

Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam?

Olur mu hiç üç dudak dön de aynaya bak, hey..

Olur mu hiç üç dudak, dön de aynaya bak.

İki kulak, iki yanak, bir de başım var.

Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var.

Sen hiç gördün mü üç yanaklı bir adam?

Olur mu hiç üç yanak dön de aynaya bak hey

Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak.

 

Açıklamalar

Vücut ağırlık merkezinin değişiminde, vücut bölümlerinin nasıl koordineli çalıştığının gözlemlenmesi sağlanmalıdır.  Atlama-konma hareketleri yaparken vücut dengesini korumak için gerekli kol ve bacak pozisyonları keşfettirilmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Görselliği öne çıkan eşleştirme tipi ölçekler ve rubrikler ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

 

7. Kişisel ve genel alanını gösterir.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme Hareketleri” grubundaki sarı, 1-8 arasındaki kartlar ve “Dengeleme Hareketleri” grubundaki sarı, 9-17 arasındaki kartlar.

Uygulamada öncelik yer değiştirme hareketlerinden 5. kart ve dengeleme hareketlerinden 14. kart öncelikli olmalıdır.

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Mikrop: Öğrencilerden biri mikrop olur. Arkadaşlarına dokunarak onlara hastalık bulaştırmaya çalışır. Diğerleri de mikroptan kaçmaya çalışırlar. Hastalık kapan öğrenci, hasta rolü yaparak yere oturur. En sona kalan öğrenci diğer oyunda mikrop rolünü alır.

Çiçek: Bahçeye büyükçe bir çiçek resmi çizilir. Öğrenciler,çiçeğin çizgilerinin üzerindedir. Öğretmen, “böcek” dediğinde çiçeğin dışına çıkarlar, “çiçek” dediğinde içine girerler.“Kelebek” dediğinde bir süre uçma taklidi yaparak çiçeğin herhangi bir çizgisinde kımıldamadan dururlar. Şaşırtmalı şekilde oyun devam eder. Yanlış yapan öğrenci, bir sonrakine katılmak üzere bir kenarda bekler. Oyun süresince canlıların yaşama hakkına özen gösterilmesi vurgulanır.

 

Açıklamalar

Alan farkındalığı ile ilgili olarak yer belirlemede kişisel ve genel alanların ne olduğu keşfettirilmeli ve bunlara uygun çeşitli denemeler yapılmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

7. Kişisel ve genel alanını gösterir.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme Hareketleri” grubundaki sarı, 1- 8 arasındaki kartlar ve “Dengeleme Hareketleri” grubundaki sarı, 9-17 arasındaki kartlar.

Uygulamada öncelik yer değiştirme hareketlerinden 5. kart ve dengeleme hareketlerinden 14. kart öncelikli olmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Çömlek Çömlek Ne Kaynar ? : Öğrenci sayısı, ikişerli eş olunduktan sonra bir öğrencinin ebe kalması için tek sayı olmalıdır. Önce, ikişerli eş olunur. Eşlerin biri çömelir, diğeri onun arkasında ayakta durur. Bu şekilde ikişerli ikişerli daire

oluşturulur. Eşlerden oturana “çömlek”, ayaktakine “çömlek sahibi” denilmektedir. Ebe ayakta duran herhangi bir çömlek sahibinin yanına gider.

Ebe: Çömlek çömlek ne kaynar?

Çömlek sahibi: Yağ ile bal.

Ebe: Tattırır mısın?

Çömlek sahibi: Tattırmam

Ebe: Kokturur musun?

Çömlek sahibi: Kokturmam.

Ebe: Öyleyse sen o yandan ben bu yandan der ve her ikisi ters yönden koşmaya başlar. İlk koşmaya başladıkları çömleğin yanına kim önce gelirse, o öğrenci

alkışlatılır. Boşta kalan öğrenci yeni ebe olur. Bu yeni ebe, bu defa bir yandaki çömlek sahibine aynı soruları sormaya başlar ve daireyi oluşturan her çömlek sahibi oynayacak şekilde bir tur tamamlanır. İkinci turda da eşler yer değiştirir; ayaktakiler oturur, oturanlar ayağa kalkar ve oyun yeni eşlerle tamamlanır.

 

Açıklamalar

Oyunlarda öğrencilerin kollarını iki yana açıp kendi etraflarında bir tam tur dönerek kişisel alanlarını tanımaları sağlanmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40' 

Kazanımlar

7. Kişisel ve genel alanını gösterir.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme Hareketleri” grubundaki sarı, 1-8 arasındaki kartlar ve “Dengeleme Hareketleri” grubundaki sarı, 9-17 arasındaki kartlar.

Uygulamada öncelik yer değiştirme hareketlerinden 5. kart ve dengeleme hareketlerinden 14. kart öncelikli olmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Aç Fil ile Şişman Fil: Bir öğrenci arkadaşları tarafından seçilerek “şişman fil” olur. Etkinlik alanının bir kenarında durur ve etrafına geniş bir çizgi çizilir. Burası şişman filin alanı olur. Karşı tarafında ise aç fil bulunur. Öğrenciler şişman filin önündeki yiyecekleri şişman file yakalanmadan aç file götürmeye

çalışırlar. Şişman fil yiyeceklerini almak isteyen ve sınırları içindeki bir öğrenciyi yakalarsa o öğrenci ebe olur ve oyun bu şekilde devam eder.

Kar Taneleri: Öğrenciler oluşturulan daire içinde dağınık şekilde dururlar. Bu daire evi simgeler. Öğrenciler birer kar tanesidir. Rüzgar komutu verildiğinde öğrenciler bu alanda dağınık şekilde koşarlar. Güneş denildiğinde oturup

güneşlenirler.

 

Açıklamalar

Etkinlikler öncesi oyun alanının sınırlarını belirleyerek öğrencilerin genel alanlarının farkına varması sağlanmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40' 

Kazanımlar

8.Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından uygun olanla ilişkilendirir.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü Gerektiren” hareketlerle ilgili tüm kartlar (sarı kartlar).

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Kuyruk Yakalama: Oyuncuların arkalarına/yanlarına şerit, rafya, kurdele, ip vb.

malzemeler takılarak kuyruk oluşturulur. Oyuncular verilen sahada bir taraftan kuyruklarını koruyarak koşarken diğer taraftan diğer oyuncuların kuyruklarını toplamaya çalışırlar. Verilen sürenin sonunda en fazla kuyruk toplamak veya en fazla sürede kendi kuyruğunu korumak amaçtır.

Top Toplama: Oyuncular onarlı gruplara ayrılır ve derin kolda sıralanır. Oyun

alanına farklı büyüklükte toplar dağınık şekilde konur. Grubun birinci oyuncuları sahadaki toplardan birini alır ve grubunun önüne geçerek yandan, arkadaki arkadaşına verir. Top bu şekilde arkaya kadar taşınır ve arkadaki sepete konur. Topu sepete koyan arkadaki oyuncu öne koşarak bir top alır ve grubun önden arkaya geçirmeye çalışır. En fazla top toplamak amaçtır.

 

Açıklamalar

Sarı Kart 27’de yer alan etkinlikler süresince oyuncuların birbirlerine çarpmamalarına, birbirlerinden uzağa hareket etmelerine dikkat edilmeli ve oyuncuların birbirlerine çarpmadan koşabilecekleri güvenli alanlar sağlanmalıdır. Ağırlığı öndeki ayağa doğru verip durmaya ve yönü değiştirmeye dikkat

edilmeli, rakiplerden uzağa doğru dönerek kuyruklarını diğerlerinden uzakta tutmaya çalışılmalıdır.Hareket dizini birden fazla hareketin birleşimidir. Örneğin:

Öğrenciye koşma, atlama, topu yuvarlama hareket dizininde, koşmanın yer değiştirme ile atlama konmanın dengeleme ile topu yuvarlamanın ise nesne kontrolü gerektiren temel hareket becerileri ile ilişkili olduğunu kavrayacağı öğrenme fırsatları yaratılmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

“Temel Hareket Beceri Grupları” etkinliğini yapmaları istenir.

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40' 

Kazanımlar

8.Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından uygun olanla ilişkilendirir.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü Gerektiren” hareketlerle ilgili tüm kartlar (sarı kartlar).

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Tırtıl Yakan Topu: Belirlenen alan içerisinde oyuncular uzun oturuş şeklinde

otururlar. 2 oyuncu vurucu olur ve oyun alanının dışında durur. Vurucular çizgiye basmadan topu yerden yuvarlayarak ortadaki oyuncuları vurmaya çalışırlar. Ortadaki oyuncular kalçaları yerden kalkmadan toptan kaçmaya çalışırlar. Top kendisine değen tüm oyuncular vurulur ve vuruculara katılırlar.

Etkinlik Örnekleri

Oyuncuların yarısı 2-3 m. duvarın karşısında yüzleri duvara dönük olarak sandalyede oturur. Her sandalyenin arkasında başka bir oyuncu ellerinde farklı büyüklükte toplarla yer alır. Arkadaki oyuncular duvara topu atarlar, öndeki oyuncular da duvardan gelen topu tutmaya çalışırlar. Daha sonra arkadaki oyuncunun attığı topu daha küçük bir topla sandalyedeki oyuncu vurmaya çalışır.

 

Oyunculardan biri topu jimnastik sırasında veya yerde belli bir çizgi üzerinde yuvarlar. Diğerleri de ellerindeki topla yuvarlanan topu vurmaya çalışırlar.

 

Oyuncular 2 eşit gruba ayrılır ve karşılıklı geniş kolda sıralanırlar. Oyuncuların ellerinde farklı raketler ve toplar vardır. Bir oyuncu tarafından belli bir çizgi üzerinde top yuvarlanır ve diğer oyuncular yuvarlanan topu raket ve topları kullanarak vurmaya çalışırlar.

 

Açıklamalar

Sarı Kartlar 32 ve 33’te yer alan etkinlikler süresince yumuşak toplar kullanılmalı, alan oyuncu sayısına göre ayarlanmalı, oyuncuların birbirlerine zarar vermemeleri sağlanmalıdır. Vurucular ve ortadaki oyuncular arasında göz teması kurulması ve topların izlenmesi konusunda oyuncular uyarılmalı, gruplar ve oyuncular arasında yeterli mesafe olmasına özen gösterilmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

“Temel Hareket Beceri Grupları” etkinliğini yapmaları istenir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40' 

Kazanımlar

9.Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için vücut bölümlerini kullanarak stratejiler geliştirir.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü” gerektiren hareketlerle ilgili tüm kartlar (sarı).

Dengeleme hareketi kartlarından 12-15 ve 16.kartlar öncelikli olarak uygulanmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Çember Dünyası: Çemberler birbirine geçirilerek dünya şekline getirilir. Her grup altışar kişiden oluşur. Her gruptaki öğrenci bu dünyanın içerisinden geçmeye çalışır.

Çember Transferi: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Daire çizgisinde el ele tutuşurlar. Her grubun başındaki öğrencinin yanındaki arkadaşıyla arasında bir çember vardır. Öğretmenin komutuyla grubun başındaki öğrenci çemberin içinden geçerek çemberi diğer koluna aktarır. Aynı şekilde diğer öğrencilerde

çember aktarımı yaparak çemberi başlangıç noktasına getirirler.

Balık Ağı: Etkinlik alanına büyük bir daire çizilir. Buna balık ağı denir. Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Ebe balık ağının bir köşesinde elinde düdükle bekler. Öğrenciler balık ağının içinde ve dışında serbestçe koşar veya yürürler. Ebe düdüğünü çaldığında herkes olduğu yerde kalır. Balık ağı içinde bulunan

öğrenciler yakalanmış olur. Balıkçı balıkları sayar. Sayısını söyler. Bir başka ebe seçilir. Amaç en fazla balığı yakalamaktır.

 

Açıklamalar

Dinamik (hareket halinde iken) dengeyi korumada vücut bölümlerinin koordineli kullanılması önemlidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40' 

Kazanımlar

9.Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için vücut bölümlerini kullanarak stratejiler geliştirir.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü” gerektiren hareketlerle ilgili tüm kartlar (sarı).

Dengeleme hareketi kartlarından 12-15 ve 16.kartlar öncelikli olarak uygulanmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Kedi Geliyor: Etkinlik alanının köşesine kedi için bir yer yapılır. Diğer öğrenciler oyun alanında bulunur. Bunlar da faredir. Oyunu yöneten oyun alanının içinde dolaşıp farelerin odanın içine girmelerini sağlar (kedi oda da yoktur) fareler sıçrayarak, emekleyerek bir süre hareket ettikten sonra oyunu yöneten “kedi geliyor.” diye bağırır. Bütün fareler odanın dışına koşarlar.

Koşarken kediye yakalanmamaya çalışırlar. Yakalanan kişi yeni kedi olur.

Eşini Bul Otur: Öğrenciler oyun alanında ikişerli eş olurlar. Eşlerden biri iç dairede diğeri dış dairede olmak üzere içi içe iki daire oluştururlar. İç dairedeki öğrenciler kendi aralarında, dış dairedeki öğrenciler kendi aralarında el ele tutuşurlar. Öğretmenin başla komutu ile iç daire soldan, dış daire sağdan

dönmeye başlarlar. Dairedekilerin ellerini bırakmamaları gerekir. Öğretmen “Eşini Bul Otur” dediğinde herkes eşini bulur. Öğretmenin önüne gelir, oturur ve oyun yeniden başlar.

 

Açıklamalar

Öğrencilerden, hedeflenen hareketleri doğru ve çabuk yapabilmeleri için çözümler üretmeleri istenmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40' 

Kazanımlar

 

9.Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için vücut bölümlerini kullanarak stratejiler geliştirir.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü” gerektiren hareketlerle ilgili tüm kartlar (sarı).

Dengeleme hareketi kartlarından 12-15 ve 16.kartlar öncelikli olarak uygulanmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Ambara Vurdum Bir Tekme: Öğrenciler el ele tutuşup bir daire oluştururlar. Aşağıdaki sözlerle şarkı söylerken bir yandan sağa ya da sola dönerler. Bir yandan da şarkının sözlerine uygun hareketler yaparlar.

Ambara vurdum bir tekme bir tekme(tekmeleme)

Ambarın kapısı açıldı açıldı (açma)

İnci de boncuk saçıldı saçıldı (saçılma)

Limonu da böyle keserler keserler (kesme)

Suyunu da böyle sıkarlar sıkarlar (sıkma)

Çamaşırı böyle yıkarlar yıkarlar (yıkama)

Suyunu da böyle sıkarlar sıkarlar (sıkma)

Ütüyü de böyle yaparlar yaparlar (ütü yapma)

Saçımı da böyle örerler örerler (örme)

 

Açıklamalar

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

 

Kazanımlar

10. Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Birleştirilmiş Hareketler” grubundaki sarı, 27 - 33. kartlar.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

BAYRAK YARIŞI OYUNLARI

1. Topu yerden yuvarlayarak onunla beraber koşup karşı grubun arkasına geçme.

2. Seçilen bir araçla (raket, uzun saplı araç, sopa vb.) topa vurarak engellerin arasında topu sürme.

3. Topsuz şekilde engellerin arasından koşup karşı grubun arkasına geçme.

4. Sahaya konan çeşitli engellerin altından ve üstünden geçerek karşı grubun arkasına geçme.

5. Oyuncular dörderli gruplara ayrılır ve daire şeklinde sahaya yerleşirler.

Başlama bölgesindeki oyuncuya bayrak verilir. Oyuncu koşarak elindeki bayrağı öndeki oyuncuya düşürmeden geçirmeye çalışır.

HEDEF OYUNLARI

1. ETKİNLİK: Oyuncular iki eşit gruba ayrılır ve belirlenen çizgide karşılıklı dururlar.

• Sahanın ortasına sağlık topu, pilates topu vb. top konur.

• Diğer oyuncular ellerindeki toplarla ortadaki topa atış yaparak, vurarak belirlenen çizginin gerisine götürmeye çalışırlar.

2. ETKİNLİK: Oyuncular dörder kişilik gruplara ayrılır ve fasulye keseciklerini alarak belirlenen çizginin gerisinden jimnastik sırasının üstünden belirlenen hedeflere atmaya çalışırlar. Daha sonra hedeflere farklı puanlar verilerek etkinliğe

devam edilir.

3. ETKİNLİK: Oyuncular topla ikişerli gruplara ayrılırlar ve birer top alırlar.

• Oyuncular kendi aralarında paslaşarak belirlenen hedefe atmaya çalışırlar.

• Hedefi ilk vuran gruptan sonra oyun tekrarlanır.

 

Açıklamalar

Öğrencilere sunulacak oyunlar yaş ve gelişim düzeyine uygun olan basit kuralları içermelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Grup değerlendirme formları ve yapılandırılmış oyun formları ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

10. Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Birleştirilmiş Hareketler” grubundaki sarı, 27 - 33. kartlar.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

ATMA VURMA OYUNLARI

1. Çocuklar 4 kişilik gruba ayrılır ve her bir oyuncu daha önceden yere çizilmiş olan kare şeklin köşelerine yerleşir.

• Bir kişi karenin tam ortasında sırasıyla saat yönünde topu el üstü pas yaparak atar ve yakalayanlar topu ortadaki arkadaşlarına atarlar. Ortadaki oyuncu bir turu tamamladıktan sonra kenardaki oyuncularla yer değiştirir.

• Daha sonra ortada 2 oyuncu ve 2 topla aynı etkinlik yapılır.

2. Oyuncular belli bir mesafeden duvardaki çizginin üzerine raket ve top ile atış yapar.

3. Oyuncular üçerli gruplara ayrılır ve gruptaki oyunculardan bir kaleci olur, diğer iki oyuncu paslaşarak topu rakip takımın kalesine atmaya çalışır.

4. Oyuncular bir önceki oyun düzeninde aynı etkinliği yerden pas kullanarak yapmaya çalışır.

YUVARLAMA TUTMA OYUNLARI

1. 2x1.5 m. boyutlarında kumaşın/çarşafın üzerine oyun sahası çizilir ve her grup için birden fazla delik açılarak hedefler belirlenir.

• Oyuncular 2 gruba ayrılır ve çarşafın yanlarından tutarlar.

• Oyun, ortaya top konularak başlanır.

• Top yuvarlatılarak gergin tutulan çarşafta belirlenen deliklere sokulmaya çalışılır.

• Her takım kendi deliklerine topun sokulmasını engellemeye çalışırken aynı zamanda karşı takımın deliğine topu sokmaya çalışır.

2. Oyuncular 8–10 kişilik gruplara ayrılır ve her bir grup paraşütün kenarlarından tutar.

• Paraşütün üstüne farklı büyüklükte toplar, ipler, kutular vb. konulur.

• Paraşüt yukarı doğru art arda hareket ettirilerek toplar sahaya fırlatılır ve hızlıca koşarak dağılan toplar toplanıp paraşütün üstüne konulur.

 

Açıklamalar

Oyun ve fiziki etkinliklere ait kurallar ile ilgili yapılan açıklamalar sade, kısa ve öz olmalı, uygulamalı gösterim yapılmalıdır.  Yeni kurallar oluştururken öğrencilerin fikirlerinden yararlanılmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Grup değerlendirme formları ve yapılandırılmış oyun formları ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

11. Oyunda kullanılan basit stratejileri/taktikleri tanımlar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü Gerektiren” hareketlerle ilgili tüm kartlar (sarı).

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Stafet Oyunları: Birinci kazanımda yazılan stafet oyunu öğretmen tarafından ekipman, mekan ve öğrenci gelişim özellikleri göz önüne alınarak çeşitlendirilir.

Tünel Oyunu: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun öğrencileri, arka arkaya derin kolda yerleşerek bacaklarını açıp tünel oluştururlar. En arkadaki öğrenci verilen başla komutuyla veya düdük sesiyle bacaklar arasından arkadan öne doğru sürünerek geçer ve en öne yerleşir. En arkada kalan öğrenciler aynı şekilde bacaklar arasından geçerek öne ilerler. Bütün öğrencilerin tünelden geçmeleri ile oyun sonuçlanır. Tüneli ilk bitiren grup kazanır.

 

Açıklamalar

Öğrencilere oyunda kullanabilecekleri (oyun kuralları doğrultusunda) basit stratejiler/taktikler belirlemeleri için fırsatlar yaratılmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Grup değerlendirme formları ve öz - akran değerlendirme formları ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

11. Oyunda kullanılan basit stratejileri/taktikleri tanımlar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü Gerektiren” hareketlerle ilgili tüm kartlar (sarı).

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

YÜRÜME I: Vücut dik durmalı, gözler karşıya bakmalı.

• Kollar doğal, rahat ve gövdeden çok açılmayacak şekilde sallanmalı.

• Ayaklar düz, vücut fazla yukarı aşağı yaylanmadan kesintisiz ve rahat adımlarla yürünmeli.

YÜRÜME II: Taklidi yapılacak yürüyüş için doğru pozisyon alınmalı.

• Yürüyüşlerde dengenin korunmasına dikkat edilmeli.

• Bakışlar karşıyı göstermeli.

KOŞMA: Vücut hafifçe öne eğilmeli ve gözler ileriye bakmalı.

• Kollar dirseklerden bükülü, vücudun yanında öne geriye salınmalı.

• Koşarken tabandan parmak ucuna doğru hareket tamamlanmalı.

• Bütün koşularda doğal bir şekilde nefes alınmalı, nefes tutulmamalı.

ATLAMA SIÇRAMA: Ağırlık bir ayaktan diğerine aktarılmalı.

• Parmak uçları yerden en son ayrılmalı.

• Kollar ileri ve yukarı doğru salınım yapmalı.

• Atlama anında vücut ağırlığı bir ya da iki ayaktan iki ayağa aktarılmalı.

• Azami kuvveti, yüksekliği, mesafeyi sağlamak için harekete başlamadan önce dizler ve dirsekler bükülmeli.

• Hareket sonrası parmak uçları üzerine düşülmeli ve dizler bükülmeli.

ADIM AL SEK: Adım ile sekme ayağı aynı olmalı.

• Sekmede diğer diz karna doğru çekilmeli.

• Gözler karşıya bakmalı.

GALOP KAYMA: Galop yaparken yukarı doğru sıçranmalı.

• Kaymada yukarıya doğru sıçranmamalı.

• Hareketi yaparken vücut dik olmalı.

• Galop ve kayma ileri, geri ve yanlara yapılmalı.

 

Açıklamalar

Oyun ile ilgili, düzeye uygun sorular sorularak ve ipuçları verilerek öğrenciler düşünmeye sevk edilmelidir. Ürettikleri stratejileri/taktikleri sözel olarak paylaşmaları sağlanmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Grup değerlendirme formları ve öz - akran değerlendirme formları ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

12. Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlikler arasında ilişki kurar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm sarı kartların sağlık anlayışı bölümlerinden yararlanılmalıdır.

“Sağlık Anlayışı I ve II” kartları öncelikli olmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Sağlık Öğütleri: Aşağıdaki sağlık öğütleri rondu öğrencilere öğretilir. Gruplar halinde de öğrencilere söyletilebilir.

Yeryüzünde sağlık en büyük varlık

En büyük varlıktır en büyük varlık.

Çok çalış çok yorulma, çok çabuk da darılma

Her şeyi dert etme, etme kendine.

Yeryüzünde sağlık en büyük varlık

En büyük varlıktır en büyük varlık.

Çok sıcakta oturma, çok soğukta dolaşma

Her şeyi dert etme, etme kendine.

Yeryüzünde sağlık en büyük varlık

En büyük varlıktır en büyük varlık.

Neşe, sağlık bizimdir, neşe sağlık içindir

Her şeyi dert etme, etme kendine.

 

Açıklamalar

Öğrencilerden, oyun ve fiziki etkinliklere katılmalarının, sağlıkları için ne gibi faydalar sağladığını söylemeleri istenmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

12. Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlikler arasında ilişki kurar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm sarı kartların sağlık anlayışı bölümlerinden yararlanılmalıdır.

“Sağlık Anlayışı I ve II” kartları öncelikli olmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Katılım Sağlamak ve Artırmak

Öğretmen fiziksel etkinliklere katılımın çocuk gelişimi ve sağlık üzerine etkisini açıklar.Beden eğitimi dersine katılımı sağlamak ve artırmak için öğrencilerden öneriler istenir.Öğrencilerden, beden eğitimi dersi dışında başka nerelerde, nasıl

aktif olabileceklerini açıklamaları istenir. Öğrencilerden bir hafta boyunca yaptıkları fiziksel etkinlik çeşitliğini gösteren şema/grafik hazırlamaları ve arkadaşlarının etkinlikleriyle karşılaştırmaları istenir.

Isınma

Öğretmen fiziksel etkinlik öncesi neden ısınma yapılması gerektiğini ve ne kadar süre ile ısınılacağını açıklar. Öğretmen “Isınma, vücudumuzun enerjik oyun ve faaliyetlerde güvenli şekilde yer almak üzere hazırlanmasını sağlar ve sakatlanmasını önler.” açıklamasını yapar.

Etkinlikler

• Farklı şekilde koşular

• Hareketli oyunlar

• Kontrollü eklem hareketleri (örneğin, kollar, bacaklar, dirseklerle küçük ve büyük daireler çizin.)

• Aşamalı olarak sıcaklığı yükselten (ama çocukların nefesini kesmeyen) etkinlikler

• En az 6-10 saniye hareketsiz kalmayı içeren esnetme hareketleri

Isınmadan Sonra

Sıcaklık ve nefes alma ölçeklerini kullanarak;

• Ne kadar sıcak hissettikleri ve nefes alış verişlerindeki değişim tanımlatılır.

 

Açıklamalar

Etkinliklerden sonra nefes, kalp atışı ve vücut sıcaklığına dikkat çekilerek ilgili alanlarda gözlemler yapmaları sağlanır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

13. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Sağlık Anlayışı I ve II” grubundaki sarı kartlar.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Basit Stafet Yarışları

Öğrenciler farklı gruplara ayrılır ve etkinlik alanında belirlenen iki çizgi arasında yürürler. Sonra durmadan belli bir mesafede koşarlar. Minder üstünde vücutları üzerinde yana yuvarlanma yaparlar (kütük yuvarlanması ) ve yere koyulan küçük engelin üzerinden atlarlar. Sonra koşarak geriye dönüp sırasının arkasına geçerler. Öğretmen, ekipmanlara ve öğrencilerin özelliklerine göre yer değiştirme hareketlerini çeşitlendirerek kullanabilir.

Minik Fare Kaçsana, Kara Kedi Tutsana: Öğrenciler sınıf sayısına göre gruplara ayrılır. Her grubun daire olması sağlanır. Her grup için iki balon hazırlanır. Bu balonlardan birine fare diğerine kedi resmi çizilir. Fare resmi çizilen balon bir öğrenciye verilerek elden ele geçirilmesi sağlanır. Öğretmen kedi resmi olan balonu da grubun içerisine sokar. Öğrenciler balonları elde

ele verirken kedi balonunun fare balonunu yakalamamasına dikkat ederler.

 

Açıklamalar

Öğrencilerden, orta ve yüksek şiddette etkinliklere (kalp atım hızının ve alınan verilen nefes sayısının belirgin olarak arttığı etkinlikler) katıldıklarında kendilerinde ve arkadaşlarında olan değişiklikleri (kalp atımlarında artış, nefes alıp vermede artış, vücut ısısında artış, yüzün kızarması vb.) gözlemlemeleri ve

Bu değişiklerle ilgili fikirlerini söylemeleri istenmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

“Etkinlik ve Vücudum” formunu doldurmaları istenir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

13. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana

gelen değişiklikleri açıklar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Sağlık Anlayışı I ve II” grubundaki sarı kartlar.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Beden Parçalarını Kullanma

Öğretmen fiziksel etkinlik yapmanın ve aktif olmanın bedenin büyümesine, gelişmesine ve iyi çalışmasına etkisini açıklar.

Etkinliklerde;

• Üst beden, • Alt beden, • Tüm beden kullanılabilir.

 

Çocuklardan etkinlik sonrası;

• Bedenlerinin hangi bölümlerini kullandıkları,

• Bedenin birçok parçasını kullanacakları üç etkinlik söylemeleri istenir.

 

Çocuklardan;

• Etkinlik öncesi, sırası ve sonrasındaki duyguları açıklamaları,

• Etkinlik öncesi, sırası, sonrasında arkadaşlarının yüz ifadelerini gözlemleyip açıklamaları,

• En çok sevdikleri/ beğendikleri etkinliklerden en az sevdikleri/ beğendikleri etkinliklere doğru sıralama yapmaları istenir.

Bireysel, eş veya grupla yapılan etkinliklerin hangisinde daha sağlıklı duygular yaşadıklarını açıklamaları istenir.

 

Soğuma

Öğretmen, fiziksel etkinliklerden sonra neden soğuma yapılması gerektiğini ve nasıl yapılacağını açıklar.

Soğuma için;

• Sakin ve düşük hızda gerçekleştirilebilecek etkinlikler

• 6 -10 saniye nefesi tutmadan hareketsiz kalınarak yapılan esnetme çalışmaları,

• Düşük tempoda koşular (jogging) ve oyunlar kullanılır.

 

Açıklamalar

Fiziksel etkinlik sırasında ve sonrasında çocuklardan nefesteki değişim, kalp atışı ve vücut ısısındaki değişimleri, ölçekleri (nefes ölçeği, kalp ölçeği ve sıcaklık ölçeği) kullanarak belirlemeleri istenir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

“Etkinlik ve Vücudum” formunu doldurmaları istenir.

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

14. Oyuna ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak

için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Sağlık Anlayışı I ve II” grubundaki sarı kartlar.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Sağlık Rontu: Aşağıdaki Sağlık isimli şarkı öğrencilere öğretilir.

Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir.

SAĞLIK

Çok koşup terleyince

Soğuk su içmeyelim

Mikroplu tozlu yerde

Konuşup gülmeyelim

Tertemiz açık havada

Oyunlar oynayalım

Bol bol da spor yapıp

Sağlığı koruyalım

Erken Yatarım Erken Kalkarım: Aşağıdaki “Erken Yatarım”

şarkısı hareketleri ile birlikte öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar

halinde de söyletilebilir.

ERKEN YATARIM

Erken yatarım, erken kalkarım

Bir yumurtayı sütle çırparım

Kızarmış ekmek, biraz da peynir

Amman efendim ne güzel yenir

Erken yatınca erken kalkınca,

Çantama kitap, kalem koyunca,

İster yaz olsun, isterseniz kış,

Haydi okula, tıpış da tıpış

 

Açıklamalar

Oyun ve fiziki etkinliklere katılmadan önce ve katıldıktan sonra daha rahat hareket etmelerini sağlamak için öğretmen eşliğinde ısınma ve soğuma çalışmaları yaptırılmalıdır ve bunların önemi üzerinde durulmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Kontrol listesi (yeterli/geliştirilmeli) ve kısa cevaplı sorular ile değerlendirilir.

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

14. Oyuna ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Sağlık Anlayışı I ve II” grubundaki sarı kartlar.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Sabah Şarkısı: Aşağıdaki “Sabah” şarkısı öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de öğrencilere söyletilebilir.

SABAH ŞARKISI

Kalk artık, sabah oldu,

Her taraf sesle doldu

Güneş doğdu ufku açtı,

Okul vakti yaklaştı

Sürü gitti ovaya,

Kuşlar uçtu havaya,

Karanlıklar uzaklaştı,

Okul vakti yaklaştı

Sütçü köşeyi döndü

Bütün lambalar söndü,

Uykunun da tadı kaçtı

Okul vakti yaklaştı

Bir Çocuk: Aşağıdaki “Bir Çocuk” isimli şarkı öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir.

BİR ÇOCUK

Bir gün bir gün bir çocuk

Eve de gelmiş kimse yok.

Açmış bakmış dolabı

Şeker de sanmış ilacı

Yemiş yemiş bitirmiş

Akşama sancı başlamış

Kıvrım kıvrım kıvranmış

Yaptığından utanmış

 

Açıklamalar

Sağlıklı ve sağlığına uygun olmayan besinler, uygun spor kıyafeti ve dinlenme ihtiyacı hakkında basit bilgiler verilmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Kontrol listesi (yeterli/geliştirilmeli) ve kısa cevaplı sorular ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

 

Kazanımlar

15. Güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamlarının özelliklerini söyler.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm sarı kartlardaki “Güvenlik ve Ekipman” bölümleri

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

• Öğrencilere; odun kırma, kürek çekme, yük taşıma, bisiklet sürme vb. hareketler anlatılır.

• Bu hareketler, kılavuz eşliğinde önce yavaş yavaş sonra öğrencilerin seviyesine uygun olarak gittikçe hızlandırılarak yapılır.

• Daha sonra öğrenciler hareketleri düşük hızlarda yaparak yavaş yavaş soğurlar.

• Etkinlik alanına tebeşirle “---------“ , “s”, “zik zak” vb. şekiller çizilir.

• Öğrenciler, sıra ile yerde bulunan çizgilerin üzerinde ve çizginin dışına taşmadan yürürler.

• Daha sonra aynı parkuru öğrenciler fiziksel özelliklerine göre yürüme, koşma, kayma, sekme, tırmanma, sıçrama vb. hareketler yaparak tamamlarlar.

• Öğrencilere bu etkinlikleri güvenli bulup bulmadıkları ve sonraki derslerde tekrar oynamadıklarında hangi güvenlik önlemlerine gereksinim duyulabileceği tartışılır.

• Tüm sarı kartların “Güvenlik” ve “Ekipman” bölümleri üzerinde durulur ve olanaklar doğrultusunda etkinler için güvenlik ve ekipman boyutları güçlendirilir.

 

Açıklamalar

Oyun alanı ve uygun ekipmanlar öğrencilerle birlikte belirlenmeli ve öğrencilere güvenli oyun alanı kavramı hissettirilmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Görselliği öne çıkan eşleştirme tipi ölçekler ve rubrikler ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

15. Güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamlarının özelliklerini söyler.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm sarı kartlardaki “Güvenlik ve Ekipman” bölümleri

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

• Öğrenciler, oyun alanı içersinde tek sıra dizilirler. Oyun alanı içerisinde bazı öğrenciler belirli aralıklarla bacaklarını açarak ve ikişerli köprü yaparak engeller oluştururlar. Öğrencilere, belirlenen engeller arasından geçerken hızlı ve dikkatli olmaları gerektiği hatırlatılır. Öğrenciler, belirlenen alana yürüyerek dağılırlar. Bulundukları yerde kolların iki yana açarak mesafelerini ayarlarlar. Kollarını kanat çırpar gibi yaparak yürürler. Öğrenciler hareketi yaparken birbirlerine çarpıyorsa arkadaki, öndeki ve yandaki öğrencilerle mesafelerini yeniden

ayarlamalarına rehberlik edilir. Hareketler farklı hızlarda ve kullanılan alanı genişleterek ya da daraltarak çeşitlendirilebilirler.

• Öğrencilerden dersten önce A6 boyutunda kesilmiş karton veya kalın kâğıtlar hazırlayarak sınıfa getirmeleri istenir. Kartonlar farklı renklerde olmalıdır ( kırmızı, mavi, sarı, yeşil vb.) ve kartonların üzerine farklı şekiller çizilmelidir (kare, dikdörtgen,üçgen vb.).

• Öğrencilerden etkinlik alanına dağılmaları istenir. Önce aynı renkteki kartonlara göre daha sonra aynı şekildeki kartonlara göre eşlerini bulurlar.

Fiziksel etkinlikler sırasında kaza ve yaralanmaların olmaması için neler yapılması gerektiği sorulur. Oyun alanının, kullanılan malzeme, çevre ve kişisel güvenlik önlemleri anlatılır.

 

Açıklamalar

Güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamlarının nasıl olması gerektiği konusunda, farklı oyun ve fiziki etkinlikler uygulanırken öğrencilerin fikirlerini söylemeleri istenmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Görselliği öne çıkan eşleştirme tipi ölçekler ve rubrikler ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

16. Oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm sarı kartlardaki fiziki etkinlikler

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

• Öğrenciler iki gruba ayrılarak karşılıklı geçerler.

• Kılavuz eşliğinde “Balık, Ördek, Kurbağa” şarkısı söylenir:

Zıp zıp yüzer karada, yüzer tatlı sularda; (Öğrenciler karşılıklı olarak ileriye doğru üç-dört kez zıplarlar.). Vırak vırak seslenir, eğlenir şu kurbağa; (Öne eğilerek “vırak vırak” diye ses çıkarırlar). Paytak paytak yürürken, kaz ve ördek karada (Çömelik duruşta eller ayak bileklerinden tutularak ördek gibi yürünür). Vak vak vak vak yüzerler, eğlenirler sularda; (Kollarla yüzme hareketi yapılır). Suda yaşar balıklar, sessiz sessiz yüzerler; (Serbest duruşta yüzme hareketleri yapılır.). Bazen sürü hâlinde, bazen yalnız gezerler; (Her öğrenci karşısındaki öğrenci ile kol kola girer ve dönerler).

• Öğrencilerin bu etkinliklere istekli bir şekilde katılımlarının sağlanmasına rehberlik edilir.

• Bu etkinliklere katılmak istemeyen öğrenciler varsa etkinlik tüm çocukların etkin katılımına uygun bir şekilde yeniden yapılandırılır.

 

Açıklamalar

Öğrenciler haftanın her günü ders içinde ve ders dışında en az 1 saat “oyun ve fiziki etkinliklere” katılmalıdırlar.

 

Ölçme ve Değerlendirme

“Haftalık Etkinlik Dosyam” sayfalarını tamamlamaları istenir.

 

.

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

16. Oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm sarı kartlardaki fiziki etkinlikler.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

• Öğrenciler etkinlik alanında “U” şeklinde sıralanırlar.

• “Kaptan Dedi Ki….” oyununu oynarlar.

—Kaptan dedi ki: Ayağına dokun!

—Kaptan dedi ki: Dirseğinle dizine dokun! vb.

Bir süre sonra kaptanın söylediklerinin tam tersini yaparlar.

Kaptan dedi ki: Gözlerini kapat!

Kaptan dedi ki: Burnunu tutma! vb.

• Uyaranlar sırasında kaptanın söylediğinin tersini yapamayan öğrenciler “U” düzeninin ortasına gelerek kaptanın tayfası olarak arkadaşlarını gözlemlerler.

• Oyunun en sonunda kalan öğrenci arkadaşları tarafından alkışlanarak kaptanın yerine geçer.

• Etkinliğin ikinci bölümünde kişisel alan farkındalığı kazanmaları için her öğrenci bir çember alır. Çemberlerin içinde, çemberlerini direksiyon gibi kullanarak etkinlik alanında koşarlar.

• Belirli alanda yürüme, koşma, sıçrama vb. hareketleri kimseye çarpmadan, duraklamadan, geri geri, yan yan, ve farklı yönlere doğru yapılır.

• Ardından öğrenciler, müzik eşliğinde serbest formda hareketler yaparlar. Müzik kapatıldığında öğrenciler kendi konumlarını komşuluk ilişkisi kurarak söylerler.

Örn : Ben Ecem komşularım Efekan ve Doğa.

Ben Yiğit komşularım Ceyda, Pelin ve Uğur vb.

• Belirli bir süre sonra komşularıyla birlikte, etrafında bulunan cisimlerin uzaklık ve yakınlıklarını da ifade ederek genel alanı tanımlarlar.

• Bu etkinlikten sonra öğrencilere;

“- Bu oyunu tekrar oynamak ister misiniz?”

“-Oyunda hangi hareketleri yaptık? Göstermek ister misiniz?”

gibi sorular sorularak öğrencilerin düşünceleri alınır.

 

Açıklamalar

Hafta sonu günlerinde de fiziki etkinlik içeren oyunlar oynamaları için teşvik edilmelidirler. Öğrencilerin katıldıkları etkinliklerin kaydını tutmaları (okuma

yazma bilmedikleri dönemde resim çizerek) sağlanmalı ve yeri geldiğinde bunları sınıf içinde arkadaşlarıyla paylaşmaları için ortamlar yaratılmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

“Haftalık Etkinlik Dosyam” sayfalarını tamamlamaları istenir.

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

17. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Beslenme Piramidim” kartı

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Aşağıdaki “Pazara Gidelim” şarkısı hareketleri ile birlikte öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir

PAZARA GİDELİM

Pazara gidelim, bir tavuk alalım.

Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım?

Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diyelim.

Happuru huppuru happuru huppuru yiyelim.

Pazara gidelim, bir kedi alalım.

Pazara gidip bir kedi alıp ne yapalım?

Miyav miyav, miyav miyav diyelim.

Happuru huppuru happuru huppuru yemeyelim.

Pazara gidelim, bir köpek alalım.

Pazara gidip bir köpek alıp ne yapalım?

Hav hav, hav hav diyelim.

Happuru huppuru happuru huppuru yemeyelim.

Şarkıdaki pazardan alınan malzemeler öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için gerekli olan besin maddelerinden de seçilebilir.

Aşağıdaki “Kahvaltı” şarkısı öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir.

KAHVALTI

Nar gibi domatesle beyaz peynir

Bir parça ekmekle beraber yenir

Gel onu seninle yiyelim

Derhal düzelir, keyfin, neşen gelir

İnsan her zaman aradığını bulmaz

Bazen az yemekle rengimiz solmaz

Mideni çok yormamalısın

Bazen de perhiz et, hiç kötü olmaz.

 

Açıklamalar

Oyun ve fiziki etkinlikler öncesi, sırası ve sonrasında dengeli ve düzenli beslenme konusunda öğrencilere düşüncelerini söyleme fırsatları yaratılmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Görselliği öne çıkan eşleştirme tipi ölçekler ve rubrikler ile değerlendirilir.

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

17. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Beslenme Piramidim” kartı

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Sportif etkinliklere katılım öncesinde, esnasında ve sonrasında bilinçli beslenme ve sıvı tüketiminin gerekliliğini kavramaları için öğrencilere;

• “Etkinlikler esnasında ve sonrasında vücudun ihtiyaç duyduğu sıvının yeterli miktarlarda neden alınması gerektiği belirtilir.

• Ayrıca etkinlik öncesinde etkinlikleri rahat yapabilmek için beslenmemize dikkat etmemiz gerektiği hatırlatılır.

• Çok hareket edin.

• Her gün minimum 60 dakika hareket edin.

• Yürüme, dans, bisiklete binme, paten kayma vb. etkinliklerde bulunun.

• Tatlıda limitinizi bilin.

• Tatlı içeren yiyecekleri (şeker, çikolata, pasta vb.) az tüketin.”bilgileri verilir.

• Ardından öğrencilerle Tavşan Koş adlı oyun oynanır.

Tavşan Koş Oyunu: Oyuncular tavşanlar ve tilkiler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Tavşan grubunun başına bir ”Anne” tavşan seçilir. Tilkilere oyun alanında bir ev belirlenir ve tilkiler bu evde saklanırlar. Anne tavşan yavrularını gezdirmek için evinden çıkarır. Geziye başlamadan önce etrafta tilkilerin olduğu,

yanından ayrılmamaları gerektiği gibi açıklamalar yapar. Anne tavşan tilkilerin evini gördüğü zaman yavru tavşanlara tavşan koş diye uyarıda bulunduğu anda bütün tavşanlar evlerine koşarlar. Anne tavşan bütün tavşanların eve dönüp dönmediğini kontrol eder. Yavru tavşanlar anne tavşanın sözünü dinledikleri için

güvenli bir şekilde evlerine dönmüş olurlar.

 

Açıklamalar

Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında uygun beslenmemeye bağlı ortaya çıkan bazı sorunlardan yola çıkarak (örneğin, etkinliğin hemen öncesi yenen yemek nedeniyle karna ağrı girmesi, kahvaltı yapmama nedeniyle kendini halsiz hissetme vb.),beslenmede dikkat edilmesi gereken unsurlara vurgu yapılmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Görselliği öne çıkan eşleştirme tipi ölçekler ve rubrikler ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40''+40'+40’

Kazanımlar

18. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm sarı kartlardaki “Sağlık Anlayışı” bölümleri.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Okula Gidelim Mi?: Öğretmen öğrencilere “Bugün okula gidelim mi?” diye sorar. “Gidelim” yanıtını aldıktan sonra “Haydi hazırlanalım. Ben ne yaparsam siz de onu yapacaksınız.” der. Yataktan kalkılır; el yüz yıkanır, dişler fırçalanır, saçlar taranır, kahvaltı yapılır, pijamalar çıkartılır, giysiler giyilir, beslenme ve okul çantası alınır. Açılır kapı, kapanır kapı yola çıkılır. Öğretmen birden bire “çamur” diye bağırır. Ayak hareketleri çamurda yürür gibi yavaşlatılır ve “şap şap” diye sesler çıkartılır. Çamuru geçtikten sonra normal yürüyüş sürdürülür. Bu kez öğretmen “Çalılıklara geldik!” diye bağırır. “haşır huşur” diyerek çalılıklardan geçiyormuş gibi sesler çıkarılır. Sonra yine normal yürüyüş sürdürülür. Öğretmen şaşırmış gibi çevresine bakınır. “Eyvah köprü de yok, şimdi nehirden nasıl geçeceğiz?” der. “Tek çare nehrin üstünden atlamak haydi atlayalım.” der. Nehirden atlanır. Yine olağan yürüyüş sürdürülür ve okula gelinir (Oyunu öğretmen tarafından uzatılıp kısaltılabilir).

Öğretmen hareketleri ile birlikte temizlik şarkısını öğrencilere öğretir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir. Şarkı sözlerine uygun hareketler de öğrencilere yaptırılır.

TEMİZLİK

Sabah kalkınca,

Temizlik başlar.

Önce elleri yıka,

Sonra yüzünü yıka.

Bak ne güzel oldun,

Misler gibi koktun.

Sabah kalkınca,

Temizlik başlar.

Dişlerini unutma,

Güzel güzel fırçala,

 

Açıklamalar

Öğrenciye oyun ve fiziki etkinlikler dersi öncesinde, ders sırasında ve ders bitiminde temizliğine (hijyene) dikkat etmediği takdirde karşılaşacağı sorunlar fark ettirilmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Kontrol listesi (yeterli/geliştirilmeli) ve kısa cevaplı sorular ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

18. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm sarı kartlardaki “Sağlık Anlayışı” bölümleri.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Ellerim Tombik Tombik: Öğrenciler halka olurlar. Hep birlikte uygun hareketlerle aşağıdaki şarkıyı söylerler.

Ellerim tombik tombik, (Eller öne uzatılarak aşağı yukarı çevrilir)

Kirlenince çok komik. (Avuç içleri çevrilerek bakılır)

Kirli eller sevilmez. (Kirli eller istenmez anlamında ileri geri sallanır)

Güzelliği görülmez. (Kafa sağa sola sallanır)

Hele dişler, hele dişler, (Dişler gösterilir)

Uzayınca tırnaklar, (Tırnaklar gösterilir)

Kirlenince kulaklar, (Kulaklar gösterilir)

Bize pis derler pis derler. (İşaret parmağı sallanılır)

Bizi istemezler istemezler. (İşaret parmağı sallanılır)

 

Açıklamalar

Oyun ve fiziki etkinlik dersi bitiminde öğrencilerin ellerini ve yüzünü alışkanlık haline getirerek temizlemesi sağlanmalıdır. Terlemeye neden olan oyun ve fiziki etkinlikler sonrasında yedek fanila vb. getirmeleri teşvik edilerek etkinlik sonrası

değiştirmeleri sağlanmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Kontrol listesi (yeterli/geliştirilmeli) ve kısa cevaplı sorular ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

19. Güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamlarında oynar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm sarı kartlardaki “Güvenlik” bölümleri.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Kaza ve yaralanmaların insan yaşamını olumsuz yönde etkilediği bunun için fiziksel etkinliklerin güvenli bir şekilde yapılması, oyun alanı, çevre ve kişisel güvenliğin nasıl olması gerektiği gösterilir. Düşündükleri bir etkinlikle ilgili hangi güvenlik önlemleri aldıklarını söylerler.

Ardından öğrencilerle Irmağı Geç adlı oyun oynanır.

Irmağı Geç

Tebeşir veya bant ile ırmağı temsilen iki çizgi çizilir. Bu çizgiler ırmağın daralıp genişlediğini temsilen eşit değil daralan ve genişleyen şekilde olmalıdır.

Öğrencilerin geçişlerini kolaylaştıracak nesneler ırmağın içine yerleştirilir. Öğrenciler ırmağın üzerinden farklı şekillerde atlayarak karşıya geçmeye

çalışırlar. Eğer ırmağın içine düşerlerse geri dönüp çoraplarını ayakkabılarını değiştirmeye çalışırlar ( oyuna yeni baştan başlarlar).

 

Açıklamalar

Oyunlarda ve fiziki etkinliklerde öğrencilerden çalışma alanını belirlemesi istenmeli ve belirlenen alanı ihlal etmemesi sağlanmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Grup değerlendirme formları ve öz - akran değerlendirme formları ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

19. Güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamlarında oynar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm sarı kartlardaki “Güvenlik” bölümleri.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Öğrencilerle güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamları hakkında konuşulur. Düşüncelerinin alınmasının ardından aşağıdaki oyunlar kazanıma vurgu yapılarak oynatılır.

Trafik Polisi: Öğrenciler dört gruba ayrılırlar. Etkinlik alanına “

╬ ” şekli çizilir. Çizgilerin kesiştiği noktanın ortasında bir öğrenci bekler (Bu öğrenci trafik polisidir). Gruplara ayrılan öğrenciler, çizgilere derin kolda tek sıra olarak yerleşirler. Trafik polisinin düdüğü çalması ile ilk oyuncular yoldan çıkmamak üzere zıplayarak ilerlerler. Orta noktaya önce gelen oyuncuya trafik polisi, yol göstererek ilerlemesini sağlar. Diğer çizgideki oyuncu da bu oyuncuya yol açar. Oyun bu şekilde devam eder.

Issız Ada: Öğrenciler okul bahçesinde “U” şeklinde sıra olurlar. Okula ait bir spor malzemesinin üzerine, sınıfta bulunan öğrencilerin isimleri küçük kutucuklar şeklinde yazılır. Okul malzemelerinde bütün öğrencilerin kullanım hakkı bulunduğu belirtilir. Öğrenciler serbest olarak okul bahçesine dağılırlar. Ellerindeki tebeşirle bulundukları yere bir daire çizerek kendi kişisel alanlarını belirlerler. Öğrencilerden sadece kendi daireleri içerisinde serbest olarak oynarlar. Bir süre bu şekilde oynadıktan sonra öğrencilere “Sınırlanmış küçük bir alanda oyun oynamak hoşunuza gitti mi”, “Gitmediyse neden?” gibi sorular sorulur. Daha sonra öğrenciler etkinlik alanlarını paylaşarak oynamaya devam ederler. Dersin sonunda paylaşmanın önemi tartışılır.

 

Açıklamalar

 

Ölçme ve Değerlendirme

Grup değerlendirme formları ve öz - akran değerlendirme formları ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

20. Milli bayramlar/ belirli gün ve haftaların kutlamalarında rontlar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Dans Ediyorum” grubundaki (mor,1-2-3. kartlar) ve “Kültürümü Tanıyorum” grubundaki mor, 1. kart.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Öğrencilere spor, dans, halkoyunu gibi etkinliklerin bir ulusun kültür ürünleri olduğu belirtilir. Bu kültür ürünlerinin ulusal bayramlarda yapılmasının o bayrama ülkenin kültürel ürünlerinin nesilden nesile tanınmasında, bilinmesinde ayrı bir önem kazandırdığı belirtilir.

Öğrenciler bayramlardaki etkinliklerle ilgili gözlemlerini anlatırlar. Öğrencilere, bir gösteride sunulmak üzere seçilen sportif bir etkinliğin, herhangi bir yörenin halk dansını veya bir dans gösterisi için birçok rol seçenekleri sunulur. Seçtikleri bu rollerle ilgili duygu ve düşünceleri sorulur.

Ardından Sınıfça Bayram Kutluyoruz adlı oyun oynatılır.

“Sınıfça Bayram Kutluyoruz”: Öğrenciler, bir hafta öncesinden bayram gösterilerini sunacak olanlar ve seyirciler olarak iki gruba ayrılır. Gösteri grubunda bulunan öğrencilere rehberlik yapılarak farklı gösteriler yapmaları için yönlendirilir. Bir hafta süresince çalışan öğrenciler, ders saatinde gösterilerini sınıfa sunarlar. Seyirci olan öğrenciler ise arkadaşlarının gösterisini değerlendirerek bayramları daha coşkulu kutlamak için ne yapmak gerektiğini tartışırlar.

 

Açıklamalar

Milli bayramlar ile belirli gün ve haftaların coşkusunu hissettirmek için yapılan hazırlıklara tüm öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Grup değerlendirme formları ve öz - akran değerlendirme formları ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

20. Milli bayramlar/ belirli gün ve haftaların kutlamalarında rontlar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Dans Ediyorum” grubundaki (mor,1-2-3. kartlar) ve “Kültürümü Tanıyorum” grubundaki mor, 1. kart.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Oyuncular, öne üç adım atar, durur ve ayak ucu ile yere dokunur. Aynı hareketi geriye doğru yaparlar.

• (Çiftler bir araya gelirler) Çiftler el ele tutuşarak tek bir çizgi üzerinde veya karşılıklı el ele tutuşurlar, erkek oyuncu öne hareket ederken kız dansçı geriye doğru hareket eder. Hareket 4 ritimle sayılır.

• Do - Si - Do: İki oyuncu yüz yüze karşılıklı olarak yerleşirler. Birbirlerinin arkasından dolaşırken önce sağ omuzlarından geçerek sırt sırta gelir ve sol omuzdan ayrılarak yerlerine giderler. 8 adımda yapılır.

• Yer değiştirme: İki oyuncu yüz yüze karşılıklı dururlar.4 adımda bir dönüş veya 8 adımda iki dönüş yaparak yer değiştirirler. Erkek sağ eli ile kızın sol elini tutar ve erkek sol elini kızın omzuna yerleştirir. Kız sağ elini erkeğin sol omzuna

koyarak hareketi tekrarlarlar.

• Eş ile Hareket: İki oyuncu yan yana dururlar. Erkeğin avuç içleri yukarıda kızınki aşağıdadır. Erkeğin sol ön kolu kızın sol kolunun üzerindedir. Çiftler bir tur dönerek başlangıç noktasına gelirler.

• Topuk Burun Dansı: Daire içinde yapılan bir danstır.4/4 ‘lük ritimli müzikler kullanılabilir. İç içe iki daire, çiftlerin yüzleri birbirine dönüktür.

• 1 - 4 Sol ayak topuk ve burun, topuk ve burun

• 5 - 8 Üç adım sola kayma

• 1 - 4 Sağ ayak topuk ve burun, topuk ve burun,

• 5 - 8 Üç adım sağa kayma

• Sağ eller 1-2-3 sayarak birbirine vurulur.

• Sol eller 1-2-3 sayarak birbirine vurulur.

• Çift eller 1-2-3 sayarak birbirine vurulur.

• Herkes dizlerine 1-2-3- sayarak ritim yapılır.

• 8 ritim içinde başka eş bulunur.

 

Açıklamalar

Hazırlanacak rontlar, halk dansları ve benzeri etkinliklerde görev dağılımı ve beklentiler, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Grup değerlendirme formları ve öz - akran değerlendirme formları ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’+40’

Kazanımlar

21. Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Kültürümü Tanıyorum” grubundaki mor, 1. kart.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

HALK OYUNLARI - KAFKAS

Erkekler

El Pozisyonu: Eller arkada bel hizasında, avuç içi karşıyı gösterecek şekilde iç içe tutulur. Eller yumruk şeklinde sol el dirsekten bükülerek sol omuzun üzerine alınırken sağ kol omuz hizasında yanda açık sağ yumruk aşağıyı göstererek tutulur.

Yürüme: Tüm hareketlerde baş karşıya bakacak şekilde, göğüs önde ayaklar parmak ucunda kum sürter gibi yürünür.

Oturma: Eller Şekil’ 2 deki gibi tutulur. Sol ayakla sola doğru bir adım atılır, vücut sola döndürülerek sol siz bükülür, sağ diz geride yere konularak sağ dizin üstüne oturulur. Bu arada eller sol dizin üzerine üst üste konur.

Kızlar

El Pozisyonu: Kollar, eller avuç içleri yere bakacak şekilde gergin olarak bel hizasında yanlara açılır. Sol el avuç içi yüze dönük dirsekten bükülü, aynada kendine bakar gibi yüz hizasında tutulurken, sağ el avuç içi yere bakacak şekilde gergin olarak bel hizasında tutulur.

Yürüme: Baş karşıya bakarak, göğüs önde, ayaklar parmak ucunda kum sürer gibi yürünür.

Koreografi

Koreografi alanı kare şeklindedir.

1. Erkekler ve kızlar yan yana derin kolda sıralanırlar. Önce erkekler 16 ritimde eller arkada bel hizasında tutularak ileri yürürler. Sonra sola dönerek 16 ritim ileri yürürler ve otururlar.

2. Kızlar, erkekler oturunca 16 sayıda el pozisyonunda ileri yürürler. Sonra sola dönerek 16 sayı yürürler ve sola dönerek oturan erkeklerin yanında beklerler. Komutla ileri tekrar aynı kol pozisyonunda 16 sayıda yürürler ve beklerler.

3. Erkekler kızlar önde beklerken, kalkıp kızlara yaklaşırlar ve onların gerisinde sola dönüp beraber yürüyerek kareyi tamamlarlar.

 

Açıklamalar

Kültürümüze ait sözlü ve sözsüz halk oyunlarının ezgi ritimleri 2/4, 4/4, 5/8, 6/8 zamanlı basit ritimlerle, ayak, adım çalışmaları öne, geriye ilerleyerek verilmelidir. Daha sonra eşle ve grupla çalışma yapılabilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

21. Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Kültürümü Tanıyorum” grubundaki mor kart.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Eğer Kafkas yöresi çalışma olanağı bulunuyorsa bu çalışmaya devam edilir. Olanak olmaması veya tercih edilmesi durumunda Zeybek çalışılabilir.

HALK OYUNLARI - ZEYBEK

1. Ayak Alıştırmaları:

Ayaklar bitişik pozisyonda durur ve ayakların önüne küçük bir taş konur. Sağ ayak diz hizasında yukarı çekilir ve taşa ayakucu ile vurulur, bacak öne uzatılarak kısa bir süre bekletilir. Sonra sağ ayak başlangıç yerine konurken, aynı hareket sol ayak ile tekrar edilir. Hareket olduğu yerde yapılır. Daha sonra aynı hareket öne doğru ilerleyerek yapılır.

2. Kız ve Erkek Duruşları

Kızlar: Kollar dirseklerden bükülü, eller başın yanlarında, avuç içleri karşıya bakacak şekilde şıklatma yapılır.

Erkekler: Eller iki yanda başın üzerinde kartal pozisyonunda, avuç içleri aşağıyı gösterir şekildedir.

Çökme Hareketi: Ayaklar omuz genişliğinde açık, kollar kız ve erkeklerin kol kullanımını göstererek, ayak parmak uçlarında önce sola dönüp, sol dizi büküp sağ dizde oturup kalkarak, aynı oturuş sağa, sonra tekrar sola ve en son sağa yapılır ve kalkarken eller yukarıda daire şeklini çizerek yanlara açılır. Aynı hareket kızlar için oturmada dizler tam olarak yere koymadan yapılır.

 

Açıklamalar

Öğrencinin yaşadığı yöreye özgü halk danslarına öncelik verilmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

22. Geleneksel çocuk oyunlarımızı oynar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Geleneksel çocuk oyunlarımızdan yararlanılmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Yerden Yüksek: Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Bu ebenin etrafında diğer öğrenciler “alçaktayım, alçaktayım...” diye bağırarak ve ellerini çırparak sürekli oradan oraya koşuştururlar. Ebe alçaktakilerden birini yakalamaya çalışır. Öğrenciler ise yakalanmamaya çalışarak sürekli oradan oraya hareket ederler.

Tam ebe yakalayacağı sırada öğrenciler bulundukları yerden daha yüksek bir yere çıkarak “yüksekteyim, yüksekteyim...” diye bağırmaya başlarlar. Bu öğrenciler yüksekteyken ebe onları yakalayamaz. Eğer yakalarsa, yakaladığı öğrenci yeni ebe olur ve oyun bu şekilde devam eder

Kutu Kutu Pense: Öğrenciler gruplara ayrılır ve el ele tutuşarak daire olurlar. Dönerek aşağıdaki tekerlemeyi söylerler:

Kutu kutu pense Elmamı yerse Arkadaşım -bir isim- Arkasını dönse.

Adı söylenen öğrenci arkasını döner. Sırayla herkes arkasını döndükten sonra aynı tekerlemeyle önlerine dönerler.

 

Açıklamalar

Öğrencinin yaşadığı yöreye özgü geleneksel oyunlara öncelik verilmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Grup değerlendirme formları, öz - akran değerlendirme formları ve yapılandırılmış oyun formları ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

22. Geleneksel çocuk oyunlarımızı oynar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Geleneksel çocuk oyunlarımızdan yararlanılmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Aç Kapıyı Bezirgân Başı: Sınıftan iki öğrenci seçilir. Bu öğrenciler aralarında anlaşarak her biri kendine bir isim örneğin; meyve, hayvan, çiçek gibi takma bir isim seçer. Bu iki öğrenci yüz yüze dururlar ve el ele tutuşup, kollarını köprü gibi havaya kaldırırlar. Diğer öğrenciler, tek sıra halinde dizilirler ve aşağıdaki şarkıyı söyleyerek arkadaşlarının kollarının altından geçerler:

Aç kapıyı bezirgan başı bezirgan başı,

Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin,

Arkamdaki yadigar olsun yadigar olsun.

Bir sıçan, iki sıçan üç demeden dolaba kaçan.

Bu geçme sırasında, şarkının bittiği an, hangi öğrenci arkadaşlarının kolları arasında kaldıysa bu öğrenci, oyun oynanan yerden biraz uzağa götürülür. Önceden belirlenen takma isimler öğrenciye söylenir ve bu iki isimden birini seçmesi istenir. Kollar arasında kalan öğrenci, iki isimden birini seçer ve ismi kendisine takma isim olarak seçmiş olan öğrencinin arkasına geçer. Oyun,

tüm öğrenciler bitene kadar oynanır. Sonunda, her iki öğrencinin arkasında iki grup oluşur. Daha sonra ortaya bir çizgi çizilir. Çizginin bir tarafında bir grup, diğer tarafında öteki grup durur ve en önde kendilerine takma isimler takan öğrenciler bulunur, onları seçen diğer öğrenciler de, onların arkasında kuyruk olurlar. En öndekiler ellerine kalınca bir ip alırlar ve ellerindeki iple birbirlerini çekmeye çalışırlar. Bu çekişme sırasında, çizgiyi geçen grup diğer grubu alkışlar.

 

Açıklamalar

Seçilen oyunlar öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Grup değerlendirme formları, öz - akran değerlendirme formları ve yapılandırılmış oyun formları ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

23. Oyun ve fiziki etkinliklerde beceri ve güçlerin farklı olabileceğini kabul eder.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm sarı kartlardaki “Çeşitlendirme” bölümleri ile “Spor Engel Tanımaz Kartı” (sarı).

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Öğrencilere, beceri ve güç açısından birbirinden farklı özellikleri olabileceği açıklanır ve konu üzerine sınıf içi tartışma ortamı başlatılır. Sınıfta engelli ya da yetersiz beden gücüne sahip öğrencilerin bulunması durumunda böyle öğrencilerin incinmemesine özen gösterilir.

Tartışma sürecinin ardından Havuç adlı oyun oynatılarak beceri ve güç farklılıklarına hoşgörülü olmanın önemi vurgulanır.

Havuç: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Havuca ulaşabilmek için oyun oynanacak mekânın değişik yerlerine engeller koyulur. Her grup öğretmenin “başla” komutu vermesiyle sıçrayarak atlama, yuvarlanma, koşma, zıplama, vb. gibi engellerden geçerek havuca ulaşması ve aynı yoldan geri gelmesi gerekir. Müzikle başlayan oyun öğretmenin müziği durdurmasıyla son bulur. En çok sepetine havuç toplayan öğrencilere topladıkları havuçlar için teşekkür edilir.

 

Açıklamalar

Öğrencilerin birbirinden farklı özellikleri olabileceğini anlayabilecekleri çeşitli oyun ve fiziki etkinlikler sunulmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Kontrol listesi (yeterli/geliştirilmeli) ve kısa cevaplı sorular ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

23. Oyun ve fiziki etkinliklerde beceri ve güçlerin farklı olabileceğini kabul eder.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm sarı kartlardaki “Çeşitlendirme” bölümleri ile “Spor Engel Tanımaz Kartı” (sarı).

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

İstop adlı oyun oynatılarak beceri ve güç farklılıklarına hoşgörülü olmanın önemi vurgulanır.

İstop: Öğrenciler daire oluştururlar. Oyunu başlatmak için öğrencilerden biri ebe olur. Ebe öğrencilerden birinin adını söyleyerek topu havaya atar. Top yere düşerken adı söylenen öğrenci topu havada yakalarsa başka birinin adını söyleyerek topu yeniden havaya atar. Topu havada tutamayan öğrenci topu

yerden eline aldığında “istop” diye bağırır. Kaçışan öğrencilerden “istop” dendiği anda oldukları yerde durmak zorundadır. Bu durumda ebe duran öğrencilerden birini topla vurmaya çalışır. Vurulan öğrenci bir puan kaybeder ve ebe o olur. Üç kere vurulan öğrenciye bir isim verilir. Oyun, en son isim verilmemiş öğrenci kalıncaya kadar devam eder.

 

Açıklamalar

Farklı engelleri olan arkadaşlarına karşı duyarlık geliştirmeleri sağlanmalıdır. Bireysel farklılıkları olan öğrencilerin, cesaretlendirilerek oyun ve fiziki etkinliklerde kendilerine güven duymaları sağlanmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Kontrol listesi (yeterli/geliştirilmeli) ve kısa cevaplı sorular ile değerlendirilir.

 

.

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

24. Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Biz bir takımız”, “Eşini Yönlendir” (mor-2. kart) kartındaki etkinlikler öncelikli olarak kullanılmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Kulaktan Kulağa: Öğrenciler sıra olur. Grubun başındaki öğrenci yanındaki arkadaşının kulağına iletmek istediği mesajı fısıldar. Mesaj bu biçimde kulaktan kulağa iletilir. Grubun sonundaki öğrenci mesajı sesli olarak söyler. Mesaj doğru

iletilmiş ise grubun başındaki öğrenci sona geçer. Mesaj arada bozulmuş ise sondan başlayarak öğrencilere tek tek ilettikleri mesaj sorulur. Böylece mesajı kimin bozduğu bulunur. Bu öğrenci grubun sonuna geçer.

Pandomim: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Öğretmen daha önceden belirlediği nesneleri kağıtlara yazıp bir torbaya koyar. Oyun her oynandığında bir grup anlatır diğer grup bulmaya çalışır. Sırası gelen anlatıcı gruptan bir öğrenci torbadan anlatacağı kağıdı çekerek, kağıtta yazan kelimeyi arkadaşlarına konuşmadan anlatmaya çalışır. Oyun sıra ile gruplar değişerek devam eder.

 

Açıklamalar

Öğrencilerin oyun ve fiziki etkinliklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi için çeşitli iletişim yollarını (sözlü ve sözsüz) kullanmaları teşvik edilmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

24. Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

“Biz bir takımız”, “Eşini Yönlendir” (mor-2. kart) kartındaki etkinlikler öncelikli olarak kullanılmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

1. ETKİNLİK

• Oyuncular iki eşit gruba ayrılır. Sahada farklı engellerle bir parkur oluşturulur.

• Bir gruptaki oyuncuların gözleri kapanır.

• Diğer oyuncular sahada dağınık düzende durarak, ellerindeki huniyi kullanarak ya da farklı aletlerle ses çıkararak gözü bağlı oyuncuları istenilen hedefe doğru yönlendirirler.

• Belli bir süre sonra gruplar yer değiştirirler.

2. ETKİNLİK

• Sahaya farklı materyaller (çimen, fasulye, kum vb.) konularak bir parkur oluşturulur ve üzerine çarşaf örtülür.

• Oyuncuların gözleri kapatılır ve sırası ile bu parkurda çıplak ayak/ çorapla dolaşarak çarşafın altındaki materyali bulmaya çalışırlar.

3. ETKİNLİK

• Oyuncular ikişerli eş olur ve bir eşin gözü bağlanır.

• Belli yüksekliğe bir ip gerilir ve ipe bazı materyaller asılır (örn.Küçük balonlar, mendil, kurdele, fasulye kesesi, kâğıt vb.)

• Gözü bağlı oyuncu eşinin yönlendirmesi ile birlikte ipte asılı olan nesnenin ne olduğunu bulmaya çalışır.

• Her doğru bulunan nesne için eşi oyuncuya 1 puan verir.

 

Açıklamalar

Oyun ve fiziki etkinlikler ile öğrencinin öncelikli olarak iyi bir dinleyici ve etkili bir konuşmacı olması sağlanmalıdır.Arkadaşlarının sözlü ve sözsüz mesajlarını anlayacağı ve uygun davranışlar sergileyeceği fırsatlar yaratılmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

25. Doğada oyunlar oynar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Doğada (okul bahçesi vb.) gerçekleştirilen tüm etkinliklerden yararlanılmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Kısa Mesafeli Çuval Oyunları: Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. 2-4 metre uzağa bitiş çizgisi çizilir. Her öğrenciye birer çuval verilir. Çocuklar çuvalların içine girerler. Çuvalların uçlarını elleriyle tutarlar. Öğretmenin başlama komutuyla çuval içinde yürümeye çalışırlar. Bitiş çizgisine varıp geri dönerler. İlk dönen birinci olur ve alkışlattırılır.

Uçurtma Uçurma: Öğrencilere evden uçurtmalarını getirmeleri söylenir. Uygun havada öğrenciler bahçeye çıkarılarak uçurtma uçurmaları sağladır. Öğretmen önce uçurtma uçurmanın şartlarını söyler ve uygulamalı gösterir. Uçurtma uçuramayan öğrencilere yardım eder.

 

Açıklamalar

Öğrencilerin doğayı seven, koruyan, yaşantılarında çevre bilinci gelişmiş bireyler olabilmeleri için öncelikle doğayla iç içe olmaları sağlanmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Grup değerlendirme formları, öz - akran değerlendirme formları ve yapılandırılmış oyun formları ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

25. Doğada oyunlar oynar.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Doğada (okul bahçesi vb.) gerçekleştirilen tüm etkinliklerden yararlanılmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Saklambaç: Bir kişi ebe seçilir, ebe arkasını döner ve gözlerini yumar.10'a kadar sayı sayar ve döner bu arada diğer öğrenciler saklanmışlardır. Diğer öğrencilerin saklandıkları yeri ebe bulmaya çalışır. Yakaladıklarını yakaladım diyerek sobe yapar,yakalananlar ebe olur.

Eski Minder: Öğrenciler oyun mekanında toplanırlar.Aralarından bir öğrenci yere çömelir. Diğer öğrenciler etrafında el çırpıp tekerleme söyleyerek dönmeye başlarlar. Ortadaki gönüllü bir konu seçer ve öğrenciler o konuyla ilgili taklit

duruşları yaparlar. Yapamayan öğrenci ortadakinin yerine geçer.

Elden Ele Eşya Verme: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Gruplar arka arkaya aynı hizada otururlar. Başlama komutuyla ellerindeki ekipmanı baş üzerinden geriye elden ele verirler. Aynı şekilde ekipmanı arkadan öne doğru elden ele gönderirler. Önce tamamlayan grup alkışlanır.

 

Açıklamalar

Öğrencilerin doğada oyunlar oynamaları için mümkün olduğunca çok fırsat yaratılmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Grup değerlendirme formları, öz - akran değerlendirme formları ve yapılandırılmış oyun formları ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'+40’

Kazanımlar

26. Oyun ve fiziki etkinliklerle ilgili çeşitli bilgi edinme yollarını kullanır.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm etkinliklerden yararlanılmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Oyun Oynayalım: Öğrenciler, ailelerinden bilmedikleri oyunları araştırarak öğrenirler. Öğrendikleri bu oyunları, okul arkadaşları ile paylaşırlar.

Bu oyunlardan biri olan geleneksel oyunlarımızdan Yedi Kule aşağıda verilmiştir.

YEDİ KULE

• Oyun en az 6 oyuncu ile oynanır ve eşit sayıda 2 takım oluşturulur.

• Oyunun oynanması için 7 tane farklı büyüklükte düz üst üste konulabilecek taşa (genellikle kiremit parçası) ve yumuşak bir topa ihtiyaç vardır. Oyunda 7 taşın üst üste konulacağı alan daire çizilerek (kale) belirlenir. Ayrıca kalenin belirli mesafe

uzaklığında başlama çizgisi ve oyunun oynanacağı alan belirlenir.

• Kaleye 7 taş üst üste konur. Oyuna başlayacak takımın oyuncuları (vurucu takım) top ile birlikte başlama çizgisinin gerisinde yer alırlar. Ebe olan takımın oyuncuları ise kalenin etrafında yer alırlar. Oyuna başlayacak takımın (vurucu)

oyuncuları sıra ile topu yerden yuvarlayarak kaledeki taşları devirmeye çalışır. Taşlar yıkılınca vurucu takımın oyuncuları diğer takımın oyuncuları tarafından vurulmamaya ve yıktıkları taşları üst üste dizmeye çalışırlar.

• Vurulan oyuncular oyun dışı kalır, ancak en son oyuncu vuruluncaya kadar taşlar dizilmiş olursa vurulan oyuncular tekrar oyuna dahil olurlar (sayı ile oynanıyorsa 1 sayı kazanırlar) ve yeniden topu yuvarlayarak taşları yıkmaya çalışırlar.

• Taşların yanında bekleyen takım (ebe takım) yıkılan taşları dizdirmeden karşı takımın oyuncularının tamamını vurursa gruplar yer değiştirir.

 

Açıklamalar

Öğrencilere, oyun ve fiziki etkinliklerle ilgili bilgi elde etmek için gözlem yapma olanakları sağlanmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Kontrol listesi (yeterli/geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

  DERS PLANI

Dersin Adı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Sınıf

1. Sınıf

Önerilen Süre

40'+40'

Kazanımlar

26. Oyun ve fiziki etkinliklerle ilgili çeşitli bilgi edinme yollarını kullanır.

 

Kullanılacak Kartlar  (Renk ve Numaraları)

Tüm etkinliklerden yararlanılmalıdır.

 

Ders Alanı

Okuldaki mevcut spor alanları ve sınıf ortamı.

 

 

Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler

 

 

 

Oyun Oynayalım: Öğrenciler, çevrelerindeki arkadaşlarından bilmedikleri oyunları araştırarak öğrenirler. Öğrendikleri bu oyunları, okul arkadaşları ile paylaşırlar.

Bu oyunlardan biri olan geleneksel oyunlarımızdan Hamam Kubbe aşağıda verilmiştir.

HAMAM KUBBE

* En az 5-6 kişiyle oynanan Hamam Kubbe oyununa başlamadan önce oyuncu sayısı kadar çukur açılır ve her çukurun yanına 3 küçük taş konur.

• Bütün oyuncular yüzleri atış çizgisine bakacak şekilde çukurlarından 3-5 metre uzakta dururlar.

• Ardından bir atış yeri belirlenerek çizgiyle işaretlenir.

• Çukur sırasına göre oyuncular sıraya geçer ve ellerindeki sopayla çizginin üzerine konan topa vururlar. Top hangi oyuncunun çukuruna girerse, o çukurun sahibi çukuruna doğru koşmaya başlar.

• Bu arada diğer oyuncular sağa-sola kaçışırlar. Çukurun sahibi topu alınca hemen “Kubbe” diye bağırır. Bunu duyan diğer oyuncular oldukları yerde kıpırdamadan dururlar.

• Ebe, topu oyunculardan birine atar. Eğer ebe duran oyunculardan birini vurursa, vurduğu oyuncunun çukurunun yanından bir taş çukuruna konulur. Eğer vuramazsa, vuramayan kişinin çukuruna bir taş daha konulur ve oyun bu şekilde devam eder.

• Hangi çukurun yanına konan taşlar ilk biterse, o çukur kapatılır ve oyuncu oyundan çıkar.

• Oyunda amaç en sona kalmaktır.

• Top hiç bir çukura girmez ise atış sıradaki diğer oyuncu tarafından yapılır.

 

Açıklamalar

 

Ölçme ve Değerlendirme

Kontrol listesi (yeterli/geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

 

 

 

www.

 

 

 

1/…. Sınıf Öğretmeni