2012-2013 Mesleki Arapça 9-10-11-12.sınıf yıllık planları indir

2012-2013 Mesleki Arapça 9-10-11-12.sınıf yıllık planları indir dosyası 12-06-2019 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2012-2013 Mesleki Arapça 9-10-11-12.sınıf yıllık planları indir
Kategori 2. Sınıf Coğrafya
Gönderen deliosmanli
Eklenme Tarihi 12-06-2019
Boyut 495.39 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

……………………………………………….. ĐMAM HATĐP LĐSESĐ  2012 - 2013  ÖĞRETĐM YILI  10. SINIF  MESLEKĐ ARAPÇA - 10 DERSĐ  YILLIK PLANI

                                                                                             DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 10                                            SINIF :    ………………………..

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

17 - 21

1. TEMA : ÖRNEK ŞAHSĐYETLER .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama e

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1

1

1

1

1.DERS : HZ. MUHAMMED (S.A.V)'ĐN HAYATI

Mazi, Muzari, Emir ( Tekil )

Đsim Cümlesi

Đsim ve Sıfat Tamlaması Örnekleri ( basit isim cümleleriyle )

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Konuşma : Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerl düzgün bir telaffuzla ifade eder. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak anlar. Okuduğunu özetler. Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Đçerikten hareketle metnin başlığını tahmin eder. Okuma öncesinde, sırasında ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplar.

Yazma : Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

24 - 28

1

1

1

1

2.DERS : PEYGAMBER KISSALARI

Mazi, Muzari, Emir ( Tekil )

Đsim Cümlesi

Đsim ve Sıfat Tamlaması Örnekleri ( basit isim cümleleriyle )

1 - 5

1

1

1

1

3.DERS : SAHABELERĐN HAYATI

Mazi, Muzari, Emir ( Tekil )

Đsim Cümlesi

8 - 12

1

1

Đsim ve Sıfat Tamlaması Örnekleri ( basit isim cümleleriyle )

2. TEMA : AĐLE VE ALIŞVERĐŞ .

Gösteri

Drama

Dinleme

,

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

r

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

1.DERS : AĐLE VE AKRABALAR

Dinleme ve Anlama : Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa, basit ve net talimatları anlar. Aile, okul, ev iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır.

Konuşma : Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Karşılaştırmalar yapar. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular.

Okuma : Okuduğu ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekle verir. Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Yazma : Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan basit yazılar yazar. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

15 - 19

1

1

1

1

Đşaret Zamirleri ( Hâzâni - Hâtâni )

Đsim Cümlesi ( Đkil )

Beş Đsim ( Esma'ul-Hamse )

Đsim ve Sıfat Tamlaması ( Đkil )

22 - 26

1

1

1

1

2.DERS : PAZARDA

Đşaret Zamirleri ( Hâulâi )

Đnne ve Benzerlerinin Muttasıl Zamirlerle Kullanımı

 KURBAN BAYRAMI TATĐLĐ

KURBAN BAYRAMI

TATĐLĐ

29 - 2

1

1

1

1

3.DERS : AĐLE BĐREYLERĐ

 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

Đşaret Zamirleri ( Hâulâi )  • Đsim Cümlesi ( Çoğul )

Đsim ve Sıfat Tamlaması ( Çoğul )

 

1. DÖNEM 1. YAZILI

SINAV

 

29 EKĐM CUMHURĐYET

BAYRAMI

5 - 9

3. TEMA : ÖĞRENCĐ HAYATI .

Gösteri Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

n

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1

1

1

1

1.DERS : ĐKĐ ARKADAŞ

Kişi zamirleri ( Huma - Entuma - Nahnu )

Đyelik zamirleri ( _Huma - _Küma - _Na )

Muzari Fiilin Đkili

Saatler ( Çeyrek )

Sayılar ( 20 - 100 )

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Dinlediklerini tekrar eder. Diyaloglardaki basit ifadeleri anlar. Dinlediği diyaloglarda geçen karşılaştırmaları anlar.

Konuşma : Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Günlük iletişimde kullanılan basit cümleleri değişik anlatım biçimlerine dönüştürür.

Okuma : Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Gündelik hayatla ilgili basit metinleri içeriğini tahmin eder. Resimlerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar.

Yazma : Mantıksal bütünlük içinde yazar.

12 - 16

1

1

1

1

ATATÜRK'ÜN HAYATI

2.DERS : OKULDA

Kişi zamirleri (Hum - Entum - Nahnu)

Đyelik zamirleri (_Hum - _Küm - _Na)

Muzari Fiilin Müzekker Çoğulu

Sayılar ( 21 - 99 )

 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA.

 

19 - 23

1

1

1

1

3.DERS : FAKÜLTEDE

Kişi zamirleri ( Hünne - Entünne - Nahnu )

Đyelik zamirleri ( _Hünne - _Künne - _Na )

Muzari Fiilin Müennes Çoğulu

Saatler ( Çeyrek )

Sayılar ( 100 - 1000 )

26 - 30

1

1

1

1

4.DERS : SABAH ETKĐNLĐKLERĐ

Mazi Fiilin Đkili

Sayılar ve Temyizi ( 20 - 1000 )

 

                                                                                             DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 10                                            SINIF :    ………………………..

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

3 - 7

1

1

1

1

5.DERS : OKUL ETKĐNLĐKLERĐ

 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

Mazi Fiilin Müzekker Çoğulu

Sayılar ve Temyizi ( 21 - 99 )

 

 

 

 

1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV

 

10 - 14

1

1

1

1

6.DERS : AKŞAM ETKĐNLĐKLERĐ

Sayılar ve Temyizi ( 100 - 1000 )

Mazi Fiilin Müennes Çoğulu

17 - 21

4. TEMA : ÖĞÜNLER .

Gösteri

Drama

Dinleme

i Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

1

1

1.DERS : KAHVALTIDA

Saatler ( Yirmi dakika )

Mazi - Muzari Fiillerinin Olumsuzu ( Đkiller )

Muzari Fiiliinin Cezmi ( Tekil )

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Diyaloglardaki konunun ana temasını anlar.

Konuşma : Duygu, düşünce ve hayallerin basit bir şekilde sözlü olarak ifade eder.

Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder.

Okuma : Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmi eder. Resimlerle desteklenen kısa ve basi yönergeleri anlar.

Yazma : Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

24 - 28

1

1

1

1

2.DERS : ÖĞLE YEMEĞĐNDE

Saatler ( Yirmi dakika )

Mazi - Muzari Fiillerinin Olumsuzu ( Müzekker Çoğullar )

Muzari Fiiliinin Cezmi ( Đkil )

31 - 4

1

1

1

1

3.DERS : AKŞAM YEMEĞĐNDE

 YILBAŞI TATĐLĐ

Mazi - Muzari Fiillerinin Olumsuzu ( Müennes Çoğullar )

Muzari Fiiliinin Cezmi ( Çoğul )

YILBAŞI TATĐLĐ

 

7 - 11

5. TEMA : TATĐL .

Gösteri

Drama

r

Dinleme

Anlama

ç Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

 

k

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

1

1

1.DERS : HAFTA SONU TATĐLĐ

Gelecek Zaman ( Đkiller )

 1.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA

Emir Fiili ( Đkiller )

Kane ve Benzerlerinden Bazıları

Dinleme ve Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bi metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Bildikleriyle ilgili kısa, basit ve net talimatları anlar. Dinlediklerinde zaman, mekan, isim ve konuyu ayırt eder. Konuşma : Geleceğe ilişkin planlarını anlatan basit cümleler kurar. Sebep-sonu ilişkileri kurar. Bilgi edinmek amacıyla bas sorular sorar. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak anlar. Resimlerl desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar.

Yazma : Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlü hayattan örnekler verir.

1.DÖNEM 3.YAZILI SINAV

 

14 - 18

1

1

1

1

2.DERS : YARIYIL TATĐLĐ

Gelecek Zaman ( Müzekker Çoğullar )

Emir Fiili ( Müzekker Çoğullar )

Kane ve Benzerlerinden Bazıları

21 - 25

1

1

1

1

3.DERS : YAZ TATĐLĐ

Gelecek Zaman ( Müennes Çoğullar )

Emir Fiili ( Müennes Çoğullar )

Leyse Đle Olumsuz Yapma

Dönem sonunun değerlendirilmesi

Y A R I Y I L      T A T Đ L Đ       ( 28 OCAK 2013 - 09 ŞUBAT 2013 )

11 - 15

6. TEMA : ULAŞIM ARAÇLARI .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme e

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1

1

1

1

1.DERS : DURAKTA

Muzari Fiilinin Nasbı ( Tekil )

Dinleme ve Anlama : Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Dinlediği diyaloglarda geçen karşılaştırmaları anlar.

Dinlediklerinde zaman, mekan, isim ve konuyu ayırt eder. Kısa, basit mesajların ve duyuruların konusunu tahmin eder. Konuşma : Karşılaştırmalar yapar. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerl düzgün bir telaffuzla ifade eder. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder.

Okuma : Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmi eder. Resimlerle desteklenen kısa ve basi yönergeleri anlar.

Yazma : Mantıksal bütünlük içinde yazar.

18 - 22

1

1

1

1

2.DERS : TREN ĐSTASYONUNDA

Muzari Fiilinin Nasbı ( Đkil )

25 - 1

1

1

1

1

3.DERS : HAVAALANINDA

Muzari Fiilinin Nasbı ( Çoğul )

 

                                                                                             DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 10                                            SINIF :    ………………………..

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

4 - 8

1

1

 

Dinleme ve Anlama : Dinlediği diyaloglarda geçen karşılaştırmaları anlar Dinlediklerinde zaman, mekan, isim ve konuyu ayırt eder. Kısa, basit mesajların ve duyuruların konusunu tahmin eder. Konuşma : Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Karşılaştırmalar yapar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır.

Okuma : Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Basit ve kısa yazılmış kartpostal, eposta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler.

Yazma : Geleceğe ilişkin planlarını yazar.

Mantıksal bütünlük içinde yazar.

Gösteri

Drama

.

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

 

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

7. TEMA : ĐLETĐŞĐM ARAÇLARI .

1

1

1.DERS : ĐLETĐŞĐM ALANINDAKĐ BULUŞLAR

11 - 15

1

1

1

1

Mazi Fiil (Meçhul)

2.DERS : ĐNTERNET

Mazi Fiilinin Olumsuzu (Meçhul)

18 - 22

1

1

1

1

 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

3.DERS : CEP TELEFONU

2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV

 

25 - 29

1

1

Meçhul Çatılı Fiille Soru

8. TEMA : BAYRAMLAR .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

 

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

1.DERS : MĐLLĐ BAYRAMLAR

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Diyaloglardaki konunun ana temasın anlar.

Konuşma : Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Öğrenci diyalog, metin, soru ve cümleleri okur ve anlar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Geleceğe ilişkin planlarını anlatan basit cümleler kurar. Kelime ve kelime grupların basit bağlaçlarla bağlar.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak anlar.

Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır.

Yazma : Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Olayları oluş sırasına göre yazar. Kelime ve kelime gruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

1 - 5

1

1

1

1

Đsm-i Mevsuller (Tekil)

2.DERS : DĐNĐ BAYRAMLAR

8 - 12

1

1

1

1

Đsm-i Mevsuller (Đkil)

3.DERS : BAYRAMLARIN FAYDALARI

15 - 19

1

1

1

1

Đsm-i Mevsuller (Çoğul)

Đsm-i Mevsuller ( Tekil, Đkil, Çoğul )

9. TEMA : ĐSLAM'DA ĐBADETLER .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

n

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

22 - 26

1

1

1

1

1.DERS : BEŞ VAKĐT NAMAZ

Mübteda Haber Uyumu ( Tekil, Đkil, Çoğul )

 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır.

Konuşma : Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Karşılaştırmalar yapar. Kelime ve kelime gruplarını basit bağlaçlarla bağlar.

Okuma : Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmi eder. Gündelik hayatla ilgili basit metinleri içeriğini tahmin eder. Basit ve kısa yazılmış kartpostal, e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler. Resimlerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar.

Yazma : Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Olaylar oluş sırasına göre yazar. Kelime ve kelime gruplarını basit bağlaçlarla bağlar.

Mantıksal bütünlük içinde yazar.

23 NĐSAN ULUSAL

EGEMENLĐK VE ÇOCUK

BAYRAMI

2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV

29 - 3

1

1

1

1

• ATATÜRK ĐLKELERĐ

2.DERS : ORUÇ

 

6 - 10

1

1

1

1

Mübteda Haber Uyumu ( Tekil, Đkil, Çoğul )

3.DERS : HAC

13 - 17

1

1

1

1

Mübteda Haber Uyumu ( Tekil, Đkil, Çoğul )

 

 

 

                                                                   DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 10                                            SINIF :   ………………………..

 

SÜRE

 

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

20 - 24

 

10. TEMA : HZ. MUHAMMED (S.A.V)'ĐN HAYATI .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

i

Tekrar etme

er

Konuşma

Soru - cevap

r

. Okuma

er.

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1

1

1

1

1.DERS : ÇOCUKLUĞU

ATATÜRK'ÜN KĐŞĐLĐĞĐ VE ÖZELLĐKLERĐ

Mazi Fiilinin başına ( Kad ) Gelmesi

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa, basit ve net talimatları anlar.

Konuşma : Duygu, düşünce ve hayallerin basit bir şekilde sözlü olarak ifade eder. Yaşantısından ve günlük hayattan örnekl verir. Karşılaştırmalar yapar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular.

Okuma : Okuduğu ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekle verir. Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır Basit ve kısa yazılmış kartpostal, e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirl Yazma : Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

19 MAYIS GENÇLĐK VE SPOR BAYRAMI.

 

27 - 31

1

1

1

1

Muzari Fiilinin başına ( Kane ) Gelmesi

2.DERS : GENÇLĐĞĐ

Mazi Fiilinin başına ( Kad ) Gelmesi

3 - 7

1

1

1

1

 2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA

• Muzari Fiilinin başına ( Kane ) Gelmesi

3.DERS : AHLAKI

2.DÖNEM 3. YAZILI SINAV

 

10 - 14

1

1

1

1

Mazi Fiilinin başına ( Kad ) Gelmesi

Muzari Fiilinin başına ( Kane ) Gelmesi

Mazi Fiilinin başına ( Kad - Kane ) Gelmesi

Yıl Sonunun değerlendirilmesi

             Not  :   • Ders Planı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 10.03.2011 tarih ve 23 sayılı kararıyla kabul edilen programa göre hazırlanmış olup sınıf seviyesine göre işlenecektir.


• Atatürkçülükle ilgili konuların planlanması  2488 sayılı Tebliğler Dergisi'ne göre yapılmış olup ilgili konular zamanına göre işlenecektir.

……………………..

Arapça Öğretmeni

U Y G U N D U R

 17 / 09 / 2012

………………………….

Okul Müdürü

…………………………………………. ĐMAM HATĐP LĐSESĐ  2012 - 2013  ÖĞRETĐM YILI  10. SINIF  MESLEKĐ ARAPÇA - 10 DERSĐ  YILLIK PLANI

                                                                                             DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 10                                            SINIF :    ………………………..

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

17 - 21

1. TEMA : ÖRNEK ŞAHSĐYETLER .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama e

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

2

1

1

1

1.DERS : HZ. MUHAMMED (S.A.V)'ĐN HAYATI

Mazi, Muzari, Emir ( Tekil )

Đsim Cümlesi

Đsim ve Sıfat Tamlaması Örnekleri ( basit isim cümleleriyle )

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Konuşma : Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerl düzgün bir telaffuzla ifade eder. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak anlar. Okuduğunu özetler. Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Đçerikten hareketle metnin başlığını tahmin eder. Okuma öncesinde, sırasında ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplar.

Yazma : Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

24 - 28

2

1

1

1

2.DERS : PEYGAMBER KISSALARI

Mazi, Muzari, Emir ( Tekil )

Đsim Cümlesi

Đsim ve Sıfat Tamlaması Örnekleri ( basit isim cümleleriyle )

1 - 5

2

1

1

1

3.DERS : SAHABELERĐN HAYATI

Mazi, Muzari, Emir ( Tekil )

Đsim Cümlesi

8 - 12

1

1

Đsim ve Sıfat Tamlaması Örnekleri ( basit isim cümleleriyle )

2. TEMA : AĐLE VE ALIŞVERĐŞ .

Gösteri

Drama

Dinleme

,

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

r

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

2

1

1.DERS : AĐLE VE AKRABALAR

Dinleme ve Anlama : Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa, basit ve net talimatları anlar. Aile, okul, ev iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır.

Konuşma : Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Karşılaştırmalar yapar. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular.

Okuma : Okuduğu ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekle verir. Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Yazma : Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan basit yazılar yazar. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

15 - 19

1

2

1

1

Đşaret Zamirleri ( Hâzâni - Hâtâni )

Đsim Cümlesi ( Đkil )

Beş Đsim ( Esma'ul-Hamse )

Đsim ve Sıfat Tamlaması ( Đkil )

22 - 26

2

1

1

1

2.DERS : PAZARDA

Đşaret Zamirleri ( Hâulâi )

Đnne ve Benzerlerinin Muttasıl Zamirlerle Kullanımı

 KURBAN BAYRAMI TATĐLĐ

KURBAN BAYRAMI

TATĐLĐ

29 - 2

2

1

1

1

3.DERS : AĐLE BĐREYLERĐ

 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

Đşaret Zamirleri ( Hâulâi )  • Đsim Cümlesi ( Çoğul )

Đsim ve Sıfat Tamlaması ( Çoğul )

 

1. DÖNEM 1. YAZILI

SINAV

 

29 EKĐM CUMHURĐYET

BAYRAMI

5 - 9

3. TEMA : ÖĞRENCĐ HAYATI .

Gösteri Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

n

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

2

1

1

1

1.DERS : ĐKĐ ARKADAŞ

Kişi zamirleri ( Huma - Entuma - Nahnu )

Đyelik zamirleri ( _Huma - _Küma - _Na )

Muzari Fiilin Đkili

Saatler ( Çeyrek )

Sayılar ( 20 - 100 )

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Dinlediklerini tekrar eder. Diyaloglardaki basit ifadeleri anlar. Dinlediği diyaloglarda geçen karşılaştırmaları anlar.

Konuşma : Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Günlük iletişimde kullanılan basit cümleleri değişik anlatım biçimlerine dönüştürür.

Okuma : Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Gündelik hayatla ilgili basit metinleri içeriğini tahmin eder. Resimlerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar.

Yazma : Mantıksal bütünlük içinde yazar.

12 - 16

1

2

1

1

ATATÜRK'ÜN HAYATI

2.DERS : OKULDA

Kişi zamirleri (Hum - Entum - Nahnu)

Đyelik zamirleri (_Hum - _Küm - _Na)

Muzari Fiilin Müzekker Çoğulu

Sayılar ( 21 - 99 )

 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA.

 

19 - 23

2

1

1

1

3.DERS : FAKÜLTEDE

Kişi zamirleri ( Hünne - Entünne - Nahnu )

Đyelik zamirleri ( _Hünne - _Künne - _Na )

Muzari Fiilin Müennes Çoğulu

Saatler ( Çeyrek )

Sayılar ( 100 - 1000 )

26 - 30

2

1

1

1

4.DERS : SABAH ETKĐNLĐKLERĐ

Mazi Fiilin Đkili

Sayılar ve Temyizi ( 20 - 1000 )

 

                                                                                             DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 10                                            SINIF :    ………………………..

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

3 - 7

2

1

1

1

5.DERS : OKUL ETKĐNLĐKLERĐ

 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

Mazi Fiilin Müzekker Çoğulu

Sayılar ve Temyizi ( 21 - 99 )

 

 

 

 

1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV

 

10 - 14

2

1

1

1

6.DERS : AKŞAM ETKĐNLĐKLERĐ

Sayılar ve Temyizi ( 100 - 1000 )

Mazi Fiilin Müennes Çoğulu

17 - 21

4. TEMA : ÖĞÜNLER .

Gösteri

Drama

Dinleme

i Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

2

1

1

1

1.DERS : KAHVALTIDA

Saatler ( Yirmi dakika )

Mazi - Muzari Fiillerinin Olumsuzu ( Đkiller )

Muzari Fiiliinin Cezmi ( Tekil )

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Diyaloglardaki konunun ana temasını anlar.

Konuşma : Duygu, düşünce ve hayallerin basit bir şekilde sözlü olarak ifade eder.

Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder.

Okuma : Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmi eder. Resimlerle desteklenen kısa ve basi yönergeleri anlar.

Yazma : Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

24 - 28

2

1

1

1

2.DERS : ÖĞLE YEMEĞĐNDE

Saatler ( Yirmi dakika )

Mazi - Muzari Fiillerinin Olumsuzu ( Müzekker Çoğullar )

Muzari Fiiliinin Cezmi ( Đkil )

31 - 4

2

1

1

1

3.DERS : AKŞAM YEMEĞĐNDE

 YILBAŞI TATĐLĐ

Mazi - Muzari Fiillerinin Olumsuzu ( Müennes Çoğullar )

Muzari Fiiliinin Cezmi ( Çoğul )

YILBAŞI TATĐLĐ

 

7 - 11

5. TEMA : TATĐL .

Gösteri

Drama

r

Dinleme

Anlama

ç Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

 

k

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

2

1

1

1

1.DERS : HAFTA SONU TATĐLĐ

Gelecek Zaman ( Đkiller )

 1.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA

Emir Fiili ( Đkiller )

Kane ve Benzerlerinden Bazıları

Dinleme ve Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bi metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Bildikleriyle ilgili kısa, basit ve net talimatları anlar. Dinlediklerinde zaman, mekan, isim ve konuyu ayırt eder. Konuşma : Geleceğe ilişkin planlarını anlatan basit cümleler kurar. Sebep-sonu ilişkileri kurar. Bilgi edinmek amacıyla bas sorular sorar. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak anlar. Resimlerl desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar.

Yazma : Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlü hayattan örnekler verir.

1.DÖNEM 3.YAZILI SINAV

 

14 - 18

2

1

1

1

2.DERS : YARIYIL TATĐLĐ

Gelecek Zaman ( Müzekker Çoğullar )

Emir Fiili ( Müzekker Çoğullar )

Kane ve Benzerlerinden Bazıları

21 - 25

2

1

1

1

3.DERS : YAZ TATĐLĐ

Gelecek Zaman ( Müennes Çoğullar )

Emir Fiili ( Müennes Çoğullar )

Leyse Đle Olumsuz Yapma

Dönem sonunun değerlendirilmesi

Y A R I Y I L      T A T Đ L Đ       ( 28 OCAK 2013 - 09 ŞUBAT 2013 )

11 - 15

6. TEMA : ULAŞIM ARAÇLARI .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme e

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

2

1

1

1

1.DERS : DURAKTA

Muzari Fiilinin Nasbı ( Tekil )

Dinleme ve Anlama : Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Dinlediği diyaloglarda geçen karşılaştırmaları anlar.

Dinlediklerinde zaman, mekan, isim ve konuyu ayırt eder. Kısa, basit mesajların ve duyuruların konusunu tahmin eder. Konuşma : Karşılaştırmalar yapar. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerl düzgün bir telaffuzla ifade eder. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder.

Okuma : Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmi eder. Resimlerle desteklenen kısa ve basi yönergeleri anlar.

Yazma : Mantıksal bütünlük içinde yazar.

18 - 22

2

1

1

1

2.DERS : TREN ĐSTASYONUNDA

Muzari Fiilinin Nasbı ( Đkil )

25 - 1

2

1

1

1

3.DERS : HAVAALANINDA

Muzari Fiilinin Nasbı ( Çoğul )

 

                                                                                             DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 10                                            SINIF :    ………………………..

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

4 - 8

1

1

 

Dinleme ve Anlama : Dinlediği diyaloglarda geçen karşılaştırmaları anlar Dinlediklerinde zaman, mekan, isim ve konuyu ayırt eder. Kısa, basit mesajların ve duyuruların konusunu tahmin eder. Konuşma : Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Karşılaştırmalar yapar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır.

Okuma : Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Basit ve kısa yazılmış kartpostal, eposta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler.

Yazma : Geleceğe ilişkin planlarını yazar.

Mantıksal bütünlük içinde yazar.

Gösteri

Drama

.

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

 

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

7. TEMA : ĐLETĐŞĐM ARAÇLARI .

2

1

1.DERS : ĐLETĐŞĐM ALANINDAKĐ BULUŞLAR

11 - 15

1

1

2

1

Mazi Fiil (Meçhul)

2.DERS : ĐNTERNET

Mazi Fiilinin Olumsuzu (Meçhul)

18 - 22

1

1

2

1

 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

3.DERS : CEP TELEFONU

2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV

 

25 - 29

1

1

Meçhul Çatılı Fiille Soru

8. TEMA : BAYRAMLAR .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

 

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

2

1

1.DERS : MĐLLĐ BAYRAMLAR

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Diyaloglardaki konunun ana temasın anlar.

Konuşma : Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Öğrenci diyalog, metin, soru ve cümleleri okur ve anlar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Geleceğe ilişkin planlarını anlatan basit cümleler kurar. Kelime ve kelime grupların basit bağlaçlarla bağlar.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak anlar.

Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır.

Yazma : Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Olayları oluş sırasına göre yazar. Kelime ve kelime gruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

1 - 5

1

1

2

1

Đsm-i Mevsuller (Tekil)

2.DERS : DĐNĐ BAYRAMLAR

8 - 12

1

1

2

1

Đsm-i Mevsuller (Đkil)

3.DERS : BAYRAMLARIN FAYDALARI

15 - 19

1

1

2

1

Đsm-i Mevsuller (Çoğul)

Đsm-i Mevsuller ( Tekil, Đkil, Çoğul )

9. TEMA : ĐSLAM'DA ĐBADETLER .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

n

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

22 - 26

2

1

1

1

1.DERS : BEŞ VAKĐT NAMAZ

Mübteda Haber Uyumu ( Tekil, Đkil, Çoğul )

 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır.

Konuşma : Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Karşılaştırmalar yapar. Kelime ve kelime gruplarını basit bağlaçlarla bağlar.

Okuma : Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmi eder. Gündelik hayatla ilgili basit metinleri içeriğini tahmin eder. Basit ve kısa yazılmış kartpostal, e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler. Resimlerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar.

Yazma : Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Olaylar oluş sırasına göre yazar. Kelime ve kelime gruplarını basit bağlaçlarla bağlar.

Mantıksal bütünlük içinde yazar.

23 NĐSAN ULUSAL

EGEMENLĐK VE ÇOCUK

BAYRAMI

2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV

29 - 3

1

2

1

1

• ATATÜRK ĐLKELERĐ

2.DERS : ORUÇ

 

6 - 10

1

1

2

1

Mübteda Haber Uyumu ( Tekil, Đkil, Çoğul )

3.DERS : HAC

13 - 17

2

1

1

1

Mübteda Haber Uyumu ( Tekil, Đkil, Çoğul )

 

 

 

                                                                   DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 10                                            SINIF :   ………………………..

 

SÜRE

 

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

20 - 24

 

10. TEMA : HZ. MUHAMMED (S.A.V)'ĐN HAYATI .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

i

Tekrar etme

er

Konuşma

Soru - cevap

r

. Okuma

er.

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

2

1

1

1

1.DERS : ÇOCUKLUĞU

ATATÜRK'ÜN KĐŞĐLĐĞĐ VE ÖZELLĐKLERĐ

Mazi Fiilinin başına ( Kad ) Gelmesi

Dinleme ve Anlama : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa, basit ve net talimatları anlar.

Konuşma : Duygu, düşünce ve hayallerin basit bir şekilde sözlü olarak ifade eder. Yaşantısından ve günlük hayattan örnekl verir. Karşılaştırmalar yapar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular.

Okuma : Okuduğu ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekle verir. Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır Basit ve kısa yazılmış kartpostal, e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirl Yazma : Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

19 MAYIS GENÇLĐK VE SPOR BAYRAMI.

 

27 - 31

1

2

1

1

Muzari Fiilinin başına ( Kane ) Gelmesi

2.DERS : GENÇLĐĞĐ

Mazi Fiilinin başına ( Kad ) Gelmesi

3 - 7

1

1

2

1

 2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA

• Muzari Fiilinin başına ( Kane ) Gelmesi

3.DERS : AHLAKI

2.DÖNEM 3. YAZILI SINAV

 

10 - 14

1

1

2

1

Mazi Fiilinin başına ( Kad ) Gelmesi

Muzari Fiilinin başına ( Kane ) Gelmesi

Mazi Fiilinin başına ( Kad - Kane ) Gelmesi

Yıl Sonunun değerlendirilmesi

         Not  :   • Ders Planı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 10.03.2011 tarih ve 23 sayılı kararıyla kabul edilen programa göre hazırlanmış olup sınıf seviyesine göre işlenecektir.

……………………..

Arapça Öğretmeni

…………………………..

Okul Müdürü

• Atatürkçülükle ilgili konuların planlanması  2488 sayılı Tebliğler Dergisi'ne göre yapılmış olup ilgili konular zamanına göre işlenecektir.

U Y G U N D U R

 17 / 09 / 2012

…………………………………………. ĐMAM HATĐP LĐSESĐ  2012 - 2013  ÖĞRETĐM YILI  11. SINIF  MESLEKĐ ARAPÇA - 11 DERSĐ  YILLIK PLANI

 

                                                             DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 11                                                                   SINIF :     ……………………….

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

17 - 21

 

1. TEMA : ĐSLAM'IN ŞARTLARI

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

 

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1

1

1

1

1.DERS : HZ. MUHAMMED (S.A.V)'ĐN HAYATI

Dinleme Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediklerinde sorulan sorulara cevap verir.

Konuşma : Verilen duruma uygun cümleler kurar. Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Cümle yapılarını doğru kullanır.

Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Okuduğu metinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.

Verilen duruma uygun cevaplar yazar.

24 - 28

1

1

1

1

2.DERS : ĐSĐM CÜMLESĐ

1 - 5

1

1

 

 

2. TEMA : VÜCUDUMUZ .

Gösteri

Drama

Dinleme

 Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

 

Dinleme Anlama : Bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediklerinde sorulan sorulara cevap verir.

Konuşma : Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Vurgu ve tonlamaya dikkat eder.

Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

Önemsediği bilgileri vurgular.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Okuduğu metni özetler. Metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır.

Okuduğunun ana fikrini belirler.

Yazma : Dinlediği bir metin veya diyaloğu doğru olarak yazar. Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya seviyesine uygun yazılı çeviri yapar. Verilen duruma uygun cevaplar yazar.

8 - 12

1

1

1

1

1.DERS : VÜCUDUN ORGANLARI

15 - 19

1

1

1

1

2.DERS : HABERĐN MÜBTEDANIN ÖNÜNE GEÇMESĐ

 

3. TEMA : KUR'AN-I KERĐM .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

22 - 26

1

1

1

1

1.DERS : KUR'AN-I KERĐM'ĐN ĐNDĐRĐLĐŞĐ

 KURBAN BAYRAMI TATĐLĐ

Dinleme Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar.

Konuşma : Verilen duruma uygun cümleler kurar.

Kelimeleri türlerine ve işlevine uygun kullanır.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

Yazma : Yazılarında inne vb. edatları doğru olarak kullanır. Verilen duruma uygun cevaplar yazar.

KURBAN BAYRAMI TATĐLĐ

29 - 2

1

1

1

1

 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

2.DERS : ĐNNE VE BENZERLERĐ

• LÂ NÂFĐYE LĐ'L-CĐNS

 

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV

 

29 EKĐM CUMHURĐYET

BAYRAMI

5 - 9

1

1

 

 

 

4. TEMA : DOĞRULUK VE GÜVENĐRLĐK .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

 

Dinleme Anlama : Dinlediklerinin ana fikrini belirler.

Normal hızdaki açık ve anlaşılır konuşmaları takip eder.

Kendisine yöneltilen talimatları anlar.

Konuşma : Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Cümle yapılarını doğru kullanır.

Okuma : Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Ayetleri doğru olarak okur. Yazma : Yazılarında kane vb. edatları doğru olarak kullanır. Verilen duruma uygun cevaplar yazar.

12 - 16

1

1

1

1

• ATATÜRK'ÜN HAYATI

1.DERS : ĐSLAM'DA DOĞRULUK VE GÜVENĐRLĐK

 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA.

 

19 - 23

1

1

1

1

2.DERS : ĐNNE VE BENZERLERĐ

 

5. TEMA : TÜRK MUTFAĞI .

 

 

26 - 30

1

1

1

1

1.DERS : BÖLGELERE GÖRE TÜRK MUTFAĞI

Dinleme Anlama : Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediklerinde sorulan sorulara cevap verir.

Konuşma : Karşılıklı konuşmada gereksinimlerini bildirir. Günlük yaşama ilişkin sorular sorar. Sorulan sorulara cevap verir. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb.) sözlü ifade eder.

 

 

                                                             DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 11                                                                   SINIF :     ……………………….

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

3 - 7

1

1

1

1

 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

2.DERS : FĐĐL CÜMLESĐ

Okuma : Okuduğu metinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.

Verilen duruma uygun cevaplar yazar. Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya seviyesine uygun yazılı çeviri yapar.

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV

 

10 - 14

1

1

 

 

6. TEMA : HZ. PEYGAMBERĐN SÜNNETĐ .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

 

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

 

Dinleme Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Kendisine yöneltilen talimatları anlar.

Konuşma : Verilen duruma uygun cümleler kurar. Sorulan sorulara cevap verir. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Vurgu ve tonlamaya dikkat eder.

Okuma : Hadisleri doğru olarak okur. Metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

Yazma : Ayet ve hadisleri doğru olarak yazar.

17 - 21

1

1

1

1

1.DERS : SÜNNET

2.DERS : MEFÛL BĐH

24 - 28

1

1

1

1

MEFÛL MUTLAK

MEFÛL LĐECLĐH

31 - 4

 

7. TEMA : ĐNSANLAR ARASI ĐLĐŞKĐLER .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

1

1

 YILBAŞI TATĐLĐ

1.DERS : ĐLĐŞKĐLER

Dinleme Anlama : Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediklerinde sorulan sorulara cevap verir.

Konuşma : Karşılıklı konuşmada gereksinimlerini bildirir. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb.) sözlü ifade eder.

Okuma : Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder. Yazılarında sahih fiilleri doğru olarak kullanır. Kısa öz geçmişini yazar.

YILBAŞI TATĐLĐ

 

7 - 11

1

1

1

1

 1.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA

2.DERS : SAHĐH FĐĐL ( SALĐM )

1.DÖNEM 3.YAZILI SINAV

 

14 - 18

1

1

 

 

8. TEMA : DUA .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

 

Dinleme Anlama : Bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Normal hızdaki açık ve anlaşılır konuşmaları takip eder. Kendisine yöneltilen talimatları anlar.

Konuşma : Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Önemsediği bilgileri vurgular.

Okuma : Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Duaları doğru olarak okur.

Yazma : Duaları doğru olarak yazar.

21 - 25

1

1

1

1

1.DERS : ALLAH ( C.C ) 'A DUA

Dönem sonunun değerlendirilmesi

 

Y A R I Y I L      T A T Đ L Đ       ( 28 OCAK 2013 - 09 ŞUBAT 2013 )

11 - 15

1

1

1

2.DERS : MEHMÛZ VE MUDA'AF FĐĐL

 

 

 

 

 

9. TEMA : ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐ .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

 

Dinleme Anlama : Normal hızdaki açık ve anlaşılır konuşmaları takip eder. Kendisine yöneltilen talimatları anlar.

Konuşma : Karşılıklı konuşmada gereksinimlerini bildirir. Günlük yaşama ilişkin sorular sorar. Sorulan sorulara cevap verir. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb.) sözlü ifade eder. Cümle yapılarını doğru kullanır.

Okuma : Okuduğu metinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.

Yazılarında mu'tel fiilleri doğru olarak kullanır.

18 - 22

1

1

1

1

1.DERS : KĐRLĐLĐK

25 - 1

1

1

1

1

2.DERS : MU'TEL FĐĐL ( MĐSAL )

 

                                                                                       DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 11                                                                    SINIF :     ……………………….

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

4 - 8

10. TEMA : SAHABE .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1

1

1

1

1.DERS : HZ. PEYGAMBERĐN SAHABĐLERĐ

Dinleme Anlama : Bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Mesaj ve duyuruların konusunu tahmin eder. Kendisine yöneltilen talimatları anlar.

Konuşma : Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Sorulan sorulara cevap verir. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb.) sözlü ifade eder.

Okuma : Okuduğu metinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Yazma : Bildiği bir konuda yer, zaman, olay vb. ile ilgili bilgileri not alır.

11 - 15

1

1

1

1

2.DERS : ECVEF FĐĐL

18 - 22

1

1

 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV

 

11. TEMA : ÖRNEK ŞAHSĐYETLER .

 

 

1

1

 

Dinleme Anlama : Bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediklerinde sorulan sorulara cevap verir.

Konuşma : Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Sorulan sorulara cevap verir. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Önemsediği bilgileri vurgular.

Okuma : Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder. Bildiği bir konuda yer, zaman, olay vb. ile ilgili bilgileri not alır. Verilen duruma uygun cevaplar yazar.

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

25 - 29

1

1

1

1

1.DERS : HATĐCETU'L - KUBRA

1 - 5

1

1

1

1

2.DERS : NÂKIS FĐĐL

8 - 12

12. TEMA : TRAFĐK .

Gösteri

Drama

     Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

1

1

1.DERS : TRAFĐK DURUMU

Dinleme Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Kendisine yöneltilen talimatları anlar.

Konuşma : Karşılıklı konuşmada gereksinimlerini bildirir. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Günlük yaşama ilişkin sorular sorar. Sorulan sorulara cevap verir. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Vurgu ve tonlamaya dikkat eder. Kelimeleri türlerine ve işlevine uygun kullanır.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder. Bildiği bir konuda yer, zaman, olay vb. ile ilgili bilgileri not alır.

15 - 19

1

1

1

1

2.DERS : LEFĐF FĐĐL

22 - 26

1

1

 

23 NĐSAN ULUSAL

EGEMENLĐK VE ÇOCUK

BAYRAMI

13. TEMA : DOĞAL AFETLER .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1

1

 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

Dinleme Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Normal hızdaki açık ve anlaşılır konuşmaları takip eder. Mesaj ve duyuruların konusunu tahmin eder.

Konuşma : Verilen duruma uygun cümleler kurar. Cümle yapılarını doğru kullanır. Kelimeleri türlerine ve işlevine uygun kullanır.

Okuma : Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

Okuduğu metnin başlığını tahmin eder.

Yazma : Verilen duruma uygun cevaplar yazar.

2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV

29 - 3

1

1

1

1

• ATATÜRK ĐLKELERĐ

1.DERS : YAŞAMIMIZDAKĐ DOĞAL OLAYLAR

 

6 - 10

1

1

1

1

2.DERS : MUCERRED FĐĐL

13 - 17

1

1

1

1

 

 

 

                                                             DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 11                                                                   SINIF :     ……………………….

 

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

20 - 24

 

14. TEMA : PEYGAMBERLER .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1

1

1

1

• ATATÜRK'ÜN KĐŞĐLĐĞĐ VE ÖZELLĐKLERĐ

Dinleme Anlama : Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediklerinde sorulan sorulara cevap verir. Normal hızdaki açık ve anlaşılır konuşmaları takip eder. Konuşma : Normal hızdaki açık ve anlaşılır konuşmaları takip eder. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Sorulan sorulara cevap verir. Vurgu ve tonlamaya dikkat eder. Önemsediği bilgileri vurgular.

Kelimeleri türlerine ve işlevine uygun kullanır.

Okuma : Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder. Bildiği bir konuda yer, zaman, olay vb. ile ilgili bilgileri not alır.

19 MAYIS GENÇLĐK VE SPOR BAYRAMI.

 

27 - 31

1

1

1

1

1.DERS : KĐTAP GÖNDERĐLEN PEYGAMBERLER

3 - 7

1

1

1

1

 2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA

2.DERS : MEZÎD FĐĐL

2.DÖNEM 3. YAZILI SINAV

 

10 - 14

1

1

1

1

Yıl Sonunun değerlendirilmesi

  Not  :         • Ders Planı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 10.03.2011 tarih ve 23 sayılı kararıyla kabul edilen programa göre hazırlanmış olup sınıf seviyesine göre işlenecektir.


• Atatürkçülükle ilgili konuların planlanması  2488 sayılı Tebliğler Dergisi'ne göre yapılmış olup ilgili konular zamanına göre işlenecektir.

……………………..

Arapça Öğretmeni

U Y G U N D U R

 17 / 09 / 2012

………………………….

Okul Müdürü

…………………………………….. ĐMAM HATĐP LĐSESĐ  2012 - 2013  ÖĞRETĐM YILI  11. SINIF  MESLEKĐ ARAPÇA - 11  DERSĐ YILLIK PLANI

 

                                                             DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 11                                                                   SINIF :     ……………………..

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

17 - 21

 

1. TEMA : ĐSLAM'IN ŞARTLARI

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

 

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1

1

2

1

1.DERS : HZ. MUHAMMED (S.A.V)'ĐN HAYATI

Dinleme Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediklerinde sorulan sorulara cevap verir.

Konuşma : Verilen duruma uygun cümleler kurar. Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Cümle yapılarını doğru kullanır.

Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Okuduğu metinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.

Verilen duruma uygun cevaplar yazar.

24 - 28

1

1

2

1

2.DERS : ĐSĐM CÜMLESĐ

1 - 5

1

1

 

 

2. TEMA : VÜCUDUMUZ .

Gösteri

Drama

Dinleme

 Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

2

1

 

Dinleme Anlama : Bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediklerinde sorulan sorulara cevap verir.

Konuşma : Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Vurgu ve tonlamaya dikkat eder.

Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

Önemsediği bilgileri vurgular.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Okuduğu metni özetler. Metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır.

Okuduğunun ana fikrini belirler.

Yazma : Dinlediği bir metin veya diyaloğu doğru olarak yazar. Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya seviyesine uygun yazılı çeviri yapar. Verilen duruma uygun cevaplar yazar.

8 - 12

2

1

1

1

1.DERS : VÜCUDUN ORGANLARI

15 - 19

2

1

1

1

2.DERS : HABERĐN MÜBTEDANIN ÖNÜNE GEÇMESĐ

 

3. TEMA : KUR'AN-I KERĐM .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

22 - 26

1

1

2

1

1.DERS : KUR'AN-I KERĐM'ĐN ĐNDĐRĐLĐŞĐ

 KURBAN BAYRAMI TATĐLĐ

Dinleme Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar.

Konuşma : Verilen duruma uygun cümleler kurar.

Kelimeleri türlerine ve işlevine uygun kullanır.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

Yazma : Yazılarında inne vb. edatları doğru olarak kullanır. Verilen duruma uygun cevaplar yazar.

KURBAN BAYRAMI TATĐLĐ

29 - 2

1

1

2

1

 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

2.DERS : ĐNNE VE BENZERLERĐ

• LÂ NÂFĐYE LĐ'L-CĐNS

 

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV

 

29 EKĐM CUMHURĐYET

BAYRAMI

5 - 9

1

1

 

 

 

4. TEMA : DOĞRULUK VE GÜVENĐRLĐK .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

2

1

 

Dinleme Anlama : Dinlediklerinin ana fikrini belirler.

Normal hızdaki açık ve anlaşılır konuşmaları takip eder.

Kendisine yöneltilen talimatları anlar.

Konuşma : Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Cümle yapılarını doğru kullanır.

Okuma : Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Ayetleri doğru olarak okur. Yazma : Yazılarında kane vb. edatları doğru olarak kullanır. Verilen duruma uygun cevaplar yazar.

12 - 16

1

2

1

1

• ATATÜRK'ÜN HAYATI

1.DERS : ĐSLAM'DA DOĞRULUK VE GÜVENĐRLĐK

 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA.

 

19 - 23

1

2

1

1

2.DERS : ĐNNE VE BENZERLERĐ

 

5. TEMA : TÜRK MUTFAĞI .

 

 

26 - 30

1

1

2

1

1.DERS : BÖLGELERE GÖRE TÜRK MUTFAĞI

Dinleme Anlama : Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediklerinde sorulan sorulara cevap verir.

Konuşma : Karşılıklı konuşmada gereksinimlerini bildirir. Günlük yaşama ilişkin sorular sorar. Sorulan sorulara cevap verir. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb.) sözlü ifade eder.

 

 

                                                             DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 11                                                                   SINIF :     ……………………..

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

3 - 7

1

1

2

1

 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

2.DERS : FĐĐL CÜMLESĐ

Okuma : Okuduğu metinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.

Verilen duruma uygun cevaplar yazar. Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya seviyesine uygun yazılı çeviri yapar.

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV

 

10 - 14

1

1

 

 

6. TEMA : HZ. PEYGAMBERĐN SÜNNETĐ .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

 

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

2

1

 

Dinleme Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Kendisine yöneltilen talimatları anlar.

Konuşma : Verilen duruma uygun cümleler kurar. Sorulan sorulara cevap verir. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Vurgu ve tonlamaya dikkat eder.

Okuma : Hadisleri doğru olarak okur. Metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

Yazma : Ayet ve hadisleri doğru olarak yazar.

17 - 21

2

1

1

1

1.DERS : SÜNNET

2.DERS : MEFÛL BĐH

24 - 28

2

1

1

1

MEFÛL MUTLAK

MEFÛL LĐECLĐH

31 - 4

 

7. TEMA : ĐNSANLAR ARASI ĐLĐŞKĐLER .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

2

1

 YILBAŞI TATĐLĐ

1.DERS : ĐLĐŞKĐLER

Dinleme Anlama : Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediklerinde sorulan sorulara cevap verir.

Konuşma : Karşılıklı konuşmada gereksinimlerini bildirir. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb.) sözlü ifade eder.

Okuma : Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder. Yazılarında sahih fiilleri doğru olarak kullanır. Kısa öz geçmişini yazar.

YILBAŞI TATĐLĐ

 

7 - 11

1

1

2

1

 1.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA

2.DERS : SAHĐH FĐĐL ( SALĐM )

1.DÖNEM 3.YAZILI SINAV

 

14 - 18

1

1

 

 

8. TEMA : DUA .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

2

1

 

Dinleme Anlama : Bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Normal hızdaki açık ve anlaşılır konuşmaları takip eder. Kendisine yöneltilen talimatları anlar.

Konuşma : Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Önemsediği bilgileri vurgular.

Okuma : Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Duaları doğru olarak okur.

Yazma : Duaları doğru olarak yazar.

21 - 25

2

1

1

1

1.DERS : ALLAH ( C.C ) 'A DUA

Dönem sonunun değerlendirilmesi

 

Y A R I Y I L      T A T Đ L Đ       ( 28 OCAK 2013 - 09 ŞUBAT 2013 )

11 - 15

2

1

1

2.DERS : MEHMÛZ VE MUDA'AF FĐĐL

 

 

 

 

 

9. TEMA : ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐ .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

 

Dinleme Anlama : Normal hızdaki açık ve anlaşılır konuşmaları takip eder. Kendisine yöneltilen talimatları anlar.

Konuşma : Karşılıklı konuşmada gereksinimlerini bildirir. Günlük yaşama ilişkin sorular sorar. Sorulan sorulara cevap verir. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb.) sözlü ifade eder. Cümle yapılarını doğru kullanır.

Okuma : Okuduğu metinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.

Yazılarında mu'tel fiilleri doğru olarak kullanır.

18 - 22

1

2

1

1

1.DERS : KĐRLĐLĐK

25 - 1

1

2

1

1

2.DERS : MU'TEL FĐĐL ( MĐSAL )

 

                                                                                       DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 11                                                                    SINIF :     ……………………..

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

4 - 8

10. TEMA : SAHABE .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1

1

2

1

1.DERS : HZ. PEYGAMBERĐN SAHABĐLERĐ

Dinleme Anlama : Bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Mesaj ve duyuruların konusunu tahmin eder. Kendisine yöneltilen talimatları anlar.

Konuşma : Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Sorulan sorulara cevap verir. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb.) sözlü ifade eder.

Okuma : Okuduğu metinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Yazma : Bildiği bir konuda yer, zaman, olay vb. ile ilgili bilgileri not alır.

11 - 15

1

1

2

1

2.DERS : ECVEF FĐĐL

18 - 22

1

1

 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA

2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV

 

11. TEMA : ÖRNEK ŞAHSĐYETLER .

 

 

2

1

 

Dinleme Anlama : Bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediklerinde sorulan sorulara cevap verir.

Konuşma : Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Sorulan sorulara cevap verir. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Önemsediği bilgileri vurgular.

Okuma : Kısa metinlerdeki isimleri, sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder. Bildiği bir konuda yer, zaman, olay vb. ile ilgili bilgileri not alır. Verilen duruma uygun cevaplar yazar.

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

25 - 29

2

1

1

1

1.DERS : HATĐCETU'L - KUBRA

1 - 5

2

1

1

1

2.DERS : NÂKIS FĐĐL

8 - 12

12. TEMA : TRAFĐK .

Gösteri

Drama

     Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

2

1

1.DERS : TRAFĐK DURUMU

Dinleme Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Kendisine yöneltilen talimatları anlar.

Konuşma : Karşılıklı konuşmada gereksinimlerini bildirir. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Günlük yaşama ilişkin sorular sorar. Sorulan sorulara cevap verir. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Vurgu ve tonlamaya dikkat eder. Kelimeleri türlerine ve işlevine uygun kullanır.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder. Bildiği bir konuda yer, zaman, olay vb. ile ilgili bilgileri not alır.

15 - 19

1

1

2

1

2.DERS : LEFĐF FĐĐL

22 - 26

1

1

 

23 NĐSAN ULUSAL

EGEMENLĐK VE ÇOCUK

BAYRAMI

13. TEMA : DOĞAL AFETLER .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

2

1

 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA

Dinleme Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Normal hızdaki açık ve anlaşılır konuşmaları takip eder. Mesaj ve duyuruların konusunu tahmin eder.

Konuşma : Verilen duruma uygun cümleler kurar. Cümle yapılarını doğru kullanır. Kelimeleri türlerine ve işlevine uygun kullanır.

Okuma : Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

Okuduğu metnin başlığını tahmin eder.

Yazma : Verilen duruma uygun cevaplar yazar.

2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV

29 - 3

1

1

2

1

• ATATÜRK ĐLKELERĐ

1.DERS : YAŞAMIMIZDAKĐ DOĞAL OLAYLAR

 

6 - 10

1

1

2

1

2.DERS : MUCERRED FĐĐL

13 - 17

1

2

1

1

 

 

 

                                                             DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 11                                                                   SINIF :     ……………………..

 

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

20 - 24

 

14. TEMA : PEYGAMBERLER .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

2

1

1

1

• ATATÜRK'ÜN KĐŞĐLĐĞĐ VE ÖZELLĐKLERĐ

Dinleme Anlama : Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediklerinde sorulan sorulara cevap verir. Normal hızdaki açık ve anlaşılır konuşmaları takip eder. Konuşma : Normal hızdaki açık ve anlaşılır konuşmaları takip eder. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Sorulan sorulara cevap verir. Vurgu ve tonlamaya dikkat eder. Önemsediği bilgileri vurgular.

Kelimeleri türlerine ve işlevine uygun kullanır.

Okuma : Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

Yazma : Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder. Bildiği bir konuda yer, zaman, olay vb. ile ilgili bilgileri not alır.

19 MAYIS GENÇLĐK VE SPOR BAYRAMI.

 

27 - 31

2

1

1

1

1.DERS : KĐTAP GÖNDERĐLEN PEYGAMBERLER

3 - 7

1

1

2

1

 2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA

2.DERS : MEZÎD FĐĐL

2.DÖNEM 3. YAZILI SINAV

 

10 - 14

2

1

1

1

Yıl Sonunun değerlendirilmesi

Not  :         • Ders Planı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 10.03.2011 tarih ve 23 sayılı kararıyla kabul edilen programa göre hazırlanmış olup sınıf seviyesine göre işlenecektir.


• Atatürkçülükle ilgili konuların planlanması  2488 sayılı Tebliğler Dergisi'ne göre yapılmış olup ilgili konular zamanına göre işlenecektir.

………………………

Arapça Öğretmeni

U Y G U N D U R

 17 / 09 / 2012

…………………………

Okul Müdürü

………………………………………………….. ĐMAM HATĐP LĐSESĐ  2012 - 2013  ÖĞRETĐM YILI  12. SINIF  MESLEKĐ ARAPÇA - 12 DERSĐ  YILLIK PLANI

 

                                                            DERS : MESLEKĐ ARAPÇA - 12                                                                    SINIF :     ……………………………….

SÜRE

T E M A L A R

ÖĞRENME ALANLARI

VE KAZANIMLAR

ÖĞRENME, ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNĐKLERĐ

KULLANILAN

EĞĐTĐM

TEKNOLOJĐLERĐ,

ARAÇ VE

GEREÇLERĐ

DEĞERLENDĐRME

17 - 21

 

1. TEMA : ĐSLAM'DA TEMĐZLĐK

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

 

1

1

1

1

1.DERS : TEMĐZLĐK ĐMANDANDIR

Dinleme Anlama : Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar.

Konuşma : Verilen duruma uygun cümleler kurar. Karşılaştırmalar yapar. Dilek, istek, beğeni ve şikayetlerini bildirir. Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Şart edatlarını kullanır. Cümle yapılarını doğru kullanır.

Okuma : Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Mesleki metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Belli bir bilgiyi bulmak için metni kısa sürede okur. Okuduğu metinde istenen farklı dil yapılarını ayırt eder.

Yazma : Kendi ilgi anlanları ve bildiği konularla ilgili sınırlı kelime ve yapılarla yazılı anlatım yapar. Kendi çevresinde gerçekleşen günlük olaylarla ilgili konuları kısa cümlelerle yazılı olarak ifade eder.

24 - 28

1

1

1

1

2.DERS : ŞART EDATLARI

1 - 5

1

1

 

 

2. TEMA : FIKRALAR .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap

Okuma

Yazma

Dikte

Ders kitabı

Alıştırma kitabı

Cd, Dvd, Resim

Fotoğraf

Gerçek nesneler

Yazı tahtası

Bilgisayar

Projeksiyon

Sözlük

Gazete Dergi

Hikaye kitapları

Yardımcı kitaplar

1

1

 

Dinleme Anlama : Seviyesine uygun bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Dinlediğiyle ilgili sorulan sorulara cevap verir. Dinlediği konuya ilişkin karşılaştırmalar yapar. Normal hızda açık ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilen konuşmaların konusunu belirler.

Konuşma : Karşılaştırmalar yapar. Günlük iletişimde kendine söylenenlerdeki ana noktaları takip ederek konuşmaya katılır. Duygu ve düşüncelerini hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb. şekillerde sözlü ifade eder.

Okuma : Aynı konuda yazılmış farklı iki metnin ortak noktalarını bulur. Okuduğu metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin eder. Okuduğu metnin ana düşüncesini bulur.

Yazma : Dinlediği bir metin veya diyaloğu doğru olarak yazar. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde yazılı olarak ifade eder. Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya seviyesine uygun yazılı çeviri yapar. Okuduğu metnin ana düşüncesini yazar.

8 - 12

1

1

1

1

1.DERS : NASREDDĐN HOCA'DAN FIKRALAR

15 - 19

1

1

1

1

2.DERS : LAZIM VE MÜTADDĐ FĐĐL

 

3. TEMA : SAVAŞ VE BARIŞ .

Gösteri

Drama

Dinleme

Anlama

Tekrar etme

Konuşma

Soru - cevap