2012-2013 Koza Yayınları 3.Sınıf Matematik Yıllık Planı

2012-2013 Koza Yayınları 3.Sınıf Matematik Yıllık Planı dosyası 09-05-2019 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 2012-2013 Koza Yayınları 3.Sınıf Matematik Yıllık Planı
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen AYNALI
Eklenme Tarihi 09-05-2019
Boyut 137.49 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ

SÜRE

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

1. ÜNİTE

EYLÜL

3

3

 

 

 

1

GEOMETRİ

Örüntü ve Süslemeler

 

 

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılar

1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.

 

 

 

1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

E:  Süsleme Yapma

E:  Süsleme Yapalım

 

 

 

 

 

 

E:  On Tane Onluk

E:  Sayıları Modelleyelim

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.3.3)

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 11)

Hazırlanalım

Neler Öğrendik?

Alıştırmalar

 

 

 

 

 

 

 

[!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunması ve yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır.

 

4

1

 

2

 

1

SAYILAR

Doğal Sayılar

2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.

E:  Hangi Sayı?

E:  Basamak Değeri

E:  Basamakların Sırrı Ne?

E:  Yuvarlama

E:  En Yakına Yuvarlan

E:  Sayı Doğrusunda Yuvarlayalım

 

Hazırlanalım

Neler Öğrendik?

Alıştırmalar

[!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir.

 

 

[!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır.

EKİM

1

2

 

2

SAYILAR

Doğal Sayılar

4. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.

5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.

E:  Hangisi Büyük? (DK)

E:  Hangisi Büyük? (ÖKK)

E:  Sayı Oluşturma

E:  Sıralayalım

E:  Büyük, Küçük

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

 

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

Kendimizi Değerlendirelim

[!] “<” , “>” ve “=” sembolleri kullanılır.

 

2

2

 

 

1

 

 

1

SAYILAR

Doğal Sayılar

6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.

E:  Ritmik Sayma

E:  Sayalım

E:  “Bom” Oyunu

E:  Hangisi?

E:  Örüntü Oluşturma

E:  Kuralı Bulalım

E:  Tek mi, Çift mi? (DK)

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır.

[!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır.Çizim ikinci planda tutulur.

[!] Örüntü genişletilmesi sonucundaki nesne sayısı, bu sınıf sınırlılıkları içerisindeki sayılarla ilişkilendirilir. Verilen örüntüler, en fazla 3 aşama daha genişlettirilir.

[!] Oluşturulan örüntüler sözel olarak da açıklatılır.

[!] Sayıların birler basamağındaki rakama bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır.

3

1

 

 

1

SAYILAR

Doğal Sayılar

8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.

9. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

E:  Tek mi? Çift mi? (ÖKK)

E:  Romen Rakamları

E:  Karşılığını Bulalım

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 26)

 

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

Kendimizi Değerlendirelim

 

1. Ünite Değerlendirme Soruları

 

*E:  Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan etkinlikler

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

2. ÜNİTE

EKİM

3

2

GEOMETRİ

Açı

1. Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir.

 

E:  Açı Modeli

E:  Açı Modeli Bulalım

 

Ünite Değerlendirme Soruları

 

[!] Açı formal olarak tanımlanmaz.

 

4

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

GEOMETRİ

Açı

 

 

 

 

 

Üçgen, Kare,

Dikdörtgen ve Çember

2. Açıyı modelleri ile çizer.

3. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer.

4. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.

1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer.

E:  Açı Çizme

E:  Açı Çizelim

E:  Dik Açı Çizme

E:  Açı Çeşitleri Oluşturalım

E:  Açı Çeşidini Bulalım

E:  Geometrik Şekiller

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Açılar çizdirilirken köşesinin nokta, kollarının ışın olduğundan söz edilmez.

[!] Açının, çizgi modelindeki okların istenildiği kadar uzatılacağı anlamında olduğu vurgulanır.

[!] Dik açı belirlenirken ölçüsünden söz edilmez.

[!] Önce dik açı tanıtılır. Diğer açı çeşitleri dik açıyla karşılaştırılır.

[!] Dar, dik ve geniş açılar belirlenirken ölçülerinden söz edilmez.

[!] Açılar, dar ve geniş açı olarak sınıflandırılırken gönye kullandırılır.

[!] Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir.

[!] Cetvel, gönye ve pergel kullandırılmadan çizimler yaptırılır.

KASIM

1

1

 

 

1

 

 

1

 

1

GEOMETRİ

Üçgen, Kare,

Dikdörtgen ve Çember

1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer.

2. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer.

3. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir.

4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.

E:  Baskı Yapalım

E:  Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

E:  Kare Çizelim

E:  Üçgenin, Karenin ve Dikdörtgenin Açıları

E:  Açı Çeşitleri

E:  Kroki Çizelim

E:  Hangi Şekil?

E:  Sınıflandıralım

E:  Geometrik Şekilleri Sınıflandıralım

 

Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.3. 10)

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

Kendimizi

Değerlendirelim

 

 

 

[!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta olduğu, dikdörtgende ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır.

[!] Üçgenin, karenin, dikdörtgenin açı sayısı ve bu açıların çeşitleri vurgulanır.

[!] Bu alt öğrenme alanında öğrenilen düzlemsel şekiller kullandırılır.

*E:  Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan etkinlikler


 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

2. ÜNİTE

KASIM

2

2

 

 

2

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

1. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar.

2. Metre ve santimetre arasındaki ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.

E:  Uzunlukları Ölçme

E:  Ölçüleri Dönüştürme

E:  Ölçüm Yapalım

E:  Okul Eşyalarımızın Boyutlarını Ölçelim

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

 

 

[!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. Örneğin;

2 santimetre = 2 cm, 1 metre = 1 m vb.

 

3

1

 

 

2

 

 

1

VERİ

Şekil Grafiği

1. Bir problemle ilgili veri toplar.

2. Şekil grafiğini oluşturur.

3. Şekil grafiğini yorumlar.

E:  Veri Toplama

E:  Veri Toplayalım    

E:  Şekil Grafiğini Oluşturma

E:  Grafik Yorumlama (DK)

E:  Grafik Yorumlama (ÖKK)

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.3.29)

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3)

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4)

Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.3.29)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3)

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.3.24)

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

 

[!] İlk defa veri toplatırken hem nesne hem de şekil grafiklerinin yapılması için öğrencilerin yaşantısından olaylar önerilir.

[!] Başlangıçta veri toplama yolları (soru sorma vb.) önerilir. Daha sonra öğrencilerin kendi veri toplama yollarını geliştirmeleri sağlanır.

[!] Şekil grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne grafiği yaptırılır; bu grafikten hareketle öğrenciler yönlendirilerek şekil grafiğini oluşturmaları sağlanır.

[!] Bir şeklin birden fazla veriyi temsil ettiği şekil grafikleri de çizdirilir.

[!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil ettiği belirtilir.

*E:  Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan etkinlikler


 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

2. ÜNİTE

KASIM

4

2

VERİ

Tablo

1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.

 

E:  Tablo Oluşturma

E:  Tablo Oluşturalım

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

Kendimizi Değerlendirelim

2. Ünite Değerlendirme Soruları

 

3. ÜNİTE

2

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Toplama İşlemi

1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

 

E:  Toplama İşlemi

E:  Toplayalım

E:  Modelleyerek Toplayalım

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde elde kavramı için iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki elde kavramından yararlandırılır.

[!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılır.

[!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır.

[!] Verilmeyen rakamlar yerine , , gibi semboller kullandırılır.

[!] En çok üç toplananlı işlemlerde verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır.

ARALIK

1

1

 

 

3

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Toplama İşlemi

1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

E:  Tahmin Edelim (DK)

E:  Tahmin Edelim (ÖKK)

 

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

 

 

 

[!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır.

[!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir.

2

3

 

 

1

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Toplama İşlemi

3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.

4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

E:  Zihinden Toplama

E:  Zihinden Toplayalım

E:  Çözüm Aşamalarını Belirleyelim

 

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

Kendimizi Değerlendirelim

 

[!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

3

2

 

 

2

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Toplama İşlemi

 

 

Doğal Sayılarla

Çıkarma İşlemi

4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

 

1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

E:  İstenileni Bulalım

E:  Problem Kuralım

 

 

 

E:  Çıkarma İşlemi

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır.

[!] 

Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren; onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır.

[!] Verilmeyen rakamlar yerine , , vb. gibi semboller kullandırılır.

[!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir.

*E:  Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan etkinlikler

SÜRE

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

3. ÜNİTE

ARALIK

4

1

 

 

3

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çıkarma İşlemi

1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar.

E:  Alışveriş Yapalım

E:  Zihinden Yapalım

 

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

 

OCAK

1

3

 

 

1

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çıkarma İşlemi

3. 10’un katı olan üç basamaklı  doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.

4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

E:  Zihinden Çıkarma

E:  Zihinden Çıkarma İşlemi

E:  Farkı Bulalım

E:  Problem Çözelim

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

 

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

 

2

2

 

 

2

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çıkarma İşlemi

 

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

 

4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.

E:  Çözüm Adımlarını Uygulayalım

E:  Problem Kuralım

 

E:  Tahmin Etme

E:  En Yakın Tahmin Kimin?

 

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

Kendimizi Değerlendirelim

 

 

 

[!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır.

3

2

 

 

2

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

 

4. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.

5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

E:  Ayraç Yapma

E:  Ölçelim Yerleştirelim

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Ölçmelerde ve çizimlerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir.

[!] Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sınırlılıkları içinde düzenlenir.

4. ÜNİTE

4

3

 

 

1

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çarpma İşlemi

1. Çarpım tablosunu oluşturur.

2. Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar.

E:  Çarpım Tablosu Oluşturma

E:  Çarpım Tablosu Hazırlayalım

E:  Kaç Eder?

E:  Çarpma İşlemi

Doğal sayılar

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

3. Ünite Değerlendirme Soruları

[!] Yüzlük tablosundan, ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.

[!] Sayılar çarpım en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir.

 

ŞUBAT

2

2

 

 

2

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çarpma İşlemi

2. Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar.

3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.

E:  Problem Çözelim

E:  Verilmeyeni Bulma

 

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Önce, bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının; sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının; daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır.

[!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemleri yaptırılır.

*E:  Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan etkinlikler

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

4. ÜNİTE

ŞUBAT

3

1

 

 

2

 

 

1

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çarpma İşlemi

3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.

4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.

5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

E:  Kaybolanı Bul

E:  Kısa Yoldan Çarpma

E:  10 ve 100 ile Çarpalım

E:  Problem Çözelim

DoğalSayılar

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

Kendimizi Değerlendirelim

[!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

4

2

 

 

2

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çarpma İşlemi

 

 

ÖLÇME

Tartma

5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

 

 

1. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.

 

 

 

 

 

E:  Kilogram, Gram

E:  Gram mı? Kilogram mı?

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir.

[!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir.

• 2 kilogram = 2 kg

• 50 gram = 50 g

MART

1

2

 

 

 

2

ÖLÇME

Tartma

 

Alan

2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.

E:  Problem Çözelim

 

 

 

E:  Alan

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz.

[!] Alanı standart olmayan birimlerle tahmin etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır.

[!] Küresel, silindirik ve konisel yüzlü cisimler kullanılmaz.

[!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz.

*E:  Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan etkinlikler


 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

4. ÜNİTE

MART

2

1

 

 

1

 

 

2

ÖLÇME

Alan

 

 

 

 

 

Çevre

 

1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.

 

 

 

 

 

1. Nesnelerin çevrelerini belirler.

2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.

 

 

 

 

 

 

 

E:  Kimin Tahmini Doğru?

E:  Çevreyi Bulalım

E:  Çevreyi Bulma

E:  Neyi Bilmeliyiz?

E:  Düzlemsel Şekillerin Çevresini Bulalım

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Çevreyi tahmin etmeye yönelik etkinlikler de yaptırılır.

[!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği vurgulanır.

[!] Her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır. Ancak bu şekiller çokgen olarak isimlendirilmez.

3

2

 

ÖLÇME

Çevre

 

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Bölme İşlemi

3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

 

1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.

E:  Problem Çözelim

 

 

 

 

E:  Paylaştırma (DK)

E:  Gruplayalım

E:  Çarpma İşleminden, Bölme İşlemine

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

4. Ünite Değerlendirme Soruları

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Çevre uzunluğu verilip kenar uzunluğu buldurulmaz.

 

 

[!] Bölünen, bölen, bölüm, kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.

[!] Bölme işleminde kalan, bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir.

[!] Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki belirtilir.

[!] Bu sınıfın çarpma ve bölme işlemlerindeki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

5. ÜNİTE

 

 

 

2

 

*E:  Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan etkinlikler

SÜRE

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

5. ÜNİTE

MART

4

3

 

 

1

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Bölme İşlemi

1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.

2. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.

E:  Paylaştırma (ÖKK)

E:  Problem Çözelim

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

 

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

Kendimizi Değerlendirelim

[!] Problemlerdeki veriler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

NİSAN

1

4

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Bölme İşlemi

2. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

E:  Doğru Çözümü Bulalım

 

 

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

 

2

3

 

 

 

1

ÖLÇME

Paralarımız

 

 

GEOMETRİ

Düzlem

1. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

 

 

1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.

E:  Para Bozalım

 

 

 

 

E:  Yapboz Hazırlama

E:  Düzlem Oluşturalım

Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması

(Kazanım B.3.26)

Girişimcilik

(Kazanım 16, 17, 33, 34)

Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 7)

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

Hazırlanalım

[!] Problemler, bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde olmalıdır.

 

[!] Düzlemsel şekil tanımlanmaz, somut modellerle açıklatılır.

[!] Kullanılan modellerin birer düzlemsel şekil veya düzlem parçası olduğu; yere serilen halı, duvara asılan tablo vb. modellerle vurgulanır.

3

2

 

 

2

GEOMETRİ

Düzlem

2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir.

3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir.

E:  Yüz - Yüzey

E:  Hangi Cisim Oluşur?

E:  Düzlemsel Şekiller

 

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu vurgulanır.

[!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz.

[!] Koni yüzeyinin açınımından kesilerek elde edilen parçaların da düzlemsel şekiller olduğu vurgulanır. Koninin yanal yüzeyinin açınımı isimlendirilmez.

4

1

 

1

 

1

 

1

GEOMETRİ

Doğru

1. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder.

2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.

3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.

4. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar.

E:  Doğru, Işın, Doğru Parçası (DK)

E:  Doğru, Işın, Doğru Parçası (ÖKK)

E:  Yatay, Dikey ve Eğik Doğrular

E:  Doğruları Bulalım

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Doğru, matematiğin terminolojisi ile incelenmez, çevredeki somut modellerle açıklatılır.

[!] Doğru, ışın ve doğru parçası üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna gidilmez.

[!] Bir doğrunun yatay, dikey ve eğik olma durumları, başka bir doğruya göre değil durgun su yüzeyi esas alınarak belirletilir.

[!] Bir düzlemdeki doğruların paralel olmaları ile ilgili kesişmeme durumlarının aynı olduğu vurgulanır.

*E:  Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan etkinlikler


 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

5. ÜNİTE

NİSAN

5

1

 

 

2

 

 

1

GEOMETRİ

Doğru

 

 

 

 

 

Nokta

 

4. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar.

 

 

 

 

1. Noktaya modelleriyle örnekler verir.

2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.

E:  Doğruları Bulalım

 

 

 

 

 

 

E:  Noktalı Kâğıt Hazırlama

E:  Nerelerde Kullanılır?

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 6)

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

 

[!] Nokta modellerinin çeşitli büyüklüklerde, uzunluk, alan ve hacimde alınmalarının, nokta kavramının uzunluk, alan ve hacme sahip olması anlamına gelmediğine dikkat çekilir.

[!] Yer isimlerinin, nokta modellerinin isimleri olduğu vurgulanır.

[!] Noktaların isimlendirilmesinde büyük harfler seçtirilir.

MAYIS

1

1

 

GEOMETRİ

Nokta

 

 

 

 

 

SAYILAR

Kesirler

 

 

2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.

 

 

 

 

 

1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.

2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

E:  Kroki Çizelim

 

 

 

 

 

 

E:  Kesrin Birimi

E:  Kaçta Kaçı?

E:  Kim Ne Kadar Boyadı?

E:  Kesirleri Modelleyelim

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

 

5. Ünite Değerlendirme Soruları

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur

( “dörtte bir” gibi).

 

[!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır.

[!] Kesrin biriminin, bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir.

6. ÜNİTE

 

2

 

 

 

 

1

2

1

 

 

3

SAYILAR

Kesirler

2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar.

E:  Modelden Sayı Doğrusuna

E:  Sıralama

E:  Karşılaştıralım

E:  Sıralayalım

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

 

 

 

 

[!] Karşılaştırma payları veya paydaları eşit olan kesirler arasında yaptırılır.

3

3

 

 

1

SAYILAR

Kesirler

 

 

 

 

ÖLÇME

Zamanı Ölçme

4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

 

 

 

 

1. Saati okur.

E:  Kaç Nesne Düşer?

E:  Problem Çözelim

 

 

 

 

E:  Saat Kaç?

E:  Saati Okuyalım

E:  Öğleden Sonra Saat Kaç?

Kesirler

Hayat Bilgisi dersi “Dün, Bugün, Yarın” teması

(Kazanım C.3.30)

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarı buldurulurken çokluk bir bütün kabul edilir.

[!] Bölme işleminin sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

[!] Saat ve  dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz.

[!] Kısa kola bakarak “Saat 4’ü geçiyor.” dediğinde 4’ü ne kadar geçti? “Saat 5’e geliyor.” dediğinde 5’e ne kadar var? sorularıyla yelkovanın görevi fark ettirilir.

[!] 1 saatin 60 dakika, yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır.

[!] Dakika, sembol kullanılmadan yazdırılır.

*E:  Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan etkinlikler


 

 

SÜRE

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

6. ÜNİTE

MAYIS

4

2

 

 

 

2

ÖLÇME

Zamanı Ölçme

2. Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.

3. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

E:  Problem Çözelim

 

Hayat Bilgisi dersi “Dün, Bugün, Yarın” teması (Kazanım C.3.29)

Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.3.22)

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 6, 7, 20)

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler, öğrencilerin düzeylerine uygun olacak şekilde bu sınıfın sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır.

 

HAZİRAN

1

1

 

 

2

 

 

1

ÖLÇME

Sıvıları Ölçme

1. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar.

2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.

3. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

E:  Sıvıları Ölçme

E:  Ölçme Yapalım

E:  Tahmin Edelim (DK)

E:  Tahmin Edelim  (ÖKK)

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

[!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap, litre, dereceli tüp vb. kullandırılır.

[!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1L gibi).

 

[!] Ölçme sonuçları;
1 litreden az, 1 litreden fazla, yarım litreden az, yarım litreden fazla olarak ifade ettirilir.

[!] Problemler, bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur.

 

2

1

 

 

3

ÖLÇME

Sıvıları Ölçme

 

 

GEOMETRİ

Simetri

3. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

 

 

 

1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

E:  Problem Çözelim

 

 

 

E:  Simetrik Şekiller

E:  Simetriğini Bulalım

E:  Harflerde Simetri

E:  Geometrik Şekillerde Simetri

E:  Resmi Tamamla

 

Hazırlanalım

Alıştırmalar

Neler Öğrendik?

Kendimizi Değerlendirelim

6. Ünite Değerlendirme Soruları

 

 

 

 

 

[!] Sadece doğruya göre simetri uygulanır.

 

*E:  Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan etkinlikler

 

1