2018-2019 ilkokul 3.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı

2018-2019 ilkokul 3.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı dosyası 16-01-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 ilkokul 3.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen yoda
Eklenme Tarihi 16-01-2018
Boyut 24.04 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ROTTERDAM İLKOKULU

2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

3. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

OKULU:                                     :Rotterdam İlkokulu

ÖĞRETİM  YILI                         :2012– 2013

DÖNEM                                      :1. Dönem

TOPLANTI TARİHİ                   :04/09/2012

TOPLANTI NO                          :1

TOPLANTI YERİ                       :Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR   : 3-A Sınıf Öğretmeni Semra Çavuş

                                                    3-B Sınıf Öğretmeni Gülşen Özdemir

                                                                 3-C Sınıf Öğretmeni Ülkü Altuntaş

     

Gündem Maddeleri

  1. Açılış ve gündem maddelerinin okunması
  2. Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi
  3. Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

4. 2012 – 2013 Çalışma Takviminin Hazırlanması

5. TTK’nun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları Haftalık Ders   Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

6. Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi

7. Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar,Günlük Ders Planları.

     8. Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

9.2012-2013  Öğretim yılında kullanılacak yardımcı ders araç ve gereçler.

10.Temizlik ve Sınıf Düzeni.

11.Öğrencilerin çevre özellikleri,sağlığı ve beslenmeleri

12.Okul-öğretmen-veli ilişkileri.

13.Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.

14.Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

15.Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin görüşülmesi

16.Öğrencilerin okula devam durumları

17.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınması

18.Öğrenci kılık- kıyafetleri

19.Yıl İçinde yapılacak gezilerin planlanması

20.Dilek ve temenniler

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. AÇILIŞ VE GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI

Rotterdam İlkokulu 3. Sınıf  Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere  3/A sınıf öğretmeni Semra Çavuş,3/B sınıf öğretmeni Gülşen Özdemir,3/C sınıf öğretmeni Ülkü Altuntaş toplandı.Zümre başkanı olarak Ülkü Altuntaş seçildi. Zümre Gündemi okundu. 

2. BİR ÖNCEKİ YILIN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARININ OKUNUP  DEĞERLENDİRİLMESİ

Semra Çavuş, bir önceki yılın zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu. Alınan kararlar kısaca değerlendirildi.Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak söylendi Ülkü Altuntaş planların yapılışı ve derslerin  işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin  temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.

3. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ:

Türk Milli Eğitiminin amaçları zümre başkanı tarafından okundu. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda  gerçekleştirilmesi kararı alındı. Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “her öğretim yılının başında,ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.

   Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınılacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2104, 2212, 2433 sayılı tebliğler dergilerinin incelenmesi, 2484 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Hayat Bilgisi tema sürelerinin alınması, amaç ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiği Zümre Başkanı tarafından söylendi.  Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı söylendi.

4. 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİNİN İNCELENMESİ:

2011- 2012 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Buna göre;

                  1. Dönem : 86 iş günü/18 Hafta

                  2. Dönem : 87 iş günü/18 Hafta

                  Toplam    : 173 iş günü/36 hafta

 

5. TTK’NUN İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS SAATLERİ ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ:

 

TTK’nun  Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. Türkçe dersi ders saatinin 11 saat,Hayat Bilgisi dersi ders saatinin  4 saat,Matematik dersi ders saatinin 4 saat olduğu belirtildi. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; yabancı dil,güzel konuşma-yazma, kitap okuma, ,bilmece, bulmaca, sayışma, şarkı ve türkü söyleme,duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme,  vb. etkinlikler uygulanacağı belirtildi..

6.SERBEST ETKİNLİKLER İÇERİK VE SAATİ

2012-2013  eğitim –öğretim yılında Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek;

  • Yabancı dil
  • Güzel konuşma-yazma
  • Müziksel etkinlikler
  • Bilmece bulmaca
  • Drama
  • Eğitsel oyunlar
  • Film izleme

Etkinlikleri, serbest etkinlik olarak seçilip, belirlenmiştir.

7.ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR,GÜNLÜK DERS PLANLARI,İŞLENİŞ SÜRELERİ

Kılavuz kitabı olan derslerin işlenişi kılavuz kitaptaki plana göre yapılacak.Serbest etkinlikler,görsel sanatlar,beden eğitimi dersi ünitelendirilmiş yıllık planı çıkarılacak.Görsel Sanatlar ve Beden eğitimi içinde günlük plan yapılacak.İş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır. İşleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.

8.DERSLERDE UYGULANACAK YÖNTEM VE TEKNİKLER:

Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu. Gülşen Özdemir Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi.

            Soru – cevap                                                    Sonuç çıkarma                                                                                                                            

       Araştırma – inceleme                                       Sonuç cümlesi yazma                                                                                                           

       Buluş yolu                                                        Tahmin etme                                                                                                 

         Yaparak yaşayarak öğrenme                           Grup çalışması                                                                                                 

          Gösterip yaptırma                                             Drama                                                                                              

           Resimleme                                                        Kavram haritası                                                                                                     

          Beyin fırtınası                                                   Tartışma                                                                                                                           

       Örnek olay                                                                                                                                                        

 

9. 2011-2012 ÖĞRETİM YILINDA  KULLANILACAK  ARAÇ  GEREÇLER İLE KİTAPLAR

Yardımcı araç-gereçlerle, kitapların velilerle görüşülerek temin yoluna gidilmesi kararlaştırıldı.

Ders araç gereçleri olarak;

 

 

Matematik defteri ( kareli defter)

Türkçe defteri ( çizgili defter)

Hayat Bilgisi defteri (çizgili defter )

Resim defteri

Müzik defteri

 

Pastel boya, sulu boya, kuru boya

Makas, yapıştırıcı, cetvel takımı

Türkçe Sözlük,  Atasözleri ve deyimler sözlüğü, küçük not defteri,yazım kılavuzu

Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş

Flüt

Şeffaf kaplık, etiket.

 

 

10.TEMİZLİK VE SINIF  DÜZENİ

Semra Çavuş; Sınıfta bulunan çöp kutularına sahip çıkılması, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve düzenli takibini yapılması gerektiğini söyledi.

 11.ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE ÖZELLİKLERİ,SAĞLIĞI VE BESLENMELERİ

Ülkü Altuntaş, öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.

12.OKUL-ÖĞRETMEN –VELİ İLİŞKİLERİ

Gülşen Özdemir; Veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını söyledi. 3-A sınıf öğretmeni  Semra Çavuş velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi, özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.

Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi.

Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesi kararı alındı. Öğrencinin kendi beğendiği etkinlikleri dosyasına koymasına karar verildi.

         Ayrıca çevremizdeki ve okul içindeki seminer ve konferanslara velileri yönlendirip katılmaları sağlanacak.

 

13.ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

Ülkü Altuntaş; öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını söyledi.

   Gülşen Özdemir;Serbest etkinlikler dersinde ve Türkçe dersinin ilgili kazanımlarında sesli ve sessiz okuma çalışmaları yapılması ve bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması önerisini sundu. Oy birliğiyle kabul edildi.

   Semra Çavuş;öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiğini belirtti.

14.DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE UYUM SORUNUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER:

Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması kararı alındı.Ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

15. ÖLÇME DEĞERLENDİRME PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri  okundu. Semra Çavuş,Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinden  ayrı ayrı olmak üzere birer performans görevi yapacaklarını, performans görevlerinin öğretmen rehberliğinde gerçekleştirileceğini, ders saatlerinin bu değişiklik göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

     Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi. Daha çok okulda yapılabilecek performans görevlerinin seçilmesi gereği vurgulandı.

16.ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAM DURUMLARI.

Gülşen Özdemir;Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti.

17.ÖĞRENCİLERİN OKUL VE DİĞER ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLERİNİN İYİ YÖNDE GELİŞMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER.

Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere  rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılması kararı alındı.

 

18.ÖĞRENCİ KILIK KIYAFETLERİ

Ülkü Altuntaş;  Okul tarafından belirlenen formaların giyilmesi,Beden Eğitim dersinde öğrencilerin eşofman takımı  ve spor ayakkabıyla gelmeleri gerektiğini belirtti.

19.YIL İÇİNDE YAPILACAK GEZİLER:

Öğrencilerin  yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, Atatürkçülük konularının pekiştirilmesine,müze bilincinin , yardımlaşma ve işbirliği duygularının gelişmesine yönelik geziler düzenlenmesine,gezi planı hazırlanarak yönetmeliğe uygun hareket edilmesine karar verildi.

 

20.KAPANIŞ:

Daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir yıl olması ve 2012–2013 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileği ile toplantıya son verildi.

 

 

 

 

      Semra Çavuş                        Gülşen Özdemir                        Ülkü Altuntaş

3-A Sınıf Öğretmen             3-B Sınıf Öğretmeni               3-C Sınıf Öğretmeni

 

 

www.

O     L    U     R

04.09.2012

Güven Kaya

Okul Müdürü