2018-2019 ilkokul 3.sınıf hayat bilgisi yıllık planı (Evrensel Yayınları)

2018-2019 ilkokul 3.sınıf hayat bilgisi yıllık planı (Evrensel Yayınları) dosyası 30-12-2017 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 ilkokul 3.sınıf hayat bilgisi yıllık planı (Evrensel Yayınları)
Kategori 3. Sınıf Hayat Bilgisi
Gönderen gulcanc
Eklenme Tarihi 30-12-2017
Boyut 220.79 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

AHMET TÜRKSEVEN İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 3. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

 

AYLAR

Haftalar

Tema Adı

Ders Saati

 

 

KAZANIM ADI

 

 

BECERİLER (DERS İÇİ) VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

 

KAZANIMLA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER

 

 

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 

ARA DİSİPLİNLER VE ATATÜRKÇÜLÜK

 

 

DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

17-21 EYLÜL

1

 

OKUL HEYECANIM

 

2

A.3.1 Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar.

 A.3.1 kazanımı Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.3.1 kazanımı Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.3.1 numaralı kazanım için Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanm 12): Konuşma- larında  sebep sonuç ilişkilerini kurar.

 

Okula Hazırlıklı Giderim

 

Öğretmen    Kılavuz   Kitabı'nın

262. sayfasındaki "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlendi- rebilirsiniz.

2

A.3.2 Öğrenciler  arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.

 A.3.2 kazanımı Bilim Temel Kavramlarını Tanıma (değişken-

lik/benzerlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.3.2 kazanımı Öz Yönetim (Farklılıklara Saygı  Duyma)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Sevgi,  barış  ve hoşgörü üzerinde durulacaktır.

Benzerliklerimiz,  Farklı-

lıklarımız

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (28) Girişimcilik (1)

Kariyer Bilinci Geliştirme  (2) Özel Eğitim (1)

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (5)

Çalışma Kitabı'nın 16. sayfa- sındaki  "Akran Değerlendirme Formu" ile değerlendirebilir- siniz.

24-28 EYLÜL

2

1

A.3.3 Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri  gözetir.

 A.3.3 kazanımı Karar Verme becerisini geliştirmeye yöne- liktir.

 A.3.3 kazanımı Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Canım Arkadaşım

 

Çalışma Kitabı'nın 17. sayfasındaki  2. etkinlikle değerlendirebilirsiniz.

2

A.3.4 Öğretmeni ve arka- daşları ile etkileşimde bulu- nurken  ve ileşitim kurarken uygun davranışlar gösterir.

 A.3.4 kazanımı Bilim Temel Kavramlarını Tanıma (etkileşim), becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.3.4 kazanımı İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Toplumsallık  üzerinde durulacaktır.

İyi Bir Dinleyici ve

Konuşmacıyım

 

Öğretmen kılavuz kitabının

262. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlendi- rebilirsiniz.

A.3.5 Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder.

 A.3.5 kazanımı Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.3.5 kazanımı İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.3.5 numaralı kazanım için Türkçe dersi konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 14): Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

Sevgi,  barış  ve hoşgörü üzerinde durulacaktır.

Öfkeni Kontrol Et

Özel Eğitim (9)

Uyarı: Mutluluk, korku, kız- gınlık ve üzüntü  duyguları üzerinde durulacaktır.

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

262. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem FOrmu" ile değerlen- direbilirsiniz.

1

A.3.6 Başkalarının duyarlılık- larına saygı  göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini  ifade eder.

 A.3.6 kazanımı İletişim beceresini geliştirmeye yöneliktir.

A.3.6 numaralı kazanım için Türkçe dersi konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 14: Duygu, düşünce ve hayalerini  sözlü olarak ifade eder.

Dürüstlük, adalet,

saygı  ve sabır  üzerinde durulacaktır.

Saygılı Olmalıyız

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (13a)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

262. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlendi- rebilirsiniz.

1-5 EKİM

3

1

A.3.7 Demokratik  uygula- maların  üstünlüklerini  okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır.

A.3.8 Arkadaşlarının yanlı davranışlarını farkeder ve yanlılık içermeyen davranış- lar sergiler.

 A.3.7 kazanımı İletişim beceresini geliştinmeye yöneliktir.

 A.3.8 kazanımı Öz yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Adalet, hoşgörü,

saygı  ve sabır  üzerinde durulacaktır.

Doğruluk ve saygı  üze-

rinde durulacaktır.

Okulda Demokrasi

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (13, 38)

Uyarı: Yaş, cinsiyet ve be- densel engele yönelik yanlı davranışlardan kaçınılması üzerinde durulacaktır.

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

262. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlendi- rebilirsiniz.

1

A.3.9 Öğretmeni, okul çalı- şanları ve arkadaşları ile iliş- kilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır.

 A.3.9 kazanımı Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Sorunlarımı Çözerim

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

262. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlendi- rebilirsiniz.


 

1-5 EKİM

3

 

OKUL HEYECANIM

2

A.3.10. Okulunun  ve sınıfının krokisini çizer.

 A.3.10 kazanımı Öz yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru

Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.3.10 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel  Okuma  ve Görsel  Sunu  öğrenme alanı: Görsel  Okuma  (Kazanım 3): Harita ve kroki okur.

A.3.10. numaralı kazanım içni Matematik  dersi üçgen, kare, dikdörtgen ve çember alt öğrenme alanı (Kazanım 2): Cetvel ve gönye  kullanarak  kare,  dikdörtgen ve üçgeni  çizer.

 

Okulumun  ve Sınıfımın

Yeri, Benim Yerim

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

255. sayfasındaki  "Dereceli Puanlama Anahtarı" ile değer- lendirebilirsiniz.

8-12 EKİM

4

1

A.3.11. Okulunun  tarihi hakkın-

da araştırma yapar  ve sunar.

 A.3.11 kazanımı Öz yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru

Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.3.11 kazanımı Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Okulumun  Geçmişini

Araştırıyorum

 

Çalışma Kitabı'nın 25. say- fasındaki araştırma  ödevi ile değerlendirebilirsiniz.

1

A.3.12. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler  üretir.

 A.3.12 kazanımı Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Özenli Kullanalım

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

50. sayfasındaki  1. etkinliği ürün dosyasında değerlendi- rebilirsiniz.

2

A.3.13 Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder.

 A.3.13 kazanımı Girişimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Adalet üzerinde duru-

lacaktır.

Kazanmak da Doğal

Kaybetmek de

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (11)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

262. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlendi- rebilirsiniz.

15-19 EKİM

5

1

1

A.3.14 Okulda kurallara  uyul- madığında ortaya  çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm  yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular.

 A.3.14 kazanımı Problem Çözem becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Kurallar Var Çünkü…

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (38)

Öğrenci Çalışma Kitabı'nın

30. sayfasındaki  etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

A.3.15 Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış  açısı  geliştirir.

 A.3.15 kazanımı Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Okulumu Seviyorum

Atatürkçülükle  ilgili konular

(A.3.14-13)

Çalışma Kitabı'nın 31. sayfasın- daki etkinlik ile değerlendire- bilirsiniz.

1

A.3.16 Kişisel bakımını yaparken kaynakları  tutumlu kullanır.

 A.3.16 kazanımı Kaynakları  Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici

Olma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Kaynakları  Tutumlu

Kullanmalıyız

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (33)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

262. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Forum" ile değerlendi- rebilirsiniz.

2

A.3.17 Dengeli ve düzenli bes- lenmek  için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir.

 A.3.17 kazanımı Güvenlik ve Korunmayı  Sağlama (Sağlığını

Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Doğal ve Sağlıklı Besle-

niyorum

Uyarı: Canlıların  temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme ihtiyacı üzerinde durulacaktır.

Sağlık Kültürü (19-22)

Öğremen Kılavuz Kitabı'nın

262. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlendi- rebilirsiniz.

22-26 EKİM

6

2

A.3.18 Kendi sağlığı  kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu  olduğunu kavrar.

 A.3.18 kazanımı Öz Yönetim (Sorumluluk)  becerisini geliştir-

meye  yöneliktir.

 A.3.18 kazanımı Güvenlik ve Korunmayı  Sağlama (Sağlığını

Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Yardımseverlik üzerin-

de durulacaktır.

Kendi Kendinin

Doktoru Ol!

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (46, 47)

Çalışma Kitabı'nın 36. sayfa- sındaki "Öz Değerlendirme For- mu" ile değerlendirebilirsiniz.

1

A.3.19 Okulda, bir kaza  ya da acil durum meydana geldiğin- de neler yapılması gerektiğini ifade eder.

 A.3.19 kazanımı Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma, becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.3.19 kazanımı Güvenlik ve Korunmayı  Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurullarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini gelşitirmeye yöneliktir.

Yardımseverlik üzerin-

de durulacaktır.

Kaza Geliyorum Demez

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (2)

Çalışma Kitabı'nın 38. say- fasındaki röportaj etkinliği ile değerlendirebilirsiniz.


 

29 EKİM- 2KASIM

7

OKUL HEYECANIM

1

A.3.20 Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar  için alternatifler üretir.

 A.3.20 kazanımı Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve

Takım Çalışması Yapma)  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Sevgi,  barış  ve hoşgörü üzerinde durulacaktır.

Özel Günler Paylaşıldık-

ça Güzeldir

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'ndaki

1. etkinlik ile değerlendire-

bilirsiniz.

1

A.3.21 Milli bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayram- ları daha etkili kutlamak  ama- cıyla ürettiği fikirleri uygular.

 A.3.21 kazanımı Eleştirel düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.3.21 kazanımı Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve

Takım Çalışması Yapma)  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Bayram  Etkinliklerimiz

Atatürkçülükle  ilgili konular

(A.3.20 - 10)

Uyarı: 29 Ekim Cumhuri- yet Bayramı'nın anlam  ve önemi üzerinde durulacak- r. Bu kazanım 29 Ekim Cumhuriyet  Bayramı'na denk gelen haftada işlenecektir.

Çalışma Kitabı'nın 41. say- fasındaki "Öz Değerlendirme Formu" ile değerlendirebi- lirsiniz

1

A.3.22 Atatürk'ün öğrenim hayatı  hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü veya görsel  yollarla ifade eder.

 A.3.22 kazanımı Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.3.22 kazanımı Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.3.22 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel  Okuma

ve Görsel  Sunu  öğrenme alanı: Görsel  Sunu  (kazanım 8): Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 

Bir Zamanlar Atatürk

Atatürkçülükle  ilgili konular

(A.3.21 - 12)

Uyarı: Bu kazanım Atatürk Haftası'na denk gelecek günlerde işlenecektir.

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

71. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

5 KASIM- 9 KASIM

8

1

A.3.23 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler.

 A.3.23 kazanımı Kaynakları  Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici

Olma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Ben Bilinçli Bir Tüke-

ticiyim

İnsan  Hakları ve Vatan-

daşlık (52)

Çalışma Kitabı'nın 43. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

2

A.3.24 Nasıl daha iyi öğren- diğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır.

 A.3.24 kazanımı Öz Yönetim (Öğrenmeyi Öğrenme) becerisi-

ni geliştirmeye yöneliktir.

 

Oku, Yaz, Çiz, Öğren

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (8)

Uyarı: Öğrenme teknikleri hakkında açıklama yapı- lacaktır.

Çalışma kitabının 44. sayfa- sındaki "Öz Değerlendirme Formu" ile değerlendirebi- lirsiniz.

1

A.3.25 Yönergeleri takip

ederek okuldaki bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır.

 A.3.25 kazanımı Bilgi Teknolojilerini Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.3.25 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel  Okuma  ve Görsel  Sunum öğrenme alanı: Görsel  Okuma  (Kazanım 14): Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 

Teknoloji ve Ben

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (15)

Uyarı: Bilgi teknolojileri bilgiye ulaşmayı sağlayan kitap, ansiklopedi, bilgi- sayar ve bütün araçları kapsar.

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

262. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlendi- rebilirsiniz.

 

9

1

A.3.26 Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin  ve baş- kalarının  güvenliği için trafik işaret  ve levhalarına, trafik kurallarına uyar.

 A.3.26 kazanımı Güvenlik ve Korunmayı  Sağlama (Trafikte

Güvenliğini Sağlama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.3.26 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel  Okuma  ve Görsel  Sunu  öğrenme alanı: Görsel  Okuma  (Kazanım 4): Trafik işaretlerinin anlamını bilir.

 

Trafik Bilincine Sahip

misiniz?

İnsan  Hakları ve Vatan-

daşlık (19)

Çalışma Kitabı'nın 46. say- fasındaki "Öz Değerlendirme Formu" ile değerlendirebi- lirsiniz.


 

12-16 KASIM

19-23 KASIM

26-30 KASIM

9

OKUL HEYECANIM

 

 

2

A.3.27 Okula geliş ve gidişleri- mi başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında

etkili reddetme davranışını

sergiler.

A.3.28 Okula geliş ve gidiş- lerinde karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm  yollarına başvurabileceğini açıklar.

 A.3.27 kazanımı numaralı kazanım Güvenlik ve Korunmayı

Sağlama (Hayır Diyebilme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.3.28 numaralı kazanımı Problem Çözme becerisini geliş-

tirmeye yöneliktir.

Öz güven  üzerinde durulacaktır.

Bu Öneriyi Kabul

Edemem

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (32)

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (25, 38)

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (3)

Çalışma Kitabı'nın 47 ve 48 sayfalarındaki etkinlikler ile değerlendirebilirsiniz.

1

A.3.29 Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun  henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçla- rına duyarlı olur.

 A.3.29 numaralı kazanımı Girişimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Grubumun İhtiyaçları

Var

 

Çalışma Kitabının 49. sayfa- sındaki "Öz Değerlendirme Formu" ile değerlendirebi- lirsiniz.

19-23 KASIM

10

11

2

A.3.30 Kulüp veya grup çalış-

malarında alınacak kararlar  ve yapılacak çalışmalarda arkadaşlarını bu fikir etrafında bir araya getirir.

 A.3.30 kazanımı Girişimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.3.30 numaralı kazanım içi Türkçe dersi konuşma öğrenme alanı: r, yöntem  ve Tekniklerle Uygun Konuşma (Kazanım 2): Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.

Öz güven  üzerinde durulacaktır.

Fikrim de Var, Cesaretim

de

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (51)

Çalışma Kitabı'nın 50. sayfasındaki  etkinlik ile değer- lendirebilirsiniz.

2

A.3.31 Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır.

A.3.32 Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanır.

 A.3.31 numaralı kazanım Öz Yönetim (Etik davranma)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.3.32 kazanımı Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve

Takım Çalışması Yapma)  beceresini geliştirmeye yöneliktir.

Doğruluk ve dürüstlük üzerinde durulacaktır.

Bana  Güvenebilirsiniz

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

262. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değer- lendiriniz.

26-30 KASIM

 

11

 

1

A.3.33 Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje tasarlar.

 A.3.33 numaralı kazanım Kaynakları  Etkili Kullanma (Çevre Bilinci Geliştirme  ve Çevredeki Kaynakları  Etkili Kullanma) bece- risini geliştirmeye yöneliktir.

 A.3.33 kazanımı Kaynakları  Etkili Kullanma (Planlama ve

Üretim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.3.33 kazanım Yaratıcı Düşünme beceresini geliştirmeye yöneliktir.

 

Biz Çevreci  Çocuklarız

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (56)

Çalışma Kitabı'nın 53. sayfa- sındaki "Akran Değerlendirme Formu" ile değerlendirebi- lirsiniz.

2

A.3.34 "Okul Heyecanım" temasında geçen kavramları yerinde  ve doğru bir biçimde kullanır.

A.3.34 kazanımı Temalarla İlgili Temel Kavramları  Tanıma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.3.34. numaralı kazanım için Türkçe dersi Yazma  öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 1)

 

Neler Öğrendik?

 

 

1

 

TEMA SONU DEĞERLENDİRMESİ

 


 

3-7 ARALIK

12

BENİM EŞSİZ YUVAM

 

 

2

B.3.1 Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiya- cın karşılanmasının önemini belirtir.

 B.3.1 kazanımı Güvenlik ve Korunmayı  Sağlama (Sağlığını

Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 B.3.1 kazanımı Eleşttirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Evimiz, Yuvamız

Uyarı: Canlıların  temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacı üzerinde durulacaktır.

Çalışma Kitabı'nın 63. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

B.3.2 Canlıları sınıflandırarak, evinde  bitki yetiştirmeye veya hayvan beselemeye istekli olur ve onların ihtiyaçlarını kaşıla- mak için sorumluluk  alır.

  B.3.2 kazanımı Bilim Temel Kavramlarını Tanıma (Karşılıklı

Bağımlılık) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

 B.3.2 kazanımı Öz Yönetim (Sorumluluk)  becerisini geliştir-

meye  yöneliktir.

 

Bitki ve Hayvan  Dost-

larımız

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'ndaki

2. etkinlik ile değerlendire-

bilirsiniz.

1

B.3.3 Hayalindeki  evi planlar ve sanat yoluyla ifade eder.

 B.3.3 kazanımı Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

B.3.3 numaralı kazanım için Matematik  dersi Örüntü ve

Süslemeler alt öğrenme alanı (Kazanım 1)

 

Hayalimdeki  Ev

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'ndaki

4. etkinliği ürün dosyasında değerlendirebilirsiniz.

10 -14 ARALIK

13

1

B.3.4 Adres bilgilerine sahip olmanın  önemini belirtir.

  B.3.4 numaralı kazanımlar Güvenlik ve Korunmayı  Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurullarına / Prosedürlerine Uyma) beceresi- ni geliştirmeye yöneliktir.

 

Adresimi Bilmeliyim

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

263. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlen- direbilirsiniz.

1

B.3.5 Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak  bildiği yere göre tarif eder.

  B.3.5 kazanımı Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru

Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Evimizin Yerini ve Yönü-

Belirleyelim

Uyarı:  Ana yönler (kuzey, güney,  doğu,  batı) üzerinde durulacaktır.

Çalışma Kitabı'nın 69. sayfasındaki  etkinlik ile değer- lendirebilirsiniz.

2

B.3.6 Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri  ve araçları merak  eder  ve araştırır.

  B.3.6 kazanımı Bilgi Teknolojilerini Kullanma beceresini geliştirmeye yöneliktir.

 

Yönümü Nasıl Bulurum?

 

Çalışma Kitabı'nın 70. sayfasındaki  araştırma  ile değerlendirebilirsiniz.

17 -22 ARALIK

14

2

B.3.7 Aile ve akraba büyük- lerinden  hayatta olanların çocukluğunu araştırır.

  B.3.7 kazanımı Araştırma beceresini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.7 kazanımı Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru

Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Anneannem de Çocuktu

 

Çalışma Kitabı'nın 72. sayfasındaki  araştırma  ile değerlendirebilirsiniz.

2

B.3.8 Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder  ve farklı özelliklere sahip  kişilere hoş- görüyle yaklaşır.

  B.3.8 kazanımı Öz Yönetim (Farklılıklara Saygı  Duyma)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Hoşgörü üzerinde durulacaktır.

Farklılıklar Doğaldır

Atatürkçülükle  ilgili konular

(B.3.8 - 7)

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (5) Özel Eğitim (2)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

263. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlen- direbilirsiniz.


 

24-28 ARALIK

15

BENİM EŞSİZ YUVAM

1

B.3.9 Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir.

  B.3.9 kazanımı Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel

Gelişimini İzleme) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

Öz saygı  ve öz güven üzerinde durulacaktır.

Kendimi Beğeniyorum

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (1)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

258. sayfasındaki  Öz Değerlendirme Formu" ile değerlendirebilirsiniz.

1

B.3.10 İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin yaptıklarını  araştırır

ve sunar.

  B.3.10 kazanımı Araştırma beceresini geliştirmeye yöneliktir.

 

Borçlu Olduklarımız

Uyarı: Bilim, sanat, spor alanında insanlığa hizmet etmiş kişilerden  örnekler verilecektir.

Öğretmen Kılavuz Kitabı'ndaki

1. etkinlik ile değerlendire-

bilirsiniz.

2

B.3.11 Hayatımızı kolaylaştır- mak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.

B.3.12 Hayalindeki  meslekle ilgili duygu,  düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder.

  B.3.11 kazınımı  Öz Yönetim (Kariyer Planlama) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.11 kazanımı Araştırma beceresini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.11,  B. 3.12 numaralı kazanımlar Yaratıcı Düşünme beceresini geliştirmeye yöneliktir.

B.3.12 kazanımını için Türkçe dersi Görsel  Okuma  ve Görsel

Sunu  öğrenme alanı: Görsel  Sunu  (Kazanım 6)

 

Herkesin Bir Mesleği Var

Kariyer Bilinci Geliştirme

(15)

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (10)

Çalışma Kitabı'nın 78. sayfasındaki  2. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

31 ARALIK 4 OCAK

16

2

B.3.13 Ailesi ve yakın çevre- siyle iletişim kurarken, sözel olmayan iletişim ögelerinin  de kullanıldığını fark eder.

  B.3.13 kazanımı İleşitim beceresini geliştirmeye yöneliktir.

 

Konuşmadan Anlaşabilir miyiz?

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (7.12)

Çalışma Kitabı'nın 79. sayfasındaki  etkinlik ile değer- lendirebilirsiniz.

2

B.3.14 Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar.

  B.3.14 kazanımı İleşitim beceresini geliştirmeye yöneliktir.

Sevgi ve saygı  üzerin-

de durulacaktır.

Aile İçinde İletişim

Farklıdır

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'ndaki

1. etkinliği ürün dosyasında değerlendirebilirsiniz.

7-11 OCAK

17

2

B.3.15 Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak, aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder.

  B.3.15 kazanımı Öz Yönetim (Farklılıklara Saygı  Duyma)

beceresini geliştirmeye yöneliktir.

 

Benim Ailem

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

263. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlen- direbilirsiniz.

2

B.3.16 Farklı sosyal ve ekonomik  gruplara mensup kişilerin bakış  açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranır.

  B.3.16 kazanımı Öz Yönetim (Farklılıklara Saygı  Duyma)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Hoşgörü, doğruluk ve dürüstlük  üzerinde durulacaktır.

Farklı Düşünsek de

Birbirimizi Sevelim

Atatürkçülükle  ilgili konular

(B.3.16 - 16)

İnsan  Hakları ve Vatandaşlık

(22, 23, 29)

Kariyer Bilinci Geliştirme

(23)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

263. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlen- direbilirsiniz.

14-18 OCAK

18

1

B.3.17 Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun  çözme becerisini kullanır.

  B.3.17 kazanımı Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Her Sorunun Bir Çözü-

Vardır

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'ndaki

1. etkinliği ürün dosyası  ile değerlendirebilirsiniz.

1

B.3.18 Çevresini gözlemle- yerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırır.

  B.3.18 kazanımı Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.18 kazanımı İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

İletişim Kurarken

 

Çalışma Kitabı'nın 84. say- fasındaki "Öz Değerlendirme Formu" ile değerlendirebi- lirsiniz.


 

14-18 OCAK

18

BENİM EŞSİZ YUVAM

2

B.3.19 Ailede kararlar  alınırken görüş  bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunları uygular.

  B.3.19 kazanımı Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve

Takım Çalışması Yapma)  beceresini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.19 kazanımı Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.19 kazanımı Yaratıcı Düşünme beceresini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.19 numaralı kazanım için Türkçe dersi konuşma öğren-

me alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 14)

Öz saygı, öz güven  ve yeniliğe açıklık üzerin- de durulacaktır.

Sorumluluk Alabilirim

Kariyer Bilinci Geliştirme

(22)

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (31)

Çalışma Kitabı'nın 85. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

21-25 OCAK

19

1

B.3.20 Aile içinde görev da- ğılımının adil olup olmadığını sorgular.

  B.3.20 kazanımı Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Adalet üzerinde duru-

lacaktır.

Görevini Yap, Adil Ol!

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (31)

Öğrenci Çalışma Kitabı'nın

86. sayfasındaki  "Öz Değerlendirme Formu" ile değerlendirebilirsiniz.

2

B.3.21 Yapacağı işleri öncelik ve önem  sırasına koyarak  gün- lük ve haftalık çalışma planları yapar,  yaptığı planlara uyar. B.3.22 Yemek,  uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve ba- şarısızlıkla ilişkisini araştırır.

  B.3.21 kazanımı Kaynaklı Etkili Kullanma (Planlama ve

Üretim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

B.3.21 numaralı kazanım için Matematik  dersi Zamanı Ölçme alt öğrenme alanı (Kazanım 2)

  B.3.22 kazanımı Araştırma beceresini geliştirmeye yöneliktir.

 

Planlı Yaşa Başarılı  Ol!

Kariyer Bilinci Geliştirme

(20)

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (9, 14)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

137. sayfasındaki   1. etkinlik (röportaj) ile değerlendire- bilirsiniz.

1

B.3.23 Kendi parasını uygun biçimde,  önceliklerini belirleye- rek harcar.

  B.3.23 kazanımı Kaynakları  Etkili Kullanma (Zaman, Para ve

Materyal Kullanma) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

Sabır  üzerinde duru-

lacaktır.

Ben Tutumlu Çocuğum

Kariyer Bilinci Geliştirme

(17)

Çalışma Kitabı'nın 90. say- fasındaki "Öz Değerlendirme Formu" ile değerlendirebi- lirsiniz.

11-15 ŞUBAT

20

1

B.3.24 Evdeki eşyaları, yapıldıkları maddelere göre sınıflandırır.

  B.3.24 kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değiş-

kenlik/Benzerlik)  beeresini geliştirmeye yöneliktir.

 

Bizim Evin Eşyaları

 

Öğrenci Çalışma Kitabı'nın

91. sayfasındaki  2. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

B.3.25 Kaynakları  bilinçli ola- rak tüketmenin aile bütçesine katkısını  açıklayan çeşitli etkinliklerde bulunur.

  B.3.25 kazanımı Kaynakları  Etkili Kullanma (Zaman, Para ve

Materyal Kullanma) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.25 kazanımı Kaynakları  Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici

Olma) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.25 kazanımı Türkçeyi Doğru, etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Kaynakları  Bilinçli

Tüketelim

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (33)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

143. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

B.3.26 Çocuklara yönelik reklamların işlevlerini; rek- lamlar, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular.

  B.3.26 kazanımı Eleştirel Düşünme beceresini geliştirmeye yöneliktir.

 

Reklamları İzlediniz

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

144. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

B.3.27 İnsanların nelerden ve nasıl tasarruf edebildiklerini araştırır.

  B.3.27 kazanımı Kaynakları  Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici

Olma) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

 

Tasarruf Yapmalıyız

 

Çalışma Kitabı'nın 94. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.


 

18-22 ŞUBAT

21

BENİM EŞSİZ YUVAM

1

B.3.28 Ailesinde ve yakın çev- resinde (akrabaları, komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde  saygı  gösterildiğini gözlemler.

  B.3.28 kazanımı Öz Yönetim (Etik Davranma) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

B.3.28 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel  Okuma  ve

Görsel  Sunu  öğrenme alanı Görsel  Okuma  (Kazanım 10)

Sevgi,  saygı  ve hoşgörü üzerinde durulacaktır.

Saygı Ailesi

Atatürkçülükle  ilgili konular

(B.3.28 - 16)

İnsan  Hakları ve Vatan-

daşlık (2)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

263. sayfasındaki "Öğrenci Gözlem  Formu" ile değerlen- direbilirsiniz.

2

B.3.29 Atatürk'ün insan  hak

ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar.

  B.3.29 kazanımı Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.29 kazanımı Eleştirel Düşünme beceresini geliştirmeye yöneliktir.

 

Atatürk'ün Hak ve Hürri-

yetlere  Verdiği Önem

Atatürkçülükle  ilgili konular

(B.3.29 - 13, 15)

İnsan  Hakları ve Vatan-

daşlık (9)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

151. sayfasındaki 1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

B.3.30 Ailesi ve yakın çevre- siyle olan ilişkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar gösterir.

  B.3.30 kazanımı Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Toplumsallık  üzerinde durulacaktır.

Görgülüyüm, Saygılıyım, Kurallara Uyarım

 

Çalışma Kitabı'nın 97. sayfasındaki 1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

25 ŞUBAT -1 MART

22

2

B.3.31 Kişisel olarak gelişimi- ne uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlar. B.3.32 Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harca- ması  gerektiğini kabul eder  ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur.

  B.3.31 kazanımı Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel

Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.31,  B.3.32 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Amaç

Belirleme) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

Yeniliğe açıklık üzerinde durulacaktır.

Sabır  üzerinde durula-

caktır.

Amaçlarım  Uğruna

Kariyer Bilinci Geliştirme

(21)

Öğrenci Çalışma Kitabı'nın

99. sayfasındaki  "Öz Değerlendirme Formu" ile değerlendirebilirsiniz.

2

B.3.33 Kaybetme veya başarısız olma olasılığını  göze alarak,  yenilikleri deneme cesareti gösterir  ve bundan zevk alır.

  B.3.33 kazanımı Girişimcilik beceresini geliştirmeye yöneliktir.

Yeniliğe açıklık üzerinde durulacaktır.

Kaybetsem de Vaz- geçmem

Kariyer Bilinci Geliştirme  (7)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

157. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

4 -8 MART

23

1

B.3.34 Ailesiyle birlikte eğlenmenin aile bireylerine katkılarını açıklar,  bunun  için planlar yapar  ve planıyla ilgili düşüncelerini etkili bir biçimde sunar.

  B.3.34 kazanımı Öz Yönetim (Eğlenme) becerisini geliştir-

meye  yöneliktir.

  B.3.34 kazanımı Kaynakları  Etkili Kullanma (Planlama ve

Üretim) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.34 numaralı kazanım Türçeyi Doğru, Etkili ve Güzel

Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Sevgi ve saygı  üzerinde durulacaktır.

Aile Boyu Eğlence

 

Öğrenci Çalışma Kitabı'nın

102. sayfasındaki  2. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

B.3.35 Ailesiyle katıldığı özel gün kutlamalarında mizahı kullanır.

  B.3.35 kazanımı Öz Yönetim (Eğlenme) becerisini geliştir-

meye  yöneliktir.

Toplumsallık  üzerinde durulacaktır.

Eğlenelim  Gülelim

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

161. sayfasındaki   "Akran Değerlendirme Formu" ile değerlendirebilirsiniz.

1

B.3.36 Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki  etkilerini araştırır.

  B.3.36 kazanımı Öz Yönetim (Liderlik) becerisini geliştirme-

ye yöneliktir.

 

Etkileyici Liderler

Kariyer Bilinci Geliştirme

(18)

Uyarı: Okul ve ailedeki lider-

lerden  örnekler  verilecektir.

Öğretmen Kitabı'nın 263. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlendirebi- lirsiniz.

1

B.3.37 Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya  çıkan sorunları çözer.

  B.3.37 kazanımı Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Saygı  üzerinde durula-

caktır.

Özenli Kullanalım

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (13.b)

Çalışma Kitabı'nın 105. say- fasındaki "Öz Değerlendirme Formu" ile değerlendirebi- lirsiniz.


 

11-15 MART

24

BENİM EŞSİZ    YYYY YUVAM

2

3

B.3.38 Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerek- tiğini uygulayarak gösterir.

  B.3.38 kazanımı Güvenlik ve Korunmayı  Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına  / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştir- meye  yöneliktir.

 

Kaza Geliyorum Demez

Afetten Korunma  ve Güvenli

Yaşam (21)

Çalışma Kitabı'nın 106. sayfasındaki etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

B.3.39 Doğal afetler sırasında evinde  yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulaya- rak gösterir.

  B.3.39 kazanımı Güvenlik ve Korunmayı  Sağlama (Doğal

Afetlerden  Korunma)  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Deprem Oluyor, Vangın

Var

Afetten Korunma  ve Güvenli

Yaşam (8, 9, 13, 19)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

169. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

B.3.40 Harita ve küre üze- rindeki su ve kara alanlarını ayırt eder.

  B.3.40 kazanımı Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğur

Algılama) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

 

Toprak Ana, Deniz Baba

 

Öğrenci Çalışma Kitabı'nın

109. sayfasındaki  etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

B.3.41 Ülkesini, tıpkı evi ve okulu gibi bir "yuva" oarak kabul eder.

B.3.42 Bir evin farklı işlevlere sahip  bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip  yerleri arasında bir benzerlik  görür; evin bütünlüğü ile Türkiye'nin bütünlüğü arasında bağlantı kurar.

  B.3.41 kazanımı Güvenlik ve Korunmayı  Sağlama (Sağlığını

Koruma) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.41,  B.3.42 numaralı kazanımlar Eleştirel Düşünme beceresini geliştirmeye yöneliktir.

Sevgi,  vatanseverlik, kültürel değerleri koruma  ve geliştirme üzerinde durulacaktır.

Ülkem, Okulum, Evim

Atatürkçülükle  ilgili konular

(B.3.41 - 15)

Uyarı: Türkiye idarî bölümler haritası üzerinde bölgeler  gösterilerek isimleri belirtilecektir.

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

175. sayfasındaki 1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

18-22 MART

25

1

B.3.43 İnsanların mutluluğu- nun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumluluk- ları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrar.

  B.3.43 kazanımı Öz Yönetim (Sorumluluk)  becerisini geliştir-

meye  yöneliktir.

 

Ülkeme Karşı Görev- lerim

Atatürkçülükle  ilgili konular

(B.3.43 - 18)

İnsan  Hakları ve Vatan-

daşlık (8)

Uyarı: Kamu malına  zarar vermeme ve vergi verme üzerinde durulacaktır.

Çalışma Kitabı'nın 112. say- fasındaki röportaj etkinliği ile değerlendirebilirsiniz.

1

B.3.44 Aralarındaki  benzer- liklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha iyi bir dünya  yaratmak

için her bireyin üzerine düşen görevler  olduğunu kavrar.

  B.3.44 kazanımı Eleştirel Düşünme beceresini geliştirmeye yöneliktir.

  B.3.44 kazanımı Öz Yönetim (Sorumluluk)  beceresini geliş-

tirmeye yönelik.

Sevgi,  barış  ve hoşgörü üzerinde durulacaktır.

Aynı Gezegende

Yaşıyoruz

İnsan  Hakları ve Vatandaş-

lık (21, 55)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

263. sayfasındaki "Öğrenci Gözlem  Formu" ile değerlen- direbilirsiniz.

1

B.3.45 "Benim Eşsiz  Yuvam" temasında geçen kavramları yerinde  ve doğru bir biçimde kullanır.

  B.3.45 kazanımı Temalarla İlgili Temel Kavramları  Tanıma beceresini geliştirmeye yöneliktir.

B.3.45 numaralı kazanım için Türkçe dersi Yazma  Öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 1)

 

Neler Öğrendik?

 

 

1

 

TEMA SONU DEĞERLENDİRMESİ

 


 

25-29 MART

26

DÜN, BUGÜN, YARIN

2

C.3.1 Önceki yıllarda tek ba- şına  yapamadığı hâlde  şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder  ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin  nedenlerini açıklar.

  C.3.1 kazanımı Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.1 kazanımı Öz Yönetim Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişi-

mini İzleme) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

 

Büyüyorum, Değişi-

yorum

Kariyer Bilinci Geliştirme

(5)

Rehberlik  ve Psikolojik

Danışma (6)

Öğremen Kılavuz Kitabı'nın

187. sayfasındaki  1. etkinliği (akrostiş) ürün dosyasında değerlendirebilirsiniz.

1

C.3.2 Kendisinin ve arkadaşla- rının duygularındaki değişimin yüzlerine  ve bedenlerine nasıl yansıdığını fark eder.

  C.3.2 kazanımı Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) beceresini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.2 kazanımı İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

C.3.2 numarıl kazanımı Türkçe dersi Görsel  Okuma  ve Görsel

Sunu  öğrenme alanı: Görsel  Okuma  (Kazanım 8)

 

Duygularım  Bedenimi

Etkiler mi?

Sağlık Kültürü (10)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

264. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" değerlendi- rebilirsiniz.

1

C.3.3 Kendisinin veya anne babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder  ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunar.

  C.3.3 kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.3 kazanımı Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

C.3.3 numarıl kazanımı Türkçe dersi Yazma  öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 14)

 

Ailemin Yaşamında

Neler Değişti?

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

191. sayfasındaki  1. etkinliği ürün dosyasında değerlendi- rebilirsiniz.

1-5 NİSAN

27

2

C.3.4 Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulun- durması gereken noktalar hakkında sorular  sorar.

  C.3.4 kazanımı Öz Yönetim (Kariyer Planlama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Bu Mesleği Neden

Seçmeliyim?

 

Çalışma Kitabı'nın 125. sayfasındaki  2. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

C.3.5 Takvimi kullanarak  hava durumundaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak gösterir, meteorolojinin  tahmin- leriyle karşılaştırır.

  C.3.5 kazanımı Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.5 kazanımı Öz Yönetim (Zamanı ve Mekanı Doğru

Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

C.3.5 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel  Okuma  ve

Görsel  Sunu  öğrenme alanı: Görsel  Okuma  (Kazanım 9)

 

Yarın Hava Nasıl

Olacak?

 

Çalışma Kitabı'nın 126. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

C.3.6 Atatürk'ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade eder.

  C.3.6 kazanımı Yaratıcı Düşünme Becerisini  geliştirmeye yöneliktir.

C.3.6 numaralı kazanım için Türkçe dersi Yazma  öğrenme alanı: r, Yöntem ve Tekniklere  Uygun Yazma  (Kazanım 4)

 

Sanatçı Gözüyle Atatürk

Atatürkçülükle  ilgili konular

(C.3.6 - 11)

Çalışma Kitabı'nın 127. sayfasındaki  etkinlik ile değer- lendirebilirsiniz.

8-12 NİSAN

28

2

C.3.7 Atatürk'ün kişilik özellik- leri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar.

  C.3.7 kazanımı Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Vatanseverlik üzerinde durulacaktır.

Öncü Atatürk

Atatürkçülükle  ilgili konular

(C.3.7 - 13, 15)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

199. sayfasındaki  2. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

2

C.3.8 Atatürk'ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar.

  C.3.8 kazanımı Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Vatanseverlik üzerinde durulacaktır.

Atatürk'ün Hizmeleri

Atatürkçülükle  ilgili konular

(C.3.8 - 14)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

264. sayfasındaki "Öğrenci Gözlem  Formu" ile değerlen- direbilirsiniz.


 

15-19 NİSAN

29

DÜN, BUGÜN, YARIN

1

C.3.9 Diğer ülkelerin bayrakla- rını inceleyerek bayrağımızla olan benzerliklerini  ve farklılık- larını belirtir.

  C.3.9 kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değiş-

kenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Bayraklar

 

Çalışma Kitabı'nın 132. sayfasındaki  etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

2

C.3.10  Bayram  kutlamalarına katılarak,  millî bayram günleri- mizle geçmişte yaşanan tarihi olaylar arasında bağ kurar.

  C.3.10  kazanımı Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.10  kazanımı Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve

Takım Çalışması Yapma)  beceresini geliştirmeye yöneliktir.

Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma  ve geliştirme  üzerinde durulacaktır.

Bayram  Yapıyoruz

Uyarı: 23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı

ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam  ve önemi üzerinde durulacaktır. Bu kazanım 23

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen haftada işlenecektir.

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

205. sayfasındaki  2. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

C.3.11  Cumhuriyetimizi  koru- mak, güçlendirmek ve geliştir- mek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir.

  C.3.11  kazanımı Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.11  kazanımı Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma  ve geliştirme  üzerinde durulacaktır.

Cumhuriyetle Daha

İleriye

Uyarı: Cumhuriyetimizin geçmişten günümüze var olduğu ve gelecekte de var olacağı vurgulanacaktır ("Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüksel- tecek  olan sizlersiniz" M. Kemal ATATÜRK vecizesine değinilecektir.).

Çalışma Kitabı'nın 134. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

22-26 NİSAN

30

1

C.3.12  Doğadaki su dön- güsünün nasıl gerçekleştiği hakkında sorular  sorarak çıkarımlarda bulunur.

  C.3.12  kazanımı Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.12  kazanımı Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Suya  Neler Oluyor?

 

Çalışma Kitabın'ın 135. say- fasındaki 1 ve 2. etkinlikler ile değerlendirebilirsiniz.

2

C.3.13  Isıtılan maddelerin uğradığı değişimleri  gözlemler.

  C.3.21  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Deği-

şim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Eridi mi, Yandı mı?

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

210. sayfasındaki  3. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

C.3.14  Farklı hava  koşullarının trafikteki etkilerini açıklar.

  C.3.14  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Neden - Sonuç İlişkisi) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Trafiği Zorlaştıran Hava

Koşulları

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

264. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlen- direbilirsiniz.

29 NİSAN 3 MMMMMMMMMAYISMAYIS

31

2

C.3.15 Ay'ın görünüşündeki farklılıkları gözlemler.

  C.3.15  kazanımı Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Ay Dede

 

Çalışma Kitabı'nın 138. sayfasındaki  1. etkinlikle değerlendirebilirsiniz.

2

C.3.16  Dünya'nın hareketleri sonucunda oluşan değişim  ve sürekliliği algılar.

  C.3.16  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Deği-

şim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.16  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Sürekli-

lik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Dünya Dönüyor

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

217. sayfasındaki  2. etkinliği ürün dosyası  ile değerlendi- rebilirsiniz.


 

6-10 MART

32

DÜN, BUGÜN, YARIN

2

C.3.17  Mevsimlere  özgü zaman dilimlerinde gözlenen değişim  ve sürekliliği algılar.

  C.3.17  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Deği-

şim) becerisi geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.17  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Sürekli-

lik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

C.3.17  numaralı kazanım için matematik dersi Zamanı Ölçme alt öğrenme alanı (Kazanım 2)

 

Mevsimler

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

219. sayfasındaki 1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

2

C.3.18  Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim  geçirdiğini araştırarak bulgularını  sınıfta sunar.

  C.3.18  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Deği-

şim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.18  kazanımı Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.18  numaralı kazanım Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel

Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

C.3.18.  numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel  Okuma  ve

Görsel  Sunum öğrenme alanı: Görsel  Sunu  (Kazanım 3)

 

Zamanla Ulaşım Araçları da Değişti

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

221. sayfsındaki 1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

13-17 MAYIS

33

2

C.3.19  Geleceğin teknolojik bir ürününü tasarlar, bunu akıcı ve özgün  bir şekilde  ifade eder.

  C.3.19  kazanımı Kaynakları  Etkili Kullanma (Planlama ve

Üretim) becerisini gelşitirmeye yöneliktir.

  C.3.19  kazanımı Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

C.3.19  numaralı kazanım için Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 14)

 

Yeniliğe açıklık üzerinde durulacaktır.

Hayal Kur ve Tasarla

Öğretmen Klavuz Kitabı'nın

223. sayfasındaki 1. etkinliği ürün dosyasında değerlendi- rebilirsiniz.

1

C.3.20  Bilgi ve iletişim tekno- lojilerinin günlük yaşamımızda hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında bilgi toplar ve sınıfta sunar.

  C.3.20  kazanımı Bilgi Teknolojilerini Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.20  kazanımı Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

C.3.20  numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel  okuma  ve

Görsel  sunu  öğrenme alanı:Görsel Sunu  (Kazanım 9)

 

Bilgisayar Ne İşe Yarar?

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

225. sayfasındaki 3. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

C.3.21  Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meyda- na gelen  değişimi araştırır.

  C.3.21  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Deği-

şim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.21  kazanımı Araştırma becerisini geliştimeye yöneliktir.

 

Güvercinin  Kanadından

Farenin Kuyruğuna

Uyarı: Yakın çevredeki "Telekom Müzesi" ve "Rahmi Koç Müzesi" vb. iletişim müzelerine gezi düzenlenerek buralarda yer alan iletişim araç  ve gereçleri materyal olarak kullanılabilir.

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

227. sayfasındaki 3. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

20-24 MAYIS

34

1

C.3.22  Yaşadığı yerleşim  biri- minin eski ve yeni hâlini araştı- rır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

  C.3.22  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değiş-

kenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.22  kazanımı Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma  ve geliştirme  üzerinde durulacaktır.

Yaşadığımız Yerler de

Değişir

Uyarı: Çevredeki kültür ve tabiat varlıklarına  geziler düzenlenebilir. Bulunduğu ildeki müzelerde sergi- lenmekte olan "yaşanan yerleşim  biriminin eski ve yani hâlini gösteren" nesne- lerden  yararlanılabilir.

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

264. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlen- direbilirsiniz.


 

20-24 MAYIS

34

 

2

C.3.23 Aile büyüklerinin küçük- ken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla  kendisinin  ve arkadaşlarının oyandığı oyun- ları karşılaştırarak değişimi ve sürekliliği fark eder.

  C.3.23  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değiş-

kenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.23  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Sürekli-

lik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Oyun Oynayalım

Uyarı: Bulunduğu ildeki "Oyuncak  Müzesi", "Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi" gibi müzelere gezi düzenlenerek buralarda yer alan nesneler incelenebilir.

Çalışma Kitabı'nın 148. sayfasındaki  1. etkinlikle değerlendirebilirsiniz.

 

1

C.3.24  Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar.

  C.3.24  kazanımı Öz Yönetim (Öğrenmeyi Öğrenme) becerisi-

ni geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.24  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Deği-

şim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma  ve geliştirme  üzerinde durulacaktır.

Müzelerimiz

Uyarı: Nesnelerin eski ve yeni hâllerini karşılaştırmak amacıyla dersi müzelerde işlemek  için okulun bulun- duğu çevredeki müzelerle işbirliği yapılır.

Spor kültürü ve Olimpik

Eğitim (22)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

264. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değer- lendirebilirsiniz.

27-31 MAYIS

35

2

C.3.25  Canlıların  ortak özellik-

lerini araştırır.

  C.3.25  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değiş-

kenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Çevremizdeki Canlılar

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

234. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

2

C.3.26  Canlılarda değişim  aşa-

malarını  ayırt eder  ve sıralar.

  C.3.26  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Deği-

şim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Canlılar Değişiyor

 

Çalışma Kitabı'nın 152. sayfasındaki  etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

3-7 HAZİRAN

36

2

C.3.27  Canlıların  birbirlerini nasıl etkilediklerini araştırarak aralarındaki karşılıklı bağımlı- lığı kavrar.

C.3.28  Canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırarak karşılıklı etkileşimi kavrar.

  C.3.27,  C3.28  numaralı kazanımlar Bilimin Temel Kavramları-

Tanıma (Etkileşim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.27  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Karşı-

lıklı Bağımlılık) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  C.3.28  kazanımı Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Birbirimiz İçin Varız

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

239. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz

2

C.3.29  Birey, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren ör- nekler verir.

  C.3.29  kazanımı Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Karşı-

lıklı Bağımlılık) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Hepimiz Birimiz, Birimiz

Hepimiz İçin

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

264. sayfasındaki  "Öğrenci Gözlem Formu" ile değerlen- direbilirsiniz.


 

10-14 HAZİRAN

37

DÜN, BUGÜN, YARIN

1

C.3.30  Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir.

  C.3.30  kazanımı Güvenlik ve Korunmayı  Sağlama (Doğal

Afetlerden  Korunma)  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Doğal Afetlerden  Koru-

nabilir miyiz?

 

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

245. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

C.3.31  Yaşadığı çevreyi daha temiz bir hâle getirmek  için bir proje tasarlar.

  C.3.31  kazanımı Kaynakları  Etkili Kullanma (Planlama ve

Üretim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Bu Çöpleri Ne Yapalım?

Spor Kültürü ve Olimpik

Eğitim (22)

Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın

247. sayfasındaki  1. etkinlik ile değerlendirebilirsiniz.

1

C.3.32  "Dün, Bugün, Yarın" temasında geçen kavramları yerinde  ve doğru bir biçimde kullanır.

  C.3.32  kazanımı Temalarla İlgili Temel Kavramları  Tanıma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

C.3.32  numaralı kazanım için Türkçe dersi Yazma  öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 1): Kelimeleri yerinde  ve anlamlarına uygun kullanır.

 

Neler Öğrendik?