2018-2019 3.sınıf sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı

2018-2019 3.sınıf sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı dosyası 13-02-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 3.sınıf sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen banu34
Eklenme Tarihi 13-02-2018
Boyut 36.48 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

EVLİYA ÇELEBİ İLKÖĞRETİM OKULU

2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

3. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

OKULU:                                           : EVLİYA ÇELEBİ İLKÖĞRETİM OKULU

ÖĞRETİM  YILI                         : 2012– 2013

DÖNEM                                       : 1. Dönem

TOPLANTI TARİHİ                   : 20/09/2012

TOPLANTI NO                              : 1

TOPLANTI YERİ                       : Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR         Müdür Yardımcısı: Nermin POLAT

                                                         3-A Sınıf Öğretmeni: Esra KARAKAŞ

                                                         3-B Sınıf Öğretmeni: Ragıp KARACALI

                                                                           3-C Sınıf Öğretmeni: Recep AKYAR

        3-D Sınıf Öğretmeni: Talip POLAT

Gündem Maddeleri

 1. Açılış ve gündem maddelerinin okunması
 2. Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi
 3. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
 4. Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

5-  2012 – 2013 Çalışma Takviminin Hazırlanması

6- İlköğretim Okulları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

7-Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi

8-Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar,Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

9- Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

10.İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

      11-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

12-Okuma durumlarının ölçülmesi.

13-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

14-2012-2013  Öğretim yılında kullanılacak yardımcı ders araç ve gereçleri ile kitaplar.

15-Temizlik ve Sınıf Düzeni.

16-Öğrencilerin çevre özellikleri, sağlığı ve beslenmeleri

17-Okul-öğretmen-veli ilişkileri.

18-Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.

19-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler

20-Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması.

21-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

22-Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.

23-Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin görüşülmesi

24-Öğrencilerin okula devam durumları

25-Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınması

26-Öğrenci kılık- kıyafetleri

27-Yıl İçinde yapılacak gezilerin planlanması

28-Dilek ve temenniler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1. AÇILIŞ VE GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI

Evliya Çelebi İlköğretim Okulu 3. Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere Okul Müdür Yardımcısı Nermin POLAT başkanlığında toplandı. Zümre gündemi okundu. 

 

2. BİR ÖNCEKİ YILIN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARININ OKUNUP  DEĞERLENDİRİLMESİ

Esra KARAKAŞ,   bir önceki yılın zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu. Alınan kararlar kısaca değerlendirildi. Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak söylendi. Ragıp KARACALI, planların yapılışı ve derslerin işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.

 

3.MİLLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI VE İLKELERİ BÖLÜMÜNÜN OKUNMASI:

“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) 2-C Sınıf Öğretmeni  Recep AKYAR tarafından okundu. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  Genel Amaçlar, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkeler eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması belirtildi.

 

4. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ:

 Türk Milli Eğitiminin amaçları 3-C Sınıf Öğretmeni  Talip POLAT tarafından okundu. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda  gerçekleştirilmesi kararı alındı. Esra KARAKAŞ, Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.

    Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınılacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2104, 2212, 2433 sayılı tebliğler dergilerinin incelenmesi, 2484 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Hayat Bilgisi tema sürelerinin alınması, amaç ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiği Zümre Başkanı tarafından söylendi.  Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı söylendi.

 

5. 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİNİN İNCELENMESİ:

2011- 2012 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Buna göre;

                  1. Dönem : 90 iş günü/18 Hafta

                  2. Dönem : 90 iş günü/18 Hafta

                  Toplam    :180 iş günü/36 hafta

 

 

 

T.C.

6. TTK’NUN İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS SAATLERİ ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ:

 

TTK’nun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İÖO Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. Türkçe dersi ders saatinin 12’den 11 saate, Hayat Bilgisi ders saatinin 5’ten 4 saate indirildiği belirtildi. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme,  bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanacağı belirtildi.

 

7.SERBEST ETKİNLİKLER İÇERİK VE SAATİ

2012-2013 eğitim –öğretim yılında yapılan değişikliklerle müfredata yeni konulan Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek;

 • Şarkı ve türkü söyleme
 • Güzel konuşma-yazma
 • Kitap okuma
 • Bilmece bulmaca
 • Sayışma
 • Oyun
 • Film izleme
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etme
 • Film izleme

 

Etkinlikleri, serbest etkilik olarak seçilip, belirlenmiştir.

Yine TTK’nun ilgili kararının 10.maddesine göre;”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir”maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin 2+2+1 saat olarak uygulanacağında  görüş birliğine varıldı. Buna göre Haftalık Ders Programı:

 

8.ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR,GÜNLÜK DERS PLANLARI,İŞLENİŞ SÜRELERİ

Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

9.DEĞİŞEN İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İNCELENMESİ:

Yeni müfredat incelenerek yapılması gerekenlerin sınıf içi ve sınıf dışı değişkenlerin göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği kararlaştırıldı. Bu sınıfta öğrenmesi gereken dil bilgisi konularında ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesi gerektiği kararlaştırıldı.

 

10.İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

 

-2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük ile ilgili konular 3-D Sınıf Öğretmeni Talip POLAT tarafından okundu. Ünitelendirilmiş yıllık planda belirtildiği şekilde temalar işlenirken Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verileceği kararı alındı.

 

 

11.DERSLERDE UYGULANACAK YÖNTEM VE TEKNİKLER:

 

Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu. 3-B Sınıf Öğretmeni Ragıp KARACALI Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi.

            Soru – cevap                                                    Sonuç çıkarma                                                                                                                            

        Araştırma – inceleme                                       Sonuç cümlesi yazma                                                                                                           

       Buluş yolu                                                        Tahmin etme                                                                                                 

         Yaparak yaşayarak öğrenme                           Grup çalışması                                                                                                 

          Gösterip yaptırma                                             Drama                                                                                              

           Resimleme                                                        Kavram haritası                                                                                                     

          Beyin fırtınası                                                   Tartışma                                                                                                                           

       Örnek olay                                                                                                                                                        

 

12. OKUMA DURUMLARININ ÖLÇÜLMESİ:

 

  Türkçe dersi ile ilgili olarak 3-C sınıf öğretmeni Recep AKYAR okulların açıldığı ilk hafta okuma durumlarının tespit edilerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılabileceğini belirtti. İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek çalışma yapılmasına karar verildi. İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulacağı, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene gireceği belirtildi.

 

3-B sınıf öğretmeni Ragıp KARACALI Türkçe dersinde yapılacak çalışmaların diğer derslerle de ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin daha yararlı olacağını söyledi. Türkçe ders kitabındaki okuma metinlerinin uzun olması nedeniyle yazma ödevi verilmesi yerine anlatım ve yorumlama çalışmasının daha ağırlıklı olmasının daha yararlı olacağını belirtti.

 

Anahtar kelimelerle hikaye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesinin yararlı olacağı kararına varıldı. Ayrıca dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikaye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına karar verildi.

 

3-A sınıf öğretmeni Esra KARAKAŞ, Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ) yararlanmanın daha faydalı olacağını, hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılabileceğini, konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesinin daha etkili olacağını  söyledi. Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyonlara daha çok yer verilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı. Sadece kitaba bağlı kalarak değil kendi yorumlama güçlerinin de gelişmesini sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmesinin yararlı olacağı belirtildi.

 

 Matematik dersinde somutlaştırmaya daha fazla yer vermenin, gerektiğinde görsel sunulardan yararlanmanın etkili olacağı, dikkatleri çekmek için oyunlarla dramatize ederek işlenmesinin daha yararlı olacağını sınıf öğretmeni 3-A Esra KARAKAŞ söyledi. Bununla birlikte etkinliklerinde sık sık yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Geometrik şekillerin modellerle ve somut örneklerle anlatılmasının daha etkili olacağını belirtti.  Resim derslerinden de faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesinin uygun olacağını söyledi.

 

13.SINIFTA KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” inde geçen esaslardan ”Yedinci Bölüm” deki “Bayramlar,Belirli Gün  ve  Haftalar” adlı başlık okundu.

 

3-C sınıf öğretmeni Recep AKYAR: “Öğrencilere sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına fırsat vermek amacıyla, Milli Bayramlarda ve belirli gün ve haftalarda folklor, ront, koro vb. etkinliklere hazırlanması iyi olur.” dedi.

 

3-A sınıf öğretmeni Esra KARAKAŞ, Belirli gün ve haftaların zamanında ve planlamaya göre işlenerek, diğer sınıflarla da birlik sağlanarak kutlanması gerektiğini belirtti.  2569 sayılı Tebliğler derginde yer alan kutlanacak belirli gün ve haftaların, yönetmeliğe uygun olarak işlenmesi ve kutlanmasına ve Belirli gün ve haftaların denk geldiği günlerde derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesi kararı alındı.

 

 

Belirli Günler ve Haftalar

İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)    

Gaziler Günü (19 Eylül)              

Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kızılay Haftası   (29 Ekim-4 Kasım)          

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)                      

Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)

Öğretmenler Günü (24 Kasım)                      

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık)

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)    

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası)

Yeşilay Haftası (1 Mart)

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve M.Akif ERSOY’u Anma Günü (12 Mart)

Erzurum’un Kurtuluşu (12 Mart)

Tüketiciyi Koruma Haftası (15-21 Mart)

Orman Haftası      (21-26 Mart)                     

Şehitler Haftası (14 Nisan)

Turizm Haftası (15-22 Nisan)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs Ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta)

Anneler Günü (Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta

Engelliler Haftası (10 – 16 Mayıs)                  

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Müzeler Haftası (18 – 24 Mayıs)

 

14. 2012-2013 ÖĞRETİM YILINDA  KULLANILACAK YARDIMCI DERS ARAÇ  GEREÇLERİ İLE KİTAPLAR

Yardımcı ders araç-gereçlerle, kitapların velilerle görüşülerek temin yoluna gidilmesi kararlaştırıldı.

Ders araç gereçleri olarak;

 

 

 

Matematik defteri ( 60 yaprak, kareli )

Türkçe defteri ( 80 yaprak,  çizgili )

H. bilgisi defteri ( 40 yap.  çizgili )

Resim defteri, Müzik defteri, Güzel yazı defteri (Büyük Boy) pastel boya, sulu boya,   kuru boya (12’li), makas, yapıştırıcı, el işi kağıdı,fon kartonu her renk,

Matematik takımı ( cetvel, pergel, iletki, gönye)

Türkçe Sözlük, İmla kılavuzu, Atasözleri ve deyimler sözlüğü, küçük not defteri

Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş

Şeffaf kaplık, etiket, Ürün Dosyası (30 luk)

 

 

15.TEMİZLİK VE SINIF  DÜZENİ

3-D sınıf öğretmeni Talip POLAT; Sınıfta bulunan çöp kutularına sahip çıkılması, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve düzenli takibini yapılması. Sağlık ve Temizlik kulübünün görevlerinin bütün sınıfa kavratılması, kulüp görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

 

 

16.ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE ÖZELLİKLERİ,SAĞLIĞI VE BESLENMELERİ

3-B sınıf öğretmeni Ragıp KARACALI, öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.

 

 

17.OKUL-ÖĞRETMEN –VELİ İLİŞKİLERİ

3-C sınıf öğretmeni Recep AKYAR; Veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını söyledi. 3-B sınıf öğretmeni Ragıp KARACALI; velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi 3-D sınıf öğretmeni Talip POLAT; özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.

Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi.

Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesi kararı alındı. Öğrencinin kendi beğendiği etkinlikleri dosyasına koymasına karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veli Toplantı Tarihleri

Toplantı No

Tarihi

1

1.Dönem başı ilk hafta

2

Aralık ayının 2. haftası

3

2.Dönem başı ilk hafta

4

Nisan ayının 3. haftası “Öğrenci Gelişim Raporu” sonrası

 

18.ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

 

3-A sınıf öğretmeni Esra KARAKAŞ; öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını söyledi.

 

3-B sınıf öğretmeni Ragıp KARACALI; okuma saatlerinin yapılması ve bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması önerisini sundu. Oy birliğiyle kabul edildi.

 

3-C sınıf öğretmeni Recep AKYAR; öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiğini belirtti.

 

 

19. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

 

3-D sınıf öğretmeni Talip POLAT; sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini belirtti.

  

  3-A sınıf öğretmeni Esra KARAKAŞ; İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre 1,2 ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli tema/ünite sonu “değerlendirme formları”nın mutlaka kullanılması gerektiğini açıkladı.Aksi durumda öğrenci notlarının hangi ölçütlere göre verildiğinin muğlak olacağını ifade etti.

  

  3-B sınıf öğretmeni Ragıp KARACALI; ayrıca notların ve okunan kitaplar, performans ve proje tarihlerinin zamanında e-okul’a işlenmesi konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

 

20.ÖĞRETİM METOTLARININ TESPİTİ VE DERSİ DERSTE ÖĞRETME İLKESİNİN ESAS OLARAK ALINMASI:

 

Ders bazında yöntem ve tekniklerin daha öncede belirtildiği gibi belirlenmesine geçildi. Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini 3-C sınıf öğretmeni Recep AKYAR belirtti. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.

 Matematik dersi konusunda 3-D sınıf öğretmeni Talip POLAT söz alarak öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.

 

Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde neler olacağı tekrar edildi. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsen oyunlar olarak belirlendi.

 

Türkçe dersinde metin işlenirken bir konunun bir hafta süresince dağılımını yaparak, diğer derslerle bağlantı kurarak işlenmesi, metinlerin uzun olması nedeniyle genellikle anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesinin daha uygun olacağı 3-A sınıf öğretmeni Esra KARAKAŞ tarafından belirtildi. Ayrıca diğer derslerle bağlantı kurulmasına ve kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesi, sözlük kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesi, fihrist kullanılması kararı alındı. Rastgele seçilmiş anahtar kelimelerden hikâye yazımına sık sık yer vermenin yararlı olacağı söylendi.

 

 

 

 

21.DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE UYUM SORUNUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER:

 

Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması kararı alındı. Ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

 

 

22.TEBLİĞLER DERGİSİNİN VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TAKİP EDİLMESİ

    Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi kararı zümre olarak alındı. Derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılması kararı verildi.

 

23. ÖLÇME DEĞERLENDİRME PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri okundu 3-B sınıf öğretmeni  Ragıp KARACALI, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinden ise ayrı ayrı olmak üzere birer performans görevi yapacaklarını, performans görevlerinin öğretmen rehberliğinde gerçekleştirileceğini, ders saatlerinin bu değişiklik göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

     Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi. Daha çok okulda yapılabilecek performans görevlerinin seçilmesi gereği vurgulandı.

 

NOTLA   DEĞERLENDİRMELER :

 

Notla değerlendirme etkinliklerinin  “ İlköğretim Kurumlarının Yönetmeliğinin 35. ve 42. maddesinde belirtilen hükümlere göre yapılması, madde 11 de belirtilen hükümlere göre ve velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 2. sınıf öğrencilerine Kasım ( 11.11.2012) ve Nisan ( 13.04.2013 )  aylarının  2. haftasının son iş gününde “ Öğrenci Gelişim Raporlarının “ verileceği belirtildi.

Değerlendirme Notların Belirlenmesi için; I. ve II. Dönem için,

Sınıf  İçi ( Performans ) Etkinliklerden 2 not, Performans Görevlerinden 1 not. Görsel Sanatlar Dersi için de , Sınıf İçi ( Performans ) Etkinliklerden 1 not,. Performans Görevlerinden 1 not ve Ürün Dosyasından 1 not ile değerlendirilecektir. Ayrıca, öğrencilerin istediği derslerden ve seviyelerine uygun olarak da 1 Proje notu almasına karar verildi.

 

Proje, ders içi performans ve performans görevleri değerlendirilirken ilköğretim kurumları yönetmeliğine uygun olarak yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

 

    Gözlem formlarının, değerlendirme formlarının düzenli doldurulması gereği üzerinde duruldu. Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulması kararı alındı.

 

Projenin veriliş tarih; 17.10.2012, projenin teslim tarihi; 30.04.2013

NOT: ÖĞRENCİLERİN İLGİ VE İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA İSTEDİKLERİ DERS VEYA DERSLERDEN PROJE ALABİLİR.

 

DEĞERLENDİRME FORMLARI: Öğretmen kılavuz kitaplarındaki formlar kullanılacaktır. Dereceli Puanlama Anahtarı, Değerlendirme Formları, Gözlem Formları

3-C sınıf öğretmeni Recep AKYAR; Performans görevleri ve proje ödevlerinin örneklerini zümreye sundu. Bunların tarihlerinin e-okula, ekran yetkisi verildiğinde bir an önce girilmesi gerektiğini belirtti. Müdür Yardımcısı Nermin POLAT e-okul yetkilerini, zamanında öğretmen arkadaşları duyurmaya gayret edeceğini ifade etti.

 

PERFORMANS GÖREV KONULARI

 

 

HAYAT BİLGİSİ DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI

Verilme T.

Teslim T.

1

Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili bir araştırma yaparak yazınız. Çalışmanınızı resimlerle destekleyiniz.

 

 

2

Atatürk resimlerinden oluşan bir albüm oluşturunuz.

 

 

3

Okulumuzun tarihçesini araştırarak yazınız ve arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

 

 

4

Sınıfımızın krokisini çizerek, kendi yerinizi kroki üzerinde gösteriniz.

 

 

5

Arkadaşlarınızda aradığınız özellikler nelerdir? Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranızdaki ilişkiyi anlatan bir yazı yazınız.

 

 

6

Okulda ve sınıfta huzurlu, mutlu ve başarılı olmak için ne olması gerekir? Kurallar listesi oluşturun.

 

 

7

Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? (İyi beslenmek, vücudumuzu temiz tutmak, spor yapmak başlıkları altında)

 

 

8

Kişisel bakımımız için yapmamız gerekenleri resimlerle ve yazılarla açıklayınız.

 

 

9

Dengeli ve düzenli beslenmenin önemini anlatan bir slogan bulunuz.

 

 

10

Bir çocuğa dengeli ve düzenli beslenmesini sağlayacak bir öğün listesi hazırlayın.

 

 

11

Trafik işaretleriyle ile ilgili bir tablo oluşturunuz.

 

 

 

 

 

TÜRKÇE DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI

Verilme T.

Teslim T.

1

Cumhuriyet kelimesini kullanarak bir akrostiş çalışması yapınız.

 

 

2

Anı nedir ? Atatürk’ün çocuklarla yaşamış olduğu bir anısını yazınız.

 

 

3

Atatürk yaşasaydı, çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi? Duygularınızı anlatan bir yazı yazı yazınız.

 

 

4

Atatürk ile ilgili en çok hoşunuza giden bir şiiri seçerek yazınız. Sınıfta arkadaşlarınıza şiir dinletisi olarak sununuz.

 

 

5

Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerini araştırınız. Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunuz. Niçin bu hayvanı çok sevdiğinizi anlatan bir yazı yazınız.

 

 

6

İçinde dünya, güneş, ay ve bulutun yer aldığı bir masal yazınız.

 

 

7

İstediğiniz bir hikâye kitabı okuyunuz. Hikâye haritasını çıkarın.

 

 

8

Sınıf gazetesi oluşturunuz.

 

 

9

İlimizin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yaparak çalışmanızı resimlerle destekleyin.

 

 

10

İçinde hayvan isimlerinin bulunduğu bir bulmaca hazırlayınız.

 

 

 

 

MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI

Verilme T.

Teslim T.

1

Matematik öğrenmenin günlük hayattaki önemini araştırınız.

 

 

2

Kartondan bir ev inşa ediniz. Bu ev üzerindeki geometrik şekilleri, geniş, dar ve dik açıları, paralel ve dik doğruları gösteriniz.

 

 

3

Yap-boz yapalım.

 

 

4

Simetrik desenli bir kilim tasarlayalım.

 

 

5

Sınıfımıza dikilecek perde için her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağımızı bulalım.

 

 

6

Evinizin yanındaki bir yolun kenarında bir saat süresince bekleyerek geçen otomobil, traktör, motosiklet vb. verilerini toplayın ve grafikle gösterin.

 

 

7

Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait veli bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.

 

 

8

Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait ağırlık bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.

 

 

9

Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait boy bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.

 

 

10

Kartondan bir daire keserek 24 saate bölünüz. Bir günümüzün planını (çalışma, dinlenme, oyun, beslenme, uyku vb.) daire üzerinde dilimleyerek gösteriniz.

 

 

 

 

 

 

GÖRSEL SAN. DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI

Verilme T.

Teslim T.

1

Hayalinizdeki evin resmini çiziniz.

 

 

2

Doğal Afetler konulu bir resim çalışması yapınız.

 

 

3

Sağlığımız konulu resim çalışması yapınız.

 

 

4

Nasıl temiz tutmalıyız konulu afiş çalışması yapınız.

 

 

5

Çeşitli ülkelerin bayrak resimleri hakkında bir araştırma yaparak çiziniz.

 

 

6

Bayramını kutlamak için arkadaşınıza bir tebrik kartı hazırlayınız.

 

 

7

Atatürk'ün yaptığı yenilikleri anlatan bir resim çalışması yapalım.

 

 

 

 

 

MÜZİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI

Verilme T.

Teslim T.

1

Öğrenmediğimiz değişik bir okul şarkısını öğrenerek sınıf ortamında arkadaşlarımıza öğretelim.

 

 

2

Atatürk'ü anlatan şarkılardan birinin sözlerini yazalım.

 

 

 

 

 

BEDEN EĞT. DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI

Verilme T.

Teslim T.

1

Sporun sağlığımıza yararlarını araştıralım ve maddeler halinde yazarak arkadaşlarımıza anlatalım.

 

 

2

Beden Eğitimi dersindeki başlıca ısınma hareketlerini öğrenelim ve arkadaşlarımıza yaptıralım.

 

 

3

Anne veya babamızdan çocukken oynadıkları ama şimdi unutulmuş bir oyunu öğrenelim ve arkadaşlarımızla oynayalım.

 

 

4

Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği önemi araştıralım.

 

 

 

Not:Yukarıda belirlenen konular taslak olarak oluşturulmuş olup yıl içerisinde öğrencilerin genel durumlarına, konulara ve ders işlenişinin gidişatına bağlı olarak performans konularının isteğe bağlı değiştirilebileceğine karar verildi.

 

PROJE ÖDEV KONULARI

 

3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ  PROJE ÖDEVLERİ

Ana yönler,ara yönler ve yön bulma ile ilgili bir çalışma hazırlayınız.

Suyun dolanımı anlatan bir çalışma hazırlayınız.

 

3. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJE ÖDEVLERİ

Hayvanlar ve özellikleri ile ilgili albüm çalışması

Sınıf gazetesi oluşturunuz. Sınıfta sergileyiniz.

İçinde hayvan ve bitki isimlerinin bulunduğu 2 tane bulmaca hazırlayınız.

 

3. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVLERİ

3 Basamaklı sayılarla ilgili toplama ve çıkarma

Ailenizdeki bireylerin ağırlıklarını ve boylarını ölçerek sıralayınız.

Sınıfımıza dikilecek perde için her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağımızı bulalım.

 

3. SINIF BEDEN EĞİTİMİ PROJE ÖDEVLERİ

Sağlıklı yaşamış beslenme ve sporun sağlığımıza etkileri konusunda kapsamlı araştırma.

Eski oyunlar.

 

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35.  36. ve 43.maddeleri okundu ve incelendi.

       Madde 35 — (Değişik birinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.

       Öğrenci davranışlarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi" şeklinde değerlendirildiği belirtildi.

 

24.ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAM DURUMLARI.

 

3-D sınıf öğretmeni Talip POLAT; öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ADEY (Aşamalı Devamsızlık Yönetimi) Uygulama Kılavuzunun incelenerek devamsızlık eğiliminde olan öğrencilerimiz hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını belirtti.

 

25.ÖĞRENCİLERİN OKUL VE DİĞER ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLERİNİN İYİ YÖNDE GELİŞMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER.

 

Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılması kararı alındı

 

 

26.ÖĞRENCİ KILIK KIYAFETLERİ

3-A sınıf öğretmeni Esra KARAKAŞ; kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanması, erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmeleri, okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesinin yararlı olacağını belirtti. Ve bu doğrultuda karar alındı.

 

KAPANIŞ:

Daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir yıl olması ve 2012–2013 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileği ile toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

1.Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların yeni müfredata göre yapılması, kılavuz kitabında olan yıllık planının CD ile çoğaltıp idareye onaylattırılarak bir kopyasının fotokopiyle dosyaya konmasına, diğer derslerin planlarının hazırlanmasına yetiştirilemeyen konuların bir sonraki güne aktarılması ve planlarda belirtilmesine,

2. Türkçe dersinde okuma yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık verilmesine, geri kalan öğrencilerle ek etkinliklerin yapılması ve diğer öğrencilere yetiştirilmesine,

3. Belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre takip edilmesi, zümrelerle işbirliği yapılarak kutlanmasına, Belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışmaların okul panosunda sergilenmesine,

4. İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesine ve konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine,

5. İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için öğrencilerin değerlendirilmesinin ders içi performans, ürün dosyası, proje ve performans görevleri ile yapılmasına, buna ilave olarak değerlendirmenin etkinliklerle de ölçülmesine,

6.Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesine,

7. Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,

8. Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının artırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına, her sınıf için kitaplık çizelgesi yapıp sınıf kitaplık defteri tutarak öğrenciler arasında rekabet ortamı yaratılmasına,

9. Sınıf öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarıyla övünmelerine imkan tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi veya sınıflar arası okuma, güzel yazı yazma yarışmalarının düzenlenmesine,

10. Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmalarına,

11. Proje ve performans görevlerinin ünite konularına göre seçilmesi ve bu etkinliklerle paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenecekleri için her derste yer verilmesine,

12. Öğrenci gözlem ve değerlendirme formlarından gerekli görülenlerin düzenli olarak işlenmesi ve bu şekilde öğrencilerin daha rahat izlenmesi sağlanacağı için bu uygulamanın yapılmasına,

13.Öğrencilerin seviyelerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Ünite sonu değerlendirme ve gözlem formlarının kullanılmasına

13. Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesine,

14. Matematik derslerinde somutlaştırmaya yer vermeye, görsel sunulardan yararlanmaya, oyunlarla dramatize edilerek eğlenceli hale getirilmesine,

15. Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ) sık sık yararlanılmasına, görsel sunuların hazırlanarak öğrencilere gösterilmesine,

16. Türkçe derslerinde anahtar kelimelerle çalışmaya sık sık yer verilmesine ve dikte çalışmalarının yapılmasına,

 

17. Sınıfa alınacak ders araç gereçlerle yardımcı kitapların ve öğrencilerin alacakları araç gereçlerin velilerle görüşülerek tespitinin yapılarak liste halinde verilmesine ve temin yoluna gidilmesine,

18. Tüm derslerin birbirleriyle ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin yararlı olacağına,

19. Öğrencilerin düzenli bir şekilde okula devalarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına,

20. Tebliğler dergisi ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesine,

21.Çalışma programı hazırlayarak konuların tüm şubelerde aynı zamanda işlenmesinin sağlanmasına,

22. 201–2013 eğitim –öğretim yılında yapılan değişikliklerle müfredata yeni konulan Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek;

 • Şarkı ve türkü söyleme
 • Güzel konuşma-yazma
 • Kitap okuma
 • Bilmece bulmaca
 • Sayışma
 • Oyun
 • Film izleme
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etme
 • Film izleme olarak seçilmesine ve Serbest Etkinlikler Dersinin her gün 1 saat olarak uygulanacağına, 

23. Yeni müfredat incelenerek yapılması gerekenlerin sınıf içi ve sınıf dışı değişkenlerin

göz önünde bulundurularak yapılmasına,

24. Bu sınıfta öğrenmesi gereken dil bilgisi konularında ağırlık verilmesine

25. Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesine,

26. Dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikâye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına,

27. Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine ve velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesine,

28. Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına, ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesine,

29. Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesine, derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılmasına,

29. Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesine, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılmasına, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına,

30.Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesine ve sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına,

31. Değerlendirme Notların Belirlenmesi için; I. ve II. Dönem için, Sınıf içi (Performans ) Etkinliklerden 2 not, Performans Görevlerinden 1 not. Görsel Sanatlar Dersi için de ,Sınıf  İçi ( Performans ) Etkinliklerden  1 not,. Performans Görevlerinden 1 not ve Ürün Dosyasından 1 not ile değerlendirilmesine, ayrıca, öğrencilerin istediği derslerden ve seviyelerine uygun olarak ta 1 Proje notu almasına,

32. Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulmasına,

33.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

2012–2013 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Sınıf zümre öğretmenler kurulu toplantısı yukarıda anılan tarih, yer ve saatte yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri tarafından iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır.

 

 

 

 

  Nermin POLAT                                      Esra KARAKAŞ

Okul Müdür Yardımcısı                                       3-A Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

Ragıp KARACALI                                   Recep AKYAR    Talip POLAT

3-B Sınıf Öğretmeni              3-C Sınıf Öğretmeni     3-D Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

O     L    U     R

20.09.2012

Bedrettin KUTAN

Okul Müdürü