2018-2019 3.sınıf günlük planları

2018-2019 3.sınıf günlük planları dosyası 19-02-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 3.sınıf günlük planları
Kategori 3. Sınıf TEOG
Gönderen ersan22
Eklenme Tarihi 19-02-2018
Boyut 172.83 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

DERS PLANLARINA GÖRE

 

3. SINIF

DERS PLANLARI

 

17 Eylül 2012 – 14 Haziran 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI

 

1. ÜNİTE

 

(17 Eylül-19 Ekim)

 

 

DERS PLANLARI

 

(25 İş Günü)

 


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Araştırma, inceleme, canlandırma, uygulama, gösteri, gözlem, yaparak yaşayarak öğrenme.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, CD ve CD çalar, radyo, televizyon, müzik aletleri.

Etkinlik Örnekleri : “Geçen ders yılı hangi şarkıları öğrendik?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Geçen yıl öğretilen şarkıların soru-yanıt yoluyla anımsatılması. Bu şarkılardan “okul’’ ve “öğretmen’’ konulu olanların çalınıp söylenmesi. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardaki resimlerden de yararlanılarak günlük yaşamımızda hareketin yerinin anlatılması. Hareketsiz varlıkların gözlemlenerek bu varlıklardan ses çıkmadığının, sesin oluşumu için hareketin gerekli olduğunun örneklerle açıklanması. Birlikte şarkı söylerken çok bağırmama, uygun pozisyon alma ve şarkı söylemeden önce ses ve nefes çalışmaları yapma gibi konulara ilişkin etkinlikler düzenlenmesi. Öğrencilere, konuşurken ve şarkı söylerken seslerini doğru kullanmalarına yönelik örnek uygulamalar yaptırılması. Balon üfleme, karın şişirme, çiçek koklama, ateş söndürme vb. taklidî çalışmalarla diyaframlarını kullanmalarının sağlanması. Şarkı söylerken ve konuşurken, çok bağırmadan uygun tonda söylemelerine ilişkin etkinlikler yaptırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım yaptırılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Kendini ifade etme, yaratıcı düşünme, kişisel ve sosyal değerlere önem verme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Görsel çalışma

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, bireysel çalışmalar, birlikte çalışmalar, yaparak ve yaşayarak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Ilgaz şarkısı, çeşitli boyalar, resim kâğıdı veya defteri

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere, “Ilgaz” şarkısının söylettirilmesi. Şarkı söylendikten sonra çocukların hayallerinde canlandırdıklarının anlattırılması. Sonra, her öğrencinin bu konuda istediği bir resmi renklerle, biçimlerle anlatmasının sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Etkinlik sırasında öğrenci davranışlarının izlenmesi. 2. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmaların yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 ­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, karar verme, iletişim, kendini tanıma

 

­LÜM II

Kazanım : 1.1. Hareket ederken vücut ve alan farkındalığını geliştirir.

Öğretim Yöntemleri : Anlatım, gösterip yaptırma, uygulama, rol oynama.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Yer çizgileri, tebeşir

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Düşme ve çarpışmalara karşı gerekli önlemler alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Etkinlik alanında spor kıyafetlerini giymiş öğrencilerin ikişerli sıra olması. Isınma hareketlerinin yapılması. Öğrencilere belirli alanda yürüme, koşma, sıçrama vb. hareketlerin kimseye çarpmadan, duraklamadan, geri geri, yanyana ve farklı yönlere farklı hızlarda yaptırılması. Yere çizilen dairelerde uyaranla birlikte yer değiştirme oyununun oynanması. (Her seferde bir öğrenci ve bir daire eksilecek) Kazanan öğrencilerin alkışlanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Kendini ifade etme, yaratıcı düşünme, kişisel ve sosyal değerlere önem verme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Görsel çalışma

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, bireysel çalışmalar, birlikte çalışmalar, yaparak ve yaşayarak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Ilgaz şarkısı, çeşitli boyalar, resim kâğıdı veya defteri

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere, “Ilgaz” şarkısının söylettirilmesi. Şarkı söylendikten sonra çocukların hayallerinde canlandırdıklarının anlattırılması. Sonra, her öğrencinin bu konuda istediği bir resmi renklerle, biçimlerle anlatmasının sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Etkinlik sırasında öğrenci davranışlarının izlenmesi. 2. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmaların yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

www.

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Araştırma, inceleme, canlandırma, uygulama, gösteri, gözlem, yaparak yaşayarak öğrenme.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, CD ve CD çalar, radyo, televizyon, müzik aletleri.

Etkinlik Örnekleri : “Geçen ders yılı hangi şarkıları öğrendik?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Geçen yıl öğretilen şarkıların soru-yanıt yoluyla anımsatılması. Bu şarkılardan “okul’’ ve “öğretmen’’ konulu olanların çalınıp söylenmesi. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardaki resimlerden de yararlanılarak günlük yaşamımızda hareketin yerinin anlatılması. Hareketsiz varlıkların gözlemlenerek bu varlıklardan ses çıkmadığının, sesin oluşumu için hareketin gerekli olduğunun örneklerle açıklanması. Birlikte şarkı söylerken çok bağırmama, uygun pozisyon alma ve şarkı söylemeden önce ses ve nefes çalışmaları yapma gibi konulara ilişkin etkinlikler düzenlenmesi. Öğrencilere, konuşurken ve şarkı söylerken seslerini doğru kullanmalarına yönelik örnek uygulamalar yaptırılması. Balon üfleme, karın şişirme, çiçek koklama, ateş söndürme vb. taklidî çalışmalarla diyaframlarını kullanmalarının sağlanması. Şarkı söylerken ve konuşurken, çok bağırmadan uygun tonda söylemelerine ilişkin etkinlikler yaptırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım yaptırılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, karar verme, iletişim, kendini tanıma

 

­LÜM II

Kazanım : 1.1. Hareket ederken vücut ve alan farkındalığını geliştirir.

Öğretim Yöntemleri : Anlatım, gösterip yaptırma, uygulama, rol oynama.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Yer çizgileri, tebeşir

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Düşme ve çarpışmalara karşı gerekli önlemler alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Etkinlik alanında spor kıyafetlerini giymiş öğrencilerin ikişerli sıra olması. Isınma hareketlerinin yapılması. Öğrencilere belirli alanda yürüme, koşma, sıçrama vb. hareketlerin kimseye çarpmadan, duraklamadan, geri geri, yanyana ve farklı yönlere farklı hızlarda yaptırılması. Yere çizilen dairelerde uyaranla birlikte yer değiştirme oyununun oynanması. (Her seferde bir öğrenci ve bir daire eksilecek) Kazanan öğrencilerin alkışlanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Araştırma, inceleme, canlandırma, uygulama, gösteri, gözlem, yaparak yaşayarak öğrenme.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, CD ve CD çalar, radyo, televizyon, müzik aletleri.

Etkinlik Örnekleri : “Geçen ders yılı hangi şarkıları öğrendik?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Geçen yıl öğretilen şarkıların soru-yanıt yoluyla anımsatılması. Bu şarkılardan “okul’’ ve “öğretmen’’ konulu olanların çalınıp söylenmesi. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardaki resimlerden de yararlanılarak günlük yaşamımızda hareketin yerinin anlatılması. Hareketsiz varlıkların gözlemlenerek bu varlıklardan ses çıkmadığının, sesin oluşumu için hareketin gerekli olduğunun örneklerle açıklanması. Birlikte şarkı söylerken çok bağırmama, uygun pozisyon alma ve şarkı söylemeden önce ses ve nefes çalışmaları yapma gibi konulara ilişkin etkinlikler düzenlenmesi. Öğrencilere, konuşurken ve şarkı söylerken seslerini doğru kullanmalarına yönelik örnek uygulamalar yaptırılması. Balon üfleme, karın şişirme, çiçek koklama, ateş söndürme vb. taklidî çalışmalarla diyaframlarını kullanmalarının sağlanması. Şarkı söylerken ve konuşurken, çok bağırmadan uygun tonda söylemelerine ilişkin etkinlikler yaptırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım yaptırılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Kendini ifade etme, yaratıcı düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Görsel çalışma, sanat alanları

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, drama, gözlem, bireysel çalışmalar, uygulama yaparak yaşayarak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Nasrettin Hoca fıkraları, çeşitli boyalar, resim kâğıdı veya defteri

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere bildikleri “Nasrettin Hoca” fıkralarının anlattırılması. Bunlardan beğenilen fıkraların dramatize ettirilmesi. Her öğrenciye hoşlarına gittiği bir “Nasrettin Hoca” fıkrasını renklerle, biçimlerle anlatmalarının sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Araç ve gereçlerimizi kuralına uygun olarak kullanmanın yararlarının söyletilmesi. 2. Etkinlik sırasında öğrenci davranışlarının izlenmesi. 3. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmaların yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 ­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Kendini tanıma, sorumluluk, liderlik, farklılıklara saygı.

 

­LÜM II

Kazanım : 1.2. “Adım al sek” ve “koşarak sıçrama” gibi karmaşık yer değiştirme hareketlerini yapar.

Öğretim Yöntemleri : Gösterip yaptırma, uygulama, yaparak, yaşayarak öğrenme.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Yer çizgileri, tebeşir, spor kıyafetleri

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Düşme ve çarpışmalara karşı önlemler alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor kıyafetlerini giyen öğrencilerin etkinlik alanında derin kolda dizilmesi. Isınma hareketlerinin yapılması. Adım alma, sekme ve koşarak sıçrama hareketlerinin öğretmence gösterilmesi. Gösterilen hareketlerin öğrencilere yaptırılması. Tebeşirle yere dairelerin çizdirilmesi. Uyaranla, sekerek ve sıçrayarak dairelerin değiştirilmesi. Dersin sonunda uygulamanın oyun şekline dönüştürülüp, kazananın alkışlanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Kendini ifade etme, yaratıcı düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Görsel çalışma, sanat alanları

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, drama, gözlem, bireysel çalışmalar, uygulama yaparak yaşayarak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Nasrettin Hoca fıkraları, çeşitli boyalar, resim kâğıdı veya defteri

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere bildikleri “Nasrettin Hoca” fıkralarının anlattırılması. Bunlardan beğenilen fıkrlaarın dramatize ettirilmesi. Her öğrenciye hoşlarına gittiği bir “Nasrettin Hoca” fıkrasını renklerle, biçimlerle anlatmalarının sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Araç ve gereçlerimizi kuralına uygun olarak kullanmanın yararlarının söyletilmesi. 2. Etkinlik sırasında öğrenci davranışlarının izlenmesi. 3. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmaların yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Araştırma, inceleme, canlandırma, uygulama, gösteri, gözlem, yaparak yaşayarak öğrenme.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, CD ve CD çalar, radyo, televizyon, müzik aletleri.

Etkinlik Örnekleri : “Geçen ders yılı hangi şarkıları öğrendik?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Geçen yıl öğretilen şarkıların soru-yanıt yoluyla anımsatılması. Bu şarkılardan “okul’’ ve “öğretmen’’ konulu olanların çalınıp söylenmesi. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardaki resimlerden de yararlanılarak günlük yaşamımızda hareketin yerinin anlatılması. Hareketsiz varlıkların gözlemlenerek bu varlıklardan ses çıkmadığının, sesin oluşumu için hareketin gerekli olduğunun örneklerle açıklanması. Birlikte şarkı söylerken çok bağırmama, uygun pozisyon alma ve şarkı söylemeden önce ses ve nefes çalışmaları yapma gibi konulara ilişkin etkinlikler düzenlenmesi. Öğrencilere, konuşurken ve şarkı söylerken seslerini doğru kullanmalarına yönelik örnek uygulamalar yaptırılması. Balon üfleme, karın şişirme, çiçek koklama, ateş söndürme vb. taklidî çalışmalarla diyaframlarını kullanmalarının sağlanması. Şarkı söylerken ve konuşurken, çok bağırmadan uygun tonda söylemelerine ilişkin etkinlikler yaptırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım yaptırılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Kendini tanıma, sorumluluk, liderlik, farklılıklara saygı.

 

­LÜM II

Kazanım : 1.2. “Adım al sek” ve “koşarak sıçrama” gibi karmaşık yer değiştirme hareketlerini yapar.

Öğretim Yöntemleri : Gösterip yaptırma, uygulama, yaparak, yaşayarak öğrenme.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Yer çizgileri, tebeşir, spor kıyafetleri

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Düşme v eçarpışmalara karşı önlemler alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor kıyafetlerini giyen öğrencilerin etkinlik alanında derin kolda dizilmesi. Isınma hareketlerinin yapılması. Adım alma, sekme ve koşarak sıçrama hareketlerinin öğretmence gösterilmesi. Gösterilen hareketlerin öğrencilere yaptırılması. Tebeşirle yere dairelerin çizdirilmesi. Uyaranla, sekerek ve sıçrayarak dairelerin değiştirilmesi. Dersin sonunda uygulamanın oyun şekline dönüştürülüp, kazananın alkışlanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 2. Birlikte söyleme ve çalma kurallarına uyar.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. Öğrencilere, konuşurken ve şarkı söylerken seslerini nasıl kullanmaları gerektiğinin anlatılması. Konuşurken doğal sesimizi kullandığımızın; şarkı ve türkü söylerken gırtlağımızdan müziğin ezgisine göre ince-kalın, uzun-kısa sesler çıkardığımızın açıklanması. Daha önce öğrendiğimiz şarkıların ses sağlığına dikkat edilerek çalınıp söylenmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yöntemiyle özetlenmesi. Birlikte şarkı söylerken veya çalarken dikkat edilecek kuralların beyin fırtınası yaptırılarak belirlenmesi. Şarkının daha sonra belirlenen kurallara uygun olarak birlikte seslendirilmesi. Öğrencilerin şarkıları söylerken fazla bağırmamaları ve diğer arkadaşlarının seslerini de dinlemeleri gerektiğine dikkat çekilerek uyum içinde olmalarının sağlanması. Birlikte şarkı söyleme kurallarının anlatılması. Şarkı söylerken sesini arkadaşlarının sesine uydurmanın, şarkıyı birlikte söylemenin öneminin vurgulanması. Flüt ve mandolinle şarkıya eşlik edilmesi. Yapılan çalışmaların özetlenmesi. 

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, karar verme, araştırma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 2. Oyunlarında kullandıkları çizgi çeşitlerinden örnekler verirler.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Çizgi çeşitleri

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, anlatım, soru-yanıt, araştırma, birlikte çalışmalar

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Çizgileri kullandıkları oyunlar

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere hangi oyunlarda çizgileri kullandıklarının sorulması. Sek sek oyunu, çizgi bulmaca, futbol sahası çizgileri gibi oyunları hatırlamalarının sağlanması. Öğrencilerin verdikleri örneklerinin tahtaya yazılması. Bu oyunları bazılarının sınıf bahçesinde (çizgiler kullanılarak) gruplara ayrılarak oynanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öğrencilere, atladıkları ip, bellerinde çevirdikleri çember ve tırmandıkları ağaç dallarının vb. çizgiye benzeyip benzemediğinin sorulması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 ­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Karar verme, etik davranma, zaman ve mekanı doğru algılama

 

­LÜM II

Kazanım : 1.3. Bireysel ve eşli olarak dengeleme hareketlerini hız ve kuvvet ayarlaması yaparak gösetrir.

Öğretim Yöntemleri : Komutla öğretim, uygulama, bireysel ve grup çalışması.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Çekme ipi, yer çizgileri, spor kıyafetleri

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Denge bozulması sonucu düşmelere karşı öğrencilerin uyarılması.

Öğrenme Öğretme Süreci : Etkinlik alanında sıra olunup ısınma hareketlerinin yapılması. Eğilme, ödnme, salınma, oturma, çekme, itme, denge vb. hareketlerin hızlı yavaş tempoda uygulanması. Öğrencilerin eşleştirilip sırt sırta vermesi. Birbirinin kollarına girip birlikte oturup kalkma alıştırmalarının yapılması. Dersin sonunda sınıfın iki gruba ayrılıp, halat çekme yarışı yaptırılması. Kazanan grubun alkışlanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, karar verme, araştırma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 2. Oyunlarında kullandıkları çizgi çeşitlerinden örnekler verirler.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Çizgi çeşitleri

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, anlatım, soru-yanıt, araştırma, birlikte çalışmalar

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Çizgileri kullandıkları oyunlar

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere hangi oyunlarda çizgileri kullandıklarının sorulması. Sek sek oyunu, çizgi bulmaca, futbol sahası çizgileri gibi oyunları hatırlamalarının sağlanması. Öğrencilerin verdikleri örneklerinin tahtaya yazılması. Bu oyunları bazılarının sınıf bahçesinde (çizgiler kullanılarak) gruplara ayrılarak oynanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öğrencilere, atladıkları ip, bellerinde çevirdikleri çember ve tırmandıkları ağaç dallarının vb. çizgiye benzeyip benzemediğinin sorulması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 2. Birlikte söyleme ve çalma kurallarına uyar.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. Öğrencilere, konuşurken ve şarkı söylerken seslerini nasıl kullanmaları gerektiğinin anlatılması. Konuşurken doğal sesimizi kullandığımızın; şarkı ve türkü söylerken gırtlağımızdan müziğin ezgisine göre ince-kalın, uzun-kısa sesler çıkardığımızın açıklanması. Daha önce öğrendiğimiz şarkıların ses sağlığına dikkat edilerek çalınıp söylenmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yöntemiyle özetlenmesi. Birlikte şarkı söylerken veya çalarken dikkat edilecek kuralların beyin fırtınası yaptırılarak belirlenmesi. Şarkının daha sonra belirlenen kurallara uygun olarak birlikte seslendirilmesi. Öğrencilerin şarkıları söylerken fazla bağırmamaları ve diğer arkadaşlarının seslerini de dinlemeleri gerektiğine dikkat çekilerek uyum içinde olmalarının sağlanması. Birlikte şarkı söyleme kurallarının anlatılması. Şarkı söylerken sesini arkadaşlarının sesine uydurmanın, şarkıyı birlikte söylemenin öneminin vurgulanması. Flüt ve mandolinle şarkıya eşlik edilmesi. Yapılan çalışmaların özetlenmesi. 

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Karar verme, etik davranma, zaman ve mekanı doğru algılama

 

­LÜM II

Kazanım : 1.3. Bireysel ve eşli olarak dengeleme hareketlerini hız ve kuvvet ayarlaması yaparak gösetrir.

Öğretim Yöntemleri : Komutla öğretim, uygulama, bireysel ve grup çalışması.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Çekme ipi, yer çizgileri, spor kıyafetleri

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Denge bozulması sonucu düşmelere karşı öğrencilerin uyarılması.

Öğrenme Öğretme Süreci : Etkinlik alanında sıra olunup ısınma hareketlerinin yapılması. Eğilme, ödnme, salınma, oturma, çekme, itme, denge vb. hareketlerin hızlı yavaş tempoda uygulanması. Öğrencilerin eşleştirilip sırt sırta vermesi. Birbirinin kollarına girip birlikte oturup kalkma alıştırmalarının yapılması. Dersin sonunda sınıfın iki gruba ayrılıp, halat çekme yarışı yaptırılması. Kazanan grubun alkışlanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 3. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamına uygun söyler. 

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. “Okulumuzda yapılan müzik etkinlikleri nelerdir?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Okulumuzda müzik yapılan yerlerin ve zamanının belirtilip müzik etkinliklerinin söylenmesi. Sınıfımızda müzik kolu etkinliklerinin belirtilmesi. Çevremizdeki müzik etkinliklerine örnekler verilmesi. Bu etkinliklere katılarak gereken çalışmaların yapılması gerektiğinin anlatılması. Okulda, sınıfta ve çevredeki müzik etkinliklerinde söylenen şarkı ve türkülerin kasetçalardan dinlenmesi, söylenip çalınması. “Cumhuriyet” şarkısının öğretilmesi. Daha önceki belirli gün ve haftalarda öğrendiğimiz şarkı ve türkülerin anımsatılması. Öğrenilen şarkının hangi belirli gün ve haftaya ait olduğunun söyletilmesi. Anımsadığımız şarkıların koru ve solo olarak söyletilip kasetçalardan dinletilmesi. Bugüne kadar işlediğimiz ünitelerde, belirli gün ve haftalarda öğrendiğimiz şarkıların tekrar edilmesi. “Hastayım” tekerlemesinin sözlerinin anlamına uygun olarak ezgisiyle birlikte söyletilmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğrencilerin belirli gün ve haftaların konusu hakkındaki fikirlerini ve düşüncelerini ifade etmelerinin sağlanması. Bu günlerde söylenen şarkıların konu özelliklerine dikkat çekilerek anlamlarına uygun söylemelerinin sağlanması. Bu kutlamalarda düzenlenecek etkinlikler için görüşlerinin sorulması.  

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Türkçe Dersi: Görsel okuma ve görsel sunu. Hayat Bilgisi Dersi: Okul Heyecanım Teması.

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Kendini ifade etme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 2. Oyunlarında kullandıkları çizgi çeşitlerinden örnekler verir.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Çizgi çeşitleri

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, inceleme, gösterip yaptırma, anlatım, bireysel çalışmalar

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Resim kâğıdı veya defteri, çeşitli boyalar

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere çizgileri kullandıkları oyunlarının anlattırılması. Bu oyunlardan istedikleri oyununu çizgileri kullanarak resim çalışması ile ifade etmelerinin sağlanması. Kullandıkları çizgi çeşitlerinin sezdirilmesi. Resim çalışmalarında çizgi çeşitlerini kullanma alışkanlığı kazandırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Açık uçlu ve kısa yanıtlı sorularla değerlendirilmesi. 2. Etkinlik sırasında öğrenci davranışlarının gözlenmesi. 2. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmaların yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 ­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Amaç belirleme, kendini tanıma, kişisel gelişimini izleme

 

­LÜM II

Kazanım : 1.4. Hız ve kuvvet ayarlaması yaparak nesneleri hareket ettirir.

Öğretim Yöntemleri : Örneklendirme, uygulama.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Top, balon, raket, tüy, tennis topu

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Fırlatılan nesnelerin kimseye çarpmaması için önlemler alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor kıyafetlerini giyen öğrencilerin etkinlik alanında ikişerli sıra olması. Isınma hareketlerinin yapılması. El ile top, balon vb. nesnelerin fırlatılması, raket ve ayakla top, tüy, balon gibi nesnelere vurulması, topların yerden yuvarlanması hareketlerinin hızlı ve yavaş tempoda yapılması. Ders sonunda öğrencileri iki gruba ayrılarak ortaya dikilen pet şişeyi toplar fırlatarak, karşı gruba yuvarlaması oyununun oynanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Kendini ifade etme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 2. Oyunlarında kullandıkları çizgi çeşitlerinden örnekler verir.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Çizgi çeşitleri

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, inceleme, gösterip yaptırma, anlatım, bireysel çalışmalar

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Resim kâğıdı veya defteri, çeşitli boyalar

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere çizgileri kullandıkları oyunlarının anlattırılması. Bu oyunlardan istedikleri oyununu çizgileri kullanarak resim çalışması ile ifade etmelerinin sağlanması. Kullandıkları çizgi çeşitlerinin sezdirilmesi. Resim çalışmalarında çizgi çeşitlerini kullanma alışkanlığı kazandırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Açık uçlu ve kısa yanıtlı sorularla değerlendirilmesi. 2. Etkinlik sırasında öğrenci davranışlarının gözlenmesi. 2. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmaların yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 3. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamına uygun söyler. 

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. “Okulumuzda yapılan müzik etkinlikleri nelerdir?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Okulumuzda müzik yapılan yerlerin ve zamanının belirtilip müzik etkinliklerinin söylenmesi. Sınıfımızda müzik kolu etkinliklerinin belirtilmesi. Çevremizdeki müzik etkinliklerine örnekler verilmesi. Bu etkinliklere katılarak gereken çalışmaların yapılması gerektiğinin anlatılması. Okulda, sınıfta ve çevredeki müzik etkinliklerinde söylenen şarkı ve türkülerin kasetçalardan dinlenmesi, söylenip çalınması. “Cumhuriyet” şarkısının öğretilmesi. Daha önceki belirli gün ve haftalarda öğrendiğimiz şarkı ve türkülerin anımsatılması. Öğrenilen şarkının hangi belirli gün ve haftaya ait olduğunun söyletilmesi. Anımsadığımız şarkıların koru ve solo olarak söyletilip kasetçalardan dinletilmesi. Bugüne kadar işlediğimiz ünitelerde, belirli gün ve haftalarda öğrendiğimiz şarkıların tekrar edilmesi. “Hastayım” tekerlemesinin sözlerinin anlamına uygun olarak ezgisiyle birlikte söyletilmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğrencilerin belirli gün ve haftaların konusu hakkındaki fikirlerini ve düşüncelerini ifade etmelerinin sağlanması. Bu günlerde söylenen şarkıların konu özelliklerine dikkat çekilerek anlamlarına uygun söylemelerinin sağlanması. Bu kutlamalarda düzenlenecek etkinlikler için görüşlerinin sorulması.  

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Türkçe Dersi: Görsel okuma ve görsel sunu. Hayat Bilgisi Dersi: Okul Heyecanım Teması.

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Amaç belirleme, kendini tanıma, kişisel gelişimini izleme

 

­LÜM II

Kazanım : 1.4. Hız ve kuvvet ayarlaması yaparak nesneleri hareket ettirir.

Öğretim Yöntemleri : Örneklendirme, uygulama.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Top, balon, raket, tüy, tennis topu

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Fırlatılan nesnelerin kimseye çarpmaması için önlemler alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor kıyafetlerini giyen öğrencilerin etkinlik alanında ikişerli sıra olması. Isınma hareketlerinin yapılması. El ile top, balon vb. nesnelerin fırlatılması, raket ve ayakla top, tüy, balon gibi nesnelere vurulması, topların yerden yuvarlanması hareketlerinin hızlı ve yavaş tempoda yapılması. Ders sonunda öğrencileri iki gruba ayrılarak ortaya dikilen pet şişeyi toplar fırlatarak, karşı gruba yuvarlaması oyununun oynanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 4. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları doğru ve etkili söyler. 

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. Atatürk’le ilgili düzeye uygun şarkıların kasetçalardan dinletilmesi. “Atatürk’ü Severim” adlı şarkının sözlerinin tahtaya yazılması, kasetçalardan dinletilmesi. Bölümler hâlinde mandolinle çaldırılıp söyletilerek öğretilmesi. Şarkının tek tek ve sınıfça söyletilmesi. Çalışmalar sırasında şarkının ezgisi ve sözlerini doğru tekrar etme çalışmalarının yapılması. Şarkının, ezginin ve sözlerinin anlamına dikkat edilerek söylenmesi gerektiğinin vurgulanması. “Atatürk’le ilgili hangi şarkıları biliyorsunuz?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Atatürk’ü anlatan bildikleri şarkıların dinletilip istekli öğrencilere bu şarkıların adlarının söyletilmesi. Atatürk’le ilgili şarkıların, sözlerinin anlamlarına uygun şekilde söylenmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğrencilere, Atatürk’ü anlatan şarkılardan hangilerini öğrendikleri ve bu şarkılarla ilgili olarak neler hissettiklerinin sorulması. Atatürk’le ilgili şarkılardan düzeylerine uygun seçkin örnekler dinletilerek bunlara sesleriyle eşlik etmelerinin sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Kendini ifade etme, yaratıcı düşünme, sorumluluk alma, başladığı işi bitirme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 3. Oyunlarla çizgisel çalışmalar yapmaktan haz alır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Çizgisel çalışma

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Temizlik kurallarına uyulması, kazalara neden olacak davranışlardan kaçınılması.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, gösterip yaptırma, bireysel ve grup çalışması, gözlem, uygulama, yaparak, yaşayarak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Kolları bol olan bird al parçası, gazette kâğıtları, tutkallı boya ya da akrilik boya, kalın fırçalar, oyun hamuru

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Yapacağımız etkinlik hakkında öğrencilere verilen bilgi ile derse başlanması. Sınıfa bol miktarda kolları bol olan bird al parçasının getirilmesi. Yere gazet kâğıtların serilmesi. Öğrecnilere, grupça, çeşitli renklerle hazırlanan tutkallı boya ya da akrilik boyayla kalın fırçalar kullanılarak dalları rengarenk boyamalarının sağlanması. Dalların uçlarına minik toplar halinde hazırlanan oyun hamurlarının batırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öğrencilerin gözlem formları ile dğerlendirilmesi 2. Belirlenen davranış eksiklerini giderici çalışmaların yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, iletişim, etik davranma

 

­LÜM II

Kazanım : 1.5. Hız ve kuvvet ayarlaması yaparak nesneleri kontrol eder.

Öğretim Yöntemleri : Örneklendirme, uygulama, bireysel ve grupla çalışma.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Jimnastik, lastik ve fırlatma topları, spor giysileri

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Fırlatılan topların çarpmasına karşı öğrencilerin uyarılması.

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin spor giysilerini giyip etkinlik alanında ikişerli sıra olması. Isınma hareketlerinin yapılması. Sınıfın iki gruba ayrılması. Derin kolda karşılıklı dizilen öğrencilerin birbirine attığı nesneleri (top, balon) el, ayka, baş ve gövde ile tutma hareketleri yapılması. Dersin sonunda raketlerle pinpon topunu zıplatarak belirli alanda taşıma yarışması yaptırılması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öz dğerlendirme ve akran değerlendirmesi yaptırılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Kendini ifade etme, yaratıcı düşünme, sorumluluk alma, başladığı işi bitirme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 3. Oyunlarla çizgisel çalışmalar yapmaktan haz alır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Çizgisel çalışma

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Temizlik kurallarına uyulması, kazalara neden olacak davranışlardan kaçınılması.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, gösterip yaptırma, bireysel ve grup çalışması, gözlem, uygulama, yaparak, yaşayarak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Kolları bol olan bird al parçası, gazette kâğıtları, tutkallı boya ya da akrilik boya, kalın fırçalar, oyun hamuru

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Yapacağımız etkinlik hakkında öğrencilere verilen bilgi ile derse başlanması. Sınıfa bol miktarda kolları bol olan bird al parçasının getirilmesi. Yere gazet kâğıtların serilmesi. Öğrecnilere, grupça, çeşitli renklerle hazırlanan tutkallı boya ya da akrilik boyayla kalın fırçalar kullanılarak dalları rengarenk boyamalarının sağlanması. Dalların uçlarına minik toplar halinde hazırlanan oyun hamurlarının batırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öğrencilerin gözlem formları ile dğerlendirilmesi 2. Belirlenen davranış eksiklerini giderici çalışmaların yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 4. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları doğru ve etkili söyler. 

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. Atatürk’le ilgili düzeye uygun şarkıların kasetçalardan dinletilmesi. “Atatürk’ü Severim” adlı şarkının sözlerinin tahtaya yazılması, kasetçalardan dinletilmesi. Bölümler hâlinde mandolinle çaldırılıp söyletilerek öğretilmesi. Şarkının tek tek ve sınıfça söyletilmesi. Çalışmalar sırasında şarkının ezgisi ve sözlerini doğru tekrar etme çalışmalarının yapılması. Şarkının, ezginin ve sözlerinin anlamına dikkat edilerek söylenmesi gerektiğinin vurgulanması. “Atatürk’le ilgili hangi şarkıları biliyorsunuz?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Atatürk’ü anlatan bildikleri şarkıların dinletilip istekli öğrencilere bu şarkıların adlarının söyletilmesi. Atatürk’le ilgili şarkıların, sözlerinin anlamlarına uygun şekilde söylenmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğrencilere, Atatürk’ü anlatan şarkılardan hangilerini öğrendikleri ve bu şarkılarla ilgili olarak neler hissettiklerinin sorulması. Atatürk’le ilgili şarkılardan düzeylerine uygun seçkin örnekler dinletilerek bunlara sesleriyle eşlik etmelerinin sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, iletişim, etik davranma

 

­LÜM II

Kazanım : 1.5. Hız ve kuvvet ayarlaması yaparak nesneleri kontrol eder.

Öğretim Yöntemleri : Örneklendirme, uygulama, bireysel ve grupla çalışma.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Jimnastik, lastik ve fırlatma topları, spor giysileri

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Fırlatılan topların çarpmasına karşı öğrencilerin uyarılması.

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin spor giysilerini giyip etkinlik alanında ikişerli sıra olması. Isınma hareketlerinin yapılması. Sınıfın iki gruba ayrılması. Derin kolda karşılıklı dizilen öğrencilerin birbirine attığı nesneleri (top, balon) el, ayka, baş ve gövde ile tutma hareketleri yapılması. Dersin sonunda raketlerle pinpon topunu zıplatarak belirli alanda taşıma yarışması yaptırılması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öz dğerlendirme ve akran değerlendirmesi yaptırılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 4. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları doğru ve etkili söyler. 

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. Atatürk’le ilgili düzeye uygun şarkıların kasetçalardan dinletilmesi. “Atatürk’ü Severim” adlı şarkının sözlerinin tahtaya yazılması, kasetçalardan dinletilmesi. Bölümler hâlinde mandolinle çaldırılıp söyletilerek öğretilmesi. Şarkının tek tek ve sınıfça söyletilmesi. Çalışmalar sırasında şarkının ezgisi ve sözlerini doğru tekrar etme çalışmalarının yapılması. Şarkının, ezginin ve sözlerinin anlamına dikkat edilerek söylenmesi gerektiğinin vurgulanması. “Atatürk’le ilgili hangi şarkıları biliyorsunuz?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Atatürk’ü anlatan bildikleri şarkıların dinletilip istekli öğrencilere bu şarkıların adlarının söyletilmesi. Atatürk’le ilgili şarkıların, sözlerinin anlamlarına uygun şekilde söylenmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğrencilere, Atatürk’ü anlatan şarkılardan hangilerini öğrendikleri ve bu şarkılarla ilgili olarak neler hissettiklerinin sorulması. Atatürk’le ilgili şarkılardan düzeylerine uygun seçkin örnekler dinletilerek bunlara sesleriyle eşlik etmelerinin sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Görsel okuma, kendini ifade etme, araştırma, karar verme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 4. Kendi yaptığı çalışmalarda, sanatçıların eserlerinde ve günlük yaşamında karşılaştığı çizgi çeşitlerini tanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Çizgi çeşitleri

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, inceleme, araştırma, anlatım, soru-yanıt, uygulama

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Ilgaz şarkısı, çeşitli boyalar, resim kâğıdı veya defteri

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere çizgi çeşitlerinden örnekler verdirilerek derse giriş yapılması. Kendi resim çalışmalarında kullandıkları çizgi çşitlerinin sezdirilmesi. Öğrencilere, çeşitli sanatçıların çizgisel çalışmalarını sınıfa getirerek çizgilerin anlattırılması. Günlük yaşamlarında karşıladıkları çizgi çeşitlerine örnekler verdirilmesi. Çizgisel çalışmalar yaptırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öğrencilerin öz değerlendirme formları ile değerlendirilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 ­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Farklılıklara saygı, eğlenme, sorumluluk.

 

­LÜM II

Kazanım : 1.6. Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketleri farklı yön, hız ve kuvvetlerde yaparak gösterir.

Öğretim Yöntemleri : Gösterip yaptırma, uygulama, örneklendirme

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Yönler levhası, yer çizgileri, spor giysileri

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Çarpışmalara ve çarpışmalara karşı öğrencilerin uyarılması.

Öğrenme Öğretme Süreci : Etkinlik alanında sıra olmuş öğrencilere yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü hareketlerinden örneklerin gösterilmesi. Gösterilen hareketlerin belirlenen alan ve çizgiler üzerinde öğrencilere yaptırılması. Dersin ikinci yarısında sınıfın iki gruba ayrılarak “yakan top” oyununun oynatılması. Kazanan grubun alkışlanması

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmalar

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Görsel okuma, kendini ifade etme, araştırma, karar verme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 4. Kendi yaptığı çalışmalarda, sanatçıların eserlerinde ve günlük yaşamında karşılaştığı çizgi çeşitlerini tanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Çizgi çeşitleri

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, inceleme, araştırma, anlatım, soru-yanıt, uygulama

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Ilgaz şarkısı, çeşitli boyalar, resim kâğıdı veya defteri

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere çizgi çeşitlerinden örnekler verdirilerek derse giriş yapılması. Kendi resim çalışmalarında kullandıkları çizgi çşitlerinin sezdirilmesi. Öğrencilere, çeşitli sanatçıların çizgisel çalışmalarını sınıfa getirerek çizgilerin anlattırılması. Günlük yaşamlarında karşıladıkları çizgi çeşitlerine örnekler verdirilmesi. Çizgisel çalışmalar yaptırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öğrencilerin öz değerlendirme formları ile değerlendirilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


Ö­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 4. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları doğru ve etkili söyler. 

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. Atatürk’le ilgili düzeye uygun şarkıların kasetçalardan dinletilmesi. “Atatürk’ü Severim” adlı şarkının sözlerinin tahtaya yazılması, kasetçalardan dinletilmesi. Bölümler hâlinde mandolinle çaldırılıp söyletilerek öğretilmesi. Şarkının tek tek ve sınıfça söyletilmesi. Çalışmalar sırasında şarkının ezgisi ve sözlerini doğru tekrar etme çalışmalarının yapılması. Şarkının, ezginin ve sözlerinin anlamına dikkat edilerek söylenmesi gerektiğinin vurgulanması. “Atatürk’le ilgili hangi şarkıları biliyorsunuz?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Atatürk’ü anlatan bildikleri şarkıların dinletilip istekli öğrencilere bu şarkıların adlarının söyletilmesi. Atatürk’le ilgili şarkıların, sözlerinin anlamlarına uygun şekilde söylenmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğrencilere, Atatürk’ü anlatan şarkılardan hangilerini öğrendikleri ve bu şarkılarla ilgili olarak neler hissettiklerinin sorulması. Atatürk’le ilgili şarkılardan düzeylerine uygun seçkin örnekler dinletilerek bunlara sesleriyle eşlik etmelerinin sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Farklılıklara saygı, eğlenme, sorumluluk.

 

­LÜM II

Kazanım : 1.6. Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketleri farklı yön, hız ve kuvvetlerde yaparak gösterir.

Öğretim Yöntemleri : Gösterip yaptırma, uygulama, örneklendirme

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Yönler levhası, yer çizgileri, spor giysileri

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Çarpışmalara ve çarpışmalara karşı öğrencilerin uyarılması.

Öğrenme Öğretme Süreci : Etkinlik alanında sıra olmuş öğrencilere yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü hareketlerinden örneklerin gösterilmesi. Gösterilen hareketlerin belirlenen alan ve çizgiler üzerinde öğrencilere yaptırılması. Dersin ikinci yarısında sınıfın iki gruba ayrılarak “yakan top” oyununun oynatılması. Kazanan grubun alkışlanması

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmalar

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI

 

2. ÜNİTE

 

(22 Ekim-23 Kasım)

 

 

DERS PLANLARI

 

(23 İş Günü)

 

 

 

 

 


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 5. İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun dinler.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : “Okulumuzun açılış ve kapanış törenlerinde neler yapıyoruz?” sorusu sorularak derse başlanması. Öğrencilerin soru üzerinde konuşturulması. İstiklâl Marşı’mızı kimin, hangi şartlarda yazdığı konusunda açıklamalar yapılması. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşı’mızın devletimizin sembolü olduğunun, birlik ve beraberliğimizi temsil ettiğinin belirtilmesi. İstiklâl Marşı’mızın millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirici yönü ve öneminin vurgulanması. Marşımızın içerdiği anlamsal bütünlüğe dikkat çekilerek kaset veya CD’den dinletilmesi. Bayrak törenlerinde marşımnızın esas duruşta dinlenmesi gerektiğinin anlatılması. Öğrencilere İstiklâl Marşı’mızın önemini vurgulayacak duygu ve düşüncelerinin sorulması. Bununla ilgili sınıf içi tartışma yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, karar verme, estetik biçim kazanma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 5. Bir yüzeyde oyunlarla lekeler oluşturur.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Oyunlarla lekeler

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gösterip yaptırma, anlatım, soru-yanıt, gözlem, inceleme, uygulama ,bireysel çalışma, yaparak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Resim kâğıdı veya edfteri, kalın fırça, sünger, suluboya, renkli mürekkep veya su vet oz boya

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Bu derste kullanılacak araç-gereçlerin hazırlanması, etkinlik hakkında bilgi verilmesi. Resim kâğıdının kalın fırça ve süngerlerle ıslattırılması. Kâğıdın kurumasına izin vermeden, suluboya renklerini istedikleri gibi fırça yardımı ile damlatarak hoş dağılımlar elde ettirilmesi. Aynı çalışmanın, renkli mürekkeple veya su vet oz boya karışımından elde edilen boyalarla da yaptırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öğrencilerin gözlem formları ile değerlendirilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 ­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

İletişim, eğlenme, estetik zevk kazanma.

 

­LÜM II

Kazanım : 1.7. Ritmik hareketleri bireysel, eşli, grupla, nesnesiz, nesneli olarak uyumlu şekilde yapar.

Öğretim Yöntemleri : Gözlem, rol yapma, örneklendirme

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Kasetçalar, kaset, halk dansları örnekleri, atlama ipleri

Ders Alanı : Spor Salonu

Güvenlik Önlemleri   

 

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor kıyafetlerini giymiş öğrencilerin etkinlik alanında sıra olması. Alanda serbest yürüyüşlerle ısınmanın sağlanması. Öğrencilerin belirlenen bir sure atlama ipi ile ritim çalışması. Aynı çalışmanın grup olarak yapılması. Öğretmence gösterilecek basit halk dansları figürlerinin bireysel ve grup olarak yapılması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, karar verme, estetik biçim kazanma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 5. Bir yüzeyde oyunlarla lekeler oluşturur.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Oyunlarla lekeler

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gösterip yaptırma, anlatım, soru-yanıt, gözlem, inceleme, uygulama ,bireysel çalışma, yaparak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Resim kâğıdı veya edfteri, kalın fırça, sünger, suluboya, renkli mürekkep veya su vet oz boya

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Bu derste kullanılacak araç-gereçlerin hazırlanması, etkinlik hakkında bilgi verilmesi. Resim kâğıdının kalın fırça ve süngerlerle ıslattırılması. Kâğıdın kurumasına izin vermeden, suluboya renklerini istedikleri gibi fırça yardımı ile damlatarak hoş dağılımlar elde ettirilmesi. Aynı çalışmanın, renkli mürekkeple veya su ve toz boya karışımından elde edilen boyalarla da yaptırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öğrencilerin gözlem formları ile değerlendirilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 5. İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun dinler.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : “Okulumuzun açılış ve kapanış törenlerinde neler yapıyoruz?” sorusu sorularak derse başlanması. Öğrencilerin soru üzerinde konuşturulması. İstiklâl Marşı’mızı kimin, hangi şartlarda yazdığı konusunda açıklamalar yapılması. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşı’mızın devletimizin sembolü olduğunun, birlik ve beraberliğimizi temsil ettiğinin belirtilmesi. İstiklâl Marşı’mızın millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirici yönü ve öneminin vurgulanması. Marşımızın içerdiği anlamsal bütünlüğe dikkat çekilerek kaset veya CD’den dinletilmesi. Bayrak törenlerinde marşımnızın esas duruşta dinlenmesi gerektiğinin anlatılması. Öğrencilere İstiklâl Marşı’mızın önemini vurgulayacak duygu ve düşüncelerinin sorulması. Bununla ilgili sınıf içi tartışma yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

İletişim, eğlenme, estetik zevk kazanma.

 

­LÜM II

Kazanım : 1.7. Ritmik hareketleri bireysel, eşli, grupla, nesnesiz, nesneli olarak uyumlu şekilde yapar.

Öğretim Yöntemleri : Gözlem, rol yapma, örneklendirme

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Kasetçalar, kaset, halk dansları örnekleri, atlama ipleri

Ders Alanı : Spor Salonu

Güvenlik Önlemleri   

 

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor kıyafetlerini giymiş öğrencilerin etkinlik alanında sıra olması. Alanda serbest yürüyüşlerle ısınmanın sağlanması. Öğrencilerin belirlenen bir sure atlama ipi ile ritim çalışması. Aynı çalışmanın grup olarak yapılması. Öğretmence gösterilecek basit halk dansları figürlerinin bireysel ve grup olarak yapılması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

3

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 6. İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun dinler. 7. Yarattığı ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği müziğe eşlik eder.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitapları ve yardımcı kitaplardan konuyla ilgili düzenlemelerin incelenip yorumlanması, ile derse başlanması. “Bugüne kadar hangi şarkıları öğrendik?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. İstekli öğrencilere bu şarkıların söyletilmesi. Öğrencilere istedikleri arkadaşlarıyla beraber müzik yapacakları gruplar kurdurulması. Grupların söyleyecekleri şarkıların belirlenmesi. Her gruba bir ad konulması. Grupların okul dışında da birlikte belirledikleri şarkılar üzerinde çalışması. Öğrencilerin bireysel veya grup olarak hazırladıkları etkinlikleri sunacakları ortamların hazırlanması ve sunulması. Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılması. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmelerinin sağlanması. Ayrıca izlenen çalışmaların nasıl bulunduğu hakkında görüşlerin açıklanacağı etkinlikler düzenlenmesi. 

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri, öz değerlendirme formları ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Türkçe Dersi: Görsel okuma ve görsel sunu. Özel Eğitim Alanı: 6

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

3

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler