2018-2019 2.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı

2018-2019 2.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı dosyası 07-02-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 2.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen hilalaksoy55
Eklenme Tarihi 07-02-2018
Boyut 45.53 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

 

 

   MİLLİ EGEMENLİK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                 ELAZIĞ

 

  

       2.Sınıf öğretmenleri olarak  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95.maddesi doğrultusunda, 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 2. sınıflar arasında planlama, uygulama, Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla

aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06/09/2012 Perşembe günü saat 11.00’de

“2. Sınıf 1.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı” yapmak istiyoruz.

              Gereğini ve bilgilerinizi arz ederiz. 06/09/2012

 

      Ufuk BEKÇİ         Selahattin GÜRGÖZE        Canan AYGÜNEŞ         Selinda Tuğçe BUDAK  2-A Sınıf Öğretmeni                2-B Sınıf Öğretmeni         2-C Sınıf Öğretmeni         2-D Sınıf Öğretmeni

 

 

 

     GÜNDEM MADDELERİ

 

 1.   Açılış, yoklama , gündem maddelerinin ve yönetmeliğin zümre ile ilgili 95.maddesinin

okunması ve başkanın seçilmesi,

 1.  Bir önceki eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi ve bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi ve Ders Kesim Raporları’nın incelenmesi bitirilmeyen konuların olup olmadığının tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi,
 2. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri bölümünün okunması,
 3. Derslerin öğretim programlarının incelenmesi ve  önceki yıl uygulanan Ünitelendirilmiş    yıllık planlar, ders planları ve etkinliklerin uygulama sonuçlarının incelenmesi,
 4. 2012 – 2013 Eğitim Öğretim yılı Çalışma Takviminin incelenmesi,
 5. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi,
 6. Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılması, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik   derslerinin  işleniş sürelerinin belirlenmesi,
 7. Serbest Etkinlikler Dersinin uygulanmasında Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararının 10.maddesi doğrultusunda Serbest Etkinlikler Dersi içerik ve saatinin görüşülmesi,
 8.  Haftalık  ders programının taslak olarak oluşturulması,
 9.  Ders araç gereçlerinin tespiti, sınıfların eksiklerinin belirlenmesi ve eğitim öğretime uygun hale getirilmesi,
 10.  Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
 11.  Öğrencilerin okuma ve yazma durumlarının ölçülmesi amacıyla ilk haftalarda yapılacak çalışmaların belirlenmesi,
 12.  Temizlik ve sınıf düzeni konusunda görüşülmesi,
 13.  Öğrencilerin sağlığı ve beslenmeleri konusunda alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
 14.  Okul-öğretmen-veli ilişkilerinin gerekliliği ve bu konuda yapılacak çalışmaların belirlenmesi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve sınıf kitaplığının oluşturulması ve zenginleştirilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
 2.  Uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
 3.  Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınmasının   

      gerekliliği,

 1. Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin

          alınması,

 1. Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik

     gelişmelerin  izlenmesi.

 1. Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin belirlenmesi ve uygulama 

     zamanlarının belirlenmesi,

23) Öğrencilerin okula devam durumlarının takip edilmesinin gerekliliği,

24) Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için

     gerekli tedbirlerin alınması,

25) Öğrenci kılık- kıyafetlerinin düzenine dikkat edilmesi,

26) Yıl içinde yapılacak gezilerin planlanması,

27) Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Uygundur.

         06/09/2012

 

 

 

 

 

 

                                                                 Sinan YILDIZ

 Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ EGEMENLİK İLKOKULU

2012 - 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

2. SINIFLAR 1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

 TOPLANTI TUTANAĞI

 

OKULU     : Milli Egemenlik İlkokulu

ÖĞRETİM YILI    : 2012 - 2013

DÖNEM                                        : 1. Dönem

TOPLANTI TARİHİ                    : 06/09/2012

TOPLANTI NO                                  : 1

TOPLANTI YERİ                        : Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR           : Müdür Yardımcısı Sami URUK

                                                             2-A Sınıf Öğretmeni Ufuk BEKÇİ

                                                             2-B Sınıf Öğretmeni Selahattin GÜRGÖZE

                                                             2-C Sınıf Öğretmeni Canan AYGÜNEŞ

                                                             2-D Sınıf Öğretmeni Selinda Tuğçe BUDAK

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1.   Açılış, yoklama , gündem maddelerinin ve yönetmeliğin zümre ile ilgili 95.maddesinin

okunması ve başkanın seçilmesi,

 1.  Bir önceki eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi ve bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi ve Ders Kesim Raporları’nın incelenmesi bitirilmeyen konuların olup olmadığının tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi,
 2. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri bölümünün okunması,
 3. Derslerin öğretim programlarının incelenmesi ve  önceki yıl uygulanan Ünitelendirilmiş    yıllık planlar, ders planları ve etkinliklerin uygulama sonuçlarının incelenmesi,
 4. 2012 – 2013 Eğitim Öğretim yılı Çalışma Takviminin incelenmesi,
 5. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi,
 6. Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılması, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik   derslerinin  işleniş sürelerinin belirlenmesi,
 7. Serbest Etkinlikler Dersinin uygulanmasında Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararının 10.maddesi doğrultusunda Serbest Etkinlikler Dersi içerik ve saatinin görüşülmesi,
 8.  Haftalık  ders programının taslak olarak oluşturulması,
 9.  Ders araç gereçlerinin tespiti, sınıfların eksiklerinin belirlenmesi ve eğitim öğretime uygun hale getirilmesi,
 10.  Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
 11.  Öğrencilerin okuma ve yazma durumlarının ölçülmesi amacıyla ilk haftalarda yapılacak çalışmaların belirlenmesi,
 12.  Temizlik ve sınıf düzeni konusunda görüşülmesi,
 13.  Öğrencilerin sağlığı ve beslenmeleri konusunda alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
 14.  Okul-öğretmen-veli ilişkilerinin gerekliliği ve bu konuda yapılacak çalışmaların belirlenmesi,
 15.  Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve sınıf kitaplığının oluşturulması ve zenginleştirilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
 16.  Uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
 17.  Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınmasının   

gerekliliği,

 1. Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin

alınması,

 1. Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik

gelişmelerin  izlenmesi.

 

 

 

 1. Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin belirlenmesi ve uygulama 

zamanlarının belirlenmesi,

 1. Öğrencilerin okula devam durumlarının takip edilmesinin gerekliliği,
 2.  Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için

     gerekli tedbirlerin alınması,

 1.  Öğrenci kılık- kıyafetlerinin düzenine dikkat edilmesi,
 2.  Yıl içinde yapılacak gezilerin planlanması,
 3.  Dilek ve temenniler, kapanış.

 

                                       GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1. AÇILIŞ VE GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI

           Milli Egemenlik İlkokulu  2.Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu

 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere Okul Müdür Yardımcısı Sami URUK başkanlığında 2. Sınıf öğretmenlerinin katılımıyla toplandı. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi Sami URUK tarafından okundu. 2012–2013 Eğitim–Öğretim yılı için Selinda Tuğçe BUDAK zümre başkanlığına oy birliği ile seçildi. Gündem maddeleri zümre başkanı tarafından okundu. Eklenecek maddelerin olup olmadığı sorularak  gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

2. BİR ÖNCEKİ YILIN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARININ OKUNUP  DEĞERLENDİRİLMESİ

  Ufuk BEKÇİ, bir önceki yılın Zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu. Alınan kararlar kısaca değerlendirildi. Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak kabul edildi.

Canan AYGÜNEŞ, planların yapılışı ve derslerin işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.

Önceki yıla ait Ders Kesim Raporları incelendi. Konuların yapılan planlama dahilinde bitirildiği tespit edildi.

 

3.MİLLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI VE İLKELERİ BÖLÜMÜNÜN OKUNMASI:

    “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar)  Selinda Tuğçe BUDAK tarafından okundu.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki  Genel Amaçlar, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkeler eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması gerektiği belirtildi.

 

4. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ:

            Türk Milli Eğitiminin amaçları Selahattin GÜRGÖZE tarafından okundu. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda  gerçekleştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Ufuk BEKÇİ, Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Her öğretim yılının başında,ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.

                Selinda Tuğçe BUDAK, Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında kılavuz kitaplar bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınılacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2104, 2212, 2433 sayılı tebliğler dergilerinin incelenmesi, 2484 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Hayat Bilgisi tema sürelerinin alınması, amaç ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiğini söyledi. Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerin de derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı ekledi. Ayrıca tüm derslerin planlarının hazırlanarak idareye basılı ve cd. ortamında en geç 17 Eylül 2012 Pazartesi gününe kadar verilmesinin gerekliliğinden bahsetti.

                Canan AYGÜNEŞ önceki yıl uygulanan Ünitelendirilmiş yıllık planlar, ders planları ve etkinliklerin uygulama sonuçlarının değerlendirmesini yaparak uygulamada herhangi bir sonuçla karşılaşılmadığını hatırlatarak hedeflenen başarıya ulaşıldığını ifade etti.

 

 

5. 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİNİN İNCELENMESİ:

2012 - 2013 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Buna göre;

                  1. Dönem  :   90,5 iş günü / 19 Hafta

                  2. Dönem  :   86,5 iş günü / 20 Hafta

                  Toplam     : 177 iş günü  /  39 hafta    olduğu görüldü.

                                               MİLLİ EGEMENLİK İLKOKULU

                          2012 - 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İŞ GÜNÜ TAKVİMİ

GÜNLER

EYLÜL / 2012

EKİM / 2012

KASIM / 2012

Pazartesi

 

3

10

17

24

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

Salı

 

4

11

18

25

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

Çarşamba

 

5

12

19

26

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

Perşembe

 

6

13

20

27

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

Cuma

 

7

14

21

28

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

Cumartesi

1

8

15

22

29

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

Pazar

2

9

16

23

30

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

İş günü / hafta

10 iş günü / 2 hafta

19,5 iş günü / 4 hafta

22 iş günü / 4 hafta

GÜNLER

ARALIK / 2012

OCAK / 2013

ŞUBAT / 2013

Pazartesi

 

3

10

17

24/31

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

Salı

 

4

11

18

25

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

Çarşamba

 

5

12

19

26

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

Perşembe

 

6

13

20

27

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

Cuma

 

7

14

21

28

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

 

Cumartesi

1

8

15

22

29

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

 

Pazar

2

9

16

23

30

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

İş günü / hafta

21 iş günü / 5 hafta

18 iş günü / 4 hafta

14 iş günü / 3 hafta

GÜNLER

MART / 2013

NİSAN / 2013

MAYIS / 2013

Pazartesi

 

4

11

18

25

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

Salı

 

5

12

19

26

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

Çarşamba

 

6

13

20

27

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

Perşembe

 

7

14

21

28

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

Cuma

1

8

15

22

29

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

Cumartesi

2

9

16

23

30

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

Pazar

3

10

17

24

31

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

İş günü / hafta

21 iş günü /5 hafta

20,5 iş günü / 5 hafta

21 iş günü / 5 hafta

GÜNLER

HAZİRAN / 2013

TEMMUZ / 2013

AĞUSTOS / 2013

Pazartesi

 

3

10

17

24

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

Salı

 

4

11

18

25

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

Çarşamba

 

5

12

19

26

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

Perşembe

 

6

13

20

27

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

Cuma

 

7

14

21

28

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

Cumartesi

1

8

15

22

29

6

13

20

27

 

3

10

17

24

31

Pazar

2

9

16

23

30

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

İş günü / hafta

10 iş günü / 2 hafta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci dönem: 90,5 işgünü /19 hafta   

İkinci dönem  : 86,5 işgünü / 20 hafta                                         Toplam: 177 işgünü / 39 hafta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 Öğretim Yılı Başlangıcı

17 Eylül 2012 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2012 Pazar 13.00’ de başlar 29 Ekim 2012 Pazartesi akşamı sona erer.

Atatürk Haftası

10-16 Kasım 2012

Öğretmenler Günü

24 Kasım 2012 Cumartesi

Kurban Bayramı

24 Ekim 2012 Çarşamba 13.00’de başlar 28 Ekim 2012 Pazar akşamı sona erer.

Yılbaşı Tatili

01 Ocak 2013 Salı

Birinci Dönemin Sona Ermesi

25 Ocak 2013 Cuma

Yarıyıl Tatili

28 Ocak 2013 Pazartesi – 08 Şubat 2013 Cuma tarihleri arası

İkinci yarıyıl başlangıcı

11 Şubat 2013 Pazartesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2013 Salı törenden sonra başlar 24 Nisan 2013 Çarşamba sona erer

Emek ve Dayanışma Günü

01 Mayıs 2013 Çarşamba

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2013 Pazar günü törenden sonra başlar 20 Mayıs 2013 Pazartesi akşamı sona erer

Ders Yılının Sona ermesi

14 Haziran 2013 Cuma

 

 

6. TTK’NIN İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS SAATLERİ ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ:

           Selinda Tuğçe BUDAK 4+4+4 sistemiyle birlikte değişen Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi’nin 2012-2013 Eğitim öğretim yılında 1.ve 5.Sınıflarda uygulanacağını 

2.-3.ve 4.sınıflarda derslerin önceki çizelgeye göre planlanması gerektiğini ifade etti.

       Buna göre TTK’ nın 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları       Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. Türkçe dersinin 11 saat, Hayat Bilgisi dersinin saatinin 4 saat, matematik dersinin 4 saat, Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinin de haftada 2’şer ders saati yapılması; Serbest Etkinlikler ders saatinin  haftada 5 ders saati olarak yapılmaya devam edileceği 75 sayılı İ.K.H.D.Saati Çizelgesi’nden anlaşıldığı Canan AYGÜNEŞ tarafından belirtildi. Yine bu 5 derslik Serbest Etkinlikler dersinin içinde Rehberlik ve Sosyal Etkinlik dersinin dönüşümlü olarak yapılması gerektiği ifade edildi.

 

7.ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR,

HAYAT BİLGİSİ-TÜRKÇE-MATEMATİK DERSLERİ İŞLENİŞ SÜRELERİ

        Ünitelendirilmiş yıllık planların Öğretmen Kılavuz Kitapları ve iş takviminin  incelenerek hazırlanmasının yararlı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Bu aşamada gerekli çalışmalar yapılarak Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarıldı.

                                                 HAYAT BİLGİSİ

TEMA  NO

TEMA  ADI

SÜRESİ

İŞ GÜNÜ

DERS SAATİ

1.

Okul Heyecanım

17.09.2012-21.12.2012

66,5 işgünü

54 ders

2.

Benim Eşsiz Yuvam

24.12.2012-12.04.2013

69  iş günü

55 ders

3.

Dün, Bugün, Yarın

15.04.2013-14.06.2013

41 işgünü

34 ders

 

                                                       TÜRKÇE

TEMA  NO

TEMA  ADI

SÜRESİ

İŞ GÜNÜ

DERS SAATİ

1.

Birey ve Toplum

17.09.2012-12.10.2012

20 iş günü

44 ders

2.

Atatürk

15.10.2012-16.11.2012

21,5iş günü

47 ders

3.

Üretim, Tüketim, Verimlilik

19.11.2012-14.12.2012

20 iş günü

44 ders

4.

Dünyamız ve Uzay

17.12.2012-11.01.2013

20 iş günü

42 ders

5.

Sağlık ve Çevre

14.01.2012-22.02.2013

20 iş günü

44 ders

6.

Hayal Gücü

25.02.2013-22.03.2013

20 iş günü

44 ders

7.

Değerlerimiz

25.03.2013-19.04.2013

20 iş günü

44 ders

8.

Oyun ve Spor

22.04.2013-24.05.2013

21 iş günü

47 ders

 

                                                  MATEMATİK

ÜNİTE  NO

ÜNİTE ADI

SÜRESİ

İŞ GÜNÜ

DERS SAATİ

1.

Doğal Sayılar- Örüntü ve Süslemeler-Paralarımız- Zamanı Ölçme

   17.09.2012-30.10.2012

28,5 iş günü

23 ders

2.

Doğal Sayılar- Uzunluk Ölçme-Sıvıları Ölçme

    31.10.2012-10.12.2012

29 iş günü

23 ders

3.

Toplama-Çıkarma-Tartma-Simetri

   11.12.2012-11.02.2013

34 iş günü

27 ders

4.

Toplama-Çıkarma-Nesne Grafiği-Tablo

   12.02.2013-02.04.2013

36 iş günü

29 ders

5.

Çarpma-Geometrik Cisimler ve Şekiller

    03.04.2013-24.05.2013

34,5 iş günü

27 ders

6.

Bölme-Kesirler

    27.05.2013-14.06.2013

15 iş günü

12 ders

 

 

 

        Ders dağılımlarına göre;

Yıl içinde Resmi tatil günleri olan 24(yarım)-25-26 Ekim, 29 Ekim, 01 Ocak, 23(yarım)-24 Nisan, 01 Mayıs, 20 Mayıs tarihlerinde ders yapılamayacağı için :

Hayat Bilgisi dersi 140,

Türkçe dersi 356

Matematik dersi 141,

Görsel Sanatlar dersi 70,

Müzik dersi 69,

Beden Eğitimi dersi 72,

Serbest Etkinlikler dersi 175 saat olarak yapılacaktır.

 

8.SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ İÇERİK VE SAATİ,

        Sami URUK, Serbest Etkinlikler saatinde uygulanacak etkinliklerin okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ile ihtiyaçları ve TTK’ nın  ders saati çizelgesi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini ifade ederek  2012 – 2013  Eğitim – Öğretim yılı Sene başı Öğretmenler Kurulu’nda alınan karar gereği haftada 5 saat olan  Serbest Etkinlikler dersinin

1 saatinin dönüşümlü  Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersi olarak olarak    işlenmesi gerektiğini hatırlattı.

       Yine TTK’ nın ilgili kararının 10.maddesine göre; ”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir” maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin 2+2 veya 1+1+1+1 saat olarak uygulanmasında  görüş birliğine varıldı.  Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendi ve  haftalık ders çizelgesi incelenerek;

 • Şarkı ve türkü söyleme
 • Güzel konuşma-yazma
 • Kitap okuma
 • Bilmece bulmaca
 • Sayışma
 • Oyun
 • Film izleme
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etme

etkinlikleri, seçilip, belirlendi.

Yine TTK’nın ilgili kararının 10.maddesine göre;”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir.” maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin aylık olarak yapılacak planlamasında zamanın getirilerine göre hareket edilmesinin önemi üzerinde duruldu.

 

9.HAFTALIK DERS PROGRAMININ TASLAK OLARAK OLUŞTURULMASI

  Taslak olarak Haftalık ders programı oluşturuldu ancak ihtiyaç halinde ders programında değişiklik yapılmasının serbest olması gerektiği belirtildi.

Buna göre Haftalık Ders Programı:

Pazartesi

 

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

HAYAT BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ

MATEMATİK

HAYAT BİLGİSİ

 HAYAT BİLGİSİ

MATEMATİK

MATEMATİK

TÜRKÇE

TÜRKÇE

MATEMATİK

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

MÜZİK

TÜRKÇE

TÜRKÇE

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

SERBEST ETKİNLİKLER

BEDEN EĞİTİMİ

SERBEST ETKİNLİKLER

GÖRSEL SANATLAR

SERBEST ETKİNLİKLER

SERBEST ETKİNLİKLER

BEDEN EĞİTİMİ

SERBEST ETKİNLİKLER

 

 

10. DERS ARAÇ GEREÇLERİNİN TESPİTİ SINIFLARIN EKSİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE EĞİTİM ÖĞRETİME UYGUN HALE GETİRİLMESİ

 1.      Eğitim Öğretim yılında kullanılacak ders araç gereçleri belirlenerek liste halinde çıkarıldı. İmla kılavuzuna gerek olmadığı ancak Türkçe sözlük ve Atasözleri ve Deyimler sözlüğünün mutlaka alınması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda aşağıdaki listenin veliler tarafından temin edilmesi gerektiği belirtildi.

Selinda Tuğçe BUDAK sınıf eşyalarında şu anlık  eksik olmadığını belirterek bozuk ve tamire ihtiyacı olan eşyaların İdari Amirler tarafından tamir ettirilmesi gerektiğini belirtti. Sınıfların Canan AYGÜNEŞ Eğitim Öğretime hazır hale getirilmesi için çalışmalar yapmanın önemini vurguladı.

 

 

Ders Araç Gereçleri:

Matematik defteri 60 yaprak, kareli defter

Türkçe defteri 60 yaprak, çizgili defter

Hayat Bilgisi defteri 60 yaprak, çizgili defter

Resim defteri 40 yaprak defter

Ödev defteri

2. sınıf seviyesinde 2 adet  Hikaye kitabı

30 cm’lik cetvel

12’li Pastel boya, 12’li sulu boya, 12’li kuru boya,

Makas, yapıştırıcı, cetvel takımı

Türkçe Sözlük,  Atasözleri ve deyimler sözlüğü,

kurşun kalem, kırmızı kalem, 2 adet silgi, 2 adet kalemtıraş,

Şeffaf kaplık, etiket

 

 

 

11.DERSLERDE UYGULANACAK YÖNTEM VE TEKNİKLER:

  Programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu.

Selahattin GÜRGÖZE, eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi:

Soru – cevap                Sonuç çıkarma   Araştırma - inceleme                                                                                                                       Sonuç cümlesi yazma                                Buluş yolu                                              Tahmin etme                                                                                                                                                                                                         Yaparak yaşayarak öğrenme                Grup çalışması                          Gösterip yaptırma                                                                                                                                      Drama                                                             Resimleme                                           Kavram haritası                                                                                                                                                                                                Beyin fırtınası                                           Tartışma                                                Örnek olay                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

12. OKUMA ve YAZMA DURUMLARININ ÖLÇÜLMESİ:

 

 Türkçe dersi ile ilgili olarak Ufuk BEKÇİ, okulların açıldığı ilk hafta okuma durumlarının tespit edilerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılabileceğini belirtti. Bazı öğrencilerin yaz tatilinde tekrar yapmamalarından dolayı okuma ve yazmayı unutmuş olarak gelebileceğini, eğer sınıfımızda böyle öğrenciler olursa ve bu öğrencilerin üzerinde ilk günden itibaren durulursa bu problemin aşılabileceğini kaydetti. İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek çalışma yapılmasına karar verildi. İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulacağı, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene gireceği belirtildi.

 

Canan AYGÜNEŞ, Türkçe dersinde yapılacak çalışmaların diğer derslerle de ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin daha yararlı olacağını söyledi. Türkçe ders kitabındaki okuma metinlerinin uzun olması nedeniyle yazma ödevi verilmesi yerine anlatım ve yorumlama çalışmasının daha ağırlıklı olmasının daha yararlı olacağını belirtti.

Anahtar kelimelerle hikâye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesinin yararlı olacağı kararına varıldı. Ayrıca dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikâye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına karar verildi.

 

 

 

 

Selinda Tuğçe BUDAK, Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ve akıllı tahta, ses sistemi) yararlanmanın daha faydalı olacağını, hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılabileceğini, konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesinin daha etkili olacağını söyledi. Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyonlara daha çok yer verilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı. Sadece kitaba bağlı kalarak değil kendi yorumlama güçlerinin de gelişmesini sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmesinin yararlı olacağı belirtildi.

           Matematik dersinde somutlaştırmaya daha fazla yer vermenin, gerektiğinde görsel sunulardan yararlanmanın etkili olacağı, dikkatleri çekmek için oyunlarla dramatize ederek işlenmesinin daha yararlı olacağını Selahattin GÜRGÖZE söyledi. Bununla birlikte etkinliklerin de sık sık yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Geometrik şekillerin modellerle ve somut örneklerle anlatılmasının daha etkili olacağını belirtti. Görsel sanatlar derslerinden de faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesinin uygun olacağını söyledi.

 

13.TEMİZLİK VE SINIF  DÜZENİ

    Canan AYGÜNEŞ, Sınıfta bulunan çöp kutularına sahip çıkılması, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve düzenli takibini yapılmasını Sağlık,Temizlik ve Beslenme Kulübü’nün görevlerinin bütün sınıfa kavratılması, kulüp görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

 Selinda Tuğçe BUDAK, her öğrencinin çantasında bir paket ıslak mendil, bir paket peçete olmasına dikkat edilmesinin doğru olacağını belirtti.

 

    14.ÖĞRENCİLERİN,SAĞLIĞI VE BESLENMELERİ

Ufuk BEKÇİ, öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.

 

15.OKUL-ÖĞRETMEN –VELİ İLİŞKİLERİ

      Selahattin GÜRGÖZE, veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını söyledi.

        Selinda Tuğçe BUDAK, velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi. Özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu ekledi.

      Veli toplantılarının gerekli görüldüğü takdirde planlamanın dışında da yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesinin önemi üzerinde duruldu.

Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesinin gerekliliği ifade edildi. Öğrencinin kendi beğendiği etkinlikleri dosyasına koymasının özgüvenini geliştireceği ifade edildi.                  

Toplantı No

Veli Toplantı Tarihi

1

Ekim ayı son haftası

2

Aralık ayı son haftası

3

Mart ayı son haftası

4

Mayıs ayı son haftası

 

16.ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

     Selinda Tuğçe BUDAK, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını söyledi.

Canan AYGÜNEŞ, okuma saatlerinin yapılması ve bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması önerisini sundu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Ufuk BEKÇİ, öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiğini belirtti.

 

17. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

Ufuk BEKÇİ, sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini belirtti.

Selinda Tuğçe BUDAK, ayrıca notların ve okunan kitaplar, performans ve proje tarihlerinin zamanında e-okul’a işlenmesi konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

 

18.ÖĞRETİM METOTLARININ TESPİTİ VE DERSİ DERSTE ÖĞRETME İLKESİNİN ESAS OLARAK ALINMASI:

       Selahattin GÜRGÖZE, ders bazında yöntem ve tekniklerin daha öncede belirtildiği gibi belirlenmesine geçildi. Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.

 

Matematik dersi konusunda Selinda Tuğçe BUDAK, söz alarak öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.

      Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde neler olacağı tekrar edildi. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar olarak belirlendi.

 

     Türkçe dersinde metin işlenirken bir konunun bir hafta süresince dağılımını yaparak, diğer derslerle bağlantı kurarak işlenmesi, metinlerin uzun olması nedeniyle genellikle anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesinin daha uygun olacağı Canan AYGÜNEŞ tarafından belirtildi.       Ayrıca diğer derslerle bağlantı kurulmasına ve kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesi, sözlük kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesi, fihrist kullanılması kararı alındı. Rastgele seçilmiş anahtar kelimelerden hikâye yazımına sık sık yer vermenin yararlı olacağı söylendi.

 

 

19.DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE UYUM SORUNUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER:

     Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması kararı alındı. Ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

 

20.TEBLİĞLER DERGİSİNİN VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TAKİP EDİLMESİ

   Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. Selinda Tuğçe BUDAK derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılmasının öğrencilerin yararına olacağını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ÖLÇME DEĞERLENDİRME PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri  okundu.

Proje ve performans konularının üniteye / temaya göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi.

 

 NOTLA   DEĞERLENDİRMELER :

Notla değerlendirme etkinliklerinin  “İlköğretim Kurumlarının  Yönetmeliğinin 35. ve 42. maddesinde belirtilen  hükümlere  göre  yapılması, madde 11  de  belirtilen  hükümlere göre  ve velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 2. sınıf öğrencilerine Kasım (16.11.2012) ve Nisan (12.04.2013)  aylarının  2. haftasının  son iş gününde

 “ Öğrenci  Gelişim Raporlarının “  verileceği belirtildi

 

Değerlendirme Notları  Belirlemek Amacıyla I.  ve  II. Dönem için;

  Sınıf  İçi ( Performans ) Etkinliklerden  2 not, her ders için Performans Görevlerinden en az 1 not  Görsel Sanatlar Dersi için de Sınıf İçi ( Performans ) Etkinliklerden en az 1 not Performans Görevlerinden en az 1 not ve Ürün Dosyasından 1 not ile değerlendirilmesinin ve ayrıca, öğrencilerin istediği derslerden ve seviyelerine uygun olarak da  en az 1 Proje  görevi almalarının uygun olacağı belirtildi.

Proje, ders içi performans ve performans görevleri değerlendirilirken İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

 

1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEVLERİNİN TARİHLERİ :

       Aralık Ayı 1.-2. hafta  

2. DÖNEM PERFORMANS ÖDEVLERİNİN TARİHLERİ :

       Nisan Ayı 1.-2. Hafta

2. DÖNEM PROJE ÖDEVLERİNİN TARİHLERİ :

       Nisan-Mayıs Ayı

 

Selinda Tuğçe BUDAK, Performans görevleri ve proje ödevlerinin örneklerini zümreye sundu. Bunların tarihlerinin e-okula, ekran yetkisi verildiğinde bir an önce  girilmesi gerektiğini belirtti.

Müdür Yardımcısı Sami URUK  e-okul yetkilerini, zamanında öğretmen arkadaşları duyurmaya gayret edeceğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     1. DÖNEM PERFORMANS  GÖREVİ ÖRNEK KONULARI :

TÜRKÇE:

 1. Verilen eş sesli kelimeleri farklı anlamları ile cümlede içinde kullanma
 2. Güzel Şiir Okuyorum!
 3. Verilen resme uygun bir hikâye oluşturma
 4. CUMHURİYET veya ATATÜRK sözcüklerinin birinden akrostiş bir şiir yazma
 5. Büyük harf, nokta, soru işareti, virgül, ünlem, kesme işareti ve ayırma işaretinin doğru kullanılması ile ilgili bir çalışma yapma
 6. Sağlıkla ilgili söylenmiş atasözlerini araştırıp bir “Atasözleri Kitapçığı” hazırlama
 7. Okunan bir hikâye kitabını aşağıdaki basamaklara uygun olarak tanıtma
 8. Atatürk’ün doğumu, yaşamı, hayatında yaşadığı önemli olayları, Türkiye’nin geleceğini nasıl değiştirdiği hakkında araştırma yapıp kurallara uygun bir yazı yazma
 9. Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti’nin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırma

HAYAT BİLGİSİ :

 1. Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilen köklü değişiklikleri görsel materyaller kullanarak açıklama
 2. Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini gözlemleme ve gözlemlerinden hareketle maddeleri sınıflandırma
 3. Cumhuriyet yönetimi ile birlikte Türk halkı bir çok  hak ve özgürlüklere kavuşmuş, bir çok alanda yenilikler yapılmıştır. Büyük bir değişim ve yenilik getirmiştir. Cumhuriyet yönetimi ile Türk halkının neler kazandığını araştırarak bir poster hazırlama
 4. Başarılarıyla Topluma Örnek Olmuş Kişilerin Hayatları
 5. Sağlıklı olabilmek için sağlıklı bir çevremizin olması da gereklidir. Okulunuzda ve çevrenizde çevre bilincini sağlamak için neler yapabileceğini araştırma
 6. Kullandığımız besinlerin resimlerinden oluşan bir “Besinler Albümü” oluşturma
 7. Kutlamak istediğiniz özel bir gün belirleyin ve uygulayın ya da canlandırın

 

MATEMATİK:

 1. İki sayının çarpımı işlemini  yapma, çarpma  işleminin ne   anlama    geldiğini   modelle açıklama
 2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturma
 3. Basit geometrik şekillerden yararlanarak ev modeli yapma
 4. Nesne grafiği ve tablo düzenleyerek kilogramın önemini belirleme
 5. Bir çokluğu eş sayıda nesnelerden oluşan gruplara ayırma
 6. Saatleri okuma, saatleri yarım ve tam saatlere ayarlama
 7. 100 içinde ikişer ve beşer, dörder, üçer ileriye ve geriye doğru sayma
 8. Küp, prizma modeli oluşturup köşe, yüz, ayrıtları gösterme
 9. Veriyi tablo şeklinde düzenleme
 10. Bütün, yarım, çeyrek ilişkisini kavrama, modelle gösterme

 

MÜZİK

 1. Şarkılı Oyunlar Yapma
 2. Çevresinde kullanılan çalgıları tanıma
 3. Öğrendiği müziklere yarattığı  basit ritim çalgılarıyla  eşlik etme

 

GÖRSEL SANATLAR

 1. Temiz ve Kirli Çevre
 2. Ana ve ara renkleri kullanarak görsel çalışmalar yapar ve sergiler.
 3. Gösterilen eserin sanatçısını tanıma, hakkında bir kitapçık hazırlama

 

BEDEN EĞİTİMİ

 1. Spor yapmanın faydaları
 2. Atatürk’ün spora verdiği önem
 3. Bahçe oyunlarını anlatma

 

                                    2. DÖNEM PERFORMANS  GÖREVİ ÖRNEK  KONULARI :

TÜRKÇE:

 1. Bir yazarın hayatını ve eserlerini araştırma
 2. Bitki ve hayvanlarla ilgili meslekler
 3. Ekmeğin hikâyesi
 4. Gökkuşağı hakkındaki ilginç söylentiler
 5. En çok sevdiği kuşun özellikleri
 6. Hikaye oluşturur
 7. Ulaşım araçlarının gelişimi
 8. Fıkra üzerinde istenen çalışmaları(5N1K,eş anlam,zıt anlam,eş sesli vb.)

 

HAYAT BİLGİSİ :

 1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişki
 2. Çevrelerindeki atık malzemeleri kullanma
 3. Doğal afetleri ve korunma yollarını araştırma
 4. Atatürk’ün, liderlerin toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğini araştırma
 5. Mevsimleri göre değişenler
 6. Oyun ve oyuncaklardaki değişim

 

MATEMATİK:

 1. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen düzlemsel geometrik şekillerin görsel olarak belirleme
 2. Açık ve kapalı geometrik alanları örneklendirme
 3. Karesel, Dikdörtgensel ve Üçgensel alanları tanıtma
 4. Simetriyi modelleri ile açıklama
 5. Bütün, yarım, çeyrek ilişkisini kavrama

 

MÜZİK

 1. Tanıdığımız müzik aletlerinin resimlerini yapma
 2. Bir müzik aletini tanıtma

 

GÖRSEL SANATLAR

 1. Noktalama işaretleri
 2. Hayalindeki evin resmini çizme
 3. Doğal Afetler konulu bir resim çalışması yapma

 

BEDEN EĞİTİMİ

 1. Örnek bir sporcunun kişisel ve mesleki özellikleri
 2. Büyüklerinizin küçüklüğünde oynadıkları oyunlar    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.DÖNEM   PROJE GÖREVİ ÖRNEK KONULARI :

TÜRKÇE:

 1. Bir masal okuma ve bu masalı resimlerle anlatma
 2. Atatürk’ün hayatını anlatan resimlerden oluşan “Atatürk Albümü” yapma
 3. Değişik türden fıkralar bularak fıkra defteri oluşturma
 4. Değişik türden şiirler bularak şiir defteri oluşturma
 5. Tasarruflu olmak için yapılabilecekler, kumbara yapımı
 6. Atatürk’ün hayatını anlatan bir yazı yazma

 

HAYAT BİLGİSİ :

 1. “Doğal Afetler ve Doğal Afetlerden Korunma Yolları Nelerdir?” konulu bir araştırma yapma ve bu araştırmayı uygun resimler kullanarak hazırlama
 2. Okulumuzu geliştirip güzelleştirmek için neler yapacağını açıkl
 3. Trafikte yayaların uyması gereken kurallar

 

MATEMATİK:

 1. Nesneleri kullanarak çarpma işlemlerini gösteren bir şerit oluşturma
 2. 1 ‘den 50 ‘ye kadar olan sayıları kullanarak bir toplama tablosu oluşturulma
 3. 20 tane problemi zihinden yazma ve bunları yanıtlama

 

                                     2. DÖNEM PROJE GÖREVİ ÖRNEK  KONULARI :

TÜRKÇE:

 1. Resimlerden öykü oluşturma
 2. Ünlü biri ile röportaj yapma
 3. 23 Nisan konulu akrostiş

 

HAYAT BİLGİSİ :

 1. Vücudumuzun bölümleri ve organlarımız
 2. Suyun macerası
 3. Mevsim şeridi hazırlama

 

MATEMATİK :

 1. Geometrik cisimlere benzeyen materyalleri kullanarak  (ev, araba, robot, bebek v.b.)  modelleri yapma
 2. Takvim yapımı

 

MÜZİK :

 1. Artık malzemeleri kullanarak müzik aleti oluşturma, ve oluşturduğu alet  ile müzik çalma

 

BEDEN EĞİTİMİ :

 1. En az dört kişiyle oynanabilecek bir oyun oluşturma

 

GÖRSEL SANATLAR :

a. Kirli ve Temiz çevre başlıklı iki ayrı resim oluşturma

 

 

 

 

     NOT: Yukarıda belirtilen Örnek konulara derslerin özelliklerine göre yeni konular eklenmesinin öğrenciler için daha yararlı olacağı belirtildi. Öğrenci özelliklerine ders kazanımlarına uygun performans ve proje görevlerinin de öğrencilere sunulmasının doğru olacağı konusunda  zümre öğretmenleri görüş bildirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAM DURUMLARI.

           Canan AYGÜNEŞ, öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okulumuz velilerinin de bu konuda bilinçli olduklarını ancak uymayan velilere debu konunun öneminin ısrarla anlatılması gerektiğini ifade etti. Devam zorunluluğunun öğrencinin yararına olduğunun veli toplantılarında önemle belirtilmesi gerektiği ifade edildi.

 

23.ÖĞRENCİLERİN OKUL VE DİĞER ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLERİNİN İYİ YÖNDE GELİŞMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER.

        Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere  rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasının yararı üzerinde duruldu. Bu etkinliklerin yıl içinde zamanın şartlarına göre belirlenmesinin doğru olacağı belirtildi.

 

 

24.ÖĞRENCİ KILIK KIYAFETLERİ

               Ufuk BEKÇİ Kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanması, erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmeleri, okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesinin yararlı olacağını belirtti. 

 

25.YIL İÇİNDE YAPILACAK GEZİLER:

       Öğrencilerin yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, Atatürkçülük konularının pekiştirilmesine, müze kültürünün gelişmesine, yardımlaşma ve işbirliği duygularının gelişmesine yönelik olarak gezilere önem verilmesine, bununla ilgili olarak;

 Çocuk Tiyatroları, Çocuk Filmleri gösteren Sinemalar, Atatürk Müzesi, bu yaş grubuna uygun çeşitli fuarlar, ve yılsonu piknik etkinliklerine katılmak üzere gezi planı hazırlanarak yönetmeliğe uygun hareket edilmesine karar verildi.

 

26.KAPANIŞ:

Daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir yıl olması ve 2012 - 2013 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileği ile toplantıya son verildi.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ALINAN KARARLAR

www.

1.Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların yeni müfredata göre yapılması, kılavuz kitabında  olan yıllık planının düzenlenmesine, diğer derslerin planlarının hazırlanmasına yetiştirilemeyen konuların bir sonraki  planlarda belirtilmesine,

 

2. Türkçe dersinde okuma yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık verilmesine, geri kalan öğrencilerle ek etkinliklerin yapılması ve diğer öğrencilere yetiştirilmesine,

 

 

3. İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için öğrencilerin değerlendirilmesinin ders içi performans, ürün dosyası, proje ve performans görevleri ile yapılmasına, buna ilave olarak değerlendirmenin etkinliklerle de ölçülmesine, Değerlendirme ölçeklerinin elektronik ortamda hazırlanmasına karar  verildi. Bilgisayarı olmayan arkadaşların taşınabilir bellekleri yanında bulundurmak şartıyla elektronik ortamda yapmalarına karar verildi.

 

4.Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesine,

 

5. Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,

 

6. Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının artırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına, her sınıf için kitaplık çizelgesi yapıp sınıf kitaplık defteri tutulmasına,

 

7. Sınıf öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarıyla övünmelerine imkan tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi veya sınıflar arası okuma, güzel yazı yazma yarışmalarının düzenlenmesine,

 

8. Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmalarına,

 

9. Proje ve performans görevlerinin ünite konularına göre seçilmesi ve bu etkinliklerle paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenecekleri için her derste yer verilmesine,

 

10. Öğrenci gözlem ve değerlendirme formlarından gerekli görülenlerin düzenli olarak işlenmesi ve bu şekilde öğrencilerin daha rahat izlenmesi sağlanacağı için bu uygulamanın yapılmasına,

 

11. Matematik derslerinde somutlaştırmaya yer vermeye, görsel sunulardan yararlanmaya, oyunlarla dramatize edilerek eğlenceli hale getirilmesine,

 

12. Tüm derslerde ve özellikle Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ) sık sık yararlanılmasına, görsel sunuların hazırlanarak öğrencilere gösterilmesine,

 

13. Türkçe derslerinde anahtar kelimelerle çalışmaya sık sık yer verilmesine ve dikte çalışmalarının yapılmasına,

 

14. Öğrencilerin alacakları araç gereçlerin liste halinde verilmesine ve temin yoluna gidilmesine,

 

15. Tüm derslerin birbirleriyle ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin yararlı olacağına,

 

 

16. Öğrencilerin düzenli bir şekilde okula devamlarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına,

 

17. Tebliğler dergisinin internet ortamından ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesine,

 

18. Konuların tüm şubelerde aynı zamanda işlenmesinin sağlanmasına,

 

19. Yeni müfredat incelenerek yapılması gerekenlerin sınıf içi ve sınıf dışı değişkenlerin göz önünde bulundurularak yapılmasına,

 

20. Bu sınıfta öğrenmesi gereken dil bilgisi konularında ağırlık verilmesine

 

21. Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesine,

 

22. Dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikaye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına,

 

23. Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine ve velilere öğrencilerin eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesine,

 

24. Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına,ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesine,

 

25. Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesine, derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılmasına,

 

26. Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere  rehberlik etmesine, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılmasına, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına,

 

27.Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesine ve sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına ,

 

28. Değerlendirme Notların  Belirlenmesi için ; I.  ve  II.  Dönem için ,

 Sınıf  İçi ( Performans ) Etkinliklerden  2 not, her ders için Performans Görevlerinden en az 1 not  Görsel Sanatlar Dersi için de Sınıf İçi ( Performans ) Etkinliklerden en az 1 not Performans Görevlerinden en az 1 not ve Ürün Dosyasından 1 not ile değerlendirilmesine ve ayrıca, öğrencilerin istediği derslerden ve seviyelerine uygun olarak da  en az 1 Proje  görevi almalarına, her dersten de en az 1 performans görevi almalarına,

 

29. Öğrencilerin  yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, Atatürkçülük konularının pekiştirilmesine, müze kültürünün gelişmesine, yardımlaşma ve işbirliği duygularının gelişmesine yönelik olarak gezilere önem verilmesine, bununla ilgili olarak;,bu yaş grubuna uygun çeşitli fuarlar,panayırlar ve yıl sonu piknik etkinliklerine katılmak üzere gezi planı hazırlanarak yönetmeliğe uygun hareket edilmesine

oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012–2013 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri tarafından iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır.

 

 

 

 

www.

 

 

 

 

      Ufuk BEKÇİ         Selahattin GÜRGÖZE        Canan AYGÜNEŞ         Selinda Tuğçe BUDAK  2-A Sınıf Öğretmeni                2-B Sınıf Öğretmeni         2-C Sınıf Öğretmeni         2-D Sınıf Öğretmeni

     Zümre Başkanı

 

 

 

 

 Sami URUK

                                                                                                                Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

www.

 

 

 

 06/09/2012

 

                                                         Sinan YILDIZ

                                                          Okul Müdürü