2018-2019 2.sınıf sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı

2018-2019 2.sınıf sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı dosyası 29-01-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 2.sınıf sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen kispo
Eklenme Tarihi 29-01-2018
Boyut 22.13 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

MERMER BUCAĞI   İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                   SUR

 

 

 2.sınıf öğretmenleri olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20.09.2012Pazartesi günü, saat 10:00’ da  “1.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı” yapmak istiyoruz.

 Gereğini bilgilerinize arz ederiz. 17.09.2012

 

 

 

 

                    Şadan EKİN                                                                        Dilek  ÇOLAK

                 2/A Sınıf Öğretmeni                                                            2/B Sınıf Öğretmeni                     

 

 

     GÜNDEM MADDELERİ

 1.                             Açılış ve yoklama
 2.                             Bir önceki eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi.
 3.                             Ünitelendirilmiş yıllık,günlük ders planları ve tema işleniş süreleri
 4.                             İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken   “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.
 5.                             Serbest Etkinlikler dersi  içerik ve saatinin görüşülmesi
 6.                             Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler   
 7.                            Ölçme ve değerlendirme, performans ve proje görevleri
 8.                             Öğrencilerin başarı durumunu arttırıcı önlemler.
 9.                             Okul,öğretmen,veli ilişkileri.
 10.                         Ders araç gereçlerinin tespiti, sınıfların eksiklerinin belirlenmesi ve eğitim öğretime         uygun hale getirilmesi
 11.                        Öğrencilerin okuma durumlarının ölçülmesi.
 12.                         Öğrencilerin sağlık ve beslenme durumlarının konuşulması
 13.                         Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmaların görüşülmesi ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması
 14.                         Önceki yıllarda uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm yollarının konuşulması,uyum güçlü çeken öğrencilerin durumlarının görüşülmesi
 15.                         Dilek ve temenniler
 16.                         Kapanış

 

 

 

Uygundur

...09.2012

 

Aydın AKYOL

Okul Müdürü

 

 

 

 

MERMER BUCAĞI İLKÖĞRETİM OKULU

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2.SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

 

   TOPLANTI TARİHİ                             :  20 /09/2012

   TOPLANTI NO                                     :   1

   TOPLANTI YERİ                              :   Öğretmenler Odası

   TOPLANTIYA KATILANLAR         :    Müdür  Aydın AKYOL

                                                                         2-A Sınıf Öğretmeni Şadan EKİN

                                                                         2-B Sınıf Öğretmeni Dilek ÇOLAK

 

 

    GÜNDEM MADDELERİ

 

 1.                             Açılış ve yoklama
 2.                             Bir önceki eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi.
 3.                             Ünitelendirilmiş yıllık,günlük ders planları ve tema işleniş süreleri
 4.                             İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.
 5.                             Serbest Etkinlikler dersi  içerik ve saatinin görüşülmesi
 6.                             Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler   
 7.                            Ölçme ve değerlendirme, performans ve proje görevleri
 8.                             Öğrencilerin başarı durumunu arttırıcı önlemler.
 9.                             Okul,öğretmen,veli ilişkileri.
 10.                         Ders araç gereçlerinin tespiti, sınıfların eksiklerinin belirlenmesi ve eğitim öğretime uygun hale getirilmesi
 11.                        Öğrencilerin okuma durumlarının ölçülmesi.
 12.                         Öğrencilerin sağlık ve beslenme durumlarının konuşulması
 13.                         Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmaların görüşülmesi ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması
 14.                         Önceki yıllarda uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm yollarının konuşulması,uyum güçlü çeken öğrencilerin durumlarının görüşülmesi
 15.                         Dilek ve temenniler
 16.                         Kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

 1.                Açılış ve yoklama yapıldı…20.09/2012 Perşembe  günü yapılan toplantıda tüm zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü.Okul müdürü Aydın AKYOL  başkanlığında gündem maddeleri görüşülmeye başlandı .

 

 1.                2/A sınıf öğretmeni Şadan Ekin öğrencilerin çoğunun okumaya geçtiğini, 3 öğrencinin ise yıl sonunda heceleme düzeyinde olduğunu belirtti.Bununla birlikte başarılı bir yıl geçirdiğini söyledi.2/B sınıf öğretmeni Dilek ÇOLAK ise ;birkaç  öğrenci dışında bir problem yaşamadığını  söyledi.

 

 1.                Ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının öğretmenlere verilen kılavuz kitaplarda bulunduğu belirtildi.Kılavuz kitaplarında bulunan bu planların imzalanarak okul idaresine onaylatılacağı, dijital ortama aktarılarak okul idaresine sunulacağı,bu planlara ait günlük planların yapılmayacağı kararlaştırıldı.Ancak kılavuz  kitabı bulunmayan derslerin yıllık ve günlük planlarının hazırlanılmasına ve sınıf seviyesine uygun hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

 

 1.                2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük ile ilgili konulara ünitelendirilmiş  yıllık planda belirtildiği şekilde temalar işlenirken yer verileceği kararı alındı.

 

 1.                Serbest Etkinlikler dersinde Güzel konuşma-yazma, Kitap okuma, Bilmece- bulmaca, Tekerlemeler, Oyun, Film izleme, Duygu ve düşüncelerini ifade etme, Müzik, Kulüp Çalışmaları, Rehberlik Etkinlikleri; serbest etkinlik olarak seçilip belirlenmiştir. 2.Sınıflarda haftalık 5 saat olan Serbest etkinlikler dersinin  1 saati dönüşümlü olarak   Rehberlik ve Kulüp çalışmalarına, geriye kalan diğer 4 saatin ise  haftalık tarafımızdan   hazırlanacak olan yukarıda  yer alan etkinliklere  ayrılmasına    karar verildi.

 

 1.                Yeni programa uygun olarak öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu.Şadan EKİN   eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi:Buluş yolu,Soru Cevap,Araştırma İnceleme,Beyin Fırtınası,Örnek Olay,Sonuç Çıkarma,Sonuç Cümlesi Yazma,Resimleme,Tahmin Etme,Hangisi Daha Önemli, Öyküleştirme,Düşündüğünü Söyle,Yaparak Yaşayarak Öğrenme,Gösterip Yaptırma vb. Ayrıca sınıfın uygun hale getirilip projeksiyondan yararlanmanın faydaları belirtildi.

 

 1.                1.dönem sonunda her öğrenciye her dersten 1 performans notu, Görsel Sanatlar için 1 ürün dosya notu, her ders için 2 ders içi performans notu verilmesine, proje görevinin ise 2.dönem verilmesi kararlaştırıldı. Serbest Etkinliklerle  ilgili ölçme ve değerlendirme yapılmayacağı belirtildi. Performans görevlerinin veriliş  ve teslim alma işleminin aralık ayı içinde yapılmasına kararlaştırıldı.2012-2012 eğitim öğretim yılı içinde velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla Kasım ve Nisan aylarının 2. haftasının  son iş gününde  “ Öğrenci  Gelişim Raporlarının ” verileceği belirtildi. Derslere göre belirtilen değerlendirme notları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.2.dönemde yapılacak değerlendirme çeşidi ve sayısına ait çizelgenin bir sonraki zümre toplantısında belirtilmesi kararlaştırıldı. Performans görevlerine ait değerlendirme ölçekleri sınıf öğretmenlerinin kendileri tarafından yapılacağı kararlaştırıldı.

1.DÖNEM

Uygulama

Şekli

Ders İçi

Performans Sayısı

Performans

Sayısı

Ürün

Dosyası

Proje

Hayat Bilgisi

2

1

 

Proje  görevi 2.dönem       .verilecektir.

Türkçe

2

1

 

Matematik

               2

1

 

Görsel Sanatlar

               2

 

1

Müzik

               2

1

 

Beden Eğitimi

2

1

 

 

 

 

 

                                  PERFORMANS  GÖREVİ KONULARI

TÜRKÇE

1. Atatürk’ün doğumu, yaşamı, hayatında yaşadığı önemli olayları, Türkiye’nin geleceğini nasıl değiştirdiği hakkında araştırma yapıp kurallara uygun bir yazı yazılması.

2. Bayrağımızın doğuş hikâyesinin araştırılması, yazılması ve sınıfta anlatılması.

3. Sağlıklı bir yaşam için neler yapabiliriz? Konulu bir yazı yazılması.

4. Türkçe’yi doğru ,düzgün ve etkili kullanma.Yaratıcı düşünme.

    (Anahtar kelimeleri kullanarak hikaye yazma.)

5.Okuduğu bir hikayeyi özetleme 

6.Sevdiği bir şiiri ezberleme  ve sınıfta okuma  çalışması

7. Eş anlamlı veya zıt anlamlı kelimeleri bulma ve cümle içinde kullanma.

8.Belirlenen masal kahramanları ile yeni bir masal yazmak

9.Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti’nin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırmak

 

HAYAT BİLGİSİ

1.Kullandığımız besinlerin resimlerinden oluşan bir “Besinler Albümü” oluşturmasının  istenmesi.

2. Okulumuzdaki Hangi Araç-Gereçlerin Neden  Korunması Gerektiği İle İlgili Bir Çalışma Yapmaları ve Araç - Gereçleri Korumak İçin Bir Görev Paylaşımı Yapmalarının istenmesi.

3.Bir öğretmen olarak okul içinde kurallara uymak veya uymamak konusunu öğrencilere anlatmak.

4. Kutlamak istediğiniz özel bir gün belirleyin ve uygulayın ya da canlandırın.

5. Duygu yönetimi

6.Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti’nin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırmak

 

MATEMATİK

1. Saatleri okuması , saatleri yarım ve tam saatlere ayarlaması..

2.100 içinde ikişer ve beşer, dörder, üçer ileriye ve geriye doğru saymak

3.Küp,prizma modeli oluşturup köşe,yüz,ayrıtları gösterme

4.Standart Olmayan Birimlerle Sıvıların Miktarını Ölçme

5.Uzunlukları cm. ve m. Cinsinden tahmin etme, ölçme, ölçümünü karşılaştırma

6.Veriyi Tablo Şeklinde Düzenleme

7.Bütün,yarım,çeyrek ilişkisini kavrama

 

MÜZİK

1.Şarkılı Oyunlar Yapıyorum

2.Güzel şiir okuyorum!

      3.İstediği bir şarkıyı öğrenme ve söyleme.

      4.Ç algılarımızı tanıtma

      5.Ninnilerimiz

     5.Tanıdığımız müzik aletlerinin resimlerini yapma

 

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR

 1.                                         Temiz ve Kirli Çevre
 2.                                         Noktalama işaretlerini resmetme ve boyama
 3.                                         Bildiği bir masalı görsel olarak anlatma.

 

 

BEDEN EĞİTİMİ

1.Spor  yapmanın faydaları

2.Atatürk’ün spora verdiği önem

3.Bahçe Oyunlarının anlatılması

 

 

 1.                2/Asınıf öğretmeni,velilerin işbirliği ile  çocuklara hikaye kitapları  alınabileceğini ve ders bitimlerinde yada hafta sonlarında etkinlikler  verilmesinin yararlı olacağını söyledi.2/A sınıf öğretmeni,sınıf kitaplıklarının zenginleştirilerek öğrencilerde okuma isteklerinin arttırılmasının yararlı olacağını belirtti.

2/B öğretmeni Dilek ÇOLAK   velilerin sadece toplantı günlerinde değil, diledikleri zaman öğretmen ile işbirliği içine girmeleri gerektiğini belirtti.Okulda sınıf öğretmenlerinin verdiği ödevlerin yapılması hususunda velilerin yapacağı  kontrollerin yararlı olacağı üzerinde duruldu.

 

 1.                2/B sınıf öğretmeni Dilek Çolak   , velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi. 2/A sınıf öğretmeni Şadan EKİN   özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.Bu dönem en az iki tane veli toplantısı yapılmasına ve ilk toplantının ekim ayının birinci haftasında yapılmasına karar verildi

 

 1.            2/A Sınıf Öğretmeni Şadan EKİN   ilköğretim okullarının ikinci  sınıflarında bulunması ve kullanılması yönetmelikle zorunlu hale getirilmiş olan “Mevsim Şeridi,Tema Köşesi, Resim-Yazı  Köşesi, Atatürk Köşesi, Grafikler, , Oturma planı panosu vb. çalışmalar   tamamlanması

gerektiğini söyledi.2/B sınıf  öğretmeni Dilek ÇOLAK tema, resim ve yazı köşelerinin amacına uygun işlenmesi gerektiğini, sınıfın içindeki ders araç ve gereçlerinin eğitim-öğretim çalışmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Öğrencilerin getirmeleri gereken araç gereçler de belirlendi.

 

 

 

 

11..Türkçe dersi ile ilgili olarak 2/A Sınıf Öğretmeni Dilek ÇOLAK  , okulların açıldığı ilk hafta okuma durumlarının tespit edilerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılabileceğini belirtti. Bazı öğrencilerin yaz tatilinde, tekrar yapmamalarından dolayı okuma ve yazmayı unutmuş olarak gelebileceğini, eğer sınıfımızda böyle öğrenciler olursa ve bu öğrencilerin üzerinde ilk günden itibaren durulursa bu problemin aşılabileceğini söyledi. İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek çalışma yapılmasına karar verildi. İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulacağı, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene gireceği belirtildi. Türkçe dersinde yapılacak çalışmaların diğer derslerle de ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin daha yararlı olacağı söylendi. Türkçe ders kitabındaki okuma metinlerinin uzun olması nedeniyle yazma ödevi verilmesi yerine yorumlama çalışmalarının  ağırlıklı olmasının daha yararlı olacağı söylendi. Anahtar kelimelerle hikaye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesinin yararlı olacağı kararına varıldı. Ayrıca dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikaye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına karar verildi.

 

 

12.   2/A Sınıf Öğretmeni Şadan EKİN  , öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesine karar verildi

 

13. 2/B Sınıf Öğretmeni Dilek ÇOLAK ; öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerini tutulmasına karar verildi..

               

                2/A Sınıf Öğretmeni Şadan EKİN  ; öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece,   bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiğini belirtti.Ayrıca aylık olarak en çok kitap okuyan öğrencinin ödüllendirilmesinin teşvik edici olacağı belirlendi.

 

 

14.  2/B Sınıf Öğretmeni Dilek ÇOLAK ; sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti. Bu sorunların giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları ve gerektiğinde rehberlik araştırma merkezinden yardım almaları gerektiğini dile getirdi

 

15.Başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirilmesi dileğinde toplantı sona erdirildi.

 

 

   Şadan EKİN                                                                    Dilek ÇOLAK

2/A Sınıf Öğretmeni                                                                  2/B Sınıf Öğretmeni                        

 

            

 

                                                                            Aydın Akyol

                                                                      Okul Müdürü

MERMER BUCAĞI  İLKÖĞRETİM OKULU

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI KARARLARI

 

                                           ALINAN KARARLAR

 1.                            Türkçe dersinde okuma yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık verilmesine, geri kalan öğrencilerle ek etkinliklerin yapılarak diğer öğrencilere yetiştirilmesine karar verildi

 

 1.                            İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için öğrencilerin değerlendirilmesinin ders içi performans, ürün dosyası, proje ve performans görevleri ile yapılmasına, buna ilave olarak değerlendirmenin etkinliklerle de ölçülmesine karar verildi

 

 1.                            Veli toplantılarına her dönemde en az iki defa  yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına karar verildi.

 

 1.                            Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının artırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına, her sınıf için kitaplık çizelgesi yapıp sınıf kitaplık defteri tutulmasına karar verildi.

 

 1.                            Tüm derslerde ve özellikle Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon,ders CD’leri ) sık sık yararlanılmasına, görsel sunuların hazırlanarak öğrencilere gösterilmesine karar verildi

 

 1.                            Türkçe derslerinde anahtar kelimelerle çalışmaya sık sık yer verilmesine ve dikte çalışmalarının yapılmasına  karar verildi.

 

 1.                            Hastalık vb. zorunlu nedenler dışında öğrencilerin düzenli bir şekilde okula devamlarının sağlanmasına karar verildi.

 

 1.                            Serbest Etkinlikler dersi için seçilen etkinliklerin uygulanmasına, haftalık ders çizelgesin de bu doğrultuda hazırlanmasına karar verildi.

 

 1.                            Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesine karar verildi.

 

 1.                        1.dönem sonunda her öğrenciye her dersten 1 performans notu, Görsel Sanatlar için 1 ürün dosyası notu, her ders için 2 ders içi performans notu verilmesine, proje görevinin ise 2.dönem verilmesine karar verildi.

 

 1.                        Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına, ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesine karar verildi.

 

 

 

 1.                        Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesine, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılmasına, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına,

 

 1.                        Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulmasına  karar verildi.

 

 

 

       Şadan EKİN                                                        Dilek ÇOLAK

2/A Sınıf Öğretmeni                                                                2/B Sınıf Öğretmeni                        

 

 

 

            

 

 

 

                                                                           Aydın AKYOL

                                                                       Okul Müdürü