2018-2019 2.sınıf matematik yıllık planı (MEB Yayınları)

2018-2019 2.sınıf matematik yıllık planı (MEB Yayınları) dosyası 27-02-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 2.sınıf matematik yıllık planı (MEB Yayınları)
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen mmrymm
Eklenme Tarihi 27-02-2018
Boyut 126.52 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

evren.jpguner.jpg…………………………………………………….2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

MATEMATİK DERSİ 2. SINIF YILLIK PLANI (MEB)

 

 

ÜNİTE 1

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

17-21.09.2012

 

 

4

GEOMETRİ

GEOMETRİK

CİSİMLER

VE

 ŞEKİLLER

1.Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir.

 

 

 

[!] Geometrik cisimlerdeki “ayrıt” kavramı ile geometrik şekillerdeki “kenar” kavramı vurgulanır.

 

[!] Prizmaların özel isimleri ön plana çıkarılmaz.

 

 

 

 

 

2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir.

 

[!] Silindir, koni ve kürede ayrıt bulunmadığı vurgulanır.

 

 

 

 

 

24-28.09.2012

4

ÖLÇME

UZUNLUKLARI

ÖLÇME

 

 

 

 

1.Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu  ölçer.

 

[!]  Ölçme yapılırken standart olmayan ölçme araçlarının arada boşluk olmayacak şekilde uç uca getirileceği,  iple yapılan ölçmelerde ise ipin gergin olarak tutulması gerektiği vurgulanır.

 

 

 

 

2.Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar.

 

[!] Standart uzunluk ölçme araçlarından metre, mezura, cetvel, şerit metre vb. araçlar  ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır.

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

(Kazanım 5)

 

01-05.10.2012

4

ÖLÇME

UZUNLUKLARI

ÖLÇME

 

 

 

3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.

 

[!] Metre ve santimetre birimleriyle ölçülebilecek uzunluklar seçtirilir.

[!] Ölçmeler ifade edilirken birim kullanımına dikkat çekilir (3 metre 15 santimetre vb.).

[!] Metre ve santimetre için kısaltma kullanılmaz.

[!] Yapılan ölçmeler, 1 metre 25 santimetre şeklinde ifade ettirilir.

 

 

 

 

6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur.

 

[!] Kendi yaptığı cetveli numaralandırırken cetvelin sıfır ile başladığına dikkat ettirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 1

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

08-12.10.2012

4

GEOMETRİ

GEOMETRİK

CİSİMLER

VE

 ŞEKİLLER

 

3.Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni  modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir.

 

[!]  Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölge ve daire isimlendirilirken tanım yapılmaz.

 

 

 

 

4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir.

 

[!] Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember isimlendirilirken tanımları verilmez.

 

 

 

 

 

15-19.10.2012

4

VERİ

TABLO

 

1. Veriyi tablo şeklinde düzenler.

 

[!] Tabloya başlık yazdırılır.

 

 

 

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

 

22-24.10.2012

2

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

 

1.Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.

 

 

 

[!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir.

 

 

 

 

 

25 EKİM 2012 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

29 EKİM 2012 CUMHURİYET BAYRAMI

30-31.10/01.02.11.2012

4

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe dersi  “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 1

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

05-09.11.2012

4

 

Sayılar

DOĞAL 

SAYILAR

 

3.100’den küçük  doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

 

 

1.KAZANIM SINAVI

05-09 KASIM 2012

 

 

 

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

8.Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.

 

 

 

 

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

 

 

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim

(Kazanım 18)

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÜNİTE 2

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

12-16.11.2012

2

GEOMETRİ

GEOMETRİK

CİSİMLER VE ŞEKİLLER

5.Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir.

 

[!] Her bir kenarın uçlarının birleşimi ile köşelerin belirlendiği vurgulanır.

 

 

 

 

2

6.Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturur.

 

[!] Kare, dikdörtgen, üçgen ve çemberin çizimleri yaptırılmaz.

 

 

 

Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.2.4)

 

 

19-23.11.2012

2

 

SAYILAR

KESİRLER

 

1. Bütün, yarım  ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

 

[!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir.

 

[!] Pay, payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz.

 

 

 

 

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

 

 

 

2

GEOMETRİ

SİMETRİ

 

1.Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler  uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.

 

2.Simetriyi, modelleri ile açıklar.

 

 

 

 

 

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı  Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 2

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

26-30.11.2012

4

ÖLÇME

ZAMANI

ÖLÇME

1.Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.

 

[!] Yarım saatlerde akrebin, iki sayının tam ortasında olmasına dikkat ettirilir.

[!] Yarım saatlerin buçuk olarak da ifade edildiği vurgulanır. 

 

Kesirler

 

Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.2.1)

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

(Kazanım 17)

 

03-07.12.2012

4

SAYILAR

DOĞAL

SAYILAR

4.100 içinde ikişer  ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.

 

[!] İleriye veya geriye doğru ikişer, üçer, dörder ve beşer saymalarda, ilgili sayıların katlarından başlatılır.

 

2.KAZANIM SINAVI

03-07 ARALIK 2012

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

 

 

 

10-14.12.2012

 

4

GEOMETRİ

ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER

 

1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.

 

 

[!] Verilen veya oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler açıklatılır.

 

[!]  En çok dört ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır.

 

 

 

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı  Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

 

 

2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

 

 

 

 

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı  Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 2

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

17-21.12.2013

4

 

 

SAYILAR

DOĞAL

SAYILAR

 

6.100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.

 

[!] “Büyük”, “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır.

 

 

 

 

 

 

7.100’den  küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

 

 

[!] “Büyük”, “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 3

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

24-28.12.2012

4

 

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

 

1.Toplamları 100’e kadar olan doğal  sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

 

 

[!] Toplama işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır.

[!] İki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır.

[!]  En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır.

[!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır.

 

 

 

 

2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

 

[!] Basamak değerinin modellenebildiği materyaller kullanılır.

 

[!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemler de yaptırılır.

 

 

 

 

31.12.2012/02-04.01.2013

2

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

 

1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

 

 

[!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır.

 

[!] Çıkarma işlemi onluk taban blokları, sayma çubukları vb. materyallerle modellenir ve işlem açıklatılır.

3.KAZANIM SINAVI

02-04 OCAK 2013

 

 

 

2

SAYILAR

DOĞAL

SAYILARLA

TOPLAMA İŞLEMİ

 

3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

 

[!] Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 3

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

07-11.01.2013

4

ÖLÇME

PARALARIMIZ

1. Paralarımızı tanır.

[!] Kâğıt ve madenî paralarımızın tümü tanıtılır.  

[!] Alışveriş fişi veya faturasındaki değerler bu sınıf  sınırlılıklarında olmalıdır.

 

 

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 

Hayat Bilgisi dersi  “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.2.34)

Girişimcilik (Kazanım 32)

 

14-18.01.2013

4

SAYILAR

DOĞAL

SAYILARLA TOPLAMA

İŞLEMİ

7.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

[!] Toplamanın farklı anlamlarını içeren problemler seçtirilir.

[!] Top                    lamı en çok iki basamaklı olan doğal sayılarla, en çok iki işlemi gerektiren problemler çözdürülür.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur

 

 

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı  Yazma Kurallarını Uygulama

(Kazanım 6)

 

 

 

21-25.01.2013

2

SAYILAR

 

 

 

DOĞAL

SAYILARLA TOPLAMA

İŞLEMİ

 

4.Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

DOĞAL

SAYILARLA

TOPLAMA İŞLEMİ

 

5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

 

 

 

[!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine fırsat verilir.

 

 

 

 

 

DOĞAL

SAYILAR

 

9.İki  basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

 

[!] Model  olarak cetvel kullandırılır.

 

[!] 5’in ve 10’un katı olmayan, 95’ten küçük sayılar seçtirilir.

 

 

 

 

Uzunlukları Ölçme

 

Uzamsal İlişkiler

 

 

 

 25 OCAK -08 ŞUBAT 2013 YARIYIL TATİLİ

 

 

 

ÜNİTE 3

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

11-15.02.2013

 

4

SAYILAR

DOĞAL

SAYILAR

 

9.İki  basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

 

[!] Model  olarak cetvel kullandırılır.

 

[!] 5’in ve 10’un katı olmayan, 95’ten küçük sayılar seçtirilir.

 

 

 

 

Uzunlukları Ölçme

 

Uzamsal İlişkiler

 

 

 

DOĞAL

SAYILARLA

TOPLAMA İŞLEMİ

6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

 

 

[!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

 

 

 

 

18-22.02.2013

 

4

ÖLÇME

UZUNLUKLARI ÖLÇME

 

4.Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.

 

[!] Tahmininde referans seçilen uzunluk biriminin önemi vurgulanır.

 

 

 

 

 

5.Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri  çözer ve kurar.

 

[!] Problemler, bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde  çözdürülür ve kurdurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 4

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

25-28.02/01-03.2013

4

SAYILAR

 

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA

İŞLEMİ

2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur, onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

 

 

 

 

 

[!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır.

 

 

 

 

 

04-08.03.2013

4

 

SAYILAR

 

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA

İŞLEMİ

3. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

 

4.KAZANIM SINAVI

04-08 MART 2013

 

 

 

4.100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

 

[!] Öğrencilerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

11-15.03.2013

4

SAYILAR

 

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA

İŞLEMİ

5.Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.

 

 

 

 

 

 

18-23.03.2013

4

6.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

[!] En çok iki basamaklı doğal sayılarla, en çok iki çıkarma işlemini ve toplama işlemini gerektiren problemler çözdürülür.

[!] Problemlerdeki veriler ve işlem sonuçları bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içerisinde olmalıdır.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

 

 

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 1)

 

 

 

25-29.03.2013

4

ÖLÇME

SIVILARI

ÖLÇME

1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.

[!] Ölçülen sıvının miktarına uygun olarak standart olmayan ölçme birimlerinden bardak, kaşık, fincan, sürahi vb. mutfak araçları  ölçme etkinlikleri sırasında kullandırılır.

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 4

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

01-05.04.2013

4

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA

 ÇARPMA İŞLEMİ

 

1.İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

 

 

5.KAZANIM SINAVI

01-04 NİSAN 2013

 

Doğal Sayılar

 

 

 

2. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan  toplama işlemlerini, çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar.

 

[!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”, “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir.

 

 

 

 

 

08-12.04.2013

4

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA

ÇARPMA İŞLEMİ

3.10’a kadar olan doğal sayıları 2, 3, 4 ve 5 sayılarıyla çarpar.

 

!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik sayma ve modellerden yararlanılır.

 

 

 

Doğal Sayılar

 

 

 

4.Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar.

 

 

 

 

 

 

15-19.04.2013

4

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA

 ÇARPMA İŞLEMİ

5.Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir.

 

[!] Çarpma işlemleri,  en çok 5’e  kadar olan doğal sayılarla yaptırılır.

 

 

 

 

6.Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar.

 

 

 

 

 

22-26.04.2013

3

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA

 ÇARPMA İŞLEMİ

7. Biri çarpma işlemi olmak üzere  en çok iki işlemi gerektiren problemleri  çözer ve kurar.

 

[!] Problemler en çok iki  adımda çözülecek şekilde kurgulanır.

[!] Bir basamaklı doğal sayılar ile  2, 3, 4, 5 sayıları kullandırılarak çarpma işlemleri yaptırılır.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

 

 

 

 

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 1)

 

 

1

 

 

 

DEĞERLENDİRME

ÜNİTE 5

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

29-30.04/01-03.05.2013

4

 

SAYILAR

DOĞAL  SAYILARLA  BÖLME İŞLEMİ

 

1.Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi, birerli, ikişerli, üçerli, dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

 

 

06-10.05.2013

4

SAYILAR

DOĞAL  SAYILARLA  BÖLME İŞLEM

 

2.En çok 20 nesneyi kalansız olarak  2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak  her gruptaki nesne sayısını belirtir

 

[!] Bölmenin,  gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki örneklerden oluşan problemlerden yararlanılır.

 

6 KAZANIM SINAVI

06-10 MAYIS 2013

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

 

13-17.05.2013

4

3.Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini, bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.

 

 

 

 

 

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

 

 

 

20-24.05.2013

4

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

 

5.Sayı örüntüleri oluşturur.

[!] Örüntüde kullanılan sayılar bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde olmalıdır.

[!] Örüntü oluşturmada ve tamamlamada yüzlük tablodan yararlanılır.

[!] Örüntüyü tamamlamada en fazla iki sayı buldurulur. 

 

 

 

 

  Örüntü ve Süslemeler

 

 

 

27-31.05.2013

4

VERİ

NESNE GRAFİĞİ

1. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur.

2. Nesne grafiğini yorumlar.

[!]  Problemler, öğrencilerin okul içindeki veya dışındaki yaşantısından olabilir.

[!] Başlangıçta hangi veri toplama yollarının kullanıldığı  önerilebilir.

[!] Grafikler, hem yatay hem de dikey olarak yaptırılır.

[!] Oluşturulan grafiğe başlık yazdırılır.

[!] Öğrencilerin nesneleri aynı hizaya koymalarını kolaylaştıracak grafik çizelgeleri kullandırılır.

 [!] Grafikte nesnenin kendisi yerine temsilci nesneler (fasulye, mandal vb.) de kullanılabilir.

 

 

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”  öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 13)

 

 

 

ÜNİTE 5

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

03-07.06.2013

 

4

ÖLÇME

ZAMANI ÖLÇME

 

 

2. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar.

 

 

[!] Saat-hafta, gün-yıl vb. dolaylı ilişkilere girilmez.

 

 

 

 

Hayat Bilgisi dersi  “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.2.11)

Hayat Bilgisi dersi “Dün, Bugün, Yarın”  teması (Kazanım C.2.15)

 

 

3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

[!] Problemlerde çalışılan sayılar ve işlemler bu sınıfın sınırlılıkları içinde aldırılır.

 

 

Türkçe dersi “Yazma öğrenme” alanı Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 1)

 

Sağlık Kültürü (Kazanım 27)

 

10-14.06.2013

3

ÖLÇME

TARTMA

1.Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir.

 

[!] Kütle ve ağırlık terimleri kullanılmaz.

 

 

 

 

 

2.Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

[!] Problemler, bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde düzenlenir.

 

 

 

Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 1)

 

 

 

1

 

 

DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

1