2018-2019 2.sınıf günlük planları

2018-2019 2.sınıf günlük planları dosyası 23-12-2017 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 2.sınıf günlük planları
Kategori 2. Sınıf TEOG
Gönderen nurgül
Eklenme Tarihi 23-12-2017
Boyut 164.19 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

DERS PLANLARINA GÖRE

 

2. SINIF

DERS PLANLARI

 

17 Eylül 2012 – 14 Haziran 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI

 

1. ÜNİTE

 

(17 Eylül-19 Ekim)

 

 

DERS PLANLARI

 

(25 İş Günü)

 


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. Ses ve nefes çalışmaları yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. ‘’Gürültü nasıl oluşur ?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Gürültünün, düzensiz seslerden, müziğin ise düzenli seslerden oluştuğunun örneklerle anlatılması. Düzensiz seslerin taklit edilmesi. Flüt, mandolin ve darbukayla düzenli sesler çıkarılarak müzik oluşturulması. İyi seslendirilmiş bir şarkının dinlenmesi. Müziğin, düzenlenmiş seslerden oluştuğunun sezdirilmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğretmen tarafından anlatılacak bir öykünün içinde geçen olayların canlandırılması suretiyle ses ve nefes çalışmaları yaptırılması. Öyküde bir çiçeği koklama, derin derin nefes alma, mum üfleme, tren sesi (çuf-çuf) vb. bölümlerin yer alması. Bu bölümlerin öğrenciler tarafından taklit edilmesi. Ses çalışmalarının “re-la aralığında ve atlamalı değil, sıra seslerden olmasına dikkat edilmesi. Düzenli seslendirilmiş okul şarkılarının dinlenmesi. Bu şarkılardan birinin öyküsünün anlatılması. Söylenen şarkıya düzenli vuruşlar yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Kendini ifade etme, yaratıcı düşünme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Görsel çalışmalar

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Sıraların kirlenmemesi örtü serilmesi.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, inceleme, gösterip yaptırma, anlatım, soru-yanıt, uygulama, gösteri, bireysel ve grup çalışması

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Eski temiz çoraplar, düğme, minik kumaş parçaları, ipler, kese kâğıdı, yün ipler, yapıştırıcı

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere sevdikleri kukla oyunlarının sorulması. Kukla oyunları hakkında bilgi verilmesi. Öğrencilere değişik kuklalar yaptırılması. Kuklaları, ellerine geçirdikleri eski ama temiz açık renkte bir çoraba düğmeletilmesi, minik kumaş parçaları, ipleri yapıştırarak ya da boyayarak yüz unsurları yaptırılması, yün ipleri yapıştırarak saçları oluştutturulması. Ayrıca kese kâğıdı ile de aynı yöntemle veya yüz unsurlarını kesip çıkararak el kuklaları oluştutturulması. Kuklaları diledikleri gibi öğrencilerin konuşturması. Her kukla için değişik ses uydurabilmelerinin sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Etkinlikler sırasında öğrenci davranışlarının gözlemlenmesi. 2. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmaların yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 ­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Araştırma, iletişim, kendini tanıma

 

­LÜM II

Kazanım : 1.1. Hareket ederken vücut ve alan farkındalığı gösterir.

Öğretim Yöntemleri : Anlatım, gösterip yaptırma, uygulama

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Yer çizgileri, spor giysileri, koordinasyon parkuru

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Hareketleri yaparken çarpışmamaları konusunda öğrencilerin uyarılması.

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin etkinlik alanına sıra ile gelmesi. Etkinlik alanına daire şeklinde yerleştirilmesi. Her öğrencinin kendi etrafını dönerek tebeşirle çizmesi. Bu dairelerin kendi kişisel alanları olduğunun sorularla söyletilmesi. Böylece kendi kişisel alanlarının fark ettirilmesi. Öğrencilere belirli alanda yürüme, koşma, sıçrama vb. hareketlerin öne, arkaya, yana yaptırılması. Dersin sonunda daire kapmaca oyununun oynatılması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Kendini ifade etme, yaratıcı düşünme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Görsel çalışmalar

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Sıraların kirlenmemesi örtü serilmesi.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, inceleme, gösterip yaptırma, anlatım, soru-yanıt, uygulama, gösteri, bireysel ve grup çalışması

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Eski temiz çoraplar, düğme, minik kumaş parçaları, ipler, kese kâğıdı, yün ipler, yapıştırıcı

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere sevdikleri kukla oyunlarının sorulması. Kukla oyunları hakkında bilgi verilmesi. Öğrencilere değişik kuklalar yaptırılması. Kuklaları, ellerine geçirdikleri eski ama temiz açık renkte bir çoraba düğmeletilmesi, minik kumaş parçaları, ipleri yapıştırarak ya da boyayarak yüz unsurları yaptırılması, yün ipleri yapıştırarak saçları oluştutturulması. Ayrıca kese kâğıdı ile de aynı yöntemle veya yüz unsurlarını kesip çıkararak el kuklaları oluştutturulması. Kuklaları diledikleri gibi öğrencilerin konuşturması. Her kukla için değişik ses uydurabilmelerinin sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Etkinlikler sırasında öğrenci davranışlarının gözlemlenmesi. 2. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmaların yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. Ses ve nefes çalışmaları yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. ‘’Gürültü nasıl oluşur ?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Gürültünün, düzensiz seslerden, müziğin ise düzenli seslerden oluştuğunun örneklerle anlatılması. Düzensiz seslerin taklit edilmesi. Flüt, mandolin ve darbukayla düzenli sesler çıkarılarak müzik oluşturulması. İyi seslendirilmiş bir şarkının dinlenmesi. Müziğin, düzenlenmiş seslerden oluştuğunun sezdirilmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğretmen tarafından anlatılacak bir öykünün içinde geçen olayların canlandırılması suretiyle ses ve nefes çalışmaları yaptırılması. Öyküde bir çiçeği koklama, derin derin nefes alma, mum üfleme, tren sesi (çuf-çuf) vb. bölümlerin yer alması. Bu bölümlerin öğrenciler tarafından taklit edilmesi. Ses çalışmalarının “re-la aralığında ve atlamalı değil, sıra seslerden olmasına dikkat edilmesi. Düzenli seslendirilmiş okul şarkılarının dinlenmesi. Bu şarkılardan birinin öyküsünün anlatılması. Söylenen şarkıya düzenli vuruşlar yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Araştırma, iletişim, kendini tanıma

 

­LÜM II

Kazanım : 1.1. Hareket ederken vücut ve alan farkındalığı gösterir.

Öğretim Yöntemleri : Anlatım, gösterip yaptırma, uygulama

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Yer çizgileri, spor giysileri, koordinasyon parkuru

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Hareketleri yaparken çarpışmamaları konusunda öğrencilerin uyarılması.

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin etkinlik alanına sıra ile gelmesi. Etkinlik alanına daire şeklinde yerleştirilmesi. Her öğrencinin kendi etrafını dönerek tebeşirle çizmesi. Bu dairelerin kendi kişisel alanları olduğunun sorularla söyletilmesi. Böylece kendi kişisel alanlarının fark ettirilmesi. Öğrencilere belirli alanda yürüme, koşma, sıçrama vb. hareketlerin öne, arkaya, yana yaptırılması. Dersin sonunda daire kapmaca oyununun oynanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. Ses ve nefes çalışmaları yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. ‘’Gürültü nasıl oluşur ?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Gürültünün, düzensiz seslerden, müziğin ise düzenli seslerden oluştuğunun örneklerle anlatılması. Düzensiz seslerin taklit edilmesi. Flüt, mandolin ve darbukayla düzenli sesler çıkarılarak müzik oluşturulması. İyi seslendirilmiş bir şarkının dinlenmesi. Müziğin, düzenlenmiş seslerden oluştuğunun sezdirilmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğretmen tarafından anlatılacak bir öykünün içinde geçen olayların canlandırılması suretiyle ses ve nefes çalışmaları yaptırılması. Öyküde bir çiçeği koklama, derin derin nefes alma, mum üfleme, tren sesi (çuf-çuf) vb. bölümlerin yer alması. Bu bölümlerin öğrenciler tarafından taklit edilmesi. Ses çalışmalarının “re-la aralığında ve atlamalı değil, sıra seslerden olmasına dikkat edilmesi. Düzenli seslendirilmiş okul şarkılarının dinlenmesi. Bu şarkılardan birinin öyküsünün anlatılması. Söylenen şarkıya düzenli vuruşlar yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Kendini ifade etme, yaratıcı düşünme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Görsel çalışma

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, gösteri, bireysel ve grup çalışması

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Atatürk ile ilgili şiirler, şarkılar, marşlar, anılar, sözler

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilerden görsel çalışmalarda kullanmak üzere Atatürk fotoğrafları getirmelerinin istenmesi. Sınıfta Atatürk’ün anıları, sözleri, Atatürkle ilgili şiirler okutulması, şarkılar, marşlar söyletilmesi. Yedinci ve sekizinci kazanımlarda kullanılacak malzemeler ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verilmesi. Öğrencilerin hazırlık yapmlaarının sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Etkinlikler sırasında öğrenci davranışlarının gözlemlenmesi. 2. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmaların yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 ­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Karar verme, etik davranma, duygu yönetimi

 

­LÜM II

Kazanım : 1.2. Yer değiştirme hareketlerini farklı hız ve seviyelerde gösterir.

Öğretim Yöntemleri : Anlatım, gösterip yaptırma, uygulama

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Yer çizgileri, koordinasyon parkuru, spor giysileri

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Çarpışmalara karşı önlem alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin sıra ile etkinlik alanına getirilmesi. Etkinlik alanında yer değiştirme hareketlerini yapmaya elverişli koordinasyon parkurunun oluşturulması. Koşma, kayma, sekme, tırmanma, sıçrama vb. hareketlerin hızlı ve yavaş ritmik olarak yaptırılması. Dersin sonunda hareketlerin yarışma formunda yapılması. Kazananların alkışlanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Kendini ifade etme, yaratıcı düşünme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Görsel çalışma

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, gösteri, bireysel ve grup çalışması

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Atatürk ile ilgili şiirler, şarkılar, marşlar, anılar, sözler

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilerden görsel çalışmalarda kullanmak üzere Atatürk fotoğrafları getirmelerinin istenmesi. Sınıfta Atatürk’ün anıları, sözleri, Atatürkle ilgili şiirler okutulması, şarkılar, marşlar söyletilmesi. Yedinci ve sekizinci kazanımlarda kullanılacak malzemeler ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verilmesi. Öğrencilerin hazırlık yapmlaarının sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Etkinlikler sırasında öğrenci davranışlarının gözlemlenmesi. 2. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmaların yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. Ses ve nefes çalışmaları yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. ‘’Gürültü nasıl oluşur ?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Gürültünün, düzensiz seslerden, müziğin ise düzenli seslerden oluştuğunun örneklerle anlatılması. Düzensiz seslerin taklit edilmesi. Flüt, mandolin ve darbukayla düzenli sesler çıkarılarak müzik oluşturulması. İyi seslendirilmiş bir şarkının dinlenmesi. Müziğin, düzenlenmiş seslerden oluştuğunun sezdirilmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğretmen tarafından anlatılacak bir öykünün içinde geçen olayların canlandırılması suretiyle ses ve nefes çalışmaları yaptırılması. Öyküde bir çiçeği koklama, derin derin nefes alma, mum üfleme, tren sesi (çuf-çuf) vb. bölümlerin yer alması. Bu bölümlerin öğrenciler tarafından taklit edilmesi. Ses çalışmalarının “re-la aralığında ve atlamalı değil, sıra seslerden olmasına dikkat edilmesi. Düzenli seslendirilmiş okul şarkılarının dinlenmesi. Bu şarkılardan birinin öyküsünün anlatılması. Söylenen şarkıya düzenli vuruşlar yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Karar verme, etik davranma, duygu yönetimi

 

­LÜM II

Kazanım : 1.2. Yer değiştirme hareketlerini farklı hız ve seviyelerde gösterir.

Öğretim Yöntemleri : Anlatım, gösterip yaptırma, uygulama

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Yer çizgileri, koordinasyon parkuru, spor giysileri

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Çarpışmalara karşı önlem alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin sıra ile etkinlik alanına getirilmesi. Etkinlik alanında yer değiştirme hareketlerini yapmaya elverişli koordinasyon parkurunun oluşturulması. Koşma, kayma, sekme, tırmanma, sıçrama vb. hareketlerin hızlı ve yavaş ritmik olarak yaptırılması. Dersin sonunda hareketlerin yarışma formunda yapılması. Kazananların alkışlanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 2. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma, rol oynama, gösterip yaptırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, kasetçalar, radyo, televizyon

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. “Cansız varlıklar da ses çıkarabilir mi” sorusuyla cansız varlıkların da dışarıdan bir etkiyle ses çıkardıklarının sezdirilmesi. Kullandığımız araçların çıkardıkları sese göre tanınması ve adlarının söylenmesi. Çevremizdeki çalgıların hangi gruba girdiğinin öğrenilmesi. (Zil, darbuka, trampet vurularak; flüt, el armonikası üflenerek; org, piyano dokunularak; keman, kemençe sürtülerek çalınan çalgılardır.). Zil, darbuka, flüt, trampet ve gitarın gösterilerek hangi gruba giren çalgılar olduğunun sorulması, yanıtlanması. Bu müzik aletlerinin öğrenciler tarafından kullanılması. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğretmenin ritim hareketlerini önce kendisi yapması, daha sonra öğrencilerin taklit etmesi. Dört kez dize vurma, dört kez el çırpma, dört kez göğse vurma, dört kez parmak şıklatma vb. hareketler sonrasında, adı söylenen öğrenciden adının ritmini vurması ve diğer arkadaşların da bunu taklit etmelerinin istenmesi. Bunu yaparken öğrencilerin müziklere vücut perküsyonu ile eşlik etmesi.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Hayat Bilgisi Dersi: Okul Heyecanım Teması.

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Başladığı işi bitirme, kendini ifade etme, estetik algının geliştirilmesi

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 2. Çevresinde doku örnekleri göstererek çeşitli yüzeylere değişik malzemelerle farklı doku çalışmaları yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Doku

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Temizlik kurallarına dikkat edilmesi, kendi üzerleri ve sınıfın kirlenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, gösterip yaptırma, bireysel çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, inceleme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Yoğurma malzemeleri, ders araç-gereçleri

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Doku nadir? Öğrencilere örneklerle açıklanması. Doku çalışmaları ve malzemeleri hakkında bilgi verilmesi. “Yoğurma Oyunu” etkinliğinin anlatılması ve yaptırılması. Öğrenciler, yoğurma malzemelerini bir yüzey üzerine yaydıktan sonar çeşitli nesneleri (silgi, kalem, kalemtraş vb.) basarak doku etkiler elde etmelerinin sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öz değerlendirme formlarının öğrencilere doldurtturulması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 ­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Araştırma, iletişim, sorumluluk, iş birliği

 

­LÜM II

Kazanım : 1.3. Dengeleme hareketlerini bireysel ve eşli olarak yapar.

Öğretim Yöntemleri : Gösterip yaptırma, uygulama, bireysel ve grup çalışması

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Spor giysileri, halat

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Öğrencilerin düşmemesi için gerekli önlemler alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin okul bahçesinde sıra olması. Öğrencilerin ikişerli gruplar halinde ayaklarını bitiştirip ellerden tutarak birbirlerini dengelemesi. Aynı çizgide duran çiftlerin kollarının üstüne bırakılan halatı yere düşürmeden çiftlerin yer değiştirmeski. Eğilme, dönme, salınma, oturma, çekme, itme, denge vb. hareketlerin bireysel ve eşli olarak gösterilip yaptırılması. Dersin sonunda sınıf iki gruba ayrılıp halat çekme yarışı yaptırılması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Başladığı işi bitirme, kendini ifade etme, estetik algının geliştirilmesi

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 2. Çevresinde doku örnekleri göstererek çeşitli yüzeylere değişik malzemelerle farklı doku çalışmaları yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Doku

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Temizlik kurallarına dikkat edilmesi, kendi üzerleri ve sınıfın kirlenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, gösterip yaptırma, bireysel çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, inceleme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Yoğurma malzemeleri, ders araç-gereçleri

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Doku nedir? Öğrencilere örneklerle açıklanması. Doku çalışmaları ve malzemeleri hakkında bilgi verilmesi. “Yoğurma Oyunu” etkinliğinin anlatılması ve yaptırılması. Öğrenciler, yoğurma malzemelerini bir yüzey üzerine yaydıktan sonar çeşitli nesneleri (silgi, kalem, kalemtraş vb.) basarak doku etkiler elde etmelerinin sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öz değerlendirme formlarının öğrencilere doldurtturulması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 2. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma, rol oynama, gösterip yaptırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, kasetçalar, radyo, televizyon

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. “Cansız varlıklar da ses çıkarabilir mi” sorusuyla cansız varlıkların da dışarıdan bir etkiyle ses çıkardıklarının sezdirilmesi. Kullandığımız araçların çıkardıkları sese göre tanınması ve adlarının söylenmesi. Çevremizdeki çalgıların hangi gruba girdiğinin öğrenilmesi. (Zil, darbuka, trampet vurularak; flüt, el armonikası üflenerek; org, piyano dokunularak; keman, kemençe sürtülerek çalınan çalgılardır.). Zil, darbuka, flüt, trampet ve gitarın gösterilerek hangi gruba giren çalgılar olduğunun sorulması, yanıtlanması. Bu müzik aletlerinin öğrenciler tarafından kullanılması. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğretmenin ritim hareketlerini önce kendisi yapması, daha sonra öğrencilerin taklit etmesi. Dört kez dize vurma, dört kez el çırpma, dört kez göğse vurma, dört kez parmak şıklatma vb. hareketler sonrasında, adı söylenen öğrenciden adının ritmini vurması ve diğer arkadaşların da bunu taklit etmelerinin istenmesi. Bunu yaparken öğrencilerin müziklere vücut perküsyonu ile eşlik etmesi.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Hayat Bilgisi Dersi: Okul Heyecanım Teması.

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Araştırma, iletişim, sorumluluk, iş birliği

 

­LÜM II

Kazanım : 1.3. Dengeleme hareketlerini bireysel ve eşli olarak yapar.

Öğretim Yöntemleri : Gösterip yaptırma, uygulama, bireysel ve grup çalışması

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Spor giysileri, halat

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Öğrencilerin düşmemesi için gerekli önlemler alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin okul bahçesinde sıra olması. Öğrencilerin ikişerli gruplar halinde ayaklarını bitiştirip ellerden tutarak birbirlerini dengelemesi. Aynı çizgide duran çiftlerin kollarının üstüne bırakılan halatı yere düşürmeden çiftlerin yer değiştirmeski. Eğilme, dönme, salınma, oturma, çekme, itme, denge vb. hareketlerin bireysel ve eşli olarak gösterilip yaptırılması. Dersin sonunda sınıf iki gruba ayrılıp halat çekme yarışı yaptırılması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 3. Bildiği müzikleri birlikte seslendirir.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma, beyin fırtınası.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. “Ses sağlığı ne demektir?”, “Ses sağlığı da korunmalı mı ?’’ sorularıyla derse dikkatin çekilmesi. Konuşurken, şiir okurken, şarkı söylerken sesimizi iyi ayarlamamız, fazla bağırmamamız gerektiğinin anlatılması. Yiyeceklerimizin nasıl olması gerektiğinin tartışılması. Yiyecek ve içeceklerimizin ses sağlımız için çok soğuk ve çok sıcak olmamasının söylenmesi. Iyi seslendirilmiş bir şarkının dinlenmesi. Şarkıyı söyleyenin, şarkının anlamına göre sesini ayarlayıp ayarlamadığının tartışılması. Dinlenen şarkının sınıfça ve gruplar halinde söylenmesine çalışılması. Birlikte şarkı söyleme kurallarının anlatılması. Şarkı söylerken sesini arkadaşlarının sesine uydurmanın, şarkıyı birlikte söylemenin, şarkının sözlerinin anlamına dikkat etmenin ve belli yerlerde soluk almanın öneminin vurgulanması. Bilinen şarkıların bu kurallara uygun olarak söylenmesi. Flüt ve mandolinle şarkıya eşlik edilmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Birlikte şarkı söylerken dikkat edilecek kuralların beyin fırtınası yaptırılarak belirlenmesi. Şarkının daha sonra belirlenen kurallara uygun olarak birlikte seslendirilmesi. Öğrencilerin, şarkıları söylerken fazla bağırmamaları ve diğer arkadaşlarının seslerini de dinlemeleri gerektiğine dikkat çekilerek uyum içinde olmalarının sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Türkçe Dersi: Konuşma ve öğrenme alanı, görsel okuma ve görsel sunu.

Hayat Bilgisi Dersi: Okul Heyecanım Teması

Özel Eğitim Alanı: 15

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, başladığı işi bitirme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 2. Çevresinde doku örnekleri göstererek çeşitli yüzeylere değişik malzemelerle farklı doku çalışmaları yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Doku

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Etkinlikler sırasında kazalara neden olacak davranışlardan kaçınılması, temizlik kurallarına dikkat edilmesi.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, inceleme, gösterip yaptırma, bireysel çalışmalar, anlatım, soru-yanıt

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Parmak boya, resim kâğıdı veya defteri, eski taraklar

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Önceki derste yapılan etkinliklerin gözden geçirilmesi. Bu derste yapılacak “Dokuların Dansı” etkinliğinin anlatılması ve uygulatılması. Parmak boyayı resim kâğıdının yüzeyine yaydıktan sonar eski tarakları çeşitli yönlerde hareket ettirerek kazıma yaptırılması. Başka bir kâğıdı oluşan dokunun üzerine kapatıp kaldırarak baskı yaptırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me :

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 ­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Eleştirel düşünme, karar verme, amaç belirleme, iş birliği

 

­LÜM II

Kazanım : 1.4. Vücudun farklı bölümlerini kullanarak bireysel ve eşli olarak nesneleri hareket ettirir.

Öğretim Yöntemleri : Gösterip yaptırma, uygulama, grup çalışması.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Balonlar, toplar, spor giysileri, raketler

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Çarpışmalara karşı önlemler alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin spor kıyafetlerini giyinip etkinlik alanına sıra ile getirilmesi. Basit ısınma hareketlerinin yaptırılması. Öğrencilere yürümek, koşmak, çekmek, atmak vb. hareketler söylenip, bu hareketleri yaparken vücutlarının hangi bölümünü kullandıklarının sorulması. El ile nesnelerin (top, balon) fırlatılması, raket ve ayak ile nesnelere vurulması. El ve ayak ile nesnelerin yuvarlanması. Dersin sonunda öğrenciler iki gruba ayrılarak grupların birbirine yuvarlayarak topu ulaştırması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Sağluk Kültürü : 7. Beden bölümlerinin işlevlerini bilir.

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, başladığı işi bitirme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 2. Çevresinde doku örnekleri göstererek çeşitli yüzeylere değişik malzemelerle farklı doku çalışmaları yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Doku

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Etkinlikler sırasında kazalara neden olacak davranışlardan kaçınılması, temizlik kurallarına dikkat edilmesi.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, inceleme, gösterip yaptırma, bireysel çalışmalar, anlatım, soru-yanıt

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Parmak boya, resim kâğıdı veya defteri, eski taraklar

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Önceki derste yapılan etkinliklerin gözden geçirilmesi. Bu derste yapılacak “Dokuların Dansı” etkinliğinin anlatılması ve uygulatılması. Parmak boyayı resim kâğıdının yüzeyine yaydıktan sonar eski tarakları çeşitli yönlerde hareket ettirerek kazıma yaptırılması. Başka bir kâğıdı oluşan dokunun üzerine kapatıp kaldırarak baskı yaptırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me :

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 3. Bildiği müzikleri birlikte seslendirir.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma, beyin fırtınası.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. “Ses sağlığı ne demektir?”, “Ses sağlığı da korunmalı mı ?’’ sorularıyla derse dikkatin çekilmesi. Konuşurken, şiir okurken, şarkı söylerken sesimizi iyi ayarlamamız, fazla bağırmamamız gerektiğinin anlatılması. Yiyeceklerimizin nasıl olması gerektiğinin tartışılması. Yiyecek ve içeceklerimizin ses sağlımız için çok soğuk ve çok sıcak olmamasının söylenmesi. Iyi seslendirilmiş bir şarkının dinlenmesi. Şarkıyı söyleyenin, şarkının anlamına göre sesini ayarlayıp ayarlamadığının tartışılması. Dinlenen şarkının sınıfça ve gruplar halinde söylenmesine çalışılması. Birlikte şarkı söyleme kurallarının anlatılması. Şarkı söylerken sesini arkadaşlarının sesine uydurmanın, şarkıyı birlikte söylemenin, şarkının sözlerinin anlamına dikkat etmenin ve belli yerlerde soluk almanın öneminin vurgulanması. Bilinen şarkıların bu kurallara uygun olarak söylenmesi. Flüt ve mandolinle şarkıya eşlik edilmesi. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Birlikte şarkı söylerken dikkat edilecek kuralların beyin fırtınası yaptırılarak belirlenmesi. Şarkının daha sonra belirlenen kurallara uygun olarak birlikte seslendirilmesi. Öğrencilerin, şarkıları söylerken fazla bağırmamaları ve diğer arkadaşlarının seslerini de dinlemeleri gerektiğine dikkat çekilerek uyum içinde olmalarının sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Türkçe Dersi: Konuşma ve öğrenme alanı, görsel okuma ve görsel sunu.

Hayat Bilgisi Dersi: Okul Heyecanım Teması

Özel Eğitim Alanı: 15

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Eleştirel düşünme, karar verme, amaç belirleme, iş birliği

 

­LÜM II

Kazanım : 1.4. Vücudun farklı bölümlerini kullanarak bireysel ve eşli olarak nesneleri hareket ettirir.

Öğretim Yöntemleri : Gösterip yaptırma, uygulama, grup çalışması.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Balonlar, toplar, spor giysileri, raketler

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Çarpışmalara karşı önlemler alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin spor kıyafetlerini giyinip etkinlik alanına sıra ile getirilmesi. Basit ısınma hareketlerinin yaptırılması. Öğrencilere yürümek, koşmak, çekmek, atmak vb. hareketler söylenip, bu hareketleri yaparken vücutlarının hangi bölümünü kullandıklarının sorulması. El ile nesnelerin (top, balon) fırlatılması, raket ve ayak ile nesnelere vurulması. El ve ayak ile nesnelerin yuvarlanması. Dersin sonunda öğrenciler iki gruba ayrılarak grupların birbirine yuvarlayarak topu ulaştırması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Sağluk Kültürü : 7. Beden bölümlerinin işlevlerini bilir.

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 4. Öğrendiği müziklere yarattığı basit ritim çalgılarıyla eşlik eder.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : “Geçen yıl hangi şarkıları öğrenmiştik?’’ sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Soru-yanıt yoluyla geçen yıl öğretilen şarkıların anımsatılması. Bu şarkılardan‚ “okul’’ konulu olanların birlikte söylenmesi. İstekli öğrencilere söyletilmesi. Müzik dinleme araçlarından çevresindeki çeşitli canlı varlıkların seslerinin dinletilmesi. Bu seslerin ait olduğu canlı varlıkların adlarının söyletilmesi. Canlıların çıkardıkları seslerin birbirinden farklı olduğunun; babamızı, annemizi, kardeşimizi, arkadaşımızı seslerinden tanıdığımızın örneklerle açıklanması. CD çalardan çeşitli seslerin dinletilmesi. Dışarıdan gelen bir taşıt sesine dikkat çekilmesi. Cansız varlıkların dışarıdan bir etkiyle, hareketleri sonucu bir ses çıkardığının sezdirilmesi. Müzik aletlerinin de dışarıdan bir etkiyle ses çıkardıklarının sezdirilmesi. Sınıfımızdaki müzik aletlerinin çalınması, cansız varlıklara vurularak sesler çıkarılması. Yapılan etkinliklerin soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılması. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmelerinin sağlanması. Eşlik için en fazla dörtlük nota ve dörtlük sus kullanılması. 

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel düşünme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 3. Basit geometric şekilleri tanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Geometrik şekiller

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, inceleme, bireysel ve grup çalışması

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Basit geometric şekillerle (kare, daire, üçgen, dikdörtgen vb.) ilgili maket ve resimler

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Tercih edilen araç-gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmesi ve teknik seçiminde öğrencilerin ilgi ve isteklerinin dikkate alınması. Sınıfa getirilen basit geometric (kare, daire, üçgen, dikdörtgen vb.) şekillerle ilgili maketlerin öğrenciler tarafından incelenmesi. Geometrik şekillerin adlarının söyletilmesi. Sınıfımızda ve çevremizdeki eşyaların yüzeylerinden bu geometric şekillere benzeyenlerin buldurulması ve örnekler verdirilmesi.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Geçen yıl bu geometric şekillerle ilgili matematik dersinde öğrendiklerin sorulması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Matematik dersi : “Geometrik cisimler ve Şekiller” alt öğrenme alanı “Kare, dikdörtgen ve çember modelleri oluşturur.”

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Araştırma, iletişim, kendini tanıma

 

­LÜM II

Kazanım : 1.5. Vücudun farklı bölümlerini kullanarak bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.

Öğretim Yöntemleri : Taktik oyun yaklaşımı, katılım, gözlem, uygulama.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Pinpon raket ve topu, spor giysileri

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Atılan nesnelerin başkasına çarpmaması için önlem alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor kıyafetlerini giyen öğrencilerin sıra ile etkinlik alanına gelmesi. Etkinlik alanına çizilmiş dairelere öğrencilerin yerleştirilmesi. Atılan nesneleri (top, balon) el, ayak, baş ve gövde ile bireysel ve eşli olarak tutma hareketlerinin yapılması. Dersin sonunda öğrenciler yeteri kadar gruba ayrılıp raket üzerinde belirli alanda pinpon topunu taşıması. Kazanan grubun alkışlanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi. Gözlem sonuçlarının formlara kaydedilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel düşünme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 3. Basit geometric şekilleri tanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Geometrik şekiller

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, inceleme, bireysel ve grup çalışması

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Basit geometric şekillerle (kare, daire, üçgen, dikdörtgen vb.) ilgili maket ve resimler

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Tercih edilen araç-gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmesi ve teknik seçiminde öğrencilerin ilgi ve isteklerinin dikkate alınması. Sınıfa getirilen basit geometric (kare, daire, üçgen, dikdörtgen vb.) şekillerle ilgili maketlerin öğrenciler tarafından incelenmesi. Geometrik şekillerin adlarının söyletilmesi. Sınıfımızda ve çevremizdeki eşyaların yüzeylerinden bu geometric şekillere benzeyenlerin buldurulması ve örnekler verdirilmesi.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Geçen yıl bu geometric şekillerle ilgili matematik dersinde öğrendiklerin sorulması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Matematik dersi : “Geometrik cisimler ve Şekiller” alt öğrenme alanı “Kare, dikdörtgen ve çember modelleri oluşturur.”

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 4. Öğrendiği müziklere yarattığı basit ritim çalgılarıyla eşlik eder.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : “Geçen yıl hangi şarkıları öğrenmiştik?’’ sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Soru-yanıt yoluyla geçen yıl öğretilen şarkıların anımsatılması. Bu şarkılardan‚ “okul’’ konulu olanların birlikte söylenmesi. İstekli öğrencilere söyletilmesi. Müzik dinleme araçlarından çevresindeki çeşitli canlı varlıkların seslerinin dinletilmesi. Bu seslerin ait olduğu canlı varlıkların adlarının söyletilmesi. Canlıların çıkardıkları seslerin birbirinden farklı olduğunun; babamızı, annemizi, kardeşimizi, arkadaşımızı seslerinden tanıdığımızın örneklerle açıklanması. CD çalardan çeşitli seslerin dinletilmesi. Dışarıdan gelen bir taşıt sesine dikkat çekilmesi. Cansız varlıkların dışarıdan bir etkiyle, hareketleri sonucu bir ses çıkardığının sezdirilmesi. Müzik aletlerinin de dışarıdan bir etkiyle ses çıkardıklarının sezdirilmesi. Sınıfımızdaki müzik aletlerinin çalınması, cansız varlıklara vurularak sesler çıkarılması. Yapılan etkinliklerin soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılması. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmelerinin sağlanması. Eşlik için en fazla dörtlük nota ve dörtlük sus kullanılması. 

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Araştırma, iletişim, kendini tanıma

 

­LÜM II

Kazanım : 1.5. Vücudun farklı bölümlerini kullanarak bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.

Öğretim Yöntemleri : Taktik oyun yaklaşımı, katılım, gözlem, uygulama.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Pinpon raket ve topu, spor giysileri

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Atılan nesnelerin başkasına çarpmaması için önlem alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor kıyafetlerini giyen öğrencilerin sıra ile etkinlik alanına gelmesi. Etkinlik alanına çizilmiş dairelere öğrencilerin yerleştirilmesi. Atılan nesneleri (top, balon) el, ayak, baş ve gövde ile bireysel ve eşli olarak tutma hareketlerinin yapılması. Dersin sonunda öğrenciler yeteri kadar gruba ayrılıp raket üzerinde belirli alanda pinpon topunu taşıması. Kazanan grubun alkışlanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi. Gözlem sonuçlarının formlara kaydedilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI

 

2. ÜNİTE

 

(22 Ekim-23 Kasım)

 

 

DERS PLANLARI

 

(23 İş Günü)

 

 

 


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 4. Öğrendiği müziklere yarattığı basit ritim çalgılarıyla eşlik eder.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : “Geçen yıl hangi şarkıları öğrenmiştik?’’ sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Soru-yanıt yoluyla geçen yıl öğretilen şarkıların anımsatılması. Bu şarkılardan‚ “okul’’ konulu olanların birlikte söylenmesi. İstekli öğrencilere söyletilmesi. Müzik dinleme araçlarından çevresindeki çeşitli canlı varlıkların seslerinin dinletilmesi. Bu seslerin ait olduğu canlı varlıkların adlarının söyletilmesi. Canlıların çıkardıkları seslerin birbirinden farklı olduğunun; babamızı, annemizi, kardeşimizi, arkadaşımızı seslerinden tanıdığımızın örneklerle açıklanması. CD çalardan çeşitli seslerin dinletilmesi. Dışarıdan gelen bir taşıt sesine dikkat çekilmesi. Cansız varlıkların dışarıdan bir etkiyle, hareketleri sonucu bir ses çıkardığının sezdirilmesi. Müzik aletlerinin de dışarıdan bir etkiyle ses çıkardıklarının sezdirilmesi. Sınıfımızdaki müzik aletlerinin çalınması, cansız varlıklara vurularak sesler çıkarılması. Yapılan etkinliklerin soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılması. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmelerinin sağlanması. Eşlik için en fazla dörtlük nota ve dörtlük sus kullanılması. 

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Sorumluluk alma, başladığı işi bitirme, estetik bilinç kazanma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 4. Basit geometri şekilleri görsel çalışmalarda kullanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Kare, dikdörtgen, daire, üçgen vb.

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Temizlik kurallarına dikkat edilmesi.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gösterip yaptırma, bireysel çalışma, anlatım, soru-yanıt, inceleme, uygulama

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Renkli kâğıtlar, resim kâğıdı veya resim defteri, kâğıt makası, karton, sebze, meyve, sulu boya, su kabı ve fırça.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere yapılacak etkinlik hakkında bilgi verilmesi. Önceki derste belirtilen araç-gereçlerin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi. Öğrenciler tarafından çeşitli renkli kâğıtları geometric şekiller (kare, daire, üçgen, dikdörtgen vb.) halined kâğıt makasıyla büyüklü küçüklü kesilmesi, bir yüzey üzerinde (resim kâğıdı) diledikleri biçimde düzenlenmesi. Öğrencilere istedikleri yerlere geometric cisimler kazandırdığı nesneleri boyayıp karton baskı, sebze, meyve baskısı gibi baskı yaparak çalışmalarının tamamlatılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öğrencilerin açık uçlu sorularla değerlendirilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Matematik dersi : “Geometrik cisimler ve Şekiller” alt öğrenme alanı “Kare, dikdörtgen ve çember modelleri oluşturur.” Türkçe Dersi : “Görsel Sunu” öğrenme alanı “Bilgi, düşünce ve izlenimlerin resim, sembol kullanarak görselleştirilir.”

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Araştırma, iletişim, kendini tanıma, sorumluluk

 

­LÜM II

Kazanım : Yer değiştirme, dengeleme v enesne kontrolü gerektiren hareketleri farklı hızlarda yapar.

Öğretim Yöntemleri : Anlatım, gösterip yaptırma, uygulama

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Spor giysileri, yer çizgileri, kartonlar

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Çarpışmalara ve düşmelere karşı önlem alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor giysilerini giyinmiş öğrencilerin sıra ile etkinlik alanına gelmesi. Isınma hareketleri yaptırılması. Öğrenciler belirlenen alanda yürürken ve koşarken atılan nesneleri tutma çalışması yapılması. Dersin son bölümünde sınıfın dört gruba ayrılması. Her öğrenciye ikişer yuvarlak kesilmiş karton verilmesi. Ğrecnilerin verilen hedefe kartonun birine basıp, öbürünü alıp tekrar basma şeklinde ilerlemesi. Hedefe varan ğrencinin koşarak kartonları öbür arkadaşına ulaştırması. Kazanan grubun alkışlanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Sorumluluk alma, başladığı işi bitirme, estetik bilinç kazanma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 4. Basit geometri şekilleri görsel çalışmalarda kullanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Kare, dikdörtgen, daire, üçgen vb.

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Temizlik kurallarına dikkat edilmesi.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gösterip yaptırma, bireysel çalışma, anlatım, soru-yanıt, inceleme, uygulama

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Renkli kâğıtlar, resim kâğıdı veya resim defteri, kâğıt makası, karton, sebze, meyve, sulu boya, su kabı ve fırça.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere yapılacak etkinlik hakkında bilgi verilmesi. Önceki derste belirtilen araç-gereçlerin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi. Öğrenciler tarafından çeşitli renkli kâğıtları geometrik şekiller (kare, daire, üçgen, dikdörtgen vb.) halined kâğıt makasıyla büyüklü küçüklü kesilmesi, bir yüzey üzerinde (resim kâğıdı) diledikleri biçimde düzenlenmesi. Öğrencilere istedikleri yerlere geometrik cisimler kazandırdığı nesneleri boyayıp karton baskı, sebze, meyve baskısı gibi baskı yaparak çalışmalarının tamamlatılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öğrencilerin açık uçlu sorularla değerlendirilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Matematik dersi : “Geometrik cisimler ve Şekiller” alt öğrenme alanı “Kare, dikdörtgen ve çember modelleri oluşturur.” Türkçe Dersi : “Görsel Sunu” öğrenme alanı “Bilgi, düşünce ve izlenimlerin resim, sembol kullanarak görselleştirilir.”

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 4. Öğrendiği müziklere yarattığı basit ritim çalgılarıyla eşlik eder.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : “Geçen yıl hangi şarkıları öğrenmiştik?’’ sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Soru-yanıt yoluyla geçen yıl öğretilen şarkıların anımsatılması. Bu şarkılardan‚ “okul’’ konulu olanların birlikte söylenmesi. İstekli öğrencilere söyletilmesi. Müzik dinleme araçlarından çevresindeki çeşitli canlı varlıkların seslerinin dinletilmesi. Bu seslerin ait olduğu canlı varlıkların adlarının söyletilmesi. Canlıların çıkardıkları seslerin birbirinden farklı olduğunun; babamızı, annemizi, kardeşimizi, arkadaşımızı seslerinden tanıdığımızın örneklerle açıklanması. CD çalardan çeşitli seslerin dinletilmesi. Dışarıdan gelen bir taşıt sesine dikkat çekilmesi. Cansız varlıkların dışarıdan bir etkiyle, hareketleri sonucu bir ses çıkardığının sezdirilmesi. Müzik aletlerinin de dışarıdan bir etkiyle ses çıkardıklarının sezdirilmesi. Sınıfımızdaki müzik aletlerinin çalınması, cansız varlıklara vurularak sesler çıkarılması. Yapılan etkinliklerin soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. Öğrencilere değişik malzemelerden basit ritim çalgıları yaptırılması. Yaptıkları bu çalgılarla öğrendikleri müziklere eşlik etmelerinin sağlanması. Eşlik için en fazla dörtlük nota ve dörtlük sus kullanılması. 

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Araştırma, iletişim, kendini tanıma, sorumluluk

 

­LÜM II

Kazanım : Yer değiştirme, dengeleme v enesne kontrolü gerektiren hareketleri farklı hızlarda yapar.

Öğretim Yöntemleri : Anlatım, gösterip yaptırma, uygulama

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Spor giysileri, yer çizgileri, kartonlar

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Çarpışmalara ve düşmelere karşı önlem alınır.

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor giysilerini giyinmiş öğrencilerin sıra ile etkinlik alanına gelmesi. Isınma hareketleri yaptırılması. Öğrenciler belirlenen alanda yürürken ve koşarken atılan nesneleri tutma çalışması yapılması. Dersin son bölümünde sınıfın dört gruba ayrılması. Her öğrenciye ikişer yuvarlak kesilmiş karton verilmesi. Ğrecnilerin verilen hedefe kartonun birine basıp, öbürünü alıp tekrar basma şeklinde ilerlemesi. Hedefe varan ğrencinin koşarak kartonları öbür arkadaşına ulaştırması. Kazanan grubun alkışlanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 5. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır. 

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. Okula ilk başladığımız günlerde söylediğimiz şarkının anımsatılıp söyletilmesi. Neden okula başlarken “Yeni Yıl” şarkısının değil de “Okul Yolu” şarkısının söylendiği sorusuna yanıt aranması. Okula başladığımız haftanın, “İlköğretim Haftası” olduğunun açıklanması. “Yeni Yıl” şarkısını öğrendiğimiz zaman ise yeni bir yılın başlangıcı ve eski yılın bittiği zaman olduğunun söyletilmesi. Kutlanan belirli gün ve haftaların anımsatılması. Bu günlerde hangi şarkıları söylediğimizin anımsatılıp öğrenilen şarkıların birlikte söyletilmesi. Öğrencilerin belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılmaları için gerekli yönlendirmeler yapılması. Katıldığı veya izlediği bu etkinliklerle ilgili olarak “Başka nelere yer verilmesini isterdiniz?” sorusunun yöneltilmesi. Öğrencilerin görevli veya izleyici olarak katıldıkları bu etkinlikler hakkında hissettikleri duygu ve düşünceleri arkadaşlarıyla paylaşması. Ayrıca öğrencilere farklı bir müzik etkinliği örneği hazırlatılması ve bu etkinliğin sınıfa sunulması.  

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Hayat Bilgisi Dersi: Okul Heyecanım Teması.

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, estetik algının geliştirilmesi

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 5. Ana renkleri tanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Ana renkler

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Temizlik kurallarına dikkat edilmesi, kazalara neden olacak davranışlardan kaçınılması.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gösterip yaptırma, bireysel çalışma, anlatım, soru-yanıt, inceleme, uygulama, grup çalışması.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Resim kâğıdı veya edfteri, çeşitli boya malzemeleri, sarı, kırmızı, mavi kâğıtlar, atık ipler, kalemler, yapıştırıcı

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere ana renkler hangileridir? Sorusu sourlarak cevaplarının alınması ile derse başlanması. Sarı, kırmızı, mavi renklerin neden ana renkler olduğunun açıklanması. Öğrencilere yapılacak etkinlik hakkında açıklama yapılması. Öğrencilerin, gökyüzünde gördükleri hakkında konuşturulması. Daha sonar onlardan bir “gökyüzü” resmi yapmaları ve gökyüzünü resim yüzeyinde diledikleri şekilde renklendirmelerinin istenmesi. Öğrencilere sarı, kırmızı ve mavi renkli kâğıtlardan büyüklü küçüklü parçalar yırttırılması ve bu parçaları uçurtma olarak gökyüzü üzerine serpiştirmelerinin sağlanması. Ellerine verilen atık ipleri yapıştırarak veya kalemlerle/boya malzemeleriyle çizerek uçurtmalara ip yaptırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Yapılan çalışmalardan öğrencilerle seçilenlerin panoya asılması. 2. Etkinlikler sırasında öğrenci davranışlarının gözlenmesi. 3. Belirlenen davranış eksikliklerinin giderilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 ­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Estetik zevk kazanma, katılım, paylaşım, eğlenme

 

­LÜM II

Kazanım : 1.7. Ritmik hareketleri bireysel, eşli grupla nesnesiz ve nesneli yapar.

Öğretim Yöntemleri : Birliket ve bireysel çalışma, gösterme, uygulama

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Spor kıyafetleri, ip, uygun müzik

Ders Alanı : Spor salonu

Güvenlik Önlemleri   

 

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor kıyafetlerini giyinmiş öğrencilerin ısınma hareketlerinden sonar ritimle (yavaştan-hızlıya) ip atlaması. Basit halk oyunları figürlerin müzik eşliğinde öğrencilere yaptırılması. Etkinliğin sonunda öğrencilere neler hissettikleri sorularak, konuşturulması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, estetik algının geliştirilmesi

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 5. Ana renkleri tanır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Ana renkler

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Temizlik kurallarına dikkat edilmesi, kazalara neden olacak davranışlardan kaçınılması.

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gösterip yaptırma, bireysel çalışma, anlatım, soru-yanıt, inceleme, uygulama, grup çalışması.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Resim kâğıdı veya edfteri, çeşitli boya malzemeleri, sarı, kırmızı, mavi kâğıtlar, atık ipler, kalemler, yapıştırıcı

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilere ana renkler hangileridir? Sorusu sourlarak cevaplarının alınması ile derse başlanması. Sarı, kırmızı, mavi renklerin neden ana renkler olduğunun açıklanması. Öğrencilere yapılacak etkinlik hakkında açıklama yapılması. Öğrencilerin, gökyüzünde gördükleri hakkında konuşturulması. Daha sonar onlardan bir “gökyüzü” resmi yapmaları ve gökyüzünü resim yüzeyinde diledikleri şekilde renklendirmelerinin istenmesi. Öğrencilere sarı, kırmızı ve mavi renkli kâğıtlardan büyüklü küçüklü parçalar yırttırılması ve bu parçaları uçurtma olarak gökyüzü üzerine serpiştirmelerinin sağlanması. Ellerine verilen atık ipleri yapıştırarak veya kalemlerle/boya malzemeleriyle çizerek uçurtmalara ip yaptırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Yapılan çalışmalardan öğrencilerle seçilenlerin panoya asılması. 2. Etkinlikler sırasında öğrenci davranışlarının gözlenmesi. 3. Belirlenen davranış eksikliklerinin giderilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 6. İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun dinler. 

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : “Okulumuzun açılış ve kapanış törenlerinde neler yapıyoruz?’’ sorusuyla derse başlanması. Öğrencilerin soru üzirinde konuşturulması. İstiklâl Marşı’mızı kimin, hangi şartlarda yazdığı konusunda açıklamalar yapılması. Başrağımızın ve İstiklâl Marşı’mızın devletimizin sembolu olduğunun, birlik ve beraberliğimizi temsil ettiğinin belirtilmesi. İstiklâl Marşı’mızın millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirici yönünün ve öneminin vurgulanması. Marşımızın içerdiği anlamsal bütünlüğe dikkat çekilerek kaset ve CD’den dinletilmesi. Bayrak törenlerinde marşımızın esas duruşta dinlenmesi gerektiğinin anlatılması. Öğrencilere İstiklâl Marşı’mızın önemini vurgulayacak duygu ve düşüncelerinin sorulması. Bununla ilgili sınıf içi tartışma yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Hayat Bilgisi Dersi: Okul Heyecanım Teması

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

2

Süre

40 da­ki­ka

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Estetik zevk kazanma, katılım, paylaşım, eğlenme

 

­LÜM II

Kazanım : 1.7. Ritmik hareketleri bireysel, eşli grupla nesnesiz ve nesneli yapar.

Öğretim Yöntemleri : Birliket ve bireysel çalışma, gösterme, uygulama

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Spor kıyafetleri, ip, uygun müzik

Ders Alanı : Spor salonu

Güvenlik Önlemleri   

 

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor kıyafetlerini giyinmiş öğrencilerin ısınma hareketlerinden sonar ritimle (yavaştan-hızlıya) ip atlaması. Basit halk oyunları figürlerin müzik eşliğinde öğrencilere yaptırılması. Etkinliğin sonunda öğrencilere neler hissettikleri sorularak, konuşturulması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

­ZİK

Sınıf

2

Öğrenme Alanı

Dinleme - Söyleme - Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 6. İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun dinler. 

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, gösteri, uygulama, araştırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, müzik aletleri, televizyon, radyo, kasetçalar.

Etkinlik Örnekleri : “Okulumuzun açılış ve kapanış törenlerinde neler yapıyoruz?’’ sorusuyla derse başlanması. Öğrencilerin soru üzirinde konuşturulması. İstiklâl Marşı’mızı kimin, hangi şartlarda yazdığı konusunda açıklamalar yapılması. Başrağımızın ve İstiklâl Marşı’mızın devletimizin sembolu olduğunun, birlik ve beraberliğimizi temsil ettiğinin belirtilmesi. İstiklâl Marşı’mızın millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirici yönünün ve öneminin vurgulanması. Marşımızın içerdiği anlamsal bütünlüğe dikkat çekilerek kaset ve CD’den dinletilmesi. Bayrak törenlerinde marşımızın esas duruşta dinlenmesi gerektiğinin anlatılması. Öğrencilere İstiklâl Marşı’mızın önemini vurgulayacak duygu ve düşüncelerinin sorulması. Bununla ilgili sınıf içi tartışma yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri ile değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Hayat Bilgisi Dersi: Okul Heyecanım Teması

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........