2018-2019 2.dönem veli toplantı tutanağı örneği

Açıklama 2018-2019 2.dönem veli toplantı tutanağı örneği
Kategori Sanat
Gönderen lumos
Eklenme Tarihi 03-03-2018
Boyut 18.83 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

VALİ ERDAL ATA İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                           PAZAR

        2012–2013 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci başarısını arttırmak, aynı zamanda öğrenci-öğretmen-veli işbirliğini üst düzeyde sağlamak amacıyla 2/A sınıf öğretmeni olarak 21/02/2013 Perşembe günü saat 13:00’de 2/A sınıfında veli toplantısı yapmak istiyorum.

       Gereğini bilgilerinize arz ederim.                   

 

                        www.                                                  18/02/2013

                                                                                                    Nurcan KÖSEOĞLU

  2-A Sınıf Öğretmeni

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama,

2-1.Dönemin  genel değerlendirilmesinin  yapılması, varsa eksikliklerin  giderilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi.

3-Öğrencilerin devam-devamsızlık durumlarının görüşülmesi.

4-Öğrencilerin okul içi ve okul dışı davranışlarının değerlendirilmesi.

5-Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması.

6-Temizlik,tertip, uyku düzeni  ve okul kuralları ile ilgili bilgi alış-verişinde bulunulması.

7-Proje ve Performans  Görevleri ile ilgili bilgi verilmesi.

8- Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri.

9- Sabah kahvaltısı -  meyve yeme- su içme alışkanlığının öneminin anlatılması

10-Dilek ve temenniler.(Toplantıdan sonra bireysel görüşmeler yapılacaktır.)

 

 

 

uygundur.

18/02/2013

Bülent ERGENE

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

2012-2013 ÖĞRETİM YILI VALİ ERDAL ATA İLKOKULU 2/A SINIFI II.DÖNEM 1. VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

 

VALİ ERDAL ATA İLKOKUL Okulu 2-A sınıfında 21.02.2013 Perşembe günü saat 13:00‘de yapılan 2/A Sınıfı veli toplantısında gündem maddeleri görüşülmüştür.

1-Açılış ve yoklama yapılmış, velilerin hazır olduğu görülmüş, imza tutanağı imzalanmak üzere velilere verilmiştir. Sınıf öğretmeni Nurcan KÖSEOĞLU, gerek bu günkü katılımları gerekse de her fırsatta okula gelerek öğrencilerinin durumlarını takip eden ve başarıları için gayret eden velilerimize teşekkür etti.

        Toplantının gündem maddeleri Nurcan KÖSEOĞLU tarafından okundu, yeni gündem maddelerinin eklenmesinin istenip istenmediği, öğrencileri ile ilgili görüşmek istedikleri başka konu olup olmadığı soruldu ve hazırlanan gündem maddelerinin aynen kabul edilmesi ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Yazman olarak  oy birliği  ile  Fatma MERT seçildi.

2-1.dönem yapılan çalışmalar ana hatlarıyla sınıf öğretmeni Nurcan KÖSEOĞLU tarafından dile getirildi. Genel olarak 1.dönemin sınıfımız açısından oldukça verimli geçtiğini söylemenin mümkün olduğu dile getirildi. Ayrıca okuma - anlamanın önemi üzerinde açıklamalar yapıldı. Olumlu davranışlar kazanmaları, sorumluluk duygusuna sahip olmaları ve sınıf ortamına uyum sağlamaları gerektiği anlatıldı. Öğrenilen konunun pekiştirilmesi ve sorumluluk alma amacıyla verilen öğrenciyi sıkmayacak kısa ödevlerin bazı öğrenciler tarafından yapılmadığı anlatıldı. 1.dönem gösterilen başarı grafiğinin artarak devam etmesi için planlı, disiplinli ve günü gününe çalışmanın gereği önemle vurgulandı. Velilerimizden Sezen ÇINARCI günlük ve planlı çalışmanın kızı  üzerindeki olumlu gelişmesini sınıfımızla paylaştı

3- Sınıf  öğretmeni Nurcan KÖSEOĞLU tarafından Bu sınıfta okula devamın çok önemli olduğu, her saat yeni bir etkinliğin yapıldığı, farklı bilgilerin öğrenildiği velilere anlatıldı. Bu yüzden devamsızlık yapmamalıdır. Eğer öğrenci zorunlu nedenlerle devamsızlık yapacaksa bunun mutlaka öğretmene haber verilmesi gerektiği anlatıldı. Sınıfımızda devamsızlık problemi olmadığı belirtildi. Neşe GÖRMÜŞ  bu mevsimde havaların çok değişkenlik gösterdiğini çocuklarımızın hastalanmamaları ve devamsızlık yapmamaları için   daha  dikkatli  davranmaları gerektiğini belirtti.

4- Sınıf öğretmeni Nurcan KÖSEOĞLU, öğrencilerin  sınıf ve okul içi davranışlarında büyük bir problem olmadığı ancak her durumda çocuklarımıza arkadaşlarına ve diğer herkese karşı da her zaman nazik ve saygılı olmaları gerektiğini öğütlememiz, bunun önemli olduğunu hissettirmemiz gerektiği söylendi. Saygı ve sevginin ilk etapta  aile içinde kazanıldığını vurgulandı. Havva GÖRMÜŞ, Sağlıklı bir ailenin sağlıklı bireyler yetiştirmede önemli bir unsun olduğunu  söyledi.

 

 

 5- Başarıyı arttırmanın planlı, disiplinli ve zamanı iyi kullanmadan geçtiği dile getirilerek, çocukların okul başarısının artması konusunda sadece öğretmenden çaba beklemenin yanlış olduğu dile getirildi. Öğrenci, veli, öğretmen bir bütün olarak başarıya giden yolda kenetlenmeli herkesin üstüne düşeni gücü nispetinde yapması gereği vurgulandı.

    Evde çalışma ortamının düzenlenmesinin çocuğun olumlu çalışma alışkanlığı kazanabilmesi için gerekliliği üzerinde duruldu. Çocuğun ders çalıştığı esnada odada Tv kesinlikle izlenilmemesi rica edildi. Tv’ nin yanı sıra dikkatini dağıtacak başka uyaranlarında ortamdan uzaklaştırılması ve dolayısıyla uygun ortamın çocuğa oluşturulması istendi. Öğrencinin , küçük  yaşlarda kardeşleri varsa, bu çocuklarında ders çalışma esnasında kontrol edilerek ,dikkati dağıtmalarına müsaade edilmemeli. Velilerde çocukların çok çabuk sıkıldıklarını ve yorulduklarını dile getirdiler. İkinci sınıf öğrencilerinin genel özellikleri arasında  bu durumun olabileceği  öğretmenimiz  tarafından söylendi.

6- Nurcan KÖSEOĞLU, öğrencilerin okula her gün temiz kıyafetlerle  gelmesi gerektiğini, bunu velinin sürekli takip etmesinin önemini anlattı. Ayrıca günlük ve haftalık bakımlarının aksatılmadan yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Öğrencilere haftada iki defa banyo yaptırılmasının, tırnaklarını haftada en az bir defa kesilmesinin temizlik ve sağlık açısından önemli ve gerekli olduğunu, velilerin bu konuda titiz olmasının yararlı olacağının altını çizdi. Velilerin çok mecbur kalmadıkça hafta içi önlükleri  yıkamamaları, kışın pazartesi sabahı kuruyacak şekilde yıkamaları vurgulandı. İçinde bulunduğumuz mevsim şartlarında çocukların çok sık hastalanabilecekleri dolayısıyla giyimlerine dikkat edilmesi, tatil günlerinde sokakta üşümelerine neden olacak etkinliklerden uzak tutulmalarının önemi velilere genel olarak hatırlatıldı.  Bu dönemde uykunun çok önemli olduğu  düzenli ve yeterli uyku için öğrencilerimizin takip edilmesi  gerektiği Nurcan KÖSEOĞLU tarafından anlatıldı. Aşağıdaki veriler üzerinde akıl yürütmeler yapıldı.

2 Yaşa kadar- 13-16 Saat
2-5 yaş arası -11-13 Saat
6-9 yaş arası-10-11 Saat   Saatlere gün içindeki uyumalar da dahildir.

Bilimsel araştırmalar, uyku süreleri 1 hafta süreyle bir saat bile azalan çocuklarda dikkat, konsantrasyon, öğrenme ve hafıza becerilerinde ölçülebilir belirgin azalmalar olduğunu saptadığını uykuları yetersiz olan çocukların okuma, yazma ve matematik problemleri çözme becerilerinin bozulduğunu ve sağlıklı uyuyanlara göre bu öğrencilerin daha düşük notlar aldığını açıkça gösteren araştırmalar bulunduğu anlatıldı.

7- Sınıf öğretmeni Nurcan KÖSEOĞLU: Performans ve proje görevlerini açıklayan İLKOKUL Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesini okuyarak bu görevlerin önemini açıkladı: Sınıf öğretmeni bu dönemde de proje ve performans ödevleri verileceğini, birinci dönemde olduğu gibi velilerin destek olmasını ancak çalışmaların genel olarak sınıfta yapılacağını, kendilerinden araç gereç ve malzeme desteği beklediğini söyledi. Velilerden Yasemin BAL  performans ve proje  ödevlerinin  günlük hayatla ilişkili olmasının öğrenmeyi kalıcılaştırdığını söyledi

 

8- Öğrencilerin başarısını sadece okul ve derslere değil, tüm hayatlarına yaymak gerekmektedir.Bu açıdan her konuda veli,öğretmen ve okul olarak sürekli iş birliği yapmak zorunluluğu üzerinde duruldu. Öğrencilerin tertip ve düzenlerinin yanında öğretmeni ile de sürekli diyalog halinde bulunarak alınacak karar ve önlemlerin konuşulması başarının sağlanmasında çok  önemli rol oynamakta olduğu dile getirildi.

    Velilerden  derslerin yanı sıra, bedensel / kin estetik zekalarını geliştirici faaliyetler için de çocuklarına uygun ortam sağlamalarını istedi.Bu amaçla çeşitli  aktivite , kurs etkinlik vb. ile çocukların sosyal yönlerinin de gelişerek topluma ve  kendine güvenen bireyler kazandırılabileceği belirtildi. Öğretmen veli diyalogunun sağlıklı devam ettirilmesi için bireysel veli görüşmelerinin yapılacağı söylendi.

9- Sabah kahvaltısı -  meyve yeme- su içme alışkanlığının öneminin anlatılması: Sağlıklı bireyler olmak ve öğrencilerimizin gelişimlerinin istenilen seviyede olması için çocuklarımızın sabah kahvaltılarını mutlaka yapmaları- beslenmelerine bir adet mevsimsel meyvenin konması ve günlük olarak 1 litre su içmelerinin sağlanmasının çok faydalı olacağı velilerimize anlatıldı. Velilerimizle bu konu üzerinde neler yapabileceğimiz hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

 

10- Veliler bu dönemin de sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundular.  Velilere geldikleri için teşekkür edildi ve toplantıya son verildi. Bireysel görüşmelere geçildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

  1. Öğrencilere,  ikinci sınıfın genel özellikleri dikkate alınarak yaklaşılmasına,
  2. Öğretmen veli diyalogunun sağlıklı devam ettirilmesi için bireysel veli görüşmelerinin yapılacağına ,
  3. Kılık kıyafet ve beden temizliğine dikkat edilmesine,
  4. Öğrencilere verilen proje ve performans ödevlerine önem vermeleri ve bunları yerine getirmelerine yardımcı olunmasına,
  5. Temizlik kurallarına daha dikkat edilmesine, öğrencilerin kahvaltı yapmadan okula gönderilmemesine,
  6. Çocuklara evde iyi bir ders çalışma ortamı oluşturulmasına, uyku düzeninin kontrol edilmesine
  7. Okula geliş ve gidiş saatlerine dikkat edilmesi ve devamsızlıkların mümkün olduğunca yapılmaması karar verildi.
  8.  Sabah kahvaltısı -  meyve yeme- su içme alışkanlığının takip edilmesine  karar  verilmiştir.

 

      Nurcan KÖSEOĞLU

  2/A Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

www.

 

uygundur.

21/02/2013

Bülent ERGENE

Okul Müdürü