(2012/2013) 10.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

(2012/2013) 10.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları dosyası 18-07-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama (2012/2013) 10.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları
Kategori 10. Sınıf Coğrafya
Gönderen ayferyk
Eklenme Tarihi 18-07-2019
Boyut 1.33 M
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

1-Granit ve bazalt gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir ülke için   aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

   A) Volkanizma olayı çok olmuştur.       B) Eski bir kara parçasıdır.  

   C) Buzullar etkilidir.                              D) Taş kömürü yatakları yaygındır.   

   E) Yeryüzü şekilleri peneplen hâline gelmiştir

 

2-Volkanik bölgelerde topraklar mineral bakımından zengindir.

Bu olayın ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Doğal bitki örtüsünün gür olması
  2. Endüstrileşmenin yoğun olması
  3. İnsanlar tarafından yerleşim alanı olarak seçilmesi
  4. Akarsu ağının sık olması
  5. Nüfus yoğunluğunun seyrek olması  

 

3-Yeryüzünde faal volkanların yoğun olarak bulunduğu yer Pasifik Okyanusu ve çevresidir. Burasına ateş çemberi de denir:” Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derinliğin fazla olması

B) Bu bölgedeki yer kabuğunun kırıklı olması

C) Bu bölgedeki yer kabuğunun sert olması

D) Yerkabuğunun kıvrımlı olması

E)Yer kabuğunda depremlerin olması

 

4-Aşağıdakilerden hangisi kalkerli arazide yer alan kaynağın bir özelliğidir?

A) Sürekli olması

B) Suyun yoğun kireç içermesi

C) Suyun sıcak olması

D) Debisinin çok düşük olması

E) Belirli aralıklarla fışkırması

 

5-Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

  1. Toprak oluşumunda kayanın cinsi en etkili etmendir.
  2. Kurak bölgelerde toprak oluşumu daha hızlıdır.
  3. Yağışın fazla olduğu yerlerde toprak kalınlığı azdır.
  4. Toprak özelliklerinin oluşumunda en önemli etmen iklimdir.
  5. Toprak oluşumunun en hızlı olduğu yer çöllerdir.

 

6-Yukarıda tanımlanan bitki toplulukları, anlatım sırasına göre hangisidir?

              1                  2                   3        

A)   Tundra      Sav an           Step

B)   Step           Çayır          Tundra

C)   Çayır         Savan         Tundra

D)   Step           Tundra         Savan

E)   Savan       Tundra             Step

 

7-Aşağıdakilerin hangisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özellikleri arasında yer almaz?

A)Yaşlı nüfus oranı fazladır.

B)Doğal nüfus artış hızı azdır.

C)Okur - yazar oranı fazladır.

D)Kırsal kesimde yaşayan nüfus oranı fazladır.

E)Ülke nüfusunun büyük bir kesimi sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır.

 

8-Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunun yoğun olduğu alanlardan değildir?

   A) Dönenceler çevresi B) Nil deltası        C) Güneydoğu Asya 

    D) Avrupa ülkeleri                   E) Kuzey Amerika’nın doğu kıyıları

 

 

 

 

9-Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılımını etkileyen faktörlerden değildir?

     A) Bitki örtüsü                   B) Yeryüzü şekilleri       

    C) Mimari yapı                   D) İklim                E) İş  imkanları

 

 10-Aşağıdakilerden hangisi siyasi bir göçtür?

          A)Türklerin Orta Asya'dan göçü

          B) Katrina kasırgasından sonra New Oreleans'taki göç.

          C) Nüfus mübadelesi

          D)Almanya'ya çalışmaya giden Türk işçilerinin göçü.

          E) Avrupa'dan Amerika'ya göç.

 

11. 1945-1960 yılları arasında ülkemizdeki nüfus artış hızı rekor seviyeye yükselmiştir?

Aşağıdakilerden hangisinin bu hızlı nüfus artışında etkili olduğu söylenemez?

A) Devletin nüfus artışını teşvik etmesi

B) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması

C) Köyden kente göçün başlaması
D) Beslenme olanaklarının artması
E) Savaş tehlikesinin sona ermesi

 

12.

 

13. Dünya nüfusu 1950 yılında 3milyar iken 2000 yılında 6 milyarı bulmuştur.

Bu artışın nedeni, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi

B) Dünya savaşlarının olmaması

C) Bebek ölümlerinin azalması

D) Az gelişmiş ülkelerde doğum oranı fazlalığı

E) Gelişmiş ülkelere olan yoğun göçler

 

14. Bir ülke nüfusunun hızlı artmasını sorun haline getiren ana etken nedir?

A) İnsanların temel gereksinimlerinin karşılanamaması

B) Km²’ye düşen insan sayısının dünya ortalamasının üstüne çıkması

C) Nüfusun, ülke içinde dengeli dağılmaması

D) Ekonominin iş gücü gereksinimlerinin karşılanamaması

E) Orta yaşlı nüfusun fazla olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Coğrafi şartları aşağıda verilen alanlardan hangisinde, nüfusun genelde seyrek olması beklenir?

A) Delta ovalarında

B) Maden yatakları çevresinde

C) Orta kuşaktaki yüksek platolarda

D) Vadi tabanlarında

E) Kıyı bölgelerinde

16.

 

 

17.

 

 

18.Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin diğer ülkelerden göç aldığının bir göstergesidir?

A) Nüfus miktarının fazla olması

B) Tarım alanlarının geniş olması

C) Genç nüfus miktarının fazla olması

D) Ülkedeki kent nüfusunun kırsal nüfustan fazla olması

E) Gerçek nüfus artışının doğal nüfus artışından fazla olması

 

19.Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını belirleyen doğal etmenlerden birisi değildir?

A)İklim                 B ) Bitki örtüsü                  C) su kaynakları

     D)Yer şekilleri                E) Maden ocakları

 

20. Aşağıdakilerden hangisi  karstik bir göldür?

A) mogan    B) eymir    C) Kestel   D) Abant   E) van gölü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A     B     C     D    E

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

21.  Göçlerin doğal ve siyasi nedenlerini yazınız.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Bir bölgedeki nüfusun dağılışına etki eden faktörleri maddeler halinde yazınız.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: TEST SORULARI 4’ ER PUANDIR.

 

                BAŞARILAR

 

Kaynar