2018-2019 1.sınıf türm derslerin konu ve kazanımları

2018-2019 1.sınıf türm derslerin konu ve kazanımları dosyası 21-12-2017 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 1.sınıf türm derslerin konu ve kazanımları
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen sedagüven
Eklenme Tarihi 21-12-2017
Boyut 22.4 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Hayat Bilgisi Dersi  Kazanımlarının Dağılımı

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

 

03/12/2012

07/12/2012

Bir gününü nasıl geçireceğini planlar ve yaptığı plana uyar.(1)

Sınıfının yerini ve sırasını bulmak için konumla ilgili temel kavramları  kullanır.(1)

Okulda ve sınıfta demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemler.(1)

Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları sergiler.(1)

4

13

10/12/2012

14/12/2012

Türk Bayrağı’nı ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve bunlara saygı gösterir(2)

Arkadaşları ile benzer ve farklı yönlerini fark eder.(1)

Okulda, arkadaşlarının sergiledikleri davranışların etik olup olmadığını fark eder.(1)

4

14

17/12/2012

21/12/2012

Arkadaşlarıyla eğlenmenin doğal bir ihtiyaç olduğunu kabul ederek, özel gün kutlamalarına katılmaya istekli olur.(1)

Sağlığını korumak için aşı olması gerektiğini anlar ve aşı olmaktan kaçınmaz.(1)

Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli kaynaklardan yararlanır.(1)

Okulda çalışanların mesleklerini, görevlerini tanır ve acil durumlarda kimlere başvuracağını bilir.(1)

4

15

24/12/2012

28/12/2012

Görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel iletişim araçlarından yararlanarak doğal afetlerin zararlarını fark eder.(1)

Doğal afetlerin etkilerinden korunmak için okuldaki güvenlik önlemlerinin gereğini yerine getirir.(1)

Trafikteki çeşitli sesleri tanır, aralarındaki farklılıkları ayırt eder.(2)

4

16

31/12/2012

04/01/2013

Trafikteki çeşitli sesleri tanır, aralarındaki farklılıkları ayırt eder.(1)

Trafikte görme ve görülmenin önemini kavrar.(1)

Okula geliş ve gidişlerde karşıdan karşıya geçerken güvenli yerleri kullanır.(1)

3

17

07/01/2013

11/01/2013

Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini araştırır.(2)

Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklar(2)

4

18

14/01/2013

18/01/2013

Duyu organlarının çevreyi tanımadaki rolünü fark eder.(2)

“Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.(2)

4

19

21/01/2013

25/01/2013

Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark eder.(1)

Evinin adresini ve telefon numarasını söyler.(1)

Canlıların nasıl beslendiklerini araştırır.(2)

4

 

 

                                    Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Hayat Bilgisi Dersi  Konularının(Etkinlik Adı) Dağılımı

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

03/12/2012

07/12/2012

Plan Yaparım - Planıma Uyarım (1)Sınıfım, Yerim Burası(1) Oyumu Kullanıyorum (2)

 

4

13

10/12/2012

14/12/2012

Bayrağım, Ulusal Marşım(2)

Benzeriz, Farklıyız(1) Doğru Davranışlar(1)

4

14

17/12/2012

21/12/2012

Birlikte Eğleniyoruz(1) Mikrop Senden Korkmuyorum(1) Araştırıyorum Öğreniyorum (1) İyi ki Varsın(1)

4

15

24/12/2012

28/12/2012

Doğal Afetler ve Önlemler(2) Bu Sesleri Tanıyorum(2)

4

16

31/12/2012

04/01/2013

Bu Sesleri Tanıyorum(1) Dikkatli Olmalıyım(2)

3

17

07/01/2013

11/01/2013

Okul Yolunda Kimlerle Karşılaşıyorum(2) Ya Biterse(2)

4

18

14/01/2013

18/01/2013

Duyu Organlarım(2) Bunları Öğrendim(2)

4

19

21/01/2013

25/01/2013

Her Canlının Bir Yuvası Var(2) Her Canlı Beslenir(2)

4

 

 

 

Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Türkçe  Dersi  Kazanımları

Hazırlık

 Dinlemek için hazırlık yapar.

 Yazmak için hazırlık yapar.

 Okumak için hazırlık yapar.

Sesi Hissetme ve Tanıma

 Duyduğu sesleri ayırt eder.

 Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir.

 Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

 Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

 Resim ve fotoğrafları yorumlar.

 Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.

Sesi / Harfi Okuma ve Yazma

 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

 Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 İşitilebilir bir ses tonuyla okur.

 Yankılayıcı okur.

 Rehber yardımıyla okur.

 Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.

Seslerden / Harflerden  Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma

 Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur.

 Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar

.• Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir.

 Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.

 Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

Metin Oluşturma

 Kelimeleri doğru telaffuz eder.

 Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.

 Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

 Dikte etme çalışmalarına katılır.

 Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

 Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

Not:A ve T sesine kadar sadece Hazırlık ,Sesi Hissetme ve Tanıma ,Sesi Okuma ve Yazma Kazanımları yazılacak.Yani bu iki hafta harflerden kelime kelimelerden cümle oluşturma ile metin oluşturma kazanımları yazılmayacak.İ harfiyle birlikte bütün  kazanımlarda yazılacak.

                                    Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Türkçe  Dersi  Konularının Dağılımı

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

03/12/2012

07/12/2012

E ve L sesleri – Çizgi Çalışmaları

Sınıftan Gelen Sesler (Dinleme Metni)

10

13

10/12/2012

14/12/2012

A ve T sesleri

Televizyondaki Reklamcı Amca(Dinleme Metni)

10

14

17/12/2012

21/12/2012

İ  ve  N  sesleri

10

15

24/12/2012

28/12/2012

O sesi

Buğdayın Macerası(Dinleme Metni)

10

16

31/12/2012

04/01/2013

R ve M sesleri

Ninem Örgü Örüyor.(Dinleme Metni)

8

17

07/01/2013

11/01/2013

U ve K sesleri

Atatürk’ün Hayatı( Dinleme Metni)

10

18

14/01/2013

18/01/2013

I ve Y sesleri

Çocuk Sevgisi(Dinleme Metni)

10

19

21/01/2013

25/01/2013

S ve D sesleri

Atatürk’e (Dinleme Metni)

10

 

Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Matematik Dersi  Kazanımlarının Dağılımı

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

03/12/2012

07/12/2012

Rakamları okur ve yazar.(5)

 

5

13

10/12/2012

14/12/2012

Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.(5)

5

14

17/12/2012

21/12/2012

100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar.(5)

 

5

15

24/12/2012

28/12/2012

20 içinde geriye birer sayar.(2)

Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.(1)

Öğrendiği konularla ilgili sorulan sorulara doğru cevap verir.(2)

5

16

31/12/2012

04/01/2013

Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.(2)

20’ye kadar olan bir sayıya karşılık  gelen çokluğu belirler.(2)

5

17

07/01/2013

11/01/2013

Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.(2)

Bir örüntüde eksik bırakılan öğeleri belirleyerek tamamlar.(2)

Öğrendiği konularla ilgili sorulan sorulara doğru cevap verir.(1)

5

18

14/01/2013

18/01/2013

Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır.(3)

Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler, grupların nesne sayılarını karşılaştırır.(2)

 

5

19

21/01/2013

25/01/2013

Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler, grupların nesne sayılarını karşılaştırır.(2)

Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır.(3)

5

 

 

                                    Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Matematik Dersi  Konularının Dağılımı

 

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

03/12/2012

07/12/2012

1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 rakamları(5)

5

13

10/12/2012

14/12/2012

Varlıkların Sayılarını Bulma(5)

5

14

17/12/2012

21/12/2012

10’a kadar birer ritmik sayma(2)

100’e kadar 10’ar ritmik sayma(3)

 

5

15

24/12/2012

28/12/2012

20 İçinde Geriye Birer Ritmik Sayma.(2)

Bir Çokluktan Belirtilen Sayı Kadarını Ayırma(1)

Ünite Değerlendirme Etkinlikler(2) (Ders ve Çalışma Kitabındaki Değerlendirme Etkinlikleri birlikte yapılacak.)

 

 

5

16

31/12/2012

04/01/2013

Nesne Gruplarını Onluk ve Birliklerine Ayırma(2)

Bir Çokluğa Karşılık Gelen Sayıyı Bulma(2)

 

4

17

07/01/2013

11/01/2013

Örüntüde ki İlişkiyi Belirleme(2)

Bir Örüntüde Eksik Bırakılan Yerleri Tamamlama(2)

Ünite Sonu Değerlendirme Etkinlikleri(1)

5

18

14/01/2013

18/01/2013

Azlık ve Çokluk(3)

Grupların Nesne Sayılarını Karşılaştırma(2)

5

19

21/01/2013

25/01/2013

Grupların Nesne Sayılarını Karşılaştırma(2)

Sıra Sayıları(3)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Görsel Sanatlar  Dersi  Kazanımlarının Dağılımı

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

03/12/2012

07/12/2012

Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır.

1

13

10/12/2012

14/12/2012

Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır.

1

14

17/12/2012

21/12/2012

Doğayı, doğal yaşamı sevmenin ona saygı duymanın önemini görsel olarak ifade eder.

 

1

15

24/12/2012

28/12/2012

Doğada gezi yoluyla edindiği izlenimlerini paylaşır.

 

1

16

31/12/2012

04/01/2013

Doğadan çeşitli nesneler seçerek görsel tasarımlar yapar.

 

1

17

07/01/2013

11/01/2013

Doğadan çeşitli nesneler seçerek görsel tasarımlar yapar.

 

1

18

14/01/2013

18/01/2013

Kendi yaşam alanını düzenlerken doğal çevreyi korumanın gerekliliğini kabul eder.

1

19

21/01/2013

25/01/2013

Kendi yaşam alanını düzenlerken doğal çevreyi korumanın gerekliliğini kabul eder.

1

 

 

                                    Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Görsel Sanatlar  Dersi  Konularının Dağılımı

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

03/12/2012

07/12/2012

“İplerle Resim”

 

1

13

10/12/2012

14/12/2012

“İplerle Resim”

 

1

14

17/12/2012

21/12/2012

“Gezinti”

 

1

15

24/12/2012

28/12/2012

“Gezinti”

 

1

16

31/12/2012

04/01/2013

“Doğal Nesnelerle Koleksiyon”

 

1

17

07/01/2013

11/01/2013

“Doğal Nesnelerle Koleksiyon”

 

1

18

14/01/2013

18/01/2013

“Yapraklı Resim”

 

1

19

21/01/2013

25/01/2013

“Yapraklı Resim”

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Müzik Dersi  Kazanımlarının Dağılımı

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

03/12/2012

07/12/2012

İstiklal Marşı'na saygı gösterir.

1

13

10/12/2012

14/12/2012

İstiklal Marşı'na saygı gösterir.

1

14

17/12/2012

21/12/2012

Ses ve nefes çalışmaları yapar.

 

1

15

24/12/2012

28/12/2012

Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.

 

1

16

31/12/2012

04/01/2013

Ses oyunları yapar.

 

1

17

07/01/2013

11/01/2013

Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.

 

1

18

14/01/2013

18/01/2013

Yarattığı ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder

1

19

21/01/2013

25/01/2013

Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.

1

 

 

                                    Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Müzik  Dersi  Konularının Dağılımı

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

03/12/2012

07/12/2012

“İstiklal Marşı’mıza Saygı”

 

1

13

10/12/2012

14/12/2012

“İstiklal Marşı’mıza Saygı”

 

1

14

17/12/2012

21/12/2012

“Ses ve Nefes Oyunları”

Kağıt Üfleme Oyunu – Pamuk Yarışı - Resimli Hikayeyi Sınıfta Canlandırma (Haylaz Tavşan)”Leylek” Tekerlemesi.

1

15

24/12/2012

28/12/2012

“Ses ve Nefes Oyunları”

“Güzel Arı” adlı Şarkı

1

16

31/12/2012

04/01/2013

“Ses ve Nefes Oyunları”

“Ses Kutusu “adlı Oyun .

1

17

07/01/2013

11/01/2013

Vücudunu Ritim Çalgısı Gibi Kullanma(Baş,el ve ayak sesleri)Resimli Hikayeyi Canlandırma(Mavi Fil ) Karamela Sepeti adlı Tekerleme “Sonbahar” adlı Şarkı

1

18

14/01/2013

18/01/2013

Ritim Araçları ve Basit Marakas Yapımı.

1

19

21/01/2013

25/01/2013

Okunan Öyküdeki Olaylara Ses Kaynakları Kullanarak Canlandırma (Öğretmen Kılavuz Kitaptaki Öykü Okunacak.) Öğrenilen Şarkıların Tekrarı

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Serbest Etkinlikler Dersi  Kazanımlarının Dağılımı

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

03/12/2012

07/12/2012

Tekerleme ve sayışmaları özelliklerine uygun söyler söylenen tekerleme ve sayışmalardaki söze, ezgiye dikkat eder.(1) Okuduğu bir hikâye, fıkra ya da olayı canlandırır.(1) Yönergeleri takip ederek belirlenen amaca ulaşır.El işi çalışmaları ile yapıcılık ve yaratıcılık yönlerini geliştirir.(1) Topluluk karşısında anlaşılabilecek konuşmalar yapar.(1)

4

13

10/12/2012

14/12/2012

Görselleri olayların oluş sırasına göre sıralar.(1) Dinlediği, öğrendiği şarkıları söyler.Şarkı söylerken, topluca söylemekten hoşlanır. (1)Dinlediği bir öyküyü olayların oluş sırasına dikkat ederek anlatır.Kısa masal veya bir öyküyü anlatır. (1)Şarkılı oyun müziklerine uygun hareketlerle eşlik eder.(1)

4

14

17/12/2012

21/12/2012

Noktaları çizgilerle birleştirir.Renklendirilmemiş bir resmi istediği renklerle boyar.(1) Bulmacaları çözerek dikkat ve düşünme becerisi oluşturur. İki resim arasındaki fark bulmacalarını çözer.(1) Düzeye uygun izlenen film hakkında çıkarımlarda bulunur.İzlenen filmde ilgisini çeken noktaları paylaşır.(1) Düzeylerine uygun öykü ve masal anlatımlarını dinler.Dinlediği hikâyeleri kendi cümleleri ile ifade eder.(1)

4

15

24/12/2012

28/12/2012

Tekerleme ve sayışmaları özelliklerine uygun söyleyebilir.Söylenen tekerleme ve sayışmalardaki söze, ezgiye dikkat eder.(1) Bulmacaları çözerek dikkat ve düşünme becerisi oluşturur.İlişkili nesneleri eşleştirme bulmacalarını çözer.(1) Yönergeleri takip ederek belirlenen amaca ulaşır.El işi çalışmaları ile yapıcılık ve yaratıcılık yönlerini geliştirir.(2)

4

16

31/12/2012

04/01/2013

Dinlediği, öğrendiği şarkıları söyler.Şarkı söylerken, topluca söylemekten hoşlanır.(1) Düzeylerine uygun öykü ve masal anlatımlarını dinler.(1)Dinlediği hikâyeleri kendi cümleleri ile ifade eder. Şarkılı oyun müziklerine uygun hareketlerle eşlik eder.(2)

4

17

07/01/2013

11/01/2013

Düzeye uygun izlenen film hakkında çıkarımlarda bulunur.İzlenen filmde ilgisini çeken noktaları paylaşır. (1) Bulmacaları çözerek dikkat ve düşünme becerisi oluşturur.   İlişkili nesneleri eşleştirme bulmacalarını çözer. (1) Seviyelerine uygun bilmeceleri, sözcükleri yerli yerinde kullanarak sorar. Mantıklı cevaplar verir.(1) Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.(1)

4

18

14/01/2013

18/01/2013

Dinlediği bir öyküyü olayların oluş sırasına dikkat ederek anlatır.Kısa masal veya bir öyküyü anlatır.(1) Okuduğu bir hikâye, fıkra ya da olayı canlandırır.(1) Bildiği ve yeni öğrendiği fıkrayı anlatır.(1) Tekerleme ve sayışmaları özelliklerine uygun söyleyebilir.Söylenen tekerleme ve sayışmalardaki söze, ezgiye dikkat eder.(1)

4

19

21/01/2013

25/01/2013

Dinlediği, öğrendiği şarkıları söyler.Şarkı söylerken, topluca söylemekten hoşlanır.(1) Düzeylerine uygun öykü ve masal anlatımlarını dinler.Dinlediği hikâyeleri kendi cümleleri ile ifade eder.(1) Yönergeleri takip ederek belirlenen amaca ulaşır.El işi çalışmaları ile yapıcılık ve yaratıcılık yönlerini geliştirir.(1) Düzeye uygun izlenen film hakkında çıkarımlarda bulunur.İzlenen filmde ilgisini çeken noktaları paylaşır.(1)

4

 

                                    Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Serbest Etkinlikler  Dersi  Konularının Dağılımı

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

03/12/2012

07/12/2012

Tekerleme ve Sayışma – Drama - Kes Yapıştır  - Güzel Konuşma

4

13

10/12/2012

14/12/2012

Olayları Sıralayalım - Şarkı Söyleyelim - Masal Anlatıyorum - Rontlar”

4

14

17/12/2012

21/12/2012

“Çizerim Boyarım - Bulmaca Çözüyorum -Çizgi Film İzleyelim-Masal Dinliyorum

4

15

24/12/2012

28/12/2012

Tekerleme ve Sayışma - Bulmaca Çözüyorum - Kes Yapıştır(2)

4

16

31/12/2012

04/01/2013

Şarkı Söyleyelim - Masal Dinliyorum – Rontlar(2)

4

17

07/01/2013

11/01/2013

Çizgi Film İzleyelim - Bulmaca Çözüyorum

Bilmece Soruyorum - Öyküleri Seslendiriyorum

4

18

14/01/2013

18/01/2013

Masal Anlatıyorum – Drama - Fıkra Anlatma - Tekerleme ve Sayışma

4

19

21/01/2013

25/01/2013

Şarkı Söyleyelim - Masal Dinliyorum - Kes Yapıştır - Çizgi Film İzleyelim

4

 

 

 

 

Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

                                                              Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersi  Kazanımlarının Dağılımı

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

03/12/2012

07/12/2012

Yer değiştirme hareketlerini yapar

5

13

10/12/2012

14/12/2012

Dengeleme hareketlerini yapar.

5

14

17/12/2012

21/12/2012

Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

5

15

24/12/2012

28/12/2012

İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar

5

16

31/12/2012

04/01/2013

Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlikler arasında ilişki kurar.

4

17

07/01/2013

11/01/2013

Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

5

18

14/01/2013

18/01/2013

Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

5

19

21/01/2013

25/01/2013

Kişisel ve genel alanını gösterir.

5

 

 

                                    Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  1. Sınıflar

Oyun ve Fiziksel Etkinlikler   Konularının Dağılımı

Haf

Tarih

Kazanımlar

Sa

12

03/12/2012

07/12/2012

Yağ Satarım Bal Satarım, Köşe Kapmaca,  Basit Stafet Oyunları, Ayağını Yerleştir, Yönünü Bul,  Değiş Ve Dön,  Üç Küçük Kuzu, Yükseğe Sıçra, Çemberden Çembere, Sıçra- Dokun,  Zıp Zıp Zıpla,  Sincap Ve Ceviz, Kuzular Yarışması

5

13

10/12/2012

14/12/2012

Tünel Gezgini,  Kurbağa Sıçrayışı, Ali Kutuda, Ali Baba Saatin Kaç?,  Elde Davul Zurna 1‐2‐3, Vücut Dengesi, İpte Denge, Balon YereDüşmesin, Büyü Büyü Küçül Küçül,

Yattı Kalktı, Kurbağa Havuzu

5

14

17/12/2012

21/12/2012

Kova İle Yakala,Hedefe Yuvarla Oyunu, FasulyeTorbasını Bul, Bovling, Yakala Oyunu,

Çizgi Çiziyorum, Sırt Sırta Veriyorum

5

15

24/12/2012

28/12/2012

Taş Taş Üstüne,Meyve Sepeti, Su‐Top Taşıma,Mandal Asma, Balık Yakalama, Eşini Bul, Kartopu Partisi, Kümes Oyunu,Leylekler Ve Kurbağalar

5

16

31/12/2012

04/01/2013

Sağlık Öğütleri

4

17

07/01/2013

11/01/2013

Balık Toplama Oyunu, Dedemin Bahçesi, Parmak Oyunu, Say Bak, Topuk Burun,

Sen  Oyna

5

18

14/01/2013

18/01/2013

Dörtlü Dokunma, Miço, Çevir Salla,

Vücudumuz Oyunu

5

19

21/01/2013

25/01/2013

Mikrop, Kar Taneleri, Çiçek Oyunu, Çömlek Çömlek Ne Kaynar?

 Aç Fil İle Şişman Fil

5

 

 

 

 

 

 

 

www.