2018-2019 1.sınıf sene sonu zümre öğretmenler toplantı tutanağı

2018-2019 1.sınıf sene sonu zümre öğretmenler toplantı tutanağı dosyası 16-03-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 1.sınıf sene sonu zümre öğretmenler toplantı tutanağı
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen sero10
Eklenme Tarihi 16-03-2018
Boyut 16.5 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

GÜNDEM  MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama. 

 2.Yıl içinde alınan kararların değerlendirilmesi.

3.Okuma yazma ile ilgili görüşlerin belirtilmesi.

 4.Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve tekniklerin  değerlendirilmesi.

5. 1 . sınıf materyallerinin öğretmenlerin eline geç geçmesi

6. 1. sınıf klüp çalışmaları ile yeterli açıklamanın yeterli olmayışı .

 7. Ölçme ve değerlendirme.

 8. Proje ve performans  görevlerinde  karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları.

9. Dilek ve temenniler .

 10.Kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

  1.Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtildiği gibi Okul Müdür Yardımcısı    toplandı. Toplantıda 1.sınıfı okutan tüm öğretmenlerin hazır olduğu görüldü. Müdür YardımcısıF.Ö Hoşgeldiniz diyerek toplantıya başladığını belirtti.

         Birinci sınıflar sene sonu zümresinin gündem maddeleri doğrultusunda değerlendirilmesine geçildiğini belirtti.

etkili olduğunu belirtti .Özellikle projeksiyonların yoğun olarak kullanılmasının çok faydalı sonuçları beraberinde getirdiğini belirtti. Okuma-yazmaya daha hızlı geçme, dinleme izleme gibi bazı kalıcı davranışları kazandırmaya yönelik olarak, işitsel ve görsel eğitim araçlarının .İlkokuma yazmaya uyum proğramı dahil müfredata uygun bir çalışmanın sergilendiği ,uyum proğramının okuma yazmayı geciktirse de öğrencilerde psikomotor ve fiziksel gelişim konusunda olumlu taraflarının bir hayli fazla olduğu. 1.sınf öğretmenleri tarafından gözlemlendiği ortak olarak belirtildi.

  3. Birinci ve ikinci dönemin değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin başarı durumlarının genel        anlamda iyi olduğu; yeni eğitim programına uygun şekilde devam edildiği belirlendi. Başarının artırılması için velilerle  işbirliğine gidilmesi,eksikliği görülen konuların tekrar yoluyla pekiştirilme çalışmalarının yapıldığı,özellikle okuma ve yazma becerilerini geliştirmede zamanın iyi kullanmanın, aile ile iletişimin daha sıklıkla kurulmasının faydalı olduğu  1-B sınıfı öğretmeni tarafından belirtildi.

4.1-G Sınıfı öğretmeni Eğitim ve öğretimin materyallerinin çeşitliliği ve teknolojiyi iyi kullanılması özellikle 1.sınıflarda kullanılmasının gelecek seneye daha etkili kullanılması gerektiğini belirtti.Diğer birinci sınıf öğretmenleride aynı düşüncede olduklarını belirttiler.

5.Bazı sınıflarda seviyesi düşük veya  okuma yazmya tam olarak geçemeyen öğrencilerin olduğu Zümre Başkanı ................... tarafından belirtildi.Bu öğrencilerin öğretmenleri bu tür öğrencilerle birebir çalışmaların yapıldığını belirttiler.  Ailelerle bu konuda işbirliğine gidilmesinin faydalı olacağı Müdür Yardımcısı F. Ö tarafından belirtildi.

6.1-B sınıfı öğretmeni   öğrencilerin okuma yazma dışında öğrencilerin kendilerini ifade etmesine yönelik kısa soru cevap metodu ve kısa metinlerin anlatılması şeklinde uygulamalarında kullanıldığını belirtti. Son bir ay içinde olmamıza rağmen bu konuya işlerlik kazandırılmasının ileriki senelerde ders konusunda öğrencilerin pasiflikten kurtarılması için güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

7.1-F Sınıfı Öğretmeni  Sınıflara alınan bilgisayar ve projeksiyon makinesinden  tüm derslerde  yararlanıldığı ve çok yararlı olduğunu belirtildi. Ders kitaplarındaki     konu ve sürelerin uygun olduğunu belirtildi. Konuların somut olarak işlenmesinin farklı yöntemlerin kullanılmasının öğrencilerdeki  istek ve başarıyı artırdığı görüşüne belirtti.

8. 1-D Sınıfı öğretmeni   dönem başında yapılan zümre toplantısında belirtildiği üzere, bu dönemde ölçme değerlendirme formlarından uygun olanlar seçilerek bu doğrultuda değerlendirmeler yapıldığı söylendi.

9.1-B Sınıfı Öğretmeni  Ünite köşelerine ,yapılan ders etkinlikleri  asılarak ,mevsim şeridi köşesine belirli gün ve haftalar  yeri ve zamanı gelince işlendiğini ve bunun öğrenmeye olumlu katkılrı olduğunu belirtti.

10.1-G Sınıfı öğretmeni  Şubeler olarak, bu dönemde sınıf kitaplıkları zenginleştirildi.Velilerle işbirliğine gidilerek sınıf kitaplıklarına yeni kitaplar kazandırıldı.Öğrencilerde kitap okuma  alışkanlığı kazandırıldığını ve bu alışkanlıkların devamı için veli toplantılarında özellikle bu durumun gündeme getirildiğini ve öneminin belirtildiğini söyledi.

 

  11-1-C Öğretmeni Öğrenme etkinliği sürecinde kalıcılığın sağlanması için yöntem ve tekniklerin yerinde ve zamanında kullanılmaya çalışıldığı.  Eğitim ve öğretimde kullanılacak metot ve teknikler ; anlatım, soru-cevap, gözlem, inceleme, grup tartışması, gösterip yaptırma, bireysel ve birlikte çalışmalar, sesli-sessiz okuma, tümevarım-tümdengelim, canlandırma, tekrarlama, rol yapma, örnek olay inceleme, problem çözme, beyin fırtınası, ilgi kümeleri ile  çalışma, çözümleme, bireşim, yorumlama, öyküleme  ve  dramatize   gibi  yöntem ve tekniklerin  derslerde uygulanmasına dikkat edilerek işlendiği belirtildi.

12.1-A Sınıfı Öğretmeni Bu yaş grubundaki öğrencilerin  performans ve proje konularının seçiminde güçlük çekebilecekleri görüşünden yola çıkılarak, proje ve performans görevleri öğrenci seviyelerine uygun olarak  seçildi ve  her öğrenciye yapabilecekleri seviyedeki performans ve proje konuları verilmeye  çalışıldı.  Yönetmelik gereği proje ve performans görevleri sınıflarda yaptırıldı ve bu değerlendirildiğini belirtti.

13.Müdür Yardımcısı   öğrencilerin 2.sınıfa gelirken öğrenilen temel bilgi ve kazanılan iyi davranışların korunmasına yönelik tedbirlerin öğretmen-veli işbirliği ile alınmasının faydalı olacağını belirterek toplantıyı iyi dilek ve temennisi ile sonlandırdığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.SINIFLAR SENE SONU ZÜMRE TOPLANTISI  RAPORUDUR

1 .Okuma-yazmaya daha hızlı geçme, dinleme izleme gibi bazı kalıcı davranışları kazandırmaya yönelik olarak, işitsel ve görsel eğitim araçlarının kullanımının başarıyı artırdığı ve gelecek senelerde de daha yoğunlukla kullanılmaya çalışılması kararlaştırıldı.

  2.Başarının artırılması için velilerle  işbirliğine gidilmesi,eksikliği görülen konuların tekrar yoluyla pekiştirilme çalışmalarının yapılması özellikle okuma ve yazma becerilerini geliştirmede zamanın iyi kullanmanın gerekliliği kararlaştırıldı.

3.Bazı sınıflarda seviyesi düşük veya  okuma yazmaya tam olarak geçemeyen öğrencilerin olduğu,

bu öğrencilerin öğretmenlerinin bu tür öğrencilerle birebir çalışmaların yapılması ve velilerle daha sık görüşülmesinin faydalı olacağı kararlaştırıldı.

4.Okuma yazma dışında öğrencilerin kendilerini ifade etmesine yönelik kısa soru cevap metodu ve kısa metinlerin anlatılması şeklinde uygulamaların öğrencinin kendini ifade etmeye yönelik becerilerini geliştiremeye katkısı olacağı kararlaştırıldı belirtti. Son bir ay içinde olmamıza rağmen bu konuya işlerlik kazandırılmasının ileriki senelerde ders konusunda öğrencilerin pasiflikten kurtarılması açısından önemli olduğu kararlaştırıldı.

5. Bilgisayar ve projeksiyon makinesinden  tüm derslerde  yararlanıldığı ve çok yararlı olduğunu    

    Gelecek yılda da aynı şekilde devamının faydalı olacağı kararlaştırıldı.

6.Ders kitaplarındaki     konu ve sürelerin uygun olduğunu belirtildi. Konuların somut olarak işlenmesinin farklı yöntemlerin kullanılmasının öğrencilerdeki  istek ve başarıyı artırdığı ortak görüş olarak belirtildi.

7.Dönem başında yapılan zümre toplantısında belirtildiği üzere, bu dönemde ölçme değerlendirme formlarından uygun olanlar seçilerek bu doğrultuda değerlendirmeler yapıldığı veya yapılmakta olduğunun görüldüğü belirtildi.

9.Ünite köşelerine ,yapılan ders etkinlikleri  asılarak ,mevsim şeridi köşesine belirli gün ve haftalar  yeri ve zamanı gelince işlendiğini ve bunun öğrenmeye olumlu katkıları ve gelecek yılda da bu konuya önem  verilmesi gerektiği kararı alındı.

10.Velilerle işbirliğine gidilerek, kazandırılan hikaye okuma alışkanlıklarının devamı için tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

13. Öğrenilen temel bilgi ve kazanılan iyi davranışların korunmasına yönelik tedbirlerin öğrenci-öğretmen, öğretmen-veli işbirliği ile alınmasının faydalı olacağı ve gerekli tedbirlerin alınması veya çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.