2018-2019 1.sınıf sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı

2018-2019 1.sınıf sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı dosyası 22-12-2017 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 1.sınıf sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen reyalcin
Eklenme Tarihi 22-12-2017
Boyut 32.87 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

YILMAZ İSMET AKANSU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

        MELİKGAZİ

 

 

 

2012- 2013 eğitim - öğretim yılı  1. dönem, 1. sınıf  zümresi 20.09.2012 tarihinde  öğretmenler odasında  saat 11 : 30’da  aşağıdaki  gündemle  toplanacaktır.

Bilgilerinize  arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                     Mustafa  GEZER

                                                                                    1. Sınıf  Zümre  Başkanı

 

 

 

 

GÜNDEM  MADDELERİ

1 - Saygı  Duruşu  ve  İstiklal  Marşı

2 - Bir önceki (2011 / 2012) öğretim yılında  diğer  öğretmenlerin   yaptığı  1. dönem zümre öğretmenler kurulu

      tutanağının incelenmesi ve değerlendirilmesi.

3 - Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük planların düzenlenmesi ve   Atatürkçülük konularının derslere

      aktarılması.

4 - 2012- 2013  iş takviminin incelenerek, temalara ayrılacak sürelerinin belirlenmesi.

5 - Derslerin işlenişinde takip edilecek metot ve tekniklerin tespiti.

6 - Proje  ve  performans görevleri

7 - Öğrenci Başarısını Arttırıcı Çalışmalar

8 - Eğitim – Öğretimde Yararlanılacak Ders Araç ve Gereçleri

9 - Serbest Etkinlik Çalışmaları

10 - Zümre ve veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi 

11 - Sınıf ve okul temizliği ve Beslenme

12 - Dilek ve Temenniler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Y G U N D U R

 

 

 

 

 

Tacettin KÜÇÜK

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

YILMAZ – İSMET  AKANSU  İLKÖĞRETİM OKULU

1. SINIFLAR  1. ZÜMRE  ÖĞRETMENLER  KURULU

TOPLANTI   TUTANAĞI

 

TOPLANTI  TARİHİ                 : 20 / 09 / 2012 –  Perşembe

TOPLANTI YERİ                     : Öğretmenler Odası

               Zümremiz , Yılmaz – İsmet  Akansu  İlköğretim Okulu’nda  20 / 09 / 2012

 tarihinde saat 11:30’da  Müdür  Yardımcısı Ramazan  YANIK’ ın  başkanlığında 1 / A sınıfı öğretmeni  Mustafa  GEZER,  1 / B sınıfı öğretmeni  Maviş  BİLCEN,  1 / C sınıfı  öğretmeni  Hatun  KALYONCU, 1 / D sınıfı  öğretmeni  Özcan  KARABULUT, 1 / E  sınıfı öğretmeni  Şenay  DİNÇER  ve  1 / F   sınıfı  öğretmeni Sevilay  AKYÜREK’in  katılımıyla öğretmenler odasında toplandı. Zümre toplantısına geçilmeden önce  gündem maddeleri  okundu.

GÜNDEM  MADDELERİ

1 - Saygı  Duruşu  ve  İstiklal  Marşı

2 - Bir önceki (2011 / 2012) öğretim yılında  diğer  öğretmenlerin   yaptığı  1. dönem zümre öğretmenler kurulu

      tutanağının incelenmesi ve değerlendirilmesi.

3 - Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük planların düzenlenmesi ve   Atatürkçülük konularının derslere

      aktarılması.

4 - 2012- 2013  iş takviminin incelenerek, temalara ayrılacak sürelerinin belirlenmesi.

5 - Derslerin işlenişinde takip edilecek metot ve tekniklerin tespiti.

6 - Proje ve performans görevleri

7 -.Öğrenci Başarısını Arttırıcı Çalışmalar

8 - Eğitim – Öğretimde Yararlanılacak Ders Araç ve Gereçleri

9 - Serbest Etkinlik Çalışmaları

10 - Zümre ve veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi 

11 - Sınıf ve okul temizliği ve Beslenme

12 - Dilek ve Temenniler 

GÜNDEMİN  GÖRÜŞÜLMESİ

1 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından Müdür Yardımcısı Ramazan  YANIK  tarafından açılış konuşması yapıldı. Yeni öğretim yılıyla ilgili temenniler dile getirildi. Mustafa  GEZER,  söz  alarak Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. maddesi gereği  Her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.  ifadesinden hareketle toplanıldığını belirtti. Ünitelendirilmiş  yıllık  planların  birlikte  hazırlanarak, bir  örneğinin  okul  idaresine  verilmesi  gerektiğini söyledi. Bakanlık  tarafından  verilen  öğretmen  kılavuz  kitaplarının  Açıklamalar   bölümünün  tüm  öğretmenler  tarafından  mutlaka  okunması  , uygulamalarda  karşılıklı  fikir  alış – verişi  yapılması  gerektiğini  belirtti.

2 - Bir önceki (2011 / 2012) öğretim yılında  diğer  öğretmenlerin   yaptığı  1. dönem zümre öğretmenler kurulu tutanağının incelendi ve başarılı bir şekilde uygulandığı ortak olarak ifade edildi.

3 - Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük planların düzenlenmesi ile ilgili olarak ; yıllık ve günlük planların müfredat  incelenerek hazırlanmasına ve kılavuz kitabı olmayan dersler  ve serbest zaman etkinliklerinde planlamanın birlikte yapılmasına karar verildi.

        Maviş  BİLCEN  tarafından  ünite  sürelerinin  her ders için ayrı ayrı belirlenip, planlamalara  yansıtılması, zümrenin koordineli  olarak  çalışması  gerektiği  vurgulanarak, her  üniteyi  birlikte  ve  zamanında  bitirmeye  çalışmamız gerektiği, ünitelerin  işlenişi  süresince de  bilgi  alışverişi  yapmamız  gerektiği  söylendi. Atatürkçülük  konularının 23.06.2004  tarih ve 113 sayılı  T.T.K.  kararına  uygun  bir  şekilde  işlenmesi  kararlaştırıldı. Atatürkçülük  konularının  incelenerek  yıllık  planlara  uygun  olacak  şekilde  dağıtılarak  yerleştirilmesinin  önemli  olduğu  Müdür  Yardımcısı Ramazan  YANIK  tarafından  söylendi. Bu amaçla Talim  ve  Terbiye Kurulunun  internet  sitesindeki  güncel Atatürkçülük  konularının  ünitelendirilmiş yıllık  planlarda  yer  verilmesi  gerektiğini  belirtti.

4 - 2012 - 2013 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Buna göre :

                     1. Dönem    : 87   iş günü

                     2. Dönem    : 90   iş günü

                      Toplam      : 177  iş günü olduğu görüldü.

2012 - 2013  eğitim - öğretim yılında 1. sınıflarda işlenecek  tema  ismi, süresi ve iş günleri , ise  aşağıdaki  şekliyle  belirlendi.

 

5 - Derslerin işlenişinde takip edilecek metot ve tekniklerin tespiti gündem maddesi  görüşülürken ;

Özcan KARABULUT , Türkçe dersi için parça seçilirken, Matematik dersinin işlenilmesi sırasında çözülecek problemlerin seçiminde, Resim-İş dersinin işlenilmesi sırasında yaptırılacak olan çalışmalarda, Müzik dersinin işlenilmesi sırasında yaptırılacak olan çalışmalarda  Hayat Bilgisi dersinin ve tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti. Öğrenci  başarısını  artırmak  için  zümre  içinde  işbirliği  yapılmasını , karşılıklı  görüş  alış – verişi  yapılmasını , grup  çalışmalarına  ağırlık  verilmesi  gerektiğini  söyledi.

        Sevilay  AKYÜREK , bütün  dersleri işlerken “ Belirli Gün ve Haftalar ” dan da faydalanmak gerektiğini herhangi bir belirli gün ve haftanın işlenilmesinin, sabah törenden sonra görevlendirilmiş öğretmen ve öğrencilerimizin yaptıkları etkinliklerin sona ermesi ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Gerek Hayat Bilgisi dersinde gerekse diğer derslerde işlenilmekte olan hafta ile ilgili çalışmalara yer verilmesini söyledi.

        Hatun  KALYONCU , derslerin işlenişi sırasında; anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi   gibi yöntem ve tekniklerden zaten faydalandığımızı, ayrıca “ Çağdaş Öğretim Yöntemleri ”  olan “ Beyin Fırtınası , Kubaşık Öğrenme , Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ” gibi yöntemlerin de derslerin işlenişi esnasında uygulanmasının faydalı olacağını düşündüğünü söyledi.

        Şenay  DİNÇER, derslerin işlenişi sırasında klasik öğretim metot ve tekniklerinin dışında, Çağdaş Öğretim Yöntemleri   olan Beyin  Fırtınası, Kubaşık Öğrenme, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği gibi yöntemlerden de faydalanılmasına  gerek  olduğunu  söyledi. Her  derste  farklı  öğretim  yöntemleri  izlenmesi  gerektiğini , uygulanan  Ses Temelli Cümle  Yöntemi nin drama , canlandırma  gibi  öğretim  yöntemleri  kullanılarak çeşitlendirilmesi gerektirdiğini  belirtti.

            Mustafa  GEZER, öğrencilerin bitişik el yazısını güzel, kurallı ve düzenli yazmaları için okulun ilk günlerinde gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini, yazı tahtalarını çizgilerinin ayarlanması, kullanılan yöntem ve tekniklerde gösteri, soru - yanıt, eğitsel oyunlar, grup çalışması metotlarına sıklıkla yer verilmesi gerektiğini belirtti.

6 - Zümre olarak verilecek proje ve performans ödevleri verilirken :

 • Her öğrenciye istediği dersten en az bir proje, her dersten her öğrenciye her dönem için en az bir performans ödevi verilmesine
 • Öğrencinin seviyesine ve gelişimine uygun olmasına
 • Proje görevlerinin  2.dönem verilmesine ve zümrelerin gerekli gördüğü takdirde ekleme ve ya çıkarma

 yapmasına karar verildi.

                                 PERFORMANS  GÖREVİ  DEĞERLENDİRME  KRİTERLERİ
1 - Konu ile ilgili araç gereçlerin kuralına uygun kullanımı  (10 puan)
2 - Konu ile ilgili araştırma yapılması (10 puan)
3 - Ödev konusu ile ilgili temel kavramları anlama ve anlatma (20 puan)
4 - Çalışmayı kendi başına hazırlama  (15 puan)
5 - Çalışmanın düzeni,temizliği ve görünümü.  (15 puan)
6 - Yazı güzelliği (10 puan)
7 - Çalışmanın konuyu yansıtması (10 puan)
8 - Çalışmanın zamanında teslimi (10 puan)

 

 

 

PERFORMANS GÖREVLERİ

DERS

PERFORMANS GÖREVİNİN ADI

TÜRKÇE

Şimdiye kadar öğrendiğiniz sesleri (büyük ve küçük) birer satır yazınız.

Babanızın, annenizin, kardeşlerinizin isimlerini yazınız.

Okulunuzun, okul müdürünün, sınıfınızın, öğretmeninizin adını yazınız.

Atatürk’le ilgili sevdiğiniz bir şiir yazınız.

Okuma Yazma Öğreniyorum kitabınızda hoşunuza giden bir sayfayı yazınız.

Sınıfınızda yer alan araç gereçlerin isimlerini yazınız.

Çantanızın içinde yer alan eşyaların isimlerini yazınız.

En sevdiğiniz hayvanların isimlerini yazınız.

Haftanın günlerini yazınız.

Mevsimleri yazarak içinde bulunduğunuz mevsimin aylarını yazınız.

 

DERS

PERFORMANS  GÖREVİNİN  KONUSU

HAYAT  BİLGİSİ

Okulunuzun bölümlerinin adlarını yazınız.

Kişisel bakımımız için gerekli eşyaların resimlerini bir kağıda çizerek altına isimlerini yazınız.

Dengeli ve düzenli beslenmeyen insanlar nasıl olur resmini çiziniz.

Çevremizde gördüğünüz araçların resimlerini çizerek altına isimlerini yazınız.

Sınıfta bulunduğumuz sırada deprem olduğunda ne yapmalıyız bunu resimlerle anlatınız.

Yangınla ilgili bir resim yapınız

En sevdiğiniz meslekle ilgili resimler bularak bu resimleri bir kartona yapıştırınız.

Atatürk resimlerinden oluşan bir albüm oluşturunuz.

Doğal afetler konulu arşiv oluşturma

Evinizin resmini çizerek adresini ve telefon numarasını yazınız.

Televizyonda izlediğiniz sel ile ilgili bir haberi resimlerle anlatınız.

Evlerinde yaşayanları ve komşuların adlarını yazabilme

Okulda öğrendiği kuralları yazma

DERS

PERFORMANS GÖREVİNİN KONUSU

MATEMATİK

Örüntü modelleri oluşturma

Sınıfımızdaki sıra sayısını resim çizerek gösteriniz

Okulumuzun resmini çizerek bahçe tarafındaki pencere sayısını yazınız.

1’den 100’e kadar yazınız.

1’den 10’a kadar olan sayıları resimlerle gösteriniz.

Sayıların altına değeri kadar resim kesip yapıştırma

30’dan geriye doğru birer birer yazınız.

Sayı panosu oluşturma

 

DERS

PERFORMANS GÖREVİNİN  KONUSU

GÖRSEL SANATLAR

Okulunuzun resmini çiziniz.

Pastel boya kullanarak kış mevsimini anlatan bir resim yapınız.

Evinizin resmini çiziniz.

Atatürk’ü anlatan bir resim yapınız.

En sevdiğin arkadaşını resimle anlat.

Okulunuzun bahçesini anlatan bir resim yapınız.

İzlediğiniz çizgi filmlerden en sevdiğiniz filmin kahramanın resmini çiziniz.

En sevdiğiniz hayvanın resmini çiziniz.

Okulunuzun en hoşunuza giden yerinin resmini çiziniz.

Okuduğunuz hikaye kitabında bulunan resimlerden bir tanesini çiziniz.

Okulunuzda bulunan yangın söndürme araç-gereçlerinin resimlerini çiziniz.

 

DERS

PERFORMANS GÖREVİNİN  KONUSU

MÜZİK

En sevdiğiniz şarkının sözlerini yazınız.

Sevdiğiniz bir şarkıcının özelliklerini yazınız.

Düğünlerde çalınan müzik aletlerinin isimlerini yazınız.

Bir çalgı çalmak isterseniz hangisini çalardınız resmini yaparak anlatınız.

İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını yazınız.

En sevdiğiniz müzik aletinin resmini çiziniz.

Sevdiğiniz şarkıları yazınız.

Okulla ilgili şarkıların isimlerini yazınız.

Şarkı olarakta söylenebilen bir tekerleme öğreniniz.

 

DERS

PERFORMANS GÖREVİNİN  KONUSU

BEDEN EĞİTİMİ

Oynamayı en çok sevdiğiniz oyunu resimle anlatınız ve altına oyunun ismini yazınız.

Okulumuzda yer alan spor araç gereçlerinin resimlerini çizerek altına isimlerini yazınız.

En sevdiğiniz sporculardan 5 tanesinin ismini yazarak hangi spor dalıyla uğraştığını yazınız.

Beden Eğitimi dersi hangi kıyafetlerle yapılır yazınız.

Bildiğiniz spor dallarını yazınız. (basketbol, futbol vb.)

Futbol oynadığınız aracın resmini çizerek ismini altına yazınız.

 

PROJE GÖREVLERİ  ( 1. ve 2. Dönem )

TÜRKÇE

   1 - Kelimelere uygun görselleri yapıştırma

   2 - Resimlerin altlarına adlarını yazma

   3 - Verilen kelimelerle uygun cümleler kurma

   4 - Bir cümle içindeki fazla kelimeyi çıkarma

 HAYAT BİLGİSİ

   1 - Okul çevresini güzelleştirmek ve temiz tutmak için yeni fikirler üretip,ortaya koyma

   2 - Aile albümü yapma

   3 - Geçmiş zamanda oynanan oyunlar

   4 - Zaman içinde kıyafetlerin değişikliği

MATEMATİK

   1 - Rakamları kullanarak sayısı 20 den az olan nesneleri belirleme ve altlarına yazma

    2 - Sayılarla ilgili problem kurma

    3 - Daldan toplanan elmanın sepete konduğunda, sepetteki elmanın çoğaldığını söyleme

MÜZİK

    1 - Yeni bir ritim çalgısı oluşturma ve öğrendiği bir müziğe eşlik etmek

    2 - 4 kişilik bir grup kurarak şarkı söyleme

    3 - Çocuk şarkıları söyleme

BEDEN EĞİTİMİ

    1 - Bir top eşliğinde engelli bir parkurda hedefe varıp geri dönme

    2 - Çember oluşturup bu çemberde birbirlerine topu düşürmeden sırayla atma

GÖRSEL SANATLAR

    1 - Bildikleri bir öyküyü görsel çalışmalarla anlatma

    2 - Okul bahçesinde gördüklerini defterine çizme

7 – Öğrenci başarısını arttırıcı çalışmalar başlıklı gündem maddesi görüşülürken ;             

               Mustafa  GEZER  söz alarak, öğrenci başarısını arttırmada sağlıklı bir veli - okul ilişkisi kurulması gerektiğini dile getirdi. Bunun içinde sık sık veli toplantısı düzenlenmesinin yararlı olacağını sözlerine ekledi. Düşünce herkes tarafından benimsendi.                                                                                                                                    

              Maviş  BİLCEN  söz aldı ve bu konu ile ilgili olarak, eğitim – öğretimde kullanılacak araç-gereç seçiminin önemini anlattı. Konuşmasında, öğrencilere doğru, güzel, işlek bir elyazısı yazma becerisinin kazandırılmasında kaliteli kurşun kalem ( yumuşak uçlu, ağaçtan yapılmış ve yuvarlak ), satırları dört çizgiden oluşan  yazı defterleri, kaliteli silgi ve açacak kullanılması gerektiğini dile getirdi. Bunun veli toplantısının gündemine alınması gerektiğini hatırlattı.

8 - Derslerde kullanılan araç gereçlerin belirlenmesi ve temini başlıklı gündem maddesi görüşülürken ;

Öğrencilerin ders için gerekli araç gereçleri temin etmelerinin sağlanmasına, ders araç gereçlerini alamayacak durumda olan öğrencilerin idareye bildirilerek sorunun çözümlenmesine, ders araç gereçlerinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda gerekli eğitimin verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Öğrencilerin derslerde kullanacakları ders araç - gereçlerinin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir:

 

 • 2  tane  küçük  boy kılavuz çizgili güzel yazı defteri
 • 2  tane  küçük  boy  60  yaprak  çizgili  defter
 • 1  tane  küçük  boy 60  yaprak  kareli defter
 • 40  yaprak  küçük  boy  resim defteri
 • Kuru boya, pastel boya, keçeli boya kalemi (en az 12 renkli)
 • Oyun hamuru setleri
 • Sayı boncuğu, sayma çubukları ve fasulyeler
 • 30  sayfalı  dosya , 1   tane  klasör  dosya
 • Kurşun kalem, kırmızı kalem  ve  kalemlik
 • Silgi (kokulu ve renkli olmayacak), kalemtıraş, makas (kazaları önlemek için küt uçlu makas),

yapıştırıcı (kokusuz)

 • Islak  mendil, mendil, beslenme peçetesi
 • Şeffaf  kitap - defter  ciltliği

 

             Eğitim – öğretimde kullanılacak ders araç ve gereçlerinin, öğrencilerin seviyelerine uygun, kaliteli, amaca hizmet eden araç-gereçler olması gerektiğini hatırlatan Özcan  KARABULUT, gereksiz araç-gereç alımının da önüne geçmek gerektiğini hatırlatarak veli toplantısının geciktirilmemesini, bu hususun toplantıda dile getirilmesini önerdi. Öneri kabul edildi.

             Şenay  DİNÇER ise, elde bulunan araç - gereçlerin doğru kullanımı ve korunmasına dikkat çekerek ilk haftalarda bu konu ile ilgili öğrencilere detaylı bilgi, uygulama ve görsel örnekler verilerek takip etmek gerektiğini dile getirdi.

             Hatun  KALYONCU , derslerde bilgisayar ve projeksiyon kullanılmasının öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hale getireceğini vurgulayarak, sınıflarda bu uygulamanın sık sık yapılması önerdi. Derslerin  işlenişinde  görsel – işitsel  araçlara  daha  ağırlık  verilmesine  karar  verildi.

            Sevilay  AKYÜREK , öğrencilere  aldırılacak  kalemlerin belli  bir  kalitede  olması  gerektiğini ,iyi  bir  yazı için iyi  bir  malzeme kullanmanın  çok  önemli olduğunu ve  basmalı 0.5, 0.7  gibi  uçlu  kurşun  kalem  kullanılmaması gerektiğini  belirtti.  Öğrencilerin  ders  araç  ve  gereçlerini  düzenli  kullanmaları  için  gerekli  eğitim  ve  alışkanlığın verilmesine  gayret  gösterileceğini, öğrencilerin  almak  zorunda  oldukları  kırtasiye  malzemelerinin  velilere  liste şeklinde  verilerek  aldırılacağı  belirtildi.

 

9 - Haftada beş ders saati ayrılan, “ Serbest Etkinlikler ” derslerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için nasıl bir seçim yapılması gerektiği ile ilgili düşünceler  soruldu.

Serbest Etkinlik derslerinin hazırlanacak yıllık plan doğrultusunda  :

1 ders saatinin “ Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler ”,

1 ders saatinin “ Kitap Okuma ”,

2 ders saatinin “ Duygu ve Düşüncelerini İfade Etme ”, ( bu dersteki çalışmaların, sözlü ifade dışında resim, şiir, dramatize, öykü yazma, masal yazma vb. biçimlerinde de olacağına, bunların sunumunun yapılacağına da dikkat çekilerek bu ders için ayrılan iki ders saatinin aynı gün olmasına karar verildi.)

1 ders saatinin “ Soru Sorma – Cevap Verme ” olarak ele alınmasına karar verildi. Ayrıca bunların dışında fırsat eğitimi ilkesi gereğince zamanın olaylarına , belirli gün ve haftalara ve diğer derslerdeki konularla ilişkilendirerek uygun konu seçimlerinin yapılabileceği kararlaştırıldı.

10 - Zümre ve veli toplantı tarihleri başlıklı gündem maddesi görüşüldü ve zümre toplantılarının tarihleri aşağıdaki şekliyle belirlendi ;

                     1. Zümre Toplantısı :  20.09.2012                          3. Zümre Toplantısı :  15.02.2013             

                     2. Zümre Toplantısı :  30.11.2012                           4. Zümre Toplantısı :  12.04.2013

         Her dönemde en az iki veli toplantısının yapılması kararlaştırıldı. Bu tarihler dışında gerekli görüldüğü takdirde ek olarak zümre ve veli toplantılarının yapılabileceği söylendi. Okul idaresi tarafından belirlenecek olan veli toplantı tarihlerinde de veli toplantısı yapılacağı hatırlatıldı.

11 – Öğrencilere beslenme ve temizlik alışkanlığının kazandırılması başlıklı gündem maddesi görüşülürken ;                 Kız ve erkek çocuklarının saçları temiz, taralı, çoraplarını giymiş, önlük ve ayakkabılarının temiz olmalarının gerektiği sınıf öğretmeni Maviş  BİLCEN söyledi. Okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilebileceği Müdür  Yardımcısı Ramazan  YANIK tarafından belirtildi.

            Sınıf öğretmeni Özcan  KARABULUT, söz alarak, birçok alışkanlık ve davranışın kazandırılmasında ilköğretim birinci sınıf çağının çok önemli olduğunu söyledi. Mustafa  GEZER’ de öğrencilere temizlik ve sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmak için bunların öneminin öğrencilere seviyelerine uygun bir biçimde anlatılması gerektiğini vurguladı. Bunun için de ilk haftalarda derse başlamadan önce birkaç dakika bu konular üzerinde durulmasının faydalı olacağını dile getirdi. Her öğrencinin çantasında ıslak mendil bulunması gerektiğini belirterek ayrıca sınıflarda sıvı sabun bulundurulmasının ve beslenme öncesi el - yüz temizliğinin yaptırılmasının, temizlik alışkanlığını kazandırma noktasında önemli olduğunu belirtti.

           Sınıf  öğretmeni  Şenay DİNÇER, ağız  ve  diş  sağlığı  konusuna  önem  gösterilmesini, yapılacak  veli toplantılarında  ailelere  ve  zaman zaman da  öğrencilere  konunun  vurgulanması  gerektiğini  söyledi. Ayrıca  kahvaltının önemi  üzerinde  özellikle  durulması  gerektiğini, beslenme  saatlerinde de çocukların  beslenmelerinin  olup  olmadığının kontrol  edilmesini , veli toplantısında da özellikle  bu  konu  üzerinde  durulması  gerektiğini  açıkladı.

            Sınıf  temizliği için öğrencilerin yönlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, temizlik kulübüne işlerlik kazandırılması gerektiği, günlük temizlik kontrollerinin yapılarak öğrenci duyarlılığının arttırılması gerektiği vurgulandı. Nöbetçi öğrenci uygulamasının ciddi bir şekilde yapılmasının önemi belirtilerek , teneffüslerdeki gereksiz tebeşir kullanımının önüne böylelikle geçilebileceği vurgulandı. İkinci dersten sonraki teneffüste

beslenme saati yapılacağı , bu zaman diliminde öğrencilere dengeli ve sağlıklı beslenme ve yemekte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmesi önerildi. Öneri  tüm  öğretmenler  tarafından  benimsendi.

Maviş BİLCEN tarafından, beslenme saatlerini düzenli uygulama, ortak beslenme listesi uygulama ve okulda sağlıklı şekilde beslenmelerine katkıda bulunma teklifi getirildi. Görüşmeler sonucunda aylık beslenme programlarının hazırlanması uygun bulundu. Beslenme programı aşağıdaki şekliyle oluşturuldu :

 

HAFTALIK BESLENME PROGRAMI

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

Süt

Meyve  Suyu

Süt

Meyveli  Süt

Ayran

Hamur işi

(Poaça, börek, kek)

Peynir, Zeytin, Ekmek

Serbest

Çikolatalı  ekmek

Patates  Kızartması

Meyve

Meyve

Meyve

Meyve

Meyve

 

 Hatun  KALYONCU,  mevsimine  uygun  meyvelerin  seçilmesi gerektiğini, her velinin beslenme programına uygun yiyecek ve içecekleri koyup koymadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Sevilay  AKYÜREK,  beslenme için ayrılan tenefüs  süresinin yetmediğini, beslenme saatini duruma göre  ilk  günlerde

5 - 10 dakika uzatabileceğimizi, ayrıca beslenmeden sonra sınıf  temizliğine de  dikkat  edilmesi  gerektiğini söyledi. 

12 -  Çalışmaların  birlik ve beraberlik  içinde  yürütülmesi dileklerinde bulunuldu. Zümre  Başkanlığına  Mustafa  GEZER’in  seçilmesine karar  verildi. Müdür  Yardımcısı Ramazan  YANIK  tarafından , e-okul sistemine; öğrenci bilgileri, veli telefonları, proje tarihleri ile değerlendirme çalışmaları sonuçlarının zamanında girilmesinin önemi belirtildi. Bu bilgilerin toplanması için velilere hazır baskılı formlar gönderilmesine karar verildi. Müdür  Yardımcısı Ramazan  YANIK  tarafından gündeme eklenmesi istenilen bir konu olmadığı için, başarılı bir eğitim - öğretim yılı olması dilekleriyle toplantıya son verildi. 14 / 09 / 2011

 

ALINAN KARARLAR

 

1 - Tebliğler Dergisinde yayımlanan yeni müfredat programları; ilgili kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler incelenerek planlar ve çalışmalar bu doğrultuda yapılacaktır.

2 -  Tüm iş ve işlemler İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda ve zamanında yapılacaktır. Yönetmelik değişiklikleri takip edilecektir.

3 - Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlar öğretim programları incelenerek hazırlanacak ve kılavuz kitabı olmayan dersler  ve serbest zaman etkinliklerinde planlamalar birlikte yapılacaktır.

4 - Atatürkçülük konularında yapılan son değişiklikler ünitelendirilmiş yıllık planlarda işlenecektir.

5 - Öğrencilerin fiziksel gelişimi düzenli bir şekilde takip edilecek bu amaçla belirli aralıklarla boy ve kilo ölçümü yapılacak, gerekli grafikler tutulacaktır.

6 - Her öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda yetiştirilmesi esastır. Öğrencileri tek tipe indiren ve genelleyen uygulamalardan kaçınılacaktır.

7 -  Yapılacak eğitim - öğretim faaliyetleri ve sınıf içi uygulamalar öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik olmalıdır.

8 - Kılavuz kitaplar günlük plan sayıldığından işlenilen konulara işlendiği günkü tarih yazılacaktır.

9 - Öğrenci merkezli eğitim özümsenerek tüm işleniş ve etkinliklerin bu doğrultuda yapılacaktır.

10 - Eğitim - öğretim yılı 37 hafta ve 177 iş günüdür. Tüm çalışmalar bu sürece sığacak şekilde hazırlanacaktır.

11 - 1. Sınıfta ilkokuma - yazma öğretimi süresince okula devamın son derece önemli olduğu velilere belirtilerek, konusu üzerinde titizlikle durulacak, öğrenci devamının sağlanmasında öğretmen, okul yönetimi ve veli işbirliği sağlanacaktır. Öğrencileri okula geç kalmaların önlenmesi hususunda gerekli tedbirler zamanında alınacaktır.

12 - Derslerin işlenişinde ve değerlendirilmesinde paralellik sağlanacak ve iş günü takvimine bağlı kalınacaktır.

13 - Ölçme ve değerlendirme için belirtke tabloları esas alınacaktır. Bu amaçla ders içi performans  ve projeler ile öğretmenin gözlem formlarının sonucunda değerlendirme yapılacaktır.

14 - Okul, sınıf ve öğrenci araç gereçlerinin her zaman hazır, kullanımında ise özenli davranılacaktır.

15 - Fiziksel ve zihinsel açıdan 1. Sınıf eğitimine hazır olmayan öğrenciler zaman içerisinde gösterdikleri gelişim gözlenerek veli görüşmesi de yapılarak İlköğretim Yönetmeliğinin 15. maddesine dayanılarak gerekli görüldüğü takdirde anasınıfına yönlendirilecektir.

16 - Öğrenci kılık-kıyafet, temizlik, beslenme ve davranışları üzerinde titizlikle durulacak ve öğretmen her zaman örnek olacaktır.

17 - Sınıftaki problemli öğrencilerle bire bir ilgilenilecek gerekli görülen durumlarda bu öğrenciler RAM’ a yönlendirilecektir.

18 - Ekonomik ve sosyal açıdan durumu iyi olmayan öğrenciler tespit edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

19 - Öğrenciler yetiştirilirken sosyal yönleri de geliştirilmelidir.

20 - Öğrencinin yıllık başarısı, her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans ödevleri, ders içi performans ve Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak, bir bütün olarak değerlendirilecektir.

21 - Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler ikinci yarıyıldan itibaren özel yetiştirme programına alınarak yetiştirilecektir.

22 - Planların uygulanmasında birliktelik esas olacaktır. Etkinliklerde ders kitaplarına bağlı kalmak zorunlu değildir. Çevre ve öğrenci durumları göz önüne alınarak yeni etkinlikler planlanabilir.

23 - Her öğretmen mesleki açıdan kendisini yetiştirmelidir. Mesleki ve bilimsel yayınları; değişen kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etmelidir.

24 - Öğrencilerin değerlendirilmesinde her ders için bir proje, iki performans ve iki ders içi etkinliklere katılım notu ile değerlendirme yapılacaktır.

25 - Her öğrenci istediği ders veya derslerden en az bir proje çalışması hazırlayacaktır. Çalışmalar bireysel veya grup çalışması şeklinde olabilir. Çalışmaların öğretmen rehberliğinde yapılması esastır.

26 - Derslerin işlenişi sırasında klasik öğretim metot ve tekniklerinin dışında, çağdaş öğretim yöntemlerinden de faydalanılacaktır.

27 - Her öğretmen sınıfında bir sınıf kitaplığı oluşturacak ve öğrenci seviyesine uygun kitapları temin edecek, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için gereken çalışmaları yapacaktır.

28 - İlköğretimde bitişik eğik yazı kullanılması esastır. Öğrencileri defterlerine bitişik eğik yazı ile yazdırılacak , bu yazının kullanılması ve alışkanlık haline getirilmesi için çalışmalar yapılacak, düz yazı kullanımına izin verilmeyecektir.

29 - Kulüp çalışmalarında, kutlama programlarında, belirli gün ve haftalarda öğrenci aktiviteleri artırılmalıdır.

30 - Belirli gün ve haftalarının işlenilmesinde, tören etkinlikleri ile sınırlı kalınmaması gerekmektedir. Derslerde işlenilmekte olan gün veya hafta ile ilgili çalışmalara yer verilmeli , yapılacak etkinliklere bütün öğrencilerin eşit olarak  katılımı sağlanacaktır.

31 - E-Okul sistemine; öğrenci bilgileri, proje tarihleri ile değerlendirme çalışmaları sonuçları zamanında girilecek ve yıl içerisinde sık sık güncellenecektir.

32 - Serbest Etkinlik dersleri öğrenci ilgi ve istekleri doğrultusunda işlenmeli , farklı alanlarda kendilerini geliştirilmelerine olanak sağlanmalıdır. Hazırlanacak yıllık plan doğrultusunda  öğrencilerde ilgi, yetenek sosyal ve duygusal yönleri açığa çıkaracak veya pekiştirecek konuların seçilmesine özen gösterilecektir.

33 - Sağlıklı bir veli - okul ilişkisi kurulacak, her dönem en az iki tane veli toplantısı yapılacaktır. Ayrıca gereken  durumlarda  velilerle bireysel görüşmeler yapılacaktır.

34 - Derslerin  işlenişinde  öğrenmeyi daha  etkili ve kalıcı hale getirecek görsel – işitsel  araçlara daha  fazla ağırlık  verilecektir.

35 - Temel hedef olan , temizlik alışkanlığı kazanmış ve sağlıklı bireyler yetiştirme konusuna her öğretmen azami dikkat gösterecek ve bu konuda sınıfında gereken tedbirleri alarak uygulamasını yapacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

          Mustafa  GEZER                                  Maviş  BİLCEN                                 Hatun  KALYONCU     

       1 / A  Sınıfı  Öğretmeni                      1 / B Sınıfı  Öğretmeni                          1 / C Sınıfı  Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

         Özcan  KARABULUT                                 Şenay  DİNÇER                                Sevilay  AKYÜREK                        

        1 / D  Sınıfı  Öğretmeni                             1 / E  Sınıfı  Öğretmeni                        1 / F  Sınıfı  Öğretmeni                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ramazan  YANIK

                                                                        Okul  Müdür  Yardımcısı