2018-2019 1.sınıf sene başı veli toplantı tutanağı

2018-2019 1.sınıf sene başı veli toplantı tutanağı dosyası 05-12-2017 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 1.sınıf sene başı veli toplantı tutanağı
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen FATİME22
Eklenme Tarihi 05-12-2017
Boyut 20.52 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

 

 

75. YIL REZAN HAS İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
       KOCASİNAN

 

 

                     Okulumuz   1 -C   sınıfı   öğrenci  velîleri  ile,  1 –C sınıfında   19  Eylül   2012  Çarşamba  günü   saat  15 : 00’ de , aşağıda  belirtilen  gündem  maddelerini   görüşmek  üzere   velî  toplantısı  yapmak  istiyorum.

                     Gereğini  saygılarımla  arz  ederim.    

 

 

                                                                                                        Hanife ŞİMŞEK

                                                                                                    1 / C  Sınıf  Öğretmeni

 

 

 

GÜNDEM  MADDELERİ

             1 - Açılış ve  isim   listesinin  oluşturulması

             2. Velilerle tanışma.

             3. Sınıfın ve okulun fiziki şartlarının tanıtımı

         4. Değişen eğitim sistemi hakkında bilgi verilmesi(Oryantasyon etkinliklerinin içeriği,                         süresi, okuma yazma çalışmalarına geçiş için öngörülen süre vb.)

              5. Sınıfımızda bulunan yaş gruplarındaki öğrencilerin genel özellikleri hakkında bilgi verilmesi, bu yaş  gruplarındaki öğrencilerin annelerinden gelişim düzeyleri hakkında bilgi alınması

              6-Bugüne kadar yapılan çalışmalarda görülen öğrenci düzeyleri hakkında bilgi verilmesi

              7-Birinci dönemde velilerin öğrencilere ve öğretmene hangi konularda,nasıl yardımcı olabilecekleri

               8 -  Öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesi

               9-  Öğrencilerin temizlik ve sağlık kurallarına uyması, beslenme kuralları

               10 -  Öğrenmede öğretmen - veli - öğrenci işbirliğinin önemi

               11 -  Öğrencilerin devam – devamsızlık takibinin önemi

               12 -  Okuma-yazma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde izlenecek yollar

               13 -  Öğrencilere erken yatma alışkanlığının kazandırılması ve uyku düzeninin sağlanması

               14 -  Okul  düzeni  ve  velilerin  okul düzenine  uymaları

               15-  Sınıf temsilcisinin seçilmesi

                16-  Dilek  ve  temenniler - Kapanış

 

 

 

                                                                       UYGUNDUR.

  18 / 0Ahmet TURAN

                   Okul  Müdürü       

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Açılış ve isim listesinin oluşturulmasından sonra imza listesi velîlere verildi ve toplantı yazmanı olarak Melek ÖZSOY belirlendi. Gündemin okunmasından sonra gündeme eklemek istedikleri bir madde olup olmadığı soruldu. Bir istek gelmeyince gündemin görüşülmesine geçildi.

              Sınıf öğretmeni Hanife Şimşek kendini tanıttı.Daha önceki öğrencilerinin velileri olduğunu bunun yanında yeni velilerin de olduğunu söyledi.Veliler ile karşılıklı tanışıldı.

           Yeni program gereğince 12 haftadan önce okuma yazma çalışmasına geçilmeyeceğini ama sınıf düzeyine uygun davranılacağını söyledi.Bu sürede yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Velilerin üzerine düşen görevleri ve nasıl davranmaları gerektiğini anlattı.

 Dönemde üç defa veli toplantısı yapılmasına karar verildi.

          Sınıfımızda yaş grupları üzerinde konuşuldu,seviye arasında çok fazla fark olmadığı,bu durumdan çok zorlanmayacaklarını belirtti.Bunun yanında ana sınıfına giden öğrenci ile gitmeyen öğrenci arasında fark olduğunu,özellikle kalem tutma alışkanlığı üzerinde durulduğunu belirtti.Bunun yanında kurallara uyma,sosyal hayatta nasıl davranacakları konusunda bazı öğrencilerde problem olduğunu bunların da zamanla aşılacağını belirtti.

   Gözlemlenen öğrenci davranışları üzerine konuşuldu.Bazı öğrencilerin sorun yarattığı,bu öğrenci velileri ile özel görüşüleceğini belirtti.

       . Velilerden evde yapacakları çalışmalar ile öğretmene yardımcı olmaları istendi. Özellikle 1. sınıfta velilerin evde çocukları ile ilgilenmelerinin çok önemli olduğunu, kendi özel işlerine daha az zaman ayırarak çocukları ile mutlaka her gün ilgilenmeleri gerektiğini açıkladı. Veliler de bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını, öğrencilerinin verimli bir sene geçirmeleri için çalışacaklarını belirttiler. Kendisinin disiplini seven bir öğretmen olduğunu söyleyerek, öğrencilerin sınıfta öğretmenin  istediği düzende oturacağı, yer değişikliği için kendisine gelinmemesini söyledi.

        Karşımızdakinin çocuk olduğunun unutulmaması gerektiği, büyük adam davranışı beklemenin yanlış olacağı,  çocuğuyla çocuk olan, çocuğunun  seviyesine inen annenin başarılı olacağı açıklandı.

      Gündemin bir diğer maddesi görüşülürken, konuşmasına devam eden sınıf öğretmeni 

     Hanife ŞİMŞEK ,ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğretiminin yapıldığını ve bu nedenle öğrencilere ses verme, harflerin yazılışını gösterme ve buna benzer durumlarda velilerin kendi başlarına hareket etmemeleri gerektiğini söyledi. Öğrencilerle birlikte velilerin evde yapacakları çalışmalarda özellikle sessiz harflerin söylenişinde yanına herhangi bir sesli harf eklemeden söylemeleri gerektiğini vurgulayarak, örneğin “ s, S ” sesinin “se” şeklinde değil de “ sssssss ” şeklinde söylenmesinin çok önemli olduğunu açıkladı. Veliler tarafından yapılacak bir yanlışı ileride düzeltmenin çok zor olduğunu, bunun ise öğrencilerin okuma - yazmaya geçişte geri kalmalarına neden olacağını vurguladı.

Ses temelli okuma yazma öğretimin ana hatları ile nasıl yapılacağını anlatan sınıf öğretmeni,  daha sonra bitişik eğik yazı yazımı konusunda velilere bilgi verdi. Evde harflerin kuralına uygun yazılmasının takip edilmesini ve problem olduğunda derslerin bitiminde birebir görüşme yapılabileceğini söyledi. Öğrencilerim fotokopileri yaptıktan sonra velilerin incelemesini isteyerek görülen yanlışları anında düzelttirmelerinin önemi üzerinde durdu. Yeni müfredatla öğrencilerin özgüvenini kazanmış, kendini ifade edebilen, sorgulayan, eleştiren ve çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği, bu nedenle çocuklara evde bu ilkeler doğrultusunda davranılması gerektiğini, evde söz hakkı verilerek, kararlara katılımının sağlanması gerektiğini vurguladı.Ayrıca yeni program gereğince 12 haftadan önce okuma yazma çalışmasına geçilmeyeceğini ama sınıf düzeyine uygun davranılacağını söyledi.

 

Kırtasiye listelerinin listeleri velilere dağıttı. Bu hafta sonuna kadar öğrenci kırtasiyelerinin alınmasını isteyerek kitapların ise zaten devletimiz tarafından dağıtıldığını söyledi.

 Tüm velilerle birlikte haftalık beslenme listesi oluşturuldu.Çocuklarının sağlığı için gerekenler anlatıldı.

 

Öğrenciye ait bir çalışma odası olması gerektiğini söyleyerek,  öğrencilerin başarılarını artırmak için evde de uygun bir çalışma ortamı hazırlanması gerektiğini anlattı. Günlük oturma odalarında, TV karşısında öğrenciden düzenli ve kalıcı ders çalışması beklenmemesi gerektiğini, bunun için velilerin ilgili olmalarını söyledi.

             1.Sınıfta kazanılan alışkanlıkların önemli olduğunu,diğer yıllarda da aynen devam ettiğini anlattı.Anne babanın tv izlerken çocuğun çalışma yağmasının doğru olmadığını model olmaları gerektiğini anlattı.

        Gündemin bir diğer maddesinin görüşülmesine geçildi. Öğrencilerin önemli bir mazereti olmadığı günlerde okula mutlaka devamının sağlanmasını, devamsızlık yaptırılmamasını, önemli mazereti olduğunda sınıf öğretmeninin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.Sınıf öğretmeni HANİFE ŞİMŞEK velilere telefon numarasını verdi.

 Öğrencilerin uyku düzenine sahip olmalarının gerektiğini,zamanında  yatırılıp zamanında uyandırılmalarını belirtti.İyi bir öğrenmenin güzel bir uyku ve kahvaltıdan sonra gerçekleşebileceğini belirtti.

 Sınıf öğretmeni HANİFE ŞİMŞEK veli öğretmen görüşmesinin önemi üzerinde durdu,ne zaman ve nerede görüşmelerin yapılabileceğini belirtti.Dersin kesinlikle bölünmeyeceğini,bu konuda katı kuralları olduğunu anlattı.

  Sınıf temsilciliğine oy birliği ile,MELEK ÖZSOY seçildi.Melek Özsoy velilere teşekkür etti.Çocuklarımız için elinden gelen fedakarlıkları yapacağını belirtti.

  2012-2013 eğitim ve öğretim yılının başarıyla sağlıkla huzurla mutlulukla geçirilmesi dileklerimizle toplantıya son verildi.

 

             ALINAN KARARLAR

 

 1-Bir dönemde üçveli tıoplantısı yapılmas

          2-Velilerin yeni proğramda neler yapması gerektiğine

         3-Oluşturulan beslenme listesine uyulmasın

         4-Öğretmen veli görüşmelerinin nasıl ve ne zaman yapılacağına

         5-Sınıf temsilcisinin Melek ÖZSOY olmasına karar verildi.

 

 

Sınıf öğretmeni                     sınıf temsilci velisi       veli veli

 

Hanife ŞİMŞEK                   Melek ÖZSOY        www.          ……………………………..             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1