2018-2019 1.sınıf 2.dönem zümre toplantı tutanağı ve gündem maddeleri

2018-2019 1.sınıf 2.dönem zümre toplantı tutanağı ve gündem maddeleri dosyası 21-01-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 1.sınıf 2.dönem zümre toplantı tutanağı ve gündem maddeleri
Kategori 1. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen fikret6363
Eklenme Tarihi 21-01-2018
Boyut 25.31 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

1

 

 

YAKUP ŞEVKİ PAŞA  İLK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                         ELAZIĞ

 

 

 

2012- 2013 eğitim - öğretim yılı  2. dönem, 1. sınıf  zümresi 21.02.2013 tarihinde  öğretmenler odasında  saat 10 : 30’da  aşağıdaki  gündemle  toplanacaktır.

Bilgilerinize  arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                         Erdem ÖZDEMİR

                                                                                                               1. Sınıflar Zümre  Başkanı

 

 

GÜNDEM  MADDELERİ

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. İlçe zümresinin değerlendirilip okunması.
 3. Uyum Süreci ve 1. dönemin değerlendirilmesi.
 4. Ders planlarının ele alınması.
 5. Okul-Veli işbirliğinin değerlendirilmesi.
 6. Zümreler arası işbirliği ve yardımlaşmanın önemi.
 7. Derslerin işlenişinde takip edilecek metot ve teknikler.

 

 1. Beslenme ve kişilik gelişimlerinin değerlendirilmesi.
 2. Proje ve Performans görevlerinin ele alınması.
 3. Dilek temenniler.
 4. Kapanış

 

 

           20/02/2013

                                                                          U Y G U N D U R

 

 

 

 

                                                                           Cengiz BATMAZ

                                                                          OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

YAKUP ŞEVKİ PAŞA  İLKOKULU 1. SINIFLAR  SENE BAŞI

ZÜMRE  ÖĞRETMENLER  KURULU TOPLANTI   TUTANAĞI

 

TOPLANTI  TARİHİ                 : 21 / 02 / 2013 –  Perşembe

TOPLANTI YERİ                     : Öğretmenler Odası

                Yakup Şevki Paşa İlkokulu 1. Sınıflar 2.Dönem  Zümre Öğretmenler toplantısı  21 / 02 / 2013 tarihinde saat 10:30’da  Müdür  Yardımcısı Hayrettin YILDIRIM  başkanlığında  toplandı. Zümre toplantısına geçilmeden önce  gündem maddeleri  okundu.

 

GÜNDEM  MADDELERİ

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. İl bölge  zümresinin değerlendirilip okunması.
 3. Uyum Süreci ve 1. dönemin değerlendirilmesi.
 4. Ders planlarının ele alınması.
 5. Okul-Veli işbirliğinin değerlendirilmesi.
 6. Zümreler arası işbirliği ve yardımlaşmanın önemi.
 7. Derslerin işlenişinde takip edilecek metot ve teknikler
 8. Beslenme ve kişilik gelişimlerinin değerlendirilmesi.
 9. Proje ve Performans görevlerinin ele alınması.
 10. Dilek temenniler.
 11. Kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN  GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. – AÇILIŞ VE YOKLAMA

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’ nın ardından Müdür Yardımcısı Hayrettin YILDIRIM tarafından açılış konuşması yapıldı. 2.Dönem Eğitim-Öğretim ile ilgili temenniler dile getirildi. Belirlediğimiz saatte öğretmenler odasında tüm arkadaşların toplandığı ve yoklama sonra gündem maddeleri okunup toplantıya geçildi.

  2 – İL BÖLGE ZÜMRENİN DEĞERLENDİRİLİP OKUNMASI

 

        18.02.2013 tarihinde gerçekleştirilen İl bölge zümresi toplantısında alınan kararlar ve görüşülen konular zümre başkanı Erdem ÖZDEMİR tarafından okundu. Karar örneğinin bir nüshası okul zümrelerine dağıtıldı.

 

  3-UYUM SÜRECİ VE 1.DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

        1 / A Sınıf Öğretmeni Alptekin PERKGÖZ, “Uyum süreci okulumuzda planlandığı gibi 03/12/2012    tarihine kadar sürdürüldüğü vurgulandı..1/C Sınıf Öğretmeni Ayşe USLU, Uyum sürecinde bazı etkinliklerde  yaşanılan zorluklar yaşanıldığı, bu etkinliklerde zorlanan çocukların ses döneminde de zorlandıkları  görüldüğünü söylendi.

        Okuma yazma öğretiminde okumanın yanında dikte yapmanın önemine vurgu yapıldı. Son bölüm seslerin

 gerekli zamanın ayrılması ve dikte yapılarak yazılarda güzelleşmenin sürdürülmesi üzerinde duruldu.

 Seslerin görsellerle ilişkilendirilip panoya asılmasının hecelemeden okumaya ve sesleri çabuk kavramaya  oldukça etkisinin olduğu üzerinde duruldu.

 Seri ve akıcı okuma yapmak için tekerleme ve şiir gibi çalışmaların yararları anlatıldı. Sınıflarda yapılan ve  yararlı görülen etkinlikler üzerinde duruldu.
 

  4-   DERS PLANLARININ ELE ALINMASI

 

        1 / E Sınıf Öğretmeni Hakan GÜRGÖZE tarafından  Uyum süreci dikkate alınmadan önce hazırlanan ve   dağıtılan ders kitaplarında bulunan planların tarihlerinde değişiklik olduğu bu yüzden hazırlanan ders planların   işlenmesinin ve bu planlarda yazılan kazanımların işaretlenmesinin önemini  söylendi.

        1 / B Sınıf Öğretmeni Ayşe ÇİFTÇİ Havaların iyileşmesi ile birlikte her dersin mutlaka işlenmesi ve   Bahçenin Oyun ve Fiziki Etkinliklerde kullanılması sınıfların kaynaşması açısından yararlı olacağı söylendi.

 

   5-  OKUL-VELİ İŞBİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

       Zümre Başkanı 1 / D Sınıf Öğretmeni Erdem ÖZDEMİR:  1. Sınıfın en önemli ayağının veli olduğu ve veliyi eğitimin içine çekmenin olumlu sonuçlar doğurduğunu , 1 Dönem 2  toplantı yapılarak her durumda veliyi yanımıza almanın olumlu yanlarının görüldüğü söylendi. 2. Dönemde de toplantılara devam edilmesi ve her toplantıdan önce veliye davetiye gönderip bu işi ciddiye aldığımızı göstermemiz açısından önemi anlatıldı.
1 / L Sınıf Öğretmeni Vural ÇETİNKAYA: Velileri yaptığı çalışmalarda toplantılarda takdir etmenin oldukça etkili olduğu ve geri dönüşümün çok olumlu olduğu söylenildi. Bazı sınıflarda uygulanan ve toplantıda seçilen sınıf veli temsilcisinin velilere her daim ulaşacağı ve bu durumun işlerimizi kolaylaştırdığı üzerinde duruldu.
Velinin katıldığı etkinliklerin sonuçlarının başarılı olduğu örneklerle anlatıldı.

   6-   ZÜMRELER ARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMANIN ÖNEMİ

 

1. Dönem zümre kararlarında alındığı gibi Okulumuzda bulunan 13 1. Sınıf olmasını bir iş birliği   havasına dönüştürerek , arkadaşlarımızın bu yeteneklerini paylaşmaları ve uygulamalardaki birlikteliğin   sonuçları konuşuldu.

 Zümreler arası uygulamada birlik sağlanması hem alınan kararlarımız açısından ve hem de öğrenci başarıları açısından oldukça iyi neticeler verdiğini belirtti. Ortak değerlendirmeler, ortak oyunlar ve yarışmalar kaynaşma ortamını artıracağını söylendi. Özellikle kitap alış-verişi üzerinde duruldu. Ortak oyunlar oynanması kaynaşma açısından yararlı olacağı konuşuldu.
Sınıflar arası uygulamaları yarışma havasından öte paylaşma havasına çekmenin her durumda yararlı olacağı tüm çocukların ve ailelerinin bu durumdan memnun kalacakları konuşuldu.

 

 

7- Derslerin işlenişinde takip edilecek metot ve teknikler

Derslerin işlenişinde takip edilecek metot ve tekniklerin tespiti gündem maddesi  görüşülürken ;

1 / F Sınıf Öğretmeni Hatice ÜSTÜNTAŞ: Türkçe dersi için parça seçilirken, Matematik dersinin işlenilmesi sırasında çözülecek problemlerin seçiminde, Resim-İş dersinin işlenilmesi sırasında yaptırılacak olan çalışmalarda, Müzik dersinin işlenilmesi sırasında yaptırılacak olan çalışmalarda  Hayat Bilgisi dersinin ve tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti. Öğrenci  başarısını  artırmak  için  zümre  içinde  işbirliği  yapılmasını , karşılıklı  görüş  alış – verişi  yapılmasını , grup  çalışmalarına  ağırlık  verilmesi  gerektiğini  söyledi.

1 / G Sınıf Öğretmeni Neslihan KAYAOĞLU: Bütün  dersleri işlerken “ Belirli Gün ve Haftalar ” dan da faydalanmak gerektiğini herhangi bir belirli gün ve haftanın işlenilmesinin, sabah törenden sonra görevlendirilmiş öğretmen ve öğrencilerimizin yaptıkları etkinliklerin sona ermesi ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Gerek Hayat Bilgisi dersinde gerekse diğer derslerde işlenilmekte olan hafta ile ilgili çalışmalara yer verilmesini söyledi.

            1 / H Sınıf Öğretmeni Mehtap YILDIRIM derslerin işlenişi sırasında; anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi   gibi yöntem ve tekniklerden zaten faydalandığımızı, ayrıca “ Çağdaş Öğretim Yöntemleri ”  gibi yöntemlerin de derslerin işlenişi esnasında uygulanmasının faydalı olacağını düşündüğünü söyledi.

           1 / I  Sınıf Öğretmeni Zeliha ÇOKGÜLER, derslerin işlenişi sırasında klasik öğretim metot ve tekniklerinin dışında, Çağdaş Öğretim Yöntemleri   olan Beyin  Fırtınası, Kubaşık Öğrenme, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği gibi yöntemlerden de faydalanılmasına  gerek  olduğunu  söyledi. Her  derste  farklı  öğretim  yöntemleri  izlenmesi  gerektiğini , uygulanan  Ses Temelli Cümle  Yöntemi nin drama , canlandırma  gibi  öğretim  yöntemleri  kullanılarak çeşitlendirilmesi gerektirdiğini  belirtti.

1 / J Sınıf Öğretmeni Murat ÇİFTÇİ: Öğrencilerin bitişik el yazısını güzel, kurallı ve düzenli yazmaları için gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini,  kullanılan yöntem ve tekniklerde gösteri, soru - yanıt, eğitsel oyunlar, grup çalışması metotlarına sıklıkla yer verilmesi gerektiğini belirtti.

 

 

8-  BESLENME VE KİŞİLİK GELİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1. Dönem alınan kararın geçerli olduğu ve bu kararın(Öğrencilerimizin öğlenci olacaklarının beslenme konusunda artı getirileri olduğunu söylendi. Bu yüzden 3. Dersin başlangıcında uygulanacak olan “beslenme saati”  velilerinde görüşü alınarak hafif ve sebze meyve ağırlıklı seçilmesini önerildi. Havaların ısınmasıyla birlikte çocukların beslenmelerini ayakta ve gezerek yaptıkları, bu durumlara asla izin verilmemesi gerektiği anlatıldı. Beslenmeyi toplu olarak bahçenin uygun bir yerinde zaman zaman yapmanın yararlı olabileceği ve beslenmeden sonra ellerini yıkatıp çöpleri çöp kovasına atmalarının kazandırılması üzerinde duruldu.

Öğrencilere beslenme ve kişilik gelişimlerinin değerlendirilmesi başlıklı gündem maddesi görüşülürken ;  Kız ve erkek çocuklarının saçları temiz, taralı, çoraplarını giymiş, önlük ve ayakkabılarının temiz olmalarının gerektiği sınıf öğretmeni 1 / E Sınıf Öğretmeni Hakan GÜRGÖZE söyledi. Okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilebileceği Müdür  Yardımcısı Hayrettin YILDIRIM tarafından belirtildi.

1 / F Sınıf Öğretmeni Neslihan KAYAOĞLU ,söz alarak, birçok alışkanlık ve davranışın kazandırılmasında ilkokul birinci sınıf çağının çok önemli olduğunu söyledi. 1 / H Sınıf Öğretmeni Mehtap YILDIRIM da öğrencilere temizlik ve sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmak için bunların öneminin öğrencilere seviyelerine uygun bir biçimde anlatılması gerektiğini vurguladı. Bunun için de ilk haftalarda derse başlamadan önce birkaç dakika bu konular üzerinde durulmasının faydalı olacağını dile getirdi. Her öğrencinin çantasında ıslak mendil bulunması gerektiğini belirterek ayrıca sınıflarda sıvı sabun bulundurulmasının ve beslenme öncesi el - yüz temizliğinin yaptırılmasının, temizlik alışkanlığını kazandırma noktasında önemli olduğunu belirtti.

Sınıf  öğretmeni  1 / D Sınıf Öğretmeni Erdem ÖZDEMİR, ağız  ve  diş  sağlığı  konusuna  önem  gösterilmesini, yapılacak  veli toplantılarında  ailelere  ve  zaman zaman da  öğrencilere  konunun  vurgulanması  gerektiğini  söyledi. Ayrıca  kahvaltının önemi  üzerinde  özellikle  durulması  gerektiğini, beslenme  saatlerinde de çocukların  beslenmelerinin  olup  olmadığının kontrol  edilmesini , veli toplantısında da özellikle  bu  konu  üzerinde  durulması  gerektiğini  açıkladı.

 

9-   proje ve performans GÖREVLERİ

 

 • Her öğrenciye istediği dersten en az bir proje, her dersten her öğrenciye her dönem için en az bir performans görevi verilmesine
 • Öğrencinin seviyesine ve gelişimine uygun olmasına
 • Proje görevlerinin  2.dönem verilmesine ve zümrelerin gerekli gördüğü takdirde ekleme ve ya çıkarma

 yapmasına karar verildi.

                                 PERFORMANS  GÖREVİ  DEĞERLENDİRME  KRİTERLERİ
1 - Konu ile ilgili araç gereçlerin kuralına uygun kullanımı  (10 puan)
2 - Konu ile ilgili araştırma yapılması (10 puan)
3 - Ödev konusu ile ilgili temel kavramları anlama ve anlatma (20 puan)
4 - Çalışmayı kendi başına hazırlama  (15 puan)
5 - Çalışmanın düzeni,temizliği ve görünümü.  (15 puan)
6 - Yazı güzelliği (10 puan)
7 - Çalışmanın konuyu yansıtması (10 puan)
8 - Çalışmanın zamanında teslimi (10 puan)

 

PERFORMANS GÖREVLERİ

DERS

PERFORMANS GÖREVİNİN ADI

TÜRKÇE 

Yarım bırakılan öyküyü tamamlayarak hikaye haritası oluşturma.

 

Görsellerin altlarına isimlerini yazma.

 

Verilen kelimeleri cümle içinde kullanma.

Atatürk’le ilgili sevdiğiniz bir şiir yazınız.

Okuma Yazma Öğreniyorum kitabınızda hoşunuza giden bir sayfayı yazınız.

Sınıfınızda yer alan araç gereçlerin isimlerini yazınız.

Çantanızın içinde yer alan eşyaların isimlerini yazınız.

En sevdiğiniz hayvanların isimlerini yazınız.

Haftanın günlerini yazınız.

Mevsimleri yazarak içinde bulunduğunuz mevsimin aylarını yazınız.

 

 

 

 

 

DERS

PERFORMANS  GÖREVİNİN  KONUSU

HAYAT  BİLGİSİ

Okulun çevresini güzelleştirmek ve temiz tutmak için fikirler üretme.

 

Kişisel bakımımız için gerekli eşyaların resimlerini bir kağıda çizerek altına isimlerini yazınız.

Dengeli ve düzenli beslenmeyen insanlar nasıl olur resmini çiziniz.

Çevremizde gördüğünüz araçların resimlerini çizerek altına isimlerini yazınız.

Sınıfta bulunduğumuz sırada deprem olduğunda ne yapmalıyız bunu resimlerle anlatınız.

Yangınla ilgili bir resim yapınız

En sevdiğiniz meslekle ilgili resimler bularak bu resimleri bir kartona yapıştırınız.

Atatürk resimlerinden oluşan bir albüm oluşturunuz.

Doğal afetler konulu arşiv oluşturma

Evinizin resmini çizerek adresini ve telefon numarasını yazınız.

Televizyonda izlediğiniz sel ile ilgili bir haberi resimlerle anlatınız.

Evlerinde yaşayanları ve komşuların adlarını yazabilme

Okulda öğrendiği kuralları yazma

DERS

PERFORMANS GÖREVİNİN KONUSU

MATEMATİK

Örüntü modelleri oluşturma

Yüzlük sayı tablosu üzerinde 2’şer, 5’er, 10’ar saymayı renklerle gösterme.

 

Okulumuzun resmini çizerek bahçe tarafındaki pencere sayısını yazınız.

1’den 100’e kadar yazınız.

1’den 10’a kadar olan sayıları resimlerle gösteriniz.

Sayıların altına değeri kadar resim kesip yapıştırma

30’dan geriye doğru birer birer yazınız.

Sayı panosu oluşturma

 

DERS

PERFORMANS GÖREVİNİN  KONUSU

GÖRSEL SANATLAR

Bildikleri bir masaldan ya da öyküden, istedikleri bir bölümü resimle ifade etme.

 

Pastel boya kullanarak kış mevsimini anlatan bir resim yapınız.

Evinizin resmini çiziniz.

Atatürk’ü anlatan bir resim yapınız.

En sevdiğin arkadaşını resimle anlat.

Okulunuzun bahçesini anlatan bir resim yapınız.

İzlediğiniz çizgi filmlerden en sevdiğiniz filmin kahramanın resmini çiziniz.

En sevdiğiniz hayvanın resmini çiziniz.

Okulunuzun en hoşunuza giden yerinin resmini çiziniz.

Okuduğunuz hikaye kitabında bulunan resimlerden bir tanesini çiziniz.

Okulunuzda bulunan yangın söndürme araç-gereçlerinin resimlerini çiziniz.

 

 

DERS

PERFORMANS GÖREVİNİN  KONUSU

MÜZİK

En sevdiğiniz şarkının sözlerini yazınız.

Sevdiğiniz bir şarkıcının özelliklerini yazınız.

Düğünlerde çalınan müzik aletlerinin isimlerini yazınız.

Bir çalgı çalmak isterseniz hangisini çalardınız resmini yaparak anlatınız.

İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını yazınız.

En sevdiğiniz müzik aletinin resmini çiziniz.

Sevdiğiniz şarkıları yazınız.

Okulla ilgili şarkıların isimlerini yazınız.

Şarkı olarakta söylenebilen bir tekerleme öğreniniz.

 

DERS

PERFORMANS GÖREVİNİN  KONUSU

BEDEN EĞİTİMİ

Oynamayı en çok sevdiğiniz oyunu resimle anlatınız ve altına oyunun ismini yazınız.

Okulumuzda yer alan spor araç gereçlerinin resimlerini çizerek altına isimlerini yazınız.

En sevdiğiniz sporculardan 5 tanesinin ismini yazarak hangi spor dalıyla uğraştığını yazınız.

Beden Eğitimi dersi hangi kıyafetlerle yapılır yazınız.

Bildiğiniz spor dallarını yazınız. (basketbol, futbol vb.)

Futbol oynadığınız aracın resmini çizerek ismini altına yazınız.

 

PROJE GÖREVLERİ  (2. Dönem )

TÜRKÇE

   1 - Kelimelere uygun görselleri yapıştırma

   2 - Resimlerin altlarına adlarını yazma

   3 - Verilen kelimelerle uygun cümleler kurma

   4 - Bir cümle içindeki fazla kelimeyi çıkarma

        5-  “Atatürk” konulu bir şiiri ezberleyerek sınıfta arkadaşlarına okuma.

 

 HAYAT BİLGİSİ

   1 - Okul çevresini güzelleştirmek ve temiz tutmak için yeni fikirler üretip,ortaya koyma

   2 - Aile albümü yapma

   3 - Geçmiş zamanda oynanan oyunlar

   4 - Zaman içinde kıyafetlerin değişikliği

MATEMATİK

   1 - Rakamları kullanarak sayısı 20 den az olan nesneleri belirleme ve altlarına yazma

   2 - Sayılarla ilgili problem kurma

   3 - Daldan toplanan elmanın sepete konduğunda, sepetteki elmanın çoğaldığını söyleme

        4- Saat modeli yapma.

        5- İki basamaklı sayıları kullanarak seviyesine uygun problem düzenleme.

 

MÜZİK

    1 - Yeni bir ritim çalgısı oluşturma ve öğrendiği bir müziğe eşlik etmek

    2 - 4 kişilik bir grup kurarak şarkı söyleme

    3 - Çocuk şarkıları söyleme

         4- Öğrendiği çocuk şarkılarını kurduğu grupla sınıfa sunma.

         5- Sayışma ve tekerlemeler öğrenme, sınıfta arkadaşlarına sunma.

 

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER

    1 - Bir top eşliğinde engelli bir parkurda hedefe varıp geri dönme

    2 - Çember oluşturup bu çemberde birbirlerine topu düşürmeden sırayla atma

 

GÖRSEL SANATLAR

    1 - Bildikleri bir öyküyü görsel çalışmalarla anlatma

    2 - Okul bahçesinde gördüklerini defterine çizme

         3- Renklerle ilgili bir tanıtım broşürü hazırlama.

         4- Hayalindeki bir yeri resimle ifade etme.

 

 

 

10 -  DİLEK VE TEMENNİLER

 

Çalışmaların  birlik ve beraberlik  içinde  yürütülmesi dileklerinde bulunuldu. . Müdür  Yardımcısı Hayrettin YILDIRIM  tarafından , e-okul sistemine proje tarihleri ile değerlendirme çalışmaları sonuçlarının zamanında girilmesinin önemi belirtildi.

 

 

ALINAN KARARLAR

 

 1. Sınıflar arası ortak etkinlikler yapılacak.
 2. Her gün mutlaka dikte çalışmaları yapılacak.
 3. Okul zümreleri arasında işbirliği ve ders araç-gereç paylaşımı yapılması kararlaştırıldı.
 4. Bu dönem mutlaka proje görevi verileceği ve bu çalışmaların son günlere bırakılmaması kararlaştırıldı.
 5. Derslerin kazanımlarına dikkat ederek Performans Görevlerinin verilip sınıf içinde gerekli rehberliğin yapılması kararlaştırıldı.

6 - 1. Sınıfta ilk okuma - yazma öğretimi süresince okula devamın son derece önemli olduğu velilere belirtilerek, konusu üzerinde titizlikle durulacak, öğrenci devamının sağlanmasında öğretmen, okul yönetimi ve veli işbirliği sağlanacaktır. Öğrencileri okula geç kalmaların önlenmesi hususunda gerekli tedbirler zamanında alınacaktır.

7 - Öğrenci kılık-kıyafet, temizlik, beslenme ve davranışları üzerinde titizlikle durulacak ve öğretmen her zaman örnek olacaktır.

8 - Sınıftaki problemli öğrencilerle bire bir ilgilenilecek gerekli görülen durumlarda bu öğrenciler RAM’ a yönlendirilecektir.

9 - Öğrencinin yıllık başarısı, her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu; projeler, performans ödevleri, ders içi performans ve Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak, bir bütün olarak değerlendirilecektir.

10 - Planların uygulanmasında birliktelik esas olacaktır. Etkinliklerde ders kitaplarına bağlı kalmak zorunlu değildir. Çevre ve öğrenci durumları göz önüne alınarak yeni etkinlikler planlanabilir.

11 - Öğrencilerin değerlendirilmesinde bir proje, iki performans ve iki ders içi etkinliklere katılım notu ile değerlendirme yapılacaktır.

12 - Her öğretmen sınıfında bir sınıf kitaplığı oluşturacak ve öğrenci seviyesine uygun kitapları temin edecek, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için gereken çalışmaları yapacaktır.

13 - Sağlıklı bir veli - okul ilişkisi kurulacak, her dönem en az bir tane veli toplantısı yapılacaktır. Ayrıca gereken  durumlarda  velilerle bireysel görüşmeler yapılacaktır.

14- Derslerin  işlenişinde  öğrenmeyi daha  etkili ve kalıcı hale getirecek görsel – işitsel  araçlara daha  fazla ağırlık  verilecektir.

15 - Tema başlangıç ve bitiş tarihleri öğrenci yaş ve gelişim farklılıkları sebebiyle şubelerde farklılıklar gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

  2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı 1.Sınıf 2. Dönem zümre öğretmenler kurulu toplantısı yukarıda anılan tarih, yer ve saatte yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri tarafından iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır.

 

 

 

  Erdem ÖZDEMİR              Alptekin PERKGÖZ         Ayşe ÇİFÇİ                       Ayşe USLU

 1/D Sınıf Öğretmeni              1/A Sınıf Öğretmeni                 1/B Sınıf Öğretmeni            1/C Sınıf Öğretmeni

  Zümre Başkanı

 

 

 

 

 

 Hakan GÜRGÖZE              Hatice ÜSTÜNTAŞ  Neslihan KAYAOĞLU       Mehtap YILDIRIM          

 1/E Sınıf Öğretmeni              1/F Sınıf Öğretmeni                 1/G Sınıf Öğretmeni            1/H Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

Zeliha ÇOKGÜLER             Murat ÇİFÇİ                           Tahir ÇAKIR         Vural ÇETİNKAYA          

 1/I Sınıf Öğretmeni              1/J Sınıf Öğretmeni                 1/K Sınıf Öğretmeni            1/L Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Hayrettin YILDIRIM

                                                                                                                                      Okul Müd. Yard.

 

www.

 

 

 

 

 

                                                                     22/02/2013

 

 

 

 

    Cengiz BATMAZ

                                                                  Okul Müdürü