2018-2019 1.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı

2018-2019 1.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı dosyası 24-02-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 1.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen osmanKARAKIŞ
Eklenme Tarihi 24-02-2018
Boyut 8.71 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2012-2013  EĞİTİM ve ÖĞRETİM  YILI

…..İLKOKULU  1.DÖNEM  1.SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

TOPLANTI  TUTANAĞI

13.09.2012

 

Toplantı tarihi        : 13.09.2012

Toplantı Saati        :  14:00

Toplantı Yeri          :  Öğretmenler Odası

Toplantı Numarası:   01

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. İlçe zümresinin değerlendirilip okunması.
 3. Uyum programının ele alınması.
 4. Ünitelendirilmiş Yıllık planlar ve Günlük planlar.
 5. Veli toplantıları ve veli işbirliğinin önemi.
 6. Zümreler arası işbirliğinin önemi.
 7. Beslenme ve kişilik gelişimlerinin değerlendirilmesi.
 8. Kullanılacak araç-gereçler.
 9. Metot ve yöntemler.
 10. Proje ve Performans görevlerinin ele alınması.
 11. Mesleki eserlerin takibi.
 12. Dilek temenniler.
 13. Kapanış.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Açılış yoklama: Açılış ve yoklama yapıldı. Tüm arkadaşların toplantımıza katıldığı görüldü.

 

 1. İlçe zümresinin değerlendirilip okunması: Bugün yapılan ilçe zümresinde alınan kararlar zümre başkanımız tarafından okundu.

 

 1. Uyum programının ele alınması: Uyum ve hazırlık programı üzerinde konuşuldu. Bu konuda ….. 12 hafta olarak ön görülen bu uyum programının ders kitaplarının dağıtılmasıyla birlikte ilk günden başlayıp derslerin özelliğine göre düzenlenmiş bu kitapları kullanmamız gerektiği konuşuldu.

Bu uygulamalarda dikkat edilecek en önemli konu yaşı küçük öğrencilerin çalışmalarında daha fazla rehberlik yapılmasını söyledi.

Öğrencilerimizin gelişim seviyelerine göre derslerin renkli işlenmesine dikkat edilerek sıkılmalarının önüne geçilmesini söyledi.,

Kılavuz kitaplarının okunmasının önemine dikkat çekti.

 

 1. Ünitelendirilmiş Yıllık planlar ve Günlük planlar: Yıllık planların Kılavuz kitaplarımızda bulunması dikkate alınarak bu konuda ki düzenlemenin öğretmenler kurulunda alınan kararlar doğrusunda yapılması kararlaştırıldı.  Kılavuz kitaplarda olan derslerde günlük plan yapılaması, olmayan dersler için günlük planların yapılması konuşuldu.

Ders planları işlenirken Atatürkçülük konularının dağıtılmasına dikkat çekildi.

 

 1. Veli toplantıları ve veli işbirliği: Veli toplantılarının her sınıfta önemli olduğunu ve özellikle 1. Sınıfta bunun bir kat daha arttığını belirti. Her dönem yapacağımız iyi planlanmış toplantıların önemi üzerinde duruldu. Değişen sistemin ve uyum sürecinin doğru ve etkili uygulanabilmesi için velinin bu işin içine çekilmesinin önemi vurgulandı. Uyum programının uzunluğu dikkate alınarak velilere doğru rehberlik yapılması ve doğru bilgilendirme yapılması konuşuldu.

 

 1. Zümreler arası iş birliği ve önemi:Okulumuzda açılacak olan 15 1. Sınıf olmasını bir iş birliği havasına dönüştürerek yeteneği olan arkadaşlarımızın bu yeteneklerini paylaşmaları ve uygulamalardaki birlikteliğin sonuçları konuşuldu.

Zümreler arası uygulamada birlik sağlanması hem alınan karalarımız açısından ve hem de öğrenci başarıları açısından oldukça iyi neticeler verdiğini belirtti. Ortak değerlendirmeler, ortak oyunlar ve yarışmalar kaynaşma ortamını artıracağını söyledi.

 

 1. Beslenme ve kişilik gelişimlerinin değerlendirilmesi : Öğrencilerimizin öğlenci olacaklarının beslenme konusunda artı getirileri olduğunu söyledi. Bu yüzden 3. Dersin bitiminde uygulanacak olan “beslenme saatinde”  uygulanacak beslenme listesinin velilerinde görüşü alınarak hafif ve sebze meyve ağırlıklı seçilmesini önerdi.

3. dersin bitimine 10 dakika kala çocukların ellerinin yıkatılması, beslenmek için getirdikleri örtüyü çıkarıp hazırlanmalarının verimli olduğu konuşuldu. Bu teneffüste öğretmenin çocukların başında bulunmasının her zaman iyi olduğunu söyledi. Beslenme listesi hazırlanırken tüm velilerin ortak kararı olmasına dikkat çekildi. Özellikle geliri düşük velilerin gözetilmesi konuşuldu.

 

 1. Kullanılacak araç-gereçler:Okulumuzun yeni olduğu ve bu yüzden bir çok araç-gereç konusun sıkıntı olduğuna dikkat çekildi. Ortak alanların kullanılmasında sıraya dikkat edilmesi konuşuldu. Derslerimizin özelliğine göre ihtiyaç duyulan araç-gereçlerin paylaşımı üzerinde duruldu. Projeksiyon cihazı temin etme yolları konuşuldu. Bu araçların derslerin kazanımlarının verilmesinde ki önemi ve katkıları konuşuldu.

Öğrenci velilerin almak istediği ve yararı olduğu düşünülen kaynaklar konusunda rehberlik yapılması üzerinde duruldu.

 

 1. Metot ve Yöntemler: Değişen müfredat kapsamında öğretmen olarak bizim rolümüz rehberliktir. B bağlamda çocuklarımıza gerekli rehberliği yapmanın önemini belirtti. Öğrenci merkezli eğitimin sınıf disiplini açısından önemi konuşuldu.

Uyum programı kapsamında bu yöntemin önemi konuşuldu. Derslerin özelliğine göre gereken yöntemleri kullanman üzerinde duruldu.

Yaparak-yaşayarak öğrenme.---Çoklu zeka---Tümden gelim ve tüme varım gibi kılavuz kitaplarımızda önerilen yöntemlerin zenginleştirilerek uygulanması üzerinde duruldu.

 

 1. Proje ve Performans görevleri : Proje ve Performans görevleri verilirken öğrencilerimizin sınıf içi rehberlik yapılarak çalışmalar hazırlanmasına dikkat çekildi. Eve verilmeden sınıf ortamında gerekli rehberliğin yapılarak performans görevlerinin hazırlanması üzerinde konuşuldu. Proje görevlerinin 2. Dönem verilmesi konuşuldu.

Kılavuz kitaplarımızda önerilen ve kazanımlarımızı pekiştirecek şekilde Performans Görevleri belirlenerek dosyamıza konulmasının önemi üzerinde duruldu.

Görev hazırlanırken öğrencinin kendini hissetmesi ve kendisinin yapmasına dikkat çekti.

 

 1. Mesleki Eserlerin Takibi: Değişen ve yenileşen müfredat dikkate alınınca mesleki eserlerin okunması ve takip edilmesi üzerinde konuşuldu. Gerek bakanlığımızın web sitesinin ve gerekse talim terbiye Kurulu web sitesinin takip edilmesin önemi konuşuldu.

4+4+4 sistemi ve bu konuya dair olsun

Öğrencilerimizi anlama ve sorunları çözmeye dair olsun mutlaka bir eser okunmasını önerdi.

 1. Dilek ve temenniler bölümünde fotokopi makinesinin kullanımı konusunda konuşuldu. Bu konuda ya önceden hazırlık yapılması yada 2. Bir makine alınması değerlendirildi. Son derse konulan fotokopi çekiminin yığılmalara ve hatta yetişmeme gibi sorunlara yol açacağını söyledi.
 2. İyi dileklerle toplantı sona erdi.

 

 

1.DÖNEM  1.SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

ALINAN KARARLAR

 

 1. Uyum ve Hazırlık kitabında ön görülen çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.
 2. Çocukların yaşı ve dağılımı dikkate alınarak çalışmalara gerekli rehberliğin yapılması kararlaştırıldı.
 3. Uyum ve hazırlık çalışmalarında öğrenci gelişimleri dikkate alınarak seslere geçilmesi ara bir toplantıyla belirlenmesi kararlaştırıldı.
 4. Öğrenci ihtiyaçları uyum sürecine göre belirlenip velilere duyurulması kararlaştırıldı.  Okulda kullanılmayacak araç-gereçlerin öğrencilere taşıtılmaması ve konunun veli toplantısında dile getirmesi kararlaştırıldı.
 5. Ders planları konusu öğretmenler kurulunda alınan kararlar çerçevesinde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kılavuz kitaplarda günlük plan varsa gülük planın buradaki gibi ele alınması kararlaştırıldı.
 6. Uyum süreci boyunca nasıl bir plan işleneceği kılavuz kitabımıza göre düzenlenmesi kararlaştırıldı.
 7. Okul açılır açılmaz İlk iki hafta içinde veli toplantılarının yapılması kararlaştırıldı. Yıl boyunca da her dönem en az 2 kez toplantı yapma kararı alındı.
 8. Sınıflar arası iş birliği yapma kararı alındı. Özellikle derslerin özelliğine göre zaman zaman yetenekli olduğumuz derste farklı sınıfa sunu yapmanın önemi kararlaştırıldı .
 9. Sınıflar arası oyun-eğlence ve yarışmalar yapma konusu kararlaştırıldı .
 10. Velilerimizle belirlenen beslenme listesine uyma konusunda velilere tavsiyelerde bulunma kararı alındı. Ayrıca beslenme teneffüsüne yakın dersin son 10 dakikasında beslenmeye hazırlık yapma kararı alındı.
 11. Kullanılacak araç gereçlerin kullanım sıklığına göre her sınıfın kullanımına dikkat edilmesi kararlaştırıldı. Öğrenci velilerimizin alacağı çeşitli materyallerde gerekli rehberliğin yapılması kararlaştırıldı.
 12. Öğrenci merkezli yöntemlerin yanında her çocuğa kendini ifade etme fırsatı verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Kılavuz kitaplarda önerilen metotların uygulanması kararlaştırıldı.
 13. Proje ve Performans görevlerinin çevre ve çocuğun gelişimine göre kazanımlarını pekiştirecek konulardan seçilmesi kararlaştırıldı.
 14. Sınıfta gerekli rehberliğin yapılması kararlaştırdı.
 15. Projelerin 2. Dönem verilmesi kararlaştırıldı.
 16. Oyun yada uyum konusunda mesleki bir eserin okunması kararlaştırıldı.
 17. Talim Terbiye Kurulu web sitesi ve MEB sitelerinin takip edilmesi kararlaştırıldı.

 

Yapılan bu toplantı imza altına alınmıştır. 13.09.2012

 

 

www.