2018-2019 1.dönem 2.veli toplantısı tutanağı

2018-2019 1.dönem 2.veli toplantısı tutanağı dosyası 01-01-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 1.dönem 2.veli toplantısı tutanağı
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen seko384
Eklenme Tarihi 01-01-2018
Boyut 22.36 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

…………………………… İLKOKULU

1/E SINIFI 2.VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

(16.11.2012)

 

 

     GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Açılış.
 2. Yoklama.
 3. İlk toplantının değerlendirilmesi.
 4. Okul-aile ilişkileri.
 5. Uyum sürecinin değerlendirilmesi.
 6. Seslere geçiş ve rakamlar.
 7. Okuma yazma döneminde ödev.
 8. Öğrenci devam/devamsızlıkları.
 9. Öğrenci sorunları…Beslenme-temizlik-tertip ve düzen.
 10.                      Dilek ve temenniler.
 11.                      Kapanış.

 

 

1-2-Açılış/Yoklama: Yapılan yoklamada velilerimizin tamamının toplantıya katıldıkları görüldü. İmzalar alındıktan sonra gündem maddeleri okundu. Ekleme ve çıkarma yapılmadı.

İmza kağıdı dağıtılarak toplantıya geçildi.

 

3-Sene Başı toplantımızın değerlendirilmesi:  1. Toplantıda ele alınan konular genel hatları ile yeniden değerlendirildi. Olumlu sonuç ya da olumsuzluklara değinildi. Özellikle okul-aile ilişkilerindeki durum memnuniyet verici olduğu belirtildi. Bu bağlamda velilerimize teşekkür edildi.

 

4-Okul aile ilişkilerinin ele alınması:  Okul olarak ve öğretmen olarak tek başımıza çocuklara ne yaparsak yapalım bir yanı hep eksik kalır. Sizleri her zaman aramızda görmek başta bizi mutlu edecek. Bunun sonucu olarak hedeflediğimiz ve müfredatta yer alan kazanımların tamamı davranış şeklinde çocuklarımıza kazandırılmış olacak.

Okula gelmek- çocukların çalışmalarını her gün kontrol edip gereken ilgiyi göstermek her zaman olumlu sonuç verecektir.

Sınıfımızda yıl boyunca yapılacak her türlü etkinlikte sizleri yanımızda görmek bizi mutlu edecektir. Bu kapsamda hem maddi ve hem de manevi olarak sizleri yanımızda görmek isteriz.

Şunu asla unutmayalım ki yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız sadece çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamaktır. İstediğimiz tüm araç-gereçler sınıf içinde değerlendirilecektir.

Ayrıca 1. Toplantımızdan bugüne kadar daha çok ilgi gösteren velilerimizin çocukları okula ve arkadaşlarına karşı daha uyumlu ve derslerindeki kavrama kabiliyetleri daha kalıcı olduğu gözlenmiştir.

 

 

5- Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi:  Uyum sürecinde ilk toplantıda verilen bilgilerin yanında içinde bulunduğumuz Kasım ayı itibariyle sonuna yaklaşıldığı ve genel manada bu sürece uyulduğu belirtildi. Ön görülen zaman içinde birçok etkinlik zenginleştirilerek verildiği anlatıldı. Bu durumun sizler tarafından görüldüğü muhakkaktır denildi.

 

 Uyum süreci boyunca tüm öğrencilerimizin belli bir kazanım elde ederek hem el kaslarında gelişmeler ve hem de okula, öğretmenine, arkadaşlarına karşı olumlu tutumlar geliştirmeleri sağlandı. Zorlandığımız etkinlikler oldu. Ama sınıf bazlı bakılınca tüm çocukların kendini ifade edici çalışmalar olduğu, sanıldığının aksine oyalama olmadığı üzerinde duruldu. Bu sürecin birkaç hafta içinde tamamlanıp kitapların bitirileceği söylendi. Özellikle sınıfımızda bulunan 2007 doğumlu öğrencilerimizin gelişimi için çok uygun bir süre olduğu üzerinde duruldu.

 Bu süreç içerisinde sınıf kuralları, Parmak kaldırma, beslenme yapma adabı, tuvalet, çöp vb. okul araçlarını kullanımı

Kendi eşyalarını kullanımı gibi noktalar üzerinde duruldu. Tüm dersler özelliklerine göre ele alınarak her çocuğun yeteneklerine göre zevk alacağı ve kendini ifade edeceği bir ortam hazırlanmaya çalışıldığı anlatıldı.

Konuyla ilgili konuşmak isteyenler olup olmadığı soruldu.

 

 

6-7- Seslere başlama ve rakamlar/Ödev:  Aralık ayı ile birlikte uyum kitapları toplanıp yerine Her dersin kendine özel kitaplarının verileceği anlatıldı. Ders programına göre çantasına kitapları katarsak hem çocuklarımız tertip düzen öğrenirler ve hem de boş yere lazım olmayacak kitapları taşımazlar denildi.

 

Okuma yazma sürecinin uyum sürecinden farklı olacağı, bir çok ödevi çocukların mutlaka yetişkinlerle birlikte yapmalarının önemine vurgu yapıldı. Gün içinde yaptığımız çalışmaları tekrar ve pekiştirici şekilde düzenlenen ödevlerin mutlaka ve mutlaka velilerimizin kontrolünde yapılması istendi. Ses öğretiminde konunun önemi vurgulandı.

 

 Okuma yazma artık değişik yöntemle yapıldığı üzerinde duruldu. Yazıların bitişik el yazısı ile yapıldığı ve verilecek örneklere göre çocuklarımıza rehberlik edilmesi istendi. Bazı seslerin örnek yazılışları tahtada gösterildi.

Çocuklara örnek olacağız derken kendi öğrendiklerimizi değil onların öğreneceklerini göstermenin yararlarına vurgu yapıldı.

 

a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z

 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 0

Okuma yazma işinin bir süreç olduğu ve her çocuğun mutlaka zamanı gelince okuyacağı söylendi. Uyum sürecinin bu duruma zannedilenden çok daha fazla katkısının olacağı uygulamalarda görüleceği söylendi. Her hafta birkaç ses vererek ilerleyeceğimizi ilk gurup (elat) seslerinden sonra (inorm) seslerinin ve diğer seslerin daha sık verileceği anlatıldı.

Öncede bahsedildiği gibi okuma ağırlıklı ödevlerin tekrar ve çocuğu yormadan yapılmasının önemi anlatıldı. Çok iyi verilmiş bir birinci sınıfın gelecek olduğu ve her alanda başarı olduğu üzerinde duruldu.

Matematik dersinde geçen toplama ve çıkarmayla ilgili kavramlara değinilerek; çocuklara yaptığımız işlerde düşünme fırsatı vermeye örnekler verildi. Bunları topladım… çıkardım… ekledim…azalttım…bitirdim…gibi olumlu olacağı anlatıldı.

 

 

 

8-Öğrenci devam-devamsızlıkları:  Her dönemde okula devamın önemli olduğu ancak okuma yazma döneminde bu işin çok daha ehemmiyet taşıdığı üzerinde duruldu. Çocuğun mevsimsel durumlara bağlı hastalıklara karşı korunması anlatıldı. En küçük bir rahatsızlıkta okula göndermemenin telafisi güç durumlar ortaya çıkaracağı anlatıldı. Özellikle Kurban Bayramından beri görülen devamsızlık durumlarının çokta iyi bir sonuç doğurmayacağı anlatıldı. Her gün yeni bir ses ve yeni bir çalışma yapıldığı için gelmeyen çocukların birçok şeyi kaçıracakları dolayısıyla da geriden gelecekleri anlatıldı.

 

 Çocukların Mevsim şartlarına göre giydirilmesi ve ona göre sokağa bırakılması daha sağlıklı ve devam açısından daha verimli olacağı anlatıldı. 1. Sınıfta devamsızlığa asla tahammül edilmeyeceği üzerinde duruldu. İlla gelmemesi gerekiyorsa mutlak surette izin alınması söylendi.

 

 

9-Beslenme.Temizlik.Tertip-Düzen..Öğrenci Davranışları-Çözüm yolları:

Sene başı toplantımızda da bahsettiğimiz gibi çocuklarımızın okulda ya da okul dışında gözlenen tüm davranışlarının aile içinde yaşananların bir yansıması olduğunu belirttik. Günün belli saatlerinde ya da çocuğumuzla çalışırken mutlaka, sadece onunla ilgilenmenin önemine dikkat çekildi. Hem çocukla ilgilenip hem de başka işler yapmanın yanlışlığına vurgu yapıldı.

Çocukların bize göre yanlış olan bir davranışında bile bir mesaj olduğu, bu mesajı doğru almak ve gerekenin yapılması gerektiği belirtildi. Onunla ilgilenir gibi yapmamak, ilgilenmek gerektiği anlatıldı.

Kantin konusunda çocuklara her gün para verip yanlış bir kazanım verilmemesi üzerinde duruldu.

Yarın çok geç olmadan bugünden bizlerin geleceği çocuklarımıza gerekli zamanı ayıralım.

Ayrıca çocukların yaklaşımlarından anladığımız kadarıyla ve birçok çocuğun tırnak yeme gibi istenmeyen davranışlarını gözlemleyince daha çok ilgi daha çok ilgi diyoruz.

 

İlk toplantımızda değindiğimiz konuya yeniden değindik. 1. Sınıfta öğrencilere kazandırılacak davranışların kalıcı olduğu belirtildi. Çocuklara kazandırılacak temizlik alışkanlıklarının okuma yazma gibi hayat boyu devam edeceği üzerinde duruldu. Okula gelirken öğrencinin okul kıyafetlerini giymesi-akşam eve dönünce çıkarıp güzelce dürüp kaldırma alışkanlığı üzerinde konuşuldu.

Çanta ve diğer eşyalarımız için çocukların kullanacağı bir alan belirlemek ve bu alanın sadece çocuğa ait olduğunu ona kazandırmak konuları değerlendirildi.

 

Çocukların öğlenci olması ve 12:10’da okula gelmeleri sebebi ile öğlen yemeğini yemelerinin üzerinde duruldu. 1. Dersin içinde acıkan çocuklar olduğu ve bu konuda çocuklara gerekli ilginin gösterilmesi üzerinde duruldu. Beslenme listesinde yazılı bulunan ve tüm veli katılımıyla oluşturulan yiyeceklerin katılmasına değinildi.

Özellikle beslenme çantasının zaman zaman temizlenmesi ve içine katılacak yiyecek ve çatal-kaşıkların veliler tarafından katılması üzerinde duruldu.

Listeye uymanın olumlu sonucu konuşuldu. Beklentiler ve öneriler alındı.

 

 

10-Dilek ve temenniler:  Bu bölümde söz alıp konuşmak isteyen velilerimize söz verildi. Özellikle seçilen sınıf veli temsilcisi ile irtibatlı olunmasının önemi vurgulandı. Veliler olarak alınan kararlara herkesin katılımı istendi.

Ayrıca maddi-manevi fedakarlık yapıp sınıfa-okula katkı sağlayan velilerimize teşekkür edilerek teşvik ortamı oluşturuldu. Özellikle sınıfın genel temizliğini yapan velilerimizin adları sayılıp onurlandırmaları sağlandı.

 

 

11-KAPANIŞ: Güzel dileklerle toplantı son buldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

      …………….                                …………………..                                 …….    

1/E Sınıf Öğretmeni                 Sınıf temsilcisi veli                        Öğrenci Velisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.