2018-2019 4.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı

2018-2019 4.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı dosyası 15-01-2018 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 4.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı
Kategori 4. Sınıf Matematik
Gönderen YILDIRIM38
Eklenme Tarihi 15-01-2018
Boyut 35.19 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

2011-2012 EĞİTİM  ÖĞRETİM YILI

CEMİL MİDİLLİ İLKÖĞRETİM OKULU

4.SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI

 

GÜNDEM MADDELERİ :

 

1. Açılış ve yoklama

2. Bir yıl önceki kararların incelenmesi

3. Planların hazırlanması

4. Ders araç gereçlerinin temini ve hazırlanması

5. Sınıf içi ders araçları

6. Sınıf öğrenci ve okul temizliği

7. Ünite ve temaların işleniş süreleri.

8. Ölçme ve değerlendirme (Yazılı yoklamalar)

9. Performans görevler ve proje ödevleri

10. Veli toplantı zamanlarının ayarlanması

11. Öğrencilerin devam devamsızlık durumları

12. Gezi ve gözlemlerin planlanması

13. Atatürkçülük konularının dağıtılması

14.  Mesleki eserlerin incelenmesi

15.  2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı okutulacak derslerin programının incelenmesi

16.  2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı okutulacak dersler

17.  Sınavların Tespiti

18. Dilek ve temenniler

 

 

 

 

M. Salih ÇERİK      A. Sanver ERGÖNENÇ            Gülcan ÖZTEN                Nihal ÇORAKÇI

Sınıf Öğretmeni              Sınıf Öğretmeni        Sınıf Öğretmeni                  Sınıf Öğretmeni

      4-A                                        4-B                                  4-C                                   4/D

 

 

                       O  L  U   R

 

 

                                                                  12 . 09. 2011

 

     Erdal İNCE

    Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI

CEMİL MİDİLLİ İLKÖĞRETİM OKULU

4.SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI TUTANAĞI

 

GÜNDEM MADDELERİ :

 

 1.  Açılış ve yoklama

 2.  Bir yıl önceki kararların incelenmesi

 3.  Planların hazırlanması

 4.  Ders araç gereçlerinin temini ve hazırlanması

 5.  Sınıf içi ders araçları

 6.  Sınıf öğrenci ve okul temizliği

 7.  Ünite ve temaların işleniş süreleri.

 8.  Ölçme ve değerlendirme (Yazılı yoklamalar)

 9.  Performans görevler ve proje ödevleri

10. Veli toplantı zamanlarının ayarlanması

11. Öğrencilerin devam devamsızlık durumları

12. Gezi ve gözlemlerin planlanması

13. Atatürkçülük konularının dağıtılması

14.  Mesleki eserlerin incelenmesi

15.  2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı okutulacak derslerin programının incelenmesi

16.  2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı okutulacak dersler

17.  Sınavların Tespiti

18. Dilek ve temenniler

 

 

Gündemin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı

Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası

Toplantı Tarihi:     12.09.2011

 

    1.  Toplantıya Katılanlar:M. Salih ÇERİK (4/A), A. Sanver ERGÖNENÇ (4/B), Gülcan ÖZTEN(4/C) Nihal ÇORAKÇI (4/D),Okul Müdürü Yardımcısı Mustafa DOĞANAY       

    2. Bir önceki yıla ait olan okul zümre kararları incelendi. İlçe zümre kararları gözden geçirildi. Bu zümre kararları doğrultusunda  hareket edilmesi kararlaştırıldı.

    3. Okulumuzda branş öğretmenlerinin derslere girmesinden ve diğer derslerde de öğretmen kılavuz kitapları bulunmasından dolayı   Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar ve  Günlük planların yapılmasına gerek kalmadığına karar verildi.

   4. Derslerin işlenişi süresinde gerekli olacak ders araç – gereçlerinin öğretmenin hemen ulaşabileceği bir ortamda  bulunmasının öğretmenin derse hazırlanmasında yararlı olacağı belirtilerek, bu konunun okul müdürlüğüne bildirilmesi kararı alındı. Yardımcı kaynak kullanılacaksa bu öğrenci velileri görüş ve isteğine bakılıp velilerden gelecek ve onların kararları doğrultusunda ve onların temin edeceği şeklinde hareket edilerek ve bu durumun okul müdürlüğüne bildirilmesi kararı alındı.

 

   5. Sınıf içinde kullanılacak ders araç-gereçlerinin 4. maddede belirtildiği şekilde kullanılmasının uygun olduğu, devamlı sınıfta bulundurulmasına gerek olmadığı belirtildi. Gerekli oldukça sınıfa getirilmesi gerektiği vurgulandı. Sınıfta kullanılıp yararlanılan araç gereçlerin geciktirilmeden yerlerine bırakılmasının diğer sınıflarında yararlanmasına olanak sağlaması ve kaynakların verimli kullanılması açısından önemli olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.

         Atatürk köşelerinin yeri ve zamanı geldiğinde öğrencilerle birlikte güncelleneceği kararı alındı.

   6. Temiz, hijyenik bir ortamda ders işlenmesinin ancak temizlik kurallarına uyulması ile mümkün olacağı belirtildi. Öğrencilere sınıfları temiz tutma konusunda gerekli eğitimin daha önceki sınıflarda olduğu gibi verilmesine devam edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Temizliğe özen gösterilmesine ve bunu sağlamak için de gerekli kontroller yapılabileceği belirtildi.

   7. Derslerde yer alan ünite ve temaların işleniş sürelerinin, öğretmen kılavuz kitaplarından da yararlanılarak ekte belirtilen sürelerde işlenmesine oy birliği ile karar verildi. ( Ek: 1)

 

    8.  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre haftalık ders saati üç ve üç dersten az olan derslerden en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre bu sınıfta haftalık ders saati üç olan Sosyal Bilgiler dersinden iki, haftalık ders saati üç ve üçten fazla olan Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji derslerinden ise üç sınav yapılmasına karar verildi.

         Ayrıca yönetmeliğin 36. maddesi hükümlerince klasik  sınav türünde soru sayısının üçten az olmamasına, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı vb sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olmasına, soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesine karar verildi.

Gerektikçe test uygulamasını geliştirmek ve sınavlara hazırlanmaya alıştırmak için test soruları çözdürülmesinin uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

     9. Yönetmeliğin 35. maddesi hükümleri doğrultusunda;   performans görev ve proje ödevlerinin aşağıda belirtilen ölçütlere göre veya öğretmenin kendi hazırlayabileceği değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilmesine, projelerin  ise verildiği dönemde  değerlendirilmesine karar verildi.

       Performans Görevinin her 2 dönemde de her dersten en az 1 görev verilip bu görevin sınıfta yerine getirilmesi,Proje Ödevi ise her öğrencinin yılda en az ve istediği bir dersten proje hazırlaması gerektiği hatırlatıldı. ( Ek: 2)    

     10. Her dönem başında, ayrıca  standart ölçme değerlendirme sonuçlarının elde

edilmesinden sonra öğrencilerin durumlarını bildirerek öğretmenle işbirliği içerisinde gerekli önlemleri almalarını sağlamak amacıyla  gerekli görülen zamanlarda veli toplantılarının yapılmasına karar verildi.

     11. Öğrencilerin devamlarının takip edilerek idare ve veli koordineli çalışılmasına ve  nedenlerini ortadan kaldıracak  şekilde velilerle işbirliği içerisinde  çalışılmasına karar verildi. Üst üste devamsızlık yapan öğrencinin geciktirilmeden okul idaresine bildirilerek  önlem alınmasına olanak sağlanmasının önemi vurgulandı.

      12. Gezi, gözlem ve inceleme konularının zümre öğretmenleri tarafından birlikte koordine edilerek yapılmasına karar verildi.

       13. Atatürkçülük konuları incelendi, kılavuz kitaplarda konuların ünitelere dağıtıldığı görüldü. İşleniş sürecinde bu dağılımlara uygun olarak hareket edilmesine karar verildi.

      14 Öğrenme-öğretme sürecinin daha etkili ve verimli kullanılmasında ortaya çıkan yeniliklerde göz önünde bulundurularak, araştırmaya ve kendini geliştirmeye yönelik  mesleki eserler okumasına, elde edilecek bilgilerin birlikte paylaşılmasına karar verildi.

      15.2011-2012Eğitim ve Öğretim yılı 4.sınıflar okutulacak derslerin planlanması, M. Salih ÇERİK (4/A), A. Sanver ERGÖNENÇ (4/B), Gülcan ÖZTEN (4/C), Nihal ÇORAKÇI (4/D) Sınıfı Öğretmenleri tarafından ilköğretim programı esas alınarak belirlenmiştir

  16.2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı Okutulacak Dersler

 İlköğretim 4.sınıf programı gereğince Türkçe, Matematik , Sosyal bilgiler ve Fen ve Teknoloji , derslerinin planlanmasında kılavuz kitaplar ve müfredat incelenerek derslerin planlanması ve içerikleri belirlenmiştir.    Seçmeli ders olarak da İngilizce dersi belirlenmiştir.

       Fen ve Teknoloji  derslerinde konularla ilgili olan deneylerin yapılmasına çalışılacak ayrıca   yapılan deneyler öğrencilerin defterlerine de yazdırılacak.

      Türkçe dersinde sesli okumanın yanında sessiz okumalara da ağırlık verilecek ve sessiz okuma yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılacak. Türkçe derslerinde öğrencilerin yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılacak, buna uygun çalışmalara ağırlık verilecek.

     Matematik derslerinde zihinden problem çözme becerilerinin geliştirilmesine çalışılacak.

Sosyal Bilgiler dersinde atlas kullanımının üzerinde durulacak, harita ve pusula kullanımı kavratılacak

 

 

 

 17. SINAV

 4.sınıfta yapılacak sınavlarda Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği madde 35-36 38 esas alınır.              

 Madde 35 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) 4, sınıfta bir yarıyılda haftalık ders saati üçten az olan derslerde en az iki, üç ve üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans görevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir.

            Madde 36 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Aynı anda uygulanmak şartıyla sınavlarda, zümre öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarı kullanılabilir. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Soruların yazdırılması bu süreye dâhil değildir. Okulun imkânları elverdiği takdirde sınav soruları önceden çoğaltılarak sınıfa getirilir.  

            Seçmeli dersler ile rehberlik ve sosyal etkinlikler notla değerlendirilmez. Ancak, karnede ve diğer belgelerde gösterilir.

            Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve notla değerlendirilmez. Ancak, yarıyıl notu hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

             Ölçme ve Değerlendirmeye Katılmayanlar

            Madde 38 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans ödevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir

            Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans ödevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.   Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans ödevini teslim etmeyen  öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

           18. Dilek ve temennilere geçildi.

    M. Salih ÇERİK, Çocukların davranış bozukluklarının; sınıf içi düzeni bozan davranışlarının ortadan kaldırılması için diğer derslere giren branş öğretmenlerinin de uyarılması gerektiğini belirtti.  Uygun olmayan davranışların ortadan kaldırılması için rehberlik ilkeleri doğrultusunda  hareket  ederek sorunların çözüm yoluna gidilmesini teklif etti

     A. Sanver ERGÖNENÇ, okul– öğrenci – öğretmen – veli işbirliğinin sağlanmasını, sürekli ve

canlı tutulması gerektiğini ve bu şekilde daha etkili öğrenim ve öğretimin gerçekleşeceğini belirterek, tüm öğretmen arkadaşların bu konuda daha gayretli olmasını teklif etti.

     Gülcan ÖZTEN, dersleri işlerken öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde, sorumluluk alan, aktif, konuşabilen, söyleyeceğini heyecanlanmadan anlatabilen öğrenciler olarak yetiştirilmesi için sınıf ortamının iyi şekillendirilmesi gerektiğini, öğretmen arkadaşların bu konuda azami çabayı göstermelerini teklif etti.

      Sınıf Öğretmeni Nihal ÇORAKÇI İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. ve 47. maddeleri gereğince öğrencilere istedikleri ders veya derslerden öğretim yılı boyunca en az bir proje ödevi, her yarı yılda en az bir performans görevi verilmesine ve bu görevlerin değerlendirilmesinde konunun niteliğine göre değerlendirme formu ve dereceli puanlama anahtarı hazırlanmasına karar verildi. Buna göre öğrencilerin alacakları proje görevlerinin planlanan zaman sonuna kadar verilmesi kararlaştırıldı. Proje bir tane dersten hazırlanacak ve öğrenciler istediği dersi seçecekler. Eğer öğrenci isterse projeyi bireysel değil grup çalışması şeklinde yapabilecek. Ama performans görevi bireysel yapılacak ve 2. dönem bitmeden teslim edilecek. Performans görevi ise  her öğrenci  bütün  derslerden  ayrı ayrı olmak üzere birer performans görevi hazırlayacak.

 

 

 

 

 

 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Türkçe Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları; bu becerileri kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönlerden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları; Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

 Geleceğin öğrencilerini yetiştirecek bu programla;

 •             Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
 •             Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,
 •             Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
 •             Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu, şartlandırmaya karşı duyarlı,
 •             Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan,
 •             Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğine yön veren                                   

 bireylerden oluşan bir toplum hedeflenmektedir.                                                                                               

Öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi Türkçe öğretiminin genel amacıdır. Bu genel amaca dinleme konuşma okuma ve yazma etkinlikleri ile ulaşılır.

                              TÜRKÇE DERSİ GENEL AMAÇLARI

 Türkçe öğretiminin amacı, Türk Millî Eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

 1.          Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu dil becerilerini geliştirmek,
 2.          Türkçeyi sevmelerini, doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
 3.          Zihinsel gelişimlerine uygun olarak anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek,
 4.          Metinler arası düşünme becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek,
 5.          Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek,
 6.          Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini geliştirmek,
 7.          Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek,
 8.          Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirmek,
 9.          Kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajları sorgulama becerilerini geliştirmek,
 10.      Kişisel, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerden gelişmelerini sağlamak,
 11.      Millî, manevî, ahlakî, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek,
 12.      Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak,
 13.      Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamaktır.

Türkçe Öğretimindeki Temel İlkeler

 •         Türkçeyi doğru etkili güzel kullanma becerisi kazandırılacaktır.
 •         Okuma; yazma; konuşma;dilbilgisi etkinlikleri  bir bütün olarak işlenecektir.
 •         Türkçe öğretiminde farklı yöntem/teknikler kullanılarak işlenilecektir.
 •         Türkçe öğretimi ders saatlerinde değil, diğer derslerle de ilişkilendirilecek; Türkçe anlatım gücünü yansıtan yazınsal ve öğretici metinleri okumaya ve okuduklarını paylaşmaya öğrenciler özendirilecektir.
 •         Türkçe öğretimi bilişim teknolojisinin olanaklarıyla desteklenecektir.(resim ,müzik)

    TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ STARTEJİLER(YOLLAR)

 •         Dinleme becerisini geliştirmek amacıyla ;dinleme kuralları üzerinde derste  durulacak,bu çerçevede dinlemeye hazırlık,dinleme amacını belirleme,amaca uygun yöntem seçme,dikkatini yoğunlaştırma ve görgü kurallarına uygun dinleme kazanımları verilerek ders işlenecektir.
 •         Konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla telaffuz çalışmalarıyla vurgu tonlama çalışmaları ile ders işlenecektir.
 •         Okuma becerilerini geliştirmek amacıyla; okuma kuralları üzerinde durulacak;bu çerçevede okumaya hazırlık,okuma amacını belirleme,amaca uygun yöntem seçme dikkatini yoğunlaştırma ile ilgili kazanımlar verilerek ders işlenecektir. Okuduklarını anlama ve anlam kazandırma becerileri derste geliştirilecektir.
 •         Yazma becerilerin kazandırılmasında öğrencilerin kendileri ile yakın çevrelerini tanıtmak ile başlanılacaktır.Yazma kuralları üzerinde durularak kendilerini yazılı olarak ifade etmeleri derste sağlanacaktır.
 •         Dilbilgisi öğretiminde metinden yola çıkılacaktır.Ayrı bir ders saati ayrılmayıp konu içerisinde somut örneklerle ile konu işlenecektir.
 •         Atatürkçülük konularından Atatürk’ün hayatı, eserleri kişiliği düşünce sistemi Türkçe dersinin içinde işlenecektir.

TÜRKÇE DERSİ PLANLAMASI

TEMA ADI

İŞGÜNÜ

DERS SAATİ

Güzel Ülkem Türkiye

 

25

Atatürk

 

25

Sağlık ve Çevre

 

20

Doğal Afetler

 

25

Değerlerimiz

 

25

Birey ve toplum

 

20

Hayal Gücü

 

25

Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler

 

20

                                                      185

   ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Türkçe Öğretim Programı’nda, ölçme ve değerlendirme ile sadece öğrenme ürünü değil, öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan etkinlikler, yöntem ve teknikler değiştirilir. Türkçe Öğretim Programı değerlendirmeyi, öğrencilerin neyi bilmediğini değil, ne bildiklerini belirlemeye yarayan bir süreç olarak görmektedir.

Türkçe Öğretim Programı’nda, bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli öğrenme modeli benimsenmiştir. Programın bu anlayışı öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçme ve değerlendirmede farklı değerlendirme yöntemleri kullanılmasını gerektirmektedir.


Türkçe Öğretim Programı'nda bilgi ve becerilerin değerlendirilmesinde:

 •                               Çoktan seçmeli,
 •                               Boşluk doldurma,
 •                               Eşleştirmeli,
 •                               Kısa cevaplı, açık uçlu sorulardan oluşan testler 4

Süreci değerlendirmeye yönelik olarak:

 •                               gözlem ölçekleri,
 •                               görüşmeler,kendini değerlendirme ölçekleri,
 •                               öğrenci ürün dosyaları vb.

araç ve yöntemler kullanılacaktır.


 

 

 

 

        KAYNAKLAR

 1.          4. Sınıf Türkçe sınıf setleri
 2.          Sözlük
 3.          İmla Kılavuzu
 4.          Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
 5.          Değişik yayınlardan çeşitli kitaplar
 6.          Hikâye /Öykü kitapları
 7.          VCD,CD

 

 

 

  MATEMATİK DERSİ

 

 PROGRAMIN VİZYONU

  Bu program; matematik eğitimi alanında yapılan milli ve milletlerarası araştırmalar, gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı “Her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle matematikle ilgili

kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda vurgu işlem bilgilerinden kavram bilgilerine kaymıştır. Programın önemli hedeflerinden biri ise;öğrencilerin bağımsız, özdenetim gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir.

      Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 

 1.               Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer  öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir.
 2.               Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 3.               Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilecektir.
 4.               Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir.
 5.               Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir.
 6.               Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir.
 7.               Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.
 8.               Model kurabilecek, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir.
 9.               Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek, öz güven duyabilecektir.
 10.           Matematiğin gücünü ve ilişkiler  ağı içeren yapısını takdir edebilecektir.
 11.           Entelektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir.
 12.           Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir.
 13.           Sistemli, dikkatli, sabırlı ve  sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.
 14.           Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir.

15.      Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek, estetik duygular geliştirebilecektir.


 

 

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE Kİ STARTEJİLER

 •                      Matematik öğretimi somut modeller kullanılarak işlenilecektir.(konuyla ilgili resimler,somut araçlar,semboller.)
 •                      Matematik dersi diğer derslere ilişkilendirilecektir.
 •                      Farklı yöntem-teknikler kullanılarak  öğrencilerin bireysel farkılıkları göz önünde bulundurularak ders işlenecektir.(Beyin fırtınası,anlatım,tartışma,soru cevap,beste yapma vb.)

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK DERSİ PLANLAMASI

 

 

ÜNİTELER

BAŞLAMA-BİTİŞ

SÜRE

(DERS SAATİ)

1

Doğal Sayılar-Açı ve Ölçüsü-Sütun Grafiği

 

24

2

Doğal Sayılarda Toplama, Çıkarma İşlemi.

Üçgen, Kare, Dikdörtgen

Uzunlukları Ölçme

 

28

3

Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi

 

24

4

Kesirler- Ondalık Kesirler- Zamanı Ölçme

 

24

5

Kesirlerle Toplama İşlemi, Çıkarma İşlemi

Geometrik Cisimler, Çevre ve Alan

 

24

6

Simetri, Örüntü ve Süslemeler, Tartma, Sıvıları Ölçme, Olasılık

 

24

 

 

 

144

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak, eksikliklerini  belirlemek,  öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak, programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak için yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. Değerlendirme yaparken öğrencilerin;

 •                 Matematiği günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği,
 •                 Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,
 •                 Akıl yürütme becerilerinin gelişiminin devam edip etmediği,
 •                 Matematiğe yönelik tutumlarının nasıl olduğu,
 •                 Matematikte ne kadar öz güvene sahip olduğu,
 •                 Öz düzenleme becerilerinin ne kadar geliştiği,
 •                 Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,
 •                 Estetik görüşlerin ne kadar geliştiği,
 •                 Matematikle hangi düzeyde iletişim kurabildikleri ve matematiksel ilişkilendirme yapıp yapamadıkları göz önüne alınacaktır.

        Günlük Çalışmalar

 •          Matematik Günlükleri
 •          Ödevler ve alıştırmalar
 •          Sınavlar
 •          Kontrol listeleri
 •          Görüşme formları

      Süreci Değerlendirmede

 •          Ürün Dosyası
 •          Performans Değerlendirme

 


 


                                    KAYNAKLAR

 1. 4.Sınıflar Matematik Kitabı
 2. Renkli çubuklar,boncuklar,bilyeler,legolar ,gazoz kapakları,küpler
 3.  Abaküs
 4. Şeffaf geometrik şekiller
 5. İşlem kartları, kesir sayı kartları
 6. Kesir kuleleri
 7. Dominolar veya zarlar
 8. Uzunluk ölçüsü merdiveni, metreler, çeşitli uzunluklardaki ipler
 9. Sıvı ölçüsü araçları (1 Litre, yarım litre)
 10.      Problem Kartları

 1.      Ağırlık ölçüsü araçları (Terazi, çeşitli ağırlıklar)
 2.      Tangram

 

 


 

 

 

 

   SOSYAL BİLGİLER DERSİ

Millî Eğitim Şûrası ve benzeri platformlarda sıklıkla, öğretim programlarının, öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğu dile getirilmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, öğretim programlarında yeni yaklaşımlar dikkat çeker duruma gelmiştir. Bu nedenle program, tümüyle davranışçı yaklaşımlardan öte, bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate alarak, yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir yaklaşım doğrultusunda yapılandırmayı önemseyen bir gelişim göstermektedir. Bu yaklaşımla öğrenci merkezli, dolayısıyla etkinlik merkezli, sosyal bilgiler açısından, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır.

 

Bu anlayış doğrultusunda Sosyal Bilgiler Programı;

 1.          Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder.
 2.          Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak, bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir.
 3.          Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak, öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar.
 4.          Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya   özendirir.
 5.          Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini amaçlar.
 6.          Millî kimliği merkeze alarak, evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir.
 7.          Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler.
 8.          Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren  bireyler olarak yetişmesini önemser.
 9.          Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar.
 10.      Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar.
 11.      Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır.
 12.      Periyodik olarak, öğrenci çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar.

Bu çerçevede Sosyal Bilgiler dersi şu şekilde tanımlanabilir:

Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal var oluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren; insanın sosyal ve fizikî çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilköğretim dersidir.

Sosyal Bilgiler Programı, Barr, Barth ve Shermis’in (1977) ortaya koyduğu üç geleneği de önemsemektedir. Bilindiği gibi bunlar:

 1.                                  Vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler,
 2.                                  Sosyal Bilimler olarak sosyal bilgiler,
 3.                                  Yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilgilerdir.

Sosyal Bilgiler dersi, demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak öğrencilerin  içinde  yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve öğrencilere bu bilgi birikimini yaşama geçirilebilecek  donanımlar kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Sosyal Bilgiler Programının Vizyonu;

21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir.                                                       ÖĞRENME ALANI

Öğrenme alanı, birbiri ile ilişkili beceri, tema, kavram ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapıdır.

Sosyal Bilgiler dersi dokuz öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır.

 1.                Birey ve Toplum
 2.                Kültür ve Miras
 3.                İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 4.                Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 5.                Zaman, Süreklilik ve Değişim
 6.                Bilim, Teknoloji ve Toplum
 7.                Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler
 8.                Güç, Yönetim ve Toplum
 9.                Küresel Bağlantılar

 

 

 

 

SOSYAL DERSİ PLANLAMASI


ÜNİTELER

BAŞLAMA-BİTİŞ

SÜRE (DERS SAATİ)

1

Kendimi Tanıyorum

 

12

2

Geçmişimi Öğreniyorum

 

15

3

Yaşadığmız Yer

 

15

4

Üretimden Tüketime

 

15

5

İyi ki Var

 

15

6

Hep Birlikte

 

12

7

İnsanlar veYönetim

 

15

8

Uzaktaki Arkadaşlarım

 

12

                   Toplam: 111

 

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU

 

SINIF

ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR

 

ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE

 

DERS KAZANIMLARI

 

4

1.Dayanışmanın toplum hayatındaki önemi

AÇIKLAMA: Millî Mücadele’de yaşanan birlik ve beraberliğin temelinde dayanışmanın bulunduğu vurgulanacaktır.

● Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe verdiği önemle ilgili söz ve uygulamalarından örnekler verilecektir.

Kültür ve Miras/ Geçmişimi Öğreniyorum

5. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Millî Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler.

6. Millî Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilânında Atatürk’ün rolünü fark eder.

 

2. Aile bireyleri arasındaki dayanışmanın önemi

AÇIKLAMA : Atatürk’ün Türk toplumunda aileye ve  aile bireyleri arasındaki daya­nışmaya önem verdiği vurgulanacaktır.

 

Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler / Hep Birlikte

 

 

 

 

 

 

 

 

1.İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmî kurum ve grupları fark eder.

2.Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.

3.Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir.

4.Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verir.

5.Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel-sosyal etkinlikler önerir.

4

3.Atatürk’ün millî kültüre önem vermesi

 AÇIKLAMA : Atatürk’ün Millî Kültürün korunup geliştirilmesindeki katkılarını gösteren görüş ve uygulamaları değerlendirilerek, Atatürk'ün bu görüş ve uygulamalarının millî kültürü­müzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı hedef gösterdiği vurgulanacaktır.

Kültür ve Miras/ Geçmişimi Öğreniyorum

1.Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur.

2.Ailesinde ve çevresindeki millî kültürü yansıtan öğeleri fark eder.

3.Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir.

4.Kültür öğelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.

4

4. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olaylar ve olgular

AÇIKLAMA: Atatürk'ün Trablusgarp Savaşı'nda ka­zandığı başarı, Çanakkale Zaferi'nin kazanıl­masında oynadığı rol, Kurtuluş Savaşı'nda kazandı­ğı başarılar ve onun Türk milletini nasıl aynı amaç etrafında birleştirdiği vurgulanarak TBMM'nin açılışının ve Cumhuriyetin ilân edilmesinin Atatürk’ün önderliğinde yapıldığı belirtilecektir.

Kültür ve Miras/ Geçmişimi Öğreniyorum

5. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Millî Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler.

6. Millî Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilânında Atatürk’ün rolünü fark eder.

4

5. Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini tanıma

AÇIKLAMA : Atatürk’ün iyi bir yönetici ve çok yönlü bir önder oluşu, öğreticilik yönü, ileri görüşlülüğü, açık sözlülüğü, birleştirme ve bütünleştirme gücü, Türk milletinin temel  özelliklerini  yansıtan bir Türk büyüğü olması, vatan, millet ve insan sevgisi ile ilgili örnek olaylar kullanılacaktır.

Birey ve Toplum/ Kendimi Tanıyorum

1.Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.

2.Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

3.Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. 

4.Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.

5.Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.

6.Sahip olduğu resmi kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

4

6. Türk kadınının toplumdaki yeri

 AÇIKLAMA : Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri örnekler verilerek açıklanacaktır.

Kültür ve Miras/ Geçmişimi Öğreniyorum

 

5. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Millî Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler.


 


 

                                       ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sosyal Bilgiler dersi için yapılacak değerlendirme etkinliklerinde öğrencilerin Sosyal Bilgiler Programının tüm boyutlarında sağladığı gelişme ve başarı ölçülmeye ve kaydedilmeye çalışılır


Öğrencilerin becerilerin değerlendirmesinde

 •          Çoktan seçmeli,
 •          Boşluk doldurma,
 •          Eşleştirmeli,
 •          Kısa cevaplı,
 •          Açık uçlu sorulardan oluşan testler

Süreci değerlendirmeye yönelik olarak

 •          Gözlem,
 •          Performans görevleri
 •          Görüşmeler,
 •          Öz değerlendirme ölçekleri,
 •          Öğrenci ürün dosyaları (portfolyo),
 •          Projeler, posterler vb. araç ve yöntemler kullanılacaktır.

 

KAYNAKLAR

 1.          Ansiklopedi, dergiler
 2.          Hayat Bilgisi ders kitabı seti
 3.          Resim, fotoğraf ve levhalar
 4.          Gazete kupürleri
 5.          Okulun tarihçesi
 6.          Atatürkçülük ile ilgili kitaplar, Atatürk Köşesi 
 7.          Temalarla  ilgili video kasetleri
 8.          Temalarla ilgili resim ve levhalar

                            FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

   2004 Fen ve Teknoloji Programının vizyonu ülkemizde fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmek ve bu amaçla bireysel ve kültürel farklılıkları ne olursa olsun tüm öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı bir birey olmalarını sağlamaktır. Fen ve teknoloji okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin araştırma - sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir birleşimidir. Fen okuryazarlığının yedi boyutu vardır:
1. Fen bilimleri ve teknolojinin doğası
2. Anahtar fen kavramları
3. Bilimsel süreç becerileri
4. Fen-teknoloji-toplum-çevre etkileşimleri
5. Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler
6. Bilimin özünü oluşturan değerler
                                          Fen ve Teknoloji Programının Amaçları
    Dünyada yoğun araştırma çalışmalarıyla desteklenen program reform hareketleri incelendiğinde, toplumdaki tüm bireylerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetiştirilmesinin vurgulandığı görülebilir. Tüm vatandaşların fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan 2004 Fen ve Teknoloji Programının genel amaçları: Öğrencilerin:
• Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşamalarını sağlamak,
• Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duygusunu geliştirmelerini teşvik etmek,
• Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak,
• Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerilerini kazanmalarını sağlamak,
• Yaşamlarının sonraki dönemlerinde eğitim ile meslek seçimi gibi konularda, fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak,
• Öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede mesleklerin değişen mahiyetine ayak uydurabilecek kapasiteyi geliştirmelerini sağlamak,
• Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,
• Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak,
• Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik, etik, kişisel sağlık, çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak,
• Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, doğal çevrelere değer verme, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevreyle etkileşirken bu değerlere uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlamak,
• Meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik verimliliklerini artırmalarını sağlamak.

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENME ALANLARI
2004 Fen ve Teknoloji Dersi Programı, tüm öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olması vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için geliştirilen yedi öğrenme alanı içermektedir. Fen ve Teknoloji dersinin üniteleri yedi öğrenme alanından ilk dördü üzerinde yapılandırılmış olup diğer üç öğrenme alanı her bir ünitenin içinde kazandırılması öngörülen temel anlayış beceri tutum değerleri içerdiği için ünitelendirme yapılmamıştır. Bu dört alan:

 •                         Canlılar ve Hayat
 •                         Madde ve Değişim
 •                         Fiziksel Olaylar
 •                         Dünya ve Evren

 

 

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PLANLAMASI

ÜNİTELER

BAŞLAMA-BİTİŞ

SÜRE

(DERS SAATİ)

1

Vücudumuz Bilmecesini çözelim

 

24

2

Maddeyi Tanıyalım

 

36

3

Kuvvet ve Hareket

 

16

4

Işık ve Ses

 

20

5

Gezegenimiz Dünya

 

16

6

Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım

 

20

7

Yaşamımızdaki Elektrik

 

16


 

Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi kavrayabilme

 

• Atatürk’ün akılcılığa ve bilime önem verdiği belirtilerek, Atatürk’ün akılcılık ve bilim konusundaki görüşleri vurgulanacaktır.

• Bilimin her konuda insan hayatına yön vermesi gerektiği vurgulanarak, bilimsel çalışmalar sayesinde cehaletin nasıl ortadan kalkabileceği açıklanacaktır.

• Atatürk’ün yaptığı her işte akılcılığı ve bilimi esas aldığı vurgulanarak, Atatürk’ün “Hayatta hakiki mürşit ilimdir.” özdeyişi

Madde ve Değişim/

Maddeyi Tanıyalım

Atatürk’ün çevreye verdiği önemi kavrayabilme

Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verilerek, Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözleri değerlendirilecektir.

Canlılar ve Hayat /

Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım

 

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU

 

 

 BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 1.          İlköğretim Haftası (okulların açıldığı ilk hafta)
 2.          29 EKİM Cumhuriyet Bayramı
 3.          Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
 4.          Öğretmenler Günü (24 Kasım)
 5.          İnsan Hakları Haftası (10 Aralıktan itibaren bir hafta)
 6.          Enerji Tasarrufu Haftası (ocak ayının ikinci pazartesi günü başlar)
 7.          Yeşilay Haftası (1-7 Mart)
 8.          Kütüphaneler Haftası (mart ayının son pazartesi günü başlayan hafta)
 9.          Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
 10.      23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 11.      Trafik Haftası (mayıs ayının ilk cumartesi günüyle başlayan hafta)
 12.      Anneler Günü (mayıs ayının ikinci pazar günü)
 13.      19 MAYIS Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
 14.      Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme ve Not Verme

  Madde 33 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçları ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınavlar uygular, proje ve performans ödevleri yaptırır.

     Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin sınav, proje, performans ödevleri ve ders içi performansları bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.

İlköğretimde öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise tek notla değerlendirilir. Buna göre verilecek puanlar ile bunların not karşılığı ve dereceleri aşağıda verilmiştir;

DERECE

NOT

PUAN

Pekiyi

5

85-100

İyi

4

70-84

Orta

3

55-69

Geçer

2

45-54

Başarısız

1

0-44

 

                         4. VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ

 

Okul Müdürünün Öğretmenler kurulunda alacağı karar çerçevesinde veli toplantıları yapılacaktır.Ayrıca ihtiyaç görülürse dönem ortasında da yapılacaktır.Ders saatleri dışında bire bir gerek görüldüğü takdirde veli görüşmeleri yapılmasına karar verilmiştir.

YAZILI TARİHLERİ    1. DÖNEM

 

Dersler

Ders saati :

Yazılı sayısı

1. Yazılı Tarihleri

2. Yazılı Tarihleri

3. Yazılı Tarihleri

1

Türkçe

6

3

21-22 Ekim

 

25-26 Kasım

 

5-6 Ocak

 

2

Matematik

4

3

27-28 Ekim

16-17 Aralık

10-11 Ocak

3

Fen ve Teknoloji

3

3

01-02 Kasım

30-31 Aralık

 

4

Sosyal Bilgiler

3

2

14-15 Ekim

14-15 Kasım

27-28 Aralık

 

5

Yabancı Dil

3

3

 

 

 

6

Din K. ve A. Bil.

2

2

 

 

 

7

Trafik ve İlkyardım

1

2

 

 

 

8

Görsel Sanatlar

1

 

 

 

 

9

Beden Eğitimi

2

 

 

 

 

10

Müzik

1

 

 

 

 

11

Serbest Etkinlikler

4

 

 

 

 

5. DİLEK VE TEMENNİLER

4. sınıf öğretmenleri olarak derslerde belirlenen kaynakların dışında gerek duyulduğunda konular ile ilgili farklı kaynakların kullanılmasına veya tavsiye edilmesine karar verilmiştir.

 

M. Salih ÇERİK        A. Sanver ERGÖNENÇ            Gülcan ÖZTEN       Nihal ÇORAKÇI

           4/A                                       4/B                                4/C                                 4/D 

 

 

        Erdal İNCE 

       Okul Müdürü   

www.