2011 2012 3.sınıf sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı

2011 2012 3.sınıf sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı dosyası 16-12-2017 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 2011 2012 3.sınıf sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen sinbap
Eklenme Tarihi 16-12-2017
Boyut 13.05 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM

23 TEMMUZ İLKÖĞRETİM OKULU

3.SINIFLAR ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI  NO          :  1

TOPLANTI  YERİ      :  ÖĞRETMENLER  ODASI

TOPLANTI  TARİHİ  :  31.05.2012 perşembe

TOPLANTI   SAATİ   :   09.00

 

 

TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış
 2. Milli Eğitim temel Kanununun incelenmesi
 3. 2002-18 sayılı  genelgenin okunması ve uygulanan çalışma takviminin incelenmesi
 4. 2011-2012 eğitim-öğretim yılının ders kesim raporlarına göre değerlendirilmesi
 5. Ders müfredat programlarının incelenmesi
 6. Yazılı,sözlü ve uygulamalı derslerde, ölçme ve değerlendirmede kullanılacak teknik ve yöntemler hakkında görüşler
 7. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı uygulanan performans ve proje görevleri, değerlendirme ölçekleri
 8. Atatürkçülük konularının ünitelendirilmiş yıllık planlarda işlenme durumu
 9. Sınıfımız düzeyinde okutulan dersler, derslerin işlenişi
 10. 2011-2012 Öğretim yılında kullanılacak yardımcı ders araç ve gereçleri ile kitaplar
 11. Sınıfta kutlanan Belirli Gün ve Haftalar.
 12. Serbest Etkinlikler Dersi ile ilgili açıklamalar
 13.  Dilek ve temenniler ve Kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR:

1.AÇILIŞ :

 

                Öğretmenler odasında 31/06/2012 tarihinde saat 10:00’da  Müdür yardımcısı Mehmet ŞANLI ve zümre başkanı 3/A sınıf öğretmeni Gazi GÜLERYÜZ’ünde katılımı ile toplandı.  Zümre gündemi başkan tarafından okundu. Eklenecek madde olup olmadığı soruldu, olmadığından gündem maddelerine geçildi.

 

                Toplantı, zümre başkanı 3/A sınıf öğretmeni Gazi GÜLERYÜZ başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. 

 

2.MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUNUN OKUNMASI:

 

                “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) 3-A Sınıf Öğretmeni  Gazi GÜLERYÜZ  tarafından okundu. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  Genel Amaçlar*, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkeler eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulduğu belirtildi.

 

3.2002-18 SAYILI GENELGENİN OKUNMASI VE ÇALIŞMA TAKVİMİNİN TESPİTİ:

 

          Zümre toplantılarına ait İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “95. Maddesi” ne istinaden; Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “her öğretim yılının başında,ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır” ifadesinden hareketle toplantımızın yapıldığı belirtildi.

 

   Eğitim-öğretim yılımız sene başında belirlenen aşağıdaki çalışma takvimi esas alınarak işlenmiştir. Çalışma takvimimizde 10/02/2012 tarihinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 günlük kar tatili uygulaması yapılmıştır.

 

Ayrıca okulumuz bünyesinde sınıfça kutlamamız gereken bütün faaliyetlere etkin katılım sağlanmıştır.

 

 

4.2011-2012  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

             Zümre Öğretmenler Kurulu Tutanakları incelendi. Daha önce alınan kararların uygulandığı ve aksaklık olmadığı gözlendi. Derslerimiz ünitelendirilmiş yıllık programa uygun işlenmiştir. Ders kesim raporlarında eksiklik yoktur.

            Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2010/530 sayılı Genelgesi doğrultusunda sınıflarımızda toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan yardımlaşma dayanışma hoşgörü, misafirperverlik, vatanseverlik, doğruluk, iyilik, temizlik, çalışkanlık, dürüstlük, sevgi, saygı, duyarlı olma, adil olma, paylaşımcı olma gibi değerlerimizi kazandırıcı etkinliklere eğitim öğretim yılının ilk gününden itibaren yer verilmiştir.

           Yıl sonu itibari ile 19 kız,16 erkek öğrenci sayısı bulunan sınıfımızda 5 öğrencimiz amaçlanan kazanımlara ulaşamamış. Yıl içinde gerek aileler ile yapılan görüşmeler gerekse rehberlik faaliyetleri ile de desteklenmeye çalışılmıştır. Bu öğrencilerimizin durumları şube öğretmenler kurulunda netlik kazanacaktır.

Aşağıda belirtilen çalışmalara eğitim-öğretim yılımızın maddeleştirilmiş bir değerlendirmesidir;

 

 1. Öğrencilerin kılık-kıyafet ve temizliklerine azami özen gösterildi.
 2. Öğrencilerin ders araç ve gereçleri tamamlandı ve bu ders araç ve gereçlerini düzenli ve tertipli kullanmaları sağlandı.
 3. Sınıf içi ders araç ve gereçlerinin birlikte ve düzenli şekilde kullanıldı.
 4. Sınıflarda nöbetçi öğrenci çizelgeleri uygulamaya devam edildi.
 5. Sınıfların düzenli ve temiz olmasına dikkat edildi.
 6. Derslerin özelliklerine göre uygun olan ders araç ve gereçleri kullanıldı.
 7. Dersler soru-cevap, anlatım, temaların bitiminde ders kitaplarının içindeki değerlendirme basamakları yapıldı.
 8. Veli toplantıları her sınıf kendi bünyesinde yaptı.
 9. Türkçe dersinde yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine çalışıldı.
 10. Türkçe dersinde sözlük kullanma becerisinin geliştirilmesine çalışıldı.
 11. Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerisinin geliştirilmesine çalışıldı.
 12. Matematik dersinin işlenişinde problem çözümlerine ağırlık verilecek ve bununla birlikte zihinden problem çözme becerilerinin geliştirilmesine çalışıldı.
 13. 23 Nisan Bayramı ile ilgili sınıf süslemeleri, şiir, resim, şarkı gibi etkinlikler kullanılarak daha etkin bir şekilde kutlanması çalışmaları yapıldı.
 14. Sınıflar arası diyalog ve yardımlaşmalara özen gösterildi.
 15. Belirli gün ve haftalar zamanında planlara işlendi ve sınıflar arası birliktelik sağlandı.
 16. Gerekli hallerde öğrenci velileri ile görüşmeler yapılacak ve olası sorunların giderilmesine öğretmen-veli işbirliği ile giderilmesine çalışıldı.
 17. Sınıf içindeki öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmaları, sınıf içi birlik ve beraberlik havasının yaratılmasına çalışıldı.
 18. Diğer sınıf öğrencileri ile iyi geçinmeleri için gerekli olan yardım ve anlayışın gösterilmesine çalışıldı. 

 

 

 

5.ZÜMRELER ARASI İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK KONULARIN TESPİTİ:

              Okulumuzda sadece 3/A olarak tek 3.sınıf şubemiz bulunduğundan Zümre başkanları toplantısına 3/A sınıf öğretmeni Gazi GÜLERYÜZ diğer okullar ile yapılabilecek işbirliklerinin görüşülmesi amacı ile katılmıştır. İlgili tutanak okul idaresine teslim edilmiştir.

 

 

6. ÖĞRETİM YÖNTEM VE METOTLARININ BELİRLENMESİ:

 

Türkçe dersinde, betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, yapılandırılmış drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası, oluşturma, grup çalışması, gösteri, pandomim vs. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlendiği söyledi. Ayrıca etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması dikkat edildi.

Öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olduğunu belirtti. Matematik öğretirken kullanıldığı yöntemler ise; Problem çözme, proje çalışmaları, katlama-yapıştırma teknikleri, oyun, akıl yürütme, soru-cevap, analiz şeklinde belirtti.  Hayat Bilgisi dersinde uygulanan yöntem ve teknikler de; beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, örnek olay, grup çalışması, anlatım, tartışma, gözlemleme, altı şapka, eğitsel oyunlar v.s olarak belirtildi.

 

 

7.KULLANILAN  PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİNİN BELİRTİLMESİ:

 

Aşağıda hazırlanan proje ve performans görevleri panoya asılarak öğrencilerin seçmeleri sağlandı.

Yönetmeliğin 35. maddesi hükümleri doğrultusunda; 

 

       Madde 35 — (Değişik:20.8.2007/26619 RG) Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. (Değişik:20.8.2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

 

 

Madde 95 — . (Değişik üçüncü fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.

 

 

 

 

Aşağıda hazırlanan proje ve performans görevleri panoya asılarak öğrencilerin seçmeleri sağlandı.

HAYAT BİLGİSİ PROJE:--İletişim Araçları

HAYAT BİLGİSİ PERFORMANSLARI:

  1-Kaza Geliyorum Demez

  2-Dünyamız Kirleniyor

  3-Mesleğimi seçiyorum

 

TÜRKÇE PROJE:--Şiir defterim

TÜRKÇE DERSİ PERFORMANSLARI:

  1-İmla ve yazım kuralları

  2-Yapım ekleri

  3-Eş anlam ve zıt anlamlı kelimeler

 MATEMATİK DERSİ PERFORMANSLARI:

  1-Kesirler

  2-Saatler

MÜZİK DERSİ PERFORMANSLARI:

  1-Benim Korom

  2-Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ PERFORMANSLARI:

  1-Top ile oynanan oyunlar

  2-Sayışma ile oynanan oyunlar

GÖRSEL SANATLAR DERSİ: Ürün dosyası hazırlatıldı.

 

 

 

8.  ATATÜRKÇÜLÜK  KONULARININ  İŞLENİŞİ:

 

Atatürkçülük konularıyla ilgili olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi esas alınarak Atatürkçülük konuları ünitelere uygun olarak ders planlarında gösterilmesine, konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine dikkat edildiği belirtildi. 3-A Sınıfı Öğretmeni Gazi GÜLERYÜZ planların içinde Atatürkçülük konularının işlendiğini Belirli Gün ve Haftalarda etkinliklerle pekiştirildiğini açıkladı. 

 

 

9.“ZÜMRE TOPLANTILARI” VE “VELİ TOPLANTILARI” :

Gazi GÜLERYÜZ (3/A Sınıfı Öğretmeni); 1. Dönem ve 2. Dönem olmak üzere 2 adet Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapıldı. ilgili toplantılara ait tutanakların hazırlandı. Ayrıca her dönem için veli toplantılarımız yapıldı. Bunun yanında velilerle özel görüşmelerde devamsızlıkları ve kazanım gelişimleri hakkında bilgi alışverişi yapılmıştır.

 

10. SINIFTA KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR:

 “Belirli Gün ve Haftalar’ ın Öğretmenler Kurulu Toplantısında tespit edildiği, süreleri içinde kutlanmasına ve derslerle ilişkilendirilerek günlerin öğrencilere kavratılmasına dikkat edildi. Ayrıca grafiklerin hazırlanmasında ve panoların, mevsim şeridinin hazırlanıp kullanılmasında öğrencilerin daha aktif çalışması, sorumluluk almaları sağlandı.

 

11.SERBEST ETKİNLİK SAATİ FAALİYETLERİ:

E ) Serbest Etkinlikler saati Zümre Öğretmenler Kurulunca  hazırlanan  aylık faaliyet  planına göre  uygulandı. Yapılan faaliyetler sınıf  defterine  yazıldı.

 

12. DİLEK VE TEMENNİLER-KAPANIŞ

        Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılının da aynı şekilde başarılı olması ve görülen aksaklıklarla ilgili görüşmeler yapılması temenni edildi. Başka söz hakkı alan olmadığı için toplantı zümre başkanı tarafından sona erdirilmiştir..

 

 

 

 

 

          Gazi GÜLERYÜZ                                                                           Mehmet ŞANLI

       3/A Sınıf  Öğretmeni                                                                        Müdür yardımcısı

 

 

 

 

 

                                                                      09/09/2011 

 

 

                                                               Rüştü ÇAVUŞOĞLU

                                                                   Okul Müdürü                                                   


 


 

 

 

 

 

 

 

Sayfa 1