2018-2019 3.sınıf 1.dönem deneme sınavı

2018-2019 3.sınıf 1.dönem deneme sınavı dosyası 24-02-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 3.sınıf 1.dönem deneme sınavı
Kategori 3. Sınıf Mantık
Gönderen fshain
Eklenme Tarihi 24-02-2018
Boyut 13.97 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

BOĞAZEVCİ İLKÖĞRETİM OKULU

3/A  SINIFI DENEME SINAVI

HAYAT BİLGİSİ TESTİ

1) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) Okul çantamızı bir gün önceden hazırlamalıyız.

b) Arkadaşlarımıza saygılı olmalıyız.

c) Okul araç gereçlerimizi evde unutmalıyız.

 

2) Arkadaşlarımızı seçerken neye dikkat etmeliyiz?

a) Doğru ve dürüst olmasına  b)Kötü davranmasına c)Yalancı olmasına

 

3)Sabahleyin okula geldiğimizde hangi cümleyi kullanmalıyız?

a) İyi günler  b) Günaydın  c) İyi akşamlar

 

4) Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir uygulamadır?

a) Öğretmenin başkan seçmesi

b) Öğrencilerin başkanı oy kullanarak seçmesi

c) Öğrencilerden birinin başkan olmak için ağlaması

 

5)Aşağıdakilerden hangisi yanlı bir davranıştır?

a) Hata yaptığımda özür dilerim.

b) Bütün arkadaşlarımla oyun oynarım.

c) Sadece erkek arkadaşlarımla otururum.

 

6) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Arkadaşlık ilişkilerimizde hırçın olmalıyız.

b) Arkadaşlarımızın hatalarını görürsek nazikçe uyarmalıyız

c) Uzun boylu arkadaşlarımızla alay etmeliyiz.

 

7) Bir yerin ölçü kullanılmadan kuş bakışı çizimine…………. denir.”
Yukarıdaki boşluğa ne gelmedir?

a)harita                                 b)plan                               c) kroki

 

8) ) Atatürk ilk olarak hangi okula gitmiştir?

a) Şemsi Efendi Okulu’na b)Harp Okulu’na c)Mahalle Mektebine

9)  Okulumuzun tarihi araştırılırken aşağıdakilerden hangisine bakmamıza gerek yoktur?

a) Okulumuzun ne zaman yapıldığına

b) Okulumuzun inşaatında kimlerin çalıştığına

c ) Okulumuzun adını nereden aldığına

 

10)Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımımızla ilgilidir?

a) Saçımızı yaptırmak b) Saatimizi yaptırmak c)Bisikletimizi yaptırmak

 

11)   Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?

a) 23 Nisan 1920  b)29 Ekim 1923  c) 19 Mayıs 1919

 

12) Aşağıdakilerden hangisi okulda meydana gelen acil bir durumdur?

a) Beslenmemizi unutmamız      b)Yangın çıkması  

c) Arkadaşımızın düşüp dizini yaralaması

 

13) Aşağıdakilerden hangisi dini bayramdır?

a) Cumhuriyet Bayramı         b)Zafer Bayramı      c) Kurban Bayramı

 

14) Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

a) Boşa akan suyu kapatır.

b) Dişini fırçalarken suyu açık bırakır.

c) Televizyon izledikten sonra televizyonu kapatır.

 

15) Dengeli ve düzenli beslenirken neye dikkat etmeliyiz?

a) Her besinden yeterince tüketmeye

b) Sadece bitkisel besin tüketmeye

c) Sadece hayvansal besin tüketmeye

 

Hayat Bilgisi Testimiz Bitti.

 

 

 

TÜRKÇE TESTİ

………………………….

“İnsanlar gelince küçük sincaplar korkarak cevizin iri yaprakları arasına gizlendiler. Oradan köylüleri izlemeye başladılar. Köylüler, yiyecek torbalarını ağaçların dallarına asarak sebze bahçesinde çalışmaya başladılar. Domates, fasulye, biber ve patlıcan fidelerinin son kalanlarını söküyorlardı.”

 (İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız)

1) Sincaplar niçin gizleniyor?

a) Üşüdükleri için      b) İnsanlar geldiği için     c)Köpekler geldiği için

 

2)  Sincaplar nereye gizleniyor?

a) Yaprakların arasına b) Yuvalarına             c) Sebzelerin arasına 

3) Aşağıdakilerden hangisi, köylülerin söktüğü sebze fidelerinden değildir?

a) Fasulye       b) Biber         c) Bamya 

 

4) Yukarıdaki okuma parçasına en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Köylüler ve Sincaplar b) Tarlalarımız           c) Cevizlerimiz

 

 5)            I- Zayıf       II- Zarf       III- Zayi          IV- Zarif

Yukarıdaki kelimelerin sözlükteki sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) I-II-IV-III          b) II-III-I-IV        c) II-IV-I-III

 

6) Başını duvarlara vurmak” deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?                             

a ) Başının ağrısından duvara vurmak       

b ) Yaptıklarından dolayı çok pişman olmak                               

c )  Çok sinirlenip kendini etrafa atmak   

 

 7) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür?

  a) Masal                 b)  Karınca               c) Buzluk   

 

8)Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

a)ak                 b)kitap                   c)öykü

 

9) Aşağıdaki  cümlelerden  hangisininde sebep- sonuç  ilişkisi  yoktur ?                                               

 a ) Elektrik kesilince ütü yapamadım.                        

 b ) Banyo yaptım, rahatladım.                                                

 c ) Dün saçımı kestirdim.   

 

10)  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

a) Geçen cuma günü Aliler bize geldi.

b) Ayşegül Millet Meclisi’ne gitti.

c) Sınıfça göllü köyüne geziye gittik.

 

11) “çay” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

a) Babam demli çay içmeyi pek sever.  

b) Annem çayda yüzmemize çok kızdı.

c) Marketten yüz kg çay çalmışlar.

 

12) Aşağıdakilerden hangisinde abartı vardır?

a) Karşıdaki dağlar kükremiş.

b) Sümeyya ödevini yapmış.

c) Yeşili çok severim.

 

13) “ Okulun bahçesinde bir grup öğrenci top oynuyordu. “

 Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bu cümlede yoktur?

a) Nasıl?  b) Kim?  c)  Nerede?

 

14 )  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “elindeki parayı harcamaya kıyamayan” anlamındadır?

A) kurnaz  B) cimri  C) yaramaz

 

15)  Sümeyya Siirt’e gitti.” Tümcesinde altı çizili kelimenin yerine ne yazılabilir?

a) Sen   b) O   c) Ben

 

Türkçe Testimiz Bitti.

MATEMATİK TESTİ

 

1) Sinan “Sekiz yüz dokuz” sayısını yazamamıştır. 3/A sınıfından yardım istemektedir. Acaba “Sekiz yüz dokuz” sayısı nasıl yazılmaktadır?

a) 89   b) 809    c)890

 

2)    256 sayısının birler ve yüzler basamağındaki sayılar yer değiştirirse oluşan yeni sayı kaç olur?

a) 526               b) 625                c)652

 

3)Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A) 249 < 294             b) 601 > 610      c) 808<880

4) 214, 216, 458, 695, 256 sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 695>458>256>216>214             b) 214<216<256<458<695 

                             c) 695<458<256<216<214

 

5) 3/A sınıfındaki çoğu kişi 9 yaşındadır. Romen rakamı ile 9 nasıl yazılmaktadır?

a) XI   b) IX   C) XIX

 

6)   2,0,7 sayılarını birer kez kullanarak yazılabilecek üç basamaklı en büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır?

a) 927   b) 827   c) 727

 

 

 

 

7) 167’den önce ve sonra gelen tek sayıların toplamı kaçtır?

a) 334  b)234   c)236

 

8)     8 birlik, 2 onluk, 5 yüzlük” ten oluşan doğal sayıya

‘’2 yüzlük, 8 birlik, 9 onluk’’ eklersem oluşan yeni sayı kaçtır?

   a)636             b) 724               c) 826

 

 

 

9)      

       642

  +   3*4
        976     yandaki toplama işleminde * yerine yazılması gereken rakam kaçtır?

a) 7  b) 4  c)3

 

10) 286 sayısının basamak değerleri ile sayı değerleri toplamı kaçtır ?
   a) 270                    b) 312                c) 302

 

 

 

 

  +

45

73

91

28

A

 

 

66

 

B

 

82

 

 

C

11) 

     Bu  tabloya  göre   A+ B + C = ?  

 

 

      a) 375           b ) 385           b ) 377

 

 

 

 

 

 

 

12) Bir okulda 256 kız öğrenci, kız öğrencilerin 45 fazlası erkek öğrenci var. Okuldaki öğrenci sayısı kaçtır?

a) 301    b)512   c)557

 

 

 

 

13) Rakamları farklı üç basamaklı en büyük çift sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük tek sayının farkı kaçtır ?

a) 889              b) 883    c) 803

 

 

 

 

 

14)   Bir kamyona 129 kg elma, 227 kg portakal,452 kg mandalina yükleniyor.Kamyondaki yük miktarı kaç kg’dır?

a) 798   b) 768    c)708

 

 

 

 

 

 

15)    1  -   3   -  9   -   27  -……. -243  örüntüsünde   boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir? 

a) 36    b) 81   c)216

 

 

 

 

Matematik Testimiz Bitti.

Cevaplarımızı kontrol etmeyi unutmayalım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM

3-A SINIF ÖĞRETMENİ

SİNAN ÖNAL

www.