2018-2019 2.sınıf 2.dönem 1.veli toplantı tutanağı

2018-2019 2.sınıf 2.dönem 1.veli toplantı tutanağı dosyası 12-12-2017 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 2.sınıf 2.dönem 1.veli toplantı tutanağı
Kategori 2. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen muratogretmen
Eklenme Tarihi 12-12-2017
Boyut 8.44 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

……………. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                               ……………

 

2011-2012 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem I. veli toplantısı 14.02.2012 Perşembe günü saat 1440’da 2-A sınıfında aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Toplantının yapılmasına izinlerinizi arz ederim.

 

 

                                                                                                 13.02.2012

 

………………………

2/A Sınıfı Öğretmeni

 

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi.
  3. 2011-2012  Eğitim-Öğretim yılı I.döneminin değerlendirilmesi, varsa eksikliklerin ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi.
  4. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve başarıyı artıracak tedbirlerin görüşülmesi.
  5. Dilek ve temenniler
  6. Kapanış

 

 

 

  

Uygundur.

13.02.2012 

 

……………..

Akarca İlköğretim Okulu Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

 

TARİH       : 14.02.2012 14:40 

YER           : 2 / A Sınıfı

GÜNDEM :  

 

1. Açılış ve yoklama

2. Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi.

3. 2011-2012  Eğitim-Öğretim yılı I.döneminin değerlendirilmesi, varsa eksikliklerin ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi.

4. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve başarıyı artıracak tedbirlerin görüşülmesi.

5. Dilek ve temenniler

Kapanış

 

2011-2012  ÖĞRETİM YILI AKARCA İLKÖĞRETİM OKULU 2/A SINIFI II.DÖNEM 1. VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

 

Akarca İlköğretim Okulu 2-A sınıfında 14.02.2012 Perşembe günü saat 1440‘da yapılan 2/A Sınıfı veli toplantısında yukarıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür. Buna göre;

1. Açılış ve yoklama yapılmış, velilerin hazır olduğu görülmüş, imza tutanağı imzalanmak üzere velilere verilmiştir. Sınıf öğretmeni Süleyman KARAKAYA, gerek bu günkü katılımları gerekse de her fırsatta okula gelerek öğrencilerinin durumlarını takip eden ve başarıları için gayret eden velilerimize teşekkür etti.

2. Toplantının gündem maddeleri Süleyman KARAKAYA tarafından okundu, yeni gündem maddelerinin eklenmesinin istenip istenmediği, öğrencileri ile ilgili görüşmek istedikleri başka konu olup olmadığı soruldu ve hazırlanan gündem maddelerinin aynen kabul edilmesi ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Veli Yeter Yücel, yarıyıl tatili için verilen tatil kitaplarının öğrencisi tarafından gerektiği şekilde kullanılmadığını, bitirilmediğini söyledi bu konuda sınıf öğretmeninin daha takipçi olmasını istedi. Sınıf öğretmeni Süleyman Karakaya ise gerek dönem başı çalışmaları, gerek yaprak testler ve daha faydalı olduğuna inandığı Kazanım Ölçme Sınavı ile ilgili değerlendirme çalışmaları nedeni ile bu konuya yeterince zaman ayıramadığını ama mutlaka tamamlatıcı çalışmaları yaptıracağını söyledi. Çünkü o kitapların eğlenceli, konu tekrarını sağlayan iyi kaynaklar olduğunu söyledi.

3. Sınıf Öğretmeni Süleyman KARAKAYA, birinci yarıyılı değerlendirerek, yapılan çalışmalar hakkında velilere bilgiler verdi. Birinci yarıyılın çok verimli geçtiğini, geçen yıldan iyi durumda olan öğrencilerin çok fazla gelişme kaydettiklerini, özellikle okuma yazmayı yeterince öğrenememiş olan, Oya Mat, Ramazan Can Doğan ve Murat MUTLU’nun da okuma yazmayı öğrendiklerini, ancak Oya MAT ve Murat MUTLU’nun yazma konusunda eksikleri olduğunu, bunu tamamlayıcı ve okumalarını ilerletici çalışmalara devam edeceğini ve bütün öğrencilerin olabilecekleri en iyi seviyeye gelmelerini sağlamaya çalışacağını söyledi. Yapılan okuma yarışmaları ve bol bol hikaye okutma yolu ile öğrencilerin okumalarının her geçen gün ilerletildiğini, sorular ve testler çözerek te hızlı ve anlayarak okuma etkinliklerinin yapıldığını ve gelişimlerinin takip edildiğini belirtti. Bazı öğrencilerin kuralına uygun ve güzel yazma eksikliği olduğunu, bunu gidermek için de birebir çalışmalar yaptırdığını söyledi.

Dönem sonunda yapılan genel değerlendirme sınavında Muhammed Enes Küçük’ün 99 soruda 83 doğru 14 yanlış ve 2 boş ile çok büyük bir başarı elde ettiğini, Aleyna DÜDÜK’ün 62 doğru, 24 yanlışı olduğunu, en sondaki Murat MUTLU’nun ise 25 doğru, 72 yanlış ile 1 nete sahip olduğunu, diğer öğrencilerinde bu arada değişen değişik başarı seviyelerinde olduğunu, bu sonuçlara göre geçmiş yıllarda gözlemlediği bazı öğrencilerin eksiye düşmesi gibi bir sıkıntının bu sınıfta yaşanmadığını, bundan sonra da hızla devam edecek çalışmalarla bütün öğrencilerin  gelişme kaydedeceklerini söyledi.

Bazı öğrencilere evde çok güzel destek olunduğunu gözlemlediğini( Enes KÜÇÜK, Aleyna DÜDÜK, Ramazan DOĞAN, Ezgi DOĞAN, Edanur ÖZTEKİN, Elif Sıla YÜCEL’in bu konuda iyi örnekler olduğunu) söyledi. Bu konuda bütün velilere teşekkür etti. Bu güne kadar gördüğü en ilgili veli grubu olmaları nedeni ile de kendilerine ayrıca teşekkür etti.

Bütün derslerden konuların zamanında bitirildiğini ve ikinci yarıyılda da aynı şekilde işlenmeye devam edileceğini ve dönem sonuna kadar bir üst sınıfa en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamaya çalışacağını belirtti.

 Öğrenci velisi Doyduk Doğan, öğrencisinin geliştiğini gördüğünü ancak kendisi için yeterli gelmediğini, daha büyük beklenti içinde olduğunu söyledi. Sınıf öğretmeni de Ezgi DOĞAN’ın geçen dönemde kesik kesik okuduğunu, yapılan test ve sınavları yetiştiremediğini, ancak hızla gelişerek iyi bir duruma geldiğini, arkadaşlarından daha cüsseli olması nedeni ile belki kendisinden beklentimizin yüksek olduğunu, ama sonuçta onun da bir ikinci sınıf öğrencisi olduğunun unutulmaması gerektiğini, buna göre beklenti oluşturulmasının iyi olacağını, kendisinden çok büyük ümidi olduğunu, sadece biraz zamana ihtiyacı olduğuna inandığını belirtti.

Veli Doyduk DOĞAN ise öğrencisinin yeterince kitap okumadığını söyledi. Sınıf öğretmeni de Ezgi’nin sınıfta çok kitap okuyan öğrencilerden biri olduğunu, bunun sonucu olarak ta aslında çok iyi bir seviyeye geldiğini, ancak ondan da Elif Sıla gibi yüksek beklenti olması nedeni ile istenilen seviyede gibi görünmediğini belirterek, onun da çok başarılı olacağına olan inancını belirtti.

4. Öğrenci başarı durumları hakkında sınıf öğretmeni tarafından velilere bilgiler verildi. Muhammed Enes Küçük, Aleyna Düdük, Elif Sıla Yücel, Edanur Öztekin’in çok iyi olduklarını, Nasuh Ceyhan, Hatice Aydın, Gülperi Mat, Ezgi Doğan, Rana Şafak ve Ramazan Doğan’ın iyi durumda olduklarını,   ancak Oya Mat, Ramazan Can Doğan ve Murat Mutlu’nun diğerlerine bakarak istenilen seviyede olmadıklarını ancak onlarında hızlı bir şekilde geliştiğini söyledi. Bütün öğrencilerini başarmak için istekli ve gayretli gördüğünü, onları her fırsatta ödüllendirerek ve cesaretlendirerek motive ettiğini, bunun da faydasını gördüğünü söyledi. Veli Hatice KÜÇÜK söz alarak, kendilerinin de çocuklarını bol bol ödüllendirerek başarmaya isteklendirdiklerini, alınan sonuçlardan da bunun faydasını gördüklerini belirtti.

 Sınıf öğretmeni bu dönemde de proje ve performans ödevleri verileceğini, birinci dönemde olduğu gibi velilerin destek olmasını ancak çalışmaların genel olarak sınıfta yapılacağını, kendilerinden araç gereç ve malzeme desteği beklediğini söyledi.

5. Sınıf öğretmeni Süleyman KARAKAYA iyi bir öğrenci grubuna sahip olduğuna olan inancını belirterek, onların gelecekte başarılı, mutlu, dürüst, çalışkan iyi bir öğrenciler olacağına inandığını belirtti. Olabileceklerinin en iyisi olmaları için bizlerin destek olacağımızı, gayret edeceğimizi, onların da ümitlerimizi boşa çıkarmayacağına inandığını söyledi. Veli Filiz ÖZTEKİN ise bütün istek ve amaçlarının çocuklarının iyi bir geleceğe sahip olması olduğunu, bunun için de üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını söyledi.

 6. Sınıf öğretmeni ve bütün veliler tarafından bundan sonraki çalışmaların verimli geçmesi, daha başarılı bir gelecek temennisiyle toplantıya son verilmiştir.

 

………………………..

                                                                                          Sınıf Öğretmeni

 

 

Görülmüştür.

14.02.2012 

…………………..

……………. İlköğretim Okulu Müdürü