2018-2019 2.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı

2018-2019 2.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı dosyası 21-02-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 2.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı
Kategori 2. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen kirdarali
Eklenme Tarihi 21-02-2018
Boyut 27 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

PİLOT SANAYİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

 

      Karar No:  1          Sınıf: 2.  Karar Tarihi: 12/09/2011

 

01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması ve başkanın seçilmesi,

02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması,

03) Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin belirlenmesi,

* Geçen öğretim yılı yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının uygulanmasındaki aksaklıkların sıralanarak, giderilmeleri için baş vurulacak çözüm yollarının kararlaştırılması,

* Geçen yıla ait sene sonu zümre tutanakları ve ‘Ders Kesimi Raporları’ incelenerek –varsa- bitirilemeyen konuların yeni yılda ne zaman ve nasıl telafi edileceğine karar verilmesi,

04) İş günlerine göre, sınav ve diğer faaliyetler dışında, dersin yıllık toplam ders saati sayısının hesaplanması, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat fiilen ders işleneceğinin belirlenmesi,

05) Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate alınarak, zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra, ünite-tema ve konuların plana aktarılma sırasının belirlenmesi,

* Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme şeklinin kararlaştırılması,

06) Programdaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması gerektiğinin tespit edilmesi,

07) Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususunun karara bağlanması,

08) İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların belirlenmesi,

09) Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut imkanlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman uygulanacaklarının kararlaştırılması,

10) Ders için hedeflenen 1. dönem başarı % lerinin ve sebeplerinin sınıflar düzeyinde tespit edilmesi,

* Haftalık ders saatine göre yapılacak en az ve en çok sınav sayılarının, yapılma zamanlarının, türlerinin ve yazılı-uygulamalı olma şeklinin tespit edilmesi, (İY. 35, 36)

* Şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere; her dönem yapılacak ortak yazılı sınav esaslarının belirlenmesi,

11) Dersin programında yer verilen Atatürkçülük konularının incelenmesi ve (1–8. sınıfların Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik derslerindeki Atatürkçülük konularının Bakanlığın yazısına, Görsel Sanatlar dersinde 2504 sayılı TD’sindeki Resim-İş dersi ile ilgili konulara, Beden Eğitimi dersinde aynı dergideki derse ait konulara göre) ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacakları yerlerin kararlaştırılması,

12) Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek, yeter sayıdaki performans görevi konularının sınıflar ve dersler düzeyinde tespiti ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde uyulacak yöntemlerin  belirlenmesi,

* Teknoloji ve tasarım dersi dışındaki derslerden öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek (ödev) proje konularının sınıflar düzeyinde tespiti, projelerin verilme ve alınma zamanlarının, not vermede kullanılacak değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarı ölçütlerinin karara bağlanması, (TD. 2300)

13) Planlar uygulanırken idareden ve velilerden istenecek desteklerin kararlaştırılması, velilerin dersi izlemeye davet edileceği zamanların tespit edilmesi,

14) Öğretmenlerin hangi konularda mahalli hizmet içi eğitim almak istediklerinin belirlenmesi,

* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne alınması istenen sorunların kararlaştırılması (M.E.B. 2002/ 18 nolu Genelge),

15) Serbest zamanlarda yapılacak etkinliklerin aylık faaliyet raporunun hazırlanması.

16) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınan kararların tutanağa yazılması,

17) Dilek, temenniler ve kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1) Yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. Maddesinin okundu. 12.09.2011 tarihi saat 10.00’da Pilot Sanayi İlköğretim okulunda toplanan 2. sınıflar zümre öğretmenleri toplantıyı yönetmek üzere Öğret. Salim DUYAR’  ı aday göstermişler. Ve oy birliği ile 2. sınıflar Zümre Başkanı olarak seçmişlerdir.

 

2)Mevzuattaki yapılan yenilik ve değişiklikler incelendi. Dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması yapıldı.

 

    Ünitelendirilmiş yıllık plana ünitelerin dağılımı İlköğretim Okulları Programı’nda tavsiye edilen sürelere dikkat edilerek yapılacak ve aynı sınıfı okutan öğretmenlerin bu sürelere riayet etmeleri sağlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

3) Bir önceki yılın değerlendirilmesi

Sahire SERT; Bir önceki öğretim yılı,1. dönem zümre öğretmenler kurulu tutanağını okudu. Daha önce alınan kararların uygulandığı ve aksaklık olmadığı gözlendi.

Makbule BAYHAN; Planların yapılışı ve derslerin işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.

 

 Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler

Salim DUYAR   ; İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre 1,2 ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli tema/ünite sonu “değerlendirme formlarının mutlaka kullanılması gerektiğini açıkladı. Ayrıca notların ve okunan kitaplar, performans ve proje tarihlerinin zamanında e-okul’a işlenmesi konusunda arkadaşlarını uyardı.

 

4) İş günlerine göre, sınav ve diğer faaliyetler dışında, dersin yıllık toplam ders saati sayısının hesaplanması, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat fiilen ders işleneceğinin belirlenmesi aşağıda belirtilmiştir.

 

TEMA SÜRELERİ :

 

2. SINIF  HAYAT BİLGİSİ

TEMA  NO

TEMA  ADI

SÜRESİ

İŞ  GÜNÜ

1.

OKUL HEYECANIMIZ

 

 

65  İ Ş GÜNÜ

2.

BENİM EŞSİZ YUVAM

 

 

65  İŞ GÜNÜ

3.

DÜN , BUGÜN , YARIN

 

 

48  İŞGÜNÜ

 

2. SINIF  TÜRKÇE

 

TEMA  NO

TEMA ADI

SÜRESİ

İŞ GÜNÜ

1.

 

BİREY VE TOPLUM

 

 

20  İŞ GÜNÜ

2.

 

ATATÜRK

 

 

25  İŞ GÜNÜ

3.

ÜRETİM , TÜKETİM VE  VERİMLİLİK

 

 

20  İŞ GÜNÜ

4.

 

SAĞLIK VE ÇEVRE

/ YARIYIL TATİLİ

 

 

20 İŞ GÜNÜ

5.

 

HAYAL GÜCÜ

 

 

25 İŞ GÜNÜ

 

6.

 

OYUN VE SPOR

 

 

25 İŞ GÜNÜ

7.

 

DEĞERLERİMİZ

 

 

20 İŞ GÜNÜ

8.

 

EĞİTSEL  VE SOSYAL ETKİNLİKLER

 

 

23 İŞ GÜNÜ

2. SINIF   MATEMATİK:

 

ÜNİTE NO

ÜNİTE ADI

SÜRESİ

İŞ GÜNÜ / SAAT

1

CİSİM ATÖLYESİ

 

 34 İŞ GÜNÜ

                   28  SAAT

2.

SAYI AVI

 

51  İŞ GÜNÜ

                   39 SAAT

3.

TOPLAMA ZAMANI

 

  35 İŞGÜNÜ

                  28 SAAT

4.

ÇIKARMA ZAMANI

 

 25  İŞ GÜNÜ

                  19  SAAT

 

5.

ÇARP, KATLA VE PAYLAŞ

 

33 İŞ GÜNÜ

                      26  SAAT

178   İŞ GÜNÜ / 140 SAAT

 

 

5) Öğrenci Durumları:

 

 Sahire SERT Sene başında sınıflara nakil olarak gelen öğrenciler için seviye tespiti yapmak gerektiğini, bunun denetimlerde istenebildiğini belirtti. Ayrıca her konuda zümre arkadaşlarına yardım ve destek olacağını ifade etti.

 

     Türkçe dersi ile ilgili olarak 2-A sınıf öğretmeni Makbule BAYHAN okulların açıldığı ilk hafta okuma durumlarının tespit edilerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılabileceğini belirtti. Bazı öğrencilerin yaz tatilinde tekrar yapmamalarından dolayı okuma ve yazmayı unutmuş olarak gelebileceğini, eğer sınıfımızda böyle öğrenciler olursa ve bu öğrencilerin üzerinde ilk günden itibaren durulursa bu problemin aşılabileceğini kaydetti. İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek çalışma yapılmasına karar verildi. Okumaya geçemeyen öğrencilere ek etkinlikler verilerek sınıf seviyesine ulaştırılmasına çalışılacağı belirtildi. İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulacağı, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene gireceği belirtildi.

    Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate alınarak, zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra, ünite-tema ve konuların plana aktarılma sırası belirlendi.

 

Belirli Gün ve Haftalar

2 . SINIF

1. İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)

2. Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

3. Dünya Çocuk Günü (Ekim ayının ilk pazartesi günü)

4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

5. Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)

6. Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

7. Öğretmenler Günü (24 Kasım)

8. Tutum,Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-16 Aralık)

9. Orman Haftası (21-26 Mart)

10. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

11. Trafik Haftası (Mayıs ayının ilk cumartesi günüyle başlayan hafta)

12. Anneler Günü (Mayıs ayının ikinci pazar günü)

13. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

 

     Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilmesine karar alındı.

 

6) Programdaki çizelge incelendi. Plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders konusu işleneceği tespit edildi.

 

7) Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana aktarılmak üzere aşağıya çıkarılmıştır.

1. Anlatım

2. Soru Cevap

3. Beyin fırtınası

4. Görsel sunu, görsel okuma

5.Tartışma

6. Kendi kendine öğrenme, kendini değerlendirme

7. İşbirliğine dayalı öğretim

8. Rol yapma

9. Yaparak yaşayarak öğrenme

10.Taklit

11. Gezi ve Gözlem

12.Tümevarım, tümdengelim

13. Akıl yürütme

14.Problem çözme

15 Drama

16.Sesli sessiz okuma

17.Tahmin ve kontrol etme.

18.Gösteri

19.Örnek Olay İncelemesi

20. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

 

8) İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacaklar incelendi ve aşağıda belirlendi.

 

1.Yazılı kaynaklar (Ders kitaplarımız, ansiklopediler,resim, harita, fotoğraflar, öykü ve masla kitapları, sözlük, yazım kılavuzu, şiir kitabı)

2.Kaynak kişiler (Öğretmenler, okul müdürü, aile bireyleri, çevremizde kurumlarda çalışanlar)

3.Görsel kaynaklar (Televizyon, projeksiyon cihazı, cd,dvd, bilgisayar, levhalar, resimler)

4. Boya kalemleri

5. Matematik araçları (Geometri takımı, abaküs, çubuklar fasulye, vs.)

6. Beden eğitimi (eşofman, top, ip, spor ayakkabısı, vb)

 

DEFTERLER

 

-40 Yapraklı, büyük boy el yazı Türkçe defteri (1 TANE)

-60 Yapraklı küçük boy düz çizgili (sol tarafı kırmızı çizgili ) yazı defteri.(2 TANE)

-40 Yapraklı küçük boy düz çizgili( sol tarafı kırmızı çizgili  )Hayat Bilgisi defteri

-60 Yapraklı kareli, küçük boy sol tarafı kırmızı çizgili Matematik defteri

-40 yapraklı küçük boy çizgisiz defter

 

ARAÇ-GEREÇLER

 

-Kuru boya

-Yuvarlak, yumuşak kurşun kalem, kırmızı kalem kalemtıraş, silgi (olan almayabilir)

-Defter ve kalemler için etiket

-Türkçe sözlük (TDK) , Atasözleri ve deyimler sözlüğü

-Makas, prit, bant, ataş, sayı çubukları (olanlar almasın)

-Çeşitli renklerden ¼ boyutunda fon kartonlar, elişi kağıdı.

-30 cm lik cetvel

-40 ‘lık sunum dosyası (olanlar almayacak).

 

Not: Velilerimize kitaplarını ve defterlerini kaplaması için şeffaf kap verilmesi.

 

9) Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut imkanlara göre yapılabilecek olanların belirlendi, nasıl ve ne zaman uygulanacakları aşağıda  belirtilmiştir.

   1) 1-5 Kasım 2011 tarihleri arasında Atatürk Müzesi gezisi (Türkçe dersi Atatürk Teması içerisinde)

   2) 21- 25 Mart 2012  tarihleri arasında hayvanat bahçesi gezisi.(Hayat Bilgisi Benim Eşsiz Yuvam Teması çerçevesinde hayvanların yaşadıkları yerlerin gözlemlenmesi)

   3) Atatürk, Cumhuriyet ve çocuklarla ilgili film izleme ve tiyatroya gitme.(Belirli gün ve haftalar içerisinde)

 

10) İlköğretim okullarının 1. – 2. ve 3. sınıflarında sınav yapılmayacağı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

 

11) Atatürkçülük konularının incelenerek, yıllık plana dağıtıldı.

 

12) Performans görevleri, proje ödevleri

Salim DUYAR : Her dersten iki dönemde birer Performans görevi ve yılda en az bir dersten proje ödevleri verilmesi gerektiğini belirtti.

 

Sahire SERT: Performans görevleri ve proje ödevlerinin örneklerini zümreye sundu. Bunların tarihlerinin e-okula, ekran yetkisi verildiğinde bir an önce girilmesi gerektiğini belirtti.

 

Performans Görevi konuları:

Hayat bilgisi performans görevi:

1.Dönem:Trafik işaret ve levhalarının hazırlanması.

 

2.Dönem: Doğal afetlerden korunmak için önce neler yapmalıyız? Afet anında neler yapmalıyız? Afet anından sonra neler yapmalıyız?

 

Türkçe performans görevi :

1.Dönem:Okuduğu bir hikayeyi özetleme

 

2.Dönem:Tanıdığı bir kişiyi tanıtma yazısı yazma

 

Matematik performans görevi :

1.Dönem: Uzunluk ölçüleri kullanan meslekler 

2.Dönem: Meyve tabağı hazırlıyoruz.

 

Beden Eğitimi performans görevi :

1.Dönem: .Oynadıkları  iki oyunun oynanış biçimini yazılı olarak anlatma ve uygulamalı olarak sunma.

2.Dönem: Atatürk’ün, spora ve sporculara verdiği önemi  anlatan sözleri tespit etme, söylediği sözleri açıklama.

 

Müzik performans görevi :

1.Dönem: Sayışma ve tekerlemeleri   araştırma , söyleme ,yazma .

2.Dönem: Müzik dinlerken  müzik yaparken uyulması gereken kuralları belirleyip maddeler  halinde  yazma.

 

Görsel Sanatlar performans görevi :

1.Dönem: Ürün dosyası değerlendirilmesi

2.Dönem: Ürün dosyası değerlendirilmesi

 

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Çok İyi

İyi

Orta

Geçer

Zayıf

5

4

3

2

1

I. ÖDEV HAZIRLAMA SÜRECİ (50 PUAN)

Ödeve uygun çalışma planı yapma

 

 

 

 

 

Çalışmalarının plana  göre dağılımını yapma

 

 

 

 

 

İhtiyaçları belirleme

 

 

 

 

 

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

 

 

 

 

 

Ödevi plana göre gerçekleştirme

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

II. ÖDEVİN İÇERİĞİ              (30  PUAN)

Türkçe’yi doğru ve düzgün  yazma

 

 

 

 

 

Bilgilerin doğruluğu

 

 

 

 

 

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

 

 

 

 

 

Elde edilen bilgilerden sonuçlarda bulunma

 

 

 

 

 

Toplanan bilgileri düzenlenme

 

 

 

 

 

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

III. SUNU YAPMA                   (20 PUAN)

Türkçe’yi doğru ve düzgün  konuşma

 

 

 

 

 

Sorulara cevap verebilme

 

 

 

 

 

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

 

 

 

 

 

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

 

 

 

 

 

Verilen sürede sunuyu yapma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM                                   (100 PUAN)

 

 

 

 

 

 

Proje görevi :

Türkçe:

1.Ortak yaşadığımız yerlerin korunması ve düzenlenmesi ile ilgili yapabileceklerimiz

2.Doğal afetlerde kullanmak üzere yardım çantası hazırlamak.

3.Değişik türden fıkralar bularak, fıkra defteri oluşturmak.

Matematik :

1.Geometrik şekilleri tanıtıcı afiş hazırlama arkadaşlarına sunma, sınıfta sergileme.

2. Çeşitli cisim modelleri kullanarak (Kibrit kutusu ilaç vb.) sadece geometrik şekillerden oluşan bir maket hazırlama.

Hayat Bilgisi :

1.Trafik sorunlarını nasıl çözelim?

2.Su olmasaydı insan hayatı bundan nasıl etkilenirdi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

                           DERECELER

                     Kabul Edilemez

     1

 

Kabul Edilebilir

        2

 

Orta

 

     3

 

İyi

 

      4

 

Çok iyi

 

      5

 

 1. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

 

Projenin amacını belirleme

 

 

 

 

 

Projeye uygun çalışma planı yapma

 

 

 

 

 

İhtiyaçları belirleme

 

 

 

 

 

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

 

 

 

 

 

Projeyi plana göre gerçekleştirme

 

 

 

 

 

Gerekli araç gereçleri bulundurma

 

 

 

 

 

Araç gereçlerini düzgün kullanma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

2.PROJENİN İÇERİĞİ

 

Türkçe’yi doğru ve düzgün kullanma

 

 

 

 

 

Bilgilerin doğruluğu

 

 

 

 

 

Toplanan bilgileri düzenleme

 

 

 

 

 

Bilgileri projeye uygun kullanma

 

 

 

 

 

Araç gereçleri gerekli yerde kullanabilme

 

 

 

 

 

Çalışma sırasında gerekli önem ve özeni gösterme

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

3.SUNU YAPMA

 

Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşma

 

 

 

 

 

Sorulara cevap verme

 

 

 

 

 

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

 

 

 

 

 

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

 

 

 

 

 

Verilen sürede sunuyu yapma

 

 

 

 

 

Farklı düşünce ve sorulara saygı duyma

 

 

 

 

 

Severek sunuyu yapma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

13) Planlar uygulanırken idareden ve velilerden istenecek desteklerin ve , velilerin dersi izlemeye davet edileceği zamanların tespit edildi.

 

 

 

Okul veli işbirliğinin sağlanması

 

 Makbule BAYHAN: Geçen yıl yapılan veli toplantılarında veli katılımlarının istenilen düzeyde olduğunu, velilerin her toplantıya katılımı, sınıfa ve okula katkılarının çok iyi olduğunu belirtti. Veliler ile bu iletişimin aynı şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Salim DUYAR : Problemli öğrencilerin, problem büyümeden bir an önce velileriyle birlikte görüşmeler yapılarak zamanında tedbirlerin uygulamaya geçirilmesine dikkati çekti.

 

 İdareden ve Velilerden İstenecek Destekler:

 1.Dershanelerimiz teknolojik sınıflara dönüştürülmesi.

 2.Sınıf araç gereçlerinin eksiklerinin tamamlanması.

 3.Sınıfların boyanması. 

 4.Veli görüşme saatini hazırlanması.

 5.Velilerin veli görüşme saati dışında okula alınmaması.

 

 

 

14) Öğretmenler hangi konularda mahalli hizmet içi eğitim almak istediklerinin belirlenmesi, öğretmenler arasında görüşülerek milli eğitim bakanlığının eğitim öğretim yılı içinde açacağı kurslardan ihtiyaç görülenlerin seçilerek katılmasına karar verildi. 

 

Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne alınması istenen sorunların aşağıdan belirtilmiştir. (M.E.B. 2002/ 18 nolu Genelge),

 

1.okumaya başlıyorum kitaplarında verilen alıştırmalarda hece bölmelerinde yapılan hataların (eb-e ,e-be ;ser-ap ,se-rap) okumayı olumsuz etkilediği öğrenciler üzerinde gözlenmiştir. Hecelemelerin Türkçemizde olduğu gibi yapılması.

 

2. Verilen ders kitapların temalara bölünüp fasikül haline dönüştürülmesinin öğrencilerin ileride iskelet sistemin bozulmasını engeller. Çocukların psikolojik açıdan kötü etkilenmesini engeller. 

 

3. Türkçe de alıştırma metinlerin çeşitlendirilmesi. 2. dönemde okutulan Türkçe kitaplarında metinler çok uzun olduğu için öğrenciler anlamakta zorlanmaktadır. Metinlerin kısaltılması içerik olarak öğrencilerin dikkatini çekecek hale getirilmesi.

 

15) Serbest zamanlarda yapılacak etkinlikler Eylül ayı aylık faaliyet raporu hazırlanmıştır ekte sunulmuştur. Serbest zamanlarda yapılacak etkinliklerin aylık olarak hazırlanmasına karar verildi.

Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, haftalık ders çizelgesi incelenerek;

 • Monolog
 • Güzel konuşma-yazma
 • Kitap okuma
 • Bilmece bulmaca
 • Sayışma
 • Oyun film izleme
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etme
 • Folklor
 • Satranç
 • Spor Etkinlikleri

Etkinlikleri, serbest etkinlik olarak seçilip, belirlenmiştir.

 

16) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınan kararlar aşağıda ekte sunulmuştur.

 

17) Daha iyi bir eğitim amacıyla veli,  öğrenci,  öğretmen ve idareci diyaloğu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir yıl olması ve 2011-2012  eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileği  ile toplantıya son verildi.

 

ALINAN KARARLAR

1.Zümre başkanı olarak Salim DUYAR(2/C sınıf öğretmeni) seçilmiştir.

2.Türkçe dersinde yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine karar verildi.

3.Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerisinin  geliştirilmesine. karar verildi

4. Matematik dersinin işlenişinde problem çözümlerine ağırlık verilecek ve bununla birlikte zihinden problem çözme becerilerinin geliştirilmesine karar verildi.

5.Sınıflar arası diyalog ve yardımlaşmalara azami itina gösterilmesine.

6.Derslerin işlenişi sırasında klasik öğretim metot ve tekniklerinin dışında, “Çağdaş Öğretim Yöntemleri”  olan “Beyin Fırtınası ,Altı Şapkalı Düşünme Tekniği” gibi yöntemlerden de faydalanılmasına karar verildi.

7.Gerekli hallerde öğrenci velileri ile görüşmeler yapılacak ve olası sorunların giderilmesine öğretmen-veli işbirliği ile giderilmesine karar verildi .

8. Serbest zamanlarda yapılacak etkinliklerin aylık olarak hazırlanmasına karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Makbule BAYHAN                      Sahire SERT                                         Salim  DUYAR

2/A Sınıf Öğretmeni           2/B Sınıf Öğretmeni                              2/C Sınıf Öğretmeni

 

 

                                                          U Y G U N D U R

12.09.2011

                                                            Osman ÇALIK

                                                            Okul Müdürü

 


2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PİLOT SANAYİ İLKÖĞRETİM  OKULU

                                                      2.SINIF EYLÜL AYI SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ AYLIK FAALİYET PLANI

AY

  4.HAFTA

 

 

YETERLİK

ALANI

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİK

 

 

AÇIKLAMA

 

 

KULLANILACAK ARAÇ GEREÇ

YÖNTEM

 

DEĞERLENDİRME

 

SÜRE

   EYLÜL

 

Araç gereçleri tanıma

Okul araç gereçlerinin tespiti

 

Derslerde kullanılacak araç gereçlerin yazdırılması

Anlatım, Gösterip Yaptırma, 

Süreç

1 ders saati

 

Okula uyum

Okul ve sınıf içinde uyulması gereken kurallar

 

 

Anlatım, Gösterip Yaptırma, 

Süreç

1 ders saati

 

Okulun tanıtımı

Okulun bölümlerini tanıyabilme

 

Sınıfları, İdareci odalarını, Kütüphaneyi, Tuvaletlerin yerini ve kullanımını öğrenme.

Anlatım, Gösterip Yaptırma, 

Süreç

1 ders saati

 

Araç-gereç kullanım bilgisi

Hangi aracın hangi derste kullanılacağını öğrenir.

 

Geometri araçlarının

Görsel Sanatlar araçlarının kullanımı.

Anlatım, Gösterip Yaptırma, 

Süreç

1 ders saati

 

Ders kitaplarını tanıma .

Ders kitaplarını programa göre getirmeyi öğrenir.

 

Ders araç-gereçlerini eksiksiz getirme.

Anlatım, Gösterip Yaptırma, 

Süreç

1 ders saati

 

 

AY

  4.HAFTA

 

 

YETERLİK

ALANI

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİK

 

 

AÇIKLAMA

 

 

KULLANILACAK ARAÇ GEREÇ

YÖNTEM

 

DEĞERLENDİRME

 

SÜRE

   EYLÜL 

 

Okuma –yazma

Harfleri başlangıç ve bitiş yönlerine göre yazabilme.

Bitişik eğik yazı büyük ve küçük harflerle çalışma.

Büyük ve küçük harfleri kuralına göre yazar.

Anlatım, Gösterip Yaptırma.

Süreç

 

 

1 ders saati

 

Sosyal ve kişisel alan

Hak ve sorumluklarını tanır ve kullanır.

Sınıf başkanı ve yardımcılarının seçilmesi

Açık oyla seçim yapılacak

Anlatım, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası. Problem çözme

Süreç

 

1 ders saati

 

Okuma –yazma

Harfleri başlangıç ve bitiş yönlerine göre yazabilme.

Bitişik eğik yazı büyük ve küçük harflerle çalışma

Büyük ve küçük harfleri kuralına göre yazar

Anlatım, Gösterip Yaptırma.

 

Süreç

 

1 ders saati

 

 

Dikte çalışması

Verilen cümleyi kuralına uygun ve eksiksiz yazar.

Cümle çalışması..

Bitişik eğik yazı çalışması

Anlatım, Gösterip Yaptırma.

Süreç

 

 

 

1 ders saati

 

 

Dikte çalışması

Verilen cümleyi kuralına uygun ve eksiksiz  yazar.

Kısa metin çalışması

Bitişik eğik yazı çalışması

Anlatım, Gösterip Yaptırma.

Süreç

 

 

 

1 ders saati

 

www.