2018-2019 5.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı

2018-2019 5.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı dosyası 22-12-2017 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 5.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı
Kategori 5. Sınıf Matematik
Gönderen meliketurk
Eklenme Tarihi 22-12-2017
Boyut 324.2 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2010-2011  EĞİTİM ve ÖĞRETİM  YILI

ŞÜKRÜ BAŞYAZICIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU 

1.DÖNEM  5.SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO: 1    

KARAR NO: 1

TOPLANTI  YERİ : ÖĞRETMENLER ODASI

TOPLANTI  TARİHİ VE GÜNÜ : 13.09.2010

TOPLANTI  SAATİ : 10.00

 

TOPLANTIYA KATILANLAR:

1  Okul  Müdür Yardımcısı :  Yılmaz SALİHOĞLU

2. 5A Sınıfı Öğretmeni        :  Mustafa TEMİZER

3  5B Sınıfı Öğretmeni        :  Yusuf KAHYA

 

TOPLANTININ AMACI:

 1. Eğitim öğretim çalışmalarında ortak bir yol izlemek, koordinasyon, paralellik ve süreklilik sağlamak.
 2. Öğretmenlerin birbirlerinin metot, bilgi ve tecrübelerinden yararlanması.
 3. Sınıfları okutan öğretmenler arasında eğitim öğretim çalışmalarında fikir alış verişinde bulunmak.
 4. Eğitim öğretimdeki yeni yöntem ve teknikleri takip edip yararlanmak.     

 

 

 GÜNDEM MADDELERİ:

 

 1. Açılış konuşması.
 2. 2009–2010 eğitim öğretim yılı zümre öğretmenler tutanağının gözden geçirilmesi.
 3. 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun okunup, incelenmesi.
 4. Yıllık çalışma programının hazırlanması.
 5. İlköğretim programının 5. sınıf dersleriyle ilgili amaç ve tema kazanımlarının incelenmesi
 6. 2504 sayılı tebliğler dergisinden “Atatürkçülük” ile ilgili konuların incelenmesi.
 7. Yıllık planlarla ilgili esaslar
 8. Kurum yönetmeliğinin okunması.
 9. Ölçme ve değerlendirme yapılırken, esas alınacak ve uygulamada bulundurulacak hususların İncelenmesi

Değişen haftalık ders saatlerinin ve serbest zaman etkinliklerinin incelenip düzenlenmesi.

 1. Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tespiti.
 2. Öğrenci başarılarını artırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi.
 3. Belirli gün ve haftalarda, ünitelerle ilgili yapılacak çalışmaların görüşülmesi.
 4. Yıl içinde yapılacak rehberlik faaliyetlerinin (2524 Sayılı Tebliğler Dergisi 51. madde) tespitinin yapılması.
 5. Yıl içinde yapılacak sosyal faaliyet, gezi ve incelemelerin görüşülmesi.
 6. Öğretmen veli görüşmelerinin plânlanması.
 7. Tema ve Ünitelerin işleyiş sürelerinin belirlenmesi.
 8. Performans ve projelerin belirlenmesi.
 9. Dilek ve temenniler.

 

 

 

                 GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

   1.  Yılmaz SALİHOĞLU: Başarılı bir eğitim, öğretim yılı dilekleriyle toplantının açılışını yaptı. Zümre yazmanı olarak Emir ÇAVUŞ seçildi. Gündem maddelerini okuyarak, eklenmesi ve çıkarılması gereken madde olup olmadığı soruldu. Yeni bir madde teklif edilmediği için maddelerin görüşülmesine geçildi.

     2.  Mustafa TEMİZER: 2007–2008 eğitim öğretim yılı zümre öğretmenler kurulu tutanağını okudu. Geçen öğretim yılında yapılan çalışmalar gözden geçirildi.

          KARAR: Geçen yılki çalışmalardan yararlanılacağı kararlaştırıldı.

    3.  Yusuf KAHYA: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanun maddelerini okudu. Öğrencileri genel amaçlarda belirtildiği gibi Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilimlere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek gerektiğini belirtti.

      Yılmaz SALİHOĞLU: Öğrencilerin genel amaçlarda belirtildiği gibi beden, zihin, ahlak ve ruh, duygu bakımından dengeli bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirileceğini söyledi.

      Mustafa TEMİZER:  Öğrencileri genel amaçlarda belirtildiği gibi ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak suretiyle, hayata hazırlamak, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak, bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, öğrencilerin yetiştirilmesi için gerekli önceliklerin alınmasının gerektiğini vurguladı.

     4.Yılmaz SALİHOĞLU:  Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen yıllık çalışma takvimi incelenerek; birinci dönemin 91 iş günü, ikinci dönemin 87 iş günü ve toplam 178 iş günü olduğu tespit edilmiştir.

 

 

5. Yusuf KAHYA: Yıl içinde yapacağımız belirli gün ve haftalardan kutlanacakların, veli toplantılarının ve önem arz eden çalışmaların yıllık çalışma programında belirtilmesinin çok yararlı olacağını söyledi. Yıllık çalışma programı 5. sınıf öğretmenlerinin ortak çalışmalarıyla aşağıdaki tablo şeklinde çıkarıldı

2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

AYLAR

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

DÜŞÜNCELER

EYLÜL

1.

Seminer çalışmasının yapılması

 

2.

Resmi yazıların okunması

3.

Okul ve dersliklerin eğitim öğretime hazırlanması

4.

Kılavuz kitaplarının ve yıllık plânların incelenmesi

5.

Sınıfın düzenlenmesi

6.

İlköğretim haftasının kutlanması

7.

1. Zümre Şube toplantısının yapılması

EKİM

1.

Hayvanları koruma gününün kutlanması

 

2.

Sınıftaki araç gereçlerin düzenlenmesi

3.

Sınıf veli toplantısının yapılması

4.

Öğrenci kulüplerinin oluşturulması

5.

Öğrencilerin; ağırlık, boy ölçülerinin alınarak grafiklere işlenmesi

6.

Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarının yapılıp, Cumhuriyetin 85. Yıl Dönümü'nün kutlanması

7.

Kızılay haftasının kutlanması

 

 

KASIM

1.

Okul ecza dolabındaki eksiklerin tespit edilmesi ve giderilmesi

 

2.

Kızılay kutlama etkinliklerinin devamının sağlanması

3.

Sınıf kitaplığına yeni kitapların sağlanması

4.

Atatürk Haftası'nın kutlanması

5.

Atatürk köşesinin yeniden düzenlenmesi

6.

Öğrenci kulüpleri etkinliklerinin değerlendirilmesi

7.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanması

 

ARALIK

 

1.

 

Sınıf demirbaşlarının kontrol edilmesi.

 

2.

Öğrenci kişisel bilgilerinin incelenmesi ve eksiklerin           e-okulda güncellenmesi

3.

Tutum yatırım ve Türk malları haftasının kutlanması

4.

Sınıf veli toplantısının yapılması

5.

Sınıfa duvar takvimi sağlanması

OCAK

1.

Yeni yıl kutlama etkinliklerinin yapılması

 

2.

Verem savaş eğitimi haftasının kutlanması

3.

Enerji tasarrufu haftasının kutlanması

4.

Birinci dönemin eğitim öğretim açısından değerlendirilmesi

5.

Karnelerin dağıtılarak 1. Dönem yarıyıl tatiline girilmesi

ŞUBAT

1.

Tatilin Değerlendirilmesi

 

2.

Sınıfın kontrol edilip eksikliklerin giderilmesi

3.

Millî Eğitim Bakanlığı vakfı kuruluş gününün kutlanması

4.

Öğrenci boy ve ağırlık ölçülerinin alınması ve ruhsal dosyalarına işlen­mesi

5.

Sosyal kulüp faaliyetlerinin gözden geçirilmesi

6.

Sınıf veli toplantısının yapılması

7.

 Grafiklerin yeniden düzenlenerek güncelleştirilmesi

8 

 

Zümre  Şube öğretmenler toplantısının yapılarak çalışmalarının değerlendirilmesi

MART

1.

Kitaplığın  ve okuma defterinin incelenmesi

 

2.

Yeşilay haftasının kutlanması

3.

Orman haftasının kutlanması

4.

Çevrede yapılan ağaçlandırma çalışmalarına sınıfça katı- lımı

5.

Kütüphaneler haftasının kutlanması

 

 

NİSAN

1.

Kanserle savaş propaganda haftasının kutlanması

 

2.

Sağlık haftasının kutlanması

3.

Turizm haftasının kutlanması

4.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hazırlıklarının yapı­la­rak, bayramın kutlanması

5.

Öğrenci kulüpleri etkinliklerinin değerlendirilip eksikliklerin giderilmesi

MAYIS

1.

Trafik haftasının kutlanması

 

2.

Öğrenci ruhsal dosyalarının incelenmesi ve doldurulması

3.

Sınıf veli toplantısının yapılması

4.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanması

5.

Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinin gözden geçirilmesi

6.

Zümre öğretmenler toplantısının yapılması

7.

 

8.

 

HAZİRAN

1.

Yılsonu programına hazırlık çalışmaları

 

2.

Çevre koruma haftasının kutlanması

3.

Karne ve kanaat not cetvellerinin doldurulması

4.

Karnelerin dağıtılarak Öğretim yılının sona erdirilmesi

5.

Sınıf geçme defteri, ruhsal dosyaların doldurulması

7.

 Yılsonu seminer çalışma­la­­nın yapılması

I. Dönem

3 Sınav Yapılacak Dersler                          2 Sınav Yapılacak Dersler

I. Sınavlar : 22- 26 Ekim 2010                  I. Sınavlar: 5- 9 Kasım 2010

II. Sınavlar: 3-7 Aralık 2010                      II. Sınavlar: 1-4 Ocak 2011

III.Sınavlar: 7- 11 Ocak 2011

II. Dönem

3 Sınav Yapılacak Dersler                         2 Sınav Yapılacak Dersler

I.Sınavlar: 10-14 Mart 2011                         I. Sınavlar: 24-28 Mart 2011

II. Sınavlar: 21-30 Nisan 2011                     II. Sınavlar: 19-23 Mayıs 2011

III.Sınavlar: 26-30 Mayıs 2011

12. Dönem başlarında ve dönem ortalarında aşağıdaki tarihlerde veli toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

I. Dönem                                                      II. Dönem

1.Toplantı: 28Eylül 2010                          1.Toplantı: 22 Şubat 2011

2.Toplantı: 30Kasım2010                         2.Toplantı: 05 Nisan 2011

 

        6.      Mustafa TEMİZER: İlköğretim programında yer alan 5. sınıflarla ilgili Türkçe Programı’nın genel amaçları, açıklamalar ve öğrenme alanlarına(dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu)göre kazanımlar bölümünü madde madde okudu.

           Yusuf KAHYA:  İlköğretim programında yer alan 5.sınıflarla ilgili Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler Programı’nın genel amaçları, açıklamalar ve kazanımlar bölümünü okudu. Sosyal Bilgiler dersinin 8 ünitesi ve öğrenme alanının olduğunu belirtti. Fen ve Teknoloji konularının 7 ünitede toplanıldığı söyledi.

 Yılmaz SALİHOĞLU: İlköğretim programında yer alan 5. sınıflarla ilgili Matematik Programı’nın genel amaçları, açıklamalar ve kazanımlar bölümünü okudu. Konuların 6 ünitede toplandığını belirtti. Trafik Güvenliği dersinin de 3 temadan ibaret olduğunu belirtti.

     7. Mustafa TEMİZER; 2504 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük konularını okudu.                     Yusuf KAHYA; Atatürkçülük konularının özellikle sosyal Bilgiler ve Türkçe dersinde etkin bir şekilde ele alınmasını ve amacına uygun olarak işlenmesinin uygun olacağını söyledi. Böylece Atatürk çeşitli yönleriyle anlatılmış ve Atatürkçülük kavratılmış olacaktır dedi. Matematik derslerinde de Atatürkçülük konularının işlenmesinin kalıcı etkiler yapacağını ekledi. 

    Mustafa TEMİZER; ders kılavuzu ışığında konuların işlenmesi ve etkinliklerin yapılması gerektiğini söyledi.

            KARAR: Kılavuzu olan derslerin(Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler)planının yapılmaması, ancak; kılavuzu olmayan derslerin planlarının ortak olarak yapılmasına karar verildi.

     8. Yusuf KAHYA: Kurum yönetmeliğini okudu. Eğitim ve öğretimin düzenli olarak gerçekleşmesi için kurumun belirlediği prensipler doğrultusunda hareket edilmesinin başarının artmasına sebep olacağını söyledi. 

     9. Yılmaz SALİHOĞLU; yeni öğretim sistemimdeki değerlendirme teknikleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin değerlendirilmesi, öğretme süreciyle iç içe olduğunu, öğrencilerin çalışmaları portfolyo, proje, performans ödevleri ve öğretmenin öğrencileri çalışma sırasında gözlemlemesi sonucu olduğunu belirtti. Böylece değerlendirmenin objektif olacağını ekledi.

           KARAR:Yönetmelik doğrultusunda Haftada 3 saatten fazla olan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, derslerinden bir dönemde 3 yazılı yoklama, haftada 3 ve 3 saatten az olan derslerden 2 yazılı yapılması benimsenmiştir..

     10  Yusuf KAHYA Haftalık ders çizelgesini değişen ders saatlerine ve eklenen serbest zaman etkinliklerine göre düzenlemeye dikkat edelim dedi.

    11. Yusuf KAHYA; ders kitapları haricinde kaynak eserlerden de yeri geldiğinde yararlanılmasının eğitim, öğretime olumlu yönde katkıda bulunacağını belitti.

   12. Mustafa TEMİZER: Özellikle Matematik dersinde geometrik cisimlerden; Türkçe dersinde sözlük, imlâ kılavuzundan; Fen ve teknoloji dersinde laboratuar araç gereçlerinden çeşitli video CD lebden azami ölçülerde yararlanılmasının gerekliliğini vurguladı.

      Yusuf KAHYA; öğrenci başarısını artırmak için derslerin görsel materyallerle desteklenmesi gereklidir. Ayrıca yeni müfredatta çokça belirtilen çoklu zekâ kuramından da yararlanılmalıdır. Ders işleme esnasında değişik zekâ gruplarına hitap edecek şekilde örneklemeler yapılmalı, konular bu şekilde pekiştirilmelidir dedi.

     Yılmaz SALİHOĞLU;  öğrencilere evde düzenli ders çalışma programı çıkartılarak bu programın düzenli takibinin yapılması, öğrencilerin başarılarının artması bakımından yararlı olacaktır dedi.

     13. Mustafa TEMİZER: Yıl içinde kutlanacak törenler ayrıca belirli gün ve haftalar isim ve tarih olarak okundu. Özellikle ilköğretim haftası, 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs kutlamaları haftalarına gelen dönemlerde sınıf panoları ve koridor panolarında özel bir yer ayrılmasının gerektiğini söyledi.

Yusuf KAHYA: Belirli gün ve haftalarla bağlantılı olarak Kızılay Haftası, Müzeler Haftası, Yeşilay Haftası, Orman Haftası gibi önem arz eden haftalarda tören öncesi haftalarla ilgili şiir ve özlü sözler okunarak tüm öğrencilere hitaben kutlamalar yapılıyor bunun çok kalıcı olmadığını sınıfta da üzerinde durularak pekiştirilmesi gerektiğini söyledi

      Yılmaz SALİHOĞLU; belirli günlerle uyumlu düzenlenecek şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarına katılmalarının teşvik edilmesi, öğrencileri bu günlerin anlam ve önemlerini kavratmaları açısından yararlı olacağını söyledi.

       14. Mustafa TEMİZER; yıl içinde sınıf rehber öğretmeninin öğrencilere yapacağı rehberlikle ilgili 2524 sayılı Tebliğler Dergisi’nden 51. maddeyi okudu. Rehberlik kurulu ile iş birliği yapılarak öğrencilerin psikososyal gelişmelerinin yakından takip edilmesini, öğrenciler arasındaki farklılığın ortaya çıkarılarak ilgi ve yeteneklerine göre eğitilmesi gerektiğini söyledi.

      15: Yusuf KAHYA; Zümre olarak temalarda geçen konularla uyumlu gezi ve gözlem çalışmalarının yeri geldikçe birlikte idareden izin alınarak yapılmasını söyledi.

Yılmaz SALİHOĞLU:  Okul içinde yapılacak sosyal faaliyetlere öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda katılımları sağlanarak, çalışmalarda sınıflar aktif rol oynayacaktır. Ayrıca şiir resim ve spor dallarındaki yarışmalara öğrenciler teşvik edilerek bireysel yeteneklerinin ön plana çıkarılması sağlanmalıdır, dedi.

      16 Mustafa TEMİZER: Her yıl olduğu gibi veli öğretmen görüşmelerinin imkânlar doğrultusunda birinci dönem en az iki, ikinci dönem en az iki toplantı yapılmasının yararlı olacağını belirtti. İsteyen öğretmenlerin de sınıflarını göz önünde bulundurarak istediği zaman toplantı yapmasını söyledi.

     Yusuf KAHYA: Velilerle yapılan görüşmeler yalnız sınıf veli toplantılarıyla sınırlandırılmayıp, Veli toplantılarına veli görüşmelerine katılsın veya katılmasın velilerle telefon görüşmesi yapıla bileceğini söyledi.

    Yılmaz SALİHOĞLU; velilerle dostlukların, ilişkilerin pekiştirilip geliştirilmesi gerektiğinde veli ziyaretleri yapılması gereğini vurguladı.

     17. Derslerdeki tema ve ünitelerin işleyiş süreleri aşağıdaki gibi olması kararlaştırılmıştır.   

Ünite  ile ilgili konuların  planlanan  sürede  bitirilmesi.Ünite ve sürelerinin belirlenmesi:

Ünite  konularının  önceden belirlenen iş  takvimi  doğrultusunda  ve  belirtilen  sürede  işlenerek bitirilmesine karar verildi.

Toplantıda Ünite süreleri aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.Ünitelerin veriliş sırası,ders saati ve tarihleri ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN hazırlanırken zümre olarak ileride belirlenecektir.

ÜNİTELER VE SÜRELERİ

SOSYAL BİLGİLER-5

Ünitenin Adı

Ders Saati

Ünite Süresi

1.HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

12

20

2.ADIM ADIM TÜRKİYE

15

25

3.BÖLGEMİZİ TANIYALIM

15

25

4.ÜRETTİKLERİMİZ

15

25

5.GERÇEKLEŞEN DÜŞLER

12

20

6.TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR

12

20

7.BİR ÜLKE BİR BAYRAK

15

25

8.HEPİMİZİN DÜNYASI

12

20

 Toplam

   108

180 işgünü

 

 

FEN VE TEKNOLOJİ-5

Ünitenin Adı

Ders Saati

Ünite Süresi

1.VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

           20

25

2.CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM

30

40

3.MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

36

40

4.KUVVET VE HAREKET

 14

20

5.YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

12

15

6.IŞIK VE SES

            20

25

7.DÜNYA,GÜNEŞ VE AY

12

15

 Toplam

144

180 işgünü

Birinci Kanaat dönemi 20 Eylül 2010 Pazaartesi başlayacağı,

Birinci Kanaat Döneminin 28 Ocak 2011 Cuma günü sona ereceği,

Yarıyıl Tatilinin 31 Ocak-11 Şubat Tarihleri arasında yapılacağı,

İkinci Kanaat Döneminin 14 Şubat 2011 Pazartesi başlayacağı,17 Haziran 2011 Cuma Günü sona ereceği,

belirtilmişti.

           MATEMATİK DERSİ ÜNİTE İŞLEYİŞ SÜRESİ

ÜNİTE KONULAR  SÜRE İŞ GÜNÜ

   1. ÜNİTE

GEOMETRİK ŞEKİLLER

1-Çokgenleri Tanıyalım(10sa.)

2-Dörtgenler( 9sa.)

3-Çember ( 5)

8 Eylül 2008- 24 Ekim

2008

 

 25

       2.  ÜNİTE

  KESİRLER

1-Kesirler(9 sa.)

2-Uzunlukları Ölçme(10sa.)

3-Kesirlerde İşlemler(13sa.)

27 Ekim 2008-26 Aralık

2008

 

  32

3. ÜNİTE

ONDALIK KESİRLERİN DÜNYASI

1-Kesirleri Karşılaştıralım(5)

2-Sıvıları Ölçelim.( 10 sa.)

3-Oran ve Olasılık ( 7 sa.)

4- Çevre ( 6 sa.)

29 Aralık 2008

27 Şubat 2009

 28

4. ÜNİTE

GEOMETRİK CİSİMLER

1- Alan Ölçme ( 6 sa.)

2- Geometrik Cisimler (10 sa.)

2 Mart 2009-27 Mart

2009

 

  16

5. ÜNİTE

HAYATIMIZDAKİ SAYILAR

1-Sayıların Dünyası ( 16 sa.)

2-Zihinden İşlemler( 8 sa.)

30 Mart 2009-8 Mayıs

2009

 24

6. ÜNİTE

ÇARPMA ve BÖLME İŞLEMLERİ

1-Çarpma ve Bölme İşlemi

(12 sa.)

2- Çarpma ve Bölme uyg. 8 sa.

11-Mayıs    2009              12 Haziran 2009

 

 19

 

 

 

 

FEN VE TEKNOLOJİ

1. ÜNİTE : Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

20 saat

8 Eylül 2008 – 17 Ekim 2008

2. ÜNİTE:  Maddenin Değişmesi ve Tanınması

32 saat

20 Ekim 2008– 19Aralık 2008

3. ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket

16 saat

22Aralık 2008 – 16Ocak 2009

4. ÜNİTE: Yaşamımızdaki elektrik

12 Saat

19Ocak2009 – 20 Şubat 2009

5. ÜNİTE: Gökyüzü Macerası

12 Saat

23 Şubat 2009– 13 Mart 2009

6. ÜNİTE:  Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım

32 Saat

16 Mart 2009 – 8 Mayıs 2009

7. ÜNİTE: Işık ve Ses

20 Saat

11 Mayıs 2009 –12 Haziran 2009

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER

1. ÜNİTE:Haklarımı Öğreniyorum.

12 Saat

8 Eylül 2008 – 10 Ekim 2008

2. ÜNİTE: Adım Adım Türkiye.

15 Saat

13 Ekim 2008 – 14 Kasım 2008

3. ÜNİTE: Bölgemizi Tanıyalım.

15 Saat

17 Kasım 2008 – 26 Aralık 2008

4. ÜNİTE: Ürettiklerimiz.

15 Saat

29 Aralık 2008 – 13 Şubat 2009

5. ÜNİTE: Gerçekleşen Düşler

12 Saat

16Şubat 2009 – 13 Mart 2009

6. ÜNİTE: Toplum İçin Çalışanlar

12 Saat

16 Mart 2009 – 19 Nisan 2009

7. ÜNİTE: Bir Ülke Bir Bayrak.

15 Saat

13 Nisan 2009 –15 Mayıs 2009

8. ÜNİTE: Hepimizin Dünyası.

12 Saat

18 Mayıs 2009 –12 Haziran 2009

 

 

TÜRKÇE

1.TEMA:Birey ve Toplum

30 Saat

8 Eylül 2008 – 17 Ekim 2008

2. TEMA: Atatürk

23 Saat

20 Ekim 2008 – 14 Kasım 2008

3. TEMA : Sağlık ve Çevre

24 Saat

17 Kasım 2008 – 19 Aralık 2008

4. TEMA: Yenilikler ve gelişmeler

29 Saat

22 Aralık 2008 – 23 ocak 2009

5. TEMA:Güzel Sanatlar

24 Saat

9Şubat 2009 – 6 Mart 2009

6. TEMA: Değerlerimiz

24 Saat

9 Mart 2009 – 3Nisan 2009

7. TEMA: Doğal Afetler.

28 Saat

6 Nisan 2009 –8 Mayıs 2009

8. TEMA : Oyun ve Spor.

28 Saat

11 Mayıs 2009 –12 Haziran 2009

  18. Proje ve performanslar

                      TÜRKÇE DERSİ PROJE GÖREVLERİ

1- Okula yeni gelen öğrencilerin ; geliş nedenlerini, duygularını ,sorunlarını anlatan bir yazı

2- Doğal afetlerle ilgili bir afiş hazırlama.

3-Atatürk ile hayali bir röportaj yaparak,yazınız.

4-Toplumumuzda misafirlere verilen önemi araştırınız.

           FEN VE TEKNOLOJİ PROJE GÖREVLERİ

1-Beslenme ve diş sağlılığı ile ilgili çalışma.

2-Güneş panellerinin nasıl yapıldığını ve nasıl çalıştığını gösteren bir çalışma hazırlayınız.

3-Temas gerektirmeyen kuvvetlerle ilgili çalışmalar.

4-Karton evi aydınlatan düzeneği kurma.

5- Dünya,Güneş ve Ay’ın hareketlerini ve büyüklüklerini karşılaştıran model çalışması.

6- Ses yayılmasının önlenmesi ile ilgili çalışma.

       SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROJE GÖREVLERİ

1- Çocuk haklarının incelenmesi

2-inkılapların ülkemize ve insan haklarının gelişmesine sağladığı katkılar.

3- Beş kişi ile yaşadığı yere yönelik röportaj.

4- Yazılı basının yöremizin ekonomisi ile ilgili haberleri.

5-Teknolojini gelişimi ile ilgili çalışma.

6- Çevremizin sorunları ile ilgili bir sosyal örgüt kuralım.

7-Cumhurbaşkanlığının forsundaki 1on altı yıldızın anlamı.

      MATEMATİK DERSİ PROJE GÖREVLERİ

1-Miladi takvim yapınız.

2-Uçurtma yapalım.

3-Geziye gidiyoruz.

3-Boşa akan sularımız.

4-Maketimizi yapıyoruz.

5-Meslek gruplarını Tanıyalım.

         MÜZİK  DERSİ PROJE GÖREVLERİ

 

1-Sayışma, ninni, tekerleme  nedir? Yararları nelerdir? Oyunlarda ebe seçerken kullandığımız sayışma örnekleri ,tekerleme ve ninni örneklerini bir kitap halinde hazırlayınız.(her türden  5 taneden az olmamak şartıyla )

2-Yöremize ait oyunların neler olduğunu anlatan bir çalışma hazırlayınız.(oyunlara ait resim , yazı ,hikaye varsa yazın.)

 

                      TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ

1-Çeşitli engellere sahip bireylerin yaya olarak karşılaştıkları sorunlar

2-Yolcu olarak sorumluklarımız.

3-Nasıl iyi bir sürücü olunur?

 TÜRKÇE DERSİ PERFORMANS GÖREVLER

1-Orman yangınlarını araştırınız.

2- Çevrenizi üç hafta boyunca gözlemleyerek sağlık açısından edindiğiniz izlemleri ve çözüm yollarını öneren bir rapor yazınız.

3-Güzel sanatlar ve ailelerin güzel sanatlarla derslere bakış açısı. Ailenizi ikna etme çalışması.

4-Milli egemenlik mücadelesini belirleyen süreci aşama aşama karton üzerinde gösteriniz.

5-Dilekçe, davetiye ,telgraf ve tebrik kartı nasıl yazılır?

  *Okul müdürlüğüne kursa katılmak için bir dilekçe örneği,

  *Yıl sonu gecesi için velilere bir davetiye örneği,

  *Düğününe gidemediğiniz bir yakınınıza bir telgraf örneği,

  *Bir yakınınıza yeni yılı kutlamak için bir tebrik kartı örneği  yazınız.

       FEN VE TEKNOLOJİ  PERFORMANS GÖREVLERİ

1-Yaşadığımız bölgeye özgü veya yaşadığımız bölgede en fazla bulunan besinlerle ilgili bilgi toplayınız. Bu besinleri içerdikleri besin gruplarına göre sınıflandırınız.

2-Diş sağlığı için önemli olan konulardan (beslenme, temizlik ,diş kontrolü vb.)birini seçiniz.Bu konularla ilgili poster hazırlayınız.

3-Maddenin ve Değişimi ve Tanınması(ünite:2)ile ilgili bir bulmaca hazırlayınız.

4-Küresel ısınma hakkında araştırma yapınız.Bu konuda neler yapılabilir?yazınız.

5-İçinde donma yoğuşma, buharlaşma , kaynama sözcüklerinin geçtiği bir öykü yazınız

.6-Mıknatısın günlük hayatta kullanım alanlarını gösteren bir poster hazırlayınız.

7-Sigara ve alkolün zararlarını anlatan poster oluşturma çalışması.

        SOSYAL BİLGİLER PERFORMANS GÖREVLERİ

1-Çocuk hakları ile ilgili basından çıkan haberler ve resimler.

2-Atatürk’ü tanıyalım.

3-Türkiye’nin bölgelerini harita üzerinde gösteriniz .Bulunduğunuz bölgenin yer yüzü şekillerini sembollerle gösteriniz.

4-Mesleklerle ekonomik faaliyetleri ilişkilendiren poster çalışması.

5-Bir reklam filmi hazırlayınız.

6- Bir sivil toplum örgütünü tanıtınız.

7- Okuldaki uyulması gereken kuralları ve yasaları bir tabloda gösterilmesi

 

    MATEMATİK PERFORMANS GÖREVLERİ

1-Evimizin planı

2-Grafiklerin sağladığı kolaylıklar..

3-Ev pencerelerinin gözlemlenmesi,geometrik şekilleri arasındaki ilişki.

    MÜZİK PERFORMANS GÖREVLERİ

1-Bir türkünün öyküsünü anlatan yazı çalışması.

2- yurdumuzun yaşayan müzisyenlerden birisinin yaşam öyküsü ve sanat hayatı.

3- Müzik aletlerini  tanıtma.

    TRAFİK GÜVENLİĞİ PERFORMANS GÖREVLERİ

1-Yayalar tarafından sergilenen doğru ve yanlış davranışların belirlenmesi.

2-  Trafikte sorumlu en yetkili kişi iseniz;trafiğe çözüm bulmanız isteniyor..

 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ

Bir

Dönemde

Bir

Dönemde

Bir

Dönemde

Yıllık

Yazılı

Ders ve Etk.Katı.

Performans Gör. En Az

Proje

Türkçe

3

1

1

Öğrencinin seçeceği dersten

yıllık en az bir proje ödevi verilir.

Matematik

3

1

1

Fen ve Tek.

3

1

1

Sos.Bil.

2

1

1

Trafik

2

1

1

 

 Ölçme değerlendirme etkinliklerinden biri olan yazılı değerlendirmelerin aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde yapılması kararlaştırıldı.

 

TÜRKÇE DERSİ

1.YAZILI

20-24 EKİM

2.YAZILI

24-28 KASIM

3.YAZILI

05 - 09 OCAK

MATEMATİK DERSİ

1.YAZILI

20-24 EKİM

2.YAZILI

24-28 KASIM

3.YAZILI

05 - 09 OCAK

FEN VE TEKNOLOJİ

1.YAZILI

20-24 EKİM

2.YAZILI

24-28 KASIM

3.YAZIL

05 - 09 OCAK

SOSYAL BİLGİLER

1.YAZILI                 

20-24 EKİM            

2.YAZILI

05 - 09 OCAK

TRAFİK

1.YAZILI

17-21 KASIM

2.YAZILI

05 - 09 OCAK

 

 

 

 

 

A L I N A N   K A R A R L A R

 1.   Okulun açıldığı hafta “İlköğretim Haftası” olarak kutlanması “İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” nce bir zorunluluktur. Bu nedenle hafta boyunca “İlköğretimin Önemi” üzerinde durulacaktır.
 2. Yeni müfredatın uygulanmasında herhangi bir sıkıntı kalmamıştır. Program tam olarak uygulanmaktadır.
 3. Branş öğretmenlerinin girmediği derslerin Ünitelendirilmiş yıllık planları yapılacaktır
 4.  Bakanlığın uygun siteleri takip edilerek ( meb. İlköğretim genel müdürlüğü ıogm, talim ve terbiye kurulu başkanlığı TTKB ) yapılan değişiklikler işbirliği ile uygulanmalıdır.
 5. Her sınıfta sınıf kitaplığı oluşturulmalı, ‘’ Kitap Okuma Defteri ‘’ tutturulmalıdır. Öğrenciler kitap okumaya özendirilmelidir. 
 6. Konular içerisine serpiştirilen, Atatürkçülük konularının işlenmesine titizlik gösterilmelidir.
 7. Türk dilinin doğru ve güzel kullanımı için gerekli önlemler  alınacaktır. Yanlış telaffuzlar yerinde düzeltilecektir.
 8.   Haftalık ders saati 3’ten fazla olan Matematik, Türkçe, Fen Ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler derslerinde bir dönemde 3, Trafik Güvenliği dersinden 2 sınav yapılması kararlaştırıldı.
 9. Öğrencilere bir dönem için istedikleri bir dersten bir proje, her ders için bir performans görevi verilecektir.
 10.                    Yazılı değerlendirme ve proje görevlerinin veriliş tarihleri zümre toplantısında belirlenen kararlar doğrultusunda olacaktır.
 11.                    Proje ve performans görevleri belirlenen konular dışında öğrencilerin belirlediği konulardan da verilebilecektir.
 12.                    e - okul bilgi sitemindeki çalışmalar aksatılmadan yürütülecek, gerekli güncellemeler yapılacaktır..
 13.                    Öğrencilerin yapmış olduğu etkinlikler sene sonunda ürün dosyalarından seçilerek sınıflarda sergilenmelidir.
 14.                    Öğretmen- veli-öğrenci işbirliği sürekli kullanılmalı, ancak velilerin okula ilgisini daha bilinçli hale getirecek çalışmalar yapılmalıdır.
 15.                    Veli toplantılarının bir dönemde iki kez yapılmalıdır.
 16.                    Sınıflarımızda uyguladığımız etkinlikler sadece ders kitapları ile sınırlı kalmamalı  farklı kaynaklardan elde edilen etkinliklerde amaca uygun olarak kullanılmalıdır.
 17.                    Sınıf içi etkinliklerde küme ve grup çalışmaları yöntemlerinden sık sık yararlanılmalıdır
 18.                    Sürekli olarak zümreler arasında rutin toplantılar yapılmalı fikir alışverişinde bulunulmalıdır.

 

 

 

       Mustafa TEMİZER           Yusuf KAHYA      Yılmaz SALİHOĞLU

5 / A SINIF ÖĞRETMENİ            5 / B SINIF ÖĞRETMENİ              OKUL MÜDÜR YARDIMCISI

      

 

 

OLUR

                                                                 14.09.2010

         

    Basri ALTOP

                                                             OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 Bilgi

 Bilgi

 

 

 

 

 

 

 


İLKÖĞRETİM  OKULU SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ   5. SINIF  AYLIK FAALİYET PLANI

SÜRE

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ  AYLIK FAALİYET PLANI

AY

HAFTA

DERS SAATİ

HEDEFLER

 

KONULAR

 

ÖĞRENME – ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM

TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve DAVRANIŞLARA

Ulaşma Düzeyi)

EYLÜL

2

9

 

 

 

Şarkılı oyun müziklerine uygun hareketlerle eşlik eder.

Okuduğu metni türüne uygun okur.

Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler hazırlar.

Yığma dizme ve yerleştirme işleri yapar.

Artık malzemeleri kullanarak görsel tasarımlar yapar.

Farklı oyunlar bularak arkadaşlarıyla oynar.

Düzeye uygun bir filmi izler ve çıkarımda bulunur.

Ulusal bayramların coşkusunu rontlar ,halk oyunları,spor ve dans etkinliklerine katılarak gösterir.

Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak bireysel ve eşli olarak nesneleri hareket ettirir.

Milli bayramları kutlamak için hazırlık yapar ve alternatif üretir.

Okulu ve çevresini korumak için alternatif üretir.

Kaynak kitaplardan nasıl yararlanacağını araştırır.

Kurallara uygun okur.

Bir etkinliğin yönergelerini uygular.

Belirli bir konudaki düşüncelerini açıklar.

Hikaye yazar.Yarım bırakılmış bir hikayeyi tamamlar.

Satranç oynar.

Bir masal ya da hikayeyi jest ve mimik kullanarak anlatır.

Hayal gücünü kullanarak bilinen bir hikayeyi değiştirip geliştirerek anlatır.

 

 

Şiir okuma

Kağıt işleri

Monolog

Diyalog

Görsel çalışmalar

Şarkı söyleme

Oyun oynama

Bilmece bulmaca

Artık malzemelerle çalışmalar

Bulmaca çözme

Sınıf içi oyunları

Bahçe oyunları

Çevre düzenleme

Hikaye, masal       anlatma

 

 •       Soru-cevap
 •       Keşfettirme
 •       Akıl yürütme
 •       Grup çalışması
 •       Etkinlikler
 •       Dramatizasyon
 •       Gösterip yaptırma
 •       Münazara
 •       Yarışmalar
 •       Beyin fırtınası
 •       Araştırma
 •       inceleme

 

Hikaye ,masal ,bilmece ,şiir kitapları

 

Karton,yağıştırıcı,el işi kağıtları

 

 

Artık malzemeler ,boncuklar,kumaş parçaları

 

Bilgisayar ,cd,  dvd, çizgi ve animasyon filmler

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

 

2,etkinliklere katılımın sağalanması

 

3 :Et­kin­lik­ler sı­ra­sın­da be­lir­le­nen  ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ması.

 

 

EKİM

4

20

KASIM

4

18

ARALIK

5

23

OCAK

4

20

SÜRE

 

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

HEDEFLER

 

KONULAR

 

ÖĞRENME – ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM

TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve DAVRANIŞLARA

Ulaşma Düzeyi)

ŞUBAT

2

10

 

Şarkılı oyun müziklerine uygun hareketlerle eşlik eder.

Okuduğu metni türüne uygun okur.

Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler hazırlar.

Yığma dizme ve yerleştirme işleri yapar.

Artık malzemeleri kullanarak görsel tasarımlar yapar.

Farklı oyunlar bularak arkadaşlarıyla oynar.

Düzeye uygun bir filmi izler ve çıkarımda bulunur.

Ulusal bayramların coşkusunu rontlar ,halk oyunları,spor ve dans etkinliklerine katılarak gösterir.

Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak bireysel ve eşli olarak nesneleri hareket ettirir.

Milli bayramları kutlamak için hazırlık yapar ve alternatif üretir.

Okulu ve çevresini korumak için alternatif üretir.

Kaynak kitaplardan nasıl yararlanacağını araştırır.

Kurallara uygun okur.

Bir etkinliğin yönergelerini uygular.

Belirli bir konudaki düşüncelerini açıklar.

Hikaye yazar.Yarım bırakılmış bir hikayeyi tamamlar. Satranç oynar.

Bir masal ya da hikayeyi jest ve mimik kullanarak anlatır.

Hayal gücünü kullanarak bilinen bir hikayeyi değiştirip geliştirerek anlatır.

Şiir okuma

Kağıt işleri

Monolog

Diyalog

Görsel çalışmalar

Şarkı söyleme

Oyun oynama

Bilmece bulmaca

Artık malzemelerle çalışmalar

Bulmaca çözme

Sınıf içi oyunları

Bahçe oyunları

Çevre düzenleme

Hikaye, masal       anlatma

 

 •       Soru-cevap
 •       Keşfettirme
 •       Tümevarım
 •       Tümdengelim
 •       Akıl yürütme
 •       Grup çalışması
 •       Etkinlikler
 •       Dramatizasyon
 •       Gösterip yaptırma
 •       Münazara

yarışmalar

 

 

Hikaye ,masal ,bilmece ,şiir kitapları

 

Karton,yağıştırıcı,el işi kağıtları

 

 

Artık malzemeler ,boncuklar,kumaş parçaları

 

 •       Bilgisayar ,cd,  dvd, çizgi ve animasyon filmler

 

 

.1 Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

 

2,etkinliklere katılımın sağalanması

 

3 :Et­kin­lik­ler sı­ra­sın­da be­lir­le­nen  ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ması.

 

MART

5

23

NİSAN

4

20

MAYIS

4

20

HAZİRAN

3

10

 

 

              DERS ÖĞRETMENİ                                                                       OKUL MÜDÜRÜ

www.