2018-2019 4.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı (ayrıntılı)

2018-2019 4.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı (ayrıntılı) dosyası 28-02-2018 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 4.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı (ayrıntılı)
Kategori 4. Sınıf Matematik
Gönderen kasatura42
Eklenme Tarihi 28-02-2018
Boyut 49.65 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

MERKEZEFENDİ İLKÖĞRETİM OKULU 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR  SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO: 1

TOPLANTI TARİHİ: 07/09/2010

TOPLANTI SAATİ: 10.00

TOPLANTI YERİ:Müdür yardımcı Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR:Okul Müdür Yardımcısı Kenan Şahinkesen, 4/A Sınıf Öğretmeni Ümmühan Toz,4/B Sınıf Öğretmeni Fadime Ökünç,4/C Sınıf Öğretmeni Meliha Tarhan,4/D Sınıf Öğretmeni Nesrin Alacagöz,4/E Sınıf Öğretmeni Muzaffer Çelik,4/F Sınıf Öğretmeni Vicdan Çelik

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1- Açılış ve yoklama

2- Zümre başkanının belirlenmesi

3- Gündem maddelerinin okunması

4- Eğitim – öğretim programının incelenmesi

5- Uygulamada karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yolları

6- Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve alınacak önlemler

7- Yıllık planlarda birlik beraberliğin sağlanması için ünite veya temaların sürelerinin belirlenmesi 

8- Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi

9- Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi

10- Kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

11-Yapılacak gezi gözlem ve araştırmaların tespit edilmesi

12- Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak olan işbirliğinin tespit edilmesi

13- Sınav sayıları ve tarihlerinin belirlenmesi

14- Ders ve etkinliklere katılım puan sayılarının belirlenmesi ve ders ve etkinliklere katılım öğrenci gözlem formlarının hazırlanması

15- Proje ve performans görevlerinin derslere göre konularının , sayıların hangi dönemde verileceğinin ,yönergeleri ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi 

16- 2010/2011 eğitim ve öğretim yılı için değişen ve işlenecek olan haftalık ders saatlerinin ve derslerin  görüşülmesi

17-- Serbest etkinlikler dersinde işlenecek olan konuların ve planlamaların görüşülmesi

18- Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması

19- İş günü takvimi  incelenerek tatil ve işgünlerinin belirlenmesi

20- Bu öğretim yılında yapılacak olan veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi

21- Öğrencilerin okula devam ve devamsızlık durumlarının görüşülmesi

22- İyi dilek ve temenniler

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN  KARARLAR

 

 

1- Merkezefendi İlköğretim Okulu 4. sınıf öğretmenleri okulumuz müdür yardımcısı Kenan Şahinkesen başkanlığında yukarıda belirtilen yer ve tarihte gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere toplanmışlardır.

 

2- 4/C sınıf öğretmeni Meliha Tarhan bu eğitim ve öğretim yılı için zümre başkanlığına aday olmuş oy birliğiyle başkanlığı uygun görülmüştür.

 

3-Okul müdür yardımcısı Kenan Şahinkesen zümre öğretmenleri tarafından önceden belirlenen gündem maddelerini okumuş ve bu maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

 

1

4- İlköğretim Türkçe (1, 2, 4 ve 5. sınıflar) dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun14.05.2009 tarih ve 69 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı , ilköğretim matematik (1- 5. sınıflar) dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun12.07.2004 tarih ve 114 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte , ilköğretim fen ve teknoloji (4, 5. sınıflar) dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 117 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte , ilköğretim sosyal bilgiler (4, 5. sınıflar) dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 118 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte , ilköğretim müzik (1- 8. sınıflar) dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun 28.08.2006 tarih ve 348 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,değişiklik

leri ile birlikte , ilköğretim trafik güvenliği (4, 5. sınıflar) dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 312 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı incelenmiştir.

     Yapılan inceleme sonucunda matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, ve müzik ders programları nın değiştiği; Türkçe ve trafik güvenliği ders programlarının değişmediği gözlenmiştir.

     Muzaffer Çelik değişiklik yapılan derslerin programlarının bilgisayar ortamında saklanılmasına ihtiyaç duyulduğunda bakabilmek için elimizin altında olmasının faydalı olacağını söylemiştir. Arkadaşımızın bu  önerisinin yerinde olduğu söylenmiş ve kabul edilmiştir.

 

5-Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılar hakkında zümre öğretmenleri görüşlerini bildirmişlerdir. Ayrıca 2009/2010 eğitim ve öğretim yılında yapılan zümre toplantı tutanakları incelenmiş alınan kararların uygulandığı ve belirlenen çalışmaların yapıldığı herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı söylenmiştir.

 

6- Öğrenci çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri de dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda birçok ailenin eğitim durumları ile ekonomik durumlarının farklı olduğu bu durumunda çocuklar üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler bıraktığı gözlenmiştir.Olumlu etkilerin öğrencilerin başarılarını arttırdığını olumsuz durumların ise öğrenci davranışlarını bozduğunu ve başarılarını düşürdüğünü buna meydan vermemek için okulumuzun rehberlik servisinden destek alınmasına devam edilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

 

7 - Okutulacak derslere göre ünitelerin süreleri, öğretmen kılavuz kitapları ve ders kitaplarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki biçimde belirlendi. Buna göre  :

 

DERS :FEN VE TEKNOLOJİ

 

Ünite No

Ünitenin Adı

Ünitenin İşleneceği Tarihler

Ünitenin Süresi

1

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

20/09/2010 – 28/10/2010

18 Ders Saati

2

Maddeyi Tanıyalım

01/11/2010 – 07/01/2010

27 Ders Saati

3

Kuvvet ve Hareket

10/01/2011 – 28/01/2011

12 Ders Saati

4

Işık ve Ses

14/02/2011 – 18/03/2011

15 Ders Saati

5

Gezegenimiz Dünya

21/03/2011 – 15/04/2011

12 Ders Saati

6

Canlılar Dünyasını Geze. Tanıyalı

18/04/2011 – 18/05/2011

15 Ders Saati

7

Yaşamımızdaki Elektrik

23/05/2011 – 17/06/2011

12 Ders Saati

 

DERS :SOSYAL BİLGİLER

 

Ünite No

Ünitenin Adı

Ünitenin İşleneceği Tarihler

Ünitenin Süresi

1

Kendimi Tanıyorum

20/09/2010 – 15/10/2010

12 Ders Saati

2

Geçmişimi Öğreniyorum

18/10/2010 – 26/11/2010

15 Ders Saati

3

Yaşadığımız Yer

29/11/2010 – 31/12/2010

15 Ders Saati

4

Üretimden Tüketime

03/01/2011 – 18/02/2011

15 Ders Saati

5

İyi ki Var

21/02/2011 – 18/03/2011

12 Ders Saati

6

Hep Birlikte

21/03/2011 – 15/04/2011

12 Ders Saati

7

İnsanlar ve Yönetim

18/04/2011 – 18/05/2011

15 Ders Saati

8

Uzaktaki Arkadaşlarım

23/05/2011 – 17/06/2011

12 Ders Saati

2

DERS :TÜRKÇE

 

 

Tema No

Temanın Adı

Temanın İşleneceği   Tarihler

Temanın Süresi

1

Güzel Ülkem Türkiye

20/09/2010 - 20/10/2010

27 Ders Saati

2

Atatürk

21/10/2010 – 26/11/2010

24 Ders Saati

3

Sağlık ve Çevre

29/11/2010 – 31/12/2010

30 Ders Saati

4

Doğal Afetler

03/01/2011 – 28/01/2011

24 Ders Saati

5

Değerlerimiz

14/02/2011 – 18/03/2011

30 Ders Saati

6

Birey ve Toplum

21/03/2011 – 15/04/2011

24 Ders Saati

7

Hayal Gücü

18/04/2011 – 13/05/2011

24 Ders Saati

8

Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler

16/05/2011 – 17/06/2011

30 Ders Saati

 

DERS::MATEMATİK

 

Ünite No

Ünitenin Adı

Ünitenin İşleneceği Tarihler

Ünitenin Süresi

1

Sayılar Geometri Veri

20/09/2010 – 26/10/2010

22 Ders Saati

2

Sayılar Geometri Ölçme

27/10/2010 – 28/12/2010

33 Ders Saati

3

Sayılar

29/12/2010 – 22/02/2011

24 Ders Saati

4

Sayılar Ölçme

23/02/2011 – 01/04/2011

21 Ders Saati

5

Sayılar Geometri Ölçme

04/04/2011 – 13/05/2011

24 Ders Saati

6

Geometri Ölçme Veri

16/05/2011 – 17/06/2011

20 Ders Saati

 

DERS :TRAFİK GÜVENLİĞİ

 

Tema No

Temanın Adı

Temanın İşleneceği   Tarihler

Temanın Süresi

1

Yayalar

27/09/2010 – 21/01/2011

16 Ders Saati

2

Yolcu

24/01/2011 – 29/04/2011

12 Ders Saati

3

Sürücü

02/05/2011 – 17/06/2011

7  Ders Saati

 

Not:Haftalara göre ders konu dağılımları ek çalışma olarak ilave edilmiştir.

 

8- Meliha Tarhan öğrenme-öğretme sürecinin daha etkili ve verimli kullanılmasında ortaya çıkan yeniliklerde göz önünde bulundurularak, araştırmaya ve kendini geliştirmeye yönelik  mesleki eserler okumasının, elde edilecek bilgilerin birlikte paylaşılmasının önemini vurgulamıştır.

.

9-Vicdan Çelik derslerin işlenişi  sırasında  gerekli olacak ders araç – gereçlerinin önceden temin edilmesinin yararlı olacağını söyledi.Bilgisayar,projeksiyon,harita ,cetvel takımı sözlük vb.

    Yardımcı kaynak kullanılacaksa  öğrenci velilerin görüş ve isteğine bakılıp velilerden gelecek ve onların kararları doğrultusunda ve onların temin edeceği şeklinde hareket edilerek ve bu durumun okul müdürlüğüne bildirilmesi kararı alındı

 

10- Fadime Ökünç derslerin işlenişi esnasında  monotonluktan kurtulmak amacıyla değişik metot ve tekniklerin kullanılmasının yararlı olacağı, kılavuz kitaplarda ve ders programlarında metot ve teknikleri tanıtıcı bilgilerin olduğunu,ve bu yazıları okumamız gerektiğini söyledi..

 

Nesrin Alacagöz konular işlenirken basitten zora doğru öğrencilere de uygulamalar yaptırılacak, işlenen konuları özelliklerine göre problem çözme, anlatım, soru-cevap, yaparak-yaşayarak öğrenme, şekille gösterme, tümevarım, tümdengelim, ispatlama, tekrarlama, karşılaştırma , inceleme ve araştırmaya yöneltme, proje tabanlı öğrenme metotlarına başvurmamız gerektiğini söyledi.

 

Meliha Tarhan dersleri görsel  kaynaklarla resim sunu grafik vb  desteklenmesinin ve okulumuz Fen ve Teknoloji öğretmenlerinden de yardım alınarak laboratuarın   kullanılmasının  yararı olacağını söyledi.  

3

11- Gezi, gözlem ve inceleme konularının zümre öğretmenleri tarafından birlikte koordine edilerek düzenlenmesine ve bu çalışmaların serbest etkinlikler dersi adı altında yapılmasına karar verildi.

 

12-İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerine branş öğretmenleri gireceği için yıl boyunca öğrencilerin başarılarını ve davranışlarını takip etmek adına sınıf öğretmeninin branş öğretmenleri ile sürekli iletişim halinde olmanın faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

 

13- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 35-(Değişik:20.8.2007/26619 RG) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir.

   Yönetmeliğin35.maddesi gereği her dönem için Fen ve Teknoloji , Sosyal Bilgiler  ve Trafik Güvenliği derslerinden 2’şer ; Matematik ve Türkçe derslerinden 3’er sınav yapılması uygun görülmüştür.Ayrıca yönetmelik gereği her dönemin son sınavlarının ortak değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.

    Sınavların yönetmeliğin 36 maddesi doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

Madde 36 — (Değişik:20.8.2007/26619 RG) Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

Derslerin özelliğine göre;

a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,

b) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,

c) Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.

  Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puanla, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

      Muzaffer Çelik sınav tarihlerinin e-okulda belirtilmesinde ve sınav sonuçlarının en geç belirtilen tarihten 15 gün içinde e-okula işlenmesi gerektiği aksi takdirde sistemin kilitlenmesinden dolayı sıkıntı yaşayabileceğimizi hatırlatmıştır.. 

     Sınav tarihleri aşağıdaki şekildeki gibi belirlenmiştir.Ortak yapılmayacak olan derslerin sınavları tarihleri belirtilen haftada sınıf öğretmeninin uygun olduğu herhangi bir günde ; ortak olan sınavlar ise belirtilen tarihte yapılacaktır.Bu bir taslak çalışmadır..

 

 

BİRİNCİ DÖNEM

 

İKİNCİ DÖNEM

Dersler

1.Sınav

2.Sınav

3.Sınav

1.Sınav

2.Sınav

3.Sınav

Fen ve Tek.

01/11/2010 05/11/2010

06/01/2011

      -

14/03/2011 18/03/2011

02/06/2011

-

Sosyal Bil.

22/11/2010

26/11/2010

03/01/2011

     -

11/04/2011

15/04/2011

30/05/2011

-

Türkçe

01/11/2010

05/11/2010

06/12/2010

10/12/2010

12/01/2011

14/03/2011

18/03/2011

25/04/2011

29/04/2011

01/06/2011

Matematik

25/10/2010

27/10/2010

13/12/2010

17/12/2010

11/01/2011

21/03/2011

25/03/2011

02/05/2011

06/05/2011

31/05/2011

Trafik Güve.

08/11/2010

12/11/2010

14/01/2011

      -

21/03/2011

25/03/2011

03/06/2011

-

 

 

4

Meliha Tarhan ders programına göre veya branş öğretmenlerinin yapacakları sınavlarla çakışma durumunda tarihlerinin değiştirilebileceğini söylemiştir.Böyle bir duruma meydan vermemek için branş öğretmenleriyle birlikte ekim ayı başında yeniden sınav takvimi belirlenmesine karar verilmiştir.

 

14- Öğretmen kılavuz kitaplarda bulunan ders ve etkinliklere katılım puan sayılarının ve ders ve etkinliklere katılım öğrenci formlarının kullanılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

 

 15- Kurumlar yönetmeliğine göre;

(Değişik:20.8.2007/26619 RG) Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Her dönem için en az bir performans görevi almak zorundadır.Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

(Değişik:20.8.2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

(Değişik beşinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

   Yönetmeliğe uygun proje ve performans görevlerinin verilmesine, hangi dersten proje almak istediğini belirlemek adına öğrencilerin proje veriliş tarihinden 15 gün önceden belirlenmesine karar verilmiştir.

 

VERİLEBİLECEK PROJE VE PERFORMANS KONULARI

 

               TÜRKÇE DERSİ PROJE VE KONULARI:

Atatürk biyografisi hazırlama

Milli bayramlarla ilgili şiir kitabı hazırlama

Öykü yazma

Eski çocuk oyunları

Kukla gösterisi

                  PERFORMANS KONULARI

Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?

Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.

Eş anlamlı,zıt anlamlı, eş sesli sözcükler.

                FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE KONULARI

Deniz feneri yapalım

Dünyanın katmanlarını tanıtıyorum.

Maddenin Görülebilir Özellikleri

                PERFORMANS KONULARI:

Deniz suyu neden tuzlu?

Kuvvet cisimlerin hareketlerini ve şeklini nasıl etkiler?

Yağmur sesi oluşturalım.

Canlılık özelliklerini gösteren poster çalışması.

 

                  MATEMATİK DERSİ PROJE KONULARI:

İlk hesap makinesi (Abaküs)(Kılavuz kitap sayfa 28)

Rüzgar enerjisi (Kılavuz kitap sayfa 67)

En kısa yol hangisi? (Kılavuz kitap 111)

Kum saati (Kılavuz kitap sayfa146)

Bir günde ne kadar yağmur yağdı? (Kılavuz kitap sayfa 197)

PERFORMANS GÖREVLERİ:

Üçgen, kare ve dikdörtgeni yapıyorum.

Alışverişlerin hangisi ekonomik?

Bulmaca tasarlıyorum.

5


                            SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROJE KONULARI:

Kendi yaşamımıza ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyalım.

Teknolojik ürünlerin, zaman içinde gelişimlerini gösteren bir çalışma yapalım.

Okulumuzun bulunduğu sokağın krokisini çizelim.

Yurdumuzda bugüne kadar meydana gelmiş depremler hakkında veri toplayarak; elde ettiğiniz raporlardaki bilgileri sınıfta paylaşınız.

                                          PERFORMANS KONULARI:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı siz organize etseydiniz nasıl bir düzenleme yapardınız?

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Kurtuluş Savaşına Kadar Yurdumuzun Durumu Nasıldır? Kurtuluş Savaşımız Hangi Şartlar Altında Kazanılmıştır?

              TRAFİK  GÜVENLİĞİ  DERSİ PROJE KONULARI

Trafikte bulunan unsurları anlatan bir maketin hazırlanması

Öğrencilerin uymaları gereken trafik kurallarını gösteren levha-afiş hazırlanması

Bir kaza anında yapılabilecek ilk yardım çalışmalarını afiş şeklinde hazırlanması

                  PERFORMANS KONULARI

Trafikte yayaların doğru ve yanlış davranışlarının belirlenmesi

Emniyet Kemeri Kullanmanın Önemi

Trafik işaretlerini çizerek anlamlarını yazınız.

                  MÜZİK DERSİ PROJE KONULARI

Kendinizin hazırlayacağı ritim oluşturun

Grup veya tek olarak seçtiğiniz bir şarkıyı hareketlerle gösteri hazırlama

Müzik aletlerini gruplayarak bir tanesinin tanıtılması

             PERFORMANS KONULARI

Atatürk’ün sevdiği şarkı ,türkü ve marşlardan en az üç örnek yazılması.

Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemin yazılması.

 

Proje veriliş Tarihi: 27/12/2010

Proje Teslim Tarihi:Projenin özelliğine göre  belirlenecek

 

Performans Veriliş Tarihi:01/11/2010

Performans Teslim Tarihi:24/12/2011

 

16- 2010/2011 eğitim ve öğretim yılı okutulacak olan ders saati ve derslerde yapılan değişiklikler incelenmiştir.Bu eğitim ve öğretim yılında işlenecek olan ders ve ders saatleri aşağıdaki gibidir.

 

DERSİN ADI

HAFTALIK DERS SAATİ

Türkçe

6

Matematik

4

Fen ve Teknoloji

3

Sosyal Bilgiler

3

Trafik Güvenliği

1

İngilizce

3

Din Kül. Ve Ahlak Bil.

2

Görsel Sanatlar

1

Beden Eğitimi

2

Müzik

1

Serbest Etkinlikler

4

TOPLAM

30 Ders Saati

       İnceleme sonucunda geçen yıl 4saat olan Fen ve Teknoloji dersinin 1 saat azalarak 3 saate indiği, 2 saat olan seçmeli dersler ile dönüşümlü olarak yapılan Rehberlik ve Sosyal Etkilikler derslerinin kaldırıldığı bunun yerine 4saat Serbest Etkinlikler dersinin ilave edildiği tespit edilmiştir.

6

 

17-Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma,  kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme satranç vb. etkinlikler uygulanır. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir.Sınıf defterine yapılan etkinlik yazılacaktır.

    Bu çerçevede mevcut imkanlar ve çevre şartları göz önüne alınarak serbest etkinlikler dersinde yapılacak olan çalışmaların planlamasının aylık yapılmasına yapılan planlamanın okul idaresine onaylatılmasına  zümre olarak karar verilmiştir.

    Ümmühan Toz iki hafta olan eylül ayında sınıf başkanı ve başkan yardımcısını , kulüpte görev almak isteyen öğrencileri ve sınıf temsilcisi öğrenci seçimlerini yapabileceğimizi söylemiştir.

    Nesrin Alacagöz ekim ayında Cumhuriyet Bayramıyla ilgili hazırlık çalışmalarını alabileceğimizi söylemiştir.

    Fadime Ökünç bu iki ayda kutlanması gereken  belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikleri de hazırlayabiliriz demiştir..

    Arkadaşlarımızın görüşleri kabul edilmiş, eylül ve ekim ayının planlamasının okul açılmadan yapılmasına kalan diğer ayların etkinliklerin  ise yeni aya girmeden bir hafta kala yapılmasına karar verilmiştir.

 

18- Talim Terbiye Kurulunca yayınlanan ve 7.gündem maddesinde de görüşüldüğü üzere ilgili yazı gereği değişiklikler yapılan dersler matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, müzik ile değişiklik yapılmayan Türkçe ve trafik güvenliği ders programları ile öğretmen kılavuz kitapları incelenerek ; derslerin yıllık planlarının yapılmasına ve içeriğinin  belirlenmesine karar verilmiştir.

      Vicdan Çelik ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının kağıt israfına meydan vermemek için bilgisayar ortamında saklanmasını önermiş ve bu öneri kabul edilmiştir.

 

19- Bakanlığın işgünü takvimi incelenmiş tatil ve iş günleri tespit edilmiştir.Her iki dönemde de 18 hafta 1.dönem 88 işgünü  2. dönem 87 iş günü olduğu görülmüştür.

 Not: İş günü takvimi ek çalışma olarak ilave edilmiştir..

 

20- Her dönem başında, ayrıca  standart ölçme değerlendirme sonuçlarının elde edilmesinden sonra öğrencilerin durumlarını bildirerek öğretmenle işbirliği içerisinde gerekli önlemleri almalarını sağlamak amacıyla  gerekli görülen zamanlarda veli toplantılarının yapılmasına karar verildi.

 

21-  Öğrencilerin devamlarının takip edilerek idare ve veli koordineli çalışılmasına ve  nedenlerini ortadan kaldıracak  şekilde velilerle işbirliği içerisinde  çalışılmasına karar verildi.

     Ümmühan Toz üst üste devamsızlık yapan öğrencinin geciktirilmeden okul idaresine bildirilerek  önlem alınmasına olanak sağlanmasının önemli olduğunu söylemiştir.

 

22- Başka görüşülecek gündem maddesi kalmadığından, başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirilmesi temennisiyle toplantı sona ermiştir.

 

 

 

 

 

 

 

7

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MERKEZEFENDİ  İLKÖĞRETİM OKULU

2010 - 2011 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İŞGÜNÜ TAKVİMİ

 

GÜNLER

EYLÜL/2010

EKİM/2010

KASIM/2010

Pazartesi

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

1

8

15

22

29

 

Salı

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

2

9

16

23

30

 

Çarşamba

1

8

18

22

29

 

6

13

20

27

3

10

17

24

 

 

Perşembe

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

4

11

18

25

 

 

Cuma

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

5

12

19

26

 

 

Cumartesi

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

6

13

20

27

 

 

Pazar

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

7

14

21

28

 

 

İşgünü/hafta

9 işgünü/2 hafta

19 işgünü/4 hafta

17 işgünü/4 hafta

GÜNLER

ARALIK/2010

OCAK/2011

ŞUBAT/2011

Pazartesi

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24/31

 

7

14

21

28

Salı

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

1

8

15

22

 

Çarşamba

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

2

9

16

23

 

Perşembe

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

3

10

17

24

 

Cuma

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

4

11

18

25

 

Cumartesi

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

5

12

19

26

 

Pazar

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

6

13

20

27

 

İşgünü/hafta

23 işgünü/5hafta

21 işgünü/4 hafta

11 işgünü/2 hafta

GÜNLER

MART/2011

NİSAN/2011

MAYIS/2011

Pazartesi

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23/30

Salı

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24/31

Çarşamba

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

Perşembe

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

Cuma

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

Cumartesi

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

Pazar

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

İşgünü/hafta

22 işgünü/5 hafta

21 işgünü/4 hafta

20 işgünü/4 hafta

GÜNLER

HAZİRAN/2011

TEMMUZ/2011

AĞUSTOS/2011

Pazartesi

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

1

8

15

22

29

Salı

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

2

9

16

23

30

Çarşamba

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

3

10

17

24

31

Perşembe

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

4

11

18

25

 

Cuma

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

5

12

19

26

 

Cumartesi

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

6

13

20

27

 

Pazar

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

7

14

21

28

 

İşgünü/hafta

13 işgünü/3 hafta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci dönem: 88 işgünü / 18 hafta    İkinci dönem: 87 işgünü / 18 hafta  Toplam: 175 işgünü / 36 hafta

 

2010-2011 öğretim yılı başlangıcı

20 Eylül 2010 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2010 Perşembe 13.00 da başlar 29 Ekim 2009 Cuma akşamı sona erer

Atatürk Haftası

10-16 Kasım 2010

Öğretmenler Günü

24 Kasım 2010 Çarşamba

Kurban Bayramı

15 Kasım 2010 Pazartesi 13.00 da başlar 19 Kasım 2010 Cuma akşamı sona erer

Yılbaşı Tatili

01 Ocak 2011 Cumartesi

Birinci dönemin sona ermesi

28 Ocak 2011 Cuma

Yarıyıl Tatili

31 Ocak 2011 Pazartesi – 11 Şubat 2011 Cuma tarihleri arası

İkinci yarıyıl başlangıcı

14 Şubat 2011 Pazartesi

23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2011 Cumartesi törenden sonra başlar 24 Nisan 2011 Pazar sona erer

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2011 Perşembe günü başlar 20 Mayıs 2011 Cuma akşamı sona erer

Ders Yılının Sona ermesi

17 Haziran 2011 Cuma

Ek Çalışma 1

 Ek Çalışma 2

Merkezefendi İlköğretim Okulu 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  4.  Sınıflar

Fen ve Teknoloji Dersi Konularının Dağılımı

 

 

H

Tarih

Konu

Sa

1

20/09/2010

24/09/2010

İskeletimiz ve Bölümleri

Kemik Çeşitleri ve Eklem

3

2

27/09/2010

01/10/2010

Kasların Görevleri ve Yapısı

İskelet – Kas İlişkisi

3

3

04/10/2010

08/10/2010

İskelet ve Kas Sağlığımız

3

4

11/10/2010

15/10/2010

Soluk Alıp Verme

Kanın Vücutta Dolaşımı

3

5

18/10/2010

22/10/2010

Nabzımızı Sayıyoruz

Egzersiz-Nabız İlişkisi

3

6

25/10/2010

28/10/2010

Egzersiz Soluk Alıp Verme

1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

3

7

01/11/2010

05/11/2010

Maddeyi Nasıl Niteleriz? Çevremizde Sayısız Madde Var

Bazı Maddeler Mıknatıstan Etkilenir

Suda Yüzen Batan Su Çeken –Çekmeyen Maddeler

3

8

08/11/2010

12/11/2010

Madde Eşya İlişkisi

Maddenin Halleri: Katı - Sıvı

3

9

22/11/2010

26/11/2010

Maddenin Halleri: Gaz

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri: Kütle

3

10

29/11/2010

03/12/2010

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri: Hacim

İnsanlar İşleyerek Maddeyi Değiştirir

3

11

06/12/2010

10/12/2010

Doğa Olayları Maddeyi Etkiler

Sıcaklığı Ölçüyoruz

3

12

13/12/2010

17/12/2010

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi : Isınma – Soğuma

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi : Erime Bozunma

3

13

20/12/2010

24/12/2010

Saf Madde – Karışım

Çözeltiler – Çözünme

3

14

27/12/2010

31/12/2010

Deniz Suyu Neden Tuzludur?

Karışımlar Ayrılabilir mi? Süzme - Buharlaştırma

3

15

03/01/2011

07/01/2011

Mıknatısla Ayırma – Yüzdürme

2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

3

16

10/01/2011

14/01/2011

Hareketli Varlıkları Gözlemleyelim

Çevremizdeki Farklı Hareket Türleri

3

17

17/01/2011

21/01/2011

Cisimleri Hareket Ettiren Kuvvet

Yavaşlatma - Durdurma

3

18

24/01/2011

28/01/2011

Kuvvetin Etkileri

3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkezefendi İlköğretim Okulu 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı II..Dönem  4.  Sınıflar

Fen ve Teknoloji  Dersi Konularının Dağılımı

 

 

Haf

Tarih

Konu

Sa.

19

14/02/2011

18/02/2011

Karanlıkta Görebilir miyiz?

Işık Kaynakları

3

20

21/02/2011

25/02/2011

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri

Aydınlatma Teknolojileri Yaşamımızı Nasıl Etkiliyor?

3

21

28/02/2011

04/03/2011

Işıkta Çevre Kirliliğine Neden Olabilir mi?

Her Sesin Bir Kaynağı Vardır

Ses Her Yönde Yayılır

3

22

07/03/2011

11/03/2011

Titreşim Sonucu Ses

Sesin Titreşimdeki Önemi

3

23

14/03/2011

18/03/2011

Daha İyi Nasıl Duyabiliriz?

Ses de Çevreyi Kirletebilir

4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

3

24

21/03/2011

25/03/2011

Dünya’mızın Şekli Neye Benzer?

Karalar – Sular ve Hava

3

25

28/03/2011

01/04/2011

Yer Kabuğunun Yapısı

Toprağın Oluşumu

3

26

04/04/2011

08/04/2011

Hava, Toprak ve Su Kirliliği

Dünya’mızın Katmanları

3

27

11/04/2011

15/04/2011

Dünya’mızın Katmanları

5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

3

28

18/04/2011

22/04/2011

Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım

Bitki ve Hayvanların Özellikleri

3

29

25/04/2011

29/04/2011

Bitki ve Hayvanların Özellikleri

Gözle Görülmeyen Canlılar

3

30

02/05/2011

06/05/2011

Uyku Halindeki Canlılar

Çevremizdeki Yaşam Alanları

3

31

09/05/2011

13/05/2011

Yaşam Alanlarındaki Koşullar

Çevre Kirliliği

3

32

16/05/2011

18/05/2011

Çevre Koruma

6. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

3

33

23/05/2011

27/05/2011

Elektrik ile Tanışalım

Elektriğin Günlük Yaşamdaki Yeri ve Önemi

3

34

30/05/2011

03/06/2011

Farklı Elektrik Kaynakları

Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler

3

35

06/06/2011

10/06/2011

Pillerle Tanışalım

Basit Elektrik Devreleri Kuralım

3

36

13/06/2011

17/06/2011

Elektrik Devreleri

7. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Merkezefendi İlköğretim Okulu 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  4.  Sınıflar

Sosyal Bilgiler Dersi Konularının Dağılımı

 

 

Haf

Tarih

Konu

Sa

1

20/09/2010

24/09/2010

1.ÜNİTE: KENDİMİ TANIYORUM

Tanışalım - Hepsi Farklı Hepsi Başarılı

3

2

27/09/2010

01/10/2010

Duygularım Düşüncelerim

Hoşgörü

2

1

3

04/10/2010

08/10/2010

Hoşgörü

Herkesin Bir Hikayesi Var

1

2

4

11/10/2010

15/10/2010

Kimliğimde Neler Var?

O da Çocuktu

3

5

18/10/2010

22/10/2010

2.ÜNİTE : GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM

Zafere Doğru (Ya İstiklal Ya Ölüm)

Zafere Doğru(İlk Adım-Bugünlere Nasıl Geldik?)

 

3

6

25/10/2010

28/10/2010

Zafere Doğru (Bugünlere Nasıl Geldik? - O Bir Kahraman)

3

7

01/11/2010

05/11/2010

Köklerimiz

Hatıralarımız

2

1

8

08/11/2010

12/11/2010

Hatıralarımız (Eşyaların Sırrı-Dünyalara Değişmem)

Geçmişten Bugüne (Güreş –Cirit-Horon)

2

1

9

22/11/2010

26/11/2010

Geçmişten Bugüne (Horon – Aşure Türk Kahvesi –Atatürk ve Kültür)

 

3

 

10

29/11/2010

03/12/2010

3.ÜNİTE:YAŞADIĞIMIZ YER

Yönleri Bulalım

 

3

11

06/12/2010

10/12/2010

Çevreye Bakış (Kroki Yapalım)

Çevreye Bakış (Yer Tarif Edelim)

2

1

12

13/12/2010

17/12/2010

Hava Olayları (Meteoroloji – Hava Durumu)

3

13

20/12/2010

24/12/2010

İnsan ve Doğa (Çevremiz – İnsan Dilinde Doğa)

 

3

14

27/12/2010

31/12/2010

Doğal Afetler(Deprem – Deprem Davranışları)

3

15

03/01/2011

07/01/2011

4.ÜNİTE:ÜRETİMDEN TÜKETİME

İsteklerimiz İhtiyaçlarımız(Neler İstersin?)

İsteklerimiz İhtiyaçlarımız (Bu Sese Kulak Ver)

2

 

1

16

10/01/2011

14/01/2011

İsteklerimiz İhtiyaçlarımız (Bu Sese Kulak Ver)

Gelir Gider (Para İcat Oldu - Bütçe)

1

2

17

17/01/2011

21/01/2011

Alış Veriş (Alış Verişe Çıkalım – Bilinçli Tüketici Olalım- T S E)

 

3

18

24/01/2011

28/01/2011

Üretimden Tüketime (Ekmeğiniz Konuşuyor)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Merkezefendi İlköğretim Okulu 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı II..Dönem  4.  Sınıflar

Sosyal Bilgiler   Dersi Konularının Dağılımı

 

 

Haf

Tarih

Konu

Sa.

19

14/02/2011

18/02/2011

Meslekler (Meslekler Neden Var? – İhtiyaçlar ve Meslekler)

3

20

21/02/2011

25/02/2011

5.ÜNİTE :İYİ Kİ VAR

Teknolojiyi Kullanıyoruz(Ev İşlerinde Teknoloji-Okulda Teknoloji-İletişimde Teknoloji-Ulaşımda Teknoloji)

 

3

21

28/02/2011

04/03/2011

Zamanı Ölçmek(Saat Kaç?-Gün Ay Yıl)

Geçmişten Günümüze Teknoloji(Taş Plaktan CD’ye)

2

1

22

07/03/2011

11/03/2011

Geçmişten Günümüze Teknoloji (Atlı Tramvaydan Metroya )

Geleceğin Küçük Mucitleri(İcat Peşinde )

2

1

23

14/03/2011

18/03/2011

Geleceğin Küçük Mucitleri (Birazda Gülelim)

Teknoloji Hizmetimizde (Doğru Kullanalım)

1

2

24

21/03/2011

25/03/2011

6.ÜNİTE:HEP BİRLİKTE

Birlikten Kuvvet Doğar(Kara Gün Dostları – Sivil Savunma)

 

3

25

28/03/2011

01/04/2011

Birlikten Kuvvet Doğar(Akut)

Çözüm İçin El Ele(Bize Hizmet Edenler)

1

2

26

04/04/2011

08/04/2011

Çözüm İçin El Ele(Bize Hizmet Edenler)

Sen de Katıl(Toplumun Öncüleri)

Sen de Katıl(Omuz Omuza )

1

1

1

27

11/04/2011

15/04/2011

Sen de Katıl(Çevre Gönüllüleri Yetişiyor-Bir Işık ta Sen Yak)

3

28

18/04/2011

22/04/2011

7.ÜNİTE:İNSANLAR VE YÖNETİM

Milli Egemenlik (23 Nisan)

 

3

29

25/04/2011

29/04/2011

Milli Egemenlik (Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.)

Yerel Yönetimler(Başkanlık Seçimi)

1

2

30

02/05/2011

06/05/2011

Yerel Yönetimler(Başkanlık Seçimi)

Hizmetler (Belediyeler Neler Yapar?-Temizlik -Ulaşım-Alt Yapı)

1

2

31

09/05/201113/05/2011

Hizmetler(Kentleşme - Kültür – Zabıta)

 

3

32

16/05/201118/05/2011

Halkın Sesi (Oyun Alanı İstiyoruz - Çözüm Yolları)

3

33

23/05/2011

27/05/2011

8.ÜNİTE:UZAKTAKİ ARKADAŞLARIM

Ülkeler (Büyük Buluşma)

 

3

34

30/05/2011

03/06/2011

Ülkeler(Dünyada Türk İzleri)

Dünyadaki Renkler (Farklı Yaşamlar )

2

1

35

06/06/2011

10/06/2011

Dünyadaki Renkler (Kütüphanede Neler Bulduk? )

Dünyadaki Renkler8Dünyanın Bütün Çiçekleri )

2

1

36

13/06/2011

17/06/2011

Dünyadaki Renkler(Dostluk Köprüsü)

Birlikte Kutluyoruz(Toplumların Kaynaşması

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkezefendi İlköğretim Okulu 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  4.  Sınıflar

Matematik  Dersi Konularının Dağılımı

Haf

Tarih

Konu

Sa

1

20/09/2010

24/09/2010

Dört  Beş ve Altı Basamaklı Doğal Sayıları Okuyup Yazalım

Sayıların Bölüklerini Basamaklarını ve Basamak Değerlerini Belirleyelim

2

2

2

27/09/2010

01/10/2010

Dört  Beş ve Altı Basamaklı Doğal Çözümleyelim

Dört Basamaklı Doğal Sayıları En Yakın Onluğa ve Yüzlüğe Yuvarlayalım

Bir Örüntüyü Sayılarla İlişkilendirme ve Eksik Bölümleri Tamamlayalım

2

1

1

3

04/10/2010

08/10/2010

Bir Örüntüyü Sayılarla İlişkilendirme ve Eksik Bölümleri Tamamlayalım

En Çok Altı Doğal Sayıları Sıralayalım

Açıyı İsimlendirelim ve Sembolle Gösterelim Kenarlarını ve Köşesini Belirtelim

1

2

1

4

11/10/2010

15/10/2010

Açıyı İsimlendirelim ve Sembolle Gösterelim Kenarlarını ve Köşesini Belirtelim

Açıları Ölçelim ve Sınıflandıralım

Açıları Çizelim ve Ölçülerini Tahmin Edelim

1

2

1

5

18/10/2010

22/10/2010

Açıları Çizelim ve Ölçülerini Tahmin Edelim

Sütun Grafiğini Oluşturalım ve Yorumlayalım

2

2

6

25/10/2010

28/10/2010

Sütun Grafiğini Oluşturalım ve Yorumlayalım

1.Ünite Değerlendirme Çalışmaları

En Çok Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Yapalım

1

1

2

7

01/11/2010

05/11/2010

Toplamı tahmin Edelim ve Tahminimizi İşlem Sonucu Karşılaştıralım

Doğal Sayıları 100’ün Katlarıyla Zihinden Toplayalım

Toplama İşlemini gerektiren Problemleri Çözelim ve Kuralım

1

1

2

8

08/11/2010

12/11/2010

Toplama İşlemini gerektiren Problemleri Çözelim ve Kuralım

En Çok Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Yapalım

Çıkarma İşleminde Farkı Tahmin Edelim ve İşlem Sonucuyla Karşılaştıralım

1

2

1

9

22/11/2010

26/11/2010

Üç Basamaklı Doğal Sayılardan 100’ün Katı Olan Doğal Sayıları Zihinden Çıkaralım

Problem Çözelim ve Kuralım

1

3

10

29/11/2010

03/12/2010

Üçgen Kare ve Dikdörtgeni Tanıyalım ve İsimlendirelim

Üçgen Kare ve Dikdörtgenin Kenarlarını İsimlendirelim

Kare ve Dikdörtgenin Kenar ve Açı Özelliklerini Belirleyelim

2

1

1

11

06/12/2010

10/12/2010

Kare ve Dikdörtgenin Kenar ve Açı Özelliklerini Belirleyelim

Üçgenleri Kenar Uzunluklarına ve Açı Ölçülerine Göre Sınıflandıralım

2

2

12

13/12/2010

17/12/2010

Üçgenin İç Açılarının Ölçülerinin Toplamını Belirleyelim

Dik Üçgen Kare ve Dikdörtgen Çizelim

Ölçme Birimlerindeki Yeniliklerin Gerekliliğini Açıklayalım

Uzunluk Ölçülerinin Kullanım Alanları ve Aralarındaki İlişkileri Açıklayalım

1

1

1

1

13

20/12/2010

24/12/2010

   Uzunluk Ölçülerinin Kullanım Alanları ve Aralarındaki İlişkileri Açıklayalım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4

14

27/12/2010

31/12/2010

Uzunluk Ölçü Birimlerinin Kullanıldığı Problemleri Çözelim ve Kuralım

2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

Çarpımları En Çok Beş Basamaklı Doğal Sayı Olan İki Doğal Sayıyı Çarpalım

2

1

1

15

03/01/2011

07/01/2011

Çarpımları En Çok Beş Basamaklı Doğal Sayı Olan İki Doğal Sayıyı Çarpalım

Çarpma İşleminde Çarpanların Yeri Değiştirildiğinde Sonucun Değişmediğini Göstereli     

En Çok Üç Basamaklı Doğal Sayıları 10 100 ve 1000 ile Zihinden Çarpalım

2

1

1

16

10/01/2011

14/01/2011

Doğal Sayıları10 100 1000’nin En Çok 9 Katı Olan Doğal Sayılarla Kısa Yoldan Çarpalı

İki Basamaklı Doğal Sayıları 5 25 ve 50 İle Kısa Yoldan Çarpalım

İki Basamaklı İki Doğal Sayının Çarpımını Tahmin Edelim ve Sonucu Karşılaştıralım

1

1

2

17

17/01/2011

21/01/2011

Çarpma İşlemini Gerektiren Problemleri Kuralım ve Çözelim

Bölümün Basamak Sayısını İşlem Yapmadan Belirleyelim

3

1

18

24/01/2011

28/01/2011

Üç Basamaklı Doğal Sayıları İki Basamaklı Doğal Sayılara Bölelim

Son Üç Basamağı Sıfır Olan Sayıları 10 100 1000 İle Kısa Yoldan Bölelim

3

1

               Merkezefendi İlköğretim Okulu 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı II..Dönem  4.  Sınıflar

Matematik  Dersi Konularının Dağılımı

 

H

Tarih

Konu

Sa.

19

14/02/2011

18/02/2011

Bölümü Tahmin Edelim ve Sonucu Karşılaştıralım

İki Adımlı İşlemleri Yapalım

Bölme İşlemlerini Gerektiren Problemleri Çözelim ve Kuralım

1

2

1

20

21/02/2011

25/02/2011

Bölme İşlemlerini Gerektiren Problemleri Çözelim ve Kuralım

3. Üniteyi Değerlendirme Çalışmaları

Pay ve Paydası İki Basamaklı Doğal Sayı Olan Kesirleri İsimlendirelim

2

1

1

21

28/02/2011

04/03/2011

Pay ve Paydası İki Basamaklı Doğal Sayı Olan Kesirleri İsimlendirelim

Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterelim Kesirleri Karşılaştıralım

1

3

22

07/03/2011

11/03/2011

Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterelim Kesirleri Karşılaştıralım

Bir Çokluğun Basit Kesir Kadarını Belirleyelim

Ondalık Kesirleri Tanıyalım Yazalım Okuyalım

1

2

1

23

14/03/2011

18/03/2011

Ondalık Kesirleri Tanıyalım Yazalım Okuyalım

Ondalık Kesirlerin Tam, Kesir Kısımlarını ve Basamak Adlarını Belirtelim

Ondalık Kesirleri Karşılaştıralım

1

2

1

24

21/03/2011

25/03/2011

Ondalık Kesirleri Karşılaştıralım

Saat Dakika Arasındaki İlişkiyi Açıklayalım ve Dönüşümleri Yapalım

Dakika ve Saniye Arasındaki İlişkiyi Açıklayalım Dönüşümleri Yapalım

2

1

1

25

28/03/2011

01/04/2011

Yıl Ay Hafta ve Gün Arasındaki İlişkiyi Açıklayalım

Zaman Ölçü Birimleriyle İlgili Problemleri Çözelim ve Kuralım

4. Üniteyi Değerlendirme Çalışması

1

2

1

26

04/04/2011

08/04/2011

Paydaları Eşit Kesirlerle Toplama İşlemi Yapalım

Kesirlerle Çıkarma İşlemi Yapalım

3

1

27

11/04/2011

15/04/2011

Kesirlerle Çıkarma İşlemi Yapalım

İzometrik Kağıttaki Çizimleri Eş Küplerle  Oluşturalım

3

1

28

18/04/2011

22/04/2011

İzometrik Kağıttaki Çizimleri Eş Küplerle  Oluşturalım

Düzlemsel Şekillerin Çevre Uzunluklarını Belirleyelim

Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzun. İle Kenar Uzun Arasındaki İlişkiyi Belirleyelim

2

1

1

29

25/04/2011

29/04/2011

Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzun. İle Kenar Uzun Arasındaki İlişkiyi Belirleyelim

Konuyla İlgili Problem Çözelim ve Kuralım

4

30

02/05/2011

06/05/2011

Bir Alanı Standart Olmayan Ölçme Birimleriyle Tahmin Edelim ve Sonucu Karşılaştıra

Düzlemsel Bölgenin Alanını Birim Kareler Cinsinden Belirleyelim

2

2

31

09/05/201113/05/2011

Kare ve Dikdörtgensel Bölgenin Alanını Birim Kareleri Kullanarak Hesaplayalım

5.Ünite Değerlendirme Çalışmaları

3

1

32

16/05/201118/05/2011

Düzlemsel Şekillerin Simetri Doğrularını Belirleyelim ve Çizelim

Karesel Dikdörtgensel ve Üçgensel Bölgeleri Kullanarak Süslemeler Yapalım

3

1

33

23/05/2011

27/05/2011

Karesel Dikdörtgensel ve Üçgensel Bölgeleri Kullanarak Süslemeler Yapalım

Tartma

2

2

34

30/05/2011

03/06/2011

Ton Kilogram ve Miligramla İlgili Problem Çözelim ve Kuralım

Litre ve Mililitre Arasındaki İlişkiyi Belirtelim ve Dönüşümler Yapalım

2

2

35

06/06/2011

10/06/2011

Kaptaki Sıvının Miktarını Tahmin Edelim ve Sonucu Karşılaştıralım

Konuyla İlgili Problemler Çözelim ve Kuralım                           

2

2                        

36

13/06/2011

17/06/2011

Olasılık Belirten Kelimeleri Uygun Cümlelerle Kullanalım

6.Ünite Değerlendirme Çalışması

3

1

 

 

 

.Merkezefendi İlköğretim Okulu 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  4.  Sınıflar

Türkçe  Dersi Konularının Dağılımı

 

 

H

Tarih

İşlenecek Olan Metinler

Sa

1

20/09/2010

24/09/2010

1.TEMA:Güzel Ülkem TÜRKİYE

Yurt Türküsü (Şiir)

 

5+1

2

27/09/2010

01/10/2010

Müzeler (Bilgilendirici Metin)

5+1

3

04/10/2010

08/10/2010

Ayşegül (Öyküleyici Metin)

5+1

4

11/10/2010

15/10/2010

Bafa Gölü (Dinleme Metmi)

5+1

5

18/10/2010

22/10/2010

1.Tema Değerlendirme ve Görülen Eksikliklerin Giderilme Çalışmalarının Yapılması

2.:TEMA:ATATÜRK

Atatürk ve Güzel Sanatlar (B.M )

3

 

3

6

25/10/2010

28/10/2010

Atatürk ve Güzel Sanatlar (B.M )

2+1

7

01/11/2010

05/11/2010

İğde Ağacı (Ö.M)

5+1

8

08/11/2010

12/11/2010

Atatürk’ün Resmi(Şiir)

5+1

9

22/11/2010

26/11/2010

Sen Ölmedin(D.M – Şiir )

5+1

10

29/11/2010

03/12/2010

3.TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE

Elma Ağacı (Şiir)

 

5+1

11

06/12/2010

10/12/2010

Dumanlı Baca (B.M.)

5+1

12

13/12/2010

17/12/2010

Haydi Süngere (Ö.M.)

5+1

13

20/12/2010

24/12/2010

Kahvaltısız Asla (D.M. – Şiir )

5+1

14

27/12/2010

31/12/2010

2. ve 3. Tema Değerlendirme ve Eksikliklerin Giderilme Çalışması

6

15

03/01/2011

07/01/2011

4.TEMA:DOĞAL AFETLER

Niçin Deprem Oluyor (B.M.)

 

5+1

16

10/01/2011

14/01/2011

Dost Irmak (Ö. M.)

5+1

17

17/01/2011

21/01/2011

Kızılay (Şiir)

5+1

18

24/01/2011

28/01/2011

Yangın(D.M.)

5+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Merkezefendi İlköğretim Okulu 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı II..Dönem  4.  Sınıflar

Türkçe  Dersi Konularının Dağılımı

 

 

H

Tarih

İşlenecek Olan Metinler

Sa.

19

14/02/2011

18/02/2011

5.TEMA :DEĞERLERİMİZ

Bayrağım (Şiir)

 

5+1

20

21/02/2011

25/02/2011

Söğütlü Ali (Ö.M.)

5+1

21

28/02/2011

04/03/2011

Nasrettin Hoca’nın Köyünde (B.M.)

5+1

22

07/03/2011

11/03/2011

Vatan Nedir?(D.M.)

5+1

23

14/03/2011

18/03/2011

İşlenen Temaları Değerlendirme ve Eksiklerin Giderilme Çalışmalarının Yapılması

6

24

21/03/2011

25/03/2011

6.TEMA:BİREY VE TOPLUM

A’dan Başlar Aydınlık (Şiir)

 

5+1

25

28/03/2011

01/04/2011

Pinokyo (Ö.M.)

5+1

26

04/04/2011

08/04/2011

Çivi (B.M.)

5+1

27

11/04/2011

15/04/2011

Uçurtma Yarışı (D.M. – Ö.M.)

5+1

28

18/04/2011

22/04/2011

7.TEMA: HAYAL GÜCÜ

Düş Kurmak (B.M.)

 

5+1

29

25/04/2011

29/04/2011

Bir Yer Düşünüyorum (Şiir)

5+1

30

02/05/2011

06/05/2011

Yağmur Gözlü Çocuk (Ö.M.)

5+1

31

09/05/201113/05/2011

Bilim Kurgu (D.M – Ö.M.)

5+1

32

16/05/201118/05/2011

8.TEMA :EĞİTSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLER

19 Mayıs (Şiir)

 

5+1

33

23/05/2011

27/05/2011

Deneyci Bora (B.M.)

5+1

34

30/05/2011

03/06/2011

İşlenen Bütün Temaların  Değerlendirme ve Eksikliklerin Giderilme Çalışmalarının Yapılması

6

35

06/06/2011

10/06/2011

Anı Çiçekleri (Ö.M.)

5+1

36

13/06/2011

17/06/2011

Türk Tiyatrosu (D.M. – B.M.)

5+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkezefendi İlköğretim Okulu 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  4.  Sınıflar

Müzik Dersi Konularının Dağılımı

 

 

Haf

Tarih

Konu

Sa

1

20/09/2010

24/09/2010

İstiklal Marşımız

1

2

27/09/2010

01/10/2010

İstiklal Marşımız

1

3

04/10/2010

08/10/2010

İstiklal Marşımız

1

4

11/10/2010

15/10/2010

Müziğin Dili

Dizek ve Sol Anahtarı –Ölçü Sayısı ve Ölçü Çizgisi

1

5

18/10/2010

22/10/2010

Müziğin Dili

Fa – Sol – La Notalarının Dizek Üzerinde Gösterilmesi

1

6

25/10/2010

28/10/2010

Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Müzikler

Cumhuriyet Marşı - Çanakkale Türküsü

1

7

01/11/2010

05/11/2010

Atatürk Ölmedi Müziklerimizde Yaşıyor

1

8

08/11/2010

12/11/2010

Atatürk Ölmedi Müziklerimizde Yaşıyor

1

9

22/11/2010

26/11/2010

Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Müzikler

Öğretmenim

1

10

29/11/2010

03/12/2010

Müziğin Dili

Dörtlük Nota Sekizlik Nota Dörtlük Sus

1

11

06/12/2010

10/12/2010

Müziğin Dili

Öğrendiği Seslerin Temel Özellikleri

1

12

13/12/2010

17/12/2010

Müziksel Yaratıcılık Sanat Etkinlikleri

1

13

20/12/2010

24/12/2010

Müziksel Yaratıcılık Sanat Etkinlikleri

1

14

27/12/2010

31/12/2010

Müziksel Yaratıcılık Dans Edelim

1

15

03/01/2011

07/01/2011

Müziksel Yaratıcılık Dans Edelim

1

16

10/01/2011

14/01/2011

Müziksel Yaratıcılık Ritimler Yazıyorum Ritimler Çalıyorum

1

17

17/01/2011

21/01/2011

Müziksel Yaratıcılık Ritimler Yazıyorum Ritimler Çalıyorum

1

18

24/01/2011

28/01/2011

Neler Öğrendik?

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Merkezefendi İlköğretim Okulu 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı II..Dönem  4.  Sınıflar

Müzik  Dersi Konularının Dağılımı

 

 

Haf

Tarih

Konu

Sa.

19

14/02/2011

18/02/2011

Neler Öğrendik?

1

20

21/02/2011

25/02/2011

Müziksel Algılama ve Bilgilenme Hız Değişiklikleri

1

21

28/02/2011

04/03/2011

Müziksel Algılama ve Bilgilenme Hız Değişiklikleri

1

22

07/03/2011

11/03/2011

Müziksel Algılama ve Bilgilenme Hız Değişiklikleri

1

23

14/03/2011

18/03/2011

Müziksel Yaratıcılık Ezgiler Ritimler Hareketler

1

24

21/03/2011

25/03/2011

Müziksel Yaratıcılık Ezgiler Ritimler Hareketler

1

25

28/03/2011

01/04/2011

Müziksel Yaratıcılık Ezgiler Ritimler Hareketler

1

26

04/04/2011

08/04/2011

Müzikte Gürlük Değişiklikleri

1

27

11/04/2011

15/04/2011

Müzikte Gürlük Değişiklikleri

1

28

18/04/2011

22/04/2011

Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Müzikler

23 Nisan Şarkısı

1

29

25/04/2011

29/04/2011

Ezgiler Yazıyorum

1

30

02/05/2011

06/05/2011

Ezgiler Yazıyorum

1

31

09/05/201113/05/2011

Ezgiler Yazıyorum

1

32

16/05/201118/05/2011

Atatürk Ölmedi Müziklerimizde Yaşıyor

1

33

23/05/2011

27/05/2011

Çeşitli Müzikler

1

34

30/05/2011

03/06/2011

Çeşitli Müzikler

1

35

06/06/2011

10/06/2011

Çeşitli Müzikler

1

36

13/06/2011

17/06/2011

Öğrenilen Bilgilerin ve Ezgilerin Genel Tekrarı

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Merkezefendi İlköğretim Okulu 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem  4.  Sınıflar

Trafik Güvenliği  Dersi Konularının Dağılımı

 

 

Haf

Tarih

Konu

Sa

1

20/09/2010

24/09/2010

Ders Yılı Başı Etkinliği

1

2

27/09/2010

01/10/2010

1.TEMA : YAYALAR

Ben Bir Yayayım

1

3

04/10/2010

08/10/2010

Ben Bir Yayayım

1

4

11/10/2010

15/10/2010

Trafik İşaret ve levhalarını Öğreniyorum

1

5

18/10/2010

22/10/2010

Trafik İşaret ve levhalarını Öğreniyorum

1

6

25/10/2010

28/10/2010

Güvenliğim İçin Yaya Kaldırımından Yürüyorum

1

7

01/11/2010

05/11/2010

Güvenliğim İçin Yaya Kaldırımından Yürüyorum

1

8

08/11/2010

12/11/2010

Karşıya Güvenli Yerlerden ve Kurallara Uygun Geçerim

1

9

22/11/2010

26/11/2010

Karşıya Güvenli Yerlerden ve Kurallara Uygun Geçerim

1

10

29/11/2010

03/12/2010

Neden Güvenli Yol?

1

11

06/12/2010

10/12/2010

Neden Güvenli Yol?

1

12

13/12/2010

17/12/2010

Yaya Kaldırımsız Yol

1

13

20/12/2010

24/12/2010

Yaya Kaldırımsız Yol

1

14

27/12/2010

31/12/2010

Gece Yürürken

1

15

03/01/2011

07/01/2011

Gece Yürürken

1

16

10/01/2011

14/01/2011

Acil Durum Var

1

17

17/01/2011

21/01/2011

Acil Durum Var

1

18

24/01/2011

28/01/2011

2.TEMA: YOLCU

Taşıtlara Binmenin ve Taşıtlardan İnmenin de Kuralları Var

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Merkezefendi İlköğretim Okulu 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı II..Dönem  4.  Sınıflar

Trafik Güvenliği  Dersi Konularının Dağılımı

 

 

Haf

Tarih

Konu

Sa.

19

14/02/2011

18/02/2011

Taşıtlara Binmenin ve Taşıtlardan İnmenin de Kuralları Var

1

20

21/02/2011

25/02/2011

Emniyet Kemeri Takıyorum

1

21

28/02/2011

04/03/2011

Emniyet Kemeri Takıyorum

1

22

07/03/2011

11/03/2011

Yolcuyum Sorumluluklarım Var

1

23

14/03/2011

18/03/2011

Yolcuyum Sorumluluklarım Var

1

24

21/03/2011

25/03/2011

Toplu Taşıma Araçlarına Zarar Vermeyelim

1

25

28/03/2011

01/04/2011

Toplu Taşıma Araçlarına Zarar Vermeyelim

1

26

04/04/2011

08/04/2011

Hayat Kurtaran İlk Yardım

1

27

11/04/2011

15/04/2011

Hayat Kurtaran İlk Yardım

1

28

18/04/2011

22/04/2011

İlk Yardım Çantası

1

29

25/04/2011

29/04/2011

İlk Yardım Çantası

1

30

02/05/2011

06/05/2011

3.TEMA: SÜRÜCÜ

Ben de Sürücü Oldum

1

31

09/05/201113/05/2011

Ben de Sürücü Oldum

1

32

16/05/201118/05/2011

Güvenli Sürüş İçin Kurallara Uyarım

1

33

23/05/2011

27/05/2011

Güvenli Sürüş İçin Kurallara Uyarım

1

34

30/05/2011

03/06/2011

Ben de İlk Yardım Yaparım

1

35

06/06/2011

10/06/2011

Ben de İlk Yardım Yaparım

1

36

13/06/2011

17/06/2011

Ders Yılı Sonu Etkinliği

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

 

1-İngilizce ,Görsel Sanatlar Beden Eğitimi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine giren branş öğretmenleriyle sürekli iş birliği ve iletişim halinde olunmasına ,

2- Değişiklik yapılan Matematik,Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler ve Müzik ders programlarının ihtiyaç duyulduğunda faydalanabilmek için bilgisayar ortamında saklanmasına ,

3- Serbest Etkinlikler derslerinde yapılacak olan çalışmaların aylık yapılmasına yapılan planlamanın okul idaresine onaylatılmasına

4- Ünitelendirilmiş yıllık planların Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı genelge ve öğretmen kılavuz kitaplarından da yararlanarak yapılmasına ve planların kağıt israfına neden olmamak için bilgisayar ortamında saklanmasına ,

5- Öğrenilen konuları değerlendirmek amacıyla İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. maddesi dikkate alınarak Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler ve Trafik Güvenliği derslerinden her iki dönemde de 2’şer ; Türkçe ve Matematik derslerinden 3’er  sınav yapılmasına; her iki dönemin son sınavlarının da ortak yapılmasına ,

  Ayrıca sınav sorularının hazırlanmasında ve sınavların değerlendirilmesinde yönetmeliğin36.maddesinin ilgili bölümün dikkat edilmesine ,

   Değerlendirme yapılacağı günde 2’den fazla sınav olmaması için derslere giren branş öğretmenleriyle birlikte ekim ayı başında  yeniden sınav takvimi hazırlanmasına ,

6- Proje ve performans ödevlerinin yönetmeliğe uygun bir şekilde hazırlanmasına ve değerlendirilmesine ,proje alacak öğrencilerin proje veriliş tarihinden on beş gün önceden belirlenmesine ilgili branş öğretmenlerine bildirilip okul idaresine onaylatılmasına ,

7- Yardımcı kaynak kullanılacaksa  öğrenci velilerin görüş ve isteğine bakılıp velilerden gelecek ve onların kararları doğrultusunda ve onların temin edeceği şeklinde hareket edilerek ve bu durumun okul müdürlüğüne bildirilmesine ,

8- Her dönemin başında ve gerekli görüldüğü durumlarda veli toplantılarının yapılmasına ,

9- Gezi, gözlem ve inceleme konularının zümre öğretmenleri tarafından birlikte koordine edilerek yapılmasına ve bu çalışmaların serbest etkinlikler dersi adı altında yapılmasına ,

10- Öğrencilerin devamlarının takip edilerek idare ve veli koordineli çalışılmasına ve  nedenlerini ortadan kaldıracak  şekilde velilerle işbirliği içerisinde  çalışılmasına karar verildi.

 

 

Ümmühan TOZ                                 Fadime ÖKÜNÇ                                Meliha TARHAN

4/A Sın.Öğret.                                   4/B Sın. Öğret.                                   4/C Sın. Öğret.

 

 

 

 

 

Nesrin ALACAGÖZ                         Muzaffer ÇELİK                                Vicdan ÇELİK

4/D Sın. Öğret.                                   4/E Sın. Öğret.                                     4/F Sın. Öğret.

 

 

 

 

 

www.

Kenan ŞAHİNKESEN

Okul Müd. Yardım.