2018-2019 3.Sınıf Serbest Etkinlik Yıllık Faaliyet Planları (Sadık Uygun)

2018-2019 3.Sınıf Serbest Etkinlik Yıllık Faaliyet Planları (Sadık Uygun) dosyası 30-12-2017 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 3.Sınıf Serbest Etkinlik Yıllık Faaliyet Planları (Sadık Uygun)
Kategori 3. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen Aynur42
Eklenme Tarihi 30-12-2017
Boyut 60.88 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

1

……………………………….    İLKÖĞRETİM OKULU 3. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

 

 

 

…………………………….      İLKÖĞRETİM OKULU

2010-2011 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI

3. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER YILLIK FAALİYET PLANI

 

20.07.2010 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesinde yapılan değişikler doğrultusunda ve 07.09.2010 tarihli ek açıklamasıyla  Serbest etkinlikler saatlerinde :

 Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;


 

a. Sosyal,  kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor,  müsamere,  konser,  müzik,  monolog,  diyalog,  grup tartışmaları,  güzel konuşma-yazma,  kitap okuma,  dinleme,  sergi düzenleme,  gezi-gözlem,  inceleme,  bilmece,  bulmaca,  atışma,  sayışma,  şarkı ve türkü söyleme,  soru sorma,  cevap verme,  duygu ve düşüncelerini ifade etme,  oyun,  film izleme,  bahçe etkinlikleri,  bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.
 

 

b. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri,  bilişim teknolojileri,  satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir.
 

 

c. 1–3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir.
 

 

d. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir.
 

 

e. Serbest etkinlikler saati,  zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR VE                                      BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1. HAFTA  

5

1.-2. Ders: Harf Bulmacası Çözme

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun harf bulmacalarını çözebilmekten zevk alabilme

 

“Hayat bilgisi dersimizin konuları nelerdi?”

“Dersimizde, bu konuların yer aldığı bir bulmaca çözeceğiz.”

“Hazırladığım bulmacayı sıra arkadaşlarınızla beraber çözeceksiniz.”

Hayat bilgisi dersinde işlenen , ünitenin konuları ile ilgili olarak öğretmen tarafından hazırlanmış bulmaca fotokopilerinin sınıfa dağıtılması ,

Öğrencilerin arasında dolaşılarak gerektiğinde ip ucu verilmesi ,

Bulmacanın , sıra grupları tarafından çözülmesi .

* İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası) ile ilgili bilgi verilebilir.

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

 

 1. Okuduğum masalı dinler misiniz?
 2. Okuduğum masalda hangi canlı varlıkların olduğunu söyleyebilir misiniz?
 3. Bu canlı varlıklar nasıl ses çıkartmaktalar?
 4. Bana bu sesleri taklit eder misiniz?

 

 

 

 

3.-4.-5. Ders: Güzel Konuşma ve Yazma: Hazırlıksız Konuşmalar

 

AMAÇ 1 : Güzel konuşma ve yazma alışkanlığı kazanabilme

 

“Her gün okulda, evde, alışverişte konuşuruz.

  Konuşma insanların en önemli iletişim aracıdır.”

“Günlük konuşmalarımız arasında ansızın bir konu ile ilgili, hazırlığımız olmadan konuşmak zorunda da kalabiliriz.”

“Önceden hazırlık yapmayı gerektirmeyen durumlarda yapılan konuşmaya hazırlıksız konuşma diyoruz.”

“Hazırlıksız konuşmalarımızda da güzel konuşmak çok önemlidir.Bunun için çok okumalı, sözcük dağarcığımızı zenginleştirmeliyiz.Ne kadar sözcük bilirsek o kadar rahat ve güzel konuşuruz.

  Başkası tarafından verilen ya da kendimizin belirlediği bir konu ile ilgili olarak yapılan konuşmalar ise belirlenen konularda konuşmadır.Bu durumda yapacağımız iş bilgilerimizi hatırlayarak konu ile ilgili düşüncelerimizi söylemektir.”  şeklinde konu açıklanır,

Belirlenen bir konu üzerinde öğrencilerin konuşması sağlanır.

 

 

Söz ve yazı ile anlatma, Tartışma, Tümevarım, Tümdengelim, Soru – yanıt

 

1.Bir konuda nasıl bilgi sahibi olunur?

2.Bir konu üzerinde konuşma, bilgi seviyelerini ölçme.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR VE                                      BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

2. HAFTA  

5

1.- 2. Ders: Sportif Etkinlik

 

SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.

 

 

 

(SB.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor

2008- Sportif Etkinliler Programı )

 

: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır.

 

 

 

 

 

Sessiz Okuma, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir .

 

3.– 4.-5. Ders: Okuma

AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

 

 • Serbest okuma

 

 

 

 

 

Sessiz Okuma, Tümdengelim

Okuma parçası,  Parçaya ait resimler

1.Metnin anlatılması

2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

 

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

EKİM

3. HAFTA  

5

1.– 2. - 3.  Ders: Şiir Okuma

 

AMAÇ  1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.

DAVRANIŞLAR :

 1. Düzeylerine uygun şiirleri seçme
 2. Sınıf, okul, çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma
 3. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
 4. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama
 5. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma

“Sizce şiir ile düz yazı arasındaki fark nedir?”

“Dersimizde değişik konularda yazılmış şiirler okuyacağız.”

“Şiir okurken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar vardır.”

“Duygu ve düşüncelerin, daha coşkulu bir şekilde anlatıldığı yazı biçimine şiir denir. Şiir bir duygunun ürünüdür.Şiirin de, diğer yazı türlerinde olduğu gibi bir konusu vardır.Şiir yazan kişiye şair ya da ozan denir.

Şiir okurken okuyacağımız şirin konusuna uygun bir biçimde ses tonumuzu ayarlamalıyız.”  şeklinde açıklamaların yapılması,

Çeşitli konularda, öğrencilerin daha önceden yazmış oldukları şiirlerin okutturulması,

Konu açıklanmadan başlığa ve okunanlara göre şiirin konusunun buldurulması,

Bilinen şiirlerin ezbere okutturulması,

Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması

Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme ,  Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma ,  Bireysel çalışmalar

Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları

 

 

 

 

1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi

 4. - 5.  Ders: Güzel Konuşma ve Yazma : Görülen Bir Olayı Anlatma

 

AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Duyulabilecek, anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek.

2. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek.

 

Öğrencilerin gördükleri bir olayı duyulabilecek, anlaşılabilecek şekilde anlatması. Anlatımlarında kelime söyleme ve cümle kurma davranışlarına dikkat etmesi sağlanır.

 

 

Buluş  yolu, soru-cevap,  anlatım, dinleme.

 

 

1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi - değerlendirilmesi

2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

EKİM

4. HAFTA  

5

1.- 2.  Ders: Duygular ve Sanatlar

       1. Mutluluk, üzüntü, sevinç, öfke, tiksinme, korku duygularını ifade eder.

2. Duyguların iletişimdeki önemini fark eder.

 

 

(2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre)

Ben nerede yaşıyorum?

 • Öğrenciler gruplara ayrılır.
 • Farklı duyu durumları üzerinde yazılı olan öğrencilere verilir.
 • Ve öğrencilerden bu duyu durumlarına göre farklı doğaçlamalar yapmaları istenir.
 • Bu duygular doğaçlamalarla ifade edilirken ne etkileşim sağlandığı gözlenir.

 

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

Masal ve hikaye kitapları

Bu sınıfta öz değerlendirme, akran değerlendirme, derecelendirme ölçekleri, açık uçlu sorular, performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. [!] Canlandırma çalışmaları sırasında öğrencilerin kendisine ve arkadaşlarına zarar vermeden bedenlerini özgürce kullanmalarına imkân sağlayınız (4. kazanım).

2. Özel Eğitim (7)

2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (1.2) 

3.– 4. -5. Ders: Şarkı Söyleme

AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme

DAVRANIŞLAR

1. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme

GEZSEN ANADOLU’YU

Sen ne güzel bulursun

Gezsen Anadolu’yu

Dertlerden kurtulursun

Gezsen Anadolu’yu

       Billur ırmakları var

       Buzdan kaynakları var

       Ne hoş toprakları var

       Gezsen Anadolu’yu

Orda bahar başkadır

Yazlar kışlar başkadır

Ah!... Bu diyar başkadır

Gezsen Anadolu’yu

İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme ve  söyleme, birlikte çalışmalar, tekrar.

Müzik ders kitabı,  müzik defteri, kasetçalar, kaset

 

 

 

 

1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu?

2.Grup çalışmaları dinlenir, en güzel şarkı söyleyen grup seçilir, alkışlanır.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

EKİM

5. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Diyalog

 

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun karşılıklı konuşmalar yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Hangi durumlarda karşılıklı konuşmalar yapıldığını söyleme.

2. Sınıf içinde bir telefon konuşması canlandırma.

3. Telefonla konuşmalarda kurallara uyma.

 

Yakınlarımızı aramak için hangi iletim aracını kullanırız?

Telefonla konuşmayı kimler canlandırmak ister?

Bu dersimizde telefonla konuşma kurallarını öğreneceğiz.

“Telefon, yakınlarımız veya arkadaşlarımızla iletişim kurmaya yarayan en kolay iletin aracıdır.Telefonun kullanmayı ve nasıl konuşacağımızı iyi bilmeliyiz. Telefonda ilk önce çevir sesini duyduktan sonra aramak istediğimiz telefon numarasını tuşlarız. Karşımıza çıkan kişiye “İyi Günler, iyi akşamla” gibi karşılama selamları verilir ve aradığımız kişi olup olmadığını  sorarız. Sonra kendimizi tanıtır ve dileklerimizi dile getiririz.Konuşmamız bittiğinde tekrar “iyi günler veya iyi akşamlar demeliyiz. Bir başkası bizi aradığında ilk hitap kelimesi “Alo” olmalıdır.

 

 Konuşma, sözcük, görgü kuralları, telefonla konuşma kuralları

Soru-cevap, gözlem, inceleme, anlatım.

 

1.Sözcüklerin doğru söylenip, söylenmediği kontrol edilmesi.

2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.

3.Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.

 

3.– 4.  Ders: Masal Dinleme

AMAÇ 1. : Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme,

DAVRANIŞLAR: Sınıfta konuşmacıları, sözlerini kesmeden dinleyebilmek.

 

Masal dinlemeyi kim sever?

O zaman “çiçek olun”.

Masalı iyi dinleyin sizlere bazı sorular sorucağım. Masal sizlerin dinleme yeteneğinizi geliştirir.

Masalı anlatmaya başlar.  Masal anlatıldıktan sonra birkaç öğrenci aklında kalanları anlatır. Canlandırma yapmak için yeteri sayıda öğrenciye rolleri dağıtılır. Drama yapılır, rolleri yapan öğrenciler alkışlanır.

 

Masal veya öykü okuma, anlatma, dinleme, dramatizasyon

Resimli masal ve öykü kitapları: , “Uyuyan Güzel”

1.Bu masalda kimler var?

2.Okuduğum masalın adı neydi?

3.Bu masal neyi anlatıyor du?

4.Drama yapan arkadaşlarını alkışlama.

 

5.-Ders:  Güzel Konuşma ve Yazma (Şiir Yazma)

AMAÇ 1 : Kuralına uygun biçimde oturarak düzgün temiz yazı yazma alışkanlığı kazanabilme

DAVRANIŞLAR:

1. Harflerin başlangıç ve bitiş yerlerini gösterme

2. Harflerin yazılış yönlerine uyarak yazma

3. Harf ve sözcükler arasındaki aralıklara dikkat etme

 

Düzeye uygun seçilen şiir davranışlar ölçüsünde etkinliğe dönüştürülür.

 

Soru – yanıt 

Gözlem 

 İnceleme 

Bireysel çalışmalar 

Birlikte çalışmalar

Anlatım

Uygulama

1. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlemesi

2. Yapılan etkinliklerin incelenmesi

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

EKİM

6. HAFTA  

5

 

1.– 2.  Ders: Güzel Konuşma ve Yazma

AMAÇ 1 : Toplum karşısında işitilebilecek anlaşılabilecek şekilde konuşabilme

DAVRANIŞLAR:

1. Konuşmalarda görgü kurallarına uyma

2. Konuşmalarımızda sözcükleri doğru ve yerinde kullanma

3. Kendimizi kısa tümcelerle tanıtma

 

Öğrencilerin kendilerini tanıtıcı konuşmaların yapılması.

 

 

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.

Anlatım, soru – yanıt, örnek olay, izleme.

1.Arkadaşımız konuşurken sözünü kesersek ne olur?

2. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

3.- 4.  Ders: Şiir Okuma

 

AMAÇ  1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.

DAVRANIŞLAR :

 1. Düzeylerine uygun şiirleri seçme
 2. Sınıf  , okul , çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma
 3. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
 4. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama

5. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma

MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri.
Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda,
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri.

 

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
Destanlar yaratıyorlar cihanın görmediği
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal'i gibi

 

Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme ,  Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma ,  Bireysel çalışmalar

Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları

 

 

 

 

1. Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi

5.-Ders:  Resim Anlatma

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun resimler arasında ilişki kurarak gördüklerini anlatabilme

DAVRANIŞLAR

1. Resimleri inceleme, aralarında ilişki kurma

2. Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre sıralama

3. Resimlerde gördüklerini, anladıklarını anlatma

Öğrenciler resim üstünde konuşturulur.   

Materyallerde yer alan resimli sayfalar açtırılır.   

Resimleri inceleme, aralarında ilişki kurma

Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre sıralama

Resimlerde gördüklerini, anladıklarını anlatma, çalışmaları yaptırılır. 

Resim, resim anlatma,  olay, oluş sırası

Tümevarım, tümdengelim, birlikte çalışmalar, sözlü anlatım

1.Bu resimlerin sırası nasıl olmalı?

2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını , dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.

3.Anlatma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

KASIM

7. HAFTA  

5

1.- 2. Ders: Sportif Etkinlik

 

SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.

 

(SB.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008- Sportif Etkinliler Programı )

 

: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır.

 

 

 

 

 

Sessiz Okuma, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir.

 

3.– 4.  Ders: Resimleri Sıraya Koyma

 

AMAÇ 1 : Resimleri olayların oluş sırısana göre sıraya koyabilme

DAVRANIŞLAR

1. Resimleri olayları oluş sırasına göre anlatma

 

Öğretmen tarafından, öğrencilere gösterilen resimlerin; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle, olayları oluş sırasına göre sıralamaları ve anlatmaları  istenecek.

Soru-cevap, gözlem, inceleme, anlatım, tartışma, öyküleme.

Ders kitabı, örnek resimler.

1.Anlatımların doğru yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi.

2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını , dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.

3. Anlatma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.

 

5.-Ders:  Bulmaca

AMAÇ 1 : Çizgi bulmacaları yaparak araştırma ve düşünme alışkanlığı kazanabilme

DAVRANIŞLAR

1. Bulmaca çözmeye istekli olma

Bir oyun sayışmacası söyletilir.

Bu derste bulmaca çözeceğimiz  söylenir. Bunu nasıl yapacakları anlatılır.

Bulmacalar dağıtılır.

Dağıtılan bulmacaların nasıl çözüleceği anlatılır. Anlayamayanlara yardım edilir.

* Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım) ) ile ilgili bilgi verilebilir.

Düz anlatım, yaparak-yaşayarak öğrenme, uygulama,  bulmaca çözme

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Düzeye uygun bir bulmacayı paniklemeden çözebiliyor mu?Onların düşüncelerini alıyor mu?

2.Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?

3.Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi ve değerlendirilmesi.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR VE                                      BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

KASIM

8. HAFTA  

5

1.- 2. -3. Ders: Sanatlarla Oyun

       7. Farklı tatların kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder.

 

(2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre)

Farklı tatları tadıyorum.        

 • Sınıfa farklı tatlarda yiyecek-içecek getirilir.
 • Öğrencilerden bu yiyeceklerden tatmaları istenir.
 • Bu yiyecekleri tadarken öğrencilerin tatma esnasında oluşturdukları mimik ve jestler incelenir.
 • Öğrencilerin bu yiyecekleri tadarken hissettiklerini bedenleriyle belli etmeleri istenir.
 • Öğrenciler farklı tatların kendilerinde uyandırdığı duyguları bedenleriyle ifade ederler.
 • Bu tatların uyandırdığı çağrışımlardan ve duygulardan yola çıkarak öykü, şiir ya da basit şarkı sözleri

             yazabilir, resim yapabilirler.

Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma,  Beyin Fırtınası, Soru Cevap

1.Evinizde farklı tatları tadıyor musunuz?

2.Bu tatlar sizde ne gibi duygular uyandırıyor?

3.Bu duyguları beden dilinizle ifade edebilir misiniz?

 

4.--5.  Ders: Şiir Okuma

 

AMAÇ  1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.

DAVRANIŞLAR :

 1. Düzeylerine uygun şiirleri seçme
 2. Sınıf  , okul , çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma
 3. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
 4. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama

Okunan ya da dinlenen şiiri yazma

On Kasım

Yıl otuz sekiz, on kasım Perşembe
Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar
Sarsılıyor İstanbul yedi tepe
Yaman esmiş Dolmabahçe'de rüzgâr
          Gerçek olamaz olsa olsa bir düş
          Dokuzu beş gece Atatürk ölmüş
          Böyle toptan bir yas nerde görülmüş?
          Beraber ağlıyoruz kurtlar kuşlar
Bu memlekette en çok hizmet eden
Bu aşk ile dağlara gücü yeten
On sekiz milyonun omzunda giden
Atam Ankara sırtlarında yatar.

* Atatürk Haftası (10-16 Kasım)  ile ilgili etkinliklere yer verilebilir.

Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme ,  Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma ,  Bireysel çalışmalar

Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları

 

 

 

 

1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

KASIM

9. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Grup Çalışması

 

AMAÇ 1 : El becerilerini geliştirmek.

DAVRANIŞLAR:

1. Yapacağımız işi önceden tasarlama.

2. Tasarladığı iş ile ilgili araç ve gereçleri hazırlama.

3. Birlikte çalışabilme.

 

“Bu dersimizde kâğıtları elle kopararak veya keserek yüzeye yapıştıracak  ve değişik şekiller oluşturacağız.”Fakat çalışmalarımızda birlikte çalışacağız ve yardımlaşacağız.

Kesici araçları kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında hatırlatmalar yapılması ,

Öğrencilerin ;

Dergi, gazete mecmua vb. kâğıtlardan, ilgi duyduğu renkli kâğıtları keserek , yan yana yapıştırarak , elle kopararak  dokular oluşturması sağlanır.

Resim kâğıdı , resim kartonu , gazete , dergi , mecmua , fon vb. kâğıtları , yapıştırıcı , makas

 

1. Çalışanlara saygılı mı?

2.Arkadaşlarıyla birlikte çalışma ve yardımlaşma içinde mi?

3.– 4.  Ders: Masal Dinleme

AMAÇ 1. : Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme,

DAVRANIŞLAR: Sınıfta konuşmacıları, sözlerini kesmeden dinleyebilmek.

 

 

Masalı anlatmaya başlar.  Masal anlatıldıktan sonra birkaç öğrenci aklında kalanları anlatır. Canlandırma yapmak için yeteri sayıda öğrenciye rolleri dağıtılır. Drama yapılır, rolleri yapan öğrenciler alkışlanır.

Masal veya öykü okuma, anlatma, dinleme, dramatizasyon

Resimli masal ve öykü kitapları: , “Uyuyan Güzel”

1.Bu masalda kimler var?

2.Okuduğum masalın adı neydi?

3.Bu masal neyi anlatıyor du?

4.Drama yapan arkadaşlarını alkışlama.

5. Ders: Okuma

AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

 

 • Serbest okuma

 

 

 

 

 

Sessiz Okuma, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

1.Metnin anlatılması

2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

KASIM

10. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Monolog

 

AMAÇ 1 : Monolog söyleyebilme

DAVRANIŞLAR

1. Monolog söylemeye istekli olma

2. Monolog araştırma ve sevdiği bir monologu seçme

3. Monolog söylerken el, kol hareketleriyle ve mimikleriyle destekleme

Konuşma yeteneğimizi geliştirmek neler yapmalıyız?

Konuşmalarımızda bizi dinleyen insanları etkilemek için konuşmalarımız esnasında nelere dikkat etmeliyiz?

Bu dersimizde  monolog çalışması yapacağız.

“Topluluk karşısında konuşurken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Konuşmamız sırasında insanlarda iyi izlenimler bırakmak için mimikler, el ve kol hareketleri yapmamız gerekir.”açıklamaları öğretmen tarafından yapılır.

Sınıfta monolog çalışmaları yapılır.

 Yaparak yaşayarak öğrenme.

Ders kitabı, yardımcı kitaplar.

Monologu söylerken el kol hareketleri ve mimiklerle yapıyor mu?

3.– 4. – 5. Ders: Şarkı Söyleme

AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme

DAVRANIŞLAR

1. Birlikte şarkı söyleme isteğini belli etme

2. Birlikte şarkı söylemekten sevinç duyma

3. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme

ÖĞRETMENİM

Öğretmenim canım benim canım benim

Seni ben pek çok pek çok severim

Sen bir ana sen bir baba

Her şey oldun artık bana

Okut öğret ve nihayet

Yurda yarar bir insan et

 

* Öğretmenler Günü (24 Kasım) ile ilgili şarkılara da yer verilebilir.

İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme ve  söyleme, birlikte çalışmalar, tekrar.

Müzik ders kitabı,  müzik defteri, kasetçalar, kaset

1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu?

2.Grup çalışmaları dinlenir, en güzel şarkı söyleyen grup seçilir, alkışlanır.

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

ARALIK

11. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Eğitici Oyunlar Oynama

 

AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme

 

Şimdi  sınıf içinde bir oyun oynayalım mı?

İçinizden birinizi ebe seçelim.

Kim olsun?

Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.

Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.

Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.

Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama

“Balon patlama” oyunu

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2. Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.

 

3.- 4. - 5. Ders: Şiir Okuma

 

AMAÇ  1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.

DAVRANIŞLAR :

 1. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
 2. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama

Okunan ya da dinlenen şiiri yazma

Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması ,

Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması

Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme ,  Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma ,  Bireysel çalışmalar

Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları

 

 

 

 

1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR  VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

ARALIK

12. HAFTA  

5

1.-2. Ders: Güzel Konuşma ve Yazma

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme

DAVRANIŞLAR

1. Masal anlatmaya istekli olma

2. Masalı anlatırken olayların sırasını bozmadan anlatma

3. Masalı doğal bir sesle anlatma

 

Size bir öykü anlatacağım.

Çok seveceğinizden eminim.

Şimdi herkes arkasına yaslansın.

Okuduğum öyküyü siz de anlatacaksınız.

Öğretmen tarafından okunan öykünün; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru  cümlelerle olayların oluş  sırasını bozmadan anlatılması.

Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya

1.Oyun kurallarına uyuyor mu?

2.Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.

 

 

3.– 4.  Ders: Resimler Üstünde Konuşma

AMAÇ 1: Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek, anlaşılabilecek biçimde güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme.

DAVRANIŞLAR:

 1. Düzeye uygun bir resim üzerinde konuşabilmek

 

Resimli kitapları sever misiniz?

Bakalım bu resimler bize neler anlatıyor?

Bu resimler üstünde konuşan arkadaşlarımızı, sözünü kesmeden dinleyeceğiz.

Öğretmen öğrencilere okula başladıkları ilk gün neler yaptıklarını sorar.Yeteri sayıda öğrenciye söz hakkı verir. Resimler gösterilerek öğrencilere “Resimde neler görüyorsunuz?” diye sorular sorar. Öğrencilere söz hakkı verir. Doğru yanıt veren öğrencilere “Aferin” denilerek olumlu pekiştireç verilir. Eksik yanıtlar veren öğrencilere ipuçları vererek doğru ve düzgün bir ifade kurması sağlanır.

* Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) ile ilgili etkinliklere de yer verilebilir.

Resimler üstünde konuşma,  dinleme,  anlatım

Resimli sayfalar

 

 1. Resimler ile ilgili yorum yapabiliyor mu?
 2. Bu resimler ne anlatıyor?
 3. Sınıfta güçlük çekmeden konuşabiliyor mu?
 4. Kelimeleri düzgün söyleyebiliyor mu?
 5. Kelimeleri yerli yerinde söylüyor mu?
 6. Burada birbirine benzeyen resimler var mı?

İlişkilendirme : Anlatılan resimler, Resim- İş dersinde boyanır.

 1. Ders:  Film İzleme

AMAÇ

1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme 

2.Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazanabilme   

Atatürk’ün hayatını anlatan film izleme.

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

ARALIK

13. HAFTA  

5

1.- 2. Ders: Sportif Etkinlik

 

SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.

 

(SB.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008- Sportif Etkinliler Programı )

: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır.

 

 

 

 

 

Sessiz Okuma, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir.

 

3.-4. Ders: Şarkılı Oyunlar Oynama

 

AMAÇ 1 : Basit hareketleri içeren oyunlar oynayabilme

DAVRANIŞLAR

1. Oyun oynamaya istekli olma ve oyun kurallarına uyma

2. Öğrendiği soyunu sırasıyla anlatma

Şimdi  sınıf içinde bir oyun oynayalım mı?

İçinizden birinizi ebe seçelim.

Kim olsun?

Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.

Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.

Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.

Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama

 

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2.Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

5.-Ders:  Resim Anlatma

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun resimler arasında ilişki kurarak gördüklerini anlatabilme

DAVRANIŞLAR

1. Resimleri inceleme, aralarında ilişki kurma

2. Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre sıralama

3. Resimlerde gördüklerini, anladıklarını anlatma

Resimleri inceleme, aralarında ilişki kurma

Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre sıralama

Resimlerde gördüklerini, anladıklarını anlatma, çalışmaları yaptırılır. 

Resim, resim anlatma,  olay, oluş sırası

Tümevarım, tümdengelim, birlikte çalışmalar, sözlü anlatım

1.Bu resimlerin sırası nasıl olmalı?

2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını , dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.

3.Anlatma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

ARALIK

14. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Resimleri Sıraya Koyma

 

AMAÇ 1 : Resimleri olayların oluş sırasına göre sıraya koyabilme

DAVRANIŞLAR

1. Resimleri inceleme, resimler arasında ilişki kurma

2. Resimleri olayları oluş sırasına göre sıralama

3. Resimleri olayları oluş sırasına göre anlatma

 

Şimdi herkes elimdeki resme dikkatlice baksın.

Yukarıdaki resme bakarak, anladıklarınızı kısaca arkadaşlarınıza anlatır mısınız?

Bir resme bakıp bize ne anlattığını bulabilmemiz için resmi dikkatle incelemeliyiz.

Öğretmen tarafından, öğrencilere gösterilen resimlerin; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle, olayları oluş sırasına göre sıralamaları ve anlatmaları  istenecek.

Soru-cevap, gözlem, inceleme, anlatım, tartışma, öyküleme.

Ders kitabı, örnek resimler.

1.Anlatımların doğru yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi.

2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını , dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.

3. Anlatma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.

 

3.– 4.  Ders: Harf Bulmacası

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun harf bulmacaları çözerek sözcük dağarcığını geliştirebilme

DAVRANIŞLAR

1. Sözcük dağarcığını geliştirmeye istekli olma

2. Bulmacayı çözerken yazılı kaynaklardan yararlanma

 

“Hayat bilgisi dersimizin konuları nelerdi?”

“Dersimizde, bu konuların yer aldığı bir bulmaca çözeceğiz.”

“Hazırladığım bulmacayı sıra arkadaşlarınızla beraber çözeceksiniz.”

Hayat bilgisi dersinde işlenen , ünitenin konuları ile ilgili olarak öğretmen tarafından hazırlanmış bulmaca fotokopilerinin sınıfa dağıtılması ,

Öğrencilerin arasında dolaşılarak gerektiğinde ip ucu verilmesi ,

Bulmacanın , sıra grupları tarafından çözülmesi ,

Anlatım, tartışma, soru– cevap, gözlem, bireysel çalışmalar, öyküleme, uygulama, dramatizasyon.

Düzeye uygun masal ve öykü kitapları, televizyon, radyo, teyp, ses bandı, oyunlar, ders kitapları

1.Arkadaşları ile yardımlaşıyor mu?

2.Onların düşüncelerini alıyor mu?

3.Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?

4.Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi ve değerlendirilmesi.

 

5.  Ders: Fıkra Anlatma

 

AMAÇ 1 : Fıkra Anlatma

DAVRANIŞLAR

1. Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma

2. Çevresindeki yeni fıkra anlatma

 

Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü, eğlendirici serbest fıkralar

Fıkaralar, soru-cevap,

 

1. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu?

2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

ARALIK

15. HAFTA  

5

1. - 2. -3.  Ders: Şiir Okuma

 

AMAÇ  1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.

DAVRANIŞLAR :

 1. Düzeylerine uygun şiirleri seçme
 2. Sınıf  , okul , çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma
 3. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
 4. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama
 5. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma

Başöğretmenim

Atatürk benim
Başöğretmenim.
Ne öğrendimse
Ondan öğrendim

Baktım ki asker,
Ben de askerim,
Kars'ta Kore'de
Nöbet beklerim...


 

 

Baktım kürsüde,
Nutuk söylüyor,
O'nun sesini,
Dünya dinliyor.

 

 

 

Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme ,  Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma ,  Bireysel çalışmalar

Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları

 

 

 

 

1. Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi

3.– 4.  Ders: Güzel Konuşma ve Yazma

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme

DAVRANIŞLAR

1. Masalı doğal bir sesle anlatma

 

Size bir öykü anlatacağım.

Çok seveceğinizden eminim.

Şimdi herkes arkasına yaslansın.

Okuduğum öyküyü sizde anlatacaksınız.

Öğretmen tarafından okunan öykünün; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru  cümlelerle olayların oluş  sırasını bozmadan anlatılması.

Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya

1.Oyun kurallarına uyuyor mu?

2.Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.

 

 

 

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

OCAK

16. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Eğitici Oyunlar Oynama

 

AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme

 

 

 

Dokunma Oyunu

Bu oyun kolaydan zora doğru üç aşamada oynanmalıdır. Çocuklar, her üç aşamada da, yere ya da iskemlelere, yarım ay biçiminde oturtulurlar.Öğretmen, elini kendi başına koyar, çocuklara "başına dokun" der, çocuklar, öğretmene öykünürler, ellerini kendi başlarına dokundururlar. Aynı oyun "eline dokun", "dizine dokun", "kulağına dokun"…vb. sözlerle sürdürülür.Dokunma oyunu bu kez, öğretmenin söylediği yerlere kendisi dokunmadan oynanır. Öğretmen buyruk verir, çocuklar yaparlar.Çocuklar, öğretmenin "dokun" dediği yerleri iyice öğrendikten sonra, aynı oyun, bu kez de şaşırtmacalı olarak oynanır. Öğretmen, kimi kez söylediği yere dokunur ; kimi kez de başka yere dokunur. Örneğin; kendisi," kendi koluna dokunurken, çocuklara "başına dokun" der. Çocuklar ( öğretmenin kendi koluna dokunarak yaptığı şaşırtmacaya kanmadan ) kendi başlarına dokunabilmelidirler.Doğal ki, bütün çocuklar doğru yere şaşırmadan dokunmayı yapabilirler. Kimi doğru, kimi yanlış yapabilir. Bu durumda ise gülüşmeler olur, neşeli bir ortam oluşur. Oyuna başka başka zamanlarda, çocuklar şaşırmadan yapıncaya kadar yinelenebilir.

Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama

 

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2.Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

3.-4.-5. Ders:  Gözleme Dayalı Çalışmalar

AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma.

2. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme.

3. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma.

 

Yaşadığı bir olayı sınıfa kim anlatmak ister?

…… anlattığın bu olayın resmini çizebilir misin?

Evet. Konumuzu belirledik. Şimdi herkes araç-gerecini hazırlasın.

Yapacağınız çalışmada istediğiniz boyama tekniğini kullanabilirsiniz.

Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek.

Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi, resmi kâğıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek.

Gözlem, inceleme, gösterip yaptırma, bireysel ve birlikte çalışma,

1.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi.

2. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

OCAK

17. HAFTA  

5

1.-2.-3. Ders: Okuma

AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

 

 • Serbest okuma

 

 

 

 

 

Sessiz Okuma, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

1.Metnin anlatılması

2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

 

 

4.-5.  Ders: Kenar Süsü Yapma

AMAÇ 1 : Birlikte çalışabilme, el becerilerini geliştirebilmek

DAVRANIŞLAR

1. Yapılan kenar süslerini gereken yerde kullanma

 

Örneği verilen kenar süslerinin kuralına uygun olarak yapılması sağlanır.Öğrencilerin yaptıkları kenar süslerini gereken yerde kullanmaları sağlanır.

Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya

1.Araç gereci kullanma becerisi yeterli mi?

2.Çalışmada özgünlü, içtenlik ve duyarlılık var mı?

3.İşini zamanında bitiriyor mu?

4.Temiz ve düzenli mi?

5.Çalışanlara saygılı mı?

Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

OCAK

18. HAFTA  

5

1.- 2.  Ders: Şiir Okuma

 

AMAÇ  1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.

DAVRANIŞLAR :

 1. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
 2. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama

Okunan ya da dinlenen şiiri yazma

Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması ,

Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması

Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme ,  Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma ,  Bireysel çalışmalar

Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları

 

 

 

 

1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi

3.– 4.  Ders: Harf Bulmacası

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun harf bulmacaları çözerek sözcük dağarcığını geliştirebilme

DAVRANIŞLAR

1. Sözcük dağarcığını geliştirmeye istekli olma

 

Hayat bilgisi dersinde işlenen , ünitenin konuları ile ilgili olarak öğretmen tarafından hazırlanmış bulmaca fotokopilerinin sınıfa dağıtılması ,

Öğrencilerin arasında dolaşılarak gerektiğinde ip ucu verilmesi ,

Bulmacanın , sıra grupları tarafından çözülmesi ,

Anlatım, tartışma, soru– cevap, gözlem, bireysel çalışmalar, öyküleme, uygulama, dramatizasyon.

Düzeye uygun masal ve öykü kitapları, televizyon, radyo, teyp, ses bandı, oyunlar, ders kitapları

1.Arkadaşları ile yardımlaşıyor mu?

2.Onların düşüncelerini alıyor mu?

3.Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?

4.Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi ve değerlendirilmesi.

 

5.-Ders:  Tekerlemeler

AMAÇ 1 : Oynanılan sayışma ve tekerlemeleri özelliklerine uygun söylemeye istekli olabilme

DAVRANIŞLAR :

1. Oynanılan sayışma ve tekerlemeleri söze, ezgiye uygun söylenip söylenmediğine dikkat etme

 

KOMŞU, KOMŞU

-Komşu, komşu !

-Hu, hu!

-Oğlun geldi mi?

-Geldi

-Ne getirdi?

-İnci, boncuk.

-Kime, kime?

-Sana, bana.

-Başka kime?

-Kara kediye

-Kara kedi nerede?

 

-Ağaca çıktı

-Ağaç nerede?

-Balta kesti

-Balta nerede?

-Suya düştü.

-Su nerede?

-İnek içti.

-İnek nerede?

-Dağa kaçtı.

-Dağ nerede?

-Yandı, bitti kül oldu.

Birlikte çalışmalar, Bireysel çalışmalar, Çözümleme, Soru – yanıt, Yeniden bulma, Örnekleme

Ders kitabı, yardımcı kitaplar, sayışma ve tekerleme örnekleri

1. .Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi-değerlendirilmesi

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

OCAK

19. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Eğitici Oyunlar Oynama

 

AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme

 

Şimdi  sınıf içinde bir oyun oynayalım mı?

İçinizden birinizi ebe seçelim.

Kim olsun?

Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.

Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.

Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.

Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama

 

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2. Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

3.– 4. – 5.  Ders: Şarkı Söyleme

AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme

DAVRANIŞLAR

1. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme

AĞAÇ BAYRAMI

Dağlar taşlar ağaç olacak

Yaz gelecek, kış gelecek

Ülkemiz cennet kalacak

Kazmalar elimizde çukur açalım

Kürekler elimizde toprak atalım

Yaz demeden kış demeden ağaç dikelim hey, ağaç dikelim

Günler geçecek, aylar geçecek

Yağmur yağacak, güneş açacak

Her bir fidan ağaç olacak

 

İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme ve  söyleme, birlikte çalışmalar, tekrar.

Müzik ders kitabı,  müzik defteri, kasetçalar, kaset

1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu?

2.Grup çalışmaları dinlenir, en güzel şarkı söyleyen grup seçilir, alkışlanır.

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

ŞUBAT

20. HAFTA  

5

1.- 2. -3. Ders: Duygularımı Sanatla Anlatıyorum

17. Fotoğraf ya da resimleri ifade ettiklerini duygu ve düşüncelere göre sınıflandırır.

 

 

(2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre)

Duyguların ifadesi!        

 •   Resim, fotoğraf, heykel, seramik, şiir, müzik vb. sanat eserlerinin kendisi, taklitleri ya da fotoğrafları sınıfa getirilir. Öğrencilerin bunlardaki duyguları bulmaları ve tanımlamaları istenir.
 •   Öğrencilerden kendilerine bir eser seçmeleri istenir. Bu eserin duygusunun ne olduğu ve bu duygunun neden oluştuğuna ilişkin kısa bir öykü yazmaları ya da basit anlamda bir şarkı bestelemeleri istenir.
 •   Her bir öğrencinin 3 duygu seçmesi ve bu duyguları anlatan şiir, öykü ya da resim yapmaları istenir.
 •   Bir müzik parçası içindeki duyguları bulmaları istenir.
 •   En fazla 6 kişilik gruplar oluşturulur duygular ve sebepleri hakkında röportaj yapmaları istenir (Bu çalışma psikolog, doktor ve sanatçılarla yapılabilir.).

Duygunu Anlat çalışması yapılır; öğrenciler önce sessiz sinema ile daha sonra yalnızca seslerini kullanarak duygularını anlatırlar.

Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma,  Beyin Fırtınası, Soru Cevap

1. Resimleri ve fotoğrafları incelediniz mi?

2. Resim ve fotoğraflar sizde ne gibi duygular oluşturdu?

3. Bu duyguları ifade edebilir misiniz?

4. Elimizdeki resim ve fotoğrafları bu duygulara göre tasnif edebilir misiniz?

4.– 5.  Ders: Masal dinleme, anlatma

AMAÇ 1 : Kısa bir masalı, bir öyküyü anlatabilmek

 • Masala ait resim üzerinde konuşulması ,
 • Masalın okunması
 • Öğrenciler tarafından anlatılması
 • Öğrencilerin ; konuşmacı arkadaşlarının sözünü kesmeden dinlemeleri ,
 • Masala ait olay kahramanlarının belirlenmesi
 • Okunan masalın öğrenci grupları tarafından canlandırılması

Okuma , anlatım , yorumlama , tartışma , tümevarım , tümdengelim

1. Dramatizasyondaki başarısının değerlendirilmesi

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

ŞUBAT

21. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Eğitici Oyunlar Oynama

 

AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme

 

Şimdi  sınıf içinde bir oyun oynayalım mı?

İçinizden birinizi ebe seçelim.

Kim olsun?

Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.

Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.

Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.

Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama

 

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2. Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

3.– 4.  Ders: Güzel Konuşma ve Yazma

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme

DAVRANIŞLAR

1. Masalı doğal bir sesle anlatma

 

Size bir öykü anlatacağım.

Çok seveceğinizden eminim.

Şimdi herkes arkasına yaslansın.

Okuduğum öyküyü sizde anlatacaksınız.

Öğretmen tarafından okunan öykünün; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru  cümlelerle olayların oluş  sırasını bozmadan anlatılması.

* Yeşilay Haftası ile ilgili bilgiler verilebilir.

Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya

1.Oyun kurallarına uyuyor mu?

2.Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

 

5.-Ders:  Duygu ve Düşüncülerini İfade Etme: Pastel Boya Çalışmaları

AMAÇ 1 : Çalışmalarında pastel boyayı kullanabilme

DAVRANIŞLAR:

1. Pastel boya kullanırken dilediği renkleri kullanma

2. Düşündüğü konuyu yüzeye serbestçe aktarma

3. Çalışmalarında pastal boyanın değişik tekniklerini kullanma

Herkesin malzemesi yanında mı?

Bugün pastel  boya çalışması yapacağız.

Her öğrencinin araç ve gerecinin tam olup olmadığı kontrol edilir.

Yapılacak pastel boya çalışması ile ilgili konu belirlenir.

Pastel boya ile çalışma tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilir.

 Düşündüğü konuyu yüzeye serbestçe aktarması ve dilediği renkleri kullanması söylenir.

Belirlene konu ile ilgili bireysel çalışmalar yaptırılır.

Anlatım, gösterip-yaptırma,uygulama, boyama

 Pastel boya, resim defteri

1.Yapılan çalışmalara kontrol edilir.

2.Çalışmaların sonucunda sınıfın düzenlenmesi, tertibi.

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

MART

22. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Duygu ve düşüncelerini ifade etme

 

AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Duyulabilecek, anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek.

2. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek.

Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister?

Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin.

Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım.

Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle, konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek.

Anlatım, soru – yanıt, örnek olay, izleme.

1.Sözcüklerin doğru söylenip, söylenmediği kontrol edilmesi.

2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.

3. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.

 

3.-4.  Ders: Oyun Oynama

 

AMAÇ 1 : Dostça oynama ve yarışma yapabilme

DAVRANIŞLAR

1. Birlikte oynayacağı oyununu seçme ve oyun kurallarına uyma

Serbest oyunlar oynama.

 

Yaparak yaşayarak öğrenme

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2. Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

5.-Ders:  Şarkı Öğrenelim

AMAÇ 1 : Birlikte çalışabilme, arkadaşlarına uyabilme

DAVRANIŞLAR

1. Şarkı söylerken, topluca söylemekten hoşlanma

2.    Şarkı söylerken arkadaşlarına uyma

ILGAZ TÜRKÜSÜ

Ilgaz Anadolu’nun

Sen yüce bir dağısın

Baharda yer yüzünde

O cennetin bağısın

Yalçın kayalıklar

Göklere yükseliyor

Senin dumanlı başın

Bulutları deliyor

 

 

 

Yükseklerden akıyor

Ne güzel berrak sular

Eteklerinde otlar

Sürülerle kuzular

 

Yaparak-yaşayarak öğrenme, uygulama.

Müzik kitabı, müzik defteri, teyp, ses bandı

1.Şarkının hareketlerini yaparak söyleme.

2.Hareketlerde sınıf geneline uygun oyunlaştırmalar ve danslar yapma.

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

MART

23. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Konuşma

AMAÇ 1 : Toplum karşısında doğal sesle konuşabilme alışkanlığını kazanabilme

Kısa süreli el çırpma oyunu 

Hazırlıksız ve sıradan konuşmaları her zaman, hepimiz  yapabiliriz ve yaparız.

Hazırlıksız konuşmalar ne olabilir?

Sokakta karşılaşan insanlar ile ilgili bir drama yaptırılır. Oyuncak telefonla, telefonla görüşme oyunu oynatılır vb.

 

Konuşma, hazırlıklı konuşma, hazırlıksız konuşma, toplum, doğal ses

Yaparak-yaşayarak öğrenme, uygulama, sözlü anlatım, drama

1.Sözcüklerin doğru söylenip, söylenmediği kontrol edilmesi.

2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.

3. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.

3.-4.  Ders: Oyun Oynama

 

AMAÇ 1 : Dostça oynama ve yarışma yapabilme

DAVRANIŞLAR

1. Birlikte oynayacağı oyununu seçme ve oyun kurallarına uyma

Örnek :YUVARLANAN TOPTAN KAÇ

 

Oyuncular bir halka yaparlar. Ayrılan bir tanesi merkezde durur. Halkadaki çocuklar bir voleybol topunu ortadaki çocuğa doğru yuvarlayarak onu vurmaya çalışırlar. Vuran oyuncu ile vurulan oyuncu yer değiştirerek oyuna devam edilir.

Yaparak yaşayarak öğrenme

 

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2. Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

5.-Ders:  Atatürk Şiiri

AMAÇ 1. Şiir okumaya istekli olma

 

   Örnek şiir: Atatürk

Bir gün sordum babama,
Atatürk neden büyük?
Çocuğum dedi bana,
Onu seviyor her Türk.

Onu biz değil yalnız
Üstün tanır her millet.
En büyük eseridir,
Kurduğu Cumhuriyet.
 

 

1.Sözcüklerin doğru söylenip, söylenmediği kontrol edilmesi.

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

MART

24. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Monolog

 

AMAÇ 1 : Topluluk karşısında konuşabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Monolog söylemeye istekli oluş.

2. Monologu söylerken el kol hareketleri ve mimiklerle destekleme.

 

Konuşma yeteneğimizi geliştirmek neler yapmalıyız?

Konuşmalarımızda bizi dinleyen insanları etkilemek için konuşmalarımız esnasında nelere dikkat etmeliyiz?

Bu dersimizde  monolog çalışması yapacağız.

“Topluluk karşısında konuşurken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Konuşmamız sırasında insanlarda iyi izlenimler bırakmak için mimikler, el ve kol hareketleri yapmamız gerekir.”açıklamaları öğretmen tarafından yapılır.

Sınıfta monolog çalışmaları yapılır.

Monolog, mimik, el ve kol hareketleri.

 Yaparak yaşayarak öğrenme.

 

1. Monologu söylerken el kol hareketleri ve mimiklerle yapıyor mu?

3.– 4. -5.  Ders: Okuma

AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

 

“Okuduğumuz parçanın adı neydi?”

“Bu metinde yer alan olay kahramanları kimler?”

 “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?”

 • Metnin sessiz olarak okunması,
 • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması,
 • Metnin ana düşüncesinin bulunması

 

* Orman Haftası ile ilgili bilgiler verilebilir.

Sessiz Okuma, Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tartışma, Tümevarım, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

1.Metnin anlatılması

2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

MART

25. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Kâğıt İşleri

 

AMAÇ 1 : Kâğıt işleri yaparak yaratıcılık ve yapıcılık yönlerini geliştirebilme

DAVRANIŞLAR: 

1. Kâğıt çeşitlerini kullanarak uygun çalışmalar yapabilmek.

2. Çalışmalarında   dikkatli olabilmek ve çalıştığı yeri kirletmemek.

Boş zamanlarınızda, hem el işi becerilerinizi artırmak hem de vaktinizi eğlenerek geçirmek için neler yaparsınız?

Hepiniz güzel şeyler söylediniz. Bunları zevkle yaptığınızdan eminim. Bugün el becerilerimizi artıracak kâğıt işleri yapacağız.

Herkes söyleyeceklerimi iyi dinlesin.

Atık kâğıt, gazete kâğıtları, karton, makas ve yapıştırıcı kullanarak herkes serbest teknik kullanarak dilediği şeyi yapabileceği anlatılır.

  ‘’Öğrencilere kartonu zemin olarak kullanabilecekleri ve çeşitli renkteki kağıt veya gazete sayfalarını istedikleri gibi kesip, karton zemine yapıştırabilecekleri” söylenebilir.

Birlikte çalışmalar, gözlem, inceleme, bireysel çalışmalar, yaparak-yaşayarak öğrenme.

Kăğıt, gazete, karton, makas, yapıştırıcı.

1.Yapılan çalışmaların incelenmesi

2.Yapılan çalışmaların sınıfça belirlenenlerinin sergilenmesi

3.  Grup çalışmalarının kontrol edilmesi ve sınıf panosuna asılması.

3.– 4. -5.  Ders: Renkli Kâğıtlarla Sihirli Fenerler Yapma

AMAÇ 1 : El işi çalışmalarıyla yapıcılık ve yaratıcılık yönlerini geliştirebilme

 

Şimdi bir fener yapacağım.

Fener yapmak için hangi malzemeleri kullanacağız?

El işi çalışmaları yaparken uyulması gereken kurallar ve çalışmalar hatırlatılacak.

El işi becerilerinin arttırılması için makas kullanma, kâğıt kesme, ürün ortaya çıkarma, yapılanların sergilenmesi hatırlatılacak.

Bireysel ve toplu çalışma

El işi kâğıdı, sinirli fener yapma malzemeleri

1.Yapılan çalışmaların incelenmesi

2.Yapılan çalışmaların sınıfça belirlenenlerinin sergilenmesi

3.  Grup çalışmalarının kontrol edilmesi ve sınıf panosuna asılması.

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

MART

26. HAFTA  

5

1.- 2.-3.   Ders: Şiir Okuma

 

AMAÇ  1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.

DAVRANIŞLAR :

 1. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
 2. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama
 3. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma

Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması ,

Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması

Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme ,  Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma ,  Bireysel çalışmalar

Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları

 

 

 

 

1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi

4.- 5.-Ders:  Tekerleme

AMAÇ 1 : Sayışma söyleyebilme

DAVRANIŞLAR

1. Bildiği ve yeni öğrendiği bir tekerlemeyi söyleme

2. Çevresindeki yeni tekerleme söyleme

 

Ebe ebe gel bize

Uzaktan vur elimize

Eğer vuramazsan

Ebesin ebe

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,

Bunu sana kim dedi?

Diyen dedi on yedi

Yağlı böreği kim yedi?


 

Anlatım, soru-cevap,tekerleme

 

1.Tekerleme söylenirken arkadaşını dinliyor mu?

2.En güzel tekerleme söyleyen grup seçilir, alkışlanır.

 

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

NİSAN

27. HAFTA  

5

1.- 2. Ders: Sportif Etkinlik

 

SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.

 

 

 

(SB.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008- Sportif Etkinliler Programı )

 

: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır.

 

 

 

 

 

Sessiz Okuma, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir.

 

3.– 4. -5. Ders: Şarkı Söyleme

AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme

DAVRANIŞLAR

1. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme

Örnek: Tren Gelir

Tren gelir hoş gelir

Ley ley limi limi ley

Odaları boş gelir

Mini mini güzel gel bize

Duydum yolcular gelir

Ley ley limi limi ley

Sefa gelir hoş  gelir

Mini mini güzel gel bize

 

İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme ve  söyleme, birlikte çalışmalar, tekrar.

Müzik ders kitabı,  müzik defteri, kasetçalar, kaset

1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu?

2.Grup çalışmaları dinlenir, en güzel şarkı söyleyen grup seçilir, alkışlanır.

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

NİSAN

28. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Film izleme

 

AMAÇ 1. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme,

2. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme; 

 • İzlenen bir filmin, bir oyunun, okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması,
 • Olayların,  bu olayların sırasının, neden ve sonuçlarının, olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter

niteliklerinin,  olayın geçtiği yerin, zamanın niteliklerinin açıklanması,

 

Dinleme ve İzleme,Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tüme Varım, Tümdengelim

İzlenen bir film, okunan bir kitap, öykü, sözlük

1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi - değerlendirilmesi

2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme

3.– 4. -5.  Ders: Okuma

AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

 

“Okuduğumuz parçanın adı neydi?”

“Bu metinde yer alan olay kahramanları kimler?”

 “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?”

 • Metnin sessiz olarak okunması,
 • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması,
 • Metnin ana düşüncesinin bulunması

 

* 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  etkinliklerine de yer verilebilir.

Sessiz Okuma, Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tartışma, Tümevarım, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

1.Metnin anlatılması

2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

NİSAN

29. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Duygu ve düşüncelerini ifade etme

 

AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Duyulabilecek, anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek.

2. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek.

Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister?

Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin.

Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım.

Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle, konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek.

Anlatım, soru – yanıt, örnek olay, izleme.

1.Sözcüklerin doğru söylenip, söylenmediği kontrol edilmesi.

2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.

3. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.

 

 

3.- 4.- 5.-Ders:  Gözleme Dayalı Çalışmalar

AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma.

2. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme.

3. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma.

 

Yaşadığı bir olayı sınıfa kim anlatmak ister?

…… anlattığın bu olayın resmini çizebilir misin?

Evet. Konumuzu belirledik. Şimdi herkes araç-gerecini hazırlasın.

Yapacağınız çalışmada istediğiniz boyama tekniğini kullanabilirsiniz.

Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini yada yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek.

Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi, resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek.

Resim, boya, kalem, silgi, resim defteri, pastel boya, sulu boya, guaş boya, palet, fırça, su kabı, gözlem, duygu, düşünce, renk, nesne.

Gözlem, inceleme, gösterip yaptırma, bireysel ve birlikte çalışma,

 

 

 

 

1.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi.

2. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

NİSAN

30. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Okuma

 

AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

 

“Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?”

 • Metnin sessiz olarak okunması,
 • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması,
 • Metnin ana düşüncesinin bulunması

Sessiz Okuma, Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tartışma, Tümevarım, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

1.Metnin anlatılması

2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

3.– 4.  Ders: Harf Bulmacası

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun harf bulmacaları çözerek sözcük dağarcığını geliştirebilme

DAVRANIŞLAR

1. Sözcük dağarcığını geliştirmeye istekli olma

 

Hayat bilgisi dersinde işlenen , konularla ile ilgili olarak öğretmen tarafından hazırlanmış bulmaca fotokopilerinin sınıfa dağıtılması ,

Öğrencilerin arasında dolaşılarak gerektiğinde ip ucu verilmesi ,

Bulmacanın , sıra grupları tarafından çözülmesi ,

Anlatım, tartışma, soru– cevap, gözlem, bireysel çalışmalar, öyküleme, uygulama, dramatizasyon.

Düzeye uygun masal ve öykü kitapları, televizyon, radyo, teyp, ses bandı, oyunlar, ders kitapları

1.Arkadaşları ile yardımlaşıyor mu?

2.Onların düşüncelerini alıyor mu?

3.Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?

4.Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi ve değerlendirilmesi.

 

5.-Ders:  Tekerlemeler

AMAÇ 1 : Oynanılan sayışma ve tekerlemeleri özelliklerine uygun söylemeye istekli olabilme

DAVRANIŞLAR :

1. . Oynanılan sayışma ve tekerlemeleri söze, ezgiye uygun söylemeye istekli olma

Eveleme develeme

Evvel altı elma yedi

Seren sekiz serçe dokuz

Tarmanın topu kara

A devenin çatı kara

 

Birlikte çalışmalar, Bireysel çalışmalar, Çözümleme, Soru – yanıt, Yeniden bulma, Örnekleme

Ders kitabı, yardımcı kitaplar, sayışma ve tekerleme örnekleri

1. Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi-değerlendirilmesi

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

MAYIS

31. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Okuma

 

AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

 

“Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?”

 • Metnin sessiz olarak okunması,
 • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması,
 • Metnin ana düşüncesinin bulunması

Sessiz Okuma, Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tartışma, Tümevarım, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

 

 

 

 

1.Metnin anlatılması

2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

3.– 4. -5.  Ders: Güzel Konuşma ve Yazma

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme

DAVRANIŞLAR

1. Masalı doğal bir sesle anlatma

 

Öğretmen tarafından okunan öykünün; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru  cümlelerle olayların oluş  sırasını bozmadan anlatılması.

Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya

1.Oyun kurallarına uyuyor mu?

2.Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

MAYIS

32. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Eğitici Oyunlar Oynama

 

AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme

 

Örnek : Kutu kutu pense

Çocuklar el ele tutuşur bir halka oluştururlar. Aşağıdaki sözleri şarkısıyla söyleyerek sağa yada sola dönmeye başlarlar. Şarkı içinde adı söylenen çocuk arkasını döner, halka içinde dönerek ve şarkı söyleyerek oyunu böylece sürdürür. Bütün çocuklar arkasını dönünce, şarkı sözleri "bütün çocuklar önüne dönse" biçiminde söylenir ve çocuklar önlerine dönerler. İstenirse oyun bir kez daha yinelenir.

Kutu kutu pense

Elmayı yense

Arkadaşım Ayşe ( dönmesi istenilen çocuğun adı söylenir.)

Arkasını dönse

 

Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama

 

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2. Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

3.– 4. -5. Ders: Güzel Konuşma ve Yazma

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme

DAVRANIŞLAR

1. Masalı doğal bir sesle anlatma

 

Öğretmen tarafından okunan öykünün; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru  cümlelerle olayların oluş  sırasını bozmadan anlatılması.

 

* 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı  Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.

Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kâğıdı, boya kalemleri, pastel boya

 

 

 

 

1.Oyun kurallarına uyuyor mu?

2.Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

MAYIS

33. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Film İzleme

 

AMAÇ 1. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme,

2. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme; 

 • İzlenen bir filmin, bir oyunun, okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması,
 • Olayların,  bu olayların sırasının, neden ve sonuçlarının, olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter

niteliklerinin,  olayın geçtiği yerin, zamanın niteliklerinin açıklanması,

 

Dinleme ve İzleme,Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tüme Varım, Tümdengelim

İzlenen bir film, okunan bir kitap, öykü, sözlük

 

1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi - değerlendirilmesi

2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme

3.– 4. -5.  Ders: Okuma

AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

 

 • Serbest okuma

 

 

* 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı  Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.

Sessiz Okuma, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

1.Metnin anlatılması

2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

MAYIS

34.HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Fıkra Anlatma

 

AMAÇ 1 : Fıkra Anlatma

DAVRANIŞLAR

1. Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma

2. Çevresindeki yeni fıkra anlatma

Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü, eğlendirici serbest fıkralar

Fıkaralar, soru-cevap,

 

1. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu?

2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.

 

3.– 4.  Ders: Duygular ve Sanatlar

1.   Mutluluk, üzüntü, sevinç, öfke, tiksinme, korku duygularını ifade eder.

2.   Duyguların iletişimdeki önemini fark eder.

 

 

(2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre)

Ben nerede yaşıyorum?

 • Öğrenciler gruplara ayrılır.
 • Farklı duyu durumları üzerinde yazılı olan öğrencilere verilir.
 • Ve öğrencilerden bu duyu durumlarına göre farklı doğaçlamalar yapmaları istenir.
 • Bu duygular doğaçlamalarla ifade edilirken ne etkileşim sağlandığı gözlenir.

 

Anlatım, Gösterip Yaptırma,  Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,

Masal ve hikaye kitapları

Bu sınıfta öz değerlendirme, akran değerlendirme, derecelendirme ölçekleri, açık uçlu sorular, performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. [!] Canlandırma çalışmaları sırasında öğrencilerin kendisine ve arkadaşlarına zarar vermeden bedenlerini özgürce kullanmalarına imkân sağlayınız (4. kazanım).

2. Özel Eğitim (7)

2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (1.2) 

5.  Ders: Okuma

AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

 

 • Serbest okuma

 

 

 

 

 

Sessiz Okuma, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

1.Metnin anlatılması

2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

HAZİRAN

35. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Okul Bahçesi

AMAÇ 1 : Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten yararlanabilme

DAVRANIŞLAR:

1. Okul bahçesindeki ve çevresindeki atıkları toplama

2. Okul bahçesindeki ağaçların bakımını yapma

3. Ağaç dikme kampanyalarına katılmaya istekli olma

 

Çevre temizliği denilince ne anlıyorsunuz?

İnsanlar temiz çevrede  çalışmayı, gezmeyi, yaşamayı sever.

Bizler de bu derslerimizde okulumuzun çevresini, bahçesini ve ağaçlarını güzelleştirmeye çalışalım.

 

Okul bahçesindeki ve çevresindeki atıkları toplama, okul bahçesindeki ağaçların bakımını yapma, ağaç dikme kampanyalarına katılmaya gibi etkinlikler yapılabilir.

 

Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar,inceleme, uygulama, yaparak yaşayarak öğrenme

Okul bahçesi, çöp kutusu, su bidonları

1. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlemesi

2. Etkinliklerin öğrencilerle değerlendirilmesi

3.Grup  içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.

 

3.– 4. -5.  Ders: Okuma

AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

 

 • Serbest okuma

 

 

 

 

 • Müzeler Haftası ile ilgili bilgi verilebilir.

 

 

 

 

 

Sessiz Okuma, Tümdengelim

Okuma parçası , parçaya ait resimler

1.Metnin anlatılması

2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları

3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR   VE  BECERİLER

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

 

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /

DEĞERLENDİRME

HAZİRAN

36. HAFTA  

5

1.– 2.  Ders: Fıkra Anlatma

 

AMAÇ 1 : Fıkra Anlatma

DAVRANIŞLAR

1. Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma

2. Çevresindeki yeni fıkra anlatma

 

Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü, eğlendirici serbest fıkralar

Fıkaralar, soru-cevap,

 

1. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu?

2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.

 

3.– 4.--5. Ders: Gezi

AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır.

 

 

 

(2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Prog–ramına göre)

Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini, tarihi yerleri, galerileri, konakları vb. kullanabilirsiniz. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir

Gezi , gözlem 

Bu sınıfta öz değerlendirme, akran değerlendirme, derecelendirme ölçekleri, açık uçlu sorular, performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

www.