2018-2019 3.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı

2018-2019 3.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı dosyası 21-02-2018 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 3.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen semihcelik07
Eklenme Tarihi 21-02-2018
Boyut 16.19 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM

YILI İSMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU  3.SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

1.DÖNEM SENE BAŞI  TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi  : 03/ 09/2009

Toplantı Yeri     :  Okul Kütüphanesi            

Toplantı Saati    : 09:00

Toplantı No       : 1

 Toplantıya Katılanlar: Okul Müdür Yardımcısı Aydın AKBIYIK,

                                      3-A Sınıf Öğretmeni Lütfiye ÖZBEK,

                                      3-B Sınıf Öğretmeni Müfit ALTUN

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış Ve Yoklama
 2. Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi.
 3. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
 4. Eğitim-öğretim programının incelenmesi.
 5. Türkçe Ve Hayat Bilgisi Ders Saatleri.
 6. 2010 – 2011 Çalışma Takviminin Hazırlanması
 7. Serbest Etkinlikler İçerik Ve Saati.
 8. Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar,Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.
 9. 2504 Sayılı Atatürkçülük  Konuları Ve İşlenişi.
 10. Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler
 11. Proje Ve Performans Görevleri
 12. Ölçme Ve Değerlendirme
 13. 3. Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün Ve Haftalar
 14. Öğrencilere Aldırılacak Araç Ve Gereçlerin Belirlenmesi
 15. Veli Toplantılarının Belirlenmesi
 16. Dilek Ve Temenniler

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. İlköğretim Okulu 3. Sınıf  Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere  Okul Müdür Yardımcısı Aydın AKBIYIK başkanlığında toplandı. Zümre Gündemi okundu. 

2.   Müfit ALTUN 209-2010 eğitim öğretim yılında yapılan Zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu.  Alınan kararlar değerlendirildi. Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak söylendi.

3. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) 3-A Sınıf Öğretmeni Lütfiye ÖZBEK tarafından okundu. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  Genel Amaçlar*, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkeler eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması belirtildi.

4.  Türkçe,Matematik,Hayat Bilgisi,Görsel Sanatlar,Beden Eğitimi,Müzik dersleri öğretim programları incelendi

5. 2635 Sayılı Tebliğler Dergisi incelenerek Türkçe dersi ders saatinin 12’den 11 saate ,Hayat Bilgisi ders saatinin 5’ten 4’e indirildiği belirtildi.

6. 2010 – 2011 Çalışma takvimi hazırlanarak iş günü sayısı belirlendi.

                  1. Dönem : 89 iş günü/19 Hafta

                  2. Dönem : 87 iş günü/18 Hafta

                  Toplam    : 176 iş günü/37 hafta

 

7. Serbest etkinlikler saatinde ,okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sosyal, kültürel ve eğitici olarak; güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme etkinlikleri seçilerek zümre öğretmenlerince hazırlanan  aylık faaliyet raporuna göre uygulanmasına karar verildi.

Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir.

 

8.  Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.

              HAYAT BİLGİSİ

Tema Adı

İşleniş Süresi

İş Günü Sayısı

 1. Okul Heyecanım

 

İş Günü

 1. Benim Eşsiz Yuvam

 

İş Günü

 1. Dün, Bugün, Yarın

 

İş Günü

      TÜRKÇE

Tema Adı

İşleniş Süresi

İş Günü Sayısı

 1. Birey Ve Toplum

 

İş Günü

 1. Atatürk

 

İş Günü

 1. Üretim, Tüketim Ve Verimlilik

 

İş Günü

 1. Hayal Gücü

 

İş Günü

 1. Dünya’mız Ve Uzay

 

İş Günü

 1. Değerlerimiz

 

İş Günü

 1. Sağlık Ve Çevre

 

İş Günü

 1. Oyun Ve Spor

 

İş Günü

                MATEMATİK

Ünite Adı

İşleniş Süresi

İş Günü Sayısı

1. Ünite

 

İş Günü

2. Ünite

 

İş Günü

3. Ünite

 

İş Günü

4. Ünite

 

İş Günü

5. Ünite

 

İş Günü

6. Ünite

 

İş Günü

 

9. 2504 Sayılı Atatürkçülük konularının kılavuz kitaplarda belirtilen zaman ve sürelerde zamanında ve titizlikle işlenmesi gerektiği belirtildi.

10. Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu. Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi.

            Soru – cevap                                                    Sonuç çıkarma                                                                                                                            

        Araştırma – inceleme                                       Sonuç cümlesi yazma                                                                                                           

       Buluş yolu                                                        Tahmin etme                                                                                                 

         Yaparak yaşayarak öğrenme                           Grup çalışması                                                                                                 

          Gösterip yaptırma                                             Drama                                                                                              

           Resimleme                                                        Kavram haritası                                                                                                     

          Beyin fırtınası                                                   Tartışma                                                                                                                           

       Örnek olay                                                                                                                                                        

 

11. .  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri  okundu. Müfit ALTUN, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinden ise ayrı ayrı olmak üzere birer performans görevi yapacaklarını, performans görevlerinin öğretmen rehberliğinde gerçekleştirileceğini, ders saatlerinin bu değişiklik göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

     Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi. Daha çok okulda yapılabilecek performans görevlerinin seçilmesi gereği vurgulandı.

İSMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU

3. SINIF 1. DÖNEM PERFORMANS GÖREVLERİ

DERSİN ADI

GÖREVİN KONUSU

TESLİM TARİHİ

 

 

TÜRKÇE

 

1. Atatürk ’ün ülkemiz için yaptıklarının araştırılarak  yazılması.

 2. Kutladığımız bayramların isimlerinin   yazılması. Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapılması. En çok sevdiğiniz bayram hangisidir? Neden? Bayramda çocuk konulu kısa bir yazı yazılması.

3. Dilimizde kullanılan deyimler hakkında bilgiler toplayarak, seçtiğiniz on tane deyimin anlamını araştırıp, birer tümce içinde kullanılması.

ARALIK AYI

 

HAYAT BİLGİSİ

 

1. Okulda ve sınıfta huzurlu, mutlu ve başarılı olmak için olması gereken kurallar listesi oluşturulması.

2. Kişisel bakımımız için yapmamız gerekenlerin resimlerle ve yazılarla açıklanması.

3. Bir çocuğa dengeli ve düzenli beslenmesini sağlayacak bir öğün listesi hazırlanması.

ARALIK AYI

 

MATEMATİK

 

1. Tek ve çift sayıları tanıtıcı bir afiş hazırlanması.

 

2. Toplama ve çıkarma işlemi içeren 10 tane problem kurulup, çözülmesi.

3. Ağırlık,uzunluk,zaman,sıvı ölçme araçlarının tanıtılması.

4. Dört işlem içeren 5 tane problem kurulup ve çözülmesi.

5. Koni,silindir,üçgen piramit,küp,dikdörtgen prizma kartondan modellerinin yapılması.

6. “Tek ve çift ne demektir?” karton üzerinde gösterme

 

ARALIK AYI

 

GÖRSEL SANATLAR

 

1. Doğal afetler konulu resim çalışması yapınız.

2. Kirli ve temiz çevre başlıklı iki ayrı resim çalışması oluşturarak, resmi hangi duygularla oluşturduğunun anlattırılması.

KASIM AYI

 

MÜZİK

 

 1. Öğrenmediğimiz değişik bir okul şarkısını öğrenerek sınıf ortamında arkadaşlarımıza öğretelim.
 2. Atatürk'ü anlatan şarkılardan birinin sözlerini yazalım.

OCAK  AYI

 

BEDEN EĞİTİMİ

 

 1. Sporun sağlığımıza yararlarını araştıralım ve maddeler halinde yazarak arkadaşlarımıza anlatalım.
 2. Beden Eğitimi dersindeki başlıca ısınma hareketlerini öğrenelim ve arkadaşlarımıza yaptıralım.

OCAK AYI

 

12. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35.  36. ve 43.maddeleri okundu ve incelendi.

      Madde 35 — (Değişik birinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.

      Öğrenci davranışlarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi" şeklinde değerlendirildiği belirtildi.

13. 3-A sınıf öğretmeni Lütfiye ÖZBEK, Belirli gün ve haftaların planlamaya göre derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesine devam edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Günler ve Haftalar

İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)    

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)              

Dünya Çocuk günü  (ekim ayının ilk pazartesi günü)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kızılay Haftası   (29 Ekim-4 Kasım)          

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)                      

Öğretmenler Günü (24 Kasım)                      

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)    

Orman Haftası      (21-26 Mart)                     

23 Nisan Ulusal Eğem enlik ve Çocuk Bayramı

Trafik Haftası (Mayıs Ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta)

Anneler Günü (Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta                   

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

 

14.   İHTİYAÇ LİSTESİ

Matematik defteri ( 60 yaprak, kareli küçük defter)

Türkçe defteri ( 60 yaprak, küçük çizgili defter)

Hayat Bilgisi defteri ( 40 yaprak, küçük çizgili defter )

Resim defteri

Müzik defteri

 

Pastel boya, sulu boya, kuru boya

Makas, yapıştırıcı, cetvel takımı

Türkçe Sözlük,  Atasözleri ve deyimler sözlüğü, küçük not defteri

Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş

Şeffaf kaplık, etiket

 

 

15. 3-B sınıf öğretmeni Müfit  ALTUN velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi. Özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.

      Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi.

Veli toplantıları için şu tarihler belirlendi:

 • 1. Veli Toplantısı: Ekim ayının ikinci haftası
 • 2. Veli Toplantısı: Aralık ayının üçüncü haftası

 

16 . 2010/2011 Eğitim-Öğretim yılının başarılı geçmesi dileği ile toplantıya son verildi.

 

ALINAN KARARLAR

1. Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların yeni müfredata göre yapılması, kılavuz kitabı olan derslerin de sadece yıllık planının yapılarak günlük planının yapılmaması, bunun yerine bu derslerin kılavuz kitabındaki etkinlikler takip edilerek işlenmesi, yetiştirilemeyen konuların bir sonraki güne aktarılması ve planlarda belirtilmesine,

2. Türkçe dersinde okuma yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık verilmesine, geri kalan öğrencilerle ek etkinliklerin yapılması ve diğer öğrencilere yetiştirilmesine,

3. Belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre takip edilmesi, Belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışmaların sınıf  panosunda sergilenmesine,

4. İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesine ve konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine,

5. İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için öğrencilerin değerlendirilmesinin ders içi performans, ürün dosyası, proje ve performans görevleri ile yapılmasına, buna ilave olarak değerlendirmenin etkinliklerle de ölçülmesine,

6. Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,

7. Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının artırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına, her sınıf için kitaplık çizelgesi yapıp sınıf kitaplık defteri tutarak öğrenciler arasında rekabet ortamı yaratılmasına,

8. Sınıf öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarıyla övünmelerine imkan tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi okuma, güzel yazı yazma yarışmalarının düzenlenmesine,

9. Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmalarına,

10. Proje ve performans görevlerinin ünite konularına göre seçilmesi ve bu etkinliklerle paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenecekleri için her derste yer verilmesine,

 

 

 

A.OKULA ÖNERİLER:

           1. Sınıflara projeksiyon, bilgisayar ve internet bağlantısı sağlanması.

 

B- MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:

           1. Okul binasının fiziksel özelliklerinin artırılması.

 

C-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA ÖNERİLER:

           1. Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerinin de kılavuz kitaplarının hazırlanıp okullara gönderilmesi ve derslerin işlenişine uygun materyallerin okullara sağlanması.

 

 

 

 

 

 

 

www.