2018-2019 2.sınıf 2.dönem zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı

2018-2019 2.sınıf 2.dönem zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı dosyası 17-01-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 2.sınıf 2.dönem zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı
Kategori 2. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen mustafa_80
Eklenme Tarihi 17-01-2018
Boyut 9.86 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

2010/2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOSTANCI İLKÖĞRETİM OKULU

II. DÖNEM 2.SINIF ZÜMRE

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Toplantı No         : 2

Toplantı Yeri      :  Öğretmenler Odası

Toplantı Tarihi   :  17/02/2011

Toplantı Saati     : 12:30

Toplantıya Katılanlar: Rukiye ÖZKAN (2/A sınıf öğretmeni), Aykut DUMAN ( Müdür Yardımcısı )

 

 

GÜNDEM:

 1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 2. Açılış, yoklama
 3. Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi
 4. 1. dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konu-ünite-temaların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti
 5. 1. dönem Plana yazılan amaç-kazanım-hedef ve hedef davranışların gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi ve aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi
 6. 1. dönem uygulanan yöntem, teknik ve etkinliklerdeki isabet ve aksaklıkların tespiti, ilave yöntem, teknik ve etkinliklere gerek olup olmadığı, varsa neler olduğu hususlarının karara bağlanması ve ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi
 7. 1. dönem yararlanılan kaynak, araç-gereçlerin seçimindeki uygunluk ve aksaklıkların tespiti
 8. Ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan gezi, gözlem, deney ve uygulamaların yapılıp yapılamadığı
 9. Derslerde yaptırılan hazırlık çalışmaları, alıştırmalar ve performans görevlerinin ve değerlendirme yöntemlerinin gereği gibi yürüyüp- yürümediğinin belirlenmesi
 10.                1. dönem idareden istenen desteklerin hangilerinin sağlanıp- sağlanamadığının tespiti
 11.                1.dönem derslerdeki başarı ve başarısızlık % lerinin sınıf bazında tek, tek tespit edilmesi,

 

 

 1.                2. dönem başarısının artırılması için; öğretmenlerin, idarenin ve velilerin alması gereken yeni tedbirlerin tespiti ve ilgililere bildirilmek üzere karara bağlanması,
 2.                2. Dönem verilecek olan performans görevleri ve proje ödevlerinin görüşülmesi
 3.                Serbest Etkinlikler dersinde yapılacak etkinliklerin görüşülmesi
 4.                Öğrenci devam - devamsızlık durumlarının görüşülmesi
 5.                Öğrencilerin sağlığı ve beslenmeleri
 6.                Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, ikinci dönem bu konuda yapılacak çalışmaların belirlenmesi
 7.                Dilek ve temenniler
 8.                Kapanış

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. Toplantı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
 2. Toplantının açılış konuşması Zümre başkanı Aykut DUMAN tarafından yapıldı.
 3. Yeni gelen emir, genelge ve tebliğler müdür yardımcısı Aykut DUMAN tarafından okundu.
 4. 1. dönem başında hazırlanmış olan ünitelendirilmiş yıllık planlar incelendi. Buna göre konuların, tema ve kazanımların plana uygun olarak zamanında işlendiğini sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN söyledi. Konuların iş takvimine ve çalışma planına uygun olarak işlendiğini sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN belirtti.
 5. 1. dönem plana yazılan amaç-kazanım-hedef ve hedef davranışların gerçekleşmiş olduğu görüldü. Sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN ders kitaplarında bulunan etkinlikler ve bu etkinliklerin dışında ek etkinliklere ağırlık verilerek kazanımların gerçekleştirilmesinin sağlandığını söyledi.
 6. 1. dönem uygulanan yöntem, teknik ve etkinliklerdeki isabetli ve yerinde olduğu, ilaveye gerek olmadığı görüldü. Sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN yaparak yaşayarak öğrenme, drama, suru cevap, gözlem, gösterip yaptırma, beyin fırtınası gibi tekniklerin kullanıldığını, kullanılan bu yöntem ve tekniklerin öğrenmeyi kalıcı hale getirdiğini belirtti.
 7. 1. dönem kullanılan araç gereçlerin ve yararlanılan kaynakların öğrenci seviyelerine uygun olduğu ve öğrenmeyi pekiştirdiği görüldü.
 8. Sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN 1. dönem plana gezi yazılmadığını fakat deney, gözlem ve uygulamaların plana uygun olarak yapıldığını söyledi.

 

 

 

 1. Derslerde yaptırılan performans görevlerinin ve değerlendirme yöntemlerinin gereği gibi yürütüldüğü tespit edildi. Proje ödevlerinin 2.dönem verileceğini sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN söyledi.
 2.                1. dönem idareden istenen desteklerin tamamının yerine getirildiği görüldü.
 3.                1.dönem derslerdeki başarı ve başarısızlık durumu aşağıdaki şekildedir.

             2-A sınıfı toplam öğrenci sayısı 15 tir . Zayıfı olan öğrenci bulunmamaktadır.

 

                                                    Başarılı öğrenci sayısı                        Başarı yüzdesi Not ortalaması

     

           TÜRKÇE                                   15                                             %100 3,9

      MATEMATİK                                     15                                             %100 3,9

      HAYAT BİLGİSİ                                  15                                             %100                      4,3

       GÖRSEL SANATLAR                           15                                             %100                     4,9

              MÜZİK                                     15                                             %100                     4,5

       BEDEN EĞİTİMİ                                  15                                             %100                      4,7

    SERBEST ETKİNLİKLER

 

 1.                2. dönem başarısının arttırılması için okul öğretmen veli işbirliğinin mutlaka gerekli olduğunu müdür yardımcısı Aykut DUMAN söyledi. Düzenli olarak veli toplantılarının yapılmasının, toplantılar dışında da velilerin öğrencilerin durumlarını yakından takip etmeleri gerektiğini müdür yardımcısı Aykut DUMAN belirtti. Sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN 1. dönem düzenli olarak veli toplantısı yaptığını, 2.dönemde de veli toplantılarına önem vereceğini söyledi.
 2.                Sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN 1. dönem olduğu gibi 2. dönem de de performans görevlerini sınıfta uygulayacağını, proje ödevlerinin konularını ise Mart ayı içerisinde belirleyerek öğrencilerin istedikleri derslerden proje ödevleri seçebileceklerini söyledi.
 3.                Sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN 1. dönem Serbest Etkinlikler dersinde çeşitli etkinliklerin yapıldığını bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin el becerilerinin, okuma yazma hızlarının geliştiğini söyledi. 2.dönem Serbest etkinlikler dersinde öğrencilere basit İngilizce konularını öğreteceğini, öğrencilerin İngilizce öğrenmeye çok hevesli olduklarını belirtti. Bunun dışında Serbest Etkinlikler dersinde 1. dönem olduğu gibi 2. dönem de folklor, drama, güzel konuşma ve yazma, bulmaca çözme, tekerleme ve sayışmalar gibi etkinliklerin yapılacağını sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN söyledi.
 4.                Sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN öğrencilerin okula devam durumlarıyla ilgili herhangi bir problem olmadığını belirtti. Hastalık durumları dışında öğrencilerin okula düzenli gelmeleri için velilerle sürekli irtibat halinde olduğunu, bunun da olumlu sonuç doğurduğunu söyledi.

 

 

 

 1.                Düzenli beslenmenin öğrencilerin gelişimi ve başarısı açısından önemli bir etken olduğunu müdür yardımcısı Aykut DUMAN belirtti. Sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN yapılan bütün veli toplantılarında bu konunun üzerinde durduğunu, velilerin öğrencilerini kahvaltı ettirmeden okula kesinlikle göndermemeleri gerektiğini söyledi.
 2.                Sınıf öğretmeni Rukiye ÖZKAN öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları için ilk dönem alınan tedbirlerden bahsetti. Sınıf kitaplığının velilerin de desteğiyle zenginleştirildiği, öğrencilerin düzenli olarak kitap okumaları ve okudukları her kitabı anlatmaları için gerekli çalışmaların yapıldığını ancak bazı öğrencilerin ne kadar çaba gösterilse de düzenli kitap okumadığını bu durumun ders başarılarını da olumsuz etkilediğini belirtti.
 3.                Dilek ve temenniler bölümünde müdür yardımcısı Aykut DUMAN daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir dönem olmasını diledi.
 4.                Başka görüş ileri sürülmeyince toplantı sona erdirildi.

 

 

 

 

 

 

 

      Rukiye ÖZKAN                                          Aykut DUMAN                                       

    2/A Sınıf Öğretmeni                                       Müdür Yardımcısı                                    

 

 

 

 

Abdullah ÖZGÜR

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOSTANCI İLKÖĞRETİM OKULU

II. DÖNEM 2.SINIF ZÜMRE

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

 

ALINAN KARARLAR:

 1. İlk dönem olduğu gibi ikinci dönemde de konuların ünitelendirilmiş yıllık planlarda belirtilen sürelerde işlenmesine, gerek görüldüğünde bu sürelerde esneklik sağlanmasına, eksiklerin ek çalışmalarla giderilmeye çalışılmasına,
 2. Okul, öğretmen, veli işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalara devam edilmesine, gerekli durumlarda velilerle birebir görüşmeler yapılmasına, velilerin okul içindeki etkinliklere katılımının sağlanmasına,
 3. Ölçme değerlendirme çalışmalarının belirlenen şekilde sürdürülmesine, her tema ve ünite sonunda kazanımlara ulaşma düzeylerinin belirlenmesi için ölçme değerlendirme çalışmaları yapılmasına ve gerekli görülen konuların tekrarlanarak sınıf başarı seviyesinin daha üst düzeye ulaştırılması için çalışılmasına,
 4. Proje ve performans görevlerinin öğretmen gözetiminde yaptırılması gerekli görüldüğü takdirde çalışmanın araştırma ve veri toplama gibi ön hazırlıklarının sınıf dışında, ürünün oluşturma ve sonuçlandırma aşamalarının ise sınıf içinde yaptırılarak öğrencilerin görevi yaparken sergilediği performansın gözlenerek gerçekçi bir değerlendirme yapılmasına,
 5. Sosyal kulüp çalışmalarının devam ve takibine dikkat edilmesine,
 6. Devam-devamsızlık konularına özen gösterilmesine,
 7. Derslerde başarısız olarak sınıf seviyesinin gerisinde olan öğrenciler için ek çalışmalar yapılmasına, akran yardımlaşmasından yararlanılmasına, her fırsatta bu çocukların sınıf seviyesine yetişmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasına,
 8. Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini desteklemek için gerekli çalışmaların yapılmasına,
 9. Toplum hizmeti çalışmalarının uygulanmasına dikkat edilmesine,
 10.                   Sınıflardaki köşeler, panolar, grafikler ve diğer alanların zamanında işlenmesine, yıl boyunca da temalara uygun olarak güncellenmesine, bu çalışmaların öğrencilere yaptırılmasına,
 11.                   Yönetmelikte belirtilen belirli gün ve haftaların kutlanmasına özen gösterilmesine Karar verildi.

 

 

     Rukiye ÖZKAN                                          Aykut DUMAN                                       

    2/A Sınıf Öğretmeni                                       Müdür Yardımcısı                                    

 

 

 

Abdullah ÖZGÜR

Okul Müdürü