2018-2019 11.sınıf sosyoloji 2.dönem 2.yazılı soruları

2018-2019 11.sınıf sosyoloji 2.dönem 2.yazılı soruları dosyası 14-04-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 11.sınıf sosyoloji 2.dönem 2.yazılı soruları
Kategori 1. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen murat42550
Eklenme Tarihi 14-04-2018
Boyut 5.02 K
İndirme 2

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Adı ve Soyadı:

Sınıfı- No:

2010-2011 KÖSECELİ LİSESİ 11. SINIF SOSYOLOJİ DERSİ

2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız?(40 puan)

 

S-1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi üretim faktörlerinden değildir?

       A) Reklam  B) Sermaye  C) Girişim D) Toprak     E) Emek

S-2) Aile ve evlenme türlerinin çeşitlilik göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

        A) Toplumsal koşulların etkisi   B)  Bireysel beklentiler  C)  Ekonomik koşullar

         D)  Kültürel yapı      E)  Coğrafi koşullar

S-3)  Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel işlevlerinden değildir?

         A)  Bireylerin sosyalleşmesini sağlamak  B)  Devletin siyasi gücüne ortak olmak

         C)  Bireylerin yaşamsal ihtiyaçlarını gidermek

 D) Bireylerin psikolojik ihtiyaçlarını         karşılamak     E)  Nesli devam ettirmek.

 

S-4) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların özelliklerinden değildir?

       A)  Toplumsal kurumların kendine özgü yapısı ve kuralları vardır.

        B)  Toplumsal kurumlar birbiriyle ilişki içindedir.

        C)  Toplumsal kurumlar oldukça uzun bir sürekliliğe sahiptir.

        D)  Toplumsal kurumlar arasında nispeten uyumlu bir bütünlük vardır.

        E)   Toplumsal kurumlar işlevleri hep aynıdır.

S-5)  Aşağıdakilerden hangisi kökleşmiş kültür içeriklerden değildir?

         A) Örf   B) Adet  C) Gelenek    D) Görenek    E) Moda

S-6)   Yurt dışına giden bir kişinin karşılaştığı farklı kültürel ortam karşısında yaşadığı panik,korku ,bocalama durumuna aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmektedir?

         A) Kültürel gecikme   B) Kültürel yozlaşma   C)  Kültürel çatışma

         D) Kültür şoku    E) Kültürel etkileşim

S-7) Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

        A) Süreklidir    B) Toplumsaldır.   C) Değişmez    D)  Bireye kimlik kazandırır

         E) Öğrenilir

S-8) Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden değildir?

        A) Toplumsal kurumlara işlerlik ve devamlılık sağlar.

        B) Bireylerin toplumsal değer yargılarına uygun olmasını sağlar.

        C)  Psikolojik rahatlama sağlar

        D)  Toplumsal kurumların devamlılığını sağlar.

        E)  Grup ruhunu geliştirir.

S-9) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D),yanlış olanlara (Y) yazınız?

(20 Puan)

    (   )  Din tüm toplumlarda var olan bir kuruluştur.

    (   )  Ailenin sürekliliğini engelleyen en önemli sebeplerden biri sadakatsizliktir.

    (   )  Sosyoloji dini psikolojik bir olgu olarak değerlendirir.

    (  )   Boşanmalar genellikle evliliğin ilk beş yılında ortaya çıkar.

    (  )  Her toplumun kültürü olmak zorunda değildir.

    (  )  Kırsalda boşanma oranı daha fazladır.

    (  )  Kurumlar toplum açısından bir güvenlik ve denge aracıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

S-10) Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.(20puan)

 

Yazılı ve yazısız bütün kurallar,tutum ve davranışlar kültürün ……………….boyutuyla ilgilidir.

………………din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.

Bir mal ya da hizmetin ortaya çıkarılmasına ……………….denir.

Grup dışında evlenmeye ………………denir.

Kültürün aktarılma süreci,………………olarak ifade edilir.

……………………hükümetin aldığı bir kararla ulusal paranın değerinin düşürülmesidir.

Malların değerinin arz ve talebe göre belirlendiği alana …………….denir. 

 

S-11)  Dinin toplumsal açıdan önemini kısaca açıklayınız?(10 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-12   Eğitimin toplumsal işlevleri nelerdir?yazınız.(10 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: süre 40 dakikadır, her sorunu puan değeri karşısındadır.                           Hasan ÖNDER

                                                                                                                             Ders Öğretmeni