2018-2019 1.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı-2

2018-2019 1.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı-2 dosyası 11-02-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 1.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı-2
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen FATİME22
Eklenme Tarihi 11-02-2018
Boyut 16.45 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

SABİHA GÖKÇEN İLKÖĞRETİM OKULU

2010 – 2011 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF, 1. YARIYIL

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

 

TOPLANTI NO   : 1

TARİH                 : 06 EYLÜL 2010 SALI

SAAT                 : 09.30

YER                 : 1/A SINIFI

TOPLANTIYA KATILANLAR:  OYA ÇELİK,  AJDA ERDOĞAN,  TÜLAY YILDIRIM,  MEHMET KARADON,  Md. Yrd. ÖZGÜR KAPLAN

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1. Açılış ve yoklama.

2. Geçen öğretim yılında yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağının incelenmesi.

3. Eğitim-öğretim programlarının ve Atatürkçülük konularının incelenmesi, derslerde kullanılacak yöntem ve teknikler, uygulamada yaşanabilecek güçlüklerin görüşülmesi.

4. Kılavuz kitapların incelenmesi, yıllık planların görüşülmesi, yapılacak gezi-gözlem konularının belirlenmesi.

5. Haftalık ders çizelgesinde yapılan değişikliklerin incelenerek, serbest etkinlik saatlerinin görüşülmesi

6. Proje ödevleri ve performans görevleri ile ilgili konuların belirlenmesi, ölçme değerlendirmede kullanılacak yöntemlerin görüşülmesi.

7. 2010–2011 iş takviminin incelenerek ünite ve tema sürelerinin belirlenmesi.

8. Zümre ve Veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi.

9. Sınıfların eğitim-öğretime hazırlanması. Sınıf içi ders araç-gereçleri ve sınıf kitaplıklarının düzenlenmesi için yapılacak çalışmaların görüşülmesi.

10. Öğrencilerin sağlık ve beslenme ve düzen konularının görüşülmesi.

11. Dilek ve öneriler, kapanış.

 

 

 

 

 

OYA ÇELİK             AJDA ERDOĞAN            TÜLAY YILDIRIM            MEHMET KARADON

1/A Sın. Öğr.              1/B Sın. Öğr.                    1/C Sın. Öğr.            1/D Sın. Öğr.

 

 

 

 

 

ÖZGÜR KAPLAN                            

OKUL MÜD. YARD.

 

 

Vedat DELİCE

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

 

1.  1. Sınıf öğretmenleri, Md. Yrd. Özgür KAPLAN başkanlığında 1/A sınıfında toplandı. Müdür yardımcısı ÖZGÜR KAPLAN yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunarak toplantıyı açtı.

 

2.Geçen öğretim yılında yapılan okulumuz birinci sınıflarına ait, zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları incelendi. Bu yılki değişikliklere göre eklenmesi gereken yeni gündem maddeleri eklendi.

 

3.Öğretim programları incelendi, programa uygun olacak şekilde planlama yapılarak eğitim-öğretime hazır olarak başlanılmasının ve Atatürkçülük konularının incelenerek yıllık planlara uygun olacak şekilde dağıtılarak yerleştirilmesinin önemli olduğu Ajda ERDOĞAN tarafından söylendi.

          Derslerde kullanılacak yöntem ve teknikler;

                       —Öğrencilerin bitişik el yazısını güzel, kurallı ve düzenli yazmaları için okulun ilk günlerinde gerekli özenin gösterilmesi gerektiği,

                       — Türkçe derslerindeki etkinliklerin tamamen ve zamanında yapılması gerektiği,

                       —Anlama ve anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği,

                       —Yazı tahtalarını çizgilerinin ayarlanması gerektiğini, kullanılan yöntem ve tekniklerde gösteri, soru-yanıt, eğitsel oyunlar, grup çalışması metotlarına sıklıkla yer verilmesi gerektiği,

                       —Matematik derslerini uygulama ağırlıklı ve oyunlaştırılarak işlenmesinin daha kalıcı olacağı,

                       — Hayat Bilgisi konularında yakın çevremizden faydalanılarak ve materyalleri çocukların ilgisini çekecek şekilde belirleyerek seçilmesinin derlerin verimliliğini arttıracağı,

                       —Görsel Sanatlar dersinde duygu ve düşüncelerini ifade edici çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği,

— Belirli gün ve haftaların zamanında ve birlikte işlenmesi gerektiği, ünite sonlarında konuları pekiştirici etkinlikler kullanılarak ünitenin pekiştirilmesi gerektiği konularında görüş birliğine varıldı.

 

    Hayat Bilgisi Ders saatlerinin 5’ten 4’e düşürülmesi nedeniyle konuların yetiştirilmesinde sorun yaşanabileceği ve uzun süreli ve çok tekrar eden konuların kısaltılabileceği Mehmet KARADON tarafından belirtildi.

 

 4. Kılavuz kitaplar incelendi. Türkçe Dersi kılavuz kitabı elimize ulaşmadığından daha sonra incelenmesi kararlaştırıldı. Kılavuz kitaplarda yıllık planı bulunan dersler için yıllık plan hazırlamaya gerek olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı. Diğer derslerin yıllık planlarının 04.10.2010 tarihine kadar hazırlanması kararlaştırıldı.

    Yıl içinde yapılacak geziler aşağıdaki şekilde belirlendi:

      Atatürk Evi ve Zübeyde Hanım Köşkü Gezileri (Okul Heyecanım Teması Kapsamında)

  • Sasalı Doğal Yaşam Parkı Gezisi ( Benim Eşsiz Yuvam Teması Kapsamında)
  • Ümran Baradan Oyuncak Müzesi Gezisi (Dün Bugün Yarın Teması Kapsamında)
  • Sarnıç Piknik Alanı Gezisi (Dün, Bugün, Yarın Teması Kapsamında)

 

     Bu geziler dışında tema ve ünitelerin işlenişlerine bağlı olarak gerekli görülen zamanlarda farklı gezilerin de yapılabileceği konusunda görüş birliğine varıldı.

     Ayrıca tiyatro oyunları ve sinema filmlerinin takip edilerek 1. sınıf düzeyine uygun oyun ve filmlere gidilmesi kararlaştırıldı.

 

5. Haftalık ders saatlerinde yapılan değişiklikler incelendi. Haftada 5 saat uygulanması gereken serbest etkinlik saatlerinde farklı çalışmalarla öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun olarak yeteneklerini geliştirici etkinlikler uygulanabileceği Tülay YILDIRIM tarafından belirtildi. Bu çalışmaların satranç, halk oyunu, drama, film izleme, bitki yetiştirme, masal dinleme, şarkı söyleme vb. olabileceği konusunda görüş birliğine varıldı.

 

6.  Proje ödevleri ve performans görevleri konusu görüşüldü.

  • Her öğrenciye istediği dersten en az bir proje, her dersten her öğrenciye her dönem için en az bir

 performans görevi verilmesine,

  • Öğrencinin seviyesine ve gelişimine uygun olmasına,
  • Proje görevlerinin 2.dönem verilmesine ve zümrelerin gerekli gördüğü takdirde ekleme veya çıkarma

 yapılmasına karar verildi.

 

 

 

 PROJE ÖDEVLERİ ( 1. VE 2. DÖNEM )

 

TÜRKÇE

1-Kelimelere uygun görselleri yapıştırma

2--Resimlerin altlarına adlarını yazma

3-Verilen kelimelerle uygun cümleler kurma

4-Bir cümle içindeki fazla kelimeyi çıkarma

 

 HAYAT BİLGİSİ

1-Okul çevresini güzelleştirmek ve temiz tutmak için yeni fikirler üretip,ortaya koyma

2-Aile albümü yapma

3-Geçmiş zamanda oynanan oyunlar

4-Zaman içinde kıyafetlerin değişikliği

 

MATEMATİK

1-Rakamları kullanarak sayısı 20 den az olan nesneleri belirleme ve altlarına yazma

2-Sayılarla ilgili problem kurma

3-Daldan toplanan elmanın sepete konduğunda, sepetteki elmanın çoğaldığını söyleme

MÜZİK

1- Yeni bir ritim çalgısı oluşturma ve öğrendiği bir müziğe eşlik etmek

2- 4 kişilik bir grup kurarak şarkı söyleme

3- Çocuk şarkıları söyleme

BEDEN EĞİTİMİ

1-Bir top eşliğinde engelli bir parkurda hedefe varıp geri dönme

2-Çember oluşturup bu çemberde birbirlerine topu düşürmeden sırayla atma

GÖRSEL SANATLAR

1-Bildikleri bir öyküyü görsel çalışmalarla anlatma

2-okul bahçesinde gördüklerini defterine çizme

 

PERFORMANS GÖREVLERİ ( 1. VE 2. DÖNEM )

 

TÜRKÇE

1- Yarım bırakılan öyküyü tamamlayıp hikâye haritasını oluşturma.

2-Anlamlı cümle oluşturma

3-Başından geçen bir anıyı yazarak anlatma

4- Atatürk konulu şiir ezberleme

 

MATEMATİK

1- Örüntü modelleri oluşturma

2- 20 ye kadar yazma ve okuma

3- Sayıların altına değeri kadar resim kesip yapıştırma

4- Sayı panosu oluşturma

 

HAYAT BİLGİSİ

1- Komşuların adlarını yazabilme

2- Evlerinde yaşayanları yazabilme

3- Okulda öğrendiği kuralları yazma

4- Doğal afetler konulu arşiv oluşturma.

MÜZİK

1- Öğrendiği okul şarkılarını söyleme

2- Bir tekerleme öğrenme

 

BEDEN EĞİTİMİ

1- Oyunlardan sonra temizlik alışkanlığını doğru yapma

2- Bir oyunun nasıl oynandığını öğrenme

 

GÖRSEL SANATLAR

1- Renkleri ayırt ederek verilen resimdeki ağaçları yeşile boyama

2- Hayalimizin resmini çizme

 

 

 

 PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1-Konu ile ilgili araç gereçlerin kuralına uygun kullanımı  (10 puan)
2-Konu ile ilgili araştırma yapılması (10 puan)
3-Ödev konusu ile ilgili temel kavramları anlama ve anlatma    (20 puan)
4-Çalışmayı kendi başına hazırlama(15 puan)
5-Çalışmanın düzeni, temizliği ve görünümü.(15 puan)
6-Yazı güzelliği (10 puan)
7-Çalışmanın konuyu yansıtması (10 puan)
8-Çalışmanın zamanında teslimi (10 puan)

 

Ölçme değerlendirme yaparken grup değerlendirme, akran değerlendirme, proje ve performans değerlendirme ölçeklerinden faydalanılması gerektiği üzerinde duruldu.

 

7. 2010- 2011 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi incelendi.

                    Buna göre;

1.Dönem    : 89   iş günü

2.Dönem    : 87   iş günü

Toplam      : 176 iş günü olduğu görüldü.

 

2010–2011 öğretim yılı başlangıcı

20 Eylül 2010 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2010 Cuma

 

Atatürk’ü anma günü

10 Kasım 2010 Çarşamba

Atatürk Haftası

10–16 Kasım 2010

 

Öğretmenler Günü

24 Kasım 2010 Salı

 

Kurban Bayramı

15- 16- 17–18 Kasım 2010

Yılbaşı

01 Ocak 2011 Cumartesi

 

Birinci dönemin sona ermesi

28 Ocak 2011 Cuma

Yarıyıl Tatili

31 Ocak 2011 Pazartesi - 11 Şubat 2011 Cuma

 

İkinci yarıyıl başlangıcı

 

08 Şubat 2011 Pazartesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

İlköğretim okullarında 23 Nisan 2011

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2011 Perşembe günü başlar 20 Mayıs 2010 cuma sona erer.

Ders Yılının Sona ermesi

17 Haziran 2011 Cuma

 

2010–2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIFTA İŞLENECEK TEMA SÜRELERİ VE İŞ GÜNLERİ

 

1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMA VE SÜRELERİ

 

TEMALAR

BAŞLAMA- BİTİŞ

SÜRE
(İŞ GÜNÜ)

1.

Okul Heyecanım           A

   20.09.2010-  31.12.2010

 

70

2.

Benim Eşsiz Yuvam      B

03.01.2011—08.04.2011  

 

60

3.

Dün, Bugün, Yarın        C

11.04.2011-17.06.2011

 

48

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTE VE SÜRELERİ

 

ÜNİTELER 

BAŞLAMA- BİTİŞ

SÜRE
(İŞ GÜNÜ)

1. 

Geometri ve Doğal Sayılar

20 Eylül 2010- 03 Aralık 2010

49   (42) saat

2.

Sayılar ve Ölçme

06 Aralık 2010- 14 Ocak 2011

30   (26 saat)

3.

Geometri ve Sayılar

17 Ocak 2011- 25 Mart 2011

40   (30 saat)

4.

Paralarımız- Ölçme

28 Mart 2011- 18 Mayıs 2011

38    (30 saat)

5.

Sayılar- Ölçme

23 Mayıs 2011- 17 Haziran 2011

20    (17 saat)

TOPLAM: 177 İŞGÜNÜ/ 145 SAAT

 

 

 

 

 

1. SINIF TÜRKÇE DERSİ TEMALARI VE SÜRELERİ

1.DÖNEM: 

 

İLKOKUMA

 

 

TEMA ADI

 

BAŞLAMA- BİTİŞ

 

 

SÜRE
(İŞ GÜNÜ)

İlk okumaya hazırlık

 

***********

 

20.09.2010–01.10.2010

 

10

“E-L-A-T”

Birey ve Toplum

04.10.2010–22.10.2010

15

“İ-N-O-R-M”

25.10.2010–12.11.2010

15

“U-K-I-Y-D-S”

Değerlerimiz

22.11.2010–10.12.2010

15

“Ö-B-Ü-Ş-Z-Ç”

Sağlık ve Çevre

13.12.2010–31.12.2010

15

“G-C-P-H”

Atatürk

03.01.2011–14.01.2011

10

“Ğ-F-V-J”

17.01.2011–28.01.2011

10

1.DÖNEM SONU

2.DÖNEM: 

TEMA ADI

 

 

BAŞLAMA- BİTİŞ

 

 

SÜRE
(İŞ GÜNÜ)

Oyun ve Spor

14.02.2011–11.03.2011

20

Üretim Tüketim ve Verimlilik

14.03.2011–08.04.2011

20

Hayal Gücü

11.04.2011–06.05.2011

20

Dünyamız ve Uzay

09.05.2011–27.05.2011

15

Okuma Bayramı Hazırlıkları

30.05.2011–17.06.2011

15

2.DÖNEM SONU

 

 

 

 

 

 

8.  Zümre ve veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi;

1. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TARİHLERİ       1. DÖNEM VELİ TOPLANTI TARİHLERİ

 

      1.Zümre Toplantısı:  06.09.2010                                          1. Veli Toplantısı    : 17.09.2010

      2.Zümre Toplantısı:  19.01.2011                                          2. Veli Toplantısı    : 19.01.2011                                                                           

   Bu tarihler dışında gerekli görüldüğünde zümre ve veli toplantılarının yapılabileceği belirtildi.

2. dönem yapılacak olan zümre toplantı tarihlerinin 2.dönemin ilk toplantısında belirlenmesi kararlaştırıldı. Okul idaresi tarafından belirlenecek olan veli toplantı tarihlerinde de veli toplantısı yapılması gerektiği hatırlatıldı.

 

   9. İlköğretim okullarının birinci sınıflarında bulunması ve kullanılması gereken “Mevsim Şeridi, Ünite ve Etkinlik Köşeleri, Türkiye Haritası, Atatürk Köşesi” vb. incelenerek eksikliklerin 13 Eylül 2010 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırıldı.

       Ajda ERDOĞAN, öğrencilerin her ders için gerekli olan araç ve gereci almalarının sağlanması gerektiğini, öğrencilerin ders araç ve gereçlerini düzenli kullanmaları için gerekli eğitim ve alışkanlığın verilmesine gayret gösterileceğini, gerekli malzemelerin liste halinde velilere iletilmesi gerektiğini belirtti.

 

Öğrencilerin kullanacakları ders araç-gereçlerinin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir:


**5 adet küçük boy güzel yazı defteri (40 yaprak) (1 tanesi kaplanıp etiketlenerek öğretmene teslim edilecek)
** 2 adet küçük boy çizgili yazı defteri (40 yaprak)

** 2 adet Matematik defteri (kareli küçük boy (40 sayfa)

** 15–20 cmIik üzerinde geometrik şekiller bulunan cetvel
** Abaküs, çubuk ve fasulye takımı ( üzeri etiketlenerek öğretmene teslim edilecek)

** Kalem kutusu (çok renkli, oyuncaklı, dikkat çekenlerden olmasın.  Ayrıca çocuklarımızın açıp kapatırken zorlanmayacağı şekilde olmalı. )

** Kaliteli kurşun kalemler (yuvarlak tipte ve silgisiz olacak, basmalı kalem alınmayacak)

**Kırmızı kalemler (kaliteli olmalı)

** Yumuşak leke bırakmayan beyaz silgi ( kesinlikle kokulu ve renkli olmayacak)

**Hazneli kalemtıraş (çöpü içinde kalanlardan)

**12 adet kaliteli Kuru Boya (çantasında duracak)
**12 Adet Pastel Boya (üzeri etiketlenerek öğretmene teslim edilecek)

** 12 lik suluboya ( evde duracak istendiğinde getirilecek)
**Her renk elişi kâğıdı seti (öğretmene teslim edilecek)
**3 adet küçük boy Pritt yapıştırıcı ( 2’si evde duracak, 1 tanesi öğretmene teslim edilecek)
**Makas (kazaları önlemek için küt uçlu makasları tercih ediniz.)
**Ürün dosyası (40 lık sunum dosyası, kızlar için kırmızı, erkekler için mavi, öğretmene teslim edilecek)
** Oyun hamuru, en az üç renk (kanserojen madde içerebileceğinden bilinmeyen markalardan olmayacak)
**Resim kâğıtlarının yerleştirileceği karton dosya ve 50 adet küçük boy resim kâğıdı (dosya üzeri etiketlenecek öğretmene teslim edilecek )

** Değişik renklerde 3 adet kaliteli tahta kalemi (kanserojen madde içermeyenler tercih edilmelidir. Öğretmene teslim edilecek)

     Öğrencilerin ders için gerekli araç gereçleri temin etmelerinin sağlanmasına, ders araç-gereçlerini alamayacak durumda olan öğrencilerin idareye bildirilerek sorunun çözümlenmesine, ders araç-gereçlerinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda gerekli eğitimin verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

     Sınıf kitaplıklarının düzenlenmesi için mevcut kitaplıkların zenginleştirilmesi konusunda velilerle işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

 

  1.    Öğrencilerin sağlığı ve beslenmesi ile ilgili görüşüldü.  Öğrencilerin sağlıklı yaşamaları için öncelikle sağlıklı beslenmeleri gerektiği üzerinde durularak veli toplantılarında sıklıkla vurgulanması ve bu konuda veli duyarlılığını arttırılması gerektiğine karar verildi. Ayrıca ağız ve diş sağlığı konusunda öğrenci ve velilere gerekli eğitimin verilip uyarının yapılması gerektiğine ve kontrollerinin her gün yapılması gerektiği belirtildi. Beslenme saatinin, 2. dersin bitimine 10 dakika kala başlayıp 3. dersin başlangıcında sona ermesi kararlaştırıldı.

             Kız öğrencilerin saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, okul kıyafetine uygun çoraplarını giymiş,   erkek öğrencilerin saçları tıraşlı, temiz ve düzenli bir şekilde olması gerektiği belirtilerek bu konuda velilerle işbirliği yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

 

11.  Toplantı iyi bir eğitim-öğretim yılı geçirilmesi dilekleri ile sona erdi.

 

1