2006-2007 7.Sınıf Şube öğretmenler 2.dönem 1.toplantısı

2006-2007 7.Sınıf Şube öğretmenler 2.dönem 1.toplantısı dosyası 15-05-2019 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 2006-2007 7.Sınıf Şube öğretmenler 2.dönem 1.toplantısı
Kategori 7. Sınıf Matematik
Gönderen e-balgun
Eklenme Tarihi 15-05-2019
Boyut 9.25 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Arşivi

 

2006 - 2007 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM SARICA KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU   7/D SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI.

 

 

Toplantı No      : 2

Toplantı Tarihi : 20. 02. 2007

Toplantı Yeri    : Sarıca Köyü İlköğretim Okulu Müdür Odası

 

 7/D  Şubesi sınıf öğretmeni Serkan KURT’un’ nun çağrısı üzerine toplanılmıştır.

 

 

     GÜNDEM :

 

 1. Açılış ve yoklama
 2. Konu ile ilgili olarak İlköğretim Okulları yönetmenliğinin okunması.
 3. 2006 - 2007 Öğretim yılının I. döneminin öğrenci başarı düzeylerinin incelenmesi.
 4. Öğrenci başarısını artırıcı çalışmaların görüşülmesi.
 5. Uygulamada karşılaşılan zorluklar.
 6. Yıllık, günlük planlardaki gezi, gözlem, inceleme ve deneylerin incelenmesi.
 7. Öğrencilerin sosyal kişilik ve sosyal ilişkilerinin görüşülmesi.
 8. Öğrencilerin beslenme ve sağlık durumlarının görüşülmesi.
 9. Öğrencilerin ekonomik şartlarının incelenerek problemli öğrencilerin tespit edilmesi.
 10. Öğrencilerin başarı durumlarının görüşülmesi.
 11. Dilek ve temenniler.

 

 

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi :

 

7 – D Sınıf öğretmenleri 20.02.2007 tarihinde saat 12.10’ da Okul Müdürü Baver BİNGÖL başkanlığında Müdür odasında toplandı. Sınıf rehber öğretmeni Serkan KURT tarafından açılış konuşması ve yoklama yapıldı.

 

 1. Okul Müdürü Baver BİNGÖL tarafından İlköğretim kurumları yönetmenliğinin ilgili maddeleri okundu.

 

 1. 2006 – 2007  Öğretim yılının I. dönemi öğrenci başarı düzeylerine bakılarak seviyenin iyi olduğu daha fazla yükseltilmesi için konular öğrencilerin seviyelerine indirgenerek anlatılmasına, özellikle Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinde buna özen gösterilmesine karar verildi.

 

 1. Sınıfta başarı seviyesinin yükseltilmesi için öğrenciler arası tatlı bir rekabetin oluşturulması gerektiği Sınıf rehber öğretmeni Serkan KURT tarafından vurgulandı.

Bütün derslerde okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılması sınıf Türkçe öğretmeni Ahmet TATARĞAN tarafından istendi. Bunun öğrenci başarısının artırılmasında önemli olduğu vurgulandı.

Velilerle irtibata geçilerek bütün sorunların onlara bildirilmesi Sınıf Matematik  öğretmeni Halil AKPINAR tarafından istendi. Çalışmayan öğrencilerin velilerine haber verilmesi öğrencilerin çalışmalarının sağlanmasında yararlı olacağı belirtildi.

Sınıf aile birliklerinin oluşturulması ve velilerle bire bir diyaloglara girilmesi istendi. Okulun ve sınıfın bütün sorunlarının bu şekilde sorun olmaktan çıkarılacağı sınıf İngilizce öğretmeni Pınar TOPARLI tarafından söylendi.

Derslerde öğrencilerin olumlu yönde ödüllendirilmesi gerektiği Sınıf Beden Eğitimi dersi öğretmeni Serkan KURT tarafından vurgulandı. Ayrıca kırıcı sözlerin söylenmemesi gerektiği, yanlış yaptığında ise hor görmek yerine teselli etme yoluna gidilmesi gerektiği vurgulandı.

Dersler anlatılırken, konunun tanımının verilmesinin doğru olmadığı, konunun örneklerden yola çıkılarak anlatılmasının faydaları Sınıf rehber öğretmeni Serkan KURT tarafından vurgulandı.

 

 1. Uygulamada görülen zorlukların dil probleminden ve Matematiksel mantık düşünememe, faktörlerinden kaynaklandığı tespit edildi. Bunun telafi edilebilmesi için Türkçe derslerinde, Türkçe’ nin kullanımı ve Matematik derslerinde kurallar ve problemleri çözme yeteneğinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Bu konuda Serkan KURT söz alarak derslerin öğrenci merkezli işlenmesinin daha yararlı olacağını söyledi. Böylece öğrencilerin derslerde daha aktif olacakları diğer öğretmenler tarafından da benimsenerek kararlaştırıldı.

 

 1. Dersler işlenirken, gezi, gözlem, inceleme ve deneylerin anlatılması öğrencilerin başarı düzeyini yükselteceği düşünülerek  söz konusu etkinliklerden sık sık yararlanılması kararlaştırıldı. Sınıftaki yetenekli öğrencilerin yetenekleri göz önünde bulundurularak       ( Resim, Beden, Müzik ) derslerde daha çok ilgilenilmesine karar verildi.

Yazılı sonuçlarının hemen ( 1 veya en geç 2 hafta içinde ) bildirilmesi sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nurettin ERBAY  tarafından istendi. Öğrencilerin aldıkları notlarının mutlaka velilerinin de haberdar edilmesi istendi.

 

 1. Sınıf Türkçe öğretmeni Ahmet TATARĞAN söz alarak bazı öğrencilerin ergenlik dönemine geçerken zorlandıklarını, öğretmenlerin bunu göz önüne alarak öğrenciye yaklaşmaları gerektiği, öğrencilerimizin gelişmelerinin ve problemlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Bu konuda Sınıf rehber öğretmeni Serkan KURT tarafından sınıf içi sorunların rehberlik servisine götürülmeden sınıf öğretmenine bildirilmesi istendi. Sorunların rehber öğretmen ile işbirliği içerisinde çözülmesinin daha iyi olacağı belirtildi.

 

 1. Öğrencilerin beslenme ve sağlık durumlarının özenle takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle taşımalı olan öğrencilerin beslenmede zorluk çektiklerini, yetersiz ve dengesiz beslendiklerini söyleyen sınıf Matematik öğretmeni Halil AKPINAR bunun ileride öğrencilerin sağlığını bozabileceğini söyledi. Bunun için öğrencilere yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgiler verilirse daha iyi sonuçlar alınabileceği hususu dile getirildi.

Öğrencilerin sağlık durumlarını tehdit eden ve tehlikeye düşüren bit, sirke gibi haşerelerle, grip, nezle gibi rahatsızlıklar hakkında öğrencilere gerekli bilgileri vermeliyiz. Temizlik kuralları doğru olarak uygulandığında  bu tür rahatsızlıklar hakkında bilgiler verildiğinde, temizlik kuralları doğru olarak uygulandığında bu tür rahatsızlıkların görülmeyeceği öğrencilere anlatılmalıdır. Sık sık kontroller yapılmalıdır. Öğrencilere mevsimlere göre giyinme konusunda bilgi verilerek öğrenciler bilinçlendirilmelidir.

Sınıf Müzik öğretmeni Serkan KURT;  Teneffüslerde sınıfların boşaltılması, nöbetçi öğrenciler tarafından havalandırılması ile sınıflarda koşmalar engellenerek boğaz yolu ve akciğer rahatsızlıklarının önüne geçilebileceği söylendi.

Öğrencilerin beslenme ve temizlik sorunlarıyla bizzat ilgilenilmesi ve bu konuda rehberlik derslerinde bilgi verilmesi istendi.

 

 1. Sınıfta bazı öğrencilerin ekonomik yönde zayıf olduğu, okul ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiği, bu nedenle de ailesi ile tartışan, içine kapanık öğrenciler olduğu gözlendi. Bu öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yapılabileceği, ancak bunun onların gururunu incitmeyecek şekilde yapılması gerektiği belirtildi.

 

 1. Müdür yardımcısı ve Sınıf Din Kültürü dersi öğretmeni Vildan DOĞANTEKİN; Öğrencilerin ailevi ve ekonomik durumu başarıyı etkiler. Bu alanlarda problemler öğrencilerin başarısındaki durumunu etkiler. Bu yüzden öğretmenlerin velilerle sık sık iş birliği içinde olması ve böylece ailevi sorunların çözümüne gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sınıf öğretmeni Serkan KURT; Öğretmenlerin derslerini işlerken ünitelerin birbirini destekleyecek biçimde işlenmesinin, bir derste anlatılan bir konunun diğer derslere nasıl yardımcı olacağını ve günlük hayatta ne gibi faydaları olacağının anlatılmasında unutmayı azaltıp, başarıyı artıracağını söyledi.

Sınıf rehber öğretmeni Serkan KURT tarafından, öğrencilere eğilimli oldukları yönde eğitim verilmesinin faydaları anlatıldı. Çocukların branşlaşmaya yönlendirilmesi istendi. Her çocuğun bütün branşlarda başarılı olamayabileceği vurgulandı. Hangi branşta çocuk başarılı ise o yöne yönlendirilmelidir. Her öğrencinin hangi branşta başarılı olup olmayacağının sınıf öğretmenleri tarafından tespit edilmesi ve ilgili branş öğretmeni ile diyaloga geçilmesi istendi.

Sınıf rehber öğretmeni Serkan KURT tarafından derslerden sonra öğrencilere ödev verilebileceği ancak, bu ödevlerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı. Ödevlerin kontrol edilmemesinin öğrenciyi tembelliğe iteceği vurgulandı. Bunu engellemek için verilen ödevler günü gününe kontrol edilmesi kararlaştırıldı.

 

 

 1. Tüm öğretmenlere 2006 - 2007 Eğitim – Öğretim yılının II. döneminde başarılar temenni edilerek toplantıya son verildi.

 

 

        Serkan KURT                            Pınar TOPARLI                               Ali CAR

Beden Eğitimi Öğretmeni               İngilizce Öğretmeni          Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Sınıf Rehber Öğretmeni

 

 

 

       Zülfü BAYRAM                       Ahmet TATARĞAN                        Halil AKPINAR

   Fen Bilgisi Öğretmeni                     Türkçe Öğretmeni                      Matematik  Öğretmeni

  Vatandaşlık Öğretmeni                                                                   Görsel Sanatlar Öğretmeni

 

 

 

       Vildan DOĞANTEKİN                              Sevil PULATLI                 Nurettin ERBAY   

Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğretmeni               Bilgisayar Öğrt              Sosyal Bil. Öğretmeni

                                                                         Müzik Öğretmeni

 

                       

 

                                                              Baver BİNGÖL

               Okul Müdürü   

   

1