2005-2006 6,7,8.Sınıf İngilizce Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Plan

2005-2006 6,7,8.Sınıf İngilizce Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Plan dosyası 12-06-2019 tarihinde İlköğretim-8 kategorisinin.
Açıklama 2005-2006 6,7,8.Sınıf İngilizce Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Plan
Kategori 8. Sınıf İngilizce
Gönderen dilhusar
Eklenme Tarihi 12-06-2019
Boyut 48.76 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

FADİME TUNCER İLKÖĞRETİM OKULU İNGİLİZCE DERSİ     6.    SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI                           

AY

HAFTA

DERS

SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM  VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GERÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EYLÜL

3

4

BİLGİ

* Öğrendiği yabancı dildeki belli seslerin bilgisi.

* Yabancı dilde tonlama (intonation) ve telâffuz (Pronunciation) bilgisi.

* Basit cümlelerden oluşan bir metinde/ diyalogda geçen kelimelerin anlam bilgisi.

* Basit cümle öğelerinin bilgisi.

* Basit cümleler ile ilgili dil bilgisi kuralları bilgisi.

* Konuşma dilinde kullanılan belli başlı kısaltmalar bilgisi.

* Yabancı dilde yazım bilgisi.

* Günlük iletişimde kullanılan işlev ve kavramlar bilgisi.

KAVRAMA

* Basit cümlelerin yapılarını kavrayabilirle.

* Emir cümlelerin yapı/söz eylem değerlerini (speech act value) kavrayabilme.

* Basit cümlelerden oluşan kısa bir metin/diyalogu dinlediğinde anlayabilme.

* Basit cümlelerden oluşan kısa bir miten/diyaloğu okuduğunda anlayabilme.

* Günlük deneyimleri basit cümlelerle sözlü olarak ifade edildiğinde anlayabilme.

* Günlük iletişimde kullanılan basit cümleleri değişik anlatım biçimlerine dönüştüre­bilme.

UYGULAMA

* Dildeki yapı, işlev ve kavramları doğru olarak kullanabilme.

* Öğrendiklerini basit cümleler ile sözlü olarak ifade edebilme.

* Sınıf düzeyine uygun noktalama işaretlerini/yazım kurallarını kullanabilme.

* Öğrendiklerini basit cümlelerle doğru olarak yazabilme.

DUYUŞSAL ALAN

* Güdüleme yoluyla yabancı dil öğrenmeden zevk alma.

* Öğrenmekte olduğu yabancı dili kullanmaya özen gösterme.

DAVRANIŞLAR

1. Bir sesin benzerini verilen diğer sesler arasından seçip işaretleme.

2. Birbirine benzeyen iki sesi, söylenen üç sesten ayırt ederek söyleme/yazma.

3. Söylenen bir dizi sesten farklı olanı diğerleri arasından seçip işaretleme.

4. Söylenen üç sesten farklı olan iki sesi söyleme/yazma.

  1. Öğrenilen sesleri belli bir context içinde ayırt etme.

6. Dinlediği kelimeleri doğru tonlama yaparak söyleme.

7. Basit cümleleri doğru tonlama yaparak söyleme.

8. Dinlediği bir metni/diyalogu doğru tonlama yaparak söyleme.

9. Bir metni/diyalogu doğru tonlama yaparak okuma.

10. Verilen bir nesnenin/resmin karşılığı olan kelimeyi verilen bir dizi kelime arasından seçip işaretleme.

11. Verilen bir kelimenin karşılığı olan nesneyi/resmi verilen bir dizi nesne/resim ara­sından seçip işaretleme.

12. Verilen bir nesnenin/resmin adının ne oluğunu söyleme yazma.

13. Verilen bir dizi kelime ile bir dizi nesneyi/resmi eşleştirip işaretleme.

14. Bir dizi kelime arasından verilen kelimenin zıt anlamlısını seçip işaretleme.

15. Ders aralarında arkadaşları ile İngilizce konuşma.

16. İngilizce bilen kişilerle etkileşimde bulunma.

17. Boş zamanlarında İngilizce kelime oyunu oynama.

18. Boş zamanlarında İngilizce bulmacalar çözme.

18. İngilizce şarkı söyleme.

19. İngilizce hikâye kitapları okuma.

20. İngilizce kaset dinleme.

21. Yabancı dile ilişkin olumlu tavır kazanma.

22. Bir dizi kelimeyi verilen zıt anlamlıları ile eşleştirip işaretleme.

23. Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve basit cümleler oluşturma.

24. Verilen bir dizi basit cümle arasından, gösterilen durumla ilgili olan cümleyi seçip işaretleme.

 

a. Greetings & Introducing one self/someone. Meeting people b. Giving classroom instructions. sit down, stand up, come

c. Identifying your family

d. Talking about environment

Yöntemler:

*Audio-lingual Method,

*Eclectic method,

*Audio-visual method,

* Communicative Approach

*Total Physical Response Method

* Communicative language learning

*Audio-Lingual Method

*Eclectic Method  

                                                     Teknikler:

*Demonstration

*Question &

  Answer

*Drama and

  Role-Play

*Simulation

*Substitution

*Pair- Work and

  Group-Work

*Mim-Mem

*Chain Drills

*Academic

  Games

*Dictation

1. Blackboard

2. Course book

3. Dictionary

4. Okul / sınıf

5. Gerçek nesneler

6. Diyalar

 

 

 

4

4

5

4

EKİM

1

4

a. Giving negative classroom instructions

b. Telling the time

c. Shopping/Asking & answering (29 EKİM)

d. Asking about likes-dislikes ability&disability

 

2

4

3

4

4

4

KASIM

2

4

a. Describing a geographical location b. Giving directions

c. Describing objects

(10 KASIM) (1.YAZILI)

d. Talking about personal belongings e. Denying /Confirming

 

3

4

4

4

5

4

ARALIK

1

4

a. Asking & saying where someone is from.

b. colors(2. YAZILI)

c. Describing objects

d. Identifying your family

 

2

4

3

4

4

4

OCAK

1

4

a. Asking about likes-dislikes

b. Describing daily activities  Hobbies, professions c. Describing what people do at work. (3.  YAZILI)

 

YARIYIL TATİLİ

 

AY

HAFTA

DERS

SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM  VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GERÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ŞUBAT

1

4

25. Verilen bir dizi basit cümleyi, bir dizi durumu belirten resim ile eşleştirip işaretle­me.

26. Bir metin/diyalogda boş bırakılan yerlere uygun (article) leri seçip yerleştirme.

27. Cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen bir dizi fiil arasından uygun olanını seçip yerleştirme.

28. İkiye ayrılmış bir dizi basit cümlenin parçalarını eşleştirme.

29. Karışık hâlde verilen kelimeleri sıraya koyarak anlamlı bir cümle yapma.

30. Verilen bir cümledeki kısaltmaların altını çizerek gösterme.

31. Verilen bir cümleyi önceden öğrendiği kısaltmaları kullanarak yeniden söyle­me/yazma.

32. Önceden öğrendiği kısaltmaları kullanarak cümleleri tam olarak söyleme/yazma.

33. Verilen bir dizi kelime ile bir dizi simgeyi eşleştirip işaretleme.

34. Öğrenilen kelimeleri/cümleleri doğru olarak yazma.

35. Bir dizi örnek içinde büyük harfin doğru kullanılışını seçip işaretleme.

36. Verilen bir dizi noktalama işaretlerini yazılı olarak verilen İngilizce karşılıkları ile eşleştirip işaretleme.

37. Verilen bir dizi cümle ile bir dizi işlevi gösteren resmi eşleştirip işaretleme.

38. Verilen bir dizi cümle arasından gösterilen işlevle ilgili olan cümleyi seçip işaretleme.

39. Günlük iletişim ile ilgili bir metin/diyalogda boş bırakılan yerlere verilen bir dizi cümleden işlev bakımından uygun olanı seçip yerleştirme.

40. Bir metin/diyalog içinde boş bırakılan yerlere uygun (article)ları söyleme/yazma.

41. Verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun fiilleri söyleme/yazma.

42. Verilen bir cümlede belirtilen kelime ile ilgili soru sorma.

43. Verilen bir dizi resim ile ilgili cümlelerde boş bırakılan yerlere söz eylem değerle­rine uygun olan fiilleri (olumlu-olumsuz) söyleme/yazma.

44. Verilen bir dizi resim ile ilgili cümleleri olumlu-olumsuz emir (do's/don't's) başlıkla­rı altında gruplayarak söyleme/yazma.

45. Verilen düz cümlenin anlamını değiştirmeden olumlu/olumsuz emir cümlesi hâlin­de söyleme/yazma.

46. Metin/diyalog ile ilgili verilen sorulara cevap söyleme/yazma.

47. Metin/diyalog ile ilgili sorular sorma/yazma.

48. Metin/diyalogun geçtiği yeri söyleme/yazma.

49. Metin/diyalogun geçtiği zamanı söyleme/yazma.

50. Metin/diyalog ile ilgili verilen sorulara cevap söyleme/yazma.

51. Metin/diyalog ile ilgili sorular sorma/yazma.

52. Metin/diyalogda geçen olayın zamanını söyleme/yazma. 5. Metin/diyalogun geçtiği yeri söyleme/yazma.

53. Konuşma ile ilgili sorular sorma.

54. Konuşmanın geçtiği yeri söyleme.

55. Konuşmanın geçtiği zamanı söyleme.

56. Verilen bir parçadaki olumlu cümleleri olumsuz cümleler hâlinde söyleme/yazma

57. Verilen bir parçadaki olumsuz cümleleri olumlu hâlinde söyleme/yazma.

58. Verilen bir parçadaki düz cümleleri soru cümleleri şeklinde söyleme/yazma.

59. Verilen bir parçadaki tekil cümleleri çoğul cümleler hâlinde söyleme/yazma.

60. Verilen bir parçadaki çoğul cümleleri tekil cümleler hâlinde söyleme/yazma.

61. Verilen bir parçadaki isimlerin yerine uygun zamirleri yerleştirerek söyleme/yazma

62. Bir dizi resimde yer alan olayı öğrendiği cümle kalıplarıyla ifade etme.

63. Sorular sorarak elinde bulunan materyaldeki eksik bilgiyi tamamlama (Information gap).

64. Basit cümleler kullanarak kendini sözlü olarak tanıtma.

65. Posta, tebrik kartı vb. yazma.

66. Belli durumlara uygun yapıları kullanarak iletişim kurma.

67. İşlev ve kavramları belli durumlara uygun kullanarak iletişim kurma.

68. Verilen metin/diyalogda boş bırakılan yerlerde uygun noktalama işaretlerini kullanma.

69. Sözlü olarak söyleyebildiği kelime ve basit cümleleri yazma.

70. Dinlediği bir metni yazma (dictation).

71. İngilizce konuşanları ödüllendirme.

a. Asking and answering about ability.

b.Expressing alternatives Suggestions

c.Shopping How much does it cost?

Yöntemler:

*Audio-lingual Method,

*Eclectic method,

*Audio-visual method,

* Communicative Approach

*Total Physical Response Method

* Communicative language learning

*Audio-Lingual Method

*Eclectic Method  

                                                     Teknikler:

*Demonstration

*Question &

  Answer

*Drama and

  Role-Play

*Simulation

*Substitution

*Pair- Work and

  Group-Work

*Mim-Mem

*Chain Drills

*Academic

  Games

*Dictation

1. Blackboard

2. Course book

3. Dictionary

4. Okul / sınıf

5. Gerçek nesneler

6. Diyalar

 

 

2

4

3

4

4

4

MART

1

4

a. Speculating about people b. Discussion Activities

c. Describing a geographical location

d. Giving directions (1.YAZILI)

 

2

4

3

4

4

4

5

4

NİSAN

1

4

a. Describing clothes, he is wearing he wears. Size, colors... b. Telling the time (23 Nisan)

c. Shopping/Asking & answering

d. Talking about the school life (2. YAZILI)

 

2

4

3

4

4

4

MAYIS

1

4

a. Expressing alternatives Suggestions

b. Making suggestion, more instructions (19Mayıs)

c Asking and answering what people are doing?

 

2

4

3

4

4

4

5

4

HAZİRAN

1

4

a. General truth

(3.  YAZILI)

b. TV. Programs

c. Talking about future/holiday plans/activitie

 

…6…. SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLK PLANI MÜFREDATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

          Turhan ÇELİK                                                                                                                                                                                             UYGUNDUR

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ                                                                                                                                                                                   Okul Müdürü

 

İletişim: msn [email protected]

 

FADİME TUNCER İLKÖĞRETİM OKULU İNGİLİZCE DERSİ 2005-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI     7    SINIFI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI                           

AY

HAFTA

DERS

SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM  VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GERÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EYLÜL

3

4

BİLGİ

* Öğrendiği yabancı dildeki belli seslerin bilgisi

* Yabancı dilde tonlama (intonation) ve telâffuz (Pronunciation) bilgisi

* Basit ve sıra (Compound) cümlelerden oluşan bir metinde/ diyalogda geçen keli­melerin anlam bilgisi

* Basit ve sıra cümlelerin öğelerinin bilgisi

* Basit ve sıra cümleler ile ilgili dil bilgisi kuralları bilgisi

* Konuşma dilinde kullanılan belli başlı kısaltmalar bilgisi

* Yabancı dilde yazım bilgisi

* Günlük iletişimde kullanılan işlev ve kavramlar bilgisi

KAVRAMA

* Basit ve sıra cümlelerinin söz eylem değerlerini kavrayabilirle

* Basit ve sıra cümlelerden oluşan bir metin/diyalogu dinlediğinde anlayabilme

* Günlük deneyimleri basit ve sıra cümleler ile sözlü olarak ifade edildiğinde anlaya­bilme

* Basit ve sıra cümlelerden oluşan kısa metni okuduğunda anlayabilme

* Günlük iletişimde kullanılan basit ve sıra cümleleri değişik anlatım biçimlerine dö­nüştürebilme

UYGULAMA

* Dildeki yapı, işlev ve kavramları doğru olarak kullanabilme

* Öğrendiklerini basit ve sıra cümleler ile sözlü olarak ifade edebilme

* Günlük deneyimlerini basit ve sıra cümleleri ile sözlü olarak ifade edebilme

* Sınıf düzeyine uygun noktalama işaretlerini/yazım kurallarını kullanabilme

* Öğrendiklerini basit ve sıra cümleler ile doğru olarak yazma

DUYUŞSAL ALAN

* Güdüleme yoluyla yabancı dil öğrenmeden zevk alma

* Öğrenmekte olduğu yabancı dili kullanmaya özen gösterme

1. Bir sesin benzerini verilen diğer sesler arasından seçip işaretleme

2. Birbirine benzeyen iki sesi, söylenen üç sesten ayırt ederek söyleme/yazma

3. Söylenen bir dizi sesten farklı olanı, diğerleri arasından seçip işaretleme

4. Söylenen üç sesten farklı olan iki sesi söyleme/yazma

5. Öğrenilen sesleri belli bir context içinde ayırt etme

6. Dinlediği kelimeleri doğru tonlama yaparak söyleme

7. Basit ve sıra cümlelerini doğru tonlama yaparak söyleme

8. Dinlediği bir metni/diyalogu doğru tonlama yaparak söyleme

9. Bir metni/diyalogu doğru tonlama yaparak okuma

10. Verilen bir nesne/resim karşılığı olan kelimeyi verilen bir dizi kelime arasından se­çip işaretleme

11. Verilen bir kelimenin karşılığı olan nesneyi/resmi verilen bir dizi nesne/resim ara­sından seçip işaretleme

12. Verilen bir nesne/resim adının ne olduğunu söyleme/yazma

13. Verilen bir dizi kelimeyle, bir dizi nesne/resmi eşleştirip işaretleme

14. Bir dizi kelime arasından verilen kelimenin zıt anlamlısını seçip işaretleme

15. Bir dizi kelimeyi, verilen zıt anlamlıları ile eşleştirip işaretleme

16. Cümle içinde boş bırakılan yerlere, verilen bir dizi kelimeden uygun olanları seçip işaretleme

17. Verilen kelimeleri, öğrendiği anlamıyla günlük iletişimde söyleme/yazma

18. Bir metin/diyalogda boş bırakılan yerlere uygun (article)ları seçip yerleştirme

19. Değişik zamanlarla verilen cümlelerin boşluklarına, verilen bir dizi fiil arasından uygun olanları seçip yerleştirme

20. Bir metin/diyalogda boş bırakılan yerlere, verilen bağlaçlar arasından uygun olan­larını seçip yerleştirme

21. Karışık hâlde verilen kelimeleri sıraya koyarak anlamlı bir cümle yapma

22. İkiye ayrılmış, karışık bir dizi basit/sıra cümlelerinin diğer parçalarını karşı diziden bulup birleştirme

23. Verilen bir cümledeki kısaltmaların altını çizerek gösterme

24. Verilen bir dizi kısaltma ile bir dizi tanım kelimeyi eşleştirip işaretleme

25. Verilen bir cümleyi önceden öğrendiği kısaltmaları kullanarak yeniden söyle­me/yazma

26. Önceden öğrendiği kısaltmaları kullanarak cümleleri tam olarak söyleme/yazma

27. Verilen bir dizi kelime ile bir dizi simgeyi eşleştirip işaretleme

 

a. s. present, be going to, present progressive, to be, there is/are, have/has got, can, must, what time? (revision) 

b. Talking about past activities

Yöntemler:

*Audio-lingual Method,

*Eclectic method,

*Audio-visual method,

* Communicative Approach

*Total Physical Response Method

* Communicative language learning

*Audio-Lingual Method

*Eclectic Method

Teknikler:

*Demonstration

*Question &

Answer

*Drama and

Role-Play

*Simulation

*Substitution

*Pair- Work and

Group-Work

*Mim-Mem

*Chain Drills

*Academic

Games

*Dictation

1.Pictures

2. Blackboard

3. Book and course book

4. dictionaries

 

4

4

5

4

EKİM

1

4

a.Agreeing&Disagreeing

b. Describing people, place in the past c. More about past activities (Talking about things people didn't do in the past) (29 Ekim)

 

2

4

3

4

4

4

KASIM

2

4

a. Apologizing-giving excuses

b. Comparing people&things / qualities

(10 kasım) (1.YAZILI)

 

3

4

4

4

5

4

ARALIK

1

4

a. Making a choice Buying&selling

(2. YAZILI)

b. More about past activities (Talking about things people didn't do in the past)

 

2

4

3

4

4

4

OCAK

1

4

a. Apologizing-giving excuses

b. Asking for&giving opinions making prediction&reporting

(3.  YAZILI)

 

YARIYIL TATİLİ

AY

HAFTA

DERS

SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM  VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GERÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ŞUBAT

1

4

28. Öğrendiği kelimeleri/cümleleri doğru olarak yazma

29. Bir dizi örnek içinde büyük harfin doğru kullanışını seçip işaretleme

33. Verilen bir dizi noktalama işaretini, yazılı olarak verilen İngilizce karşılıkları (adla­rı) ile eşleştirip işaretleme

31. Verilen bir dizi cümle ile bir dizi işlevi gösteren resmi eşleştirip işaretleme

32. Verilen bir dizi cümle arasından gösterilen işlevle ilgili olan cümleyi seçip işaretleme

33. Günlük iletişim ile ilgili bir metin/diyalogda boş bırakılan yerlere verilen bir dizi cümleden işlev bakımından uygun olanı seçip yerleştirme

34. Verilen bir dizi resimle ilgili cümlelerde boş bırakılan yerlere söz eylem değerleri­ne uygun olan anlatımları söyleme/yazma

35. Verilen düz bir cümlenin anlamını değiştirmeden olumlu/olumsuz/soru cümlesi hâ­linde söyleme/yazma

36. Metin/diyalog ile ilgili sorulara cevap söyleme/yazma

37. Metin/diyalog ile ilgili sorular sorma/yazma

38. Metin/diyalogun geçtiği yeri söyleme/yazma

39. Metin/diyalogun geçtiği zamanı söyleme/yazma

40. Metin/diyalogda geçen olaylar zincirini söyleme/yazma

41. Konuşma ile ilgili sorular sorma

42. Konuşmanın geçtiği yeri söyleme

43. Konuşmanın geçtiği zamanı söyleme

44. Metin/diyalogla ilgili verilen sorulara cevap söyleme/yazma

45. Metin/diyalogla ilgili sorular sorma/yazma

46 Metin/diyalogun geçtiği yeri söyleme/yazma

47. Metin/diyalogun geçtiği zamanı söyleme/yazma

48. Metin/diyalogda geçen olaylar zincirini söyleme/yazma

49. Metin/diyalogdaki olumlu cümleleri olumsuz cümleler hâlinde söyleme/yazma

50. Metin/diyalogdaki olumsuz cümleleri olumlu cümleler hâlinde söyleme/yazma

51. Metin/diyalogdaki düz cümleleri soru cümleleri hâlinde söyleme/yazma

52. Metin/diyalogdaki tekil cümleleri çoğul cümleler hâlinde söyleme/yazma

53. Metin/diyalogdaki çoğul cümleleri tekil cümleler hâlinde söyleme/yazma

54. Metin/diyalogdaki isimlerin yerine uygun zamirleri yerleştirerek söyleme/yazma

55. Bir dizi resimde yer alan olayı öğrendiği cümle kalıplarıyla ifade etme

56. Sorular sorarak elinde bulunan materyaldeki (metin) eksik bilgiyi tamamlama (In­formation gap, Opinion gap)

58. Kendi deneyimleri ile ilgili bir durum hakkında konuşma

59. Günlük tutarak o gün için önemli olan olayları basit ve sıra cümleleri ile yazma

60. Kart ve mektup yazma

61. Basit ve sıra cümleleri kullanarak kendini sözlü/yazılı olarak tanıtma

62. Belli durumları uygun yapıları kullanarak iletişim kurma

63. İşlev ve kavramları belli durumlara uygun kullanarak iletişim kurma

64. Günlük deneyimleri ile ilgili soru sorma/cevaplama

65. Günlük deneyimlerinde öğrendiği işlev ve kavramları kullanma

66. Verilen bir metin/diyalogda boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini kul­lanma

67. Sözlü olarak söylenen kelime ve cümleleri yazma

68. Dinlediği bir metni yazma (Dictation)

69. İngilizce konuşanları ödüllendirme

70. Ders aralarında arkadaşlarıyla İngilizce konuşma

71. İngilizce bilen kişilerle etkileşimde bulunma

72. Boş zamanlarında İngilizce kelime oyunları oynama

73. Boş zamanlarında İngilizce bulmacalar çözme

74. İngilizce şarkı söyleme

75. İngilizce hikâye kitapları okuma

76. İngilizce kaset dinleme

77. Yabancı dile ilişkin olumlu tavır kazanma

a. Expressing feelings

b. Talking about healt&illness. one's state (condition)

c. Warning/giving advice d. Asking&answering where someone was

Yöntemler:

*Audio-lingual Method,

*Eclectic method,

*Audio-visual method,

* Communicative Approach

*Total Physical Response Method

* Communicative language learning

*Audio-Lingual Method

*Eclectic Method

Teknikler:

*Demonstration

*Question &

Answer

*Drama and

Role-Play

*Simulation

*Substitution

*Pair- Work and

Group-Work

*Mim-Mem

*Chain Drills

*Academic

Games

*Dictation

1.Pictures

2. Blackboard

3. Book and course book

4. dictionaries

 

2

4

3

4

4

4

MART

1

4

a. Describing and comparing people’s appearance/things

b. similarities&differences c. Talking about preferences (1.YAZILI)

 

2

4

3

4

4

4

5

4

NİSAN

1

4

a. Reasoning b. Comparison c. Talking about past events

d. Talking about past habits experiences (23 Nisan) (2. YAZILI)

e. Expressing bad habits

 

2

4

3

4

4

4

MAYIS

1

4

a. Talking about recent actions b. Asking for&giving permission

c. Expressing possession/availability borrowing/lending/using d. Talking about future events (19 Mayıs)

 

2

4

3

4

4

4

5

4

HAZİRAN

1

4

a. Asking for/giving opinions(3.  YAZILI)

b. Traveling/booking

c. requesting

d. Describing objects - Likes and dislikes - Giving advice.

 

…7…. SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLK PLANI MÜFREDATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

          Turhan ÇELİK                                                                                                                                                                                             UYGUNDUR

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ                                                                                                                                                                                   Okul Müdürü

 

İletişim: msn [email protected]

 

FADİME TUNCER İLKÖĞRETİM OKULU İNGİLİZCE DERSİ 2005-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI      8   SINIFI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI                           

AY

HAFTA

DERS

SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM  VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GERÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EYLÜL

3

4

BİLGİ

* Öğrendiği yabancı dildeki belli seslerin bilgisi

* Yabancı dilde tonlama (intonation) ve telâffuz (Pronunciation) bilgisi

* Basit ve birleşik cümlelerden oluşan bir metinde/ diyalogda geçen kelimelerin an­lam bilgisi    

 * Basit ve birleşik cümlelerin öğelerinin bilgisi

* Basit ve birleşik cümleler ile ilgili dil bilgisi kuralları bilgisi

* Konuşma dilinde kullanılan belli başlı kısaltmalar bilgisi

* Yabancı dilde yazım bilgisi

* Günlük iletişimde kullanılan işlev ve kavramlar bilgisi

KAVRAMA

* Basit ve birleşik cümlelerin söz eylem değerlerini kavrayabilme

* Basit ve birleşik cümlelerden oluşan bir metin/diyalogu dinlediğinde anlayabilme

* Günlük deneyimleri basit ve birleşik cümleler ile sözlü olarak ifade edildiğinde anlayabilme

* Basit ve birleşik cümlelerden oluşan bir metin/diyalogu okuduğunda anlayabilme

* Günlük iletişimde kullanılan basit ve birleşik cümleleri uygun bir ifadeye çevirme

* Değişik dil kullanımlarını (formal-informal) anlayabilme

UYGULAMA

* Dildeki yapı, işlev ve kavramları doğru olarak kullanabilme

* Öğrendiklerini basit ve birleşik cümleler ile sözlü olarak ifade edebilme

* Günlük deneyimlerini basit ve birleşik cümleler ile sözlü olarak ifade edebilme

* Sınıf düzeyine uygun noktalama işaretlerini/yazım kurallarını kullanabilme

* Öğrendiklerini basit ve birleşik cümleler ile doğru olarak yazabilme

DUYUŞSAL ALAN

* Güdüleme yoluyla yabancı dil öğrenmeden zevk alma

* Öğrenmekte olduğu yabancı dili kullanmaya özen gösterme

davranışlar

1. Bir sesin benzerini verilen diğer sesler arasından seçip işaretleme

2. Birbirine benzeyen iki sesi, söylenen üç sesten ayırt ederek söyleme/yazma

3. Verilen bir dizi sesten farklı olanı, diğerleri arasından seçip işaretleme

4. Söylenen üç sesten farklı olan iki sesi söyleme/yazma

5. Öğrenilen sesleri belli bir context içinde ayırt etme

6. Verilen bir dizi sesi benzerliklerine göre gruplayıp söyleme/yazma

7. Dinlediği kelimeleri doğru tonlama yaparak söyleme

8. Basit ve birleşik cümleleri doğru tonlama yaparak söyleme

9. Dinlediği bir metni/diyalogu doğru tonlama yaparak söyleme

10. Bir metni/diyalogu doğru tonlama yaparak okuma

11. Verilen bir nesne/resmin karşılığı olan kelimeyi verilen bir dizi kelime arasından seçip işaretleme

12. Verilen bir kelimenin karşılığı olan nesneyi/resmi verilen bir dizi nesne/resim ara­sından seçip işaretleme

13. Verilen bir nesne/resmin adının ne olduğunu söyleme/yazma

14. Verilen bir dizi kelimeyle, bir dizi nesne/resmi eşleştirip işaretleme

15. Bir dizi kelime arasından verilen kelimenin zıt anlamlısını seçip işaretleme

16. Bir dizi kelimeyi, verilen zıt anlamlıları ile eşleştirip işaretleme

17. Cümle içinde boş bırakılan yerlere, verilen bir dizi kelimeden uygun olanları se­çip işaretleme

18. Verilen kelimeleri, öğrendiği anlamıyla günlük iletişimde söyleme/yazma

19. Bir dizi kelime arasından verilen kelimenin eş anlamlısını seçip işaretleme

20. Bir dizi kelimeyi, verilen eş anlamlıları ile eşleştirip işaretleme

21. Verilen bir dizi kelimeyi gruplayıp söyleme/yazma

22. Dinlediği (teyp/öğretmen) bir parçada geçen kelimelerin anlamlarını şekil ile gös­terme, çizme (e.g. Draw parts of the face)

23. Bir metin/diyalogda geçen birleşik cümleleri tanıma

24. Verilen bir dizi basit ve birleşik cümle arasından gösterilen durumla ilgili olan cüm­leyi seçip işaretleme

25. Verilen bir dizi basit ve birleşik cümleyi bir dizi durumu belirten resim ile eşleştirip işaretleme

26. Karışık olarak verilen bir dizi basit ve birleşik cümleyi anlamlı bir şekilde sıraya koyma

27. Bir metin/diyalogda boş bırakılan yerlere verilen basit ve birleşik cümleler arasın­dan uygun olanı seçip yerleştirme

28. Bir metin/diyalogda boş bırakılan yerlere uygun (article)ları seçip yerleştirme

29. Değişik zamanlarla verilen cümlelerin boşluklarına, verilen bir dizi fiil arasından uygun olanları seçip yerleştirme

30. Bir metin/diyalogda boş bırakılan yerlere, verilen bağlaçlar arasından uygun olan­larını seçip yerleştirme

31. Karışık hâlde verilen kelimeleri sıraya koyarak anlamlı bir cümle yapma

32. İkiye ayrılmış, karışık bir dizi basit ve birleşik cümlenin diğer parçalarını karşı di­ziden bulup eşleştirme

a. Talking about experiences & past actions.

b. Describing things in the past.

 

Yöntemler:

*Audio-lingual Method,

*Eclectic method,

*Audio-visual method,

* Communicative Approach

*Total Physical Response Method

* Communicative language learning

*Audio-Lingual Method

*Eclectic Method

Teknikler:

*Demonstration

*Question &

Answer

*Drama and

Role-Play

*Simulation

*Substitution

*Pair- Work and

Group-Work

*Mim-Mem

*Chain Drills

*Academic

Games

*Dictation

1. Blackboard

2. student’s book

3. Real objects

4. Picture    dictionary

5. Quizes

6. Diyalar

 

 

4

4

5

4

EKİM

1

4

a. Making & refusing invitations giving & accepting excuses. b. Saying what you have/ haven't done (recycle)c. Narrating the past events

(29 Ekim)

d. Talking about an interrupted action e. Sending post cards

 

2

4

3

4

4

4

KASIM

2

4

a. Reading timetables and working out tariffs. b. Talking about future plans expressing condition. c. Making suggestions d. Talking about abilities disabilities in the future (10 kasım) (1.YAZILI)

 

3

4

4

4

5

4

ARALIK

1

4

a. Expressing quantity Buying & Selling b. Asking for & giving Information about places to visit. c. Describing position and directions (2. YAZILI)

 

 

2

4

3

4

4

4

OCAK

1

4

a. Make a picture/plan about your town, write some facts about the town. Plan a sightseeing tour round your town.

b. Describing people

c. Expressing enjoyment dislikes and preferences

(3.  YAZILI)

 

 

YARIYIL TATİLİ

AY

HAFTA

DERS

SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM  VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GERÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ŞUBAT

1

4

33. Verilen bir cümledeki kısaltmaların altını çizerek gösterme

34. Verilen bir dizi kısaltma ile bir dizi tam kelimeyi eşleştirip işaretleme

35. Verilen bir cümleyi önceden öğrendiği kısaltmaları kullanarak yeniden söyle­me/yazma

36. Önceden öğrendiği kısaltmaları kullanarak cümleleri tam olarak söyleme/yazma

37. Verilen bir dizi kelime ile bir dizi sembolü eşleştirip işaretleme

38. Öğrenilen kelimeleri/cümleleri doğru olarak yazma

39. Bir dizi örnek içinde büyük harfin doğru kullanışını seçip işaretleme

40. Verilen bir dizi noktalama işaretini, yazılı olarak verilen İngilizce karşılığı (adı) ile eşleştirip işaretleme

41. Verilen bir dizi cümle ile bir dizi işlevi gösteren resmi eşleştirip işaretleme

42. Verilen bir dizi cümle arasından gösterilen işlevle ilgili olan cümleyi seçip işaretleme

43. Günlük iletişim ile ilgili bir metin/diyalogda boş bırakılan yerlere verilen bir dizi cümleden işlev bakımından uygun olanı seçip yerleştirme

44. Verilen bir dizi resim ile ilgili cümlelerde boş bırakılan yerlere söz eylem değerle­rine uygun olan anlatımları söyleme/yazma

45. Verilen düz bir cümlenin anlamını değiştirmeden olumlu/olumsuz/soru cümlesi hâ­linde söyleme/yazma

46. Metin/diyalog ile ilgili sorulara cevap söyleme/yazma

47. Metin/diyalog ile ilgili sorular sorma/yazma

48. Metin/diyalogda geçen kişilerin özelliklerini söyleme/yazma

49. Metin/diyalogun geçtiği zamanı söyleme/yazma

50. Metin/diyalogun muhtevasını tek bir cümle ile ifade etme

51. Metin/diyaloga uygun bir başlık söyleme/yazma

52. Konuşma ile ilgili sorular sorma

53. Konuşmanın geçtiği yeri söyleme

54. Konuşmanın geçtiği zamanı söyleme

55. Metin/diyalogla ilgili verilen sorulara cevap söyleme/yazma

56. Metin/diyalogun geçtiği yeri söyleme/yazma

57. Metin/diyalogda geçen olaylar zincirini söyleme/yazma

58. Metin/diyalogdaki olumlu cümleleri olumsuz cümleler hâlinde söyleme/yazma

59. Metin/diyalogdaki olumsuz cümleleri olumlu cümleler hâlinde söyleme/yazma

60. Metin/diyalogdaki düz cümleleri soru cümleleri hâlinde söyleme/yazma       ;

61. Metin/diyalogdaki tekil cümleleri çoğul cümleler hâlinde söyleme/yazma

62. Metin/diyalogdaki çoğul cümleleri tekil cümleler hâlinde söyleme/yazma

63. Metin/diyalogdaki isimlerin yerine uygun zamirleri yerleştirerek söyleme/yazma

64. Formal olarak verilen cümleleri, informal olarak söyleme/yazma

65. İnformal olarak verilen cümleleri formal olarak söyleme/yazma

66. İnformal olarak verilen bir konuşmanın muhtevasını bozmadan formal olarak söy­leme/yazma

67. Formal olarak verilen bir konuşmanın muhtevasını bozmadan informal olarak söy­leme/yazma

68. Verilen bir durum ile ilgili olarak formal-informal bir konuşma söyleme/yazma

69. Bir dizi resimde yer alan olayı öğrendiği cümle kalıplarıyla ifade etme

70. Sorular sorarak elinde bulunan materyaldeki eksik bilgiyi tamamlama (Information gap, Opinion gap)

71. Verilen bir durum ile ilgili hazırlık yaparak konuşma

72. Verilen bir konu hakkında konuşma

73. Kendi deneyimleri ile ilgili bir durum hakkında konuşma

74. Günlük tutarak o gün için önemli olan olayları birkaç cümle ile ifade etme

75. Yakın çevresinden bir kişiye kart, mektup ve davetiye yazma

76. Basit ve birleşik cümleler kullanarak kendini sözlü/yazılı olarak tanıtma

77. Belli durumlara uygun yapıları kullanarak iletişim kurma

78. İşlev ve kavramları belli durumlara uygun kullanarak iletişim kurma

79. Günlük deneyimleri ile ilgili soru sorma/cevaplama

80. Günlük deneyimlerinde öğrendiği işlev ve kavramları kullanma

81. Verilen bir metin/diyalogda boş bırakılan yerlerde uygun noktalama işaretlerini kul­lanma

82. Sözlü olarak söyleyebildiği sözcük ve cümleleri yazma

83. Dinlediği bir metni yazma

84. İngilizce konuşanları ödüllendirme

85. Ders aralarında arkadaşlarıyla İngilizce konuşma

86. İngilizce bilen kişilerle etkileşimde bulunma

87. Boş zamanlarında İngilizce kelime oyunları oynama

88. Boş zamanlarında İngilizce bulmacalar çözme

89. İngilizce şarkı söyleme

90. İngilizce hikâye kitapları okuma

91. İngilizce kaset dinleme

92. Yabancı dile ilişkin olumlu tavır kazanma

a. Describing things and objects

b. Expressing recommendation

 

Yöntemler:

*Audio-lingual Method,

*Eclectic method,

*Audio-visual method,

* Communicative Approach

*Total Physical Response Method

* Communicative language learning

*Audio-Lingual Method

*Eclectic Method

Teknikler:

*Demonstration

*Question &

Answer

*Drama and

Role-Play

*Simulation

*Substitution

*Pair- Work and

Group-Work

*Mim-Mem

*Chain Drills

*Academic

Games

*Dictation

1. Blackboard

2. student’s book

3. Real objects

4. Picture dictionary

5. Quizes

6. diyalar

 

2

4

3

4

4

4

MART

1

4

a. Giving advice

b. Expressing emphasis and feelings. linking verbs (copula) Emphasis, surprise

(1.YAZILI)

 

2

4

3

4

4

4

5

4

NİSAN

1

4

a. Describing a process agriculture/ geography recipes/cooking products  (23 Nisan) (2. YAZILI)

 

2

4

3

4

4

4

MAYIS

1

4

a. Comparing qualities b. Reasoning

(19 Mayıs)

c. Expressing quantity by giving unspecified number

 

2

4

3

4

4

4

5

4

HAZİRAN

1

4

(3.  YAZILI)

CONSOLIDATION

 

…8…. SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLK PLANI MÜFREDATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

          Turhan ÇELİK                                                                                                                                                                                             UYGUNDUR

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ                                                                                                                                                                                   Okul Müdürü

 

İletişim: msn [email protected]