2005-2006 10.Sınıf İslam Tarihi Ünitelendirilmiş Yıllık Plan

2005-2006 10.Sınıf İslam Tarihi Ünitelendirilmiş Yıllık Plan dosyası 15-05-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 2005-2006 10.Sınıf İslam Tarihi Ünitelendirilmiş Yıllık Plan
Kategori 10. Sınıf DKAB
Gönderen emeksiz
Eklenme Tarihi 15-05-2019
Boyut 48.35 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


LAPSEKİ ÇARDAK LİSESİ   İSLAM TARİHİ DERSİ  10-SOSYAL BİLİMLER  - A, SINIFI

30/07/2003 Karar Tarihli, 226 Karar Sayılı, 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan     Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge  “ gereği

2005 / 2006 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

AYLAR

 

 

HAFTA

SÜRE SAAT

 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

KONULAR

 

ÖĞRENME

ÖĞRETME

 YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN

EĞİTİM

TEKNOLOJLERİ,

 ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİR

(Hedef ve

Davranışlara

Ulaşma

Düzeyi

 

 

I. ÜNİTE :   İSLAM TARİHİNE GİRİŞ

 

 

EYLÜL 

( 12-16 )

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

Hedef: İslam Tarihi’nin kaynaklarını kavrayabilme.

Davranışlar: 1.İslam Tarihinin Kaynaklarını söyleme/yazma. 2. İslam Tarihine katkıda bulunan bilim adamlarını söyleme/yazma. 3. İslam Tarihinin kapsadığı zaman, ülke ve toplumları söyleme ve yazma. 

 

1. Ünite : İslam Tarihine Giriş

 

1. İslam Tarihinin Kaynakları.

2. İslam’da tarihçiliğin gelişimi.

3. İslam Tarihinin kapsadığı zaman, ülke ve toplumlar.

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

II.ÜNİTE:  İSLAM ÖNCESİ ARABİSTAN VE DÜNYA

 

 

EYLÜL 

( 19-23 )

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Hedef: Arap Yarımadası'nın İslâmiyet’in doğuşundan önceki durumunu kavrayabilme.

Davranışlar :   1. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası'nda kurulan devletleri harita üzerinde gösterme.  2. Arabistan’ın coğrafik konumunun Arapların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hayatına etkisini kavrama.

Hedef: Adanın Kurtuluşuyla ilgili belli başlı tarihsel olayları kavrayabilme.

 

 

II. Ünite : İslam Öncesi Arabistan ve Dünya

 

1. Arabistan’ın coğrafi konumu ve özellikleri.

2. Arabistan’da kurulan devletler.

 1. Main Devleti.
 2. Saba Devleti.

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

EYLÜL 

( 26-30 )

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

Hedef: Arap Yarımadası'nın İslâmiyet’in doğuşundan önceki durumunu kavrayabilme.

Davranışlar :   1. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası'nda kurulan devletleri harita üzerinde gösterme.   2. Arapların din ve inanışlarını açıklama.   3. Arapların sosyal durumunu açıklama.   4. Arapların iktisadi durumunu açıklama.   5. Arapların İslamiyet öncesi dil ve edebiyatlarını açıklama.

 

 

 1. Himyeri Devleti.
 2. Nabatiler, Gassaniler, Hire Arap Krallığı.
 3. Arabistan’da kurulan devletlerin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

EKİM 

( 3-7 )

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Hedef: Arap Yarımadası'nın İslâmiyet’in doğuşundan önceki durumunu kavrayabilme.

Davranışlar:1. Arapların din ve inanışlarını açıklama.   2. Arapların sosyal durumunu açıklama.   3. Arapların iktisadi durumunu açıklama.   4. Arapların İslamiyet öncesi dil ve edebiyatlarını açıklama.

Hedef: İslamiyet’in doğuşu sırasında Bizans İmparatorluğu’nun durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Bizans İmparatorluğunun siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını açıklama. 2. Bizans Devleti’nin dinsel ve düşünsel yapısını kavrama. 

 

3. Hicaz Bölgesi

 1. Arapların yaşayışı.
 2. Mekke ve Kureyşliler.
 3. Siyasi, sosyal ve ekonomik durum; din, düşünce ve sanat haytı.

B)  Bizans ve Sasanîler.

  1. Bizans İmparatorluğu.

 1. Siyasi, sosyal ve ekonomik durum. Din ve düşünce  hayatı.       

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

 

 

HAFTA

SÜRE SAAT

 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

KONULAR

 

ÖĞRENME

ÖĞRETME

 YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN

EĞİTİM

TEKNOLOJLERİ,

 ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİR

(Hedef ve

Davranışlara

Ulaşma

Düzeyi

 

 

 

EKİM

( 10-14 )

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

Hedef: İslamiyet’in Doğuşu sırasında Sasanî Devleti’nin durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Sasani Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını söyleme/yazma. 2. Sasani Devleti’ndeki dinsel ve düşünsel ortamı kavrama.

Hedef : İslamiyet’in doğuşu sırasında Avrupa'nın genel durumunu kavrayabilme.

Davranışlar :   1. İslâmiyet’in doğuşu sırasında Avrupa'daki belli başlı devletleri ve merkezlerini harita üzerinde gösterme.   2. İslâmiyet’in doğuşu sırasında Avrupa'da hakim olan siyasi yapının özelliklerini açıklama.   3. İslâmiyet’in doğuşu sırasında Avrupa'daki genel durumunu kavrayabilme. 4. Derebeylik sistemini açıklama.

 

  2. Sasanîler

 1. Siyasi, sosyal ve ekonomik durum.
 2. Din ve düşünce  hayatı.

C) Avrupa

  1. Siyasi, sosyal ve ekonomik     durum.

  2. Din ve düşünce hayatı

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM 

( 17-21 )

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Hedef: İslamiyet’in doğuşu sırasında Hindistan’ın genel durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: 1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Hindistan’ın siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu söyleme/yazma. 2. Kast Sistemini kavrama. 3. Hindistan’daki dinsel ve düşünsel yaşamı kavrama.

Hedef: İslamiyet’in doğuşu sırasında Çin’in genel durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Çin’in siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu belirtme. 2. Çin’deki dinsel ve düşünsel hayatı kavrama.

 

D)  Hindistan, Çin ve Japonya.

  1. Hindistan.

 1. Siyasi, sosyal ve ekonomik durum.
 2. Din ve düşünce hayatı.

  2. Çin.

 1. Siyasi, sosyal ve ekonomik durum.

Din ve düşünce hayatı.

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

 

EKİM

( 24-27 )

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

1

Hedef: İslamiyet’ten önce Japonya’daki genel durumu kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Japonya’nın siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu belirtme.

Hedef : İslâmiyet’in doğuşu sırasında Asya'nın genel durumu kavrayabilme.

Davranışlar :   1. İslâmiyet’in doğuşu sırasında Asya'da bulunan belli başlı devletleri ve merkezlerini harita üzerinde gösterme.   2. Bu toplumların din ve inanışlarını açıklama.

Hedef: Cumhuriyetçilik ilkesini analiz edebilme

Davranışlar:   1. Cumhuriyetçilik ilkesinin dayandığı esasları açıklama.   2. Cumhuriyetçilik ilkesi ile demokrasi arasındaki ilişkileri açıklama

Hedef: Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirebilme

 Davranışlar:   1. Cumhuriyet yönetiminin diğer yönetimlerden farklı olan yanlarını açıklama.   2. Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları örneklerle açıklama

Hedef: Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk gençliğine emanet ettiğini kavrayabilme.

 Davranışlar:   1. Türk gençliğinin, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görevlerini açıklama.   2. Atatürk'ün, Türk gençliğiyle ilgili sözlerin- den örnekler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

3. Japonya

 1. Siyasi, sosyal ve ekonomik durum.
 2. Din ve düşünce hayatı.

E-  Orta  Asya.

 1. Siyasi, sosyal ve ekonomik durum.
 2. Din ve düşünce hayatı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

1

 

İşlenen konuların yazılı değerlendirilmesi yapılacak

 

I.YAZILI YOKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

 

 

HAFTA

SÜRE SAAT

 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

KONULAR

 

ÖĞRENME

ÖĞRETME

 YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN

EĞİTİM

TEKNOLOJLERİ,

 ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİR

(Hedef ve

Davranışlara

Ulaşma

Düzeyi

 

 

 

III. ÜNİTE:  İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI

 

 

 

KASIM

( 31Ekim-2 Kasım )

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Hedef : İslamiyetin doğuşu ve yayılışıyla ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.

Davranışlar :   1. İslamiyetin doğduğu ve yayıldığı yerleri harita üzerinde gösterme.   2. Hz.Muhammed dönemiyle ilgili tarihi olayları belirtme.

 

III. Ünite: İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı

A)Hz. Muhammed.

  1. Hz. Muhammed’in soyu.

  2. Hz.Muhammed’in doğumu ve çocukluğu.

  3. Hz. Muhammed’in  gençliği.

  4. Hz. Muhammed’in peygamber oluşu ve peygamberliği.

  5. İslamiyetin yayılışı ve ilk müslümanlar.

  6. Mekke devrinde meydana gelen olaylar.

  7. Hicret ve Medine Şehir Devleti’nin kuruluşu.

 

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

KASIM

( 7-11 )

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

10 Kasım Atatürk Haftası

Hedef : İslamiyetin doğuşu ve yayılışıyla ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.

Davranışlar: 1. İslamiyetin yayılmasında Bedir, Uhud ve Hendek Savaşlarının rolünü belirtme. 2. Hudeybiye Antlaşması’nın İslam Kültür ve Uygarlığı açısından önemini belirtme. 3. Mekke’nin alınmasının İslam Devleti’nin gelişmesi açısından önemini kavrama.

Hedef: Atatürk’ün kişisel niteliklerini kavrayabilme.

 

 

 

10 Kasım Atatürk Haftası

  8. Hz. Muhammed’in siyasi ve askeri faaliyetleri.

 1. Bedir Savaşı.
 2. Uhud Savaşı.
 3. Hendek Savaşı.
 4. Hudeybiye Antlaşması.
 5. Hayber’in Fethi.
 6. Mekke’nin Fethi.
 7. Huneyn Savaşı.

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

KASIM

( 14-18 ) 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Hedef : İslamiyetin doğuşu ve yayılışıyla ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nin içeriğini söyleme/yazma. 2. Hz. Muhammed’in kendinden sonra gelecek Müslümanlardan ne istediğini belirtme.

 

 1. Taif’in kuşatılması.
 2. Mute Savaşı.
 3. Tebük Seferi.

  9. Hz. Muhammed’in son zamanları ve vefatı.

 1. Veda haccı ve veda hutbesi.
 2. Hz. Muhammed’in vefatı.

 

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

 

 

HAFTA

SÜRE SAAT

 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

KONULAR

 

ÖĞRENME

ÖĞRETME

 YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN

EĞİTİM

TEKNOLOJLERİ,

 ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİR

(Hedef ve

Davranışlara

Ulaşma

Düzeyi

 

KASIM

( 21-25 ) 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Hedef : İslamiyetin doğuşu ve yayılışıyla ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Dört Halife devriyle ilgili tarihi olayları belirtme.  2. Hz. Ebubekir zamanının olaylarını belirtme.

2. Kur’an’ın kitap haline getirilmesinin önemini kavrama. 

Hedef: Öğretmenlik mesleğinin anlam ve önemini kavrayabilme.

24 Kasım Öğretmenler Günü

 

 

B- Dört Halife Devri:

  1. Hz. Ebubekir zamanı.

    - Hz.Ebubekir zamanının olayları.

   1. Usame’nin seferi.

   2. İslamdan dönenler ve yalancı peygamberlerle yapılan mücadeleler.

   3. Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi.

24 Kasım Öğretmenler Günü

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

KASIM

( 28kasım -2 Aralık ) 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Hedef : İslamiyetin doğuşu ve yayılışıyla ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Hz. Ebubekir’in sefer yaptığı yerleri harita üzerinde gösterme. 2. Hz. Ömer zamanında fethedilen yerleri harita üzerinde gösterme.

2. Hz. Ömer zamanında fethedilen yerleri söyleme/yazma.

 

       4. Hz. Ebubekir’in fetih hareketleri.

 1. Irak Savaşları.  
 2. Suriye Savaşları.

   5. Hz. Ebubekir’in vefatı.

II. Hz. Ömer zamanı.

  1. Irak, İran ve Horasan’daki fetihler.

 1. Kadisiye Savaşı.
 2. Nihavend Savaşı.
 3. Horasan’ın fethi.

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

ARALIK

( 5 -9 ) 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Hedef : İslamiyetin doğuşu ve yayılışıyla ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Hz. Ömer’in İslam Uygarlığını geliştirmek için yaptıklarını belirtme. 2. Hz. Ömer’in ölümüne neden olan olayları kavrama.

 

  2. Bizans topraklarındaki fetihler.

 1. Suriye’deki fetihler.
 2. Kudüs’ün fethi.
 3. Mısır’ın fethi.

  3. Hz. Ömer zamanında İslam Devletinin teşkilatlandırılması.

  4. Hz. Ömer’in öldürülüşü.

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

ARALIK

( 12 -16 ) 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Hedef : İslamiyetin doğuşu ve yayılışıyla ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Hz. Osman döneminde fethedilen yerleri harita üzerinde gösterme. 2. Müslümanların bu dönemdeki yayılma lanlarını harita üzerinde gösterme.

 

III.  Hz. Osman zamanı.

  1. Hz. Osman’ın halife seçilişi.

  2. Hz. Osman zamanında yapılan fetihler.

 1. İran’daki fetihlerin tamamlanması.
 2. Kafkasya’da yapılan fetihler.
 3. Afrika’da yapılan fetihler.

Müslümanların ilk deniz savaşları ve Akdeniz fetihleri

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

 

 

HAFTA

SÜRE SAAT

 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

KONULAR

 

ÖĞRENME

ÖĞRETME

 YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN

EĞİTİM

TEKNOLOJLERİ,

 ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİR

(Hedef ve

Davranışlara

Ulaşma

Düzeyi

 

ARALIK

( 19 -23 ) 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Hedef : İslamiyetin doğuşu ve yayılışıyla ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Hz. Osman’ın Kur’an’a hizmetlerini belirtme. 2. İslam’da ilk ayrılık hareketlerinin nedenlerini belirtme. 2. Hz. Osman’ın öldürülüşü ile ilgili olayları belirtme. 3. Hz. Ali’nin halifeliğinde Müslümanlar arasında ayrılığa neden olan olayları belirtme. 4. Hz. Ali zamanında Müslümanlar arasında yaşanan ayrılığın nedenlerini belirtme.

 

  3. Hz. Osman’ın halifeliği ve Kur’an’a hizmetleri.

  4. İslamda ilk ayrılık hareketleri ve iç karışıklıklar.

  5. Hz. Osman’ın öldürülüşü.

IV.  Hz. Ali zamanı.

  1. Hz. Ali’nin  halife seçilişi.

  2. Hz. Ali zamanının olayları.

 1. Cemel olayı.
 2. Muaviye ile yürütülen mücadele.

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

ARALIK

( 26 -30 ) 

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

Hedef : İslamiyetin doğuşu ve yayılışıyla ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.

Davranışlar: 1.Sıffin Savaşı ve Hakem olayının Müslümanlar üzerindeki etkisini belirtme. 2. Haricilerin ortaya çıkış nedenlerini kavrama.

 

 

 1. Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı.
 2. Haricilerin ortaya çıkışı ve Nehrevan Savaşı.

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

1

 

İşlenen konuların yazılı değerlendirilmesi yapılacak

 

 

II.YAZILI YOKLAMA

 

 

 

IV. ÜNİTE:   EMEVİLER  VE  ABBASİLER

 

 

OCAK

( 2 -6 )

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Hedef : Emeviler ile ilgili tarihi olaylar  bilgisi.

Davranışlar: 1. Emevi Devleti'nin nasıl kurulduğunu belirtme.   2. Emevi Devleti döneminde İslamiyetin yayıldığı bölgeleri harita üzerinde gösterme.

 

 

IV. ünite : Emeviler ve Abbasiler

A-  Emeviler:

  1.  Muaviye ve Emevi Devletinin kuruluşu.

 1. Muaviye tarafından kurulan devletin niteliği.
 2. Bizans üzerine yapılan seferler.
 3. Doğuda ve batıda yapılan seferler.

  2. Kerbela Olayı.

  3. Emevilerin yükseliş devri (Abdülmecid ve I.Velid zamanları):

a) İç karışıklıklar ve bunların giderilmesi.

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

 

KURBAN BAYRAMI ------- I. DÖNEM YARIYIL TATİLİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DÖNEM

AYLAR

 

 

HAFTA

SÜRE SAAT

 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

KONULAR

 

ÖĞRENME

ÖĞRETME

 YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN

EĞİTİM

TEKNOLOJLERİ,

 ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİR

(Hedef ve

Davranışlara

Ulaşma

Düzeyi

 

 

ŞUBAT

( 30 Ocak -3 şubat )

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Hedef : Emeviler ile ilgili tarihi olaylar  bilgisi.

Davranışlar: 1. Emevi Devleti döneminde İslamiyetin yayıldığı bölgeleri harita üzerinde gösterme.  2. Emeviler devrinde Maveraünnehir ve Türkistan'da vuku bulan İslami fetihleri belirtme.  3. Bu dönemde İslam devlet teşkilatında doğan yenilikleri söyleme.

 

 

b)    Anadolu, Kafkasya ve Avrupa’da yapılan fetihler.

c)  Maveraünnehir ve Türkistan’da yapılan fetihler.

 1. Devlet teşkilatında yapılan yenilikler.

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

ŞUBAT

( 6 -10 ) 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Hedef : Emeviler ile ilgili tarihi olaylar  bilgisi.

Davranışlar: 1. Emeviler’in yıkılış nedenlerini söyleme/yazma.

Hedef: Abbasiler ile ilgili tarihi olaylar bilgisi.

Davranışlar: 1. Abbasiler Devleti’nin kuruluşu ile ilgili olguları kavrama. 2. Abbasi Devleti’nin genel niteliklerini belirtme. 3. Harun Reşid dönemindeki gelişmeleri söyleme/yazma.   

 

 

  4. Emeviler’in son zamanları ve yıkılışı.

B-  Abbasiler:

  1. Abbasi Devletinin kuruluşu ve gelişmesi.

  2. Harun Reşid ve zamanı.

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

ŞUBAT

( 13 -17 ) 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

Hedef: Abbasiler ile ilgili tarihi olaylar bilgisi.

Davranışlar: 1. Me’mun ve Mu’tasım zamanında gerçekleşen bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri belirtme. 2. Türklerin Abbasiler döneminde İslam Devleti hizmetine girme nedenlerini söyleme/yazma. 3. Abbasi Devleti’nin dağılması ile ilgili olayları belirtme. 3. Abbasi Devleti dağıldıktan sonra bölgede kurulan devletlerin adlarını söyleme/yazma.

 

 

  3. Me’mun ve Mu’tasım zamanında bilim ve sanat hareketleri.

  4. Mu’tasım ve Türklerin İslam Devleti hizmetine girmeleri.

  5. Abbasi Devletinin dağılması.

Devletin dağılışı ve ortaya çıkan yeni devletler.

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

ŞUBAT

( 20 -24 ) 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2

 

Hedef: Abbasiler ile ilgili tarihi olaylar bilgisi.

Davranışlar: 1. Türklerin Abbasiler döneminde İslam Dünyasını korumak için yaptıkları faaliyetleri söyleme/yazma. 2. Abbasi Devleti’nin yıkılışında Moğol İstilasının rolünü belirtme.

Hedef: Endülüs Emevi Devleti ile ilgili tarihi olaylar bilgisi.

Davranışlar: 1. Endülüs Emevileri’nin kuruluş ve gelişmesi ile ilgili olayları kavrama. 2. III. Abdurrahman zamanının olaylarını belirtme

 

 

 1. Türklerin İslam Tarihinde öncü ve koruyucu rol almaları.
 2. Haçlı Seferlerine karşı Ön-Asya İslam Dünyasının savunulması.

  6. Moğol İstilası ve Abbasi Devletinin yıkılışı.

C-  Endülüs Emevi Devleti.

  1. Devletin kuruluşu ve gelişmesi.

  2. III. Abdurrahman zamanı

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

MART

( 27 Şubat -3 Mart  ) 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Hedef: Endülüs Emevi Devleti ile ilgili tarihi olaylar bilgisi.

Davranışlar: 1. Devletin parçalanması ile ilgili olayları kavrama. 2. Endülüs Emevi Devleti parçalandıktan sonra bölgede kurulan devletlerin adlarını söyleme/yazma. 3. Endülüs’te İslam varlığının sona erdirilmesi için Aavrupalı devletlerin izledikleri politikaları belirtme. 4. Endülüs Emevileri’nin İslam kültür ve Uygarlığına katkısını söyleme/yazma.

 

3. Devletin parçalanması (Murabıtlar, Muvahhidler ve Ben-i Ahmer Devleti.)

  4. Endülüs’te İslam varlığının sona erdirilmesi.

 1. Hıristiyanların İspanya’daki katliamları.
 2. Türk denizcilerinin Müslümanlar ve Yahudilere yardımları.

  5. Endülüs’ün İslam Kültür ve Medeniyetindeki yeri.

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

 

AYLAR

 

 

HAFTA

SÜRE SAAT

 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

KONULAR

 

ÖĞRENME

ÖĞRETME

 YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN

EĞİTİM

TEKNOLOJLERİ,

 ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİR

(Hedef ve

Davranışlara

Ulaşma

Düzeyi

 

 

 

 

V. ÜNİTE:  TÜRKLER  VE  İSLAMİYET

 

 

 

 MART

( 6 -10  )

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Hedef: Türklerin İslam Uygarlığının İlk Kurucuları ile olan ilişkilerini kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Dört Halife ve Emeviler döneminde gelişen Türk-Arap ilişkilerinin niteliğini belirtme. 2. Abbasiler döneminde gerçekleşen Türk-Arap ilişkilerinin niteliğini belirtme. 3. Eski Türk inanışları ile İslamiyet’in benzer özelliklerini söyleme/yazma. 4. Türklerin Müslüman olmaları ile ilgili tarihi olayları belirtme.

 

 

V. Ünite : Türkler ve İslamiyet

1. Dört Halife ve Emeviler dönemi Türk-Arap ilişkileri.

2. Abbasiler döneminde Türk-Arap ilişkileri.

3. Eski Türk inanışları ve İslamiyet.

4. Türklerin müslüman olmaları.

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

MART

( 13 -17  )

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

Hedef : Türklerin İslamiyeti kabulü ve İslam devletindeki hizmetleriyle ilgili olayları kavrayabilme.

Davranışlar :   1. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinin sebeplerini açıklama.   2. Türklerin İslamiyeti kabul etmeden önceki inanışlarını açıklama.   3. Bu inanışlarla İslam dini arasındaki farklılık ve benzerlikleri yorumlama.   4. Türklerin İslam dünyasına yapmış oldukları hizmetleri belirtme.   5. Türklerin İslam dünyasına yapmış oldukları hizmetlerin önemini açıklama.

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ

VE

MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA

 

5. Türklerin İslam Dünyasındaki faaliyetleri ve hizmetleri.

6. Türk-İslam Tarihi.

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ

VE

MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

 

VI. ÜNİTE:  İSLAM  KÜLTÜR  VE  MEDENİYETİ

 

 

 

MART

( 20 -24  )

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Hedef : İslam medeniyetlerinin temellerini kavrayabilme.

Davranışlar :   1. İslam medeniyetinin temel esaslarını açıklama.   2. Bu esasları muhtelif milletlerin farklı biçimde yorumlayıp uygulayarak İslam medeniyetine katkıda bulunduğunu, dolayısıyla İslâm medeniyetinin bu milletlerin ortak malı olduğunu açıklama.

Hedef : İslam medeniyetinin belli başlı özelliklerini kavrayabilme.

Davranışlar :   1. İslam devletlerinin yönetim özelliklerini açıklama.   2. İslam devletlerinde hukuk sisteminin özelliklerini açıklama.   3. İslam devletlerinde askeri teşkilatın özelliklerini açıklama.   4. İslam dininin muhtelif toplumlar üzerindeki tesirini açıklama.   5. İslam devletlerindeki eğitim ve öğretimin özelliklerini açıklama.   6. İslam devletlerinde sosyal hayatın özelliklerini açıklama.   7. İslam devletlerinde iktisadi hayatın özelliklerini açıklama.   8. İslam devletlerinin yazı, dil ve edebiyatının genel özelliklerini açıklama.   9. İslam devletlerinin bilim alanında gösterdikleri gelişmeleri açıklama.   10. İslam devletlerinin sanat alanında gösterdikleri gelişmeleri açıklama.

Hedef: Çanakkale Zaferinin anlam ve önemini kavrayabilme.

 

 

VI. Ünite : İslam Kültür ve Medeniyeti

1. Toplum hayatı.

2. Devlet ve ülke yönetimi.

3. Ordu.

4. Düşünce hayatı.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN YILDÖNÜMÜ.

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

 

 

HAFTA

SÜRE SAAT

 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

KONULAR

 

ÖĞRENME

ÖĞRETME

 YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN

EĞİTİM

TEKNOLOJLERİ,

 ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİR

(Hedef ve

Davranışlara

Ulaşma

Düzeyi

 

 

 

MART

( 27 -31  )

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

2

 

Hedef : İslam medeniyetinin teşekkülünde diğer medeniyetlerin tesirlerini kavrayabilme.

Davranışlar:   1. Eski Yunan medeniyetinin tesirini açıklama.   2. Bizans'ın tesirini açıklama.   3. Eski İran kültürünün tesirini açıklama.   4. Eski Hint kültürünün tesirini açıklama.   5. Süryanilerin tesirini açıklama.

Hedef : İslam medeniyetinin diğer medeniyetlere tesirini kavrayabilme.

Davranışlar:   1. Bu medeniyetin, İslam coğrafyası içerisindeki gayri müslim toplumların kültürlerine tesirini açıklama.   2. Bu medeniyetin diğer kültür ve medeniyetlere tesirini açıklama.

 

 

 

5. Ekonomik hayat.

6. İslam Kültürünün diğer kültürler arasındaki yeri ve Avrupa’ya etkisi.

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

 

 

VII. ÜNİTE: GÜNÜMÜZDE İSLAM DÜNYASI

 

 

 

 

NİSAN 

( 3 -7  )

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Hedef: Günümüzde Asya Kıtasında yaşayan Müslümanların durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Arap-İsrail Savaşlarının nedenlerini belirtme. 2. Arap-İsrail Savaşlarına çevre ülkelerin tepkilerini belirtme. 3. Çatışmaların arkasında yatan esas nedenleri ve çıkar mücadelesini kavrama.

 

A- Asya Kıtası:

I. Ön Asya ve Körfez Ülkeleri:

  1. Arap-İsrail Savaşları ve Filistin meselesi.  

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

1

 

İşlenen konuların yazılı değerlendirilmesi yapılacak

 

 

I. YAZILI YOKLAMA

 

 

 

NİSAN

( 10 -14  )

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

Hedef: Kıbrıs Sorunu ile ilgili tarihi olaylar bilgisi.

Davranışlar: 1. Kıbrıs Sorununun nedenlerini belirtme. 2. Kıbrıs Adasının geçmiş tarihlerdeki statüsünü belirtme. 3. Kıbrıs Adasının Akdeniz açısından jeo-politik önemini kavrama. 4. Kıbrıs adasındaki Türklere karşı izlenen politikalardaki amaçları belirtme. 5. K.K.T.C.’nin kurulmasına neden olan siyasi olayları belirtme.

 

 

  2. Kıbrıs meselesi ve K.K.T.C.’nin kuruluşu.

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

NİSAN

( 17 -21  )

 

 

 

3

 

 

 

 

2

 

Hedef: Günümüzde Basra Ülkelerinde yaşanan siyasi olaylar bilgisi.

Davranışlar: 1. İran-Irak savaşının nedenlerini belirtme. 2. Bölgede bulunan yeraltı zenginliklerinin gelişmiş devletlerin izledikleri politikalara etkisini belirtme. 3. Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesinin dünya siyasi ve ekonomik ortamına etkisini söyleme/yazma. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

 

  3. İran-Irak Savaşı.

  4. Irak’ın Kuveyt’i İşgali ve Körfez Krizi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

 

AYLAR

 

 

HAFTA

SÜRE SAAT

 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

KONULAR

 

ÖĞRENME

ÖĞRETME

 YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN

EĞİTİM

TEKNOLOJLERİ,

 ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİR

(Hedef ve

Davranışlara

Ulaşma

Düzeyi

 

 

NİSAN

( 24 -28  )

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

Hedef: Günümüzde Güney Asya ve Uzak Doğu İslam Ülkelerinin durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Pakistan Devletinin kurulması ile ilgili belli başlı tarihi olayları belirtme. 2. Hint-Pakistan savaşının nedenlerini kavrayabilme. 3. Hint-Pakistan Savaşının İslam Alemi açısından anlamını belirtme.   

 

 

II. Güney Asya ve Uzak Doğu İslam Ülkeleri:

  1. Pakistan Devleti’nin Kuruluşu ve Hint-Pakistan çekişmesi.

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

MAYIS 

( 1 -5  )

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Hedef: Günümüzde Güney Asya ve Uzak Doğu İslam Ülkelerinin durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: 4. Afganistan’ın kuruluşu ile ilgili siyasi olayları belirtme. 5. S.S.C.B.’nin yayılmak istediği alanı harita üzerinde gösterme. 6. S.S.C.B.’nin temel politikalarını ve ulaşmak istediği hedefleri belirtme. 7. Afgan Mücahitlerinin direniş için gerçekleştirdikleri faaliyetleri belirtme. 8. Çin, Doğu Türkistan ve Japonya’da bulunan Müslümanların statü ve haklarını belirtme. 9. Endonezya’da bulunan Müslümanların statü ve haklarını belirtme.

Hedef: Ulusal Egemenlik ilkesinin anlam ve önemini kavrayabilme.

 

 

  2. Afganistan (Kuruluşu, S.S.C.B. işgali ve Afgan Mücahitlerinin direnişi.)

  3. Çin, Doğu Türkistan ve Japonya’da Müslümanların durumu.

  4. Endonezya.

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

MAYIS 

( 8 -12  )

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Hedef: Günümüzde Müslüman Orta Asya Ülkelerinin durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Rusya’nın Orta Asya’yı istila amaçlarını kavrama. 2. S.S.C.B. yönetiminde bulunan Türk toplumlarının statülerini belirtme. 3. Türk toplumlarının mücadele amaçlarını söyleme/yazma

 

 

III. Orta Asya Ülkeleri:

  1. Rusya’nın Orta Asya’yı istilası.

  2. S.S.C.B. yönetimindeki Türk Toplumlarının durumu ve mücadeleleri.

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

MAYIS 

( 15 -18  )

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

Hedef: Günümüzde Müslüman Orta Asya Ülkelerinin durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: . 4. S.S.C.B.’nin dağılması ile Orta Asya’da kurulan Türk Devletlerini belirtme. 5. S.S.C.B.’nin dağılması ile kurulan Türk Devletlerini harita üzerinde gösterebilme. 6. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu devletler ile olan ilişkilerini belirtme.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

 

 

  3. S.S.C.B.’nin dağılışı ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığı (Özbekistan-Kırgızistan.)

  4. Gökoğuz (Gagavuz), Kırım Türkleri, İnguşlar, Çeçenler ve diğer Müslüman-Türk topluluklarının durumu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

MAYIS 

( 22 -26  )

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

2

Hedef: Azerbaycan ve Kafkasya ile ilgili tarihi olaylar bilgisi.

Davranışlar: 1. Rusların Kafkasya’yı işgali ile ilgili tarihi olayları belirtme. 2. Kafkasya Türklerinin izledikleri politikalarındaki amaçları söyleme. 3. Kafkas Türklerinin mücadelelerinde önder nitelikli olan tarihi kişileri belirtme.

Hedef: Azerbaycan ve Kafkasya ile ilgili tarihi olaylar bilgisi.

Davranışlar: 1. S.S.C.B.’nin dağılmasından sonra Kafkasya’da kurulan devletleri harita üzerinde gösterme. 2. Karabağ Meselesi’nin nedenlerini belirtme. 3. Kafkasya’nın yeraltı zenginliklerinin gelişmiş ülkelerin bölge politikalarındaki etkisini belirtme.

Hedef: Günümüzde Afrika Kıtasındaki Müslüman ülkelerin durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Kuzey Afrika’da bulunan İslam Ülkelerini harita üzerinde gösterebilme.

Hedef:Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini değerlendirebilmeDavranışlar:   1. Atatürk ilkelerinin, Türkiye Cumhuriyeti devleti'nin devamlılığı açısından önemini açıklama.   2. Türk toplumunun çağdaşlaşmasında Atatürk ilkelerinin işlevlerini açıklama

 

 

IV- Azerbaycan ve Kafkasya:

  1. Rusların Kafkasya’yı işgali.

  2. Kafkas Türklerinin istiklal mücadeleleri.

  3. S.S.C.B.’nin dağılışı ve bağımsız Kafkas Devletlerinin kurulması.

     a) Azerbaycan ve Karabağ Meselesi.

     b) Kafkasya’daki diğer Müslüman-Türk toplulukları.

B-  Afrika Kıtası.

 

 

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

 

AYLAR

 

 

HAFTA

SÜRE SAAT

 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

KONULAR

 

ÖĞRENME

ÖĞRETME

 YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN

EĞİTİM

TEKNOLOJLERİ,

 ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİR

(Hedef ve

Davranışlara

Ulaşma

Düzeyi

 

 

MAYIS 

( 29Mayıs -2 Haziran   )

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Hedef: Günümüzde Afrika Kıtasındaki Müslüman ülkelerin durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: 2. Kuzey Afrika’da meydana gelen değişiklikleri belirtme.

Hedef: Günümüzde Afrika Kıtasındaki Müslüman ülkelerin durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: 3. Orta ve Güney Afrika’da meydana gelen değişiklikleri belirtme.

Hedef: Avrupa ve Balkanlar’da İslam Tarihi ile ilgili olay ve olguları kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Arnavutluk’ta bulunan Müslümanlarla ilgili tarihsel olayları belirtme. 2. Arnavutluk’un bağımsız bir devlet olarak kurulmasıyla ilgili olayları belirtme.

 

 

1. Kuzey Afrika İslam Ülkeleri.

  2. Kuzey Afrika’da meydana gelen diğer gelişmeler.

  3. Orta ve Güney Afrika Ülkeleri.

  4. Orta ve Güney Afrika’da Meydana Gelen Gelişmeler.

C- Avrupa ve Balkanlar:

  1. Arnavutluk.

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

1

 

İşlenen konuların yazılı değerlendirilmesi yapılacak

 

 

II. YAZILI YOKLAMA

 

HAZİRAN  

( 5 -9    )

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Hedef: Avrupa ve Balkanlar’da İslam Tarihi ile ilgili olay ve olguları kavrayabilme.

Davranışlar: 1. Rusya’nın Balkanlarda izlediği politikayı nedenleriyle birlikte belirtme. 2. Yunanistan ve Bulgaristan’da bulunan Müslüman Türklerin statü ve haklarını belirtme. 3. Mübadelenin anlamını kavrama. 4. Nüfus mübadelesinin sonuçlarını açıklama. 5. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk ve Müslümanların sorunlarını belirtme.

Hedef: Amerika Kıtasında bulunan Müslümanların durumunu kavrayabilme.

Davranışlar: 1. A.B.D.’de yaşayan Müslümanların kurdukları teşkilatları belirtme. 2. A.B.D.’de yaşayan Müslümanların statü ve haklarını belirtme.

3. Kanada’da yaşayan Müslümanların statü ve haklarını belirtme.

 

  2. Yugoslavya ve Bosna Hersek

Meselesi.

  3. Bulgaristan ve Yunanistan’da bulunan Müslüman Türkler.

  4. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan Türk ve Müslüman toplulukların durumu..

D- Amerika Kıtasındaki İslam.

 

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

 

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

VIII. ÜNİTE:  İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA KURULAN TEŞKİLATLAR VE MİLLETLERARASI KURULUŞLARDA İSLAM DÜNYASININ KONUMU

 

 

HAZİRAN  

( 5 -9    )

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Hedef: İslam Ülkelerinin kurdukları teşkilatları kavrayabilme.

Davranışlar: 1. İslam Ülkelerinin kurduğu milletlerarası teşkilatları belirtme. 2. Bu teşkilatların amaçlarını belirtme.

Sene sonu genel tekrarının yapılması

 

1. Milletlerarası Teşkilatlar ve İslam Ülkeleri.

2. İslam Ülkeleri Teşkilatları.

2005-2006 Eğitim ve öğretim yılının sona ermesi

 

Anlatım

Soru-Cevap

Grup tartışması

Ders Kitabı

Harita ve Atlaslar.)

Konu İle İlgili yayınlar Ders kitapları

Üniversite hazırlık kitapları

 

 

 

 

 

NOT: Bu Yıllık Plan 2368 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İslam Tarihi Ders Programında belirtilen Hedefler ve davranışlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Yıllık Plana, 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan Atatürkçülük ile ilgili konular ve hedefler belirtilen konulara eklenerek hazırlanmıştır.

 

Lâpseki Çardak Lise Müdürlüğüne;

2005 / 2006 Eğitin – Öğretim Yılında 10-Sosyal sınıfında İslam Tarihi dersinde uygulayacağımız ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIMIZ yukarıya çıkarılmıştır. Onayınızı arz ederiz.

 

 

 

 

Tarih Öğretmeni                         Tarih Öğretmeni                   UYGUNDUR

            Nihat ÖZHAMAM                                                               Mehmet YILDIZ                                                                              Okul Müdürü

                                                  İlyas İNCE