2004-2005 11.Sınıf Matematik Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı

2004-2005 11.Sınıf Matematik Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı dosyası 12-06-2019 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2004-2005 11.Sınıf Matematik Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen deliosmanli
Eklenme Tarihi 12-06-2019
Boyut 28.39 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

 

DEVREK LİSESİ 2004-2005 ÖĞRETİM YILI
MATEMATİK DERSİ   11-TM/FEN SINIFI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

ÜNİTE

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve davranışlara ulaşma düzeyi)

AY

HAFTA

SAAT

E     Y    L   Ü   L

1

 

2

 

2

 

1

ÜNİTE 1 :    FONKSİYONLAR

Atatürk’ün bilim ve fenne verdiği önemi kavrama

AMAÇ 1: Fonksiyonların bazı özel türlerini Kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :1. Fonksiyonu tanımlama. 2.Bir fonksiyonun tersini tanımlama. 3. Artan, azalan ve sabit fonksiyonları tanımlama. 4. Çift ve tek fonksiyonları tanımlama. 5. Parçalı fonksiyonu açıklama.6. Bir fonksiyonun mutlak değerini tanımlama ve sembolle gösterme

-Atatürk’ün bilim ve fenne verdiği önem
-Fonksiyonların tanım kümesinin bulunması
-Fonksiyon türleri

Ters fonksiyon
-Bileşke fonksiyon
-Tek ve çift fonksiyon

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

 

 

2

2

 

2

 

1

6. Bir fonksiyonun mutlak değerini tanımlama ve sembolle gösterme.7. işaret fonksiyonunu tanımlama ve sembolle gösterme.8. Bir reel sayının tam kısmını tanımlama ve sembolle gösterme.9. Tam kısım fonksiyonunu tanımlama ve sembolle gösterme

-Artan ve azalan fonksiyonlar--Parçalı fonksiyon

-Mutlak değer fonksiyon İşaret fonksiyonu

-Tam değer fonksiyonu-Fonksiyonlara ait uygulamalar

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

3

2

 

2

 

1

AMAÇ 2: Fonksiyonlar, bazı özel türleri ve fonksiyonların grafikleriyle uygulama yapabilme. DAVRANIŞLAR :1. Verilen  reel değerli bir fonksiyonun bire bir olup olmadığını gösterme.2. Verilen reel değerli bir fonksiyonun örten olup olmadığını gösterme.3. Kuralı ile verilen bir fonksiyonun ters fonksiyonunu bulma. 4. Verilen bir fonksiyonun ve bu fonksiyonun mutlak değerinin grafiğini çizme. 5. Verilen bir fonksiyonun ve bu fonksiyonun işaret fonksiyonunun grafiğini çizme

- Parçalı fonksiyon grafiği

- Mutlak değer fonksiyonunun grafiği

Anlatım
Soru - Cevap

Problem çözme
Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

E     K     İ     M

1

2

 

2

 

1

6.  Verilen bir fonksiyonun ve bu fonksiyonun tam kısım  fonksiyonunun grafiğini çizme.7. Verilen bir fonksiyon tek fonksiyonun veya çift fonksiyon olup olmadığını söyleme ve gösterme.8. Kuralı verilen bir fonksiyonun tanım kümesini bulma. 9. Kuralı verilen bir parçalı fonksiyonun grafiğini çizme

-İşaret fonksiyonunu grafiği

-Tam kısım fonksiyonunu grafiği

Anlatım
soru-cevap

Problem çözme
Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

2

2

 

2

 

1

ÜNİTE 2 :    L  İ  M  İ  T

AMAÇ 1: Reel değişkenli ve reel değerli fonksiyonların limitlerini kavrayabilme. DAVRANIŞLAR :1. Reel değerli bir fonksiyonun bir noktadaki limitini tanımlama. 2. Reel değerli bir fonksiyonun bağımsız değişkeninin sonsuza yaklaşması halinde limit değerini tanımlama. 3.  Reel değerli  bir fonksiyonun bir noktadaki  sağdan ve soldan  limitini tanımlama. 4. Sağdan limit, soldan limit ve limit kavramları arasındaki ilişkiyi açıklama.5. İki fonksiyonun toplamının ve farkının limiti ile bu fonksiyonların limitleri arasındaki ilişkiyi gösterme. 6. İki fonksiyonun çarpımının limiti ile bu fonksiyonların limitleri arasındaki ilişkiyi gösterme. 7. İki fonksiyonun bölümünün limiti ile bu fonksiyonların limitleri arasındaki ilişkiyi gösterme.

-Fonksiyonlara ait test çözümleri

-FONKSİYONLARDA LİMİT

-Sağdan ve soldan limit

-Özel tanımlı fonksiyonların limitleri

-Sonsuz için limit

Anlatım
soru-cevap

Problem çözme
Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

3

2

 

2

 

1

AMAÇ 2: Reel değişkenli reel değerli fonksiyonların limitleri ile ilgili uy­gulama yapabilme. DAVRANIŞLAR :1. Limit kavramını bir örnekle açıklama.

2.   Limitlerinde   belirsizlik   halleri    bulunmayacak    şekilde   verilen    iki fonksiyonun toplamının ve farkının limitini hesaplama.3. Limitlerin belirsizlik halleri bulunmayacak şekilde verilen iki fonksiyonun çarpımının limitini hesaplama. 4. x —>oo iken Hm (l/x)'i bulup yazma. 5.    Limitlerinde   belirsizlik   halleri    bulunmayacak   şekilde   verilen    iki fonksiyonun bölümünün limitini hesaplama.

Limitle ilgili özellikler

Trigonometrik fonksiyon limitleri

0/0 belirsizliği

- oo / oo belirsizliği

Anlatım
soru-cevap

Problem çözme
Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

EKİM

4

2

 

2

 

1

L  İ  M  İ  T

AMAÇ 3: Reel değişkenli ve reel değerli fonksiyonların limitlerini hesap­lama yöntemlerini kavrayabilirle. DAVRANIŞLAR:1. Belirsizlik kavramını açıklama. 2. Belirsizlik hallerini söyleme ve yazma. (0/0, oo / oo, oo oo, ö, oo, r,0(),oo°)

3. 0/0 belirsizlik haline ait bir limitin hesaplanmasını açıklama.

4. oo/oo belirsizlik haline ait bir limitin hesaplanmasını açıklama.

5. oo oo belirsizlik haline ait bir limitin hesaplanmasını açıklama.

6. O, oo belirsizlik haline ait bir limitin hesaplanmasını açıklama

Cumhuriyetin anlam ve önemi açıklanacak

oo – oo Belirsizliği, 0 . oo Belirsizliği

I. Yazılı yoklama

Anlatım
soru-cevap

Problem çözme
Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

KASIM

 

1

 

2

 

 

2

 

 

1

AMAÇ 4: Reel değişkenli ve reel değerli fonksiyonların limitleri ile ilgili uygulama yapabilme. DAVRANIŞLAR :1. Verilen bir nokta 0/0 belirsizlik halini alan bir fonksiyonun bu noktadaki limitini hesaplama. 2. x—» O iken lim (sinx/x)’i Hesaplama. 3.   Verilen  bir  noktada  °o/oo  belirsizlik  halini  alan   bir  fonksiyonun  bu noktadaki limitini hesaplama. 4.  Verilen bir noktada °o    oo belirsizlik halini alan bir fonksiyonun bu noktadaki limitini hesaplama. 5.   Verilen  bir noktada 0.  oo belirsizlik  halini  alan  bir fonksiyonun  bu noktadaki limitini hesaplama. 6.  Verilen trigonometrik bir fonksiyonun  istenilen bir noktadaki  limitini hesaplama

Limitle ilgili örnek soruların çözümleri

Limit ile ilgili test çözümleri


 

Anlatım
soru-cevap

Problem çözme
Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

Ü N İ T E  3 :  S  Ü  R  E  K  L  İ  L  İ  K

AMAÇ 1: Reel değişkenli ve reel değerli fonksiyonların sürekliliğini kavrayabilme. DAVRANIŞLAR: 1. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini tanımlama. 2. Bir fonksiyonun bir noktadaki soldan sürekliliğini ve sağdan sürekliliğini tanımlama. 3. Bir fonksiyonun bir aralıkta sürekliliğini tanımlama. 4. Tanım bölgesi üzerinde  sürekli fonksiyonu tanımlama. 5. Bir noktada sürekli olan iki fonksiyonun, toplamının ve farkının aynı noktada sürekli olduğun gösterme. 6. Bir   noktada  Sürekli olan bir fonksiyonun bir sayı ile çarpımının da aynı noktada sürekli olduğunu gösterme. 7. Bir noktada sürekli iki fonksiyonun çarpımının da aynı noktada sürekli olduğunu gösterme. 8. Bir noktada sürekli iki fonksiyonun bölümü o noktada tanımlı ise, bölümün o noktada sürekli olduğunu gösterme. 9. Tersi olan bir fonksiyonun, sürekli olduğu noktaya karşılık gelen noktada tersinin de sürekli olduğunu gösterme.

FONKSİYONLARIN sürekliliği Sağdan ve soldan süreklilik

Trigonometrik fonksiyonların sürekliliği

Kapalı bir aralıkta süreklilik ve süreksizlik

Anlatım
soru-cevap

Problem çözme
Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

3

2

 

2

 

1

AMAÇ 2: Reel değişkenli reel değerli fonksiyonlarda süreklilik ve sürekli fonksiyonların özellikleriyle ilgili uygulama yapabilme.

DAVRANIŞLAR :1 Verilen  bir  fonksiyonun  tanım  kümesini   ve  kümede  varsa  süreksiz olduğunu noktaları bulma. 2. Verilen   fonksiyonun  belirtilen   bir  noktada   sürekli  olup  olmadığını gösterme. 3. Verilen bir sürekli fonksiyonun sınırlı olup olmadığını gösterme. 4.   Kapalı   bir   aralıkta   sürekli   olacak şekilde   verilen bir fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerini bulma. 5. Aynı noktada sürekli olacak şekilde verilen iki fonksiyonun toplamının, farkının, çarpımının veya bölümünün o noktada sürekli olduğunu gösterme.

Süreklilik türleri

Alıştırma çözümü

Süreklilik ile ilgili test çözümleri

Anlatım
soru-cevap

Problem çözme
Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

 

 

4

 

2

 

2

 

1

AMAÇ 3: Süreksizliği kavrayabilme .

DAVRANIŞLAR: 1. Süreksizliği tanımlama. 2. Kaldırılabilir  süreksizliği  tanımlama. 3. Parçalı fonksiyonlarda süreksiz noktaları gösterme

AMAÇ 4: Süreksizlik ile ilgili uygulama yapabilme. 

DAVRANIŞLAR: 1. Verilen fonksiyonlar arasından süreksiz fonksiyonları seçip işaretleme. 2. Kaldırılabilir süreksizliğe  örnekler söyleme. 3. Parçalı fonksiyonların süreksiz olduğu noktaları bulma

Süreksizlik çeşitleri

 

Kapalı bir aralıkta sürekli fonksiyonun özellikleri

Anlatım
soru-cevap

Problem çözme
Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

ARALIK

1

 

2

 

2

 

1

Ü N İ T E  4 :  T  Ü  R  E  V

AMAÇ 1: Reel değişkenli ve reel değerli bir fonksiyonun türevini kavra­yabilme. DAVRANIŞLAR: 1. Bir fonksiyonun bir noktadaki türevini tanımlama ve sembolle gösterme. 2. Bir fonksiyonun bir noktada sağdan ve soldan türevlerini tanımlama ve fonksiyonun bu noktadaki türevi ile ilişkisini söyleme ve yazma. 3. Bir noktada türevi olan bir fonksiyonun aynı noktada sürekli olduğunu gösterme. 4. Bir fonksiyonun açık bir aralıkta türevli olmasını tanımlama. 5. Bir fonksiyonun tanım kümesi üzerine türevli olmasını tanımlama. 6. Bir fonksiyonun diferansiyelini tanımlama. 7. Bir fonksiyonun türevi ile diferansiyeli arasındaki ilişkiyi tanımlama. 8. Türevin geometrik yorumunu yapma

 

TÜREV
Türev kavramı, Süreklilik ile ilişkisi

Türev alma kuralları

-II. Yazılı yoklama

Türevin geometrik yorumu

Bileşke fonksiyonun türevi. (Zincir kuralı )

Anlatım

soru-cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

2

2

 

2

 

1

        T        Ü         R        E        V

9. Türevin fiziksel yorumunu yapma. 10. Sabit bir fonksiyonun türevine ait kuralı çıkarma.  11.. n N için f(x) = x n ile tanımlanan fonksiyonun türevine ait kuralı çıkarma. 12.  Aynı  aralıkta türevli  iki  fonksiyonun toplamının  türevine  ait  kuralı çakırına. 13.  Aynı  aralıkta türevli  iki  fonksiyonun  çarpımının  türevine ait kuralı çıkarma. 14.  Aynı  aralıkta türevli  iki  fonksiyonun bölümünün türevine ait kuralı çıkarma. 15. Bileşke fonksiyonun türevine ait kuralı çıkarma. 16. Bir fonksiyonun bir aralıkta artan veya azalan olma özelliği ile türevinin işareti arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme.17. Bir trigonometrik fonksiyonun türevini alma ile ilgili kuralı çıkarma.

Trigonometrik fonksiyonların türevi

Özel tanımlı fonksiyonların türevi

Anlatım

soru-cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

3

 

2

 

2

 

1

AMAÇ 2: Türevle ilgili işlem yapabilme.

DAVRANIŞLAR :1. Verilen bir fonksiyonun belirtilen bir noktadaki türevini bulma ve yazma.2. İki fonksiyonun toplamı olarak verilen bir fonksiyonun bir noktadaki türevini bulma ve yazma.3. iki fonksiyonun çarpımı olarak verilen bir fonksiyonun bir noktadaki türevini bulma ve yazma.4. İki fonksiyonun bölümü olarak verilen bir fonksiyonun bir noktadaki türevini bulma ve yazma. 5. Verilen bir tam kısım fonksiyonunun belirtilen bir noktadaki türevini bulma. 6. Verilen mir mutlak değer fonksiyonunun belirtilen noktadaki türevini bulma ve yazma.

Kapalı fonksiyonların türevi

Parametrik fonksiyonların türevi

Anlatım

soru-cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

4

2

 

2

 

1

AMAÇ 3: Bir fonksiyonun tersinin türevini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR : 1. Bir fonksiyonun türeviyle tersinin türevi arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme. 2. x >0 ve n e N olmak üzere f(x) = xl/n fonkisoyunun türevini söyleme ve gösterme. 3. (0,<*>) aralığında p,q e N+ olmak üzere, f(x)= xp/q fonksiyonunun türevini söyleme ve gösterme. 4. Arcsin (x)'in türevini söyleme ve gösterme. 5. Arccos (x)Vin türevini söyleme ve gösterme. 6. Arctan (x)'in türevini söyleme ve gösterme. 7. Arccot (x)'in türevini söyleme ve gösterme

Ters fonksiyonun türevi

Ters trigonometrik fonksiyonların türevi

Alıştırma çözümü

Anlatım

soru-cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

5

2

 

2

 

1

AMAÇ 4: Ters fonksiyonların türevleriyle ilgili uygulama yapabilme.DAVRANIŞLAR :1. Verilen bir fonksiyonun belirtilen bir noktadaki tersinin türevini hesaplama. 2. Köklü biçimde verilen bir fonksiyonun belirtilen bir noktadaki türevini hesaplama. 3. Arcsin fonksiyonunun verilen bir noktadaki türevini hesaplama. 4. Arccos fonksiyonunun verilen bir noktadaki türevini hesaplama. 5. Arctan fonksiyonunun verilen bir noktadaki türevini hesaplama. 6. Arccot fonksiyonunun verilen bir noktadaki türevini hesaplama. 7. Verilen bir ters trigonometrik fonksiyonun artan veya azalan olduğu bir aralığı bulma

Ters trigonometrik fonksiyonların türevi ile ilgili  uygulamalar

 

Anlatım

soru-cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

O   C    A    K

1

2

 

2

 

1

AMAÇ 5: Üstel fonksiyon ve logaritma fonksiyonun türevlerini kavrayabilme. DAVRANIŞLAR : l. y = ex fonksiyonunun türevini söyleme.2. y = lnx fonksiyonunun türevini söyleme ve yazma. 3. y = ex fonksiyonunun türevini söyleme ve gösterme. 4. y = loğa (x) fonksiyonunun türevini söyleme ve yazma.

 

Logaritma fonksiyonunun türevi

Üstel fonksiyonun türevi Artan ve azalan fonksiyonlar Yüksek mertebeden türevler. (Ardışık türevler

III. Yazılı yoklama

-seviye tespit sınavı

Anlatım

Soru-cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

2

2

 

 

 

2

 

 

 

1

AMAÇ 6: Üstel fonksiyon ve logaritma fonksiyonunun türevi ile ilgili uygulama yapabilme. DAVRANIŞLAR: 1 u türevlenebilen bir fonksiyon olmak üzere y = eu biçiminde verilen bir fonksiyonun türevini bulma ve yazma. 2. u türevlenebilen bir fonksiyon olmak üzere y =a11 (a > O, a ^ 1) biçiminde verilen bir fonksiyonun türevini bulma ve yazma. 3.   u   türevlenebilen   pozitif değerli   bir   fonksiyon   olmak   üzere   y=Lnu biçiminde verilen bir fonksiyonun türevini bulma ve yazma.4.   u   türevlenebilen  pozitif değerli   bir  fonksiyon  olmak  üzere  y=logau biçiminde verilen bir fonksiyonun türevini bulma ve yazma. 5. u, v türevlenebilen fonksiyonlar ve u pozitif değerli olmak üzere y=uv biçiminde verilen bir fonksiyonun türevini bulma ve yazma.

 

 

 

 

 

 

 

İkinci türevin geometrik anlamı (Dönüm noktası)

 

Anlatım

soru-cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

 

 

1

 

2

 

2

 

1

T         Ü         R        E        V

AMAÇ 7: Türevin uygulamalarını kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :1.    Bir   fonksiyonun   yerel   maksimum   ve   yerel   minimum   noktalarını tanımlama. 2.   Bir  fonksiyonun  ekstremum  noktalan ile   bu  noktalardaki   türevinin ilişkisini söyleme ve gösterme.3. Bir fonksiyonun bir noktadaki ikinci basamaktan türevini tanımlama.4.   Bir  fonksiyonun   birinci   ve   ikinci   basamaktan  türevlerinin   geometrik anlamını söyleme ve yazma. 5. Verilen bir fonksiyonun belirtilen bir noktasındaki teğetini ve normalinin denklemlerini bulma ve yazma. 6. Verilen bir fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları bulma ve yazma. 7. Bir fonksiyonun  mutlak maksimum ve mutlak minimumunun  türevle ilişkisini yazma.

Ekstremum noktalar (maksimum ve minimum)ile türevin ilişkisi

Türevle ilgili test çözümleri

 

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

 

 

2

 

 

2

 

2

 

1

8. Bir fonksiyonun dönüm noktasını tanımlama ve türevle ilişkisini söyleme ve yazma.    9. Rolle teoremini söyleme ve yazma. 10. Ortalama değer teoremini söyleme ve yazma.

l l. Bir fonksiyonun bir noktadaki ardışık türevlerini tanımlama.12. Bir polinomun katlı kökleri (sıfır noktaları) ile türevleri arasındaki ilişkiyi söyleme ve yazma. 13. L/Hospital kuralını söyleme ve yazma

Ortalama değer ve Rolle teoremleri

Türev ile ilgili uygulamalar

Alıştırma çözümü

Anlatım

soru-cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

 

3

 

 

2

 

2

 

1

AMAÇ 8: Türevin çeşitli uygulamalarını yapabilme. DAVRANIŞLAR: 1. Verilen bir fonksiyonun yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını bulma. 2. Verilen bir Fonksiyonun, içbükey (konkav) ve dışbükey (konveks) olduğu aralıkları bulma ve yazma.

3. Verilen bir fonksiyonun dönüm noktalarını bulma ve yazma. 4. Verilen bir fonksiyonun bir noktadaki limitini L'Hospital kuralıyla bulma ve yazma.5. Verilen bir fonksiyonun grafiğinin belirtilen bir noktasındaki teğetinin ve normalinin denklemlerini bulma ve yazma. 6. Verilen bir fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları bulma ve yazma

L/Hospital kuralı

0/0, oo / oo, oo oo, ö, oo belirsizlikleri

Anlatım

Soru-cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

M  A R  T

1

2

 

2

 

1

AMAÇ 9: Fonksiyonların grafiklerinin çizimlerini kavrayabilrme. DAVRANIŞLAR :1. Bir eğrinin asimptotunu tanımlama. 2. Bir eğrinin düşey asimptotlarını tanımlama.

3. Bir eğrinin yatay, eğitim ve eğri asimptotlarını tanımlama. 4. Bir fonksiyonun değişimini tablo üzerinde gösterme ve grafiğini çizme.5. Değişim tablosundan yararlanarak grafiğin nasıl çizileceğini açıklama

Asimptotlar

-gtafik çizimleri

polinom fonksiyonların grafikleri

irrasyonel fonksiyonların grafikleri

 

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

2

2

 

2

 

1

AMAÇ 10: Fonksiyonların grafiklerini çizebilirle. DAVRANIŞLAR: 1. Verilen bir fonksiyonun tanım kümesini bulma ve yazma. 2. Verilen bir fonksiyonun periyodik olup olmadığını bulma. 3. Verilen bir fonksiyonun tek veya çift fonksiyon olup olmadığını bulma ve yazma. 4. ( co, oo) da tanımlı bir fonksiyon için, x—>± °o iken Hm f (x) değerlerini hesaplama ve yazma

trigonometrik  fonksiyonların grafikleri

 

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

3

2

 

2

 

1

5. Verilen bir rasyonel fonksiyonun asimptotlarını bulma ve yazma. 6. Verilen bir fonksiyonun grafiğinin koordinat eksenlerini kestiği noktaları bulma ve yazma. 7. Verilen bir kapalı aralıkta tanımlanan bir fonksiyonun bu aralığın uç noktalarındaki değerlerini bulma ve yazma. 8. Verilen bir fonksiyonun türevinin işaretini inceleme ve değişim tablosunu yapma.

9. Verilen bir fonksiyonun grafiğini çizme

rasyonel fonksiyonların grafikleri

 

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

4

2

 

2

 

1

ÜNİTE 5 : İNTEGRAL

AMAÇ 1: İntegrali ve özelliklerini kavrayabilme. DAVRANIŞLAR: 1. Bir fonksiyonun belirsiz integralini tanımlama ve sembolle gösterme. 2. Integrand, integrasyon ve intergrasyon sabiti kavramlarını tanımlama. 3. Bir fonksiyonun bir sabitle çarpımının İntegrali ile bu fonksiyonun İntegrali arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme. 4.   İki   fonksiyonun  toplam  veya  farkının  İntegrali   ile bu  fonksiyonların integralleri arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme. 5. xn fonksiyonunun integralini yazma (n >1)

6. l/x fonksiyonunun integralini yazma. 7. ex fonksiyonunun integralini yazma. 8. ax fonksiyonunun integralini yazma. 9. sin fonksiyonunun integralini yazma.  10. coş fonksiyonunun integralini yazma. 11. seç2 fonksiyonunun integralini yazma. 12. cosec2 fonksiyonunun integralini yazma. 13. l/V( l-x2) fonksiyonunun integralini yazma.

14. l A/( l +x2) fonksiyonunun integralini yazma

Belirsiz İntegral

İntegral Alma Kuralları

I.yazılı yoklama

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

 

5

2

 

2

 

1

İNTEGRAL

AMAÇ 2: İntegral ile ilgili uygulama yapabilme.  DAVRANIŞLAR : 1. İntegrali kolayca görülebilecek şekilde verilen fonksiyonların integrallerini bulma. 2. İntegralleri kolayca görülebilecek şekilde verilen sonlu sayıda fonksiyonun cebirsel toplamının integralini bulma. AMAÇ 3: Bazı İntegral alma yöntemlerini kavrayabilme. DAVRANIŞLAR :

1. Değişken değiştirme yöntemi ile İntegral alma ve yazma. 2. Kısmi (parçalı) integrasyon yöntemi ile İntegral alma ve yazma.3. Basit kesirlere ayırma yöntemi ile İntegral alma ve yazma.4. Trigonometrik özdeşliklerden faydalanılarak İntegral alma ve yazma

İntegral Alma Metodları

Değişken değiştirme yöntemi

Kısmi (parçalı) integrasyon yöntemi

Basit kesirlere ayırma yöntemi

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

N  İ  S  A  N

1

2

 

2

 

1

AMAÇ 4: İntegral alma yöntemleri ile ilgili uygulama yapabilme.  DAVRANIŞLAR:

1. J[f(x)]nf(x)dx biçiminde verilen integralleri bulma.2. f(x)j   d\ biçiminde verilen integralleri bulma. 3. İntegrandında ^a2 - x2 bulunan integralleri bulma. 4. İntegrandında \

x2 - a2 bulunan integralleri bulma

İntegralde Trig. Dönüşümler

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

2

2

 

2

 

1

5. İntegrandında V a2 -ı- x2 bulunan integralleri bulma.  6. İntegrandından '  \  ax -f b ve n V ax+b bulunan integralleri bulma (a,b g R,m.ne N). 7.   Kısmi  (parçalı)  integrasyon  yöntemi  ile  alınabilecek  biçimde  verilen integralleri bulma. 8.   Basit  kesirlere   ayrılabilecek  biçimde  verilen   rasyonel   fonksiyonların integrallerini bulma. 9. J sinmx.cosnx.dx (m, n e N) biçiminde verilen integralleri bulma. ,10. jsinmx.sinnx.dx j cosmx. cosnx.dx ve Jcosmx. sinnx.dx biçiminde verilen integralleri bulma (m, n g N) 11. İntegrandmda sinx ve cosx in rasyonel ifadeleri bulunan integralleri bulma

İntegralde Trig. Dönüşümler ile ilgili uygulamalar

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

3

2

 

2

 

1

AMAÇ 5: Belirli (Riemann) intergrali kavrayabilme. DAVRANIŞLAR :1. Bir kapalı aralığın parçalanması ve parçalanmanın normunu tanımlama. 2. Belirli integrali ve integrallenebilir fonksiyonu tanımlama. 3. İntegral hesabın temel teoremini söyleme ve yazma. 4. jaa f(x)dx integralini tanımlama (a e R). 5. a, b e R, a< b için  Jaa f(x)dx integralini tanımlama. 6. [a,c] kapalı aralığında integrallenebilir bir f (x) için a < b < c olmak üzere Jac f(x)dx=  Jah f(x)dx + Jhc f(x)dx olduğunu söyleme ve gösterme.

7. Bir kapalı aralıkta integrallenebilir bir fonksiyonun: bu aralıktan integralinin mutlak değeri ile. mutlak değerinin integrali arasındaki ilişkiyi söyleme ve gösterme

: Belirli (Riemann) intergral

. Bir kapalı aralığın parçalanması

Riemann toplamı

Belirli integralin özellikleri

alıştırmalar Milli Egemenlik ve Atatürk’ün çocuklara verdiği önem

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

4

2

 

2

 

1

AMAÇ 6: Belirli İntegral ile ilgili uygulama yapabilme. DAVRANIŞLAR :1. Bir kapalı aralıkta sürekli ve sınırlı olacak biçimde verilen bir fonksiyonun bu aralıkta belirli integralini bulma ve yazma.2. Bir kapalı aralığın tamamında grafiği x- ekseninin bir tarafında bulunacak biçimde verilen bir fonksiyonun bu aralıktaki integralinin mutlak değerini ve fonksiyonun mutlak değerinin integralini bulma ve karşılaştırma. 3. Grafiği, bir kapalı aralığın bir bölümünde x- ekseninin altında, diğer bölümünde x- ekseninin üstünde olacak biçimde verilen bir fonksiyonun; bu aralıktaki integralinin mutlak değeri ile mutlak değerinin integralini bulma ve karşılaştırma

İntegral ile ilgili test çözümleri

Seviye tespit sınavı

II.yazılı yoklama

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

M A  Y  I  S

1

2

 

2

 

1

 

AMAÇ 7: Belirli İntegral ile alan ve hacim hesaplayabilme. DAVRANIŞLAR :1. y = f(x) eğrisi x= a. x= b doğruları ve x - ekseni tarafından sınırlanan kapalı bölgenin alınım veren ifadeyi bulma.2. y= f(x) ve y= g(x) eğrileri ile x= a. x= b doğrulan tarafından sınırlanan kapalı bölgenin alanını veren ifadeyi bulma. 3. x= f(y) eğrisi. y= a. y= b doğrulan ve y - ekseni taralından sınırlanan kapalı bölgenin alanım veren ifadeyi bulma.

4. x= f(y). x= g (y) eğrileri ve y = a. y= b doğruları tarafından sınırlanan kapalı bölgenin alınım veren ifadeyi bulma.5. Kapali bir bölgenin Ox - ekseni veya Oy - ekseni etrafında döndürülmesi) le oluşan dönel cismin hacmini veren ifadeyi bulma.6. Belirli integrali çeşitli problemlere uygulama

Alan hesabı

Dönel cisimlerin hacimleri

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

M A  Y  I  S

2

2

 

2

 

1

İNTEGRAL

AMAÇ 8: Belirli integrali alan ve hacim hesaplarına uygulayabilme. DAVRANIŞLAR:1. Verilen y-f(\) eğrisi. x~a. \= b doğruları ile x- ekseni tarafından sınırlanan ve tamamı x- ekseninin bir tarafında kalan bir bölgenin alanını bulma. 2. Verilen y™ f(x) eğrisi. \;r a. x~ a doğruları ile x- ekseni tarafından sınırlanan ve bir bölümü x- ekseninin altında, diğer bölümü x- ekseninin üstünde kalan kapalı bir bölgenin alanını bulma. 3. Verilen x= f(y) eğrisi. y-= a. y= b doğruları ve y- ekseni tarafından sınırlanan kapalı bölgenin alanını bulma. 4. Verilen y- f(x). \ r~-g(x) eğrileri ve x= a. x=b doğruları tarafından sınırlanan kapalı bölgenin alanını bulma. 5. Verilen x^ f(y). x^: g (y) eğrileri ve y= a. y= b doğruları tarafından sınırlanan kapalı bölgenin alanını bulma. 6. Yarıçapı verilen merke/il dairenin alanını bulma. 7. Verilen bir merke/il elipsin alanını bulma. 8. Verilen y- f (x) eğrisi. x~ a. X77 b doğruları ve ()x ekseni tarafından sınırlanan kapalı bölgenin Ox - ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulma. 9. Verilen x^r f (y) eğrisi, y^- a. x h doğruları ve Oy ekseni tarafından sınırlanan kapalı bölgenin Oy - ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulma. 10. Belirli integral ile çözülebilecek biçimde verilen çeşitli problemler çözme.

Alıştırmalar ve test çözümleri

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

3

2

 

2

 

1

ÜNİTE 6 :         LİNEER CEBİR

AMAÇ 1: Matrisi ve matrislerde işlemleri kavrayabilme.  DAVRANIŞLAR: 1. Matrisi tanımlama. 2. Bir matrisin satırlarını, sütunlarını, elemanlarını ve türünü tanımlama.

3. İki matrisin eşitliğini tanımlama.4. Matrislerde toplama işlemini tanımlama.5. Sıfır matrisini tanımlama. 6. Bir matrisin toplama işlemine göre tersini yazma. 7. Matrislerde toplam işleminin özelliklerini gösterme. 8. Matrisin skalarla çarpımı işlemini tanımlama.

9. Skalarla çarpma işleminin özelliklerini gösterme. 10. Matrislerde çarpma işlemini tanımlama, l l. Matrislerde çarpma işlemine göre y birim matrisi tanımlama. 12.Matrislelerde çarpma işleminin özelliklerini \azma. 13. Kare matrisi tanımlama.

14. Bir matrisin çarpma işlemine göre tersini tanımlama. 15. Bir matrisin çarpma işlemine gör etersi varsa tek olduğunu gösterme. 16. ıMatrislerde transpoz (devrik) işlemini tanımlama. 17. Matrislerde transpoz işleminin özelliklerini söyleme ve gösterme.

Matrisler

İki matrisin eşitliği

Matrislerde toplama işlemi

Matrisin skalarla çarpımı

Matrislerde çarpma işlemi

ıMatrislerde transpoz (devrik) işlemi

Atatürk’ün gençliğe verdiği önem

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

4

2

 

2

 

1

AMAÇ 2: Matris ile ilgili uygulama yapabilme.  DAVRANIŞLAR: 1. Verilen bir matrisin türünü ve eleman sayısını yazma. 2. Verilen bir matrisin istenen bir elemanını bulma. 3. Verilen bir matris eşitliğinde yer alan bilinmeyen elemanları bulma.

4. Verilen bir matrisin toplama işlemine göre tersini bulma. 5. Verilen iki matrisin çarpılabilir olup olmadığını söyleme ve yazma. 6. Verilen iki matrisin çarpımını bulma.

7. Verilen 2x2 türünden bir matrisin çarpma işlemine göre tersini bulma. S. Verilen bir matrisin transpozunu (devriğini) bulma.

Alıştırmalar ve test çözümleri

III.yazılı yoklama

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

HAZİRAN

 

 

1

 

 

2

 

2

 

1

AMAÇ 3: Determinantı kavrayahilme.  DAVRANIŞLAR: 1. 2x2 tipinde bir matrisin determinantını tanımlama. 2. 3x3 tipinde bir matrisin determinantını, bir satırına göre hesaplama.3. 3x3 tipinde bir matrisin determinantını bir sütununa göre hesaplama.

4. Sarrus kuralını tanımlama.

Determinantlar

Minor ve kofaktor

Determinanat fonksiyonu

Determinantın özellikleri

Ek matris

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

2

 

2

 

2

 

1

 

AMAÇ 4: Determinant ile ilgili uygulama yapabilme. DAVRANIŞLAR: 1. Verilen 2x2 tipindeki bir matrisin determinantını bulma. 2.   Verilen   3x3   tipindeki   bir   matrisin  determinantını,   bir   satırına  göre hesaplama.

3.   Verilen   3x3   tipindeki   bir  matrisin  determinantını,  bir  sütununa  göre hesaplama. 4.   Verilen   3x3   tipindeki   bir   matrisin   determinantını.   Sarrus   kuralı   ile hesaplama.

Alıştırmalar

Test çözümleri

Anlatım

Soru - Cevap

Problem çözme

Mukayese etme

Analiz etme

Ders kitabı

M.E.B’nın tavsiye ettiği test ve kaynak kitaplar

ÖSS hazırlık kitapları

 

NOT: Bu yıllık plan  2455, 2470, 2488 ve 2551 sayılı TD deki müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.

MATEMATİK DERSİ  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

Namık KARAYANIK      Rıza KADAM       Arzu OYTUN          Aynur GÖKMEN         Müge KARABULUT         Arif SANDAL     İsmet AKPINAR       Gürçağ  ELİBOL                                  UYGUNDUR.        ...   /  09 / 2004

                                                                                                                                                                                                                                                        Abdullah TURAN

                      Devrek Lisesi Müdürü