2.sınıf Türkçe 2.dönem yaprak testleri

2.sınıf Türkçe 2.dönem yaprak testleri dosyası 22-12-2017 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf Türkçe 2.dönem yaprak testleri
Kategori 2. Sınıf Türkçe
Gönderen yoda
Eklenme Tarihi 22-12-2017
Boyut 7.05 M
İndirme 5

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
1 / 5 (toplam 1 oy)

2. sınıf II. dönem TÜRKÇE test- ıtest - 1

2. sınıf II. dönem TÜRKÇE

Benim çocukluğum Büyük Ada' 4 Yazar, çiçeklerin en çok nesini da bir evde geçti. Evimiz büyük birseviyor?Dörtlükte kaç tane tekil ad var-Aşağıdaki sözcüklerden hangisibahçenin ortasındaydı, Burada çokA. renklerinidır?nin Merve'leryazımı doğrudur? sevdiğim çiçekler vardı, Özellikle renk B. yapraklarını    

B. Ümit'in renk güller, kırmızı karanfiller, mor me-C. kokularını nekşeler ve beyaz yaseminler. BuAşağıdakilerden hangisi cümleC. Zonguldak'lı

bahçeyi kutsal bir varlık gibi görür- 5. Yazar, çiçeklere sevgisini nasıldeğildir?A. GelmelisinAşağıdaki cümlelerden hangidüm. Sık sık sevdiğim ve özellikle degösteriyor?B. Sus do dinleyelimsinde merak söz konusudur? kokularına bayıldığım çiçeklerin yanı-A. Çiçekleri suluyor.C. Aldığın elmalarA. Bunları beğendin mi? na giderdim. Onları öper, yaprakları-B. Koparıp vazoya koyuyor. no yüzümü sürerdim.C. Yapraklarına yüzünü sürüyor,gelmiş!” diyeB. Nereye medim. gideceğimi düşün-

"Yaşasın, dedem

(İlk beş soruyu yukarıdaki metnebağıran bir kişi hangi duygu için-C. Acaba annem de beğenir

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi-

göre yanıtlayınız.)de olabilir?

nin anlamı yanlış verilmiştir?A. Şaşırmış ve sevinmiştir.

A. Komik: Güldürücü, gülünçB. Öfkelenmiş ve korkmuştur.

Parçada aşağıdakilerden han- B. İri: Küçük, minicik C. Korkmuş ve telaşlanmıştın Aşağıdaki cümlelerin hangisingisinden söz edilmiştir?C. Hediye: Armağande karşılaştırma söz konusudur?

A. yazarın her gün çiçeklerin ya-Aşağıdaki cümlelerden hangisiA. B. Silgimi Pelin'in bulamıyorum.de silgisi kaybolmuş. nına gidip çiçek kokladığın-Aşağıdaki cümlelerin hangisin-haber bildirir?C. Özge, Murat'tan büyükmüş. dan de özel ad yoktur?A. Merve'nin kardeşini çok sevB. yazarın çiçekleri çok sevdi- A. Annem yemeğe sizi de bekli-dim.

ğindenyor.B. Ben de sizinle gelebilsem.18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisiC. yazarın hayvanları da çiçek-B. İzmir - İstanbul arası dokuzC. Yarın sular kesilecekmiş.nin karşıt anlamlısı yoktur?

A.

ler kadar çok sevdiğindensaattir.hızlı

C. Merve yeni bir kazak almış.u yarın seni saat koçta almamı is-B. kırık

2. Yazarın bahçesinde aşağıdaki tersin" cümlesinin sonuna hangi C. dolu Yağmur geçti, kar geçti.

çiçeklerden hangisi yoktur?noktalama işareti konulmalıdır?

A.          papatyarüzgârlar geçti.A. nokta19. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden Soğuk

B.          karanfilGüneşli bahçelerdenB. soru işareti (?)hangisi karşıt anlamlı değildir?

C.          gülGüzel çocuklar geçti.C. virgül (I)A. yalan — yanlış B. uzun — kısa (8 ve 9. soruları yukarıdaki dört-Aşağıdaki cümlelerin hangisin-C. az — çok

3. Yazarın bahçesindeki çiçekler-lüğe göre yanıtlayınız.)de yazım yanlışı vardır?

den hangisi beyazdır?A. Havalar soğuyunca Kuşlar20. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden

A.          menekşeler8 Yukarıdaki dörtlükte kaç tanegöç etti.hangisi diğerlerinden farklıdır?

B.          yaseminlerçoğul ad vardır?B. Baharla birlikte doğa canla-genç - yaşlı

C.          güllernıyor,sabah - gece

C. Okul bahçesinde oyun oynaTemaçalışkan - tembel

dik.

  2. sınıf    ıı.dönem TÜRKÇE test - 22. sınıf test - 2

Güzel bir gece. İşte uçsuz bu- 5. Aşağıdakilerden hangisi hem10. Aşağıdaki cümlelerin hangisin- "Uzak” sözcüğünün eş anlamlısı caksız gökyüzü, Küçük bir bulut par-hece hem de sözcüktür?de ay ve gün adlarının yazımı ilehangi cümlede vardır? çaşı bile yok. Her taraf irili ufaklı sayı-B. -mü C —terilgili bir yazım yanlışı vardır?A. Uzun yol hepimizi yordu. sız yıldızlarla dolu. Ay doğmuş Yıldız-A. Bu yıl Kasım ayı soğuk geçti,B. Ceydaların evi bizim eve çok lar pırıl pırıl parlıyor. Bunları bulutsuzB. Atatürk 19 Mayıs'ta Sam-yakın, gecede hepimiz görürüz. Fakat gü- 6 Aşağıdakilerden hangisinin he-sun'a çıktı.C. Dayımın köyü çok ıraklarda. neşin parlak ışıkları onları gündüz gör-ce sayısı daha fazladır?C. Annem pazartesi günü okula

Aşağıdaki cümlelerden hangisi memizi engeller,A. törengelecek.

duygu belirtir?

B. dostlukA. Bu sınava daha iyi hazırlan-

(İlk üç soruyu yukarıdaki metneC. ailen. Aşağıdaki tarihlerin hangisinin

malıyım.

göre yanıtlayınız,)yazımında yanlışlık vardır?B. Dedemi görünce çok sevinA. 21 Mart 1996dim.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisiB. 15 nisan 2003C. Dün yine sular kesildi.

ı . Gökyüzü nasıl görünmektedir?satır sonuna sığmadığında bölü-c. 31 . 10. 2003

A.         uçsuz bucaksıznemez?"Kalem” sözcüğünün çoğulu

B.         kapkaranlık   A. sert12. Babam çomar l a tasma alma-     aşağıdakilerden hangisidir?

C.         korkunçya gitti." cümlesindeki yazımA. kalemler

B.     kuzuyanlışı aşağıdakilerden hangi-B. kalemde

C.     bebeksinde verilmiştir?C. kalemden

2 Parçada aşağıdakilerin hangi-

a-A. "Çomar" sözcüğü küçük harf- sinden söz edilmemiştir?le başlamıştır.  18 Satır sonuna sığmayan "kırlanA. havanın bulutsuz olduğun-     8. "Türk çocuğu zeki, çalışkan veB. "Çomar” yazarken kesme işa-   gıçlar” sözcüğü hangi seçenekdan      2          3          4          5reti konulmuştur.te doğru yerden bölünmüştür? B. bulutlu havalarda yıldızlarıdürüsttür. l'C. Cümlenin sonuna nokta ko-A. ...kırlgöremediğimizden6nulmuştur.angıçlar

B.        ...kırlan-

C.        yıldızların dan    pırıl pırıl parladığın-Yukarıdaki rall sözcükler cümlede bir hecelidir?koç numa-13. Aşağıdaki yazıda ( ) ile belirtilengıçlar

C. ...kırlangyerlere sırasıyla hangi noktalaıçlar A. 2-4ma işaretleri konulmalıdır?

3. Yıldızlardan başka gökyüzündeB. 1-5Sakın yapma ( )19. çi l' hecesini hangi hecenin baneler görünüyor?Bana mı söylüyorsun ( )şına getirirsek bir meyve adı elA. Güneşde ederiz?

B. AyB. çek      C. lek C. Dünyamız9. "Kalorifer” sözcüğü aşağıdaki14. u yaptılar-tatbikatı-okulda-depseçeneklerin hangisinde hece-rem-çocuklar” sözcükleriyle an-20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "Güneş bizi ısıtır ve aydınlatır,"lerine doğru ayrılmıştır?lamlı bir cümle oluşturduğumuz-nin hece sayısı diğerlerinden A. ka-lor-i-ferda en son sözcük hangisi olur?farklıdır? cümlesi kaç heceden oluşmuş-A. tatbikatıA. çiftçi tur?B. kal-o-ri-ferB. depremB. kitapçı

A. 12C. ka-lo-ri-ferC. yaptılarC. sabahçı


Tema


  2. sınıf ıı.dönem TÜRKÇE test - 3

laka başarmalıyım!" diye düşündü.

sözcüklerden larız?

(İlk dört soruyu metne göre

A. Atatürk büstü

Bir kuğu sürüsü, soğuk bölgeler-3 Sürünün önünde hangi kuğular den sıcak bölgelere doğru uçuyor-gidiyor?

du. Bir an önce sıcak ülkelere ulaş-A. genç ve güçlü kuğular mak için hiç durmadan uçuyorlardı.B. güçsüz kuğular

Yaşlı ve güçlü kuğular önden uçuyor-C. yaşlı ve güçlü kuğular du. Genç ve güçsüz olanlarsa arkadan geliyordu.

Genç bir kuğu, sürünün en arka-4. Genç kuğu yorulunca ne yapısında kaldı. Çok yorulmuştu. Gittikçeyor?

gücü tükeniyordu. Arkadaşlarıyla de-A. Arkadaşlarından yardım istivam edemedi, Suyun üzerine süzül-yor.

dü, Az sonra arkadaşları, gözdenB. Başka bir ülkeye gidiyon kaybolmuştu. Güçsüz kuğu, yorgun-C. Suyun üzerine süzülüyor. luktan suyun üzerinde uyuyakaldı,

Uyandığında sabah olmuştu. Yanın- . okulumuzun ikinci kada hiçbir arkadaş yoktu. Önce telaş-tındadır." cümlesini aşağıdaki landı. Sonra kendini toparladı. *Tv4ut-

hangisi ile tamam-

yanıtlayınız.)B. Sınıfımız C. Bahçe Kuğu sürüsü' nereye doğru uçu-

yor?Kerem yarın

6. gelecekmiş

A.         sıcak bölgelere

B.         soğuk bölgelere dedesiyle C. büyük denizlere

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı

2. Kuğular niçin gece ve gündüz ve kurallı bir

hiç durmadan uçuyorlar?cümle oluşturduğumuzda sıralama

A.         denizi geçmek içinnasıl olmalıdır?

B.         bir an önce sıcak ülkelereA. ıı-ııı-ıv-ı varmak içinB. ı-ııı-ıı-ıv C. çok güçlü oldukları içinc. ıı-ıv-ı-ııı

2. sınıf

Dün annemle alışverişten dönerken dayımı gördük.” cümlesi kaç sözcükten oluşmuştur?

8. *gelir - okula - zamanında - Timur" sözcükleriyle kurduğumuz kurallı cümlenin en son sözcüğü hangisidir?

A. okula

B. gelir

C. zamanında

9, "Ayşe, dinleme öncesinde nereye, nasıl oturacağını belirler. Kullanacağı araç-gereçleri bir araya getirir.” Ayşe bunları yapmakla hangi dinleme kuralını yerine getirmiş olur? A. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırmıştın

B. Görgü kurallarına uygun dinlemiştir.

C. Dinlemeye hazırlık yapmıştın

10. "Kapalı" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. açık

B. dolu C. kısa

"imam - hanım - yer - çanak - eli - yüzü - bayıldı" sözcüklerinden uygun olanları birleştirerek birleşik sözcükler oluşturduğumuzda hangi sözcük açıkta kalır?

A. hanım B. imam C. çanak

test -3

12.     Soru sorma amacımız ne olmalı-

A. konuşanı sıkıştırmak

B. bilgi edinmek

C. bilgi vermek

13.     Aşağıdakilerden hangisi okuduğumuzu anlamamızı sağlamaz?

A. anlamlı ve kurallı cümleler yazmak

B. okuduklarımızın konusunu belirlemek

C. okuduklarımızı     zihnimizde canlandırmak

14.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki sözcüğün birleşmesiyle oluşmuş bir sözcük yoktur?

A. Gecekonduyu yıkıp güzel bir ev yaptırdılar.

B. Dayım sabahleyin gelecekmiş.

C. Bütün gece sivrisineklerden uyuyamadım.

15.     Görsellerden yararlanma işini aşağıdakilerden hangisinde yapamayız?

A. yazma

B. konuşma

C. dinleme

16. Öğretmenimle pikniğe yarın gideceğiz.” cümlesinde vurgu yapılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? pikniğe öğretmenimle yarın


Tema 5


2. sınıf

Güneş, yeni bir umutla uyanıp yollara düştü. Yeryüzündekileri uyandırmak onun göreviydi. O, yola çıkar çıkmaz ağaçların dallarından kuşlar havalandı. İnsanlar, işlerine başlamak için yola çıktılar, Çocuklar okullarına, köylüler tarlalarına gittilen

Güneş, dolaşmaya başladı. Geniş bir bahçe içinde bir yapı gördü. O tarafa yöneldi. Burası bir okuldu. Okulun bir penceresinin önünde durdu. Merakla içeriye baktı. Geniş, tertemiz bir sınıftı burası. Çocuklar, dikkatle öğretmenlerini dinliyorlardı.

(İlk dört soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)

1.   Aşağıdakilerden hangisi GüneŞin görevidir?

A.         çocukları okula göndermek

B.         yeryüzündekileri uyandırmak C. çiftçileri tarlalara göndermek

2.   GüneŞin yola çıkmasıyla yeryü-

zünde aşağıdakilerden hangisi olmamıştır?

A.         Ağaçların dallarından kuşlar havalanmıştır,

B.         Çocuklar evlerine gitmişlerdir.

C.         İnsanlar işlerine başlamak için yola çıkmışlardır.

Tema 65

test- 4 ( tarama testi - 1 )

3. Güneş'in geniş bir bahçe içinde gördüğü yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A.  okul

B.  ev

C.  apartman

4. Sınıftaki öğrenciler, aşağıdakilerden hangisini yapıyorlar?

A.  Sınıfı temizliyorlar. B. Merakla Güneş'e bakıyorlan

C. Öğretmenlerini dinliyorlar.

5. "Duvardaki yuvarlak aynayı dayım almıştı." cümlesinde aynanın şeklini belirten sözcük hangiSİdİr?

A.  parlak

B.  geniş

C.  yuvarlak

6. Dünyamız Güneş'in çevresinde döner." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sebebin bir sonucudur? A. Mevsimler oluşur, B. Gece gündüz oluşur. C. Bir gün yirmi dört saattir.

7.

8.


9.

10.

1 1 .

2. sınıf

Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?

A.      Aylin'i gördüm

B.      Dün okula giderken C. Bilmiyorum

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, varlığın rengini belirten bir sözcük yoktur?

A. Kırmızı kalemimi evde unuttum. B. Kalemlerimin üçü de mavidir. C. Pelin de kazağını yeni almış.

Hangi cümlede "Kim?” ve "Nereye?” sorularının ikisinin de karşılığı vardır?

A.     Fatih dün okula geç geldi,

B.     Senem dün şehirden ayrıldı,

C.     Tatillerini geçirmek için Bodrum'a gittiler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hatırlatma” söz konusudur?

A. Notlarını düzeltmen çok hoşuma gitti. B. İlacını içmeyi unutma.

C. Bu elbise sana çok yakışmış.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? A. Nereye gideceğini söyleme-

B.      Füsun saçlarını iki örgü mü yapmış ( )

C.      Yarın da mı gelmeyecekmiş ( )

test- 4 ( tarama testi - 1 )

12."Arkadaşlarımlaoynayacağız," cümlesindeki noktalı yere hangi sözcük getirilebilir?

A. bahçeye B. bahçede C. bahçeden

1 3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çoğul ad değildir?

A.        sözler

B.        gözler

C.        kiler

14. "Arkadaşım” sözcüğünün çoğulu hangisidir?

A. arkadaşımla B. arkadaşımız

C. arkadaşlarım

1 5. "Ağaçlar" sözcüğünün tekili aşağıdakilerden hangisidir?

A.        orman

B.        ağaç

C. ağ

16. "İyi kötü geçiniyoruz; fakir değiliz çok şükür. "

Aşağıdakilerden hangisi altı çizili sözcüklerin karşıt anlamlısı değil-

A. güzel

B. zengin C. kötü

5


2.sınıf    TÜRKÇE test - 5

Adamın biri elindeki mektubu HO- 4 "ince-kalın" sözcükleri arasındaca'ya uzatıp okumasını istemiş. Mek- ki ilişki aşağıdakilerden hangisintup Türkçe değilmiş, üstelik çok kötü de vardır? yazılmış. Hoca mektubu evirmiş çe- A. ayakkabı - pabuç virmiş: "Bu yazı okunmuyor. Ben bu-

B.       soğuk - sıcak nu okuyamam." demiş Adam çok

C.       büyük - iri şaşırmış: *'Ayıp Hoca, ayıp! Benden utanmıyorsan başındaki kavuktan utan.” demiş. Hoca kızmış: "Marifet 5. "Başarılı olmanın birinci şartı kavuktaysa al, kavuğu sen tak dacümlesini aşağısen oku." demiş. dakilerden hangisiyle tamamlorsak anlamlı bir cümle olur? (İlk üç soruyu yukarıdaki metne A. çalışmaktır göre yanıtlayınız.) B. düzenlidir C. kitaptır Adam, Hoca'dan ne istiyor?

 

 

lin'i seviyorum." cümlesi için aşa-

C. Hoca'nın kavuğunu

ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Pelin'le aynı sınıfta okuyoruz.

2. Hoca mektubu niçin okuyama-

 

B. Pelin, benden daha çalışkan-

A. mektubu yazmasını 6, "Arkadaşlarım içinde en çok PeB. mektubu okumasını

mış?

dır.

A.          gözlüğü yanında olmadığı

C. Pelin'den başka arkadaşla-

için rım da vardır.

B.          okuma yazma bilmediği için

C.          mektup Türkçe olmadığı için

*Bugün hava, dünden daha so3, Hoca mektubu okuyamayınca ğuktu," cümlesinden kesin olaadam nasıl tepki göstermiş?rak hangi sonuç çıkar?

A.Mektup okutacak başka biri- A. Yağmurla birlikte fırtına vardı. ni aramış.B. Hava dün de soğuktu.

B.Hocanın kavuğunu takıp C. Kar yağacak kadar soğuktu. kendi okumuş.

C.*Benden utanmıyorsan 8 "t-ü-s" harfleriyle aşağıdakilerşındaki kavuktan utan." de- den hangisi yazılamaz? mişA. süt B. üst C. küs

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi bir heceli-

A. Mahallemize yeni bir park yapıldı. B. Evimizin iki balkonu var.

C. Onu biraz önce gördüm.

10.   "Muhtaçtır" sözcüğünde kaç harf vardır?

1 1 . Metnin ve hareketle içeriğini tahmin edebiliriz." cümlesindeki boşluklara hangi seçenekteki kelimeler gel-

melidir?

A. başlığından - türünden

B. başlığından - görsellerinden

C. görsellerinden - yazarından

12.     Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yönünden yanlışlık yapılmıştır?

A. Nurcan, cumhuriyet caddesinde oturuyor.

B. Ayşe, Atatürk Mahallesi'ni çok sever,

C. Okulumuzun adı İnönü İlköğretim Okulu'dur.

13.     "Filiz, yazı yazarken satır çizgisine dikkat eder. Sayfa kenarlarında uygun boşluk bırakır.” Bu anlatıma göre Filiz aşağıdakilerden hangisine dikkat etmektedir?

A. noktalama işaretlerine B. sayfa düzenine yazım kurallarına

test -

14.     "akşam - yarın - tiyatroya - gide          2          3          4 ceğiz - babamla”

5 sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

B. ı-2-5-3-4

15.     Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilin yapılmayacağı belirtilmektedir? A. Sınıfta sessiz durmalıyız. B. Okuduğum kitap çok güzel.

C. Ben yarın okula gelmeyeceğim.

16.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? A. Ayşe okula geç gitti.

B. İnce giyindiğim için hastalandım.

C. Tatilde Antalya'ya gideceğiz.

1 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük vardır? A. Bora'ya yeni ayakkabı almışlar. B. Dayımla teyzem bize geldiler.

C. Sabahleyin her yer bembeyazdı .

18. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eğitimle ilgilidir? A. Keskin sirke küpüne zarar verir.

B.Ağaç yaşken eğilir.

C.Çok gezen çok bilir.

19 Kesme işaretini aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanırız? kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada adres yazımında hitap sözlerinden sonra


      2.                      test - 62. test - 6

Ben denizi ilk defa Çanakka-3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk-8. "Bahar'lar yarın sabah Zongul-14. "Artık tek başıma ayakkabılarımı dak'a

le'de gördüm, Kıyıda çakıllar, kumlarların sabah kahvaltıdan sonragidecekler." cümlesindegiyebiliyorum." cümlesinden aşavardı. Deniz masmavi uzanıyor, uzak-yaptıkları etkinliklerden biri de-yanlış A. Bahar'laryazılan sözcük hangisidir?ğıdaki olarak sonuçlardan çıkar? hangisi kesin

lorda kocaman dalgalar beyaz kö-ğildir?B. yarınA. Kardeşim de tek başına A. serbestçe oynamak pükler yapıyordu,C. Zonguldak'aayakkabılarını giyebiliyor. B. renkli taşlar toplamak

Kampta düzenli ve eğlenceli birC. denize taş atmak9 "Hey, önüne baksana( cümle-B. Ayakkabımı dıma ihtiyacım giymek yok. için yarhayatımız vardı. Her sabah erkenden sinin sonuna hangi noktalama kalkıyorduk. Kahvaltıdan sonra ser-4. Çocukların kamptaki hayatlarıişareti konulmalıdır?C. Ayakkabılarımın rengi kırmızıbestçe oynuyorduk. Kıyıdan, denizinnasıldı?dır. sığ yerlerinden renkli ve türlü biçimdeA. yorucu ve sıkıcı taşlar topluyorduk. Sonra yüzmeB. son derece disiplinli10. "Sınıftaki bütün kızlar erkekler ko-15. Aşağıdaki cümlelerden bir padersleri başlıyordu. Yüzdükten sonraC. düzenli ve eğlenceliroya katıldı." cümlesinde hangiragraf cümle olur?oluşturulursa hangisi ilk kumların üzerinde yatıyorduk. Hepi-5. "olmalıyız saygılı karşısözcükten sonra virgül konulma-A. Benim bir köpeğim var, miz güneşten yandık, esmerleştik.2 3A. kızlarB. Köpeğimin adı Karabaş.

büyüklerimize" sözcükleriyle an-B. sınıftakiC. Karabaş ile her gün oyun oy(İlk dört soruyu yukarıdaki metne4C. bütünnarım. göre yanıtlayınız.)lamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?1 1 . "Büşra Ceren Cansu ve Gülay si- 16. Aşağıdaki sözcüklerden ikisi oraA. 4-3-2-1nemaya gittiler." cümlesinde sında bir ilişki vardır. Farklı olan  Yukarıdaki metinden aşağıdaki- B. 2-1-4-3kaç tane virgül kullanılmalıdır? sözcük hangisidir?  lerden hangisi çıkarılamaz? c. 3-2-4-1A. kolay

A.         Yazar daha önce hiç denizB. cevap görmemiştir.6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi12. Aşağıdaki sözcükler arasındakiC. zor

B.         Kampta çocuklara serbestçeüzüntü bildirmektedir?sözcük ilişkiye göre getirilmelidir?*N ?” olan yere hangiAşağıdaki sözcüklerden hangisioynamaları için zaman veril-A. Bir saattir burada bekliyorum,temmuz - ağustos - cuma - ?hece sayısı diğerlerinden B. Zavallı kedicik, nasıl da üşü-nin

memiştir.A. pazar müş!fazladır? C. Kampta çocuklara yüzmeC. Kardeşin bugün gelmeyecekB. çarşambaA. dost dersi de verilmektedir.C. cumartesiB. meyve

7.13. Aşağıdaki sözcükler arasındakiC. ikili

2. Yazar denizi ilk defa nerede gör-Aşağıdaki cümlelerden hangi-ilişkiye göre M ?” olan yere hangi

sinde yazım yanlışı vardır? müştür?Hakanlar parkta top oynu-sözcük getirilmelidir?ağaç - ? 18. Aşağıdaki hecelerine sözcüklerden doğru ayrılmıştır?hangisi A.

A. Çanakkale'deyorlar,kitap A. dal- bilgi - ke-re-viz

B. kamptaB. Merve'nin kolu kırılmış,B. yaprakOk-ul-u-muz C. İstanbul'daC. Halamlar Kayseri'ye gidiyor.C. meyvepır-as-a

Tema


7-

CUMHURİYET YÖNETİMİ            Aşağıdakilerden hangisi hem8. Aşağıdaki hecelerden hangisi14. 1 . harf                          4, dut

Cumhuriyet yönetiminde bir ulu- hece hem de sözcüktür?bir sözcük değildir?2. ast 5. üst sun başına geçecek, o ulusu yönete- eşek B. kurt C. ayıA. lik B. alt C. bu 3 dert 6. marş cek kişiyi halk seçer. Cumhuriyet yönetiminde halk arasında hiçbir ayrılık Trabzon'da kıyı sessiz ve iyice9. "Yurdumuz" sözcüğü satır sonu-Yukarıdaki sözcüklerden hangigözetilmez. Her şeyden önce halkın tenhaydı. Bir taka çalkalanıp duru-na sığmazsa, hangi biçimde bö-leri dört harfli bir heceden oluşiyiliği düşünülür. yordu suda. Takadaki adam: *Çoklünemez?A. yur-maktadır?

Cumhuriyet yönetiminde kişilerinvar. Onunladumuz

şükür, bu gece ay ışığı yönetimde görev almaları bilgilerine, kutluyorum yeni yılı,” dedi,

doğruluklarına ve yeteneklerine bağlıdır,B. yurduOsman K. AKOLmuz

Cumhuriyet En İyi Yönetim (4 ve 5. soruları yukarıdaki met-15.N Hakan kitaplarını çantasına ne göre yanıtlayınız.)C. yurd-yerleştirdi," cümlesinde, birden

(İlk iki soruyu yukarıdaki metneumuzfazla varlığı belirten kelime hangisidir? göre yanıtlayınız.) â Trabzon ilimiz için aşağıdakiler-10. Aşağıdakilerden hangisi bir cüm-A. çanta den hangisi söylenebilir?

 Yukarıdaki metne göre aşağıda-ledir? B. kitaplarını kilerden hangisi yanlıştır? A. Deniz kıyısındadır,A. Öğrenciler okulaC. yerleştirdi A. Cumhuriyet yönetiminde yö- B. Denizden uzaktır.B. Bahçedeki çiçekleri suladım

C.

neticileri halk seçer.      C. Her zaman kalabalıktır.Kitabımı evde 16. Aşağıdaki de hece sözcüklerin sayısı diğerlerindenhangisin-

B.          Cumhuriyet yönetiminde halkII. Aşağıdaki sözcüklerin hangisin-daha çoktur? arasında hiçbir ayrılık gözetil-    5. Takadaki adam yeni yılı nasılde, aynı hece iki kez yer almıştır?A. aralık mezkutlamaktadır?A. babamaB. dörtlük

C.          Cumhuriyet yönetiminde, her A. şehirde, tek başınaB. üstündeC. liman C. örtü şeyden önce yöneticilerin iyi- B. bir arkadaşının evinde

İği düşünülür,C. denizde, ay ışığı altında12. Aşağıdaki hecelerden hangisi17. Aşağıdaki sözcüklerden yanlış ayrılmıştır?hangisi hecelerine bir yönüyle diğerlerinden farklı-

2. Cumhuriyet yönetiminde kişilerindır? A. renk-te yönetimde görev almaları neye   6. "Dayanışma” sözcüğünün ilk he-A. göç     B. kart   C. kolC. B. der-tliken-tin bağlıdır?cesi hangisidir?

A.          babalarının da yönetici ol- A. day B. da C. daya13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi18. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sözlük sıralamasında diğerlerinmaşınasonra tek harfli bir hece vardır?

B.          zenginliklerine7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisiden     yer alır?ikinci

A. beyin

C. bilgilerine, doğruluklarına ve    tek heceli değildir?B. bekçibirinci yeteneklerineA. köy   B. kent   C. ilçebilimsonuncu


O günlerde annem İstanbul'a gitmişti. Benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la, Dadaruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Dadaruh, babamın atlarının bakıcısıydı,

Her sabah erkenden ahıra koşuyorduk, En sevdiğimiz şey atlardı. Dodaruh'la birlikte onları suya götürürdük. Atların çıplak sırtlarına binerdik. Hasan korkar, ata yalnız binemezdi, Dadaruh onu önüne alırdı. Torbalara arpa koyar, yemliklere ot doldururduk. Ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak bize oyun oynamak gibi zevkli gelirdi.

(İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)

l. Çocuklar, anneleri İstanbul'a gittiğinde kimin yanından hiç ayrılmıyorlar? A. otların bakıcısının

B.dadılarının

C.babalarının

2.    Çocukların en sevdikleri şey neydil A. Dadaruh'tu. B. Torbalara arpa koymaktı.

C. Atlardı.

3.    Çocuklar, Dadaruh'la birlikte atları nereye götürüyorlardı?

A.         ahıra

B.         tarlaya

C.         suya

test - 8 (tarama testi - 2)

4.      Aşağıdakilerden hangisi çocuklara oyun oynamak gibi geliyordul?

A.  ahırı süpürmek

B.  ata binmek

C.  torbaya arpa koymak

5.      Okuduğunuz metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A.  Yemlik

B.  Dadaruh ve Atlar

C.  İstanbul

6.      Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde varlığın biçimini belirten bir sözcük vardır? A. kırmızı kalem B. sekiz civciv

C. kare makas

7.      Adres yazımında "Fatih İSTANBUL" adlarının arasına aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır?

A.  eğik çizgi (D B. virgül ( )

C. kesme işareti

8.      "Ayak" kelimesindeki harflerle aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılamaz?

A. yaka B. kapak C. kaya

*Masanın üzerindeki okudum." cümlesindeki boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?

A. kitabı

B. çiçeği

C. kalemi

1 0. "Bize gelirken kırmızı bir etek giymişti." cümlesinde altı çizili sözcük, varlığın hangi özelliğini belirtmektedir? A. durumunu

B.      rengini

C.      biçimini

Aşağıdaki özel adların hangisinin yazımı doğrudur?

A. Kayseri'li B. Selma'lar

C. Sivas'tan

1 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yoktur? A. İbrahim, okula servisle gelir.

B. Karabaş, yabancılara havlar. C. Müdür, okulumuzu yönetir,

13 Tilki” sözcüğünün çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?

A.      tilkiye

B.      tilkiler

C.      tilkinin

"HaIamların arabası yolda kalmış," cümlesinde kaç tane ad vardır?

test - 8 (tarama testi - 2)

15.    Aşağıdakilerden hangisi eşsesli sözcük değildir?

A. dal B. kör

C. yüz

16.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "Kim?” ve "Nereye?” sorularının ikisinin de yanıtı yoktur? A. Senem dün eve gelmedi.

B. Fatih dün okula geç kaldı.

C. Hafta sonu oynayacaklardı.

1 7. Bu evin manzarası çok güzel" cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A. ama evin içi çok güzel B. ama ev denize uzak

C. ama ev çok bakımsız

18.     Tahta ile tebeşir arasındaki ilişki, "kalem" sözcüğü ile aşağıdakiterden hangisi arasında vardır?

A. cetvel

B. silgi

C. defter

19.     Hangi sözcüğün birden fazla anlamı vardır?

A. kâğıt

B. yüz

C. yağmur


9

Halil, bir yıl önceki su baskınını Su baskını sırasında çocuğun10. Olayları sıralarken "ilk önce, ön-15 "Artık dış kapıyı kendim açabilice, sonra, daha sonra, sonun-yorum." cümlesinden hangi sohatırladı: *R Ne kadar korkunçtu o." kardeşi neredeydi?kesin olarak çıkmaz? da” diye yazan Ömer, aşağıda-nuç dedi. *Bel ağaçları söktü, evleri yıktı. A. Sokakta oynuyordu,kilerden hangisini yapmıştır?A. Evimizin kapısı her zaman kilitİnsanlar neredeyse boğuluyorlardı. B. Annesinin kucağındaydı.A. Olayları, oluş sırasına görelidir.

Canlarını zor kurtardılar. O gün an- C. Salıncakta uyuyordu.yazmıştır,B. Dış kapıyı açmak için yardınem salıncakta uyuyan kardeşimi ku-B. Öğrendiği yeni sözcükleri kul-ma ihtiyacım yok, cağına aldı. Hepimiz sokağa fırladık. Aşağıdakilerden hangisi, metninlanmıştır.C. Önceden dış kapıyı kendim Soğuktan ve korkudan tir tir titriyor- başlığı olamaz?C. Yazısında karşılaştırmalar yap-açamıyordum.

dük. Derken biri: Kaygılanmayın, te- A. Su baskınımıştır.16. "Kar - eldiven" sözcükleri arasınlaşlanmayın, şimdi Kızılay yetişir, dedi. B. Kardeşim1 1 . *T-üsun çokresim ya-daki ilişki, aşağıdakilerden hanO gece Kızılay'ın çadırında içtiğimiz C. Kızılaypar.” cümlesinde, noktalı yeregisi arasında vardır? sıcak çay hiç aklımdan çıkmıyor.aşağıdakilerden hangisi yazıl-A. mavi - yeşil

Aşağıdaki cümlelerden hangi-malıdır?B. yağmur - şemsiye

(İlk beş soruyu yukarıdaki metne sinde telaş ifadesi vardır?eski C. süt - tereyağı A. AO, Gamze

göre yanıtlayınız,)gelmiş!B. güzel

B. Hakan neredeymiş?C. yüksek1 7. "Kümes-tavuk" sözcükleri arasın1 , Parçada aşağıdakilerin hangi- Koşun, servis gidiyor!daki dakilerin ilişki, hangisi "inek” sözcüğü arasında ile vardır?aşağıC.

1 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinsinden söz edilmemiştir?de, varlığın rengini bildiren birA. ahır B. tarla C. saman 7.

A.         selin ağaçları söktüğünden  Aşağıdaki cümlelerden hangisisözcük vardır?

B.         selin evleri yıktığından duygu bildirmektedir?A. Gelirken süt al. 1 8. 'Bilmediğimiz sözcüklerin anC. Kızılay çadırlarının çok geç A. Teyzemi görünce çok sevin-B. Geniş koridordan geçtim, lamlarını öğrenmek için dim.

geldiğindenC. Kırmızı halıyı beğendim,yararlanırız.” cümlesini aşağıdaB. Merve'nin kedisi kaybolmuş.kilerden hangisi ile tamamlarız?

2. Selden etkilenen insanlar, aşağı- C. Hava soğudu, sobayı yakma-13. "Özlem, mavi kalemini bana ver-A. yazım kılavuzundan daki duygulardan hangisini ya-di.” cümlesinde, kalemin özelliği-C. B. televizyondansözlükten

lıyız. ni belirten sözcük aşağıdakilerşamışlardı?

A. Sevinmişler ve şaşırmışlardı. 8. Sözcüklerin doğru yazımını bul-den A. kaleminihangisidir?19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi B. Korkmuşlar ve telaşlanmışlar- mak için aşağıdakilerden hangi-B. banayanlış yazılmıştır? sine bakmalıyız?

dl,C. maviA. kitaplık C. Heyecanlanmışlar ve öfke-  A. deyimler sözlüğüneB. simitci lenmişlerdi.B. sözlüğe14.  evi daha önce de  C. defter C. yazım kılavuzunagördüm." cümlesinde, noktalı

3 İnsanlar niçin titriyorlardı?yere hangi sözcük yazılırsa evin20.'yap-okşam-gece-üzeri-boz" 9.

A. soğuktan ve korkudan"Genç” sözcüğünün zıt anlamlısıözelliği belirtilmez?sözcüklerinden birleştirirsek hangi uygun sözcük olanlarıaçıkta B. açlıktanhangisidir?A. pembekalır?

C. üzüntüdenB. yaşlı C. çürükB. sizinA. gece           B. yap C. akşam A. hasta büyük


07


2.

Bizim minicik bir muhabbet kuşumuz var. Adı Şeker. Şeker'in tüyleri sarı, yeşil. Boynu benekli. Onu aldığımızda henüz uçamıyordu. Şimdi uçmayı öğrendi. Konuşmaya bile başladı. Adını söyleyebiliyor. Hatta benim adımı da söylüyon "Özge, Özge!" diyor.

Şeker beni çok seviyor. Bardağımın yanına konuyor. Benimle birlikte evin içinde dolaşıyor. Aynada kendini izliyor. Evde hepimiz Şeker'i çok seviyoruz. Onun sesiyle uyuyor, onun sesiyle uyanıyoruz,

(İlk iki soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)

ı . Aşağıdakilerden hangisi Şeker ın özelliklerinden biri değildir?

A.         Tüyleri sarı, yeşil; boynu beneklidir.

B.         Uçmayı öğrenmiş, konuşmaya bile başlamıştır,

C.         Mahallenin her tarafını dolaşıp tekrar eve dönmektedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Şeker'in Özgelerin evine geldikten sonra kazandığı davranışlardan biri değildir?

A. uçmak

B.         konuşmak

C.         yem yemek

3. Aşağıdakilerden hangisi cümle sonlarında kullanılmaz?

Tema

test - 10

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ile ilgili bir yanİşlik yapılmıştır?

A.  Dayım Bursa'ya gitti.

B.  Babam kedi'nin sütünü vermiş.

C.  Annem Çomar'ı gezdiriyor.

5, Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? A. Neden sen de gelmiyorsun( )

B.  Yaren neredeymiş( )

C.  Seda da gelmemiş( )

6. "Bu sınava çok iyi . cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?

A.  hazırlandım

B.  buldum C. sordum

aldı-yeni-bana-bir-babam-saat” sözcükleriyle oluşturacağımız anlamlı ve kurallı cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A. Aldı yeni bana bir babam sa-

at,

B.Babam bana yeni bir saat al-

dl,

C.Bana yeni bir saat aldı baborn

8. Aşağıdakilerden hece hem sözcük olabilir?

A.   beş

2.

9. Aşağıdakilerden hangisi kısa çizginin (-) kullanılması gereken yerlerdendir?

A.   adres yazımında B. satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmada

C. eş anlamlı sözcüklerin ayrımında

10.    Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygu bildiriyor? A. Havalar ısındı. B. Meldalar kütüphanedeler.

C. İlkbaharı çok seviyorum.

1 1 . Aşağıdaki eklerden hangisi *'şeker” sözcüğünün sonuna eklenirse şekeri fazla olan anlamına gelir?

  A. -ci   B. -siz C. -li

1 2. "Ödevini bitirdin mi?" sorusunun yanıtı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Hayır, ama az kaldı. B. Evet, sen bitirmişsin. C. Evet, bitirdim.

1 3. "En az iki kez banyo yaparım.” cümlesi aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır?

A. Haftada kaç kez banyo yaparsın?

B. Bu hafta banyo yaptın mı?

C. Bu hafta kaç kez banyo yaptın?

14. "a-ı-ç-k” harfleriyle aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılamaz?

A. açık B. akıl C. çakı

test - 10

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde dört harfli bir hece vardır?

A.     vatandaş

B.     yürüyordu C. dostluk

Aşağıda satır sonuna sığmayan sözcüklerden hangisi doğru bölünmüştür? A. ıspanak

B.      Türkİye

C.      turuncu

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

A.   beg-on-ya

B.    kar-on-fil

C.    ya-se-min

18 "Seda'lar yarın Ankara'dan İstanbul'a geleceklermiş." cümlesinde hangi sözcüğün yazılışı yanlıştır?

A.          Ankara'dan

B.          Seda'lar

C.          İstanbul'a

1 9. "Hazırladığım ödev üç sayfa sürdü.” cümlesinde varlığın hangi özelliği belirtilmiştir?

A.          rengi

B.          durumu

C.          sayısı

20. "Elindeki paketi güçlükle cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız? taşıyordu vardı yürüyordu


1 1


23 Nisan sabahı herkes erkenden uyanmıştı, Okula giden tüm çocuklar bayram şenliğine katılacaktı. Bir hafta öncesinden sınıflarını bayraklar ve renkli kâğıtlarla süslemişlerdi.

Resmî binalar, evler, dükkânlar bayraklarla donatılmıştı, Bayram konuşmalarında sık sık Atatürk'ün adı geçiyordu. Alanda toplanan halk, kaymakamın konuşmasını alkışlıyordu, Kaymakam ulusal egemenliğin önemini anlatıyordu. Konuşmasında, *Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti." deyince hepimiz çok mutlu olmuştuk.

(İlk üç soruyu yukarıdaki metne LU göre yanıtlayınız,)

ı . Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yapılan hazırlıklardan biri değildir?

A.         Sınıflar bayraklar ve renkli köğıtlarla süslenmiştin

B.         Çocuklar yeni önlük ve giysiler almışlardır,

C.         Resmî binalar, evler, dükkânlar bayraklarla donatılmıştır.

2. Bayram konuşmasında sık sık kimin adından söz edilmektedir?

A. Atatürk'ün B. kaymakamın

C. çocukların

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kaymakam, konuşmasında aşağıdakilerin hangisinden söz etmemiştir?

A.     ulusal egemenliğin öneminden

B.     Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan ettiğinden

C.     çocukların bayram şenliğine katılacaklarından

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru işareti yanlış kullanılmıştır? A. Sen çözebildin mi?

B. Bu problemi çözemiyorum? C. Yaren nasıl çözmüş?

"Dün Eda'yla Elif birlikte gittiler, "cümlesinde aşağıdaki sorulordan hangisinin yanıtı yoktur? A. Ne zaman?

B.      Kimler?

C.      Nereye?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir duygu belirtmektedir? A. Bugün çok mutluyum,

B.      Bu sınavdan beş alabilirim.

C.      Hepimiz daha çok çalışmalıyız,

"Gaye, ödevinin çoğunu yapmamış." cümlesi kaç sözcükten oluşmaktadır?

Aşağıda satır sonuna sığmayan sözcüklerden hangisi doğru bölünmemiştir? A. bakul viz

9. "çok - Ümit - yazıyor - güzel yazı"

2          3          4          5 sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A.  2- ı -4-5-3 B. ı-2-3-4-5

c. ı-4-3-2-5

10.   Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı, aldığı ek nedeniyle değişmiştir? A. çiçek

B.   güneşlik

C. bardak

1 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tek başına bir cümledir?

A. yıldızlar

B. görünce

C. okuyorum

12.     Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

A. kar-ın-ca

B. dom-at-es

C. ma-kar-na

13.     Aşağıdakilerden hangisi özel ad değildir?

A. Tekir B. Müdür C. Füsun

14.     Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?

A. plan

B. pilastik

C. pilaj

15.     Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sağlığın önemini vurgular? A. İşleyen demir pas tutmaz.

B. Hasta olmayan sağlığın kıymetini bilmez. Ağaç yaş iken eğilir,

16.     Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın sırasını bildirmektedir?

A.          birinci sıra

B.          üçer ceviz C. beş kitap

Vücudun sağlamsa, Kafan da sağlam olur. Tez anlar, tez okursun, Öyle mutlu olursun.

Çalışmasını bil,

Gerekince dinlen,

Sağlık sevincimizdir, Bunu iyice öğren.

(17 ve 18, soruları yukarıdaki şiire göre yanıtlayınız.)

17.     Kafanın sağlam olması için ne gereklidir?

A.          tez okumak

B.          tez anlamak

C.          vücudun sağlam olması

18.     Aşağıdakilerden hangisi şiirde öğütlenenlerden biri değildir? A. Çalışmasını bil. B. Akşamları erken yat.

C. Gerekince dinlen.

19.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil yapılıp bitmiştir? A. Yemeğimi bitirdim. B. Yarın teyzemler gelecek.

C. Yoldan araba geçiyor.

20.     göl olur.” atasözünü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?

Birike birike

Aka aka Damlaya damlaya


0 7


Ben dağlarda unutulmuş bir ağaçtım. Yıllarca ormanda kendi kendine yaşadım. Bir sabah silkinerek uyandım. İki el, gövdeme ağır bir baltayla vuruyordu. Derin bir sızı duydum. "Artık hayatım sona erdi." dedim. Meğer aldanmışım. Daha başıma gelecek çok şey varmış.

Biraz sonra yere yıkıldım. İşçiler beni arabaya koydular. Kâğıt fabrikasına götürdüler. Elektrikli bir bıçkı beni parçalara ayırdı, Makinelerin kocaman ağızlarında ezildim, hamur oldum, Sonra beni ince ince açıp kuruftular. Bir çok makineden girip çıktıktan sonra ince bir kâğıt oldum.

(İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)

I. Yukarıdaki öyküyü kim anlatıyor?

A.         bir çocuk

B.         bir orman

C. bir ağaç

2. Aşağıdaki olaylardan hangisi öyküde gerçekleşmemiştir?

A.         Ağacı bıçkılarla kesip yakıt olarak kullanmışlan

B.         İki el gövdesine ağır bir baltayla vurmuş

C.         Ağaç, bir sabah silkinerek uyanmış.

07

test - 8 (tarama testi - 3 )

3.      Ağaç kendi kendine ne demiş? A. Eyvah, iki adam beni kesiyor! B. Artık hayatım sona erdi.

C. Yaşasın, beni fabrikaya götürüyorlar!

4.      Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulma-

A.  Kitabı çok severim ben

B.  Dikkat yere düşme

C. Bunu kaça aldın

5.      "Kar her tarafı cümlesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanabilir?

A.  kapladı B. bıraktı

C. kapandı

6.      "Bu Hl sonbahar ılık geçti.” cümleşinde altı çizili kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangilerini kullanırsak anlam değişmez?

A.  ay-güz

B.  sene-güz

C.  gün-yaz

7.      Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte diğerlerinden sonra ge-

A.  zaman

B.  yamaç

C.  yıl

2.sınıf

"Numara” sözcüğünün kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? A. No. B. Nu. C. Num.

Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?

A.      Biz onunla çok eski

B.      Kuzularımı otlatarak

C.      Ali ile tanışıyor musunuz

"Televizyon” sözcüğü satır sonuna sığmadığında hangi biçimde bölünebilir?

izyon B. televizyon

C. tele— vizyon

'Kitap” sözcüğüne gelen ek; aşağıdaki seçeneklerden hangisinde "kitap konulan yer" anlamını taşıyan bir sözcük oluşmasını sağlamıştır?

A. kitapçı B. kitaplık

C. kitaplar

"Kışın kalın giysiler giyilmeli." cümlesinde çoğul olan sözcük hangisidir? A. giysiler

B. giyilmeli C. kalın

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde tek harfli hece vardır?

A. patates

B. araba

C. saat

test - 8 (tarama testi - 3) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A.     Kenan'ın

B.     Mersin'e C. Dileğ'in

Aşağıdakilerden hangisi iki sözcükten oluşmuştur?

A.     ayakkabı

B.     pırasa

C.     gelincik

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A.      tabağın

B.      misafirler

C. kasapda

Kendimizi yazılı ifade ederken aşağıdaki seçeneklerden hangisini kullanamayız?

A. olayları oluş sırasına göre yazma

B. kitabı özenle kullanma

C. karşılaştırmalar yapma

18.     Aşağıdakilerden hangisi tek heceli bir sözcüktür?

A. arı  B. iki C. yurt

19.     "Merakımızı gidermek, bilgi edinmek ve sorgulama becerimizi pekiştirmek amacıyla sormalıyız." cümledeki noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? sorular izlenimler eldivenler


Selda yeni bir okuma kitabı aldı. Kitabını kırmızı çantasına koyup doğru okula gitti, Okulun geniş bahçesine girince yemyeşil çimenlerin üzerine oturdu. Kitabının yapraklarını çevirdikçe yüreği çarpıyordu,

Kitabın içinde neler vardı neler: İki leylek, eski bir yel değirmeni, küçük kuşlar, yaşlı bir eşek, bahçeli evler, yemyeşil dereler, masmavi deniz, son sayfasında da dik kulaklı bir tavşan...

(İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)

Selda ne almış?

A.         yeni bir okuma kitabı

B.         kırmızı bir çanta

C.         yemyeşil bir kalem

2.    Selda'nın kitabının içinde aşağıdaki hayvanların hangisinden söz edilmemiştir?

A.          kuş

B.          leylek

C.          kedi

3.    Selda'nın kitabının son sayfasında ne vardı?

A.          yaşlı bir eşek

B.          dik kulaklı bir tavşan

C.          masmavi bir deniz

- 13

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

A.     öğrenci

B.     okul C. bal

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hece sayısı fazladır?

A.     karnabahar

B.     mercimek C. yurttaşlar

Aşağıdaki adlardan hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır?

A. çiçeklik

B. ağaç

C. yapraklar

Aşağıdaki adlardan hangisi bir tek varlığı anlatmaktadır?

A. deste B. buğday C. demet

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çoğul addır?

A.     bulutlar

B.     kiler

C.     Güler

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi cümle değildir?

A. koşuyoruz B. güzel

C. oynuyoruz

Ümit yazısında "aynısı, benzer olarak, farklı vb." ifadeler kullanmıştır. Buradan hareketle Ümit'in ne yaptığını söyleyebiliriz?

A.     günlük hayattan örnekler verdiği

B.     sebep-sonuç ilişkisi kurduğu C. karşılaştırmalar yaptığı

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konulmalıdır?

A.     Hernen yemek   )

B.     Koşarak mı geldin( )

C.     Oh, işte babam geldi( )

Fatma öz geçmişi, ilgi alanları ve özellikleri hakkında bir yazı yazmış. Fatma için aşağıdakilerden hangisi söylenmelidir?

A.     Deneyimlerini yazmıştır,

B.     Kendisini tanıtan yazılar yazmıştır.

C.     Olayları oluş sırasına göre yazmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad kullanılmıştır?

A. Uçakla İzmir'e gitti. B. Ağaca hızla tırmandı.

C. Musluktan su doldurdu.

"İki arkadaş sandalyeleri kamyona yüklediler." cümlesinde ad olan kaç sözcük vardır?

15. "Çekmek" sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? A. Annesi ondan çok çekti.

B.      Kitabı hızla çekti.

C.      Sandalyeyi masanın yanına çekti.

Aşağıdakilerden hangisi, tek başına kullanıldığında anlamı olmayan bir sözcüktür?

A.     aldı

B.     yaptı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A.     Elvin'in oyuncakları kayboldu.

B.     çapa Atatürk İlköğretim oku-

lunda okuyorum,

C.     En çok Ayşe'yi severdi.

1 8. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi yanlış yazılmıştır?

  A. Cd.  Cadde

B. Apt. . Apartman

C. Nu.  Numara

1 9. Aşağıdaki cümlelerde geçen tarihlerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A.          Ezgi, 30.1 1 .1992 tarihinde doğdu.

B.          Ezgi, 30 Kasım 1992 tarihinde doğdu.

C.          Ezgi, 30.Kasım.1992 tarihinde doğdu.


14

Akşam yemeğinden sonra kapı- Hikâye” sözcüğünun eş anlam-9. "parkta - salıncağa - biniyorlar - 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinmız hızlı hızlı vuruldu, Gelen Elif Tey-lısı aşağıdakilerden hangisidir?2 3de "beğenme” söz konusudur? zeydi. Elif Teyzeler bizim sokakta otu-A. kitapçocuklar"A. Kısa saç Merve'ye çok yakışruyordu. Elif Teyze'nin telaşlı bir höliB. masal4mış.

vardı.C. öyküYukarıdaki sözcüklerle anlamlıB. Bu kitabı sen de okumalısın. - Hayrola komşum, bir şey mi ol-ve kurallı bir cümle oluşturuldu-C. İki bardak çay içtik. du, dedi annem,ğunda sıralama nasıl olur?

4.

Elif Teyze:Aşağıdaki sözcük çiftlerindenA. 2-4-3-115. Aşağıdaki cümlelerden hangisi- Sorma Hayriye Abla... Beyimhangisi eş anlamlı değildir?c. B. 2-3-4-14-1-2-3nin işareti sonuna konulmuştur?yanlış noktalama trafik kazası geçirdi. Hastaneye kal-A. ödül - hediye dırdık. Acele kana ihtiyaç var. Biliyor-B. neşe - sevinç10. "bahçede - annem - suluyor -A. anımsamıyorum.Işığı kapatıp kapatmadığını sunuz buraya yeni taşındık. Mahalle-C. sınav - imtihançiçekleri” sözcükleriyle anlamlıB. Alışveriş yaparken nelere dikde sizden başka kimseyi tanımıyoruz.ve kurallı bir cümle oluşturuldu-kat edersiniz?

Lütfen bana yardımcı olur musunuz?5. "Doğru” sözcüğünün karşıt an-ğunda baştan ikinci sözcük aşa-C. Söylediklerine kendisi inanıyor Annem:lamlısı aşağıdakilerden hangisi-ğıdakilerden hangisi olur?mu.

- Hele içeri gel, buyur. Elbettedir?A. annem

B. bahçede

yardımcı olacağız. Komşu komşuyaA. eğikC. suluyor16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin böyle günde gerek, dedi.B. yanlışsonuna soru işareti konulamaz?

A. Nereye gitti

C. acelen. "Güzel mi güzel bir kardeşi olmuş

                                                          ( cümlesinde, ( ) ile belirtilenB. Okuldan dönerken

(İlk iki soruyu yukarıdaki metne    6. Aşağıdaki cümlelerden hangi-yere gelmelidir?hangi noktalama işareti  C. Kim gelmiş göre yanıtlayınız,)llAşağıdaki varlıklardan hangisi-

sinde azll sözcüğünün karşıt an-

 Elif Teyze, kapıyı niçin hızlı hızlı    lamlısı kullanılmıştır?nin rengi belirtilmektedir?

vurmuştur?A. Bu aralar çok uyuyordu.12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi-A. B. çatlak parlak vazoyıldız A. çok telaşlı olduğu içinB. Köyde yorucu günler geçiri-nin sonuna yanlış noktalamaC. pembe duvar

B.       çok sevinçli olduğu içinyorlardı.işareti konulmuştur?

C.       çok üzgün olduğu içinC. Hafta sonu kısa bir yolculukA. B. Yaşasın Benimle sınavı kütüphaneye kazanmışım!kim*'Ulus - Sinema - Türk - Kemal - Kır2. Yukarıdaki metinden aşağıdaki-C. geliyor.Çöpleri sokağa atmayalım.Yukarıdaki mızı - İstanbul"sözcüklerden kaç ta-

yapacaklardı.

lerden hangisi çıkarılamaz?nesi her zaman büyük harfle A. Zor durumda kaldığımızda 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi-13. Aşağıdaki cümlelerden hangi-başlar? komşularımızdan yardım iste- nin birden fazla anlamı vardır?sinde "özlem" söz konusudur?

           yebiliriz.A. tül         B. kaz         C. köyA. Sabahları erkenden kalkıyor-

B. Sorunlarımızı komşularımızladu."Ümit defterini masanın üzerine paylaşmak doğru değildir. 8, Aşağıdaki sözcüklerden hangisiB. Ahmet eve geç kalmıştı.koymuş." cümlesinde kaç ad C. Zor durumda olan komşuları- eş sesli değildir?C. Memleketi burnunda tütüyor-vardır? mıza yardımcı olmalıyız.bin gül çizdu.

.8

1 5

Aslanın biri uyuyormuş. Bir fare 4 "Bu akşam millî takımın maçı9. "Yaşlı adam bu evde yalnız 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisigelip üstünde bir aşağı, bir yukarı var," cümlesinde tekil olduğucümlesini aşağıdakiler- nin sonuna yanlış noktalama işadolaşıyormuş. Aslan uyanmış, dörthölde çokluk bildiren sözcükden hangisi ile tamamlarız?reti konulmuştur?

yanına dönüp bu küstahın kim ol-aşağıdakilerden hangisidir?A. gidecekmişA. Buradan kütüphaneye nasıl duğunu öğrenmek istemiş. OradanA. takım B. millî C. maçB. gelmişgidebilirim.

bir tilki geçiyormuş Bu durumu gö-C. yaşıyormuşB. Gürültü geldiği için pencererünce, "Artık sen fareden de korku-yi kapattı. 5.

yorsun! Yakışır mı senin aslanlığına!"Aşağıdakilerden hangisi birden10. "Küçük” sözcüğünün eş anlamlı-C. Hey, çöpünü yere atma! diye aslanla alay etmeye başlamış.fazla heceden oluşmuştur?sı aşağıdaki cümlelerin hangisin-

Aslan: "Yok, ben fareden korkma-A. dörtde vardır? dm ama uyuyan aslanın üzerindeB. kürk

A. Pazardan iri bir horoz almış.

kim cesaret edip dolaşıyor, merakC. okuB. Elinde büyük bir elma vardı.15. cuma "Pazar(l) günleri salı(2) spor perşembe yapmaya vegiettim." demiş.

C. Yeni ayakkabısı ayağına ufakdiyorum(3)" cümlesinde numa-

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi-gelmiş.ralandırılmış yerlere sırasıyla han(İlk iki soruyu metne göre yanıtla-nin sonuna soru işareti konulma-gi noktalama işaretleri getirilmeyınız.)Ildır?I I. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde A. Birkaç ay önce gitti( )birleşik sözcük vardır?

Yukarıdaki parçadan hangisi çı- B. Özge'ye söylemiş mi( )A. Işıklar sönünce her yer kapkakarılamaz?  C. Nereye gittiğini söylemedi( )ranlık oldu.

A. Aslan meraklanmıştır.B. En sevdiğim çiçek hanımelidir.

B. Tilki, aslanla alay etmiştir. 7. "Yollar, sokaklar, caddeler sankiC. Okullar yarın tatilmiş,16. "Burcu, dayısına hece trenle vardır?gitmiş." C. Fare, tilkiyi korkutmuştur.her yer çiçeklerle kaplıydı." cüm-cümlesinde kaç leşinde kaç tane çoğul ad kulla-neden olarak,1 1 B. 10 c. 12

12. Mahmut'un yazısını okuyan Rı-A. fat, H için, çünkü,

2.     Aslan neyi merak ettiğini söylü-nılmıştır?dolayısıyla vb.” ifadeler görüyon yor?Mahmut'a "Bu ifadelerde ne17. Aşağıda satır sonuna sığmayan A. kimin onu bu kadar korkuttu-yapmak istedin?” diye soruyor.sözcüklerden lünmüştür? hangisi doğru böğunu8 1. Arkadaşım her zaman çokMahmut'un yanıtı aşağıdakiler-A. .kah- B. .pap- C. menB. kimin cesaret edip de üzerin-neşelidir.den A. Sebep-sonuç hangisi olmalıdır?ilişkileri kurdum.verengi atya ekşe de dolaştığını2. Yaz geldiği için günler uzadı,B. Karşılaştırmalar yaptım.

C. tilkinin söylediklerini3. Hepimiz doğaya sahip çık-C. Kendimi tanıttım.18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi-

malıyız.nin hece sayısı diğerlerinden faz-

3.     Aşağıdakilerden hangisi il gece-4. Her yer bayraklarla bezenmişti,13. "Kitaplarını defterlerini kalemleri-ladır? kondu" sözcüğünün hecelerindenYukarıdaki cümlelerin hangilerin-ni özenle çantasına yerleştirdi."A. kalem biri değildir?de çoğul ad kullanılmıştır?cümlesinde kaç yere virgül ko-B. kalpsiz A. -kon B. -du C. -cek1-3 2-4 1-4nulmalıdır?C. telefon


2.sınıf

Kaplumbağa, tavşana gitmiş: Ben senden daha hızlı koşarım!" demiş Tavşan: 'Git işine!" dediyse de dinletememiş, sonunda bakmış olmayacak, yarışmayı kabul etmiş. Gün belirleyip sözleşmişler. Yarışma günü gelmiş, Tavşan nasıl koştuğunu bildiği için hiç aldırmamış Yolun kıyısına kıvrılmış, uyumuş Kaplumbağa ise hızlı koşamayacağını bildiğinden hemen yola çıkmış. Gidecekleri yere tavşandan önce varmış,

(ilk üç soruyu metne göre yanıtlayınız.)

"Ben senden daha hızlı koşarım!" diyen kimdir?

A. sincap B. kaplumbağa

C. tavşan

2.     Tavşan, yarışmayı niçin kaybetrnİŞ'?

A.yarışma gününü unuttuğu için

B.hasta olduğu için

C.yolun kıyısına kıvrılıp uyuduğu için

3.     Bu masaldan nasıl bir sonuç qkarılabilir?

A.Zorluklar karşısında elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.

B.Bazı kimselerin söyledikleri, yaptıklarına uymaz

C.İyilik yapan her zaman iyilik bulur.

Tema

test - 16 (tarama testi - 4)2.sınıf Il.dönem TÜRKÇE test - 16 (tarama testi - 4)

4.      Aşağıdaki sözcük ikililerinden 1 0. Aşağıdaki cümlelerden hangi-75. "Ali Cansu Derya ve Melda parhangisi tekil adlardan oluşmuş-sinde topluluk adı kullanılma-ka gittiler." cümlesinde kaç yere tur?mıştır?virgül konulmalıdır? A. gün-yıldızlarA. Gökten üç elma düşmüş.

B. sabah-geceB. Kırtasiyeciden bir deste kalem aldık.16. Aşağıdaki satır sonuna sığma-

C. evler-sokaklaryan sözcüklerden hangisi yanlış C. Sınıfta herkes yerine oturmuş-

tu.bölünmüştür?

5.      "aylar -güller - orman - taşlar -Aşağıdaki cümlelerin hangisininA. . ka- B. .oto- C. .karyollar” sözcükleriyle bir grup oluş-sonuna nokta konulmaz?sabo büs ayel turulduğunda hangi sözcük gru-A. Senin nerede olduğunu öğbun dışında kalır?rendim( )17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi-

A. orman B. taşlar C. güllerB. Minik kediyi gördün mü( )nin ladır?hece sayısı diğerlerinden faz-

C. Bu bulmacayı çözebilirim( )

A. Öfkeyle kalkan zararla oturur.

6.      Aşağıdakilerden hangisi hemB. Damlaya damlaya göl olur.

1 2. "Yaşasın, birinci olduk" cümlesihece hem harf hem de sözcük-nin sonuna hangi noktalama işa-C. Ak akçe kara gün içindir.

tür?reti konulmalıdır?

A.       oyC. çayA. nokta  1 8. Aşağıdakilerden hangisinin yazı  Işı doğrudur?

B.       soru işareti (?)    A. çocuku

7.      Aşağıdaki sözcüklerden hangisiC. ünlem (!)B. çiçeği bir hecelidir?C. kitap A. sıra B. arı C. sırt 1 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış noktalama işareti kulla- 1 9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi nılmıştır?satır sonuna sığmadığında bölü-

8.      Aşağıdaki sözcüklerden hangisiA. Bizi neden geri çağırdın.nemez? hecelerine yanlış ayrılmıştır?B. Bahçede oynayabilirsiniz.A. sekiz A. çay-dan-lıkC. Hey, buraya gelin!B. anne

B. ar-ka-daşC. inek

C. kar-an-lık 14. "Suat yeni bir kazak giymişti.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlısı aşağıdakilerden dört harften oluşmuş bir hece

9.      Aşağıdaki hecelerden hangisihangisidir?vardır?

"sandalyeler" sözcüğünün he-A. çirkinA. İki gofret alacağım. celerinden biridir?B. kirliB. Yarın sabah gelirim.

   -sa     -dal             -alC. eskiC. Babam üç kutu yoğurt aldı.


08


2.sınıf Il.dönem

IŞIK ARKADAŞ

Güneş, Dünya'mızı,

Kitap, aklımızı ışıtır, pırıl pırıl... Kitap en güçlü ışıktır.

Kuşlar sevinci, Kitap dünyaları paylaşır, Cıvıl cıvıl...

Kitap en iyi arkadaştır.

Aziz SİVASLIOĞLU

(Çocuklar İçin Şiirler)

(ilk üç soruyu metne göre yanıtlayınız.)

Şiire göre en güçlü ışık aşağıdakilerden hangisidir?

A.  kuşlar

B.  kitap

C.  Güneş

2.      Kuşlarla neyi paylaşırız?

A. ışığı

B. dünyayı

C. sevinci

3.      En iyi arkadaşımız aşağıdakilerden hangisidir?

A. kitap

B. kuşlar

C. Güneş

test - 17 genel değerIendirme

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerden oluşmaktadır?

A. beyaz-ak

B.anı-hatıra

C.sabah-akşam

komşumuz oldukça ihtiyar bir adamdı." cümlesinde altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anladeğişmez?

A. genç B. yaşlı C. iyi

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden fazla anlamı vardır? B. çan C. ev

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. THY: Türk Hava Yolları

B. TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Deniz Donanması

C. TRT: Türkiye Radyo Televizyonu

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konulmuştur?

A.  Sabah erken kalkar mısın?

B.  Hangi kitabı okuyorsun?

C.  Senin nerede olduğunu sordut?

2.sınıf Il.dönem TÜRKÇE

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi 'merak" içermektedir? A. Eve gece hırsız girmiş

B. Uzun süredir onu arıyordu.

C. Acaba yarışmayı kazandı

10.    Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A.  meşe B. çamlık C. kavak

I I. Şebnem; günlük olaylar, izledikteri vb. hakkında yazılar yazmayı seviyor. Buna göre Şebnem için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazmayı seviyor.

B. Günlük hayattan örnekler veriyon

C. Kendisini tanıtan yazılar yazıyor.

12.     Arkadaşlarımızla veya grupla yaptığımız yazı çalışmaları aşağıdakilerden hangisidir?

A. dikte etme

B. iş birliği yaparak yazma

C. serbest yazma

13.     Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A. kiler-güler

C. yollar-ışıklar

test - 17 genel değerIendirme

14.     Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad kullanılmıştır? A. Uzun süre telefonda konuş*u.

B. Kahvaltıda bir bardak süt içti.

C. Kapı önlerinde çocuklar oynuyordu.

15.     Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı belirtir?

A. mektup

B. ordu

C. çiçek

16. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A. yurt - vatan

B. uzun - kısa

C. gece - gündüz

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden fazla anlamı yoktur?

A.     gelin

B.     serin

C.     kapı

18. "Bizim öğretmen kimi zaman yazacağımız konunun seçimini bize bırakıyor." Öğretmenimiz bu tutumuyla ne yapmak istiyor olabilir?

A.     Betimlemeler yapmamızı istiyordur.

B.     Mektup yazmamızı öneriyordur.

C.     Serbest yazmaya özendiriyordur.


Genel Değerlendirme


Genel Değerlendirme