2.sınıf toplama çıkarma işlemi konu tarama testi 300 soru

2.sınıf toplama çıkarma işlemi konu tarama testi 300 soru dosyası 10-02-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf toplama çıkarma işlemi konu tarama testi 300 soru
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen yoda
Eklenme Tarihi 10-02-2018
Boyut 50.28 K
İndirme 4

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
3.4 / 5 (toplam 9 oy)

BÖLME

1)  Birbirine eşit 4 sayının toplamı 84'tür. Bu sayıların biri kaçtır?

A. 22 B. 24 C. 21

 

2)  750 gram çekirdek 25 gramlık paketlere konuyor. Kaç paket gerekir?

A. 24 B. 30 C. 40

 

3)  Sınıfımızdaki 28 öğrencinin yarı­sının 4 fazlası erkek öğrencidir. Sınıfımızdaki kız öğrenci sayısı kaçtır?

A. 18 B. 10 C. 14

 

4)  32 sayısını 2 ile çarpar, sonucu 4'e bölersek hangi sayıyı elde ederiz?

A. 15 B. 8 C. 16

 

5)  Bir sayının 8'e bölümü  10'dur. Aynı sayının 4'e bölümü kaçtır?

A. 20 B. 5 C. 10

 

6)  Adnan amca, 27 litre benzine 81 YTL ödedi.Buna göre 1 litre benzin kaç YTL'dir?

A. 30 B. 3 C. 300

 

7)  Bir miktar fındığı 8 arkadaş ara­larında eşit olarak paylaşıyorlar. Her birine 6 fındık düşüyor. Bu fındıkları 4 arkadaş paylaşsaydı her birine kaçar fındık düşerdi?

A. 12 B. 10 C. 8

 

8)  Günde 24 litre süt veren Sarıkız'ın sütü 3 eşit kovaya dolduruluyor. Bir kova süt kaç litredir?

A. 8 B. 7 C. 6

 

9)  Biri diğerinin 5 katı olan iki sayı­nın toplamı 120'dir. Büyük sayı kaçtır?

A. 20 B. 80 C. 100

 

10)  Yeni aldığım hikâye kitabım 72 sayfadır. Kitabımın 17 sayfasını okudum. Kalanını da

  5 günde bi­tirmek istiyorum.Günde kaç sayfa okumam ge­rekir?

A. 10 B. 11 C. 12

 

11)  Bir market, 140 ekmeğin yarısın­dan 30 fazlasını satıyor.Geriye,  satacağı  kaç ekmek kaldı?

A. 100        B. 40 C. 50

 

12)  Çevresinin uzunluğunun toplamı 84 km. olan kare şeklinde bir köy vardır. Bir köylü, bu köyün sa­dece bir kenarını yürürse kaç kilometre yol almış olur?

A. 21 B. 22 C. 23

 

13)  90 litre su alan bir akvaryumu 5 litrelik kova ile dolduracağız.Kovayı kaç kez doldurmak ge­rekir?

A. 40 B. 18 C. 25

 

14)  Bir bölme işleminde bölen 16, bölüm 5'tir. Bölünen kaçtır?

A. 80 B. 70 C. 60

 

15)  Bir bölme işleminde bölen sayı 9, bölüm 8'dir. Kalan en çok kaç olabilir?

A. 6 B. 7 C. 8

 

16)  Sınıfımızda 14 kız, kızların sayı­sının yarısının 2 katı erkek vardır. Sınıf mevcudumuz kaçtır?

A. 24 B. 14 C. 28

 

17)  Gizem, 116 sayfalık kitabın önce 50 sayfasını, sonra da kalanın yarısını okudu. Kitabı bitirmesi için kaç sayfası kalmıştır?

A. 66 B. 33 C. 56

 

18) 

4 teneke peynir 96 kilogram gelmektedir. 1 teneke peynir kaç kilogramdır?

A. 15 B. 20 C. 24

 

19)  Bir haftada 350 simit satan bir simitçinin günlük sattığı simit sayısı kaçtır?

A. 50 B. 60 C. 70

 

20)  Bir çiçekçi, vazolara 4 tane gül koymaktadır. 74 gülü vazolara koyduğunda elinde kaç gülü artar?

A. 2 B. 0 C. 18

 

21)  80 litrelik kolonya, her biri 3 litre olan şişelere boşaltılıyor. Kaç şişe gerekir? Kaç litre artar?

A. 26 şişe kullanılır, 2 litre artar.

B. 27 şişe kullanılır, 3 litre artar.

C. 30 şişe kullanılır, 2 litre artar.

 

22)  Aslı'nın annesi arkadaşları için poğaça yaptı. Poğaçaların 7 tanesi yandığı için onları bir kenara ayırdı. Geriye kalan 21 poğaçayı 7 arkadaşına eşit ola­rak paylaştırdı. Eğer poğaçalar yanmasaydı herkes kaç tane poğaça alırdı?

A. 4    B. 3             C. 7

 

23)  Bir bölme işleminde bölüm 9, bölünen 74 ve kalan 2 ise bö­len sayı kaçtır?

A. 6 B. 8 C. 7

 

24)  Yandaki bölme işle­minde bölünen kaçtır?

A. 88 B. 96             C. 98

 

25)  Elimdeki 68 şekeri 7 arkadaşıma eşit olarak paylaştırdım. Elimde kaç şekerim kaldı?

A. 9 B. 5 C. 6

 

26)  280 kilogram bulgurun önce 190 kilogramı, sonra kalanın yarısı satıldı. Geriye kaç kilogram bulgur kaldı?

A. 90 B. 45 C. 80

 

27)  Çevresinin 3 katı 63 santimetre olan bir üçgenin çevre uzun­luğu kaç santimetredir?

A. 7 B. 21 C. 3

 

28)  Tuncay, toplamının yarısı 12 olan gollerini 8 takıma atmıştır. Bir takıma ortalama kaç gol atmıştır?

A. 8 B. 3 C. 4

 

29)  Sınıfımıza aldığımız 4 düzine tebeşir 8 günde bitti. Bir günde kaç tebeşir kullandık?

A. 48 B. 32 C. 6

 

30)  Bir bölme işleminde bölünen 48, bölen 4 olduğuna göre bölüm kaç­tır?

A. 10 B. 12 a 14

 

31)  İki sayının toplamı 25, farkları 13'tür. Büyük sayı kaçtır?

A. 6 B. 18 C. 19

 

32)  Bir sayının çeyreği 45'tlr. Bu sayının yarısı kaçtır?

A. 90 B. 80 C. 70

 

33)  Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 6, çarpım 210'dur. Bu işlem­de diğer çarpan kaçtır?

A. 45 B„ 40 C. 35

 

34)  25 x 9 > ∆ sıralamasında    yerine yazılabilecek en büyük sayı kaç­tır?
A.  223 B. 224 C. 225

 

35)  Annesinin yaşı, Merve'nin yaşının 3 katından 4 fazladır. Annesi 34yaşında olduğuna göre ikisinin yaşlarının   toplamı kaçtır?
A. 44 B. 40 C. 38

 

36)  İki sayının toplamı 36'dır. Sayılardan biri diğerinden 4 fazladır. Küçük sayı kaçtır?

A. 14 B.15 C. 16

 

37)  240 kalem 9 kişi arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Paylaşım sonunda artarı kalem sayısı kaçtır?

A. 6 B. 7 C. 8

 

38)  Bir doğal sayı 6 ile bölünüyor. Bu işlemde kalan en çok kaç olabi­lir?
A. 0 B. 5 C. 6

 

39)  Ezgi, kır gezisinde topladığı 35 çi­çeğin 4 tanesini annesine, 4 tanesini babasına, 2 tanesini ablasına verdi. Kalan çiçekleri beşerli demetler hâlinde vazolara koydu. Ezgi, kaç vazoya çiçek koymuştur?

A. 5          B. 7                 C. 8

 

40)  4 pantolon 92 YTL'dir. 1 2 pan­tolon kaç YTL olur?

A. 212                 B. 276                        C. 315

 

41)  Onur, cebindeki parayla tanesi 6 YTL olan defterlerden 12 tane alabiliyor. Onur, aynı parayla tanesi 4 YTL olan defterlerden kac tane alabilir?

A. 8         B. 12              C. 18

 

42)   4 katı ile 5 katının toplamı 99 olan sayı kaçtır?

A. 13              B. 11              C. 10

 

43)  Bir haftada 70 sayfa kitap oku­yan bir öğrenci, 22 günde kaç sayfa kitap okur?

A. 200                        B. 210                        C. 220

 

44)   İki sayının toplamı 80'dir. Büyük sayı, küçük sayının 4 katından 10 azdır. Küçük sayı kaçtır?

A. 18                   B. 20                      C. 22

 

45)  Evrim'in ağırlığının 6 katı ile 4 katı­nın farkı 78 kg'dır. Evrim kaç kilogramdır?

A. 39        B. 40               C. 11

 

46)  Bir bölme işleminde bölen 5 isekalan olabilecek sayıların toplamı kaçtır?

A. 9          B. 10             C. 15

 

47) İlhan aklından bir sayı tuttu. Aklında tuttuğu sayıyı 6 ya böldüğünde bö­lüm 7, kalan 3 oldu. Nihan'ın aklından tuttuğu sayı kaçtır?

A. 46           B. 45                     C. 42

 

48)  üçüncü sınıf öğrencileri on beşerli gruplandığında 9 grup oluşuyor ve 1 1 kişi artıyor. Okulumuz üçüncü sınıf öğrencileri kac kişidir?

A. 138           B. 142           C. 146

 

49) 

  1. Bölme işleminde kalan bölümden küçükse bölenle bölüm yer değişti­rebilir.
  2. 23 sayısını 2'ye bölersek, kalan 1 olur.

III. Bölme işleminde kalan, bölünenden büyük olabilir.

IV Bölme işlemi aynı zamanda eşit çokluklara ayırmadır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, II, III B) II, III, IV C) I, II, IV

 

50)  Verilen işlemlerden hangisi doğrudur?
A)( 46+4): 2 = 25 B)48 :3=17             C) 54 : 3 = 1 6

51)   Yanda verilen bölme işleminde bölüm ve kalan kaçtır?

  A. Bölüm   27 ,    kalan 3        B. Bölüm   28 ,    kalan 0            C. Bölüm   28 ,     kalan 1

 

 

52)  Hangi sayıyı 4'e bölersek 16 buluruz?
A) 84 B) 76                    C) 64

 

53)  Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 7 ve kalan 4 ise bölünen sayı kaçtır?

A) 60 B) 62 C) 63

 

54)  27 tane cevizi 3 kardeş aralarında eşit olarak paylaşıyorlar. Her birine  kaçar ceviz düşer?

A) 7 B) 8 C) 9

 

55)    Kerem ve Ceren babalarının verdiği 27 YTL'yi aralarında eşit olarak paylaşmak istiyorlar. Fakat 27'yi 2'ye böldüklerinde 1 YTL artıyor. İki kardeş parayı eşit paylaşabilmek için babalarından en az kaç YTL daha almalıdır?

A) 1 B) 2 C) 3

 

56)  9 arkadaş eşit olarak paylaşınca herbirine dokuzar erik düşüyor. Tüm erikler kaç tanedir?

A) 72 B) 79 C) 81

 

57)  Selim'in 14 YTL, Aysun'un 28 YTL parası var. Kardeşleri Berke'nin hiç parası olmadığını gören iki kardeş paralarını birleştirip aralarında eşit olarak paylaşmayı kararlaştırıyorlar. Berke'nin kaç YTL'si olur?

      A) 42           B) 24 C) 14

 

58)  Öğretmenimiz sınıf kitaplığımıza aldığımız kitapların, her öğrenciye 2'şer adet düşecek sayıda olduğunu söyledi. Kitaplıkta 96 tane kitap olduğuna göre sınıfımız kaç kişidir?

A) 43 B) 48 C) 53

 

59)  Verilen işlemlerden hangisi yanlıştır?

A) 80 x 10 = 8   B) 75 : 5 = 15 C) 81  :  9 = 7

 

 

60)  Bir çocuk 64 sayfalık kitabın  her gün 8 sayfasını okuyor.  Bu çocuk kitabın tamamını kaç günde okur?

A) 8 B) 7 C) 6

 

61)  5 arkadaşın sahip olduğu onar bilyeyi, 2 arkadaş aralarında eşit olarak paylaşıyor. Her birine kaçar bilye düşer?

A) 25 B) 50 C) 55

 

62)  Metin her gün 18 sayfa kitap okuyor. 72 sayfa kitabı kaç günde bitire­bilir?

A) 3 B) 4 C) 5

 

63)  A x 7 = 49 işleminde A  yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 49 B.28 C. 7

 

64)  325 : 25 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. 7 + 6 B. 2x7 C. 12

 

65)  (□ x 8) = (24 x 2) işleminde □ yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 24 B. 6 C. 4

 

66)  (75 x 5) : □ = 25 işleminde □ yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 5 B.10 C. 15

 

67)  (46 : □) + 7 = 5 x 6 işleminde □ yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 2 B. 3 C. 5

 

68)  (□ + 36) : 8 = 9 işleminde □ yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 9 B. 18 C. 36

 

 

 

69)  (□ - 27) : 6 = 34 işleminde □ yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 231              B. 187           C. 162

 

70)  (□ + 136) : 7 = 99 işleminde şeklin yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 667            B. 557          C. 447

 

71)   (75 x 5): 5 = ? işleminin sonucu hangisidir?

A.100               B. 75              C. 50

 

72)  (24 x □) : 8 = 15 işleminde □ yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 8 B. 5 C. 3

 

73)  Bir sayının 7 katının 3 fazlası 136'dır. Bu sayı kaçtır?

A. 17 B. 18 C. 19

 

74)  Kardeşimin yaşının 5 katının 4 fazlası, baba­mın yaşına eşittir. Babam 49 yaşında oldu­ ğuna göre kardeşim kaç yaşındadır?

A. 9 B. 8 C. 7

 

75)  Bir saatteki hızı 75 km olan bir otobüs, 3 saatte kaç kilometre yol alır?

A. 78       B. 175           C. 225

                          ÇARPMA İŞLEMİ SORULARI

76)  4x3x2x1x0=? işleminin sonucu kaçtır?

A. 0 B. 24 C. 12

 

77)  Çarpanları 12 ve 15 olan işlemin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A.150 B. 170 C. 180

 

78)  Bir kitaplıktaki her rafta 20 kitap bulunmaktadır. Kitaplıkta 5 raf bulunduğuna göre toplam ki­tap sayısını gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A. 20+5     B. 20:5 C. 20x5

 

79)  Tanesi, iki basamaklı en büyük doğal sayı kadar olan çiko­latalardan 7 arkadaşıma alır­sam kaç YTL öderim?

A. 593        B. 693 C. 793

 

80)  Babam, litresi 12 YTL olan zey­tinyağından 18 litre aldı.Babam yağ için kaç YTL verdi?
A.180 B. 216 C. 200

 

81)  Bir basketbolcu bir maçta ortala­ma 26 sayı kaydediyor. 7 maçta kaç sayı kaydeder?

A.192 B. 182 C. 172

 

82)  Ramazan ve kardeşi Dilan, kilo­su 15 YTL olan cevizden 3 kilog­ram aldılar. Satıcıya kaç YTL vermeleri gerekir?

A. 30 B. 40 C. 45

 

83)  Bir öğrenci, haftanın 5 gününü okulda geçirmektedir.

Bir yıl boyunca 36 hafta okula devam eden bir ilköğretim öğ­rencisi, yılın kaç gününü okul­da geçirir?

A.150        B. 365 C. 180

 

84)  24 sıradan oluşan bir yumurta kolisinin her sırasında 6 yumurta vardır. Buna göre bir kolideki toplam yumurta sayısı kaçtır?

A.144 B. 124 C. 114

 

85)  4 ayaklı 6 tane masanın ayağı, 6 ayaklı 3 tane masanın aya­ğından ne kadar fazladır?

A. 24 B. 42 C. 6

 

86)  Bir köyde 84 ev vardır. Bu evlerin her birisinde ortalama 4 kişi yaşıyor. Köyün nüfusunu bul­mak için hangi işlemi yaparız?

A. 84 x 4                 B. 84 : 4          C. 84 + 4

 

87)  Bir markette bir koli meyve suyu 8 rafa diziliyor. Bir raf 14 kutu meyve suyu aldığına göre bir koli meyve suyu kaç kutudur?

A. 112        B. 122 C. 114

 

88)  Bir saatte 75 kilometre yol giden bir taksi 4 saatte kaç kilometre yol gider?

A. 150        B. 300 C. 360

 

89)  Bir trende 8 vagon ve her vagon­da 55 yolcu var. Bu trende kaç kişi seyahat etmektedir?

A. 550        B. 440 C. 480

 

90)  Bir bisikletin tekeri dakikada 140 kez dönüyor. 7 dakikada kaç kez döner?

A. 980        B. 890 C. 20

 

91)  Paramın 10 katı 500 YTL'ye eşittir. Param kaç YTL'dir?

A. 10 B. 500 C. 50

 

92)  Bir köy ile şehrin arası 15 kilo­metredir. Şehirden köye 1 sıra te­lefon teli, 3 sıra da elektrik teli çe­kilmiştir.

Çekilen tel toplam kaç kilomet­redir?

A. 15 B. 45 C. 60

 

93)  4 kişilik bir ailenin el ve ayak parmak sayısının toplamı kaç­tır?

A. 40 B. 80 C. 20

 

94)  48 katlı bir gökdelenin her katının yüksekliği 3 metredir. Bu gökde­lenin 13 metre yüksekliğinde de çatısı olduğuna göre gökde­lenin yüksekliği kaç metredir?

A. 144        B. 147 C. 157

 

95)    I. 80 x  10 = 800         II. 7x100 = 700           III. 4x  10 = 400

İşlemlerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) I B) II C) III

 

96)  Verilenlerden hangisi yanlıştır?

  1. (2 x 10) x 3 = 60           B. (3 x 10) x 8 = 270                    C. 10 x (6 x 7) = 420

 

97)  Her gün kumbarasına 4 YTL atan bir öğrencinin  10 gün sonra kaç YTL'si olur?

A) 80 B) 60 C) 40

 

98)  Bir saatte 1 7 tuğla dizen bir duvar işçisi 1 8 saatte kaç tuğla dizer?

A) 306 B) 284 C) 276

 

99)  8 tane 5 YTL ve 12 tane 10 YTL olan bir öğrencinin toplam kaç YTL'si vardır?

A) 40 B) 120 C) 160

 

100)  Bir günde 32 sayfa kitap okuyan Berke, bir haftada kaç sayfa kitap okur?

A) 210 B) 224 C) 244

 

101)  Ahmet her gün 70 m'lik yolu yürüyerek bakkala gidiyor ve geri dönüyor.Ahmet bir haftada bakkala gitmek için toplam kaç metre yürümüş olur?

A) 490 B) 670 C) 980

 

102)  Doruk her gün kumbarasına 25 YKr ve 2 YTL atıyor. Doruk'un bir ayda ne kadar parası olur?

A) 67 YTL 50 YKr B) 67 YTL 75 YKr C) 68 YTL 50 YKr

 

103)  (26 x 10) x 3   çarpma işleminin sonucu kaçtır?

A) 700 B) 760 C) 780

 

104)  Çiğdem günde 43 sayfa kitap okuyor. Ablası 56 sayfa kitap okuyor. İkisi birlikte 4 günde toplam kaç sayfa kitap okumuş olur?

A) 389 B) 396 C) 406

 

 

105)  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 A.(12 x4) + (20x4) = (12 + 20) x4

 B. (10x2) + (20 x 3) = (10 + 20) x5

       C. (30 x 3) + (15 x 3) = (3 + 3) x (30 + 15)

 

106)  Selin ve Göksel bir tiyatro salonundaki sandalyelerin kaç tane olduğunu hesaplamaya çalışıyorlar. Selin soldan sağa bir sırada 28 sandalye sayıyor. Göksel yukarıdan aşağıya 16 sandalye sırası sayıyor. Acaba bu
salonda kaç sandalye vardır?

A) 248 B) 328 C) 448

 

107)  Bir günde 5 kez yemek yersek, bir ayda kaç kez yemek yemiş oluruz?
A) 350 B) 210 C) 150

 

108)  Sınıfımıza kitap almak için herkes sekizer lira getirdi. Sınıfımızda 37 kişi olduğuna göre kaç liramız olmuştur?

A) 384 B) 296 C) 1 98

 

109)  Veli, kumbarasına bakınca 8 tane 1 YTL, 4 tane 5 YTL ve 7 tane 25 YKr olduğunu gördü. Acaba Veli'nin kumbarasında ne kadar para vardır?
A) 29 YTL 75 YKr B) 29 YTL 50 YKr C) 28 YTL 75 YKr

 

110)  7 x 6 x 3 = 126 işleminde (7,6 ve 3) terimleri­ ne ne denir?

A. çarpan        B. çarpım       C. eksilen

 

111)  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi (4 x 3) + 4 işleminin doğru sonucudur?

A. 16 + 4 = 20              B. 12 + 12 = 24              C. 12 + 4= 16

 

112)  Yedişer nesneli 8 grupta toplam kaç nesne vardır?

A. 64 B. 56 C. 49

 

113)  5 doğal sayısı ile 9 doğal sayısının çarpımı kaçtır?

A. 14 B.18 C. 45

 

114)  3x0x4 = ? işleminin sonucu kaçtır?

A. 0 B. 7 C. 12

 

115)  4 x (3 + 5) = ? işleminin sonucu kaçtır?

A. 12 B.20 C. 32

 

116)  (12 + 8) x 3 = ? işleminde çarpım kaçtır?

  A. 60    B. 30 C. 24

 

117)  1□ x 6 = 78 işleminde □ yerine hangi rakam gelmelidir?

A. 3 B. 2 C. 4

 

118)  Murat'ın 9 bilyesi var. Arifin bilyesi, Murat'in bilyesinin 3 katından 8 fazladır. Arif'in bilyesi kaç tanedir?

A. 35 B.27 C. 21

 

119)  Pelin 7 yaşındadır. Annesinin yaşı, Pelin'in yaşının 4 katıdır. Babası ise annesinden 3yaş büyüktür. Babası kaç yaşındadır?

A. 32 B. 31 C. 27

 

120)  Mehmet 9 yaşındadır. Babası Mehmet yaşının 4 katından 2 yaş büyüktür. Meh­met'in babası kaç yaşındadır?

A. 39 B. 38 C. 36

 

121)  25 x 8 = 175 + A işleminde A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. 35 B. 30 C. 25

 

122)  36 x A = 235 + 17 işleminde A yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 7 B. 8 C. 15

 

 

 

123)  47 x 9 = (20 x 9) + (A x 9) + (7 x 9) işleminde A  yerine aşağıdakilerden hangisi gel­melidir?

A.10 B.20 C. 25

 

124)  (36 + 5) x 10 = ? işleminde soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 365 B. 410 C. 420

 

125)   (54 + 16) x 5 = ? işleminde soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 546 B. 545 C. 350

 

126)  (32 + 18 + 10) x 5 = ? işleminin sonucu ne­dir?

A. 200 B. 300 C. 330

 

127)  (41 + 6) x 10 = ? işleminin sonucu aşağıdaki­lerden hangisidir?

A. 470 B. 520 C. 650

 

128)  Bir sayının dörtte birinin 25 fazlası 135'tir.Bu sayı kaçtır?

A. 160 B. 440 C. 520

 

129)  (14 x □) x (9 x 2) = 756 işleminde □ yerinehangi sayı gelmelidir?

A. 3 B.26 C. 28

 

130) Bir baba, iki çocuğuna 5 m 3 dm elbiselik kumaş alıyor. Büyük çocuğa dikilen kumaş 1 metrenin 2 katından 7 dm fazladır. Küçük çocuğa dikilen elbise kaç santimetredir?

A. 260 B. 265 C. 270

 

131)  Bir yolcu otobüsü 1 saatte 65 km hızla saat gidiyor. Otobüs 32 km daha gideceği­ne göre yol kaç kilometredir?

A. 422 km      B. 330 km     C. 332 km

 

132)  Bir manav, halden bir sepet ve bir kasa el­ma alıyor. Kasadaki elma, sepetteki elma­nın 4 katından 5 kg azdır. Sepette 7 kg el­ma olduğuna göre elmaların tamamı kaç kilogramdır?

A.18 B.23 C. 30

 

133)  Bir sayının onda üçünün 2 katı 120'dir. Bu sayı kaçtır?

A.120 B. 200 C. 240

 

134)  Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?

A)80x9 = 720 B)25x10 = 250 090x7 = 540

 

135) Verilen çarpma işlemlerinden sonucu en küçük olan hangisidir?

A)25x31 B)43x17 C)62x15

 

136)  28 x 1 A   = 448 işleminde  A   kaçtır?

A) 6 B) 4 C) 8

 

137)  178 X4=       Verilen işlemin sonucu kaçtır?

       A) 712 B)814 C) 722

 

138)  705 sayısının basamak değerleri çarpımı kaçtır?

A) 350 B)35 C)0

 

139)  869 sayısındaki 6 ve 9 rakamlarının basamak değerleri çarpımı kaçtır?
A) 540 B)54 C) 69

 

140)  Serkan 14 yaşındadır. Dedesinin yaşı Serkan'ın yaşının 4 katıdır. Dedesi ve Serkan'ın yaşları toplamı kaçtır?
A) 56 B)66 C)  70

 

141)   Bir otomobil saatte 85 km yol gidiyor. Bu otomobil aynı hızla 9 saatte kaç kilometre yol gider?

A) 765 B)660 C)855

 

142)  Eray bir günde 23  sayfa kitap okuyor. Kardeşi bir günde 18 sayfa kitap okuyor. İkisi 6 günde toplam kaç sayfa kitap okur?

A) 244 B)264 C) 246

 

143)  Bakkal Amca kutusu  8  TL'den 6 kutu deterjan aldı. Tanesi 6 TL'den 3 tane konserve aldı. Bakkal Amca bu ürünlere kaç lira vermiştir?

A) 56 B)66 C) 76

 

144)  Çiğdem her hafta 4 tane 10 Kr, 2 tane de 5 Kr biriktiriyor. 7 hafta sonra Ciâdem kac kuruş ve kac lira            biriktirmiş olur?

A)3TL50Kr B)4TL 50Kr C)7TL 25Kr

 

145)  Bir manavda 20 kasa nar vardır. Her kasada 17 tane nar olduğuna göre, manavda kaç adet nar vardır?

A) 260 B)320 C)  340

 

146)  Arif her gün kumbarasına 174 Kr atıyor. Arifin 5 gün sonra kaç kuruşu olur?

A) 870 B)880 C) 950

 

147)  116 : 4 < f işleminin doğru olması için "f" nin yerine ya­zılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

A) 29 B) 30 C) 31

 

148)  4 katı 200 olan sayının yansı kaçtır?

A) 25 B) 30 C) 35

 

149)  80 sayasının yarısının 5 eksiği kaçtır?

A) 35 B) 40 C) 45

 

150)  Üç basamaklı en büyük çift sayının 3'e bölümünden kalan kaçtır?

A) 2 B) 1 C) 6

            ÇIKARMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ SORULAR

151)  Bir bakkal 1 20 ekmek aldı. Sabah 56, öğleden sonra 43 ekmek sattı. Bakkal, ekmeklerini bitirebilmek için

kac ekmek daha satmalıdır?

A. 32       B. 23       C. 21

 

152)  Bir çıkarma işleminde fark 120' d ir. Çıkan, "farktan 40 az ise eksi­len kaçtır?

A. 200                 B. 180           C. 160

 

153)  249 eksiğinin 189 fazlası 384 olan sayı kaçtır?

A. 444       B. 386           C. 275

 

154)  4, 1 ve 6 rakamları ile yazılabi­lecek üç basamaklı en büyük sayı­nın 342 eksiği kaçtır?

A. 289         B. 299          C. 303

 

155)  Bir toplama işleminde toplam 863'tür. Birinci toplanan üç basa­maklı en küçük tek sayı, ikinci toplanan 421 ise üçüncü toplanan kaçtır?

A. 341          B. 346          C. 351

 

156)  Bir çıkarma işleminde eksileni 40, çıkanı 25 artırırsak farkta nasıl bir değişiklik olur?

     A. 1 5 artar.     B. 1 5 azalır.              C. 65 artar.

157)    Verilen çıkarma işleminde A sayısına 108 ilave edip B sayısından 103 çıkardığımızda fark kaç olur?

   A. 331               B. 573             C. 753

 

158)    5A8

           B42

         --___

            356                      işlemine göre A ve B sayılarının basamak değerleri farkı kaçtır?

A.  7 B. 70 C. 110

 

159)   Eksilenin 607,farkın 219 olduğu bir işemde çıkan kaçtır?

A. 388 B. 384 C. 366

 

160)  543 sayısında yüzler ve birler basamağındaki rakamlar yer değiştiriyor.Bu durumda iki sayının farkı ne olur?

A. 198 B. 195 C. 191

 

161)  156 eksiği 543 olan sayının 281 fazlası kaçtır?

A. 720 B. 980 B. 996

 

162)  6 düzine kalemim olması için 9 kaleme ihtiyacım vardır. Elimdeki kalemler kaç tanedir?
A. 55          B. 57       C. 63 

 

163)  66 yolcu taşıyan belediye otobüsünden durakta 24 yolcu indi. Otobüste kaç yolcu kalmıştır?
A. 42 B. 44        C. 47 

 

164)  Bir uçakta 247 yolcu bulun­maktadır. Bunlardan 1 3 5 tanesi bayan olduğuna göre uçakta bulunan erkek yolcuların sayısı kaçtır?

A.105 B. 1 12      C. 1 1 5    

 

165)  7674 sayısındaki rakamların sayı değerini 2 şer azaltırsak yeni sayı ile 7674 sayısı arasındaki fark kaç olur?

A.1900       B. 2100         C. 2222       

 

166)  İki  sayının  toplamı   3 87  dir.Sayımızın biri 143 olduğuna göre diğer sayımız kaç olur?
A. 180 B. 190       C. 244 

 

167)  Tiyatro için 1 55 kız, 1 30 erkek öğrenci bilet almıştır. Bilet alan­lardan 1 3 kişi tiyatroya gelme­diğine göre tiyatroya giden kaç kişidir?

A. 272 B. 275      C. 280   

 

168)  Cumhuriyet   1923 te kuruldu.1999 yılında Cumhuriyetimiz kaç yaşındadır?
A. 73 B. 76          C. 78        

 

169)  Annem 37 yaşındadır. Teyzem ise annemden 9 yaş küçüktür. Teyzem kaç yaşındadır?

A. 22 B. 28            C. 27 

 

170)  3 basamaklı en büyük sayı ile 258 sayısı arasındaki fark kaçtır?
A. 680 B. 720       C. 741 

 

171)  Bir toplama işleminde toplam 802 dir.Birinci toplanan A27,ikinci toplanan 3B8 ve üçüncü toplanan 17C dir.Buna göre

(AxB)-C=? işleminin sonucu kaçtır?

A. 13 B. 12 C. 11

 

172)  Samsun - Ankara arası 41 6 kmdir. Bir otobüs bu yolun 1 76 km sini gittiğine göre geriye kaç km
yolu kalmıştır?
A. 225 B. 240         C. 250 

 

173)  Sınıfımızın mevcudu 43 tür. Bunun 21   i kız olduğuna göre erkek öğrenci sayısı kaçtır?
A. 22 B. 25          C. 27 

 

174)  Okul bahçemizde 23 tane çam ile diğer ağaç türleri bulunmak­tadır. Toplam olarak 95 ağaç
olduğuna göre, çam olmayan kaç tane ağaç vardır?
A. 70          B. 72            C. 73 

 

175)  Kumbaramdaki 600 YTL nin önce 175 YTL sini, sonra 90 YTL sini harcadım. Geriye kaç YTL'm kal­mıştır?

A. 315 B. 335         C. 340 

 

176)  850 den 275 önce gelen sayı kaçtır?

A.575 B. 580           C. 590 

 

 

177)  3 basamaklı en büyük doğal sayı ile 3 basamaklı en küçük doğal sayı arasındaki fark kaçtır?

A. 799        B. 899      C. 859       

 

178)  3 sayının toplamı 6548 dir. 1. sayı 2543, 2. sayı 1435 olduğuna göre 3. sayı kaçtır?

A. 2545       B. 2555         C. 2570      

 

179)  Tolga annesinden 24yaş küçüktür.Annesi 36 yaşında olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır?

A. 12  B. 50              C. 48

 

180)  Okulumuzun mevcudu 794 tür.Okulda 362 kız öğrenci olduğuna göre erkek öğrenci sayısı kaçtır?

A. 432  B. 430  C. 428

 

181)  Üç basamaklı en büyük çift sayı ile Üç basamaklı en küçük tek sayınsın farkı kaçtır?

A. 987  B. 897  C. 900

 

182)  Ailemin aylık geliri 785 ytl.Ev kiramız 250 ytl.faturalarımız ise 134 ytl. İse geriye kaç liramız kalır?

A. 411  B. 405  C. 401

 

183)  Babam annemden 12 kg. annemde benden 32 kg.ağırdır.Babam 69 kg.olduğuna göre benim kütlem kaç kilogramdır?

A. 25  B. 26  C. 27

 

184)  Markete gelen 498 meyve suyunun 56 tanesinin tarihi geçtiği için geri iade edildi.Kalanların 112 tanesi satıldı.Markette kaç meyve suyu kaldı?

A. 310  B. 320  C. 330

 

185)  425,254,679 sayıları ile oluşturulacak bir çıkarma işleminde hangi sayı fark olamaz?

A. 254  B. 425  C. 679

 

186)  Bir çiftlikteki hayvanlardan 220 tanesi koyun, 135 tanesi inektir.Çiftlikte 678 hayvan olduğuna göre diğer hayvanlar kaç tanedir?

A. 321  B. 322  C. 323

 

187)  Buse’nin babası dedesinden 26 yaş küçüktür.Buse de babasından 32 yaş küçüktür.Dede 68 yaşında ise Buse kaç yaşındadır?

A. 10  B. 11  C. 12

 

188)  Dedemle benim yaşlarımız toplamı 89 dur.7 yıl öneki yaşlarımız toplamı kaçtır?

A. 82  B. 75  C. 70

 

189)  Annem elindeki 650 ytl nin 183 lirası ile halı,45 lirası ile bana eşofman,38 lirası ilede markette alışveriş yaptı.Annemin kaç lirası kaldı?

A. 394  B. 384  C. 374

 

190)  Sinemadaki seyirci sayısı 734 tür.Seyircilerin 405 tanesi bayandır.Erkeklerin sayısı bayanlardan 156 azdır.Kalan seyirciler ise çocuk olduğuna göre,sinemadaki çocukların sayısı kaçtır?

A. 70  B. 80  C. 90

 

191)  Bir kümesteki tavukların sayısı 85 tir.Kazlar tavuklardan 27 tane azdır.Kalan hayvanlar ise hindidir.Kümesteki tüm hayvanların sayısı 191 olduğuna göre kümeste kaç tane hindi vardır?

A. 38  B. 48  C. 58

 

192)  Bir çıkarma işleminde eksilen 320,fark 56 dır.Çıkan sayı 37 arttırılırsa yeni fark kaç olur?

A. 19  B. 29  C. 39

 

193)  6 4 2 – 1 7 8 = 4 6 4 işleminde çıkan sayı 39 arttırılıp fark 157 azaltılırsa eksilen sayı kaç olur?

A. 504  B. 514           C. 524

 

194)  Bir çıkarma işleminde  fark 129,eksilen 451 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır?

A. 312  B. 322  C. 332

 

195)  Bir manava 125 karpuz gelmiştir.Bir hafta sonunda manavda 37 karpuz kaldığına göre bir hafta içinde kaç karpuz satılmıştır?

A. 68  B. 78  C. 88

 

196)  701 - ?  = 265 işleminde ? işareti olan yere hangi sayı gelmelidir?

A. 426  B. 436  C. 446

 

197) 

4 3 1

1 9 4

-____

2 3 7  çıkarma işleminde fark 48 arttırılıyor.Eksilen ise 39 azaltılıyor.Çıkan sayı kaç olur?

A. 105  B. 106  C. 107

 

198)  704 – 237 =467  çıkarma işleminde eksilen sayıya 39 ekleniyor.Fark ise 89 azaltılıyor.Bu değişikliklerden sonra çıkan sayı kaç olur?

A. 355  b. 365  C. 375

 

199) 

 

4∆7

156

-___

341     işleminde    yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 7  B. 8  C. 9

 

200) 

56A

234

-____

333   işleminde  A yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 7  B. 6  C. 5

 

201)  4B5 – 256  159 işleminde B yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 2  B. 1  C. 0

 

202)  ∆41 – 643 =        işleminde ∆ yerine hangi rakam gelemez?

A. 6  B. 7  C. 8

 

203) 

█ 52

654

-___      işleminde  █ yerine kaç tane rakam yazılabilir?

A. 4  B. 3  C. 2

 

204) 

8∆4

19B

-­­­­___

658  işleminde “B”  ve “∆” yerlerine gelecek sayıların toplamı kaçtır?

A. 11  B. 12  C. 13

 

 

 

 

205)  İlknur 1A2 sayfa kitabın 5∆ sayfasını okudu.Okuyacağı 73 sayfası kaldığına göre “A” ve” ∆” yerine gelecek rakamların toplamı kaçtır?

A. 10  B. 11  C. 12

 

206)  Bir çıkarma işleminde eksilen sayı 42 arttırılıyor.Bu durumda verilenlerden hangisi doğrudur?

A. fark artar              B. Fark azalır             C. Fark değişmez

 

207)  4,2,7 rakamlarını kullanarak yazılacak en büyük ve en küçük sayıların farkı kaç olur?

A. 495  B. 496  C. 497

 

208)  Oturduğumuz sitede 641 kişi yaşıyor.Bunlardan 316 tanesi bayan,bayanlardan 47 az erkek ve geriye kalanlar ise çocuktur.Sitede kaç çocuk vardır?

A. 45  B. 56  C. 58

 

209)  Babam ile annemin yaşları top­lamı 87'dir. Babam 46 yaşında olduğuna göre annem kaç ya­şındadır?

A. 43 B. 40 C. 41

 

210)  Bir çiftçi pazara getirdiği 189 kilogram cevizin 107 kilogramını satıyor. Satamadığı ceviz kaç kilogramdır?

A. 72 B. 82 C. 87

 

211)  Trendeki 252 yolcunun 51'i 1. is­tasyonda, 23'ü 2. istasyonda in­di. 3.istasyonda ise 23 yolcu bindi. Trendeki son yolcu sa­yısı kaçtır?

A. 201 B. 211 C. 221

 

212)  İki koşucudan birincisi 748 metre diğeri 632 metre koştu. Birinci­si diğerinden ne kadar fazla koşmuştur?

A. 116        B. 126 C. 136

 

213)  Bizim köyde 782 kişi yaşıyor. Yapılan yerel seçimlerde sadece 18 yaşından küçükler oy kullan­madı. 452 kişi oy kullandığına göre köyümüzde 18 yaşından küçük kaç kişi vardır?

A. 310        B. 320 C. 330

 

214)  İbrahimlerin bahçesinde gül, lale ve karanfilden oluşan 445 tane çiçek var. Bunların 192 tanesi gül,     

139 tanesi laledir. Karan­filler kaç tanedir?

A. 114        B. 331 C. 121

 

215)  Okulumuzda açılan müzik kur­suna 395 öğrenci katıldı. Bunlar­dan 130'u erkek olduğuna gö­re           kızların sayısı erkeklerden ne kadar fazladır?

A. 265        B. 135 C. 125

 

216)    Babam 875 YTL maaş alıyor. 425 YTL'sini ev kirasına, 200 YTL'sini mutfak masraflarına ayırıyor. Eğitimimiz için de 150 YTL harcıyor. Geriye kaç YTL'si kalır?

  A. 75 B. 125 C. 100

 

217)  Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 663, kalan sayı 16 ise ek­silen kaçtır?

A. 647        B. 679 C. 669

 

218)   Yağış nedeniyle okula 186 öğ­renci geç geldi. Okul mevcudu 798 olduğuna göre okula    za­manında gelen kaç kişidir?

  A. 186        B. 612      C. 984

 

219)  Hamdi'nin 194 bilyesi vardı. Ab­lası bir miktar bilye daha verince 250 bilyesi oldu. Hamdi'ye ab­lası kaç bilye vermiştir?

A. 56 B. 66 C. 76

 

220)  Üç sayının toplamı 948'dir. En büyüğü 657, en küçüğü 58 ise, öteki sayı kaçtır?

A. 715        B. 233 C. 456

 

221)  Eski evimizden yeni evimize ta­şınırken 161 koli yaptık. Bunla­rın 39'unu kamyonete yerleştir­diğimize göre yerleştirmediği­miz kaç koli kaldı?

A. 122        B. 132 C. 200

 

222)  Toka koleksiyonu yapan Esra,528 toka biriktirdi. Bu tokalardan 105 tanesini arkadaşlarına verdi.
Koleksiyonuna 32 tane tokadaha kattığında kaç tokası olur?

A. 73 B. 147 C. 455

 

223)  796 sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştiriliyor. Bu sayının değe­rinde nasıl bir değişiklik olur?

A. 180 artar.           B. 180 azalır.     C. 121 azalır.

 

224)  90 dakika oynanan bir futbol maçının 24 dakikası oynanmıştır. Maçın bitmesine kaç dakika vardır?

A. 46 B. 56 C. 66

 

225)  Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?

A. 625-126 = 499         B. 907 - 408 = 499        C. 340-175 = 155

                     TOPLAMA İŞLEMİ SORULARI

226)  Bir toplama işleminde birinci toplanan 226,ikinci toplanan 147,ve toplam 665 ise üçüncü toplanan kaçtır?

A. 667 B. 665 C. 292

 

227) 

  5A9    işlemine göre A yerine hangi rakam yazılmalıdır?

  37A   

+____      A. 5            B. 6            C. 7

  934

 

228)   8      A        24         32           B             48         sayı örüntüsüne göre A+B=? işleminin sonucu kaçtır?

A. 56             B. 50        C. 46

 

229)  Gonca'ya annesi 100 ytl,babasıda annesinden 25 ytl fazla para verdi. Gonca'nın kaç ytl si oldu?

A. 125             B. 200          C. 225

 

230) 

    5+A=7

    A+3=B

+_______

    B+C=9       işlemine göre A+B+C=?  işleminin sonucu kaçtır?

A. 8 B. 9 C. 11

 

231) 

  1bc

  165

  1bc

+____

  413   işleminde "b"yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 1 B. 2 C. 3

 

232)  En büyük üç basamaklı doğal sayı 628 sayısından ne kadar fazladır?

A. 369 B. 371 C. 375

 

233)    A21+19B = 719 işlemine göre verilmeyen rakamların toplamı kaçtır?

A. 10 B. 11 C. 13

 

234)    ? + 138 = 657 toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

A. 512        B. 516         C. 519

 

235)  Biri diğerinden 16 fazla olan 3 sayının en küçüğü 32dir.Bu sayıların toplamı kaçtır?

A. 144 B. 148 C. 164

 

236)  Emre 9 yaşındadır.Emre annesinden 26 yaş küçüktür. Babası ise annesinden 3 yaş  büyük olduğuna göre Emre'nin babası kaç yaşındadır?

A. 36 B. 38 C. 40

 

237)  Can ile annesinin yaşları toplamı 42 dir.8 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur?

A. 46 B. 50 C. 58

 

238)  Bir çoban 126 tane koyunun 17 tanesini sattı.Daha sonra hayvan pazarından 25 koyun daha aldı.Şimdi çobanın kaç koyunu vardır?

A. 143            B. 151              C. 134

 

239)  296 + ∆ = 425 işleminde ∆ yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 127  B. 128  C. 129

 

240)  Bir toplama işleminde toplananlardan bir 281 ve toplam 760 ise diğer toplanan kaçtır?

A. 479  B. 489  C. 499

 

241)  Bir kümeste 302 tavuk ve hindi vardır.Hindilerin sayısı 97 ise kümeste kaç tavuk vardır?

A. 200  B. 205  C. 209

 

242)  Okulumuzda 852 öğrenci vardır.Kızların sayısı 438 ise erkeklerin sayısı kaçtır?

A. 434  B. 424  C. 414

 

243)  Üç sayının toplamı 721 dir.Sayılardan biri 286,diğeri 197 ise üçüncü sayı kaçtır?

A. 238  B. 228  C. 218

 

244)  Annem babam ve benim yaşlarımızın toplamı 81 dir.Ben dokuz yaşındayım ve annemden 26 yaş küçüğüm.Babam kaç yaşındadır?

A. 35  B. 36  C. 37

 

245)  327+∆ + 259 = 804 işleminde ∆ yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 208  B. 218  C. 228

 

246) 

4M5

268

+____

7 5 3   işleminde  M yerine hangi sayı gelmelidir?

A. 7  B. 8  C. 9

 

247) 

N7 4

2 7 9

+___

8 5 3   işleminde N yerine gelecek sayı hangisidir?

A. 4  B. 5  C. 6

 

248)  4B5 + 26A= 723 işleminde A ve B yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır?

A. 12  B. 13  C. 14

 

249)  Okulumuzda açılan sergiye 741 kişi geldi.Gelenlerin 36∆ tanesi bayan,3E5 tanesi erkektir.Verilen sayılardaki E  ve ∆ yerine gelecek sayıların çarpımı kaçtır?

A. 38  B. 40  C. 42

 

250)  Bir toplama işleminde toplam 875,birinci toplanan 4∆2,ikinci toplanan Q38 ve üçüncü toplanan 17█ ise  toplananlardaki verilmeyen rakamların toplamı kaçtır?

A. 13  B. 14  C. 15

 

251)  Bir vapurdaki yolcuların sayısı 962 dir.Bayanlar █38,erkekler 4∆5 ve çocuklar 17Ktanedir.Yolcu sayılarındaki verilmeyen basamaklardaki  █ ile ∆ çarpılır ve üzerine  K  eklenirse hangi sayı elde edilir?

A. 20  B. 21  C. 29

 

252)  Orhan aklından tuttuğu sayıya  189 ekleyince 413 toplamına ulaşıyor.Orhan’ın aklından tuttuğu sayı kaçtır?

A. 226  B. 225  C. 224

 

253)  Bir torbadaki bilyeleri Tekin ve Nuri aralarında paylaşıyorlar.Nuri 29 bilye,Tekin de Nuri’den 14 fazla bilye alıyor.Torbada kaç bilye vardır?

A. 43  B. 62  C. 72

 

254)  Kütlem 35 kg dır.Babam benden 27 kg fazla,annem ise babamdan 8 kg hafiftir.Üçümüzün kütleleri toplamı kaç kg’dır?

A. 131  B. 141  C. 151

 

255)  Bir çiftlikte 242 inek,158 keçi vardır.Koyunların sayısı inek ve keçilerin toplamından 76 azdır.Bu çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?

A. 724  B. 734  C. 744

 

256)  184 fazlasının 238 eksiği 746 olan sayı kaçtır?

A. 800  B. 801  C. 802

 

257)  Üç tane doğal sayını toplamı 842 dir.Sayıların ikisi 36 arttırılırsa yeni toplam kaç olur?

A. 914  B. 950  C. 974

 

258)  Bir kümeste kazlar,hindilerden 28 fazladır.Tavuklarda hindilerden 46 fazladır.Kümeste 126 tavuk olduğuna göre toplam kaç hayvan vardır?

A. 294  B. 304  C. 314

 

259)  Üç doğal sayını toplamı 873 tür.Birinci toplanan 276,üçüncü toplanan 348 ise ikinci toplanan kaçtır?

A. 247  B. 249  C. 251

 

260) Halil, kantinden 400 YKr'a simit ve 250 YKr'a meyve suyu aldı. 250 YKr'a da silgi aldı. Kaç YKr harcamıştır?

A. 800        B. 850 C. 900

 

261)  Bir fabrikada 659 erkek, 298 bayan işçi çalışıyor. Bu fabrikada toplam işçi sayısı ne kadardır?

A. 957        B. 857 C. 947

 

 

 

262)  Yardım kermesine birinci gün 225, ikinci gün 300 kişi katılmıştır. İki günde gelen toplam kişi sayısını gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A. 225 + 225          B. 225 + 300               C. 300 - 225

 

263)  Hangi sayıdan 259 çıkarırsak 421 kalır?

A. 162        B. 680 C. 670

 

264)  Semiha'nın annesi, babasından 3 yaş küçüktür. Annesi 45 ya­şında olduğuna göre annesiy­le babasının yaşları toplamı kaçtır?

A. 56 B. 90 C. 93

 

265)  Fırıncı Nusret amca, sabahleyin 590, akşama doğru 325 ekmek sattı. Nusret amca bir günde kaç ekmek sattı?

A. 905        B. 915 C. 925

 

266)  Aralarında 80 fark olan üç doğal sayıdan en küçüğü 120 ise en büyük kaçtır?

A. 280        B. 200 C. 180

 

267)  427+346 kaçtır? işleminin    sonucu

A. 773           B. 563       C. 553

 

268)  Asuman, babasıyla birlikte bah­çelerine ilk hafta 257 tane do­mates fidesi dikti. İkinci hafta ise domates fidelerinden 126 tane fazla salatalık tohumu ekti.

Salatalık tohumlarının sayısı kaçtır?

A. 383        B. 373 C. 376

 

269)  Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?

A. 638+258=896                        B. 524+77=601                            C. 707+105=802

 

270)  Bir çiftlikte 312 tane tavuk, 25 tane inek ve 50 tane de keçi vardır. Bu çiftlikte toplam kaç tane hayvan vardır?

A. 396        B. 387 C. 398

 

271)  Cevdet, Cemal'den 123 sayfa fazla kitap okumuştur. Cemal, 201 sayfa kitap okuduğuna göre ikisi toplam kaç sayfa kitap okumuştur?

A. 525        B. 472 C. 324

 

272)  Nilgün, her gün bir önceki gün harcadığı paranın iki katını har­cıyor. 3. gün 20 YTL harcadığı­na göre üç günün sonunda toplam kaç YTL harcamıştır?

A. 35 B. 30 C. 5

 

273)  Bir çiçekçi bir günde 130 çiçek satıyor. Üç günde kaç çiçek sa­tar?

A. 260        B. 290 C. 390

 

274)  899 + 1 işleminin sonucunda kaç tane sıfır vardır?

A. 1 B. 2 C. 3

 

275)  Bilibili tavuk, birinci ay 22 yumur­ta yumurtluyor. İkinci ay, birinci aydan 3 fazla yumurta yumurt­luyor. İki ayın sonunda toplam kaç yumurtamız olur?

A. 44 B. 47 C. 48

 

276)  Çaycı Bayram, bir günde 313 tane çay ve yanında da 76 simit satıyor. Çaycı Bayram bir gün­de toplam kaç çay ve simit sa­tar?

A. 389        B. 379 C. 398

 

277)  Bir uçaktaki yolcuların 302'si erkek, 176'sı bayandır. Bu uçak­ta kaç kişi vardır?

       A. 478        B. 477 C. 476

 

278)  Ablamla beraber para biriktir­meye başladık. Kumbaramıza birinci hafta sonunda 24 YTL,diğer hafta sonunda da 33 YTL attık. İki haftada kaç YTL miz birikti?
A. 37 B. 47 C. 57

 

279)  231 sayısının basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır?

A. 462        B. 231 C. 237

 

280)  Birinci gün 75, ikinci gün 82 say­fasını okuduğum kitabın kalan 92 sayfasını da okuyunca kita­bım bitecek. Okuduğum kitap kaç sayfadır?

A. 248        B. 249 C. 250

 

281)  Bir toplama işleminde topla­nanlardan biri 590, toplam 901 ise diğer toplanan kaçtır?

A. 311 B. 301 C. 321

 

282)  458               toplama    işleminde verilmeyen sayı kaçtır?
     +  ?                  

983   

A. 575             B. 535           C. 525

 

283)  Bayramda bana 42 YTL'ye ayak­kabı, 21 YTL'ye gömlek aldık. Kar­deşime de 35 YTL'ye pantolon, 24 YTL'ye kazak aldık. Bayram­da kaç lira harcadık?

A. 120        B. 125 C. 122

 

284)  Bir çiftlikte 152 tane koyun ve 33 tane de bunların yavruları vardır. Bu çiftlikte yaklaşık kaç tane koyun ve yavrusu vardır?

A. 190        B. 175 C. 158

 

285)  İlköğretim 3. sınıfa giden Suat .....kilogramdır. Birinci sınıfa giden Fuat ise ...... kilogramdır.

İkisinin ağırlıkları toplamı kaçtır?

Yukarıdaki problemde boş bırakılan yerleri hangi sayılar­la tamamlayamayız?

A.  32 – 25               B. 135-120      C. 29 - 27

 

286) 

Toplamları 90 olan iki sayıdan birine 23 eklersek yeni toplam kaç olur?

A. 113        B. 67 C. 136

 

287)  Tulay'ın 265 kuruşu vardır. 450 kuruş da ağabeyi verdi. Tulay'ın kaç kuruşu oldu?

A. 715        B. 705 C. 725

 

288)  Hasan'ın kütlesi Hakan'ın kütle­sinden 13 kilogram fazladır. Ha­san 38 kilogram olduğuna göre ikisinin toplam kütlesi ne kadardır?

A. 63  B. 89  C. 25

 

290)  Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi yanlıştır?

 A) 112 + 0 = 0      B) 262 + 38 = 300                C) 0 + 859 = 859

 

291)  158 sayısındaki 1 ve 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 801 B)180 C)108

 

292)  Üç basamaklı en küçük tek sayı ile, iki basamaklı en bü­yük sayının toplamı kaçtır?

A) 190 B)199 C)200

 

293)  357 + 286 işleminin sonucundaki onlar basamağı kaçtır?

A) 30 B) 40 C) 50

 

294)    Okay,yandaki toplama işleminde hangi hatayı  yapmıştır?  374  + 268= 632

A) Birler basamağını yanlış toplamıştır.

B) Onlar basamağında eldeyi eklememiştir.

C) Yüzler basamağında eldeyi eklememiştir

 

295)  Rakamları tekrarsız üç basamaklı en küçük tek sayı ile iki basamaklı en büyük çift saygılın toplamı kaçtır?

A) 203 B) 201 C) 200

 

296)  Gül, kitabının birinci gün 29, ikinci gün 34, üçüncü gün ise 20 sayfasını okudu. Buna göre Gül üç günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur?

A) 63 B) 81 C) 83

 

297)  Öykü doğduğunda annesi 25, babası 28 yaşındaydı. Öykü şimdi 8 yaşında olduğuna göre üçünün yaşları toplamı

kaçtır?

A) 61 B) 69 C) 77

 

298)  İzmir'e giden otobüse İstanbul'dan 34, Bursa'dan 21, Balı­kesir'den 9 kişi binmiştir. İnen yolcu olmadığına göre otobüs kaç yolcusuyla İzmir'e varmıştır?

A) 55 B) 64 C) 70

 

299)  50 eksiği 150 olan sayı kaçtır?

A) 200 B)100 C)90

 

300)  c < 182 + 761 ifadesinin doğru  olması için en büyük "c"sayısı kaç olmalıdır?

A) 943 B) 942  C) 94

 

 

 

                                                                                        www.