2.sınıf serbest etkinlikler zamanı aylık planı

2.sınıf serbest etkinlikler zamanı aylık planı dosyası 20-12-2017 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf serbest etkinlikler zamanı aylık planı
Kategori 2. Sınıf Türkçe
Gönderen matdam
Eklenme Tarihi 20-12-2017
Boyut 15.5 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

DERS PLÂNI

……. /09/ 2010

BÖLÜM I                                                                                                                                              

Dersin Adı

SERBEST  ETKİNLİKLER

Sınıf

2

Ünitenin Adı/No

 

Konu

Güzel Yazı Yazma Çalışmaları

Önerilen Süre

40’

BÖLÜM II

Öğrenci Kazanımları / Hedef ve Davranışlar

AMAÇ: Güzel yazı yazmaya istekli olabilme

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

 

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Sunuş yoluyla öğretim/gösterip yaptırma, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç, Gereçler ve Kaynakça

♦ Öğretmen    ♦ Öğrenci

Yazı defteri, kalem, yazı tablosu

Öğretme–Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

 • Bu dersimizde yazı çalışmaları yapacaksınız.
 • İlköğretim Haftasıyla ilgili şiir tahtaya yazılır.
 • Öğrenciler yazarken öğretmen aralarda dolaşarak dönüt düzeltmeler yapar.
 • Yazılar sınıf panosunda sergilenir.

Doğacı

Sosyal-Kişiler Arası

Mantıksal-Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-Uzamsal

Müziksel-Ritmik

Bedensel-Kinestetik

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme

♦ Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme

♦ Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme

♦ Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek ölçme-değerlendirme etkinlikleri

 • Bitişik eğik yazı yazmaya istekli mi?
 • Kurallarına uygun yazı yazabiliyor mu?

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Türkçe

BÖLÜM IV

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

Sınıf Öğretmeni Uygundur …../…../……..

  Okul Müdürü


                                                                                 DERS PLÂNI

……. /09/ 2010

BÖLÜM I                                                                                                                                              

Dersin Adı

SERBEST  ETKİNLİKLER

Sınıf

2

Ünitenin Adı/No

 

Konu

Kitap Okuma

Önerilen Süre

40’

BÖLÜM II

Öğrenci Kazanımları / Hedef ve Davranışlar

AMAÇ: Kitap okuma alışkanlığı kazanabilme

DAVRANIŞ: Kitabı sessiz bir ortamda severek, isteyerek okuma.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

 

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Sunuş yoluyla öğretim, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç, Gereçler ve Kaynakça

♦ Öğretmen    ♦ Öğrenci

Sınıf kitaplığındaki öykü ve masal kitapları

Öğretme–Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

 • Bu dersimizde sessiz okuma becerinizi geliştireceksiniz.
 • Okunacak kitap seçilir.
 • Başkalarını rahatsız etmeden okuma yapılır.

Doğacı

Sosyal-Kişiler Arası

Mantıksal-Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-Uzamsal

Müziksel-Ritmik

Bedensel-Kinestetik

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme

♦ Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme

♦ Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme

♦ Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek ölçme-değerlendirme etkinlikleri

Öğrencilerin kitap okumaları istenir.

Kitap okumaktan zevk aldınız mı?

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Türkçe

BÖLÜM IV

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

Sınıf Öğretmeni Uygundur …../…../……..

  Okul Müdürü

 

 

 

 

DERS PLÂNI

                                                                                                                                          ……. /09/ 2010

BÖLÜM I                                                                                                                                               

Dersin Adı

SERBEST  ETKİNLİKLER

Sınıf

2

Ünitenin Adı/No

 

Konu

Bilmeceler

Önerilen Süre

40’

BÖLÜM II

Öğrenci Kazanımları / Hedef ve Davranışlar

AMAÇ: Sınıfta yapılan etkinliklere severek, isteyerek katılabilme

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

 

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Buluş yoluyla öğretim

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç, Gereçler ve Kaynakça

♦ Öğretmen    ♦ Öğrenci

Çeşitli bilmeceler

Öğretme–Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

Öğrencilerden dağarcığındaki bilmeceleri sınıfa sormaları istenir.

Sınıfta öğrencilere karşılıklı bilmeceler sordurulur.

Yanıt vermek isteyen öğrenciler söz alırlar.

En çok yanıt veren öğrenciler ödüllendirilir.

Örnek:

İlkbaharda giyinir

Sonbaharda soyunur.

 

İki camlı pencere

Bakıp durur her yere

 

Kırmızı boncuk asılı ipe

Ağızda şeker kulakta küpe

 

Doğacı

Sosyal-Kişiler Arası

Mantıksal-Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-Uzamsal

Müziksel-Ritmik

Bedensel-Kinestetik

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme

♦ Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme

♦ Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme

♦ Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek ölçme-değerlendirme etkinlikleri

 • Bilmece sorma etkinliği sırasında konuşma kurallarına uyuyor mu?
 • Yapılan etkinlikten zevk alıyor mu?

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Türkçe

BÖLÜM IV

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

Sınıf Öğretmeni Uygundur …../…../……..

  Okul Müdürü


DERS PLANI

                                                                                                                                    …… /….../ 2010

BÖLÜM I

Dersin Adı

SERBEST ETKİNLİKLER

Sınıf

2

Ünitenin Adı/No

 

Konu

Şarkı Söyleme

Önerilen Süre

40’

BÖLÜM II

Öğrenci Kazanımları / Hedef ve Davranışlar

AMAÇ: Birlikte düzenli, anlamlı ve doğru şarkı söylemeye istekli olabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Birlikte, düzenli şarkı söylemekten hoşlanma.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

 

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

İşitsel görsel müzik öğretim yöntemi/yaparak yaşayarak öğrenme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç, Gereçler ve Kaynakça

♦ Öğretmen    ♦ Öğrenci

Çocuk şarkıları kasetleri, cd’leri

 • Öğretme–Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

 • Okullar açıldığı için çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzu şarkılarla pekiştirelim.
 • Geçen yıl öğrendiğimiz şarkılar hatırlanır.
 • Arkadaşlarıyla birlikte söylenecek şarkı belirlenir.
 • Birlikte şarkı söylerken sesini iyi kullanmaya, dik oturmaya, fazla bağırmamaya özen gösterilir.

Doğacı

Sosyal-Kişiler Arası

Mantıksal-Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-Uzamsal

Müziksel-Ritmik

Bedensel-Kinestetik

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme

♦ Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme

♦ Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme

♦ Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek ölçme-değerlendirme etkinlikleri

 • Öğrencilerin birlikte şarkı söylemekten zevk alıp almadıkları ve diğer davranışları gözlemlenir.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

 

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni Uygundur …../…../……..

  Okul Müdürü


DERS PLANI

…… /….../ 2010

BÖLÜM I

Dersin Adı

SERBEST ETKİNLİKLER

Sınıf

2

Ünitenin Adı/No

 

Konu

Bulmaca Çözme

Önerilen Süre

40’

BÖLÜM II

Öğrenci Kazanımları / Hedef ve Davranışlar

AMAÇ: 1. Bulmaca çözmekten zevk alabilme

2. Harf bul­ma­ca­la­­nı çö­ze­rek söz­cük da­ğar­­ğı­ ge­liş­ti­re­bil­me

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

 

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

An­la­tım, so­ru-ya­nıt, göz­lem, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma ,Buluş yoluyla öğretim

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç, Gereçler ve Kaynakça

♦ Öğretmen    ♦ Öğrenci

Harf bul­ma­ca­la­

 • Öğretme–Öğrenme Etkinlikleri
 •      Sözel-Dilsel
 • Yar­dım­cı kay­nak­lar­da ve­ri­len harf bul­ma­ca­la­rıy­la il­gi­li re­sim­le­rin in­ce­le­nip yo­rum­lan­ma­sı.
 • Harf bul­ma­ca­sı çö­­lür­ken ne­le­re dik­kat edil­me­si ge­rek­ti­ği­nin ör­nek­ler­le açık­lan­ma­sı.
 • Ön­ce­den ha­zır­la­nan harf bul­ma­ca­la­­nın öğ­ren­ci­le­re da­ğı­­lıp çöz­­rül­me­si.
 • Ça­lış­ma­lar ta­mam­la­nın­ca bul­ma­ca­la­rın ya­nın­da­ki ar­ka­da­şıy­la de­ğiş­ti­ri­lip kont­rol edil­me­si.
 • Bul­ma­ca­nın tah­ta­da bir­lik­te çö­zül­me­si.
 • Ya­­lan ça­lış­ma­la­rın so­ru-ya­nıt yo­luy­la özet­len­me­si.

 

 

 

 

 •      Doğacı
 •      Sosyal-Kişiler Arası
 •      Mantıksal-Matematiksel
 •      İçsel-Bireysel
 •      Görsel-Uzamsal
 •      Müziksel-Ritmik
 •      Bedensel-Kinestetik

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme

♦ Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme

♦ Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme

♦ Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek ölçme-değerlendirme etkinlikleri

 

1. İş ­bir­li­ği ya­pa­bil­me ve ku­ral­la­ra uya­bil­me­ye iliş­kin öğ­ren­ci dav­ra­nış­la­­nın göz­lem­len­me­si.

2. Et­kin­lik­ler sı­ra­sın­da be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı.

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Türkçe

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

Sınıf Öğretmeni Uygundur …../…../……..

  Okul Müdürü

www.