2.sınıf oyun ve fiziki etkinlikler oyunları 2018-2019

2.sınıf oyun ve fiziki etkinlikler oyunları 2018-2019 dosyası 31-12-2017 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf oyun ve fiziki etkinlikler oyunları 2018-2019
Kategori 2. Sınıf Fizik
Gönderen akgül06
Eklenme Tarihi 31-12-2017
Boyut 24.86 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2.SINIF OYUNLARI

 

1.KAZANIM: Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukta yapar.

 

Sıranı Bul: Öğrenci sayısına göre iki veya üç grup oluşturulur. Her gruptaki öğrenciye birden başlayarak rakamlar verilir. Her öğrencinin aldığı rakam büyük bir kağıda yazılarak öğrencinin göğüs kısmına tutturulur. Öğrencilerin grubunu ve grup arkadaşlarını tanıması sağlanır. Verilen komut veya müzik ile tüm öğrenciler birbirlerinin arasına girer. Daha sonra müzik kesilerek her öğrencinin grubunda, sayısına göre sıraya girmesi beklenir. İlk sıraya giren grup alkışlattırılır. www.

 

Müzikli Yer Kapmaca Oyunu: Oyun için bir müzik seçilir. Her öğrencinin bir yeri vardır. Ebe ortada

bekler. Öğretmen müziği başlatarak öğrencilere yürüyüş, galop, kayma vb. yaptırır. Bu esnada müziği

aniden keser. Her öğrenci yerine oturmaya çalışır. Ebe de onlar otururken kendine yer kapmaya çalışır. Açıkta kalan öğrenci yeni ebe olur.

 

Seken Yılan: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılır. Her grup belirlenen çizginin arkasında

derin kolda sıraya geçer. Grupların önünde belirli mesafede beş tane huni koyulur. Verilen işaretle

öğrencilerin bunların arasından zıplayarak, sekerek vb şekilde geçerek grubunun arkasına derin kolda

sıraya geçmesi istenir.

 

Tanışma Dansı: Öğrenciler iç ve dış grup olarak iki gruba ayrılırlar. Öğretmenin komutuyla ellerini

çırparak sağa ve sola doğru şarkı söyleyerek dönerler. Şarkının durduğu yerde öğrenciler yüz yüze

dönerler ve karşılarına çıkan eşle üç kez el ele vurur, sonra üç kez bacaklara vurulur. İçteki eşle dıştaki

eş yer değiştirir. Oyun değişik yönergelerle devam eder.

 

Aç Fil: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun bir kovası olur. Her kovanın etrafı sınırlarını belli etmek

için daire içine alınır. Öğrencilerin her birine ait kum torbaları olur. Bu torbalar öğrencilerin

bulunduğu çizginin önünde kutu üzerinde durur. “Başla” komutunun verilmesiyle birlikte her grubun

başındaki öğrenci bir kum torbası alıp, gidip kovanın içine atar. Önce bitiren grup oyunu kazanmış

olur.

 

Mısır Patlatma: Öğrenciler daire çizgisinde yere çömelirler. Öğretmen öğrencilere “şimdi sizinle mısır

patlatacağız. Hepinizin ellerinde elek var” der. Mısırları önce ateşte ısıtacaklarını söyler. Sonra

çocuklar ellerinde elek varmış gibi kollarını sağa sola sallamaya başlar ve mısır patlatıyormuş gibi

yaparlar. Bu sırada öğretmen “pattt” diye bağırır. Bütün öğrenciler bu sesi duyunca oldukları yerde

sıçrarlar ve yine eski durumlarını alırlar. Öğretmen “patt” demeden kimse mısırını patlatmaz. Komutu

yanlış anlayan öğrenci yönergeyi tekrar uygular.

 

Oyuncak Oyunu: Bütün öğrenciler daire şeklinde sıralanırlar. Öğrencilerden biri ortadadır. Bütün

öğrencilere birden altıya kadar numaralar verilir. Sonra bu numaralara isimler takılır. Örneğin 1

numaralı öğrenciler tren,2 numaralı öğrenciler otobüs vb isimler verilir. İsimler verildikten sonra

ortadaki öğrenci “trenler” diye bağırır. Tren olan numaralar dairenin dışına çıkıp dairenin etrafında

koşarak tekrar yerlerine gelmeye çalışırlar. Yerine ilk gelen öğrenci elini havaya kaldırır ve ortadaki ile

yer değiştirerek ikinci oyunu o kişi başlatır.

 

Kıvrımlı Koşu: Oyun oynanacak alana düz bir çizgi çizilir. Bu çizginin üzerine belirli aralıklarla top

koyulur. Öğrenciler bu topların arasından kıvrılarak geçerler. Topların bitiminde geriye döner ve aynı

şekilde kıvrımlı koşuyla başladığı yere geri dönerler. Öğrenciler bu tür kıvrımlı koşuya alıştıktan sonra

iki grup halinde yarışmalı şekilde bu oyunu oynayabilirler.

 

2. KAZANIM: Yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve ilişkileri kullanarak yapar.

 

 

Bak Gör Uygula: Oyun oynanacak mekanda öğrencilerin ikişerli grup oluşturmaları sağlanır. Grupların

birbirlerine çok yakın olmamasına dikkat edilir. Öğretmen öğrencilere verdiği komutla vücudunun

bölümlerini kullanarak hareket etmelerini söyler(sağa yürü sola yürü, yavaş yürü, hızlı yürü, öne yürü

vb.).Daha sonra öğrencilere bu hareketleri grup içinde birbirlerine yaptırmaları söylenir. Öğretmenin

verdiği komutla önce her gruptan bir öğrenci arkadaşına ister sözlü ister uygulamalı olarak göstererek

hareketleri yaptırır. Öğretmenin komutuyla eşler değişir.

 

Hey Dansı: Öğrenciler kızlar ve erkekler olarak iki gruba ayrılır. Bir grup iç daire diğer grup dış daire

olur. Öğrenciler el ele tutuşurlar. İç grup yüzlerini dış gruba döner. Komutla birlikte iç ve dış daireler

aynı anda önce sola, sonra sağa doğru hareket ederler. Bu yer değiştirme sırasında öğrencilerden biri

“heyyyy” diye bağırır. Öğrenciler bu komutu alınca ellerini bırakır ve aralardan iç grup dış grubun, dış

grupta iç grubun yerine geçer. Tekrar el ele tutuşurlar ve bu şekilde oyun devam eder.

 

Bakkallar, Manavlar, Balıkçılar: Öğrenciler eşit olarak üç gruba ayrılırlar. Her bir gruba sırayla

bakkallar, manavlar, balıkçılar ismi verilir. Ortaya büyük üç daire çizilir. Bu daireler de bakkal, manav

ve balıkçı dükkanları olur. Öğrenciler oyun alanında serbestçe dolaşırlar “başla” komutuyla öğrenciler

kendi bulundukları daireye girip el ele tutuşurlar. El ele ilk tutuşan grup diğer gruptan bir oyuncu

alma hakkına sahip olur. Oyuncusu biten grup oyunu kaybetmiş sayılır.

 

Uzak-Yakın: Öğrenciler oyun mekanında dağınık şekilde dururlar. Öğretmen kendisinden en uzakta ve

en yakında olan öğrencinin adını söyler ve yanına çağırır. Her öğrenci kendine bir eş seçer ve müzik

açıldığında oyun başlar. Öğrenciler birbirlerinden en uzak noktaya giderler. Müzik durduğunda ise

birbirlerine doğru koşarak en kısa sürede yakınlaşmaya çalışırlar. En kısa sürede koşarak birbirine

yakınlaşan öğrenciler alkışlanır.

 

Elma Toplama: Öğretmen öğrencilere elma resmi gösterir. Öğretmen “hopluyoruz, zıplıyoruz daldan

elma topluyoruz.” cümlesini öğrencilerle birlikte söyler. Öğretmen öğrencilerden zıplayarak elma

toplama hareketini yapmalarını ister. Öğretmen “bekçi geliyor saklanıyoruz.” diye bağırır ve bütün

öğrenciler yere çömelip büzülürler. Öğrencilerden birinin üzerine örtü örtülür. Bütün öğrenciler ayağa

kalkar ve öğretmen bekçi kimi götürmüş diye öğrencilere sorarak tahmin etmelerini söyler. Tahmini

doğru çıkan kişi öğretmen yerine yeni yönergeleri verecek kişi olur.

 

Günaydın: Öğrenciler daire oluştururlar. Aralarından bir ebe seçilir ve bu kişi dairenin dışında durur.

Ebe öğrencilerin etrafında dolaşırken hafifçe bir arkadaşının omzuna dokunur ve “benimle gelme.”

der. Dokunulan kişi ayağa kalkar ve ebenin ters yönünde koşmaya başlar. Karşılıklı geldikleri yerde

birbirlerini eğilerek selamlarlar ve “günaydın” derler. Boş yeri kapmak için koşmaya devam ederler.

Boş yeri kapamayan yeni ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder.

 

Sekerek Yer Kapmaca: Ebe seçilir. Öğrenciler geniş bir daire oluştururlar. Her öğrencinin ayaklarının

çevresine bir daire çizilir. Ebe ortada durur. Daire içinde bulunan öğrenciler birbirleriyle işaretleşerek

yer değiştirirler. Yer değiştirmek için gidişler tek ayakla ve seke seke yapılır. Ebe de en ortada çizilmiş

olan kendi dairesinin içindedir. İki öğrenci yer değiştirmek için seke seke giderlerken ebe de onlardan

birinin yerini kapmak için zıplayarak boş daireye doğru gider. Kimin yeri kapılırsa yeni ebe o kişi olur.

Oyun bu şekilde devam eder.

 

Kuzular Yarışması: Öğretmen öğrencilere kuzular yarışması yapacağını söyler. Oyun için başlangıç ve

bitiş noktası belirlenir. Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır. Başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar

kuzu taklidi yaparak en hızlı ulaşan grup birinci olur. Oyun değişik hayvan taklitleriyle sürdürülür.

 

3.KAZANIM: Dengeleme hareketlerini artan bir doğrulukta yapar.

 

Sek Sek: Yere peş peşe birden sekize kadar kareler çizilir. Öğrenci birinci kareye atılan taşa basmadan

tek ayak üzerinde zıplayıp sekizinci kareye kadar gider ve tek ayakla zıplayarak birinci kareye geri

döner. Taşı alır ve çizgiye basmadan kareden çıkar. Oyun bu şekilde 2,3,4,…8. kareye kadar devam

eder. Taş karenin dışına atılırsa veya ayak çizgiye basarsa oyun sırası arkadaşına geçer.

 

Don-Çözül: Sınırları belirlenmiş mekanda öğrenciler serbestçe dolaşırlar. Öğretmen (sağ elini

kaldırarak, sol elini kaldırarak, zıplayarak) değişik yönergeler vererek hareket etmelerini söyler.

Öğrenciler hareketi yaparken öğretmen “donnn” der. Öğrenciler hareketsiz kalırlar. “Çözül” dediğinde

yeni komuta göre hareket etmeye başlarlar.

 

8-4-2 Oyunu: Öğrenciler oyun oynanacak mekanda dağınık şekilde yüzleri duvara dönük durur.

Duvara öğrencilerin görebileceği büyüklükte 8-4-2 rakamları asılır. Öğretmen sekiz rakamını

söylediğinde öğrencilerin hepsi sekiz kez ayaklarını yere vurur ve donar. Öğretmen dört rakamını

söylediğinde herkes dört kez ellerini çırpar ve donar. Öğretmen iki rakamını söylediğinde öğrenciler

iki kez parmaklarını şıklatır ve donar. Rakamlardaki hareketler çeşitlendirilebilir.

 

Hasta İyileşti: Öğretmen hastalıkla ilgili kelimeleri oyuna katılan öğrencilere dağıtır. “Doktor, hemşire,

hastabakıcı, aspirin vb.” öğrencilere bu adları unutmamaları söylenir. Öğretmen size bir hikaye

anlatacağım der. Bu hikaye içinde ismi geçen kişi kalkıp tekrar oturacak der ve hikayeyi anlatmaya

başlar. Mesela “dün eve giderken başım çok ağırdı, bir aspirin içtim. Eve gidince annem bir doktor

çağırdı.” gibi hikayeye devam edilir. “Aspirin, doktor” ismini alan öğrenciler kelimenin geçtiği yerlerde

yerlerinden kalkıp tekrar otururlar. Hikaye değiştirilerek devam eder. Yeni hikaye oluşturmak isteyen

öğrenci olursa onlara da izin verilir.

 

Tıp Oyunu: Okul bahçesinde oynanan bir oyundur. Öğrencilerden biri tıp diyecek kişi olarak seçilir.

Öğrenciler dağınık şekilde oyun alanında dolaşırken tıpçı, “tıp” diye bağırır. Öğrenciler sesi duyunca

oldukları yerde donarlar. Sallanan, hareket eden oyuncu olursa yeni tıpçı o kişi olur.

 

Çürük Yumurta: Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Diğer öğrenciler daire çizgisinde çömelirler,

ellerini dizleri önünde kenetlerler. Oyun başlayınca ebe dairenin ortasında dolaşmaya başlar. “Bu

yumurta sağlam mı? çürük mü?” der ve bir arkadaşının başına hafifçe dokunur. Dokunulan öğrenci

düşmeden, çömelik pozisyonda dengede kalmaya çalışır. Dengesi bozulup geriye düşen ya da kenetli

elleri çözülen kişi oyunu kaybeder. Sona kalan birkaç öğrenci alkışlanır.

 

Asiye As: Öğrenciler el ele tutuşarak daire oluştururlar. Bir yandan aşağıdaki sözleri ezgiyle söylerken

bir yandan da sağa ya da sola doğru yürüyerek dönerler. Yürüme ve şarkı temposu giderek hızlanır.

Öğrenciler koşmaya başlarlar. Şarkının üçüncü, dördüncü söylenişinin bitiminde ellerini bırakarak

birden bire yere çömelirler. Çömelirken yere düşen öğrenciler için “heyyyyyyy” diye bağırılır.

Asiye as .

Altın tas,

Ayağıma basma,

Tahtaya bas.

Tahta çürük,

Çivi tutmaz.

Asiye büyük,

Kin tutmaz.

 

Oynayan Minder: Öğrenciler gruplara ayrılırlar. Her grubun kendine ait bir minderi olur. Minderin

altına toplar saklanır. Öğrenciler aralarından bir öğrenci seçerler ve bu öğrenci minderin üzerine çıkar.

Diğer öğrenciler minderin etrafından tutarak minderi sağa, sola hareket ettirirler. Minderin

üzerindeki öğrenciyi minderin dışına çıkarmaya veya ellerini mindere değdirmeye çalışırlar. Sırayla yer

değiştirirler.

 

Tilki Kapanı Oyunu: Öğrencilerin arasından iki gönüllü kişi seçilir. Bu iki oyuncu karşılıklı olarak

kollarını birbirine uzatıp yukarı-aşağıya hareket ettirerek kaldırır, köprü yaparlar. Burası tilki

kapanıdır. Diğer öğrenciler bu kapandan geçmek üzere sıralanırlar. Oyun, öğretmenin komutuyla

başlar. Öğrenciler birer birer bu kapanın içinden geçmeye çalışırlar. Kapan aşağı-yukarı hareket

ederek oyuncuların geçmesine yardımcı olur. Öğretmen ikinci kez komut verince aniden kollar aşağı

indirilir ve kapan kapatılır. İçeride kalmış olan oyuncular yakalanmış sayılırlar ve onlar da diğer

kapanın yanında ikinci ve üçüncü kapanı oluştururlar. Oyunda kapan dışında kalan son üç öğrenci tilki

sayılır ve alkışlanır.

 

4. KAZANIM: Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve ilişkileri kullanarak yapar.

 

Horoz Dövüşü: Öğrenciler iki kümeye ayrılırlar. Kümeler karşılıklı iki sıra haline getirilir. Öğrenciler

çömelirler. İki ellerinin avuçlarını arkadaşlarının yüzü hizasında açarlar. Oyun başladığında her öğrenci

karşısındaki öğrencinin ellerinin içine kendi avuçlarıyla vurmaya çalışır. Amaç karşısındakinin

dengesini bozmak ve onu, ellerini yere değdirtmeye zorlamaktır. Bu oyun sırasında karşıdaki

öğrencinin omzuna, göğsüne, dizlerine, başına vurulmaz yalnızca avuç içlerine vurulur. Ayağa

kalkmadan dengeyi sağlamak için sağa-sola hareket edilebilir. Yere oturup düşen, ellerini yere

değdiren oyunu kaybetmiş sayılır. Hangi kümede yanan öğrenci çok olursa o küme oyunu kaybetmiş

olur.

 

Ayak Ayak Yürüme: Bir ayağın burnuna öteki ayağın topuğunu değdirerek yapılan yürüyüşe ayak ayak

yürüme denir. Bu oyunda öğrenciler yaklaşık bir metre arayla arka arkaya dizilirler. Yerin elverişli

durumuna göre dizilme, birerli ikişerli ya da üçerli olabilir. Oyun başladığında her öğrenci kollarını iki

yana açar ayak-ayak yürür. Yürüme yolundan ayrılan, ayak-ayak yürümede yanlış yapan ya da dengesi

bozulan olduğunda oyun tekrar başlar.

 

Fırıldak Oyunu: Öğrenciler aralarından bir fırıldak seçerler. Öteki öğrenciler duvardan belirli uzaklıkta

sıra olup beklerler. Fırıldak yüzünü duvara döner. Fırıldak 1-2-3- diye sayı sayarken, her sayışta iki

elinin avuçlarını duvara vurur ve hemen arkasını döner. Fırıldağın sayı sayması sırasında diğer

öğrenciler de durdukları yerden yürümeye başlarlar. Amaçları ebeye görünmeden gelip onun arkasına

dokunmaktır. Öğrenciler yürürken fırıldak da saymasını bitirip hemen arkasına dönünce kimi yürürken

görürse onun adını söyler. Adı söylenen öğrenciler yanmış olur. Fırıldak dönünce tüm öğrenciler

durur. Duran öğrenciler yanmaz. Fırıldak yeniden saymak için arkasına döndüğünde yürüyüş yeniden

başlar. Yanmadan gelip fırıldağa dokunan fırıldak olur. Oyun bu şekilde sürer.

 

İstasyon: Oyun oynanacak mekan dörde bölünür. Öğrenciler eşit olarak bu bölgelere yerleştirilir. Her

bölge, kendisine bir hayvan ismi koyar. Öğrenciler bölgelerinde çömelik durumda bekler. Öğretmen

hangi alanın kartını yukarı kaldırırsa o bölgedeki öğrenciler ayağa kalkıp kendi bölgelerinin hayvan

sesini hep birlikte söylerler. Bu sesi çıkarma öğretmenin ikinci kartı havaya kaldırışına kadar devam

eder. Öğretmen ikinci kartı yukarı kaldırdığında birinci grup çömelir, yeni grup ayağa kalkar. Belli

sürelerde bölgeler değiştirilir. Her grubun tüm bölgelere geçişine kadar oyun devam eder.

 

5. KAZANIM: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri artan bir doğrulukla yapar.

 

Alanında Top Bırakma: Öğrenciler iki grup halinde çizgi ile ayrılmış alanlara dağılırlar. Ortada çok

sayıda top vardır. Başlama komutuyla her öğrenci topları kendi alanından karşı alana atarak topları

alanından uzaklaştırmaya çalışır. Belirli bir süre sonunda oyun durdurularak her iki alandaki toplar

sayılır. Hangi grubun alanında daha çok top varsa o grup oyunu tekrar başlatır.

 

Resmi Vur Sayıyı Al: Oyun oynanacak mekan içinde öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun önüne

belirli mesafede meyve, sebze, hayvan, geometrik şekiller vb. çizilmiş resimler koyulur. Bu resimlere

birden ona kadar rakamlar verilir. Resimler en çok on tane olur. Resimlerin çizildiği yerden belirli

uzaklıkta öğrencilere düz bir çizgi çizilir ve bunun arkasında sıraya geçmeleri söylenir. Öğrenciler içi

kum, nohut, fasulye vb. doldurulmuş keseleri sırayla bu meyvelerin üzerine atmaya çalışırlar. Gruptaki

tüm öğrenciler atışlarını yaptıktan sonra oyun tekrar baştan başlar.

 

Uzağa Fırlat: Öğrencilerin her birine birer top verilir ve sırasıyla ellerindeki topu oyun mekanın en

uzak noktasına fırlatmaları istenir. En uzağa iki kez fırlatan öğrenciler birleşir. Oyun sonunda en çok

öğrenci oluşturan grup belirlendiğinde oyun tekrar başlar.

 

Üstünden Altından: Öğrenciler gruplara ayrılırlar. Belirli mesafede ellerinde karşılıklı ip tutan iki

öğrenci olur. Öğretmenin “başla” komutuyla sıradaki öğrenciler ipi tutan kişilerin söyledikleri şekilde

topu yuvarlarlar. İpi tutan “altından” derse topu, ipin altından; “üstünden” derse topu, ipin üstünden

gönderirler. Atamayan öğrenci, ipi tutan öğrencilerden biriyle yer değiştirir.

 

Elden Ele Eşya Verme: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Gruplar arka arkaya aynı hizada otururlar.

Başlama komutuyla ellerindeki ekipmanı baş üzerinden geriye elden ele verirler. Aynı şekilde

ekipmanı arkadan öne doğru elden ele gönderirler. Önce tamamlayan grup alkışlanır.

 

Çocuktum, Büyüdüm, Öğretmen Oldum: Sınıf sayısına göre öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruptan

bir öğrenci öğretmen olur. Her grup için bir çizgi çizilir ve öğrenciler çizginin arkasında yan yana sıraya

girerler. Öğretmen rolünde olan öğrenci arkadaşlarının karşısına geçer ve elindeki topu sırayla

arkadaşlarına atar.(mesafe, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine göre öğretmen tarafından

ayarlanır.) Öğrenci atılan topu tutabilirse yeni öğretmen o olur. Tutamazsa sıranın sonuna geçer.

 

6. KAZANIM: Nesne kontrolü gereken hareketleri alan farkındalığı, efor ve hareket ilişkilerini

kullanarak yapar.

 

Havuç: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Havuca ulaşabilmek için oyun oynanacak mekanın değişik yerlerine

engeller koyulur. Her grup öğretmenin “başla” komutu vermesiyle sıçrayarak atlama, yuvarlanma,

koşma, zıplama, vb. gibi engellerden geçerek havuca ulaşması ve aynı yoldan geri gelmesi gerekir.

Müzikle başlayan oyun öğretmenin müziği durdurmasıyla son bulur. En çok sepetine havuç toplayan

öğrencilere topladıkları havuçlar için teşekkür edilir.

 

Yerdeki Yuvarlak: Oyun oynanacak mekana çemberler yerleştirilir. Öğrenciler dört kişilik gruplara

ayrılırlar. Öğrenciler belirlenen çizginin arkasında dururlar, ellerinde topa vurabilecekleri birer sopa,

raket veya başka bir ekipman bulunur. Amaç ellerindeki topu çemberin içine yuvarlamaktır. En çok

çember içine top sokan grup oyunu kazanmış olur.

 

Elma: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılırlar. Karşılıklı tek sıra olurlar. Araya bir daire çizilir. Dairenin içine

çok sayıda cisimler konur. Öğretmen öğrencilerden birinin adını söyler. Adı söylenen öğrenci dairenin

içinden alabildiklerini toplar ve gruba getirir. Eşyalar tekrar daireye konur. Bu kez karşı gruptan bir

öğrenci adı söylenir. Oyun böyle devam eder. Eşyaları hızlı toplayan grup oyunu tekrar başlatır.

 

7. KAZANIM: İki ve daha fazla hareket becerisini birleştirerek artan doğrulukta uygular.

 

Yedi: Öğretmen oyun oynanacak mekana büyük bir yedi rakamı asar. Öğrencilere; “bu rakamın kış

mevsiminde çok üşümüş olduğunu ve ısınmak için odun toplamaya çıktığını” söyler. Öğretmen; “7 ‘ ye

yardım etmeleri gerektiğini ve bu rakam için odun toplayacaklarını” söyler. Yardım için öğrencilerin

yedi defa sıçrayıp, yedi adım koşup, odunlara ulaşılacağını aynı yoldan geri dönüleceğini söyler.

Öğrenciler gruplara ayrılır. Belirli mesafelere çeşitli ekipmanlar koyulur. Öğretmenin “başla”

komutunu vermesiyle grubun başındaki kişiler bu yönergeleri takip edip odun alırlar ve aynı şekilde

geri dönerler. Odunları ilk toplayan grup kazanmış olur. Oyun için değişik yönergeler verilebilir

(kayarak yürüme, kedi gibi yürüme sekerek yürüme gibi).

 

Sebzeler Ve Meyveler: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Gruplar iki sıralı derin kolda dizilirler. Bir gruba

meyveler adı verilir. Her dizinin 10-15 adım kadar karşısına, bir daire çizilir. Oyun yöneticisi;” sebzeler,

meyveler yerine” diye bağırınca bütün öğrenciler koşarak kendi çemberlerinin içine girerler. Geç

kalan öğrenci dükkana giremeyen öğrenci olur. Öğretmen ikinci bir işaretle “pazar yerine” dediği

zaman takımlar eski halini alır. Bu sırada geç kalan, yerine ulaşamayan öğrenciler gruplarına geri

dönerler.

Dört Kere Zıpla, Üç Kere El Çırp: Öğrenciler ayakta daire şeklinde dururlar. Oyunu yöneten öğrenci

elinde tuttuğu ekipmanları arkadaşlarına göstererek, elinde gösterdiği eşyaların sayısı kadar el

çırpmalarını ister. Öğrenciler gösterilen ekipman kadar el çırparlar ve hiç konuşmazlar. Oyunun ikinci

turunda gösterilen iki ekipmanın birincisinde zıplaması, ikincisinde el çırpması istenir. Daha sonraki

aşamalarda “el çırp, ayağını vur, çömel” gibi yönergelerle oyuna devam edilir.

 

8. KAZANIM: Verilen ritim ve müziğe uygun bireysel ve grupla nesneli/nesnesiz dans eder.

 

Çizgiyi Aş Aya Ulaş: Öğrenciler sınıf sayısına göre gruplara ayrılır. Gruptaki öğrenciler el ele tutuşarak

daire oluştururlar. Dönerek aşağıdaki şarkıyı söylerler. Şarkı bitiminde her gruba bir top verilir.

Öğrenciler sırayla belirli bir mesafeye çizilmiş olan çizgiden topu yuvarlayarak geçirmeye çalışır. Topu

geçiren öğrenci çizginin arkasına geçerek ay şeklini alır. Oyun bitiminde tüm öğrenciler ay şeklini

oluştururlar, oyun bitiminde tüm öğrencilere ay resmi kartı takılır.

Beyaz bir balon vardı,

Hep uçmak istiyordu.

Bulutları aşarak,

Gökyüzüne yerleşmek,

En büyük dileğiydi.

Bir gece uçtu göğe,

Ulaştı yıldızlara.

Işık saçtı yeryüzüne,

Ağaçlara çiçeklere

 

Eski Minder: Öğrenciler oyun mekanında toplanırlar. Aralarından bir öğrenci yere çömelir. Diğer

öğrenciler etrafında el çırpıp tekerleme söyleyerek dönmeye başlarlar. Ortadaki gönüllü bir

konuseçer ve öğrenciler o konuyla ilgili taklit duruşları yaparlar. Yapamayan öğrenci ortadakinin

yerine geçer.

 

9.KAZANIM: Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini içeren eşli ve küçük gruplarda basit kurallı oyunlar oynar.

 

Bayrak Verme Oyunu: Üzerinde hayvan bitki vb. resim ya da renk bulunan bayraklar hazırlanır. Bir

kaç ebe seçilir (grup sayısına göre on kişiye iki ebe gibi). Öğrencilerden biri bayrağı alıp kaçar. Ebeler

bayrağı taşıyan öğrenciyi kovalayıp ona dokunmaya çalışır. Bayraklı öğrenci ebeye yakalanmadan

bayrağı bir arkadaşına vermeye çalışır. Ebeler bu kez bayrağı alan diğer öğrenciyi kovalamaya başlar.

Ebeler bayraklı öğrenciye dokunabilirse ebelikten kurtulur. Dokunulan öğrenci ise ebe olur. Oyun

çeşitlendirilerek devam ettirilebilir.

 

Köpek Balığı İle Karabatak: Öğrencilerden biri köpek balığı, diğerleri karabatak olmak üzere seçilir.

Öğretmenin “köpek balığı” geliyor komutuyla köpek balığı karabatakları kovalamaya başlar.

Yakalanacağını anlayan karabatak diğer bir karabatakla eşleşip sırt sırta durursa yakalanmaktan

kurtulur. Bunu yapamadan tutulursa köpekbalığı olup oyuna devam eder. En son üç karabatak

kalıncaya kadar oyuna devam edilir.

 

Tünel Yarışı: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun öğrencileri, arka arkaya derin kolda yerleşerek bacaklarını açıp tünel oluştururlar. En arkadaki öğrenci verilen başla komutuyla veya düdük sesiyle bacaklar arasından arkadan öne doğru sürünerek geçer ve en öne yerleşir. En arkada kalan öğrenciler aynı şekilde bacaklar arasından geçerek öne ilerler. Bütün öğrencilerin tünelden geçmeleri ile oyun sonuçlanır. Tüneli ilk bitiren grup kazanır.

 

Renk Oyunu: Oyun oynanacak alan ikiye bölünür. Bu alanlardan biri sarı diğeri mavi alandır.

Öğrencilerin hepsi sarı alanın içinde bulunurlar ve her öğrenciye bir renk seçmesi söylenir. Öğretmen

bu renk isimlerinden birinin adını söyler. Rengi söylenen öğrenci mavi alana doğru koşmaya çalışırken

diğer öğrenciler de o öğrenciyi mavi alana geçmeden yakalamaya çalışır. Oyuncu yakalanırsa tekrar

oyun alanına döner. Yakalanmadan geçerse mavi alanda kalır. Mavi alana en çok geçebilen öğrenciler

alkışlanır.

 

Dev Misket Oyunu: Bu oyunu oynayabilmek için çorap topakları veya kağıt toplar kullanılır.

Öğrenciler iki gruba ayrılır. Misket oyunu gibi çorap topaçları yan yana bir alan içinde dizilir. Oyun

öğrencilerin yan yana dizili olan çorapları belirli bir mesafeden başka bir çorapla vurmalarıyla oynanır.

Alan dışına en çok çorap çıkaran grup oyunu kazanır.

 

11.KAZANIM: Vücud bölümlerinin ve tamamının hareketlerini açıklar.

 

Vücudumuz: Öğretmenle birlikte tüm öğrenciler öğretmenin söylediği şarkıyı vücut hareketleriyle tekrar eder.

İki elim, iki kolum, bacaklarım var

Her insanda bir burun, bir de ağız var.

Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam ?

Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak hey..

Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak

İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var.

İnci gibi dişlerim, bir de çenem var.

Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam?

Olur mu hiç üç dudak dön de aynaya bak, hey..

Olur mu hiç üç dudak, dön de aynaya bak.

İki kulak, iki yanak, bir de başım var.

Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var.

Sen hiç gördün mü üç yanaklı bir adam?

Olur mu hiç üç yanak dön de aynaya bak hey..

Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak.

 

Dediğimi Yap: Öğrenciler gruplara ayrılır. Herkes sırayla lider olur ve diğer arkadaşlarına komut verir.

Komutu verirken önce kendi adını kullanarak “Ali diyor ki” diyerek oyuna başlanır. Örneğin “Ali diyor

ki kafanızı kaşıyın”, “Ali diyor ki sağ elinizi kaldırın”. Diğer öğrenciler bu hareketleri yapmaya çalışır,

yanlış yapan oyundan çıkar. En son kişi kalana kadar oyuna devam edilir. Son kalan kişi lider olur.

Lider olan öğrenci yeni komutu verecek kişi olur.

 

12. KAZANIM: Efor kavramlarına göre vücudunun nasıl hareket edeceğini açıklar.

 

Aç Kuşlar: Oyun oynanacak mekana büyük bir dikdörtgen çizilir. Öğrenciler dört eşit gruba ayrılır ve

dikdörtgenin her köşesine bir grup yerleştirilir. Bu gruplar aç kuşlardır. Dikdörtgenin orta kısmına ise

ekipmanın yerleştirileceği bir daire çizilir. Bu alana değişik ekipmanlar koyulur. Öğretmenin

komutuyla köşelerinde duran kuşlar belirlenen kurallara göre orta alanda bulunan ekipmanlardan

alarak köşelere getirmeye çalışırlar. En fazla ekipman getiren grup alkışlanır.

 

Dünya Ve Uzay: Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Ebe olan kişi diğer öğrencileri yakalamaya çalışır.

Yakalanan öğrenciler, ellerini duvara yaslarlar. Bu şekilde köprü yaparlar. Yakalanmayan öğrenciler,

köprünün altından geçip yakalanan arkadaşlarını kurtarmaya çalışırlar. Kurtulanöğrenciler tekrar

kaçmaya başlarlar. Ebe olan öğrenci, bütün öğrencileri yakalayınca başka bir öğrenci ebe olur.

 

Boncuk Toplayalım: Öğrenciler oyun oynanacak mekanda ikişerli eş olurlar ve ellerine birer plastik

bardak verilir. Boncuklar yere serpiştirilir. Öğrenciler boncukları toplayıp, bardağa koyarlar. Bardağını

boncukla ilk dolduran öğrenci alkışlanır.

 

13. KAZANIM: Oyunda basit stratejileri ve taktikleri oyun kuralları doğrultusunda kullanır.

 

Çömel-Kurtul: Bir ebe seçilir. Diğer öğrenciler oyun oynanacak mekana serbestçe dağılırlar. Ebe olan,

kişi öğrenciler içinden birini yakalamaya çalışır. Yakalanmak üzere olan öğrenci, ebe kendisine

yaklaşınca yere çömelirse yanmaktan kurtulur. Çömelmeden yakalanırsa yanar. Yakalanan öğrenci

ebe olur.

 

Bum Oyunu: Oyun oynanacak mekanda öğrenciler daire şeklinde otururlar. Öğretmen “şimdi bumm

oyunu oynayacağız.” der. Seçtiği bir öğrenciyi göstererek “Ali’ den başlayacağız oyuna” der. Ali’den

başlayarak Ali bir diyecek, Ayşe iki, Hasan üç…beşinci öğrenciye gelince o “bummm” diyecek. Sonra

beşinci öğrencinin yanındakinden yeniden başlayarak oyun devam edecek. Her beş sayıda

“bummmm” denilerek oyun devam edecek. Öğrenci sayısına göre bum denilen sayı azaltılıp

çoğaltılabilir.

 

İp Tutma: Kalınca bir ip iki ucu birleştirilerek daire yapılır. Öğrenciler bu ipi tutarak daire oluştururlar.

Sonra iple oluşturulan dairenin içine girerler. İpi elleriyle arkalarından tutarlar. Sırtlarını ipe dayayarak

ipin gergin durmasını sağlamaları gerekir. Öğrencilerden biri ebe olur ve dairenin ortasında durur. İpi

tutan öğrencilerden biri ipi bırakarak ortaya doğru yürür. Ebe o öğrenciyi kovalar ve ona dokunmaya

çalışır. Kovalanan öğrenci, ebe dokunmadan yerine dönüp ipi tutabilirse kurtulur, ipi tutamazsa ve

ebe kendisine dokunursa yanar ve ebe olur.

 

Elden Ele Top Kimde: Sınırları belirlenmiş mekanda öğrenci sayısı dikkate alınarak daireler çizilir

(dairelerdeki öğrenci sayısı en fazla 10 en az 5 olmalıdır.). Öğrenciler çizgilerin üzerine eşit aralıklarla

dizilir. Her dairede bir öğrenci başlangıç noktası olarak belirlenir ve eline bir top verilir. Öğretmenin

verdiği komutla öğrenciler topu elden ele vererek başlangıç noktasına ulaştırmaya çalışır. İlk ulaştıran

grup diğer gruplar tarafından alkışlanır.

 

Kurdeleyi Kim Yakalayacak?: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Bir gruba kurdele verilir ve bu grup kaçan

gruptur. Diğer grup ise yakalayan gruptur. Kurdelesi olan grup kurdeleleri bellerine görülecek şekilde

asarlar. Öğrencilere kurdelelere dokunmadan koşmaları gerektiği söylenir. İşaret verildiğinde

kurdelesi olanlar kaçar, diğer grup ise kurdelesi olanların kurdelesini almak için yakalamaya çalışır.

Kurdelesi alınan öğrenci bu defa yakalayıcı, diğeri kurdeleyi takıp kaçan kişi olur. Oyuna en az grup

kalıncaya kadar devam edilir.

 

Köprü Nöbetçisi: Oyun oynanacak mekana dikdörtgen bir alan çizilir. Bu köprü olur. Öğrenciler kendi

aralarında sayışarak dört öğrenci seçerler. Bunlar da köprünün köşelerinde bulunan nöbetçiler

olurlar. Bu öğrencilerin görevleri kimseyi köprüden geçirmemektir. Öteki çocuklar köprünün uzun

kenarlarından birinin dışında dururlar. Yapacakları iş; karşıdan karşıya köprüyü enlemesine geçmektir.

Geçmek için köprüye giren öğrenciyi nöbetçiler kovalar, nöbetçiler öğrencilere elle dokunmaya

çalışırlar. Dokunulan öğrenci vurulmuş olur. Vurulan yanar ve oda ötekiler gibi nöbetçi olur. Oyun

böylece sürer. Vurulmadan karşıya geçen öğrenci oyunu kazanmış sayılır ve alkışlanır.

 

Dağları Aşalım: Öğrenciler oyun oynanacak mekanda iki eşit gruba ayrılırlar. İçlerinden biri ebe seçilir.

Oyun alanına belirli uzaklıkta paralel iki çizgi çizilir. Öğrenciler bu çizgilerin arkasında yan yana

dururlar. Öğretmen “dağları aşalım” diye bağırdığında gruplar karşılıklı olarak koşarak yer

değiştirmeye çalışırlar. Bu sırada ebe, öğrencilerden birisini yakalamaya çalışır. Yakalanan öğrenci ebe

olur. Oyuna devam edilir.

 

15. KAZANIM: Fiziksel uygunluğu oluşturan kavramları açıklar.

 

Hızlıyım Yavaşım: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Her grubun birer gazete kağıdı olur. Öğrenciler

çizginin arkasında sıraya geçerler. Sıranın başındaki kişi gazete kağıdını göğsüne koyar ve belirlenmiş

mesafeden koşarak döner ve tekrar sırasına gelir. Öğrencinin hızına göre gazete kağıdı göğsünün

üzerinde kalmalıdır. Gazete kağıdı yere düşerse öğrenci yavaş koştuğunu anlar. Hızlı koşunca gazete

kağıdının düşmediğini fark eder. Her grubun hızlı ve yavaş etkinlik kağıtları olur. Gazete kağıdını

düşürenler etkinlik kağıdında yavaşa çarpı işareti koyar. Gazete kağıdını düşürmeyenler ise etkinlik

kağıdında hızlı olan yere çarpı işareti koyar. Tüm öğrenciler koştuktan sonra grupların kağıtları

değerlendirilir. En çok gazete kağıdını düşürmeden yani hızlı koşan grup belirlenir.

 

İpin Altından Geç: Karşılıklı iki öğrenci ipi tutarlar. Oyuna başlarken ip 40-50 cm. yukarıdan tutulur.

Daha sonra yavaş yavaş indirilir. Yere en yakın ipe değmeden geçen öğrenci başarılı olur.

 

16. KAZANIM: Çeşitli oyun ve fiziki etkinlikler ile fiziksel uygunluk boyutlarını ilişkilendirir.

 

Stafet Yarışları: Öğrencilerden eşit sayıda takım oluşturulur. Aralarında bir kaç adım uzaklık kalacak

şekilde arka arkaya dizilirler. Her grubun belirli mesafede uzaklığına dönüş yeri işaretlenir. Oraya bir

top, taş veya sepet konur. Başlama işareti verildiğinde takımın başındaki öğrenciler koşarak dönüş

yerini dolanıp sıranın arkasına geçerler. Diğerleri de aynı şekilde yaparlar.

 

İstasyon Çalışmaları: Öğrenciler gruplara ayrılır. Oyun oynanacak mekanda birkaç istasyon

oluşturulur. Her istasyona bir isim verilir. Birinci istasyonda grup sayısı kadar karışık şekilde rakamlar

bulunur. Öğrenciler bunları sıraya sokarlar. Sonra ikinci istasyona geçilir burada iki, üç kova ve kova

sayısı kadar renkte toplar bulunur. Öğrenciler topları,aynı renkteki kovaların içine doldurmaya

çalışırlar. Her defasında bir kişinin bir top koyma hakkı var. Öğretmenin başla komutunu vermesiyle

öğrenciler oyuna başlar. Gruplar oyunu bitirince istasyonlar değiştirilir.

 

19. KAZANIM: Çevresindeki imkanları kullanarak oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

 

Bisiklete Binme, Paten Kayma, Yüzme, Yürüyüş Yapma

 

20.KAZANIM: Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.

 

İstasyon Çalışmaları(Geriye Sayım):1’den 5’e kadar sayılar yazılır. Öğrenciler saat yönünün tersine hareket etmeye başlarlar. Öğretmen“5 tur koşu, 1 tur yürü” komutunu verir. Her öğrenci hareketi tamamladıktan sonra öğretmen “ 4 tur ip atlayarak ilerle, 1 tur yürü” komutunu verir. Hareket bittikten sonra öğretmen “ 3 tur geri yengeç yürüyüşü, 1 tur ayakta yürü” komutunu verir. Hareket bittikten sonra “ 2 tur aerobik dans adımlarından birini seç ve 1 tur yürü”. En son olarak da “ 1 tur galop adımı yap ve yürü” diyerek çalışmayı sonlandırır.

 

24. KAZANIM: Eşli ve küçük gruplarla geleneksel çocuk oyunlarımızı oynar.

 

Benim Bir Bebeğim Var: Öğrenciler el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Oyunun şarkısını

söyleyerek uygun hareketler yaparlar.

Benim bir bebeğim var (halka olarak dönerler)

Otur dersem oturur (bütün öğrenciler çömelir)

Kalk dersem kalkar (tüm öğrenciler ayağa kalkar)

Büzül dersem büzülür (büzülüp daireyi küçültürler)

Süzül dersem süzülür (daire açılarak genişletilir)

Eller şap şap (eller çırpılır)

Ayaklar rap rap (ayaklar yere vurulur)

Aslan geliyor, kaplan geliyor (zıplayarak 1-2-3 denilerek ayaklar açılıp kapatılır)

 

Beş Taş: Oyunu oynayabilmek için beş adet küçük ve yuvarlağa yakın taş seçilir. Taşlar elde yuvarlanır

ve gelişigüzel atılır. Oyuncu içlerinden bir taş alır, havaya (yüksekliği az) atar, taş havada ikin yerdeki

taşlardan birini alır. Yerdeki taşı alırken diğer taşlara dokunmaz. Bütün taşlar alındıktan sonra yine

taşlar atılır, sol el ile bir köprü yapılarak sağ eldeki taş havaya atılır. Taş daha havada iken taşlardan

birini köprünün altından geçirir. Taşları herhangi bir şekilde birbirine değen öğrenciler sıralarını

karşılarındaki oyuncuya verirler.

 

27. KAZANIM: Oyun ve fiziki etkinliklerde işbirliğine dayalı davranışlar gösterir.

 

Kin Tutmaz Gezen Yüzük: Uzun bir ipe bir yüzük geçirilir. İpin iki ucu birleştirilerek bağlanır. Bir ebe

seçilir öğrenciler iki elleriyle ipi dışarıdan tutarak ip çevresinde bir halka oluştururlar. Öğrencilerin

elleri ip üzerinde birbirlerine yakın durur. Oyun başladığı zaman ebe ortada durur. İpe geçirilmiş

yüzük bir öğrencinin ipi tutan eli altında saklanır. Halkadaki öğrenciler bu yüzüğü ebeye göstermeden

birbirlerine aktarırlar. Çoğu kez de ebeyi şaşırtmak için aktarıyormuş gibi yaparlar. Bu arada kendi

aralarında “yüzük, yüzük, neredesin acep hangi eldesin?.” sözlerini söylerler. Ebe yüzüğün kimde

olduğunu bulmaya çalışır. Bulduğunu düşündüğü an “durun” der. Öğrenciler durur. Ebe yüzüğün

olduğunu düşündüğü üç arkadaşına ellerini sırayla açmalarını söyler. Yüzüğü bulursa ebeliği biter.

Yüzük kimin elinde bulunursa yeni ebe o kişi olur.

 

Kıskanç Tavuklar: Öğrenciler iki gruba ayrılıp karşılıklı dururlar. Gruptakiler birbirlerinin bellerinden

sıkıca tutarlar. Grupların en önünde bulunanlara anaç tavuk, arkadakilere de civcivler denir. Önde

bulunan anaç tavuklar grubun arkasında bulunan civcivlerini diğer gruba kaptırmamaya çalışır. Bunu

yaparken bir taraftan da karşı grubun civcivlerinden yakalamaya çalışırlar. Bu sırada bellerinden tutan

öğrencilerden biri koparsa o grup oyunu kaybetmiş olur.

 

Çöp Toplama: Birkaç ekipman oyun oynanacak mekanın değişik yerlerine saklanır. Öğrencilerden

saklanan bu ekipmanları belirlenen zamanda bulmaları istenir. Öğrenciler birlikte hareket ederek en

kısa sürede saklanan ekipmanları bulmaya çalışırlar.

 

28. KAZANIM: Doğada oyun ve fiziki etkinlere katılırken çevreye duyarlık gösterir.

 

İstop: Öğrenciler daire oluştururlar. Oyunu başlatmak için öğrencilerden biri ebe olur. Ebe

öğrencilerden birinin adını söyleyerek topu havaya atar. Top yere düşerken adı söylenen öğrenci topu

havada yakalarsa başka birinin adını söyleyerek topu yeniden havaya atar. Topu havada tutamayan

öğrenci topu yerden eline aldığında “istop” diye bağırır. Kaçışan öğrencilerden “istop” dendiği anda

oldukları yerde durmak zorundadır. Bu durumda ebe duran öğrencilerden birini topla vurmaya çalışır.

Vurulan öğrenci bir puan kaybeder ve ebe o olur. Üç kere vurulan öğrenciye bir isim verilir. Oyun, en

son isim verilmemiş öğrenci kalıncaya kadar devam eder.

 

Saklambaç:Bir kişi ebe seçilir, ebe arkasını döner ve gözlerini yumar.10'a kadar sayı sayar ve döner bu arada diğer öğrenciler saklanmışlardır. Diğer öğrencilerin saklandıkları yeri ebe bulmaya çalışır.Yakaladıklarını yakaladım diyerek sobe yapar, yakalananlar ebe olur.

 

Doğa Yürüyüşleri: Açık alanda,ormanda yapılan yürüyüşlerdir.