2.sınıf matematik kazanımları ve işleniş süreleri

2.sınıf matematik kazanımları ve işleniş süreleri dosyası 12-02-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf matematik kazanımları ve işleniş süreleri
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen sinbap
Eklenme Tarihi 12-02-2018
Boyut 10.34 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2.sınıf

Matematik kazanımlar

Hafta

Kazanım

Tarih

 

 

 

1

1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.

2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur.

3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

 

 

16-20 Eylül

 

2

3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.4. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.

 

23-27 Eylül

 

3

4. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.

5. Sayı örüntüleri oluşturur.

 

30eylül-04 Ekim

 

4

1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.

2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

 

 

07-11 Ekim

 

5

1. Paralarımızı tanır.

1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.

 

21-25 Ekim

 

6

2. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar.

3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

28ekim-01 Kasım

 

 

7

3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

6. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.

7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

 

 

04-08 Kasım

 

8

7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

8. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.

 

11-15 Kasım

 

 

9

8. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.

9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.

 

 

18-22 Kasım

 

 

10

1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.

2. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar.

3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.

 

 

25-29 Kasım

 

 

11

3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.

4. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.

5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

 

02-06 Aralık

 

 

12

5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur.

1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.

 

 

 

 

9-13 Aralık

 

 

13

 

1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.

1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

 

 

16-20 Aralık

 

14

2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

 

23-27 Aralık

 

15

3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

 

30 Aralık -03 Ocak

 

 

16

1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur, onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

 

06-10 Ocak

17

1. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir.

2. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

13-17 Ocak

 

18

 2. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.

2. Simetriyi, modelleri ile açıklar.

 

20 Ocak –Yarıyıl

 

 

19

2. Simetriyi, modelleri ile açıklar.

4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.

5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

 

10-14 Şubat 2.DÖNEM

 

 

20

5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

 

17-21 Şubat

 

21

7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

3. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

 

24-28 Şubat

 

 

22

3. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

4. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

 

 

03-07 Mart

 

 

23

5. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.

6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

 

10-14 Mart

 

24

6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

1. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur

 

17-21 Mart

 

25

2. Nesne grafiğini yorumlar.

1. Veriyi tablo şeklinde düzenler.

 

24-28 Mart

 

26

1. Veriyi tablo şeklinde düzenler.

1. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

 

www.

 

 

 

31mart-04 Nisan

 

 

27

 

2. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini, çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar.

3. 10’a kadar olan doğal sayıları 2, 3, 4 ve 5 sayılarıyla çarpar.

 

 

07-11 Nisan

 

28

3. 10’a kadar olan doğal sayıları 2, 3, 4 ve 5 sayılarıyla çarpar.

4. Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar.

 

14-18 Nisan

 

 

29

4. Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar.

5. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir.

6. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar.

 

 

21-25 Nisan

 

30

 6. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar.

7. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.

28 Nisan-02 Mayıs

 

31

1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir.

2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir.

05-9 Mayıs

 

 

32

 3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir.

4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir.

 

12-16 Mayıs

 

33

5. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir.

6. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturur.

 

21-23 Mayıs

 

34

1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi, birerli, ikişerli, üçerli, dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.

2. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir.

 

 

26-30 Mayıs

 

 

35

2. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir.

3. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini, bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.

 

02-06 Haziran

 

36

3. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini, bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.

1. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

9-13 Haziran